Адаптований календарно-тематичний план з фізики для учнів 9-А класу (3 години на тиждень) з порушеннями опорно-рухового апарату,тяжкі порушення мовлення

Про матеріал
Адаптований календарно-тематичний план з фізики для учнів 9-А класу (3 години на тиждень) з порушеннями опорно-рухового апарату,тяжкі порушення мовлення
Перегляд файлу

Адаптований календарно-тематичний план з фізики для учнів 9-А класу (3 години на тиждень)

з порушеннями опорно-рухового апарату,тяжкі порушення мовлення (Дроздова Маргарита)

 

Програма:  для 7-9 класів (підготовлена робочою групою у складі: О.І. Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України - керівник групи), (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

    Підручник:  В.Г.Бар’яхтар, Ф.Я.Божинова, С.О.Довгий, О.О.Кірюхіна Фізика 9 клас,  Х.: Ранок, - 2017.

 

Умовні позначки:   Д- Дроздова М.

О – учень оволодів умінням, досяг поставленої мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

 

з/п

Дата

примітка

Зміст уроку

Короткострокові завдання та заходи адаптації

Методи оцінювання

Прогрес

 Д

1

 

 

Діагностичне опитування за результатами  дистанційного навчання.

Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі

Учень/учениця

розуміє механізми магнітної взаємодії, знає прояви магнітного поля Землі

оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів

Формування навички морфологічно та синтаксично грамотно будувати усні висловлювання під час оперування доступним фізичним понятійно-категоріальним апаратом (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда, період, частота коливань).

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Індукція магнітного поля

Учень/учениця

пояснює досліди Ерстеда, розуміє механізми магнітної взаємодії, формулює визначення фізичної величини (індукція магнітного поля) та її одиниці;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

Розвиток умінь формулювати точні  стислі та розгорнуті пояснення фізичних понять та термінів; виявляти ставлення й оцінювати взаємозв'язок різних способів представлення механічного руху; відмінність видів механічного руху;  відносність та універсальність механічного руху.

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом

Учень/учениця

графічно зображає магнітне поле; 

визначає напрямки індукції магнітного поля

Формування та розвиток зорового сприймання, уваги, пам’яті, уяви.

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Сила Ампера

Учень/учениця

визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера,

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Розв’язування задач з теми «Магнітне поле»

Учень/учениця

застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів,  графічно зображає магнітне поле;

Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

Учень/учениця

розуміє гіпотезу Ампера;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Розв’язування задач за темою «Магнітне поле»

Учень/учениця

визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів; графічно зображає магнітне поле; визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера,

Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Електромагніти, магнітна левітація.

Учень/учениця

 пояснює принцип дії електромагніту 

визначає напрямки індукції магнітного поля,

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Виготовлення та випробування електромагніта

Учень/учениця

складає електромагніт, визначає напрямки індукції магнітного поля

Формування алгоритму виконання завдання.

Розвиток розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, умовиводу.

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

10

 

 

Розв’язування задач з теми «Магнітне поле»

Учень/учениця

застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів;

Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

11

 

 

Електродвигуни, гучномовці. Електровимірювальні прилади

Учень/учениця

пояснює  принцип дії

електродвигуна, електровимірювальних приладів; 

визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

12

 

 

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Учень/учениця

пояснює досліди Фарадея,

 визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, індукційного струму

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

13

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. Спостережен­ня явища електромагнітної індукції

Учень/учениця

розуміє механізми магнітної взаємодії, електромагнітної індукції, пояснює  досліди Фарадея

визначає напрямок індукційного струму;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

14

 

 

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

Учень/учениця

пояснює принцип дії

електровимірювальних приладів

оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

15

 

 

Розв’язування задач з теми «Магнітне поле»

Учень/учениця

застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів; графічно зображає магнітне поле; визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, індукційного струму;

Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

16

 

 

Захист навчальних проектів (вплив МП)

Учень/учениця

оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів; оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики; роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

17

 

 

Магнітне поле (ТО № 1)

Учень/учениця

розв’язує ситуативні вправи і задачі на вплив магнітних полів; правила безпеки при експлуатації побутових приладів, електродвигунів тощо. Розвиток розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, умовиводу

Спостереження, бесіда, письмова вправ

 

18

 

 

Світлові явища. Швидкість поширення світла

Учень/учениця

розуміє поняття світлового променю, точкового джерела світла, знає способи визначення швидкості світла,

 усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті;

Формування навички морфологічно та синтаксично грамотно будувати усні висловлювання під час оперування доступним фізичним понятійно-категоріальним апаратом (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда, період, частота коливань).

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

19

 

 

Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

Учень/учениця

розуміє поняття світлового променю,

застосовує закони прямолінійного поширення під час розв’язування задач різних типів, пояснює причини сонячних i місячних затемнень; Розвиток умінь формулювати точні  стислі та розгорнуті пояснення фізичних понять та термінів; виявляти ставлення й оцінювати взаємозв'язок різних способів представлення механічного руху; відмінність видів механічного руху;  відносність та універсальність механічного руху.

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

20

 

 

Розв’язування задач з теми «Світлові явища»

Учень/учениця

застосовує закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла під час розв’язування  задач різних типів

Формування та розвиток зорового сприймання, уваги, пам’яті, уяви.

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

21

 

 

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Учень/учениця

формулює визначення відбивання світла,

застосовує закони відбивання світла; Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

22

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

Учень/учениця

застосовує закони відбивання світла під час виконання лабораторних робіт; указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

23

 

 

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

Учень/учениця

розуміє поняття показник заломлення світла, закони заломлення світла;

застосовує закони  заломлення світла під час розв’язування задач різних типів

Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

24

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Визначення показника заломлення скла відносно повітря

Учень/учениця

застосовує закони заломлення світла під час виконання лабораторних робіт;

Формування алгоритму виконання завдання.

Розвиток розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, умовиводу.

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

25

 

 

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

Учень/учениця

формулює визначення спектральний склад білого світла, причини різнобарв’я усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

26

 

 

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань  лінзи

Учень/учениця

розуміє поняття тонкої лінзи, формулює визначення фізичної величини (фокусна відстань, оптична сила лінзи), одиниці оптичної сили та фокусної відстані лінзи,

вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи.

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

27

 

 

Отримання зображень за допомогою лінзи. Формула тонкої лінзи

Учень/учениця

указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою тонкої лінзи; застосовує формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

28

 

 

Найпростіші  оптич­ні пристрої. Розв’язування задач з теми «Світлові явища»

Учень/учениця

розуміє принцип дії найпростіших оптичних приладів;

указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала і тонкої лінзи;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

29

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Учень/учениця

вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи. Формування алгоритму виконання завдання.

Розвиток розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, умовиводу.

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

30

 

 

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

Учень/учениця

визначає вади зору, способи їхньої корекції, методи профілактики захворювань органів зору

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

31

 

 

Розв’язування задач з теми «Світлові явища»

 

 Учень/учениця

розв’язує ситуативні вправи і задачі на профілактику захворювань органів зору, значення зору в житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами зору тощо

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

32

 

 

Захист навчальних проектів (Око і зір)

Учень/учениця

усвідомлює значення гігієни зору та профілактики його вад

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

33

 

 

«Світлові явища» (ТО № 2)

Учень/учениця

застосовує закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла, формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів Розвиток розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, умовиводу

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

34

 

 

Виникнення  та  поширення  механічних хвиль.

Учень/учениця

розуміє поняття хвильового процесу, умови утворення механічних хвиль; Формування навички морфологічно та синтаксично грамотно будувати усні висловлювання під час оперування доступним фізичним понятійно-категоріальним апаратом (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда, період, частота коливань).

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

35

 

 

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфразвук і ультразвуки

Учень/учениця

формулює визначення фізичної величини (довжини і частоти хвилі, гучності звуку та висоти тону); 

оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми; Розвиток умінь формулювати точні  стислі та розгорнуті пояснення фізичних понять та термінів; виявляти ставлення й оцінювати взаємозв'язок різних способів представлення механічного руху; відмінність видів механічного руху;  відносність та універсальність механічного руху.

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

36

 

 

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

Учень/учениця

розуміє поняття хвильового процесу, Формування та розвиток зорового сприймання, уваги, пам’яті, уяви.

умови утворення електромагнітних хвиль; використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

37

 

 

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль

Учень/учениця

знає залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

38

 

 

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація

Учень/учениця

знає фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій

 пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

39

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Учень/учениця

Аналізує звукові коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів, порівнює властивості звукових та електромагнітних хвиль різних частот. Формування звички долати труднощі шляхом знаходження правильного рішення

Формування прагнення довести роботу до кінця.

Формування умінь  аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення.

Розвиток умінь виявляти ставлення й оцінювати достовірність одержаної інформації, етичність її використання

Спостереження, бесіда,

 

40

 

 

Розв’язування задач з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Учень/учениця

розв’язує ситуативні вправи і задачі на дотримання безпеки життєдіяльності і гігієни слуху; значення звуків у житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами слуху; вплив, захист та значення для розвитку суспільства сучасних засобів зв’язку тощо

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

 

 

41

 

 

Розв’язування задач з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Учень/учениця

розв’язує ситуативні вправи і задачі на дотримання безпеки життєдіяльності і гігієни слуху; значення звуків у житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами слуху; вплив, захист та значення для розвитку суспільства сучасних засобів зв’язку тощо

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

 

 

42

 

 

Захист навчальних проектів (Звуки та слух)

Учень/учениця

оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми;

пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

43

 

 

Контрольна робота № 1 за темою «Механічні та електромагнітні хвилі» (ТО  № 3)

Учень/учениця

використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі, швидкості поширення хвилі для розв’язування задач різних типів; Розвиток розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, умовиводу

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

44

 

 

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома.

Учень/учениця

знає сучасні моделі атома та ядра;  описує досліди Резерфорда, Формування навички морфологічно та синтаксично грамотно будувати усні висловлювання під час оперування доступним фізичним понятійно-категоріальним апаратом (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда, період, частота коливань).

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

45

 

 

Ядерні сили. Ізотопи.  Використання ізотопів.

Учень/учениця

знає поняття ізотопу, Розвиток умінь формулювати точні  стислі та розгорнуті пояснення фізичних понять та термінів; виявляти ставлення й оцінювати взаємозв'язок різних способів представлення механічного руху; відмінність видів механічного руху;  відносність та універсальність механічного руху.

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

46

 

 

Радіоактивність. Радіоактивні випроміню­вання, їхня фізична природа і властивості.

Учень/учениця

знає поняття радіоактивності, ізотопу, пояснює йонізаційну дію радіоактивного випромінювання Формування та розвиток зорового сприймання, уваги, пам’яті, уяви.

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

47

 

 

Період піврозпаду радіонукліда.

 

Учень/учениця

знає поняття періоду піврозпаду й активності радіонукліда,

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

48

 

 

Йонізаційна дія радіоактивного випромі­нювання. Природний радіоактивний фон.

Учень/учениця

описує досліди

йонізаційної дії радіоактивного випромінювання; Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

49

 

 

Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання

Учень/учениця

знає про вплив радіоактивного випромінювання на живі організми

оцінює ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

50

 

 

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор.

Учень/учениця

розуміє механізм ланцюгових ядерних реакцій;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

51

 

 

Розв’язування задач

Учень/учениця

використовує поняття радіоактивності, ізотопу, періоду піврозпаду й активності радіонукліда під час розв’язування задач

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

52

 

 

Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Учень/учениця

розуміє  принцип дії ядерного реактора,

усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку атомної енергетики,

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

53

 

 

Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.

Учень/учениця

розуміє механізми ядерних процесів у Сонця й зір;

усвідомлює можливості використання термоядерного синтезу;

оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

54

 

 

Розв’язування задач з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

 

Учень/учениця

пояснює йонізаційну дію радіоактивного випромінювання;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

55

 

 

Захист навчальних проектів (ядерна енергетика)

Учень/учениця

усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку атомної енергетики, можливості використання термоядерного синтезу; оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

56

 

 

 «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» (ТО № 4)

розв’язує ситуативні вправи і задачі на переваги і недоліки використання ядерної енергії, розвиток атомної енергетики України, проблеми Чорнобиля, впливи атомної енергетики на екологію, захист від впливу радіоактивного випромінювання Формування умінь зосереджувати увагу на основних відомостях у текстах задач; робити висновки на основі здійсненого аналізу; аргументувати обраний хід виконання завдання та прийняте рішення; простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

 

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

57

 

 

Рівноприскорений рух. Прискорення

Учень/учениця

знає характеристики і властивості рівноприскореного руху;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

58

 

 

Розв’язування задач

Учень/учениця

застосовує набуті знання, формули прискорення

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

59

 

 

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

Учень/учениця

будує графіки залежності швидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

60

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія»

Учень/учениця

застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху,

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

61

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія»

Учень/учениця

застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху,

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

62

 

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Учень/учениця

знає поняття інерціальної системи відліку, прискорення, перший  закон Ньютона,

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

63

 

 

Другий закон Ньютона

Учень/учениця

Знає другий закон Ньютона ,

застосовує формули прискорення  в процесі розв’язування фізичних задач

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

64

 

 

Розв’язування задач з теми «ІІ закон Ньютона»

Учень/учениця

застосовує рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

65

 

 

Розв’язування задач з теми «ІІ закон Ньютона»

Учень/учениця

застосовує  рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

 

 

66

 

 

Третій закон Ньютона

Учень/учениця

знає третій закони Ньютона,

Застосовує в процесі розв’язування фізичних задач,

оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій, 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

67

 

 

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння

Учень/учениця

знає закон всесвітнього тяжіння, оцінює

досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

68

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія»

Учень/учениця

застосовує  рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

69

 

 

Рух тіла під дією сили тяжіння

Учень/учениця

характеризує рух під дією сили тяжіння

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

70

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух тіла під дією сили тяжіння»

Учень/учениця

Застосовує знання про рух під дією сили тяжіння

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

71

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія»

Учень/учениця

Застосовує знання про рух під дією сили тяжіння

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

72

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія»

Учень/учениця

Застосовує знання про рух під дією сили тяжіння

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

73

 

 

Рух тіла під дією кількох сил (у горизонтальному напрямі)

Учень/учениця

характеризує рух під дією кількох сил (у горизонтальному напрямку);

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

74

 

 

Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному напрямі)

Учень/учениця

Характеризує  рух під дією кількох сил (у вертикальному напрямку);

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

75

 

 

Рух тіла під дією кількох сил (по похилій площині).

Учень/учениця

характеризує рух під дією кількох сил (по похилій площині);

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

76

 

 

Розв’язування задач на рух тіла під дією кількох сил

Учень/учениця

Застосовує знання про рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

77

 

 

Розв’язування задач рух тіла під дією кількох сил

Учень/учениця

Застосовує знання про рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

 

78

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І)

Учень/учениця

Застосовує знання про рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

79

 

 

Розв’язування задач з теми  «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І)

Учень/учениця

Застосовує знання про рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

80

 

 

Розв’язування задач з теми  «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І)

Учень/учениця

Застосовує знання про рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

81

 

 

 «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І) (ТО № 5)

Учень/учениця

оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

82

 

 

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Учень/учениця

знає характеристики і властивості  імпульсу тіла,

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

83

 

 

Розв’язування задач з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах».

Учень/учениця

застосовує набуті знання законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

84

 

 

Розв’язування задач з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах».

Учень/учениця

застосовує набуті знання законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

85

 

 

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Учень/учениця

оцінює досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

86

 

 

Розв’язування задач з теми «Закони збереження»

Учень/учениця

застосовує набуті знання законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

87

 

 

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Учень/учениця

застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і процесів;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

88

 

 

Розв’язування задач з теми «Закони збереження»

Учень/учениця

застосовує набуті знання законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

89

 

 

Розв’язування задач з теми «Закони збереження»

Учень/учениця

 застосовує набуті знання законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

90

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

Учень/учениця

застосовує набуті знання  законів збереження механічної енергії та імпульсу  під час виконання лабораторних робіт;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

91

 

 

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

Учень/учениця

наводить приклади  основних законів і закономірностей, що характеризують механічний рух і взаємодію, тепловий рух, взаємодію електрично заряджених тіл;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

92

 

 

Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

Учень/учениця

наводить приклади проявів і наслідків фундаментальних взаємодій, універсальний характер законів збереження в природі;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

93

 

 

Розв’язування задач з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах».

Учень/учениця

застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона, законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

94

 

 

Еволюція фізичної картини світу.

Фізика і науково-технічний прогрес

Учень/учениця

Знає історію розвитку фізичної картини світу;

роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства; сучасну фізичну картину світу

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

95

 

 

Захист навчальних проектів(безпека руху)

Учень/учениця

 Розв’язує ситуативні вправи і задачі на безпеку руху,

оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

96

 

 

Захист навчальних проектів (освоєння космосу)

Учень/учениця

Розв’язує  ситуативні вправи і задачі про досягнення України в освоєнні космосу,

оцінює досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

97

 

 

Захист навчальних проектів(гігієна опорно-рухового апарату)

Учень/учениця

Розв’язує  задачі на гігієну опорно-рухового апарату,

оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

98

 

 

Захист навчальних проектів(вади ОРА)

Учень/учениця

Розв’язує задачі на толерантне поводження і допомогу людям з вадами опорно-рухового апарату тощо,

 оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

99

 

 

Контрольна робота № 2 за темою «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах». (ч. ІІ) (ТО

Учень/учениця

застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона, законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

100

 

 

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

Учень/учениця

знає фізичні параметри забрудненості довкілля (механічної, шумової, електромагнітної, радіаційної); механізми впливу сонячного випромінювання на життєдіяльність організмів; усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

101

 

 

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

Учень/учениця

знає механізми йонізаційного впливу на організми електромагнітного смогу й радіоактивного випромінювання; фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів; визначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами.

усвідомлює вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

102

 

 

Альтернативні джерела енергії

Учень/учениця

Знає фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів; фізичні основи безпечної енергетики усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

103

 

 

Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні

Учень/учениця

усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

104

 

 

Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в світі

Учень/учениця

усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

105

 

 

Віртуальна екскурсія. Новини фізики і технологій

Учень/учениця

усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Планування
Інкл
Додано
12 вересня 2021
Переглядів
1356
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку