18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

зразок постеру для олімпіади з екології

Про матеріал
Даний матеріал необхідний для участі в постерній сесії по захисту проекту на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з екології. Його можуть використовувати учні, вчителі при підготовці до олімпіади.
Перегляд файлу

C:\Users\rozumniki\Desktop\20200129_093324.jpgКомплексне обстеження екологічного стану вулиці Центральної селища Зачепилівка

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Роботу виконала:

Гаглоєва Ірина Володимирівна ,

 учениця 11 класу

 Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зачепилівської селищної ради

Зачепиліського району

Харківської області .

Керівник :

Іванова Наталія Олександрівна ,

учитель хімії та біології

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зачепилівської селищної ради

Зачепилівського району

Харківської області ,

«спеціаліст вищої категорії»,

старший учитель

 

 

 

 

 

 


 Екологічний стан території,  де ми мешкаємо,  істотно впливає на здоров’я, самопочуття та комфортність життя населення. Тому виникла потреба у детальному його вивченні та оцінці. Важливо контролювати стан навколишнього середовища та намагатися усувати проблеми стосовно його забруднення. До того ж регулярні дослідження є дуже важливими для підтримання сприятливого екологічного стану свого помешкання. Тому виникає потреба у оцінці якості функціонування зелених насаджень та розробці шляхів і способів їх поновлення.

 

комплексне вивчення екологічного стану території, вулиці Центральної, оцінка ролі та ефективності зелених насаджень у поліпшенні стану навколишнього    середовища.

Завдання

  •     дослідити насиченість доріг вулиці автотранспортом;
  •     проаналізувати зони зелених насаджень певної території;
  •     обчислити концентрацію чадного газу на досліджуваних ділянках;
  •     дослідити якість питних водних ресурсів вулиці;
  •     оцінити екологічний стан ділянок грунту території вулиці;
  •     розробити пропозиції, щодо покращення екологічного стану території вулиці Центральної.

 

Об’єкт дослідження   досліджувані ділянки вулиці Центральної

Предмет дослідження чинники навколишнього середовища, що  спричиняють негативний вплив на екологічний стан території вулиці Центральної селища Зачепилівка.

 

Методи дослідження   картографічний (картографування розміщення ділянок території вулиці); описовий (опис процесів взаємодії території вулиці селища з навколишніми об’єктами); порівняльний; експериментальний (лабораторне дослідження проб ґрунту та води); санітарно-гігієнічна оцінка досліджуваних середовищ; статистична обробка експериментальних даних.

 

 Методика проведення досліджень

 

Під час проведення досліджень здійснювали підрахунки кількості автомобілів протягом години, доби; обчислювали концентрацію чадного газу; визначали кількість дерев, необхідних для відновлення кисню; якість питної води; якість ґрунту території вулиці Центральна.

 

              

 

 

 

 

Обчислення концентрації чадного газу (СО)

Визначаємо склад автотранспорту в долях одиниць: 0,05 з великою вантажопідйомністю з дизельними двигунами 0,05 – автобусів, 0,7 – легкових автомобілів. Вираховуємо концентрацію СО за формулою:

K CO = (0,5+0,01*N*Km)Ka*Ky*Kc*Kb*Kn,  де

0,5 – фонове забруднення атмосферного повітря нетранспортного походження, мг/м3;

N  – сумарна інтенсивність руху автомобілів на міській дорозі, автом/ годину;

Km – коефіцієнт токсичності автомобілів за викидами в атмосферне повітря оксидів вуглецю;

Ka – коефіцієнт, що враховує аерацію місцевості;

Ky – коефіцієнт, що враховує забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в залежності від величини поздовжнього нахилу;

Kc – коефіцієнт, що враховує зміни окису вуглецю в залежності від швидкості вітру;

Kb – те ж у залежності від відносності повітря;

Kn – коефіцієнт збільшення забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю;

Коефіцієнт токсичності автомобілів розраховуємо за формулою:

Km =Σ Pi * Kmi, де

Pi – склад автотранспорту в частках одиниці,

Kmi – табличне значення.

 

Визначення якості питної води

Для дослідження ми обирали зразки питної води з приватних садиб (вода з колодязя) – зразок №1 та водопровідної води – зразок №2. Визначали якість питної води за допомогою органолептичних та експериментальних досліджень  відповідних зразків щодо  їх кислотності та мінерального складу.

Визначення якості грунту нав території вулиці Центральної

Для визначення якості грунту ми взяли проби грунту і провели лабораторні  дослідження на виявлення вмісту карбонат-йонів, хлорид-йонів, сульфат-йонів та йонів кальцію за допомогою якісних реакцій на відповідні йони.

 

 

Середнє значення інтенсивності руху автотранспорту на      обраних ділянках вулиці

      

  Ділянка №1                                                 Ділянка №2                   

                           Ділянка №3                   

 

 

 

 

Сумарна таблия середнього значення рівня забруднення обраних ділянок

вулиці Центральної

ОБ’ЄКТ

Кількість автомобілів за годину

Кількість автомобілів за добу

Коефіцієнт токсичності, Кт

Коефіцієнт забруднення

СО, Ксо, мг/м3

Перевищення рівня   забруднення у порівнянні з ГДК, n

№1

107

2568

4,675

15,9

3,2

№2

52

1248

4,675

7,9

1,6

№3

78

1872

4,675

14,4

2,9

    

 

Дослідження стану питної води вулиці Центральної

                                

Визначення запаху

*зразок №1 – запах ледь помітний, що відповідає по кількості балів 2, по характеру запах - болотний;

*зразок №2 запаху не має.

Визначення забарвлення

* зразок води №1 має світло-жовте забарвлення;

* зразок №2 забарвлення не має.

Визначення прозорості води

зразки №1, 2 за цими показниками прозо­рості: прозора.

Визначення кислотності води

рн води дорівнює 7, що говорить про нейтральне середовище досліджуваних зразків.

                    

 

 

 

              

 Визначення мінерального складу води

Визначення карбонат- та гідрокарбонат-іонів

Зразок №1 містить йони даних солей, зразок №2 має незначну їх кількість.

Визначення сульфат-іонів

Зразок №1 містить більше сульфат-іонів, ніж зразок №2.

                                                   

 

 

Дослідження якості ґрунту території вулиці Центральної

Якісне визначення вмісту карбонат-йонів

Зразок ґрунту має невеликий вміст у ньому карбонат-йонів.

Якісне визначення хлорид-йонів

Результати досліду свідчать про вміст хлорид-йонів у ґрунті.

Якісне визначення сульфат-йонів

Досліджуваний зразок ґрунту , містить сульфат-йони.

Якісне визначення йонів Кальцію

У даному зразку ґрунту незначний вміст йонів кальцію.

 

 

 

 

Результати анкетування населення території вулиці Центральної


 

         

Просвітницька діяльність

У навчальному закладі:

  •        для учнів молодшої ланки проводяться виховні екологічні заходи: бесіди, вікторини, рольові ігри, конкурси малюнків;
  •        для учнів 5-6 класів – дослідницькі роботи (наприклад - конкурс «Юний дослідник»);
  •        10-11 класи - екологічні проекти, конкурсні роботи на тему: «Валеологічна культура молоді».

     

                                                         

 

            

 Практична діяльність

 

За результатами анкетування ми вирішили:

* звернутися до органів місцевого самоврядування з зверненням про необхідність сортування сміття і лише потім його вивіз, але не на сміттєзвалище, а на переробку;

* навесні висадити саджанці  декоративних  та фруктових дерев по периметру подвір’я:

* на сьогоднішній день, по узбіччю вулиці, висаджені поодинокі посадки (солітери) на тлі газонів і квітників, де підібрані стійкі до атмосферного забруднення і високодекоративні дерева (дуб, ясен, береза, сосна Веймутова, ялина).

 

                 

 Висновки

Відповідно до поставлених завдань маємо такі результати:

*під час дослідження насиченості доріг автотранспортом, а саме інтенсивності його руху в трьох обраних ділянках вулиці, виявлено, що насиченість автотранспортом ділянок доріг відповідає низькій інтенсивності руху.

*дослідивши вміст чадного газу на трьох ділянках вулиці визначили, що  на першій та третій ділянці - перевищений майже в три рази, на другій - майже в два. Перша і третя, обстежувані, ділянки примикають до інших вулиць, де рух автотранспорту на дорозі інтенсивніший також майже в два рази, що і є причиною більшої загазованості повітря і перебільшеного вмісту в ньому чадного газу. Друга ділянка знаходиться біля дошкільного навчального закладу «Ромашка», вміст чадного газу перевищує майже у два рази.

*аналізуючи зони зелених насаджень території вулиці, враховуючи те, що одне доросле дерево за добу  (у весняно-літній період) здатне виділити  кисень, якого вистачить для дихання трьох дорослих людей і відновити в атмосфері в середньому 4 кг кисню, мешканцям будинків необхідно виростити на подвір’ї та за його межами до 300 дерев, що дасть можливість збагатити атмосферне повітря на 1200 кг кисню.

*під час проведення аналізу стану питної води, яку використовують мешканці вулиці, виявлено, що вода відповідає гранично допустимим нормам.  З 54 приватних будинків лише 11 мають на подвір’ї колодязі, з яких використовують воду, як питну, решта користується водою з водогону, що поповнюється з водопровідної башти у центрі селища (Додаток Й). За проведеними органолептичними спостереженнями питна вода, що потрапляє з  водогону в Зачепилівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, має кращі показники на відміну від колодязної води, яку брали з помешкання одного з будинків, яка в незначній  мірі, але має жовтуватий колір, незначний болотний запах та вміст карбонат- і сульфат-йонів;

*під час лабораторних досліджень якісного складу ґрунту  виявлено, що ґрунт в незначній мірі містить катіони кальцію та  аніони карбонату, хлориду та сульфату.

*розробили пропозиції і частково почали їх впровадження, щодо покращення екологічного стану території вулиці, а саме:

- провели анкетування жителів одного з будинків і переконалися, що їм не байдужа проблема забруднення навколишнього середовища, та вважають за необхідне покращити проблему озеленення територій вулиць, необхідність проводити просвітницьку роботу серед населення з питань покращення екологічного стану навколишнього середовища;

- здійснюємо просвітницьку роботу в навчальному закладі та серед населення селища;

- активно включаємось в практичну діяльність і залучаємо молодь селища, мешканців вулиці Центральної до реалізації намічених планів по покращенню екологічної ситуації нашої місцевості.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 

docx
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
28 жовтня 2020
Переглядів
161
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку