2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Алгебра і початки аналізу ІІ курс

Про матеріал
Контрольні роботи складені з програми: "Алгебра і початки аналізу", за підручником Г. Бевз, програма стандарт.
Перегляд файлу

1

 

Державний навчальний заклад

«Центр професійної освіти інформаційних технологій,

поліграфії та дизайну М. Києва»

 

Розглянуто і схвалено        Затверджено
на засіданні методичної комісії     Заступник директора
Протокол № __ від ___ 2020р      З НР ______ Зуб Т. А.
Голова М. К.______ Шуміло Т. Г.

 

 

 

 

Тематичні контрольні роботи
з курсу “Алгебра і початки аналізу ”
ІІ курс рівень стандарту

 

 

 

 

 

 Укладач: Дяченко Л. В. –

 спеціаліст вищої категорії


Контрольна робота № 1 на тему: “ Показникові рівняння і нерівності ”

І варіант

І частина : (кожне завдання 1 бал )

Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння: =49

 а) б) [ - 1; 0 )       в) [ 0; 2 ) г) [ 5 ; 9 ] д) [ 2 ; 5 ]

При якому значені х виконується рівність:  = ?

  а) 2,5 б) 2       в) 1,5  г) 1  д) 0

Розв’язати рівняння = 8

  а)  б)    в)  г)  д) не існує

Вкажіть проміжок, що є розв'язком нерівності: 

  1. (-∞; -8) б) (-8; +∞)  в) (-∞; 8) г) (-∞; 12)  д) (12; +∞)

II частина (кожне завдання – 2 бали)

Розв'язати рівняння:

а)

б)

Розв'язати нерівності


II варіант

І частина і (кожне завдання – 1 бал)

Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння: 

а) [2;5] б) [5;9] в) (0;2) г) [-1;0] д) [-4;-1)

При якому значенні х виконуються рівність:

а) 2,5  б) 2  в) 1,5  г) 1  д) 0

Розв’язати рівняння:

а)  б) в)  г)  д) не існує

Знайти кількість цілих чисел, що не є розв’язками нерівності:

а) один б) сім  в) три  г) чотири д) встановити неможливо

ІІ частина (кожне завдання – 2 бали)

Розв’язати рівняння:

а)

б)

Розв'язати нерівність:


Контрольна робота № 2 тему: «Логарифмічні рівняння і нерівності»

І варіант

І частина (кожне завдання – 1 бал)

Обчислить:

а) 3  б) 2  в) 5  г) 50  д)

Якому проміжку належить число а, якщо

а) (-1; 0) б) (0,5; 1) в) (1,5; 2,5)  г) (2,5; 3,5)   д) (-1,5; -1)

Розв'язати рівняння:

а) 2,5  б) 4  в) 1  г) 1,4  д) 1,5

Знайти суму коренів рівняння

а) -2  б) 3  в) 2  г) -3  д) 0

ІІ частина (кожне завдання – 2 бали)

Розв'язати рівняння:

а)

б)

Розв’язати нерівність:


ІІ варіант

І частина (кожне завдання – 1 бал)

Укажіть проміжок, якому належить число

а) (-1; 0) б) (0,5; 1) в) (1,5; 2) г) (2; 2,5) д) (-1,5; -1)

Обчислити значення виразу:

а) 76  б) 8,5  в) -0,5 г) 2,25 д) 1,75

Коренем якого рівняння є число 16?

а)  б)  в)  г)  д)

Знайти суму коренів рівняння: 

а) 11  б) -11  в) 9  г) -10  д) 10

ІІ частина: (кожне завдання – 2 бали)

Розв’язати рівняння:

а)

б)

Розв’язати нерівність


Контрольна робота № 3 на тему: «Похідна та її застосування»

І варіант

І частина (кожне завдання – 1 бал)

Обчислити , якщо

а) -0,5 б) 1,5  в) 0,5  г) -1  д) -1,5

Знайти , якщо

а)  б)  в)

г)  д)

Знайти похідну функції:

а)  б)  в)  г)   д)

Чому дорівнює кутовий коефіцієнт функції у точці з абсцисою

а) 4  б) -2  в) -1  г) -5  д) 5

ІІ частина: (кожне завдання – 2 бали)

Знайти екстремум функції ?

Знайти проміжки монотонності функції

Знайти найбільше і найменше значення функції на відрізку [1;2]


II варіант

І частина ( кожне завдання  - 1 бал )

Обчислити  ( 2 ), якщо у = lne

а) е б) 1 в) -1 г) 0  д) 0,5

Знайти похідну функції : у =

а) ( х ) = -  б) ( х ) = -  в) ( х ) =   г) ( x ) =  

д) ( x ) =

Знайти похідну функції : у =

а) -  б)  в)  г)  д)

Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом S ( t ) = 3- 12 t + 18 ( час  t вимірюється в секундах, переміщення S – у метрах ). Через скільки секунд після початку руху точка зупиниться ?

а) 2с б) 3с в) 4с г) 6с д) 0с

ІІ Частина : ( кожне завдання – 2 бали)

Знайти екстремуми функції у = - 4 + 3

Знайти проміжки монотонності функції у = – 9 -7

Знайти найбільше і найменше значення функції у = на [- 1;3]


Контрольна робота № 4 на тему: “ Інтеграл та його застосування”

І варіант

І частина : ( кожне завдання – 1 бал )

Яка функція є первісною функції ( x ) = ?

 а)(x) =                б) F( x ) = n 3              в) F( x ) =  

                     г) F( x ) =        д) F( x ) = 3 + 1

Укажіть загальний вид первісних функцій ( x ) =

а) F( x ) = - + с          б) F( x ) = + с       в) F( x ) = -

              г) F( x ) = -     д) F( х ) =

Обчислити інтеграл dx

а) 2  б) 4  в) -2   г) -4  д) 0

Обчислити інтеграл

а) 0  б) 2  в) 3  г) 4   д) 5

ІІ частина : ( кожне завдання – 2 бали)

Знайти первісну для функції у ( х ) = +

Знайти площу фігури , обмеженого лініями:

а) у = 4 -    і прямою у = 3

б) у = (   х = - 2  х = 1  у = 0


ІІ варіант

І частина: ( кожне завдання 1 бал )

Укажіть загальний вигляд перевісних функції f ( х ) = cos 5 х

а) F ( х ) = sin 5 х + с  б) F ( х ) = 5 sin 5 х + с       в) F ( х ) = sin 5 х + с 

                      г) F ( х ) = - sin 5 х + с             д) F ( х ) = - 5  sin 5 х + с 

  Укажіть первісну функції f ( х ) = 8 , графік якої проходить через точку А ( 1 ; 2 )

а) F( х ) = 2            б) F( х ) = 24                             в) F( х ) = 2 - 1     

              г) F( х ) = + 1       д) F( х ) = 2 x x – 2

Обчислити інтеграл sin x dx

а) 0   б) 1  в) 2   г) -1   д) -2

Обчислити інтеграл

а) 1  б) -   в)   г) -   д) -

ІІ частина : ( кожне завдання 2 бали)

Знайти первісну для функції  f ( х ) = +

Знайти площу  фігури, обмеженої лініями

а) у =  х = - 1  х = 2   у = 0

б) у = 5 - ,  у = 0   х = - 2  х = - 1


Підсумкова контрольна робота за рік

І Варіант

І частина ( кожне завдання 1 бал )

Розв’язати  нерівність ≥ ( tg

а)                   б) ( - 6 ; 6 )           в) [ - 3 ; 3]                                                                                                    г) [ - 9 ; 9 ]                         д) ( - ∞ ; + ∞)

Укажіть  проміжок  якому належить корінь рівняння =

а) ( - ∞; - 1 ) б) ( - 1 ; 0 )  в) ( 0 ; 1 ) г) [ 1 ; 3 )  д) ( 3 ; + ∞ )

Обчислить похідну функції у =

 а) 3                   б) 3 +                                      в) 3  

                г) 3 +                            д) 3 + 3

Обчислити  інтеграли

а) 0  б) 1  в) 2  г) – 1  д) -2 

ІІ частина ( кожне завдання 2 бали )

Знайти найбільше і найменше значення функції: у = – 3 + 3 на [ 0 ; 3 ]

Знайти площину фігури ,  обмеженої  лініями                                                                                   у = ( х - 1     у = 0               х = 2    х = 3

Написати рівняння дотичної до графіка функції у = в точці х =


ІІ Варінат

І частина ( кожне завдання 1 бал )

Розв’язати нерівність  ( <

        а) ( - ∞ ; - 8 )                   б) ( - 8 ; ∞ )                     в) ( - ∞; 8 )                                                                                           г) ( - ∞ ; 12)                                       д) ( 12 ; +∞) 

Розв’язати рівняння = - 1

а) 2,5   б) 4   в) 1  г) 1,4   д) 1,5

Знайти похідну функції f ( х ) = tg 5 х

а)  б)  в)  г) 5 ctg 5x д) ctg 5 х

Обчислити інтеграл

а) 1             б) -  в)   г) -   д)

ІІ частина ( кожне завдання 2 бали )

Знайти найбільше і найменше значення функції:

у = – 3 – 9 х – 2  на [ - 2 ; 4 ]

Знайти площу фігури, обмеженої лініями : у = + 2  у = 0  ; х =1   х = 2

Написати рівняння дотичної до графіка функції у = в точці х =

                                                                  

 

 

                                                                      

 

 

 

docx
Додано
3 березня
Переглядів
509
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку