19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Зошит для учня з особливими потребами

Про матеріал

Зошит

з математики

для учня 6-го класу

з особливими потребами

Зошит може бути використаний на індивідуальних заняттях з учнями та під час впровадження інклюзивного навчання.

Перегляд файлу

 

Тема: Контрольна робота. Раціональні числа.

І рівень

1. Підкреслити синім кольором натуральні числа;

Підкреслити зеленим кольором цілі числа;

Підкреслити чорним кольором раціональні числа;

4;   5,5;   6;   78;   0;    34;    9,6;   0,7

 

2. Позначити на координатні прямій числа: 5;  7;  0;  4; 2.

 

______________________________________________

3.Порівняти числа        56       13  

ІІ рівень

4. Виконати дії

2+14=

25+(4)=  

5.Знайти значення х, якщо:

1) –х=25;                                  2) –(-х)=4,9  

      х=                                                 х=

ІІІ рівень

6. Знайти цілі розв’язки нерівності:

а) -2,1≤x<5;                              б) |x|<6.

 

7. Знайти найменше ціле значення х, при якому є правильною нерівність

х>-13.

ІV рівень

9. Яку цифру можна поставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність

-5,35*  <-5,356.

Тема: Аналіз к.р. Віднімання раціональних чисел

  1. Серед чисел  вибрати:     

1) натуральні;2) додатні;3) цілі;4) цілі від'ємні;

5) дробові від'ємні

     2. Порівняти числа:

1) -5,8     2,4;                             2) -3,4   -3,8.

3) Не виконуючи додавання вказати приклади, в яких сума додатна:

 -3 + 7=

 9 + ( -12)=

 -18 + 1=

 3 + ( -39)=

5. Виконай віднімання раціональних чисел:

1) 12-(-15)= 12+15=

2)-22-(-18)= -22+18= 

3)-5-3= -5+(-3)= 

4)3-9=3+(-9)=

5)0-(-30)= 0+30=

6)0-3=0+(-3)=

7)-8-(-8)=-8+8=0

Тема: Розв’язування рівнянь з раціональними числами

Письмові вправи

1.   Знайдіть різницю:

 

 7 - 7=

                 

 -7 - (7)= 

 

 -7- 2=

 

 0 - (-7)=       

 

 0 – 7=           

 

 -7 – 0=          

 

 -7 – 7=

 

2.   Розв'яжіть рівняння і виконайте перевірку:

а) -2 + х = 4,3; 

 

х=

 

б) 5 – х =1,7; 

х=

 

 

в) 4 - y = -2;

х=

Тема: Множення раціональних чисел

Записати суму у вигляді добутку:

а) 2 + 2 + 2=

б) 5 + 5 + 5 + 5=

в)-2 + (-2) + (-2)=

 

Виконайте множення:

1. вставити пропущені цифри

+7 · (+8)=5…

(-6) · 9= …4

(-10) · (-18)=1…0

4 · 6=2…

(-5) · (-8)=…..0

(-1) · (+10)=  1…

2. обчислити

+7 · 5=

(-6) · 8=

(-10) · (-8)=

4 · 9=

(-3) · (-8)=

(-1) · (+4)=

Тема: Закони множення. Обчислення зручним способом

Виконайте множення:

5 · 0=            

(-1) · 1=

-3 · 10=            

(-19) ·(- 1)=

 

-3 · 0=            

(-19) · 1=

0 · 13=                 

1 · (-27)=                   

-5 · (-17) · 0=     

+15 · (-1)=                  .

-1 · (-2)=

 Обчислити за допомогою калькулятора

-1,25 · (-3) · (-8)=

-1,25 · 3 · (-8)=

Тема: Коефіцієнт буквеного виразу. Подібні доданки.

Обчисліть найбільш зручним способом:

 

а) (-2) · (-37) · (-5)=   

 

б) (-25) · 106 · (-4)= 

 

в) -4 · (-0,81) · 25=

   Підкреслити  коефіцієнт добутку:

7а;           b;        -8с;       -х;       2у;        -1,8m;    -a;     -b;      х;      y;      -z;     m;     п.

 

  1. Обчисліть коефіцієнт добутку:

5b · (-3с)=

а · (-b)=

–а · (-b)=

 -а ·(+2b)=

 

 

 

Тема: Зведення подібних чисел

 

Серед поданих виразів знайдіть пари рівних:

а) 5а + 3а;  

б) 5 · (а + b);   

в) 3а – а;   

г) 8а;    

д) 2а;   

є) 5а + 5b;   

ж) 15а2;

з) 5а - 3а.

 

3.  Серед поданих знайти правильні рівності

4а+6а=10а

2х-3=-1х

2с+5с-4с=3с

3+5а-6-2а=0

4.Спростити

 3 a – 5m – 12 а=

5х – 4х=

3 с – 5с– 11 а=

6х – 7х=

Тема: Контрольна робота. Множення раціональних чисел

Ірівень

1.Вибери правильну відповідь

 (-5)  · 7;

а)54:  б) 35:    в) 35  г) 45

2. Допиши знаки

(-1) · (-5) · (-8)=   …40

(-1) · 5· (-8)=   …40

1 · 5 · (-8)=   …40

3. Обчислити

(-12) · 5 · 0 · (-6)=

ІІ рівень

4. обчислити за допомогою калькулятора

(-0,2) · (-0,2) · (-0,2) · (-0,2)=

5. Обведи олівцем коефіцієнт виразу: -0,5ab; ab; -cb; -abc; ab; -ху; 1,7mn ; -2,3х.

6. Підкреслити подібні доданки в сумі та їх коефіцієнти:

a) 5a - 7a + 8b - 2b;    

б) 3х – 4y + 8,2х - 5у;

в) -15х + у – х – у;              

 

Тема: Ділення раціональних чисел

Який знак має частка?

 -18 : (-12)=

 -99 : 12=

+40 : (-1)=

Вставити пропущені знаки

(-8): (-2)=     4

-20 : 5=     5

12 : (-4)=     3

-18 : 3=      6    

 

З’єднати вираз та відповідь

(-14): (-7)=                        5

-40 : 8=                                2

21 : (-3)=                            7

-24 : 4=                              6

Обчисліть:

(-4): (-2)=

-25 : 5=

20 : (-10)=

-16 : 4=

Тема: Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

Обчисліть, вибравши зручний порядок дій:

 

(-5) · (-6) · 7=

 

 (-1) · (-5) · (-8)=

 

(-12) · 5 · 0 · (-6)=

 

Використай калькулятор

 

 

-14 · 7 + 50 · (-10)=

 

 

(20 - 5) · (-4 + 4)=

 

Обведи вирази, які обчислити неможливо

 

5+2=

4:0+3=

(5+1):0 =

 

 

 

 

 

Тема: Розв’язування вправ і задач

 

Обвести одним кольором вирази , щоб утворилась правильна рівність

 

28:7

-15:3

-3+8

16:(-4)

4·(-3)

-15+6

7-8

5

-4

4

-5

-9

-12

-1

 

 

З’єднати вираз та відповідь

(-16): (-8)=                        4

-36 : 9=                                2

25 : (-5)=                            8

-24 : 3=                              5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Контрольна робота. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами.

Ірівень

1. Вибери правильну відповідь

-5· (-6)=30

72 : (-9)=8

5·(-1)=-5

-10:5=2

ІІ рівень

2.   Вибрати правильну рівності

-5b · 2с=10с

-4х + 11у + 35х= 31х+11у

ІІІ рівень

3.   Виконайте дії (36 + 2 · (-3)) : (-5) + 25= 

4.   Обчисліть найзручнішим способом   2· 34· 5=

5.   Розв'яжіть рівняння (15у + 24)(3y - 0,9) = 0.

ІVрівень

6.   Спростіть вираз та обчисліть його значення:

0,5(1,6x - 6,4y) - 2,4(1,5x + y), якщо х = 3, у = -4,5;

 

 

 

 

Тема: Аналіз контрольної роботи. Вирази.

 

1. Вибери правильну відповідь

-5· (-5)=25

36 : (-9)=4

6·(-1)=-6

-10:5=2

 

2.   Виправи помилку

-5b · 3с= 15с

-4х + 11у + 25х= 11х+12у

 

3.   Виконайте дії (36 + 2 · (-3)) : (-5) + 25= 

4.   Обчисліть найзручнішим способом   2· 54· 5=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рівняння основні властивості рівняння

Допиши і розв’яжи

х - 2 = -8

х=-8…..        

 

х + 2 = -8

х=-8…                 

 

Розв'язати рівняння (вставити пропущені числа)

7х - 5 = 6х + 1

7х-6х=1+

х=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Розв’язування рівнянь

а) 4х - 3 = 2х + 5

    4х-2х=5+

    2х=

    х= 8:

    х=             

 

б)  9 - 8у = -6у + 1

    -8у+6у=1-9

    -2у= -8

       у=-8:

       у=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Розв’язування рівнянь

Знайти пропущене число:

а) 5х – 1 = 3х + 3

    5х-3х=3+1

    ….х=….

    х=

 

б) 7х + 5 = 8х + 2

     7х-8х=2-5

      …..х=…..

      х=

 

 

в) х – 9 = 3х – 6

    х-….=-6+….

    …х=….

     х=

 

 

Тема: Розв’язування рівнянь

Зв’язати умову і розв’язок

5х=15

х+7=10

16:х=4

х:5=5

х=10-7=3

х=15:5=3

х=16:4=4

х=5·5=25

а)  х – 4 = 3х

     х-3х=4

    -2х=4

     х=4:(-2)

     х=

 

б) 3х – х = 4 + 2;        

      2х=6

       х=6:2

       х=

 

в) х + 3 = -2

    х=-2-3

    х=-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Застосування рівнянь до розв’язування задач

Вставити пропущені числа і знаки

а) -3х = 2;

      х= 2:…..

       х=

 

б) –х + 1 = 2х + 7;

     -х-2х=7-1

     -3х=…..

       х=….

 

 в) 3х – 2 = 2х – 2

      3х-2х=-2+2

        х=

 

 

 

 

 

 

Тема: Застосування рівнянь до розв’язування задач

 

Замість квадратиків запиши такі вирази, щоб утворилися правильні рівності:

 

а) 2х - 3х + х - 5х + □ = 6х;

 

б) 5а – 9a + □ + а = -6а;

 

в) □ + 3у + □ = 6у;              

 

г) □ + □ + □ = -2х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Контрольна робота. Вирази та рівняння

І рівень

Розв'яжіть рівняння:

5:х=1

а) 1;   б) 2;   в)5;    г) 0

24-х=20

а) 21;   б) 12;   в)6;    г) 4

2.Вставити пропущені числа і знаки

 14 + 5х = 4х + 3

  5х-4х=3-….

   х=…

 ІІ рівень

Встановити відповідність між умовою і розв’язком

3х-5=3-х

6х+1=2х-3

3+х=5-х

х+х=5-3

2х=2

х=2:2

х=1

3х+х=3+5

4х=8

х=8:2

х=4

6х-2х=-1-3

4х=-4

х=-4:4

х=-1

 

 

2.   Розв'яжіть задачу складанням рівняння:

 

Різниця двох чисел дорівнює , а одне з них у 4 рази більше за інше. Знайдіть ці числа.

 

Тема: Аналіз контрольної роботи. Паралельні та перпендикулярні прямі

Вкажи, які прямі паралельні (обведи їх синім олівцем), а які перпендикулярні (обведи ії зеленим олівцем)

 

 

 

Зроби малюнок за крапками

 

…………………………

а

………………………… 

в

…………………………

с

 

Тема: Приклади перпендикулярних і паралельних прямих

Зроби малюнок за крапками

Побудувати перпендикулярну пряму до даної прямої

 

 

 

_______________________________________

 

 

 

 

 

 

Побудувати паралельну пряму до даної прямої

 

 

 

 

 

_______________________________________

 

 

Тема: Приклади перпендикулярних і паралельних прямих

Виконати малюнок за зразком, назвати прямі та визначити вид розташування прямих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірити чи перпендикулярні прямі

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Координатна площина

 

                     

 

                                

 

Тема: Приклади графіків залежності величин

 

 

Час доби, год

 

0

2

4

6

8

10

12

Температура °С

 

-4

-2

0

3

4

7

10

 

 

Тема: Повторення. Подільність чисел

Обведи числа: синім, які діляться на 2

                          зеленим, які діляться на 5

                          жовтим, які діляться на 10

                          фіолетовим, які діляться на 3

                          чорним, які діляться на 9

 

2;    3;    5;    9;    10;    12;   6;     15;    25;  65;   90;     32;    14;    33;     37;    24;     21;  54;     18;    102;    36;    45;    51;    20;  72;    13;     80;    40;     30;      100 

 

 

 

 

 

 

Тема: Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами.

З’єднати послідовно числа

2;       5;    10;    12;   15;    25;  9;       32;    14;    37;    4;     1;  5;     18;   10;    0;    24;    20;  72;    13;     80

Обчисли, вибравши зручний порядок дій:

 

(-5) · (-2) · 6=

 

 (-1) · (-4) · (-8)=

 

(-42) · 5 · 0 · (-6)=

 

З’єднати вираз та відповідь

(-16): (-2)=                        5

-35 : 7=                                2

24 : (-6)=                           8

-24 : 3=                              4

Тема: Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами.

Замалюй  одним кольором вираз і правильну відповідь

 

 

28:7=

-12+(-3)=

79=

4(3)=

-5·4=

-15

4

-20

-2

7

 

 

Використай калькулятор

 

23+13+14-24=

85-3-56=

65-87-4=

121: 11+45=

300:25 -400=

 

 

-15 · 7 + 6 · (-10)=

 

(15 - 5) · (-4 + 4)=

 

 

 

 

 

 

Зошит

з математики

для учня    6-го класу

 

……….

 

з особливими потребами

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Матеріали до уроків
Інкл
Додано
10 квітня 2018
Переглядів
914
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку