17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

8 клас. Однорідні члени речення. Тест 1

Про матеріал
Тест-презентація на два варіанти. 8 клас. Однорідні члени речення. Тест 1 Тест-презентація на два варіанти. 8 клас. Однорідні члени речення. Тест 1
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Виконайте синтаксичний розбір речення. Від чабанів віяло і сонцем, і спекою, духмя-ним степом та сухим зіллям.

Номер слайду 2

1. Яка інтонація можли-ва при ОЧР? А. Питальна, розповід-на. Б. Перелічувальна, протиставна. В. Оклична, незакінче-на. Г. Спонукальна, пере-лічувальна. 1. Яка риса не притама-нна ОЧР? А. Є однаковими чле-нами речення. Б. Відповідають на од-не питання. В. Виражені однією ча-стиною мови. Г. Рівноправні між со-бою. ІІ варіант І варіант Однорідні члени речення (ОЧР)

Номер слайду 3

2. У якому реченні є ОЧР? (розділові знаки пропущено) А. З другої хати долітала сумна журлива пісня. Б. Чарами віє від необ-меженого синього неба. В. Блакитний легкий ві-тер розганяв залишки сну. Г. На збори нашого де-сятого класу прийшли вчи-телі. 2. У якому реченні пра- вильно розставлені роз- ділові знаки? А. Усе одбивається в піс- ні, як у морі: рожева зоря і червона кров, і темна не- нависть, і ясна любов. Б. Гомін різноплемінних мов, калейдоскоп облич, подих тропіків і гул Атлан- тики усе він приніс з дов- колосвітніх мандрів. В. Щастя – це трикутник, а в нім є три боки: віра, на- дія, любов. Г. У драмі людській не- багато дій – дитинство, юність, молодість і ста- рість.

Номер слайду 4

3. У якому реченні пра-вильно розставлені роз-ділові знаки? А. Бери-но цвіту по влас- ній змозі, і хліба, й солі і втіхи в хату... Б. Учітесь, читайте і чу- жому научайтесь, і свого не цурайтесь. В. Немає берегів ні в смерті, ні в любові, в без- смертя, й вічності немає берегів. Г. По дорозі знущань і образ, з Богом в серці й гіркою сльозою, крізь епо- хи і зболений час йшла Вкраїна моя сиротою. 3. У якому реченні тре-ба поставити двокрапку й тире? А. Моє село мої тумани мої весняні солов’ї досвіт- ні роси на світанні і грози й вигроми мої усе що чув. Б. Усе було все кануло у Лету розлуки зустрічі про- щання і жалі. В. Скрізь у саду в полі у лісі панував осінній спо- кій. Г. На світі можна жить без еталонів по-різному дивитися на світ широки- ми очима з-під долоні крізь пальці у кватирку з- за воріт.

Номер слайду 5

4. У якому реченні тре-ба вставити двокрапку при ОЧР? А. Лози висип кручі ліс усе блищить і сяє! Б. Голос духа чути скрізь по курних хатах мужиць- ких по верстатах ремісни- цьких по місцях недолі й сліз. В. Калина під вікном рідної оселі тополя на око- лиці села лелече гніздо на клуні усе це овиди нашого дитинства… Г. Груші яблуні сливи укрились буйним цвітом. 4. У якому реченні є не-однорідні означення? (роз-ділові знаки пропущено) А. І пада сніг лапатий во- лохатий спокійно й вели- чаво над селом. Б. Запашна співуча гнуч- ка і милозвучна сповнена музики і квіткових пахощів рідна мова. В. Люблю я бистрину жи- ття прозору поривну гли- боку. Г. Нічка на землю упала синім прозорим серпан- ком.

Номер слайду 6

5. У якому реченні виді-лене узагальнювальне слово? А. Уся земля мов килим під тобою, з усіх джерел дзвенять мої пісні. Б. За хвилю знов усе стихає і птахи й крик і воза стук. В. Усе кругом жило, зма-галось, а ліс дивився і шу-мів. Г. Навколо все миготіло різнокольоровими вогня-ми. 5. У якому реченні тре-ба вставити тире при ОЧР? А. Надворі повсюди ле- жала роса на пожовклій траві на круглій павутині попід стріхою у хліві на капусті в городі. Б. Чудний наш народ і сильний і сумний. В. Усе тут мовби однако- ве і похилі до води вільхи, і засніжені береги. Г.Ні темінь непроглядної ночі ні близькі й далекі ви- бухи мін і снарядів ніщо не могло спинити хлопця.

Номер слайду 7

6. У якому реченні є не-однорідні означення? (роз-ділові знаки пропущено) А. Хата швидко сповни-лась м’якими вечірніми тінями. Б. А сьогодні над Харко-вом зупинилися табуни південних хмар і йде дощ густий запашний і надзви-чайно теплий. В. Хоч був тато грізним а проте дуже нас жалував.  Г. Розплелись розсипа-лись розпались наче коси вересневі дні. 6. У якому реченні є ДВА ряди ОЧР? А. Золотої осені тут дуже гарно, тихо: під горою по- п’ялися садки, мирно в до- лині розташувалися подві- р’я кожум’як, гончарів, діг- тярів та інших ремісників. Б. Чарівний світ пливе переді мною: сині води, бі- лі піски, хати на високих берегах. В. Археологічні знахідки дають уявлення про дав- ньоруське вбрання: сороч- ка, штани, свита, клобук. Д. Дивні прізвиська коза- ки давали новачкам на Сі- чі: Непийпиво, Лупиніс, За- губиколесо, Задерихвіст…

Номер слайду 8

7. У якому реченні виді-лено однорідні підмети? А. Біля хати зашуміли внуки – радість і надія у житті. Б. У саду цвіли бузина й калина. В. Реве, стогне хуртови-на, котить, верне полем. Г. Над широким Дніпром у промінні блакить і висо-ка і тиха могила. 7. У якому реченні виді-лено однорідні присудки? А. Пенсне поблискува- ло то тепло, то суворо. Б. Шевченка вважають  основоположником нової української літературної мови, бо йому вдалося утвердити її літературні норми. В. Шевченко утвердив і  виховав національну гід- ність українського народу.  Г. Плавай, плавай, ле- бедонько, по синьому мо- рю.

Номер слайду 9

8. У якому реченні виді-лено однорідні обстави-ни? А. Традиційний одяг ви-разно розкриває прикмети народу, його матеріальної та духовної культури. Б. Верховіття дерев, шпилі замкових веж та гострі зуби частоколів ба-рвилися зелено, мов мідь. В. Вони починають кри-лами тріпотати, співати, тьохкають, щебечуть, аж заливаються. Г. З безмежним коха-нням, із захопленням, із невимовним жалем диви-лася на нього. 8. У якому реченні виді-лено однорідні додатки? А. На ходу Соломія ви- смикувала стебло або ко- рінь водорості. Б. Уся кучерява долина здається буйними, зеле- ними морськими прозо- рими хвилями. В. Київ – це не Афіни, Рим, Париж або Відень. Г. Історичні міста великі не тому, що завжди зали- шались однаковими, а то- му, що змінювалися, оновлювалися, зроста- ли, навіть умираючи, зно- ву воскресали.

Номер слайду 10

9. Установіть відповідність. 1. Пропущено кому. 2. Пропущено тире. 3. Пропущено двокрапку. 4. Пропущено два знаки. А. Він стояв ні живий ні ме-ртвий, заворожено дивля-чись на темну постать. Б. Хлопець був на всі руки майстер слюсар, токар, ма-ляр і тесля. В. Ліс і дерева, і трава – усе набуло зловісного ко-льору. Г. Неповага до сина, і со-ром перед іншими дітьми, і гнів, і злість усе злилось до-купи в душі. Ґ. Усе і дзвінкі гори, і дзвін-ке повітря, і ліси починало від кожного слова бриніти, як бджола. 9. Установіть відповідність. 1. Пропущено кому. 2. Пропущено тире. 3. Пропущено двокрапку. 4. Пропущено два знаки. А. Коцюбинський знав де-в’ять мов українську, росій-ську, польську, французьку, італійську, румунську, туре-цьку, татарську та циганську. Б. У надрах багато корис-них копалин залізна руда, кам’яне вугілля, вапняки, марганцеві руди, кам’яна сіль усе це є багатством. В. Земля України, і небо, і води, і люди усе рідне. Г. Там скрізь палаци, вежі, кам’яниці, горять верхи зо-лочені, як жар. Ґ. Усе потонуло: кулемети і німці, і діди.

Номер слайду 11

10. Виконайте синтак-сичний розбір речення. Улітку тут збирають світ-лі, золоті меди. 10. Виконайте синтак-сичний розбір речення. Читаю знаки часу: якісь написи, дати, імена.

ppt
Додано
22 квітня
Переглядів
1061
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку