17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

8 клас. Словосполучення, речення. Тест

Про матеріал
Тест-презентація на два варіанти. 8 клас. Словосполучення, речення Тест-презентація на два варіанти. 8 клас. Словосполучення, речення
Зміст слайдів
Номер слайду 1

1. Як визначити складне словосполучення? А. За кількістю слів. Б. За кількістю запи- тань. В. За побудовою схе- ми. Г. За кількістю повно- значних частин мови у складі словосполучення. 1. Що таке словосполу- чення? А. Два або більше слів. Б. Синтаксична одини- ця, що виражає закінчену думку. В. Два або більше слів, які залежать одне від од- ного. Г. Смислове й грама- тичне об'єднання двох і більше слів. ІІ варіант І варіант Словосполучення, речення

Номер слайду 2

2. У якому рядку всі по- єднання слів НЕ є слово- сполученнями? А. Тарас Григорович Шевченко, вірші й поеми, писав для народу. Б. Дати на горіхи, честь і порядність, наш пророк. В. Очима стріляти, стріляти з пістолета, спов- нений відваги. Г. Слова ковтати, Леся Українка, наламати дров. 2. У якому рядку всі словосполучення – склад-ні? А. Схожий на батька, пісня про маму. Б. Упевнений у пере- мозі, піднявся на вершину. В. Кидати слова на ві- тер, держати язик за зуба- ми. Г. Говорити українсь- кою мовою, дочитати ос- танню сторінку.

Номер слайду 3

3. У якому рядку всі сло-восполучення – іменні? А. Наблизитися до лі- су, прийти на свято. Б. Опале листя, широ- ка вулиця. В. Дуже гарний, трем- тячи від холоду. Г. Написаний поетом, дуже смачно. 3. У якому рядку знахо-дяться тільки словоспо-лучення? А. Наламати дров, гори перевернути. Б. Наколоти дров, піти в гори. В. Ламати голову, зла- мати руку. Г. Спуску не давати, не давати дозволу.

Номер слайду 4

4. Які є види словосполу-чень за способом вира-ження головного слова? А. Іменні, іменникові, дієслівні. Б. Прості та складні. В. Іменні, дієслівні, прислівникові. Г. Поширені та непо-ширені. 4. Які є види словосполу-чень за будовою? А. Прості та складні. Б. Сурядні та підрядні. В. Односкладні та дво- складні. Г. Вільні й залежні.

Номер слайду 5

5. Знайдіть неправиль-но утворене словосполу-чення. А. Виставу відмінили. Б. Книгу відкрили. В. Двері відчинили. Г. Рішення скасували. 5. Знайдіть правильно побудоване словосполуче-ння. А. Навчатися грамоті. Б. Зраджувати другові. В. Дякувати рятуваль- ників. Г. Не вдягнути пальта.

Номер слайду 6

6. Знайдіть рядок ре-чень. А. Тихий вечір, рання весна. Б. Бігаючи швидко, створений художником. В. Весна прийшла, на- став вечір. Г. Весна красна, при- скорюючи біг. 6. Знайдіть рядок діє-слівних словосполучень. А. Весняна вулиця, зі старим товаришем. Б. Своє прізвище, зе- лена озимина. В. З'явитися з-за лісу, любов до людей. Г. Створений компози- тором, перевіривши робо- ту.

Номер слайду 7

7. Знайдіть спонукальне речення. А. Були тут люди ви- щої краси. Б. Минулого ніколи не повернеш. В. Любіть і боріться за щастя безкрає. Г. Став кожен біля сво- го деревця. 7. Що таке речення? А. Група повнозначних слів разом із допоміжни- ми. Б. Синтаксична одини- ця, що називає предмети, дії, ознаки. В. Синтаксична одини- ця, яка виражає закінчену думку про факт чи явище дійсності. Г. Набір слів, які з'єд- нані між собою.

Номер слайду 8

8. Знайдіть односклад-не речення. А. Ми йдемо польовою доріжкою. Б. Уже вечоріє. В. Місця справді чудо- ві. Г. Нам знайомі багато розповідали про них. 8. Які бувають речення за метою висловлюва-ння? А. Прості, складні. Б. Розповідні, питальні й окличні. В. Розповідні, питаль- ні, спонукальні. Г. Окличні, неокличні.

Номер слайду 9

9. Знайдіть непоширене речення. А. Не забудь, не за- будь юних днів, днів вес- ни. Б. Тихо, тихо навкруги. В. Ти не плач, не плач. Г. Сонце вже давно за- йшло. 9. Знайдіть складне ре-чення. А. Тече вода з-під яво- ра яром на долину. Б. Сичі в гаю перекли- кались, та ясен раз у раз скрипів. В. Не лізь у воду, не спитавши броду. Г. Прийшовши до тями й уздрівши знайомі місця, він заспокоївся трохи.

Номер слайду 10

10. Яке речення побудо-ване неправильно? А. Читаючи цей роман, у моїх очах з'явилися сльози. Б. Листя, повільно кру- жляючи, падає додолу. В. Безмежно зрадівши, дівчина закружляла в тан- ці. Г. Помирившись із дру- гом, я почувався щасли- вим. 10. Із якого речення не можна виділити слово-сполучення? А. Ранок був дуже сту- дений. Б. Траву і віти дерев укрила наморозь. В. Викотилося з-за об- рію сонце. Г. І наморозь замерех- тіла, заіскрилася, засяяла.

Номер слайду 11

11. Установити відпо-відність. 1. Іменне. 2. Складне. 3. Прислівникове. 4. Неправильно побудо-ване. А. Дарувати квіти мамі. Б. Знущатися над ним. В. Пізно вночі. Г. Поїхати до міста. Д. Лист до запитання. 11. Установити відпо-відність. 1. Іменне. 2. Складне. 3. Прислівникове. 4. Неправильно побудо-ване. А. Квіти на столі. Б. Дуже смішно. В. Іти за хлібом. Г. Вивчаючи історію. Д. Пошити тітці сукню.

Номер слайду 12

12. Виписати всі слово-сполучення (2). Сніги й сніги, дати пода-рунок, пекти раків, нала-мати дров, стріляти очи-ма, чекаючи літа, біля ха-ти, золота осінь, через дорогу, дізнатися про це, день і ніч, без глузду. 13. Виконати синтак-сичний розбір речення (3). Держи язик за зубами. 12. Виписати всі слово-сполучення (2). Понад лісом, літня пора, з-поміж дерев, попід гаєм, брат і сестра, відбулося взимку, дощ та вітер, дати гарбуза, солоний піт, ман- на небесна, котлета по-ки- ївськи, при корчмі. 13. Виконати синтак-сичний розбір речення (3). Уже зацвіли каштани?

ppt
Додано
22 квітня
Переглядів
1091
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку