20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Зовнішнє незалежне оцінювання (підготовка)

Про матеріал
Перевірити та поглибити знання учнів з української літератури, готувати до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
Перегляд файлу

   Українська       література                                                                                                                                 (підготовка   до   ЗНО)                                                                                                                                                    І  варіант                                                                                        Завдання   1  -  5   мають   по   чотири   варіанти   відповідей,  з  яких  лише   ОДНА   правильна.  Виберіть   правильну   відповідь   і   обведіть   кружечком   букву,  яка   їй   відповідає.                                                                                                                                                                                                                               Аналіз  твору                                                                                                                                                                     Олена  Теліга                                                                                                                                                                   Мужчинам                                                                                              Не  зірвуться   слова,  гартовані,   як   криця,                                                                                               І  у   руці  перо   не   зміниться   на   спис.                                                                                                       Бо   ми   лише   жінки.  У   нас   душа   криниця,                                                                                           З  якої  ви   п'єте:  змагайся  і   кріпись!                                                                                                         І  ми їх   даємо  не  у   залізнім   гімні,                                                                                                            У  сріблі  ніжних  слів,  у  вірі  в  вашу   міць.                                                                                              Бо  швидко   прийде   день  і  у   завісі  димній                                                                                               Ви    звикнете   від   нас,   мов   зграя   вільних   птиць.                                                                              Ще   сальви   не  було,   не   заревли   гармати,                                                                                              Та  ви  вже   на  ногах.   І  ми  в  останній   раз                                                                                               Все,  що  дає   життя  іскристе  і  багате,                                                                                                       Мов   медоносний   сік,   збираємо   для   вас.                                                                                               Гойдайте   ж  кличний   дзвін!                                                                                                                        Крешіть   вогонь  із  кремнів!                                                                                                                           Ми  ж,  радістю   життя  вас   напоївши   вщерть,  -                                                                                                   Без   металевих  слів  і  без  зітхань   даремних                                                                                           По   ваших   же  слідах  підемо  хоч   на   смерть.                                                                                                               1. У  поезії   Олени   Теліги  звучить   мотив  ролі   жінки,  яка   є                                                                 А   слухняною   та   покірною   своєму   чоловікові                                                                                     Б    помічницею   чоловіка — воїна                                                                                                                  В  активним  борцем   за  прогресивні    ідеали                                                                                             Г  тінню   чоловіка,  який  бореться   за   прогресивні  ідеї                                                                                     2. Поезія   належить   до   лірики                                                                                                                        А  любовної                                                                                                                                                      Б   філософської                                                                                                                                                В   пейзажної                                                                                                                                                     Г    громадянської                                                                                                                                                  3. У  першому   рядку  першої   строфи   використано                                                                                  А   оксиморон  (  оксюморон)                                                                                                                         Б   інверсію                                                                                                                                                       В   асонанс                                                                                                                                                            Г    алітерацію                                                                                                                                                          4.  Поезію   написано   віршовим   розміром                                                                                                  А  ямбом                                                                                                                                                            Б   хореєм                                                                                                                                                           В   дактилем                                                                                                                                                               Г    амфібрахієм                                                                                                                                                   5. В  останній  строфі  вірша  переважає  засіб  художньої  образності,  який   допомагає   зрозуміти  характер  ліричного  героя   як   вольової,  цілісної,  життєлюбної  особистості                      А порівняння                                                                                                                                                       Б  риторичні   оклики                                                                                                                                      В  антитеза                                                                                                                                                        Г  метонімія                                                                                                                                                      Завдання   6 — 21  мають   по  п'ять   варіантів  відповідей,   з  яких  лише   ОДНА   правильна.  Виберіть  правильну  відповідь  і  обведіть  кружечком  букву,  яка   їй  відповідає.  6.  За  ідейно  -  тематичним   змістом  центральним  у  “Слові  про   похід  Ігорів”  є   розділ                    А  виступ  дружини  князя  Ігоря   в  похід                                                                                                           Б  перемога в  першій  битві    Ігоря                                                                                                                                          В  сон  і  “золоте  слово”  Святослава                                                                                                                     Г  втеча  князя  Ігоря  з  полону                                                                                                                          Д Русь   вітає  повернення  Ігоря   з    полону                                                                                                              7.  У  пісні  “Всякому   місту  -   звичай  і  права...”    морально  -  етичним   ідеалом  Григорія Сковороди  є                                                                                                                                                          А  “сродна   праця”                                                                                                                                             Б  чисте   сумління                                                                                                                                              В  духовна   краса                                                                                                                                               Г  свобода   особистості                                                                                                                                    Д  гармонія  людини   й  суспільства                                                                                                                 8.  Відомий  літературознавець   Б. Степанишин  так   охарактеризував   твір  одного  з  найвидатніших  українських   письменників:     Крім   імен  героїв   та  основної  нитки   подій,  від  Вергілієвого  твору   нічого  не  залишилося,   бо   минуле   тут  стало   сучасним,  сучасне  -  минулим,  героїчне  -  побутовим,  а  побутове -піднесено — урочистим”.  Ідеться   про  твір                                                                                                                                                                       А  Літопис  Самовидця                                                                                                                                        Б  “Володимир”  Ф. Прокоповича                                                                                                                    В “Енеїда”  І. Котляревського                                                                                                                                    Г “Гайдамаки” Т. Шевченка                                                                                                                            Д  “Чорна  рада”  П. Куліша                                                                                                                           9. Приступаючи   до  написання  повісті  “Маруся”,  Г.  Квітка  -  Основ'яненко  ставив   за   мету                                                                                                                                                                       А  подати   етнографічно  -  достовірні   деталі   опису  побуту,  звичаїв,  обрядів                                     Б довести  спроможність   української  мови   передавати  найтонші   порухи   душі                                        В  утілити    ознаки  реалізму  й  сентименталізму  через  систему   образів                                                             Г  змалювати  трагедію   нещасливого  кохання   Марусі   та   Василя                                                        Д  заперечити  бурлесно  -  травестійну  традицію,   панівну  в  тогочасній   літературі                             10.  “Балада  про   соняшник”  І. Драча  -  це  роздум   про                                                                             А  глибинний  зв'язок  ліричного   героя  зі  своїм    народом                                                                        Б  самоаналіз   власної  душі  й  долі                                                                                                             В   вічні   поняття  честі,  чесності  й   любові                                                                                               Г  суть  мистецтва,   процес  творчості                                                                                                                               Д   почуття   любові   до   світу,  людини                                                                                                                    11. Тема  поеми   “Катерина”  Т. Шевченка  -  це  змалювання  трагічної  долі                                          А матері,яка  підкидає  свою   дитину  іншим                                                                                             Б  жінка,  яка   зважується  на  помсту  своєму   кривдникові                                                                          В  матері  -  кріпачки,  яка  мріє  про  щасливе  майбутнє   сина                                                                Г  зневаженої  жінки  -  покритки                                                                                                                              Д  матері,  яка  продовжує  справу   загиблого   сина                                                                                                     12.Композиційний   прийом,   який   об'єднує  всі  події  в   романі  П. Куліша  “Чорна  рада”, є  образ                                                                                                                                                                         А  ради                                                                                                                                                                 Б  пісні                                                                                                                                                                     В  мови                                                                                                                                                                         Г  калини                                                                                                                                                              Д  дороги                                                                                                                                                                   13. Прочитайте  уривок  із  твору.                                                                                                                   І  тільки  якось  страшно,  не  до   речі,                                                                                                           на  тлі  тих  хмар  і  зашморгу  була                                                                                                                ота  голівка  точена,  ті  плечі,                                                                                                                              той  гордий  обрис  чистого  чола.                                                                                                                  Ця  портретна  характеристика   належить   героїні                                                                                         А Мавці  (“Лісова  пісня”  Лесі  Українки)                                                                                                      Б Наталці  Полтавці  (“Наталка   Полтавка” І. Котляревського)                                                                    В Катерині (“Катерина” Т. Шевченка)                                                                                                           Г Марусі  (“Маруся  Чурай”  Л. Костенко)                                                                                                             Д Оксані   (“Бояриня”  Лесі  Українки)                                                                                                               14.Коли  Прокопа  віддали   в  солдати,  а  Устина  залишилася    сама  в  місті  (“Інститутка”  Марка  Вовчка),  вона  зрозуміла,  що                                                                                                               А треба  покірно  зносити   всі   випробування   долі                                                                                        Б хоч  як   тяжко  їй  заробляти,  але  вона  щаслива,  що   живе  на  волі                                                   В  необхідно  їхати  за  Прокопом  до  місця  його  служби                                                                           Г слід  повертатися  в  маєток до  панночки  і  продовжувати   жити                                                            Д  варто   подумати,  як  улаштувати   своє  життя  за  нових  обставин                                                         15.  Кохання  до  жінки,  яка  не  захотіла  відповісти   взаємністю, -  це  головний   мотив  збірки  І.Я. Франка                                                                                                                                                    А ”Мій  Ізмарагд”                                                                                                                                                               Б  “З  вершин  і  низин”                                                                                                                                    В  “Зів'яле   листя”                                                                                                                                                                                 Г  “Давнє  й   нове”                                                                                                                                              Д  “Із  днів  моєї  молодості”                                                                                                                          16.  За  основу  драми  -  феєрії   “Лісова  пісня”  взято  конфлікт   між                                                     А  людиною  і  природою                                                                                                                                     Б   темними  і  світлими   силами   в  природі                                                                                                   В  пориваннями   до  високої  мрії  і  краси  та  сірою  буденністю                                                               Г прагненням  розбагатіти і  неможливістю   цього  досягнути                                                                 Д  бажанням  працювати  на  своїй  землі і  перешкодами,  які  стоять   на  заваді                                       17.Символом  трагізму  й  розпачу  з  рідним   краєм  у  новелі  В. Стефаника  “Камінний  хрест”  є                                                                                                                                                               А  повернення  Івана  з  цісарської  армії                                                                                                          Б прощання  Івана  Дідуха  із   селянами                                                                                                          В  останній  танець  Івана                                                                                                                                  Г  розмова  Івана   з  Марійкою                                                                                                                          Д  приїзд  Івана   до  Канади                                                                                                                               18.  Кульмінацією  в  сюжеті   роману  І. Багряного  “Тигролови”  є                                                             А  зустріч  у  тайзі  Медвина  і  Григорія   Многогрішного                                                                             Б  блукання  знесиленого  Григорія  по  тайзі                                                                                                  В  таємний   перетин   кордону  СРСР  Григорієм   і   Наталкою                                                                       Г   поїздка  Григорія   до  Хабаровська                                                                                                                             Д  переслідування  Григорія  Многогрішного  майором   Медвином                                                                    19. Духовну  єдність  письменника  з  рідною   землею,  з  природою,  яка  гармонізує  й  заспокоює  душу   людини,  зображено  в                                                                                                         А  романі  “Тигролови”  І. Багряного                                                                                                                  Б  поемі   “Сон” Т.Шевченка                                                                                                                       В збірці   “Мисливські   усмішки”  Остапа  Вишні                                                                                                Г  новелі  “Три   зозулі  з  поклоном”  Гр.Тютюнника                                                                                  Д  “Баладі   про  соняшник”  І. Драча                                                                                                                    20.   Іван  Котляревський  у   поемі   “Енеїда”порушує   проблему                                                                А  непорозуміння   народом   свого   вождя                                                                                                             Б   нещасливого  кохання  через  соціальну    нерівність                                                                                   В  захисту  рідної  землі  від   ворогів                                                                                                              Г  стосунків  між  членами   родини                                                                                                                Д  творчої  праці  на  вільній    землі                                                                                                              21.  У   кіноповісті О. Довженка    “Зачарована  Десна”  є  всі  події,  крім                                                 А  баба  проклинає  малого  Сашка  за  вирвану   моркву                                                                                 Б  батько  відводить  Сашка  до  школи                                                                                                               В  в  уяві  Сашка  з'являється   лев                                                                                                                          Г  піп  із  дияконом  під  час  повені   освячують    паски                                                                                 Д  Сашкова   мати   саджає  біля  хати   калину                                                                                                    Завдання  22 -24  мають  на  меті   встановлення  відповідності.   До  кожного  рядка,  позначеного   цифрою,  доберіть   відповідник,  позначений   буквою.                                       22. Установіть  відповідність.                                                                                                             Автор                                                                             Назва   твору                                                                1 Т. Шевченко                                                      А  “Україна   в  огні”                                                                  2  І. Багряний                                                       Б  “Я(Романтика)”                                                                                         3  О. Довженко                                                     В “Тигролови”                                                                               4  М.  Хвильовий                                                 Г “Вершники”                                                                                                                                                                        Д ”Сон”                                                                  23. Установіть  відповідність.                                                                                                                          Автор,  назва  твору                                             Жанр                                                                                     1”Маруся” Г. Квітки- Основ'яненка                         А  новела                                                                             2 “Бджола   і Шершень” Г. Сковороди                    Б повість                                                                                 3 “Іntermezzo”  М. Коцюбинського                          В  поема                                                                          4  “Гайдамаки”  Т. Шевченка                                   Г оповідання                                                                                                                                                                            Д  байка                                                                                              24.Установіть   відповідність.                                                                                                                        Приклад                                                                 Троп                                                                                            1  Я  в снах  колись  стрівся  з нею                     А  синекдоха                                                                     в  терновому    саду                                              Б  порівняння                                                                                2  Слухати  Солов'яненка  -                                 В  метонімія                                                                             насолода.                                                               Г   епітет                                                                                  3  Поезія  згубила  камертон.                              Д  метафора                                                                                           4 Усі   чекали  вечері,  бо  досі  крихти                                                                                                              в  роті  ніхто  не   мав.                                                                                                                                                                                                                  ІІ  варіант                                                                                            Завдання  1-5  мають  по  чотири  варіанти   відповідей,   з   яких  лише ОДНА  правильна.  Виберіть   правильну   відповідь   і  обведіть   кружечком  букву,  яка  їй  відповідає.                                                                                                    Аналіз  твору                                                                                                                                                               Микола  Зеров                                                                                                                                                                                             ***                                                                                                Давно  в  труні  Тарас   і  Костомара,                                                                                                                   Грабовський  чемний,   лагідний   Плетньов...                                                                                                        Сивіє   розум  і  холоне  кров;                                                                                                                             Літа  минулі  -  мов  бліда  примара.                                                                                                                                      Та  він  працює.  Феніксом  з  пожару                                                                                                                      Мотронівка   народжується   знов;                                                                                                                   Завзяттям  віє   від   його   промов,                                                                                                                  І  в  очах  -   відблиск   молодого  жару.                                                                                                                Він  боре  тупість  і  муругу  лінь,                                                                                                                      В  Європі  хоче   “ставляти   курінь”,                                                                                                                 Над  творами   культурників   п'яніє.                                                                                                               І  днів  старечих  тягота   легка,                                                                                                                        І  навіть  в  смертних   муках  агонії                                                                                                             В  повітрі  пише  ще  його  рука.                                                                                                                    1. У творі  М.Зеров  згадує  факти  біографії  українського   письменника                                                 А  Івана  Котляревського                                                                                                                                  Б  Пантелеймона   Куліша                                                                                                                                   В  Івана   Нечуя  -  Левицького                                                                                                                           Г  Панаса  Мирного                                                                                                                                                                        2.  Згадка   про   те,  що  літературний   діяч,  про   якого  йдеться  в   поезії,  хоче    ставляти    курінь”   указує   на                                                                                                                                                А   зусилля   цього  письменника,  що  спрямовані   на  заснування  літературного  альманаху  “Хата”                                                                                                                                                                         Б  бажання  цього  письменника  побудувати  в  Мотронівці   будинок                                                         В  прагнення   письменника  дорівнятись   українцям  освітою    до   європейської                                  Г  роботу  цього  письменника  в  літературно-критичному  альманасі  “Основа”                                     3.  Друга  строфа   містить                                                                                                                                         А  тезу,  яку  автор  розвиває   в  наступних  строфах                                                                                       Б  антитезу  до  першої  строфи                                                                                                                      В  аргумент  до  думки,   висловленої  в  першій  строфі                                                                              Г  висновок,  який   випливає  з  першої   строфи                                                                                             4.  Поетичний  твір  М. Зерова  за  жанром  -  це                                                                                                А  балада                                                                                                                                                             Б  елегія                                                                                                                                                               В  етюд                                                                                                                                                                Г   сонет                                                                                                                                                                  5. Поетичний   твір  М. Зерова   написано                                                                                                     А  ямбом                                                                                                                                                                    Б   хореєм                                                                                                                                                            В  дактилем                                                                                                                                                           Г  анапестом                                                                                                                                                          Завдання  6-21  мають   по  п'ять   варіантів   відповідей,  з  яких  лише  одна   правильна.                6.  Воєнну  невдачу  Ігоря   автор  “Слова  про  похід  Ігорів”  пояснює  передусім                                         А  особистою   поведінкою   Ігоря                                                                                                                   Б   зрадою  ковуїв   у   бою                                                                                                                                     В  пораненням  Всеволода                                                                                                                                    Г  недосвідченістю  Ігоревих   синів                                                                                                                                    Д  князівським   чварами                                                                                                                                      7. Світ   народних  звичаїв,  легенд,  вірувань,  народної   медицини,  народне  світобачення  і  світосприйняття  гуцулів  зображено  у  творі                                                                                                  А  “Камінний  хрест”  В. Стефаника                                                                                                         Б    “Зачарована   Десна”  О. Довженка                                                                                                           В  “Лісова  пісня”  Лесі   Українки                                                                                                                         Г  “Маруся  Чурай”  Л.  Костенко                                                                                                                    Д   “Тіні  забутих   предків”  М.  Коцюбинського                                                                                          8.  Ідея   “сродної  праці”  пронизує   байку  Г. Сковороди                                                                               А  “Голова  і  Тулуб”                                                                                                                                                         Б  “Бджола  і  Шершень”                                                                                                                                             В   “Вовк  і  Собака”                                                                                                                                          Г  “Ворона  і  Чиж”                                                                                                                                             Д “Про  свободу”                                                                                                                                                                                                   9. Мотив  тепла  родинних  стосунків  звучить  у  вірші                                                                                   А  “Чого   являєшся   мені...”  І.  Франка                                                                                                              Б  “І  все - таки  до  тебе  думка  лине...”  Лесі   Українки                                                                        В  “Лебеді  материнства”  В. Симоненка                                                                                                         Г  “На  колимськім  морозі  калина”  В. Стуса                                                                                                  Д  “Сучасникам”  Є.  Маланюка                                                                                                                         10.  Паралелелізм  картин   природи  й  людських   переживань  зображено  в  поезії                                    А  “Мені  однаково...”  Т.  Шевченка                                                                                                                Б  “Так  ніхто  не  кохав...”  В. Сосюри                                                                                                              В “Пісня   про  рушник”  А. Малишка                                                                                                                Г “Два  кольори”Д. Павличка                                                                                                                            Д “Балада  про  соняшник”  І. Драча                                                                                                                                 11. Основою  “сцени  генерального  мордобитія”    є                                                                                     А  іронія                                                                                                                                                                Б   гумор                                                                                                                                                                    В  сарказм                                                                                                                                                               Г  пародія                                                                                                                                                            Д  інвектива                                                                                                                                                          12.”Ісая. Глава  35” Т. Шевченка  присвячена  темі                                                                                           А  ролі  митця  в  суспільстві                                                                                                                               Б   трагічної  долі   вождя,  якого  не  підтримує  народ                                                                                В  об'єднання  всіх  слов'янських   народів                                                                                                       Г  релігійної  покори  й  смирення   народу                                                                                                        Д  щастя  народу,  який  дочекався  волі                                                                                                           13. Один  з  українських   письменників  ХІХ  століття   визначив  тему  свого  твору  так:  “Сімейний    побут  українського  народу  з  його   великим   потоком  до  особистої  незалежності  та  самостійності  в  сім'ї  часто  призводить  до  крайнього  індивідуалізму,  а  часто  й  до  лайки,  змагань і  колотнечі” .Ідеться     про  твір                                                                     А  “Маруся”  Г. Квітки  - Основ'яненка                                                                                                                Б  “Кайдашева  сім'я”  І.  Нечуя  - Левицького                                                                                                 В  “Чорна   рада”  П. Куліша                                                                                                                                  Г  “Лісова  пісня”  Лесі   Українки                                                                                                                          Д   “Камінний   хрест”   В.  Стефаника                                                                                                            14.  У  поемі  “Мойсей”  в  алегоричній   притчі  -  казці   про  те,  як   дерева   обирали   собі  короля,  І.Франко  висловлює  свій  погляд   на                                                                                                                        А  трагічну  долю  митця,  якого  не  розуміє  суспільство                                                                               Б  пророка- вождя  народу,  що  прагне  дістати   свободу                                                                             В  проблему  самотності   людини  епохи  тоталітаризму                                                                          Г  внутрішній  світ   людини   у  співвідносності  із  суспільством                                                                             Д  конфлікт   між  бажанням  і  обов'язком  у  житті   людини                                                                                15. Символом    нетлінних  духовних  цінностей   у    драмі- феєрії  “Лісова  пісня”  є  образ                    А  дядька  Лева                                                                                                                                                               Б   Перелесника                                                                                                                                                      В  Лукаша                                                                                                                                                              Г   Мавки                                                                                                                                                               Д  Лісовика                                                                                                                                                                 16.  Карпа  Кайдаша   громада   обрала                                                                                                               А  соцьким                                                                                                                                                         Б  суддею                                                                                                                                                             В  десяцьким                                                                                                                                                        Г   писарем                                                                                                                                                                 Д  отаманом                                                                                                                                                         17.Нявки,  щезник,  чугайстер  -   ці  міфічні  істоти   живуть  в  уяві   героїв  твору                                А  “Лісова  пісня” Лесі  Українки                                                                                                                    Б  “Камінний  хрест”  В. Стефаника                                                                                                                В    Сон” Т. Шевченка                                                                                                                                        Г   “Тіні   забутих   предків”  М. Коцюбинського                                                                                           Д  “Кайдашева  сім'я”  І. Нечуя- Левицького                                                                                                       18. Тьотя  Мотя,  дядько  Тарас  -  герої   твору                                                                                                  А  “Маруся”  Г. Квітки-  Основ'яненка                                                                                                          Б  “Мина   Мазайло”  М.Куліша                                                                                                                                       В  “Чорна   рада”  П. Куліша                                                                                                                              Г “Кайдашева  сім'я”  І.Нечуя — Левицького                                                                                                       Д  ”Хіба   ревуть   воли,  як  ясла  повні?  Панаса  Мирного  та  І. Білика                                                    19. Прочитайте  уривок  із  вірша  І. Франка “Гімн”.                                                                                                       Вічний   революціонер                                                                                                                                     Дух,  що   тіло  рве до  бою...                                                                                                                           Поезія   написана  віршовим   розміром                                                                                                            А  ямбом                                                                                                                                                                   Б  хореєм                                                                                                                                                                   В  дактилем                                                                                                                                                                         Г  амфібрахієм                                                                                                                                                  Д  анапестом                                                                                                                                                           20.  Народними  піснями  стали   поезії                                                                                                           А  “Балада  про  соняшник” І. Драча      і   “Два  кольори”  Д. Павличка                                                                                                       Б  “Пісня  про  рушник”  А.  Малишка  і  “Арфами, арфами...”  П. Тичини                                                       В “Арфами,  арфами...”  П. Тичини  і  “Стежина”  А. Малишка                                                                        Г  “Два  кольори”  Д. Павличка  і   “Пісня  про  рушник  А.  Малишка                                                             Д  “Стежина”  А.  Малишка  і  “Любіть   Україну!”  В. Сосюри                                                                      21. Звук  подається  “забарвленим”,  колір  “озвученим”,  зорові  образи  чергуються   зі  слуховими  в  першій  збірці                                                                                                                             А  В.  Сосюри                                                                                                                                                    Б  А. Малишка                                                                                                                                                     В П. Тичини                                                                                                                                                              Г  В. Стуса                                                                                                                                                           Д  Д. Павличка                                                                                                                                                      Завдання  22-  24  мають  на  меті  встановлення   відповідності.  До  кожного  рядка,  позначеного  цифрою,  доберіть  відповідник,   позначений  буквою.                                                         22.  Установіть   відповідність.                                                                                                                            Уривок  із  твору                                                                                         Назва  твору                              1 Для  нас  вона  в світі  єдина,  одна                                                  А “Два  кольори”                                      в  просторів   солодкому  чарі...                                                           Б  ”Любіть  Україну”                           Вона  у  зірках,  і у  вербах  вона,                                                                                                                        і  в  кожному  серці  ударі,                                                                                                                                   у  квітці,  в  пташині,  в електровогнях,                                                                                                             у  пісні  у кожній,  у  думі...                                                                 В  “Мова”                                              2  Ти,  моя  щира,  гартована  мова,                                                    Г ”Сучасникам”                                    Я  тебе  видобуть  з  піхви  готова,                                                                                                                            Тільки  ж  ти  кров  з  мого  серця  проллєш,                                                                                                Вражого  ж  серця    клинком   не  проб'єш...                                    Д  “Слово,  чому  ти  не                                                                                                                                                            твердая  криця...”                            3  Мене  водило  в  безвісті  життя,                                                                                                      Та  я  вертався  на  свої  пороги,                                                                                                              Переплелись,  як мамине  шиття,                                                                                                          Мої  сумні  і радісні  дороги.                                                                                                                             4 Ще  молитесь,  далекий  брате,                                                                                                                       Серед  звенигородських  піль.                                                                                                                     Ще  не  стомились   карбувати                                                                                                                         В  коштовних  ямбах  вічний  біль.                                                                                                                23.  Установіть   відповідність.                                                                                                                         Жанр                                                          Особливість                                                                                      1 новела                               А всебічне  відтворення  численних  і   складних   подій,  явищ,                                                          процесів,  які  мають  епохальне  значення  в  житті  всього                                                                        народу  або  людства                                                                                          2 роман                                Б зображення  широкого  і  складного   кола   подій  та  явищ                                                                        суспільного  й побутового  життя  певного  історичного  періоду                      3 байка                                В невеликий  твір  із  комічним  сюжетом і  легкою,  жартівливою                                                          тональністю                                                                                                      4  гумореска                       Г коротке,  переважно  віршоване,  алегоричне  оповідання                                                                        повчального  змісту                                                                                                                                                  Д  дуже  напружений  конфлікт,  події  розвиваються  напружено                                                          і  динамічно                                                                                                                                    24.  Установіть  відповідність.                                                                                                                         Автор,  назва  твору                                            Проблема                                                                             1  М. Хвильовий “Я(Романтика)”                  А розпад  роду, родини як трагедія народу                                            2 Ю. Яновський “Вершники”                        Б перемога  добра  над  злом                                                    3 М. Коцюбинський “Іntermezzo”                  В внутрішнє роздвоєння людини  між гуманізмом                                                                                                    і обов'язком                                                                         4 Панас  Мирний, І. Білик                             Г проблема  душевної  рівноваги,  специфіка  “Хіба ревуть   воли,  як  ясла  повні?”                                          творчого  процесу                                                                                                                               ІІІ варіант                                                                               Завдання   1-5  мають   по  чотири   варіанти   відповідей,  з  яких  лише ОДНА   правильна. Виберіть    правильну  відповідь  і  обведіть  кружечком  букву  яка  їй  відповідає.                                                                                                     Аналіз  твору                                                                                                                                                                          Павло   Тичина                                                                                                                                                 Ви  знаєте,  як  липа  шелестить                                                                     Ви  знаєте,  як  липа  шелестить                                                                                                                             У  місячні   весняні  ночі?                                                                                                                                             Кохана  спить,  кохана  спить,                                                                                                                                Піди  збуди,  цілуй  їй  очі.                                                                                                                               Кохання  спить...                                                                                                                                                 Ви  чули  ж  бо:  так  липа  шелестить.                                                                                                                Ви  знаєте,  як  сплять  старі  гаї?                                                                                                                        Вони  все  бачать  крізь   тумани.                                                                                                                   Ось  місяць,  зорі,  солов'ї...                                                                                                                               “Я  твій”,-  десь  чують  дідугани.                                                                                                                     А  солов'ї!..                                                                                                                                                           Та  ви  вже  знаєте,  як  сплять   гаї!                                                                                                                            1. Цей  вірш  є  зразком   лірики                                                                                                                            А  пейзажної                                                                                                                                                       Б  філософської                                                                                                                                                 В  інтимної                                                                                                                                                          Г  громадської                                                                                                                                                          2.У  вірші   використано  художній  засіб                                                                                                                 А  інверсію                                                                                                                                                        Б порівняння                                                                                                                                                        В  персоніфікацію                                                                                                                                                  Г  метонімію                                                                                                                                                                                    3.  Поезію  написано  віршовим  розміром                                                                                                 А  дактилем                                                                                                                                                          Б амфібрахієм                                                                                                                                                      В хореєм                                                                                                                                                                Г  ямбом                                                                                                                                                                    4.У  вірші  звучить  мотив                                                                                                                                     А світлого  кохання                                                                                                                                                Б нерозділеного   кохання                                                                                                                                В  невпевненості  у  своїх   почуттях                                                                                                              Г  сподівань  на  зміни  в  суспільстві                                                                                                               5. Інтимізації  поезії  з  читачем  сприяють                                                                                                    А  яскраві  епітети                                                                                                                                              Б  риторичні  запитання  й  оклики                                                                                                                      В  зорові   образи                                                                                                                                                  Г  слухові  образи                                                                                                                                                     Завдання   6-20  мають  по  п'ять    варіантів   відповідей,  з  яких  лише  одна  правильна.                             6.За  жанром  “Енеїда”  І. Котляревського  - це                                                                                                 А  роман  у  віршах                                                                                                                                                  Б  ліро-епічна  поема                                                                                                                                        В драматична  поема                                                                                                                                        Г бурлескно- травестійна  поема                                                                                                                      Д  героїчна  поема                                                                                                                                                                7. Прочитайте   подані   рядки.                                                                                                                         І потече  сторінками                                                                                                                                             Кров  у  синє  море                                                                                                                                             Дітей  ваших ...  і  не  буде                                                                                                                                Кому   помагати.                                                                                                                                                  Одцурається   брат  брата                                                                                                                               І  дитини   мати.                                                                                                                                                      Цей  уривок  із  твору  Т. Шевченка                                                                                                                       А  “Кавказ”                                                                                                                                                               Б ”Сон”                                                                                                                                                                    В ”І  мертвим,  і  живим”                                                                                                                                     Г ”Гайдамаки”                                                                                                                                                      Д ”Єретик”                                                                                                                                                           8. Продовжте   речення.                                                                                                                                               У  70 — 90 роки ХІХ  століття  інтенсивно   розвивався  такий  літературний  напрямок, як                        А реалізм                                                                                                                                                                Б сентименталізм                                                                                                                                                        В класицизм                                                                                                                                                          Гбароко                                                                                                                                                            Д  бурлеск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9. У  новелі  М. Хвильового “Я (Романтика)”  провідною  з-поміж  інших  проблем  є  проблема                                                                                                                                                                А  самовизначення  й  з'ясування  життєвих  пріоритетів                                                                                 Б  створення  нової  ідеології                                                                                                                               В  міжособистісних  взаємин                                                                                                                                    Г гуманності  й  фанатизму                                                                                                                                     Д братовбивства                                                                                                                                                                   10.  У ремарці  “А тьотя  Мотя    ходила  Наполеоном  і  думала...”   М. Куліш  вдається   до                       А  сарказму                                                                                                                                                                            Б  гротеску                                                                                                                                                              В  шаржування                                                                                                                                                        Г  карикатури                                                                                                                                                                Д  пародії                                                                                                                                                                                      11.Прочитайте  уривок  із  повісті  О. Довженка  “Зачарована  Десна”.                                                        Вона (баба  Марусина)  була   малесенька  й така  прудка,  і  очі  мала  такі  видющі,  що  сховатись  до  неї  не  могло   ніщо  у  світі.  Їй  можна  було  по  три  дні  не  давати  їсти.      Але  без  прокльонів  вона  не  могла   прожити  й  дня.  Вони  були  її  духовною  їжею.  Вони  лились  з  її  вуст  потоком,  як  вірші  з  натхненного  поета,  з  найменшого  приводу. У  неї  тоді  блищали  очі  й  червоніли   щоки.  Це   була  творчість  її  палкої,  темної,  престарілої  душі...                                                                                                                                                                                    В  авторських  інтонаціях  цього  уривка  звучить                                                                                             А  тепло,  жаль  і  співчуття  до  багатостраждальної  селянки                                                                     Б  неприйняття  лихої  вдачі  героїні                                                                                                                       В здивування  від  поведінки   баби  Марусини                                                                                                     Г  захоплення  поетичною  емоційністю  звичайної   селянки                                                                             Д іронічне  ставлення  до  героїні                                                                                                                                 12. Ідея  “сродної  праці”    є  провідною  у  творчості                                                                                    А Г. Сковороди                                                                                                                                                       Б П. Куліша                                                                                                                                                              В І. Нечуя-Левицького                                                                                                                                                Г П. Мирного                                                                                                                                                       Д І. Франка                                                                                                                                                         13. Мотивами  поеми  “Кавказ”  є  всі  названі,  крім                                                                                            А  засудження  війни  царизму   на  Кавказі                                                                                                                       Б  прославлення  боротьби  за  свободу                                                                                                                        В  віри  в безсмертя   й  непереможність  народу                                                                                             Г  ролі  ватажка  в  боротьбі  за  свободу                                                                                                                        Д  солідарність   народів  у  боротьбі   проти  гнобителів                                                                                     14. У  вірші “Гімн”  І .Франка  звучать   усі  названі  мотиви,  крім                                                                     А  перетворювальної  сили “науки,  думки,  волі”                                                                                             Б  турботи  про  майбутні   покоління                                                                                                                 В ” приспаної   волі”                                                                                                                                            Г  віри  в  сили  свого  народу                                                                                                                             Д  незламності  духу  поневолення                                                                                                                      15. Прочитайте  уривок  із  вірша  І. Франка  “Чого   являєшся  мені...”                                                           Чого  являєшся   мені                                                                                                                                        У  сні?                                                                                                                                                                   В  житті  ти  мною  згордувала,                                                                                                                          Моє  ти  серце  надірвала...                                                                                                                                    У  цих  рядках  використано                                                                                                                                А  оксиморон  (оксюморон)                                                                                                                                             Б художній  паралелелізм                                                                                                                                       В  епітет                                                                                                                                                               Г алегорію                                                                                                                                                             Д  риторичне  запитання                                                                                                                                     16. Характерними  особливостями   композиції  драми- феєрії  Лесі  Українки  “Лісова  пісня”  є  всі,  крім                                                                                                                                                              А  органічного  переплетення  двох  світів - природи   й  людини                                                                       Б  наявності   прологу                                                                                                                                               В кульмінації  дії  на  початку   твору                                                                                                                Г  співвіднесення  трьох  дій  із  різними  порами  року                                                                                  Д  наявності  широких  поетичних  ремарок,  які  створюють  пейзажне  тло                                                         17.У  пісні  Д.  Павличка  “Два  кольори”  звучать  усі  мотиви,  крім                                                               А  дороги  як  символу  людської  долі                                                                                                                            Б уболівання  за  рідну  мову                                                                                                                                В  материнської  любові  й благословення                                                                                                 Г синівського  тепла  і  вдячності   матері                                                                                                         Д  чекання   сина                                                                                                                                                    18. Прочитайте  рядки  Є. Маланюка                                                                                                              Лютий  зір   прозрілого  раба,                                                                                                                                         Гонта,  що  синів   свяченим   ріже...                                                                                                                  Гонтою  ліричний  герой   називає                                                                                                                        А Устима  Кармалюка                                                                                                                                           Б Нестора  Морозенка                                                                                                                                            В Івана  Сірка                                                                                                                                                      Г Івана  Франка                                                                                                                                                   Д Тараса  Шевченка                                                                                                                                                 19. Прочитайте   уривок  із  вірша  В.  Стуса  “Як  добре,  що    смерті  не   боюся   я...”.                               Як  добре,  що  смерті  не  боюся  я                                                                                                                          і не  питаю,  чи  тяжкий  мій  хрест.                                                                                                                        Що  перед  вами, судді,  не  клонюся                                                                                                                                в  передчутті  невідомих  верст.                                                                                                                        У  цьому   творі                                                                                                                                                                А  суміжне   римування                                                                                                                                       Б перехресне  римування                                                                                                                                       В кільцеве  римування                                                                                                                                            Г  білий   вірш                                                                                                                                                     Д моноритм                                                                                                                                                                  20.Драматичним   за  родовою   ознакою  є   твір                                                                                                  А  “Хіба  ревуть  воли,  як  ясла  повні?”                                                                                                                  Б “Чорна  рада”                                                                                                                                                        В “Наталка  Полтавка”                                                                                                                                                 Г ”Інститутка”                                                                                                                                                         Д ”Impromtu  phantasie”                                                                                                                                                    Завдання  21-24  мають  на  меті   встановлення   відповідності.  До кожного  рядка,  позначеного  цифрою,  доберіть  відповідник,  позначений   буквою.                                                             21. Установіть  відповідність.                                                                                                                             Автор                                                                   Назва  твору                                                                                       1 В. Стус                                                         А “Ти  знаєш, що ти- людина?..”                                                   2 Є. Маланюк                                                 Б “Сучасника”                                                                               3 І. Драч                                                          В”Сто  років,  як  сконала  Січ”                                                           4 В. Симоненко                                              Г “З журбою радість обнялась...”                                                                                                                                  Д “Балада  про  соняшник”                                                               22.Установіть   відповідність.                                                                                                                             Назва  твору                                                Уривок                                                                                                                       1 “Хазяїн”                                           А - Чого  вилупили  баньки, неначе мене з роду не                                                                                                   бачили?                                                                                            2”Тіні забутих предків”                   Б Як  почули таке піщани... батечки! Що б його дати, як би                                                                       його зробити, щоб тільки записаним бути?..                                           3”Хіба ревуть воли, як                                                                                                                                         ясла  повні?”                                    В Трепов! Оверко!  Пава! Чотири пальці в рот — і дикий                                                                       степовий свист.                                                                                         4 “Кайдашева  сім'я”                       Г Рятуйте, рятуйте  мою  честь! Честь, честь  мою  топчуть                                                                        у болото! Я двісті. Триста тисяч дам  залогу...                                                                                                        Д Палагна вічно була заклопотана своїм ворожінням.                                                                                     Палила поміж маржиною  ватру,  аби  вона  була світуча,                                                                        красна, як Боже  світло...                                                                          23. Установіть  відповідність.                                                                                                                           Жанр                                                       Художній  твір                                                                                      1новела                                                А  “Три  зозулі з поклоном”                                                                       2 повість                                              Б  “Людина”                                                                                             3 роман                                                В “Зенітка”                                                                                                  4 кіноповість                                       Г “Зачарована  Десна”                                                                                                                                                         Д “Тигролови”                                                                                         24. Установіть   відповідність.                                                                                                                Художній  засіб                             Приклад                                                                                                     1 порівняння                    А Чому  ліси  чекають  мене  знову,  на  щит  піднявши сонце і зорю      2 епітет                            Б Вона  прийшла, заквітчана і мила,                                                                                                                               І руки  лагідно до мене простягла...                                                                                    3 оксиморон                   В Грає кобзар, виспівує,                                                                                      (оксюморон)                                                         Аж лихо сміється.                                                                                             4 алегорія                       Г Людина нібито  не  літає...                                                                                                                                         А  крила  має,                                                                                                                                                       А крила  має!                                                                                                                                                  Д Ця  дівчина... Обличчя,  як  з ікон.                                                                                                                                                                             І  ви  її збираєтесь   карати?!                                           

docx
Додано
11 вересня
Переглядів
48
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку