17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

8 клас. Члени речення. Тест

Про матеріал
Тест-презентація на два варіанти. 8 клас. Члени речення Тест-презентація на два варіанти. 8 клас. Члени речення Тест-презентація на два варіанти. 8 клас. Члени речення
Зміст слайдів
Номер слайду 1

1. У якому реченні немає підмета? А. Гримнуло кілька по- стрілів. Б. Ой у полі жито копи- тами збито. В. У душі моїй пісень і мрій море. Г. Сучасне завжди по дорозі з минулого в май- бутнє. 1. У якому реченні під-мет виражений словоспо-лученням? А. Малина і вишні цьо- го року не вродили. Б. Я сам іду до товари- ша. В. Усі ми дужі дружбою своєю. Г. Було їх там чоловіка з тридцять. ІІ варіант І варіант Члени речення

Номер слайду 2

2. У якому реченні під-мет виражений вигуком? А. Ворона зустріла ме- не своїм картавим «кра». Б. Гучне «ку-ку-рі-ку!» розбудило мене на світа- нні. В. І почув я раптом ти- хеньке «ой». Г. Проспіва, протягне «ох» і замовкне. 2. У якому реченні є од-норідні підмети? А. Батько з сином піш- ли на тік молотити. Б. Між утікачами були Остап із Соломією. В. Бувалі і старі навча- ли молодих. Г. Восени дні стають коротшими, а ночі — дов- шими.

Номер слайду 3

3. У якому реченні – про-стий дієслівний присудок? А. Я хочу погостювати в батька-матері. Б. У нас піснями тепла вся земля. В. Ще мене з колиски люба мати вчила мову рідну шанувати. Г. Не багатство ти ша- нуй, не вроду… 3. Які бувають присуд-ки? А. Прості, складні. Б. Простий дієслівний, простий іменний, складе- ний дієслівний. В. Прості, складені, складний іменний. Г. Простий дієслівний, складений дієслівний, складений іменний.

Номер слайду 4

4. У якому реченні – складений іменний при-судок? А. Учні були вчора на екскурсії в заповіднику. Б. Вони не сподівалися побачити стільки цікавого. В. Але маршрут був дуже добре знайомий. Г. Діти обіцяли приїха- ти ще раз. 4. У якому реченні – складений дієслівний при-судок? А. Твір я буду писати завтра. Б. Подруга буде їхати додому поїздом. В. Дівчина почала ви- шивати скатертину. Г. Зараз же сідай і пи- ши листа матері.

Номер слайду 5

5. У якому реченні тре-ба поставити тире між підметом і присудком? А. Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм. Б. Руки дівчини зроби- лися як лід. В. Червона рожа над усі квіти гожа. Г. Тільки труд життя основа. 5. У якому реченні не треба ставити тире між підметом і присудком? А. Найважча професія бути людиною. Б. Голова без розуму мов ліхтар без свічки. В. Жити на цій землі то велике щастя. Г. Жити означає люби- ти.

Номер слайду 6

6. У якому реченні не- правильно розставлені розділові знаки? А. Заєць сірий — най- більш популярний звір на- шої фауни. Б. Тіло його — струнке, завдовжки понад 60 см. В. Максимальна швид- кість його стрімкого бігу — 6 км/год. Г. Зайці — жителі від- критих просторів. 6. У якому реченні не-правильно розставлені розділові знаки? А. І праця в нас — господар, а не гість. Б. Гроші — набута річ. В. Ти — у мене один, український народе. Г. Сумління — то най- кращий порадник.

Номер слайду 7

7. Установіть відповід-ність. 1. Простий дієслівний. 2. Складений іменний. 3. Складений дієслівний. А. Увесь степ сьогодні наче повен радості. Б. Стояла я і слухала весну. В. Гілки на високому де- реві почали струшувати із себе іній. Г. – Ти куди? – У кіно. А ти? 7. Установіть відповід-ність. 1. Простий дієслівний. 2. Складений іменний. 3. Складений дієслівний. А. Слово «верба» — ду- же давнє. Б. Люди називають це дерево ще вербонькою, вербицею, вербиченькою. В. Букетик із вербових котиків! Г. Він почав торкати пух- настий вербовий цвіт.

Номер слайду 8

8. У якому реченні озна-чення виражене словоспо-лученням? А. Петро з Оксаною співали весело й завзято. Б. Він був майстром на всі руки. В. Андрій побачив да- леко в степу отару овець. Г. До мене підходить людина середнього віку. 8. У якому реченні є всі види другорядних членів? А. Красно грає весняне сонце на небі. Б. Темна смуга хмар відходить. В. Плине налита світ- лом ріка. Г. Круті гори зеленіють нам привітно й весело.

Номер слайду 9

9. У якому рядку всі при-кладки треба брати в лапки? А. Пшениця Новинка, яблука Білий налив. Б. Тернопільський тех- нічний університет, Харків- ський тракторний завод. В. Газета Слово, фір- ма Світанок. Г. Кінотеатр імені Дов- женка, Академія наук Ук- раїни. 9. У якому рядку всі при-кладки треба писати че-рез дефіс? А. Місто Тернопіль, озеро Світязь. Б. Поет Стус, компози- тор Лисенко. В. Учні шестикласники, жінка матір. Г. Пташка одуд, трава деревій.

Номер слайду 10

10. У якому реченні при-кладка не пишеться че-рез дефіс? А. Серце наше — славний Київ град. Б. Ми підемо у край Славутича ріки. В. Назустріч йому йде Лисичка сестричка. Г. Це була його сест- ричка Оленочка. 10. У якому реченні означення виражене фра-зеологізмом? А. Він добре вмів кри- вити душею. Б. Оленка говорила ковтаючи слова. В. Усі відчули його ба- жання зачепити за живе. Г. Зробити це тишком- нишком — перше бажання Павла.

Номер слайду 11

11. Установіть відповід-ність. 1. Додаток – іменник без прийменника. 2. Додаток – прикметник, що став іменником. 3. Додаток – інфінітив. 4. Додаток – фразеоло-гізм. А. Степан побачив у гур- ті незнайомого. Б. Він наказав сидіти й чекати. В. Микола на той час за- був і Вербівку, і свою хату. Г. Вітер був уже не холо- дний, а теплий. Д . Він умів смішки спра-вляти. 11. Установіть відповід-ність. 1. Обставина – прислів-ник. 2. Обставина – іменник із прийменником. 3. Обставина – дієпри-слівниковий зворот. 4. Обставина – інфінітив. А. Бризкаючи іскрами, коваль вигострює мечі. Б. Настя залишилася сама в хаті. В. Вони зустрілися рано. Г. Бували й короткі пере- рви. Д . Сусіди приходять до нього новини слухати.

Номер слайду 12

12. Установіть відповід-ність. 1. Означення – іменник. 2. Означення – інфінітив. 3. Означення – слово-сполучення. 4. Означення – займен-ник. А. Оленка була студен- ткою з нахилом до мис- тецтва. Б. Прагнення малювати у мене є ще з дитинства. В. Це була її хустка. Г. В очах орла світилася лють. Д . Людина прекрасна в бою за Батьківщину. 12. Установіть відповід-ність. 1. Означення – прикмет-ник. 2. Означення – займен-ник. 3. Означення – дієпри-кметниковий зворот. 4. Означення – слово-сполучення. А. Усі занурилися у свої думки. Б. Він був людиною з на- хилом до науки. В. Простори заповнені піснями дівчат. Г. Освітлений вогнями, підходить пароплав Д . Обережний водій.

Номер слайду 13

13. Установіть відповід-ність. 1. Обставина – прислів-ник. 2. Обставина – інфінітив. 3. Обставина – іменник із прийменником. 4. Обставина – дієпри-слівниковий зворот. А. Він устав, розтуливши рота від здивування. Б. Ліси стоять у задумі. В. Ївга ходила тихо і при- бирала мовчки. Г. Ми прийшли до сусідів познайомитися. Д . Жайворонок умиває-ться сонцем. 13. Установіть відповід-ність. 1. Додаток – іменник. 2. Додаток – інфінітив. 3. Додаток – числівник. 4. Додаток – займенник із прийменником. А. У нього очі сині. Б. Вовк і лічене бере. В. Оксана порадила по- вернутися завтра. Г. Із десяти влучно стрі- ляли п'ять. Д . Він приніс листа.

ppt
Додано
22 квітня
Переглядів
1474
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку