19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Безсполучникове складне речення. Безсполучникове складне речення.Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

Про матеріал
удосконалити знання учнів про безсполучникове складне речення, вчити знаходити безсполучникове складне речення у тексті, визначати його основні ознаки, смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення; формувати вміння й навички відрізняти ці речення від інших складних, правильно їх інтонувати та розставляти розділові знаки; розвивати вміння правильно будувати речення такого типу; виховувати патріотичні почуття .
Перегляд файлу

Відкритий урок

з української мови у 9 класі

за темою

«Безсполучникове складне речення.

Смислові відношення між частинами

безсполучникового складного речення».

 

 

   Автор уроку:

   Вчитель української мови

    та літератури

Склярук Тетяна Василівна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безсполучникове складне речення.      Смислові відношення між частинами     безсполучникового    складного   речення

 

 

Мета: удосконалити знання учнів про безсполучникове складне речення, вчити знаходити безсполучникове складне речення у тексті, визначати його основні ознаки, смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення; формувати вміння й навички відрізняти ці речення від інших складних, правильно їх інтонувати та розставляти розділові знаки; розвивати вміння правильно будувати речення такого типу; виховувати  патріотичні  почуття .

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції).

 

Засоби навчання: підручник, картки .

 

Перебіг уроку

        Епіграф: 

 

Ти бачив: прилетіли журавлі,

Це — незрадливі наші обереги.

Вони завжди вертають з чужини,

Вони несуть тепло до рідної оселі.

Оселі рідні, батьківські хати —

Це обереги роду. Слава Богу,

Що ладні ми й крізь пекло перейти,

Аби  вклонитись  отчому  порогу (Л. Андрела)

І.Організаційний етап.

ІІ.Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Актуалізація та корекція опорних знань.

   Дуже шкода, що ми в повсякденному житті спілкуємося суржиком і цим ми зневажаємо нашу мову,отож  потрібно дотримуватися спілкування рідною мовою, дотримуватися літературних норм, не засмічувати її перекрученими та спотвореними словами. Тому зараз я хочу , щоб ви виконали завдання з культури мовлення.

1.Хвилинка з культури мовлення.

Напишіть правильно

Брати до відома  -    (взяти до відома)

Слідуючий день  -  (наступний день)

Повістка дня        - (порядок денний)

Проявити турботу    - (виявити турботу)

Самий кращий        - (найкращий)

В п’ять годин          - ( о п’ятій годині)

ІV.Мотивація навчальної діяльності.

Цілевизначення

Сьогодні на уроці перед нами  стоять такі завдання:

ЗНАТИ:  

- особливості безсполучникових складних речень;

- смислові відношення між частинами у безсполучниковому складному реченні.

УМІТИ:

- знаходити в тексті безсполучникові складні речення;

- визначати смислові відношення між частинами безсполучникових складних речень.

  V/   Зверніть увагу  на епіграф нашого уроку. Які почуття викликали у вас ці поетичні рядки?

Напишіть есе « Шануй батька та матір свою…», використовуючи складні речення.

 

Назвіть у ньому складні  речення, поясніть розділові знаки.

Яке речення називають складним? 2. Як об’єднані частини складних сполучникових речень?(Сполучниками або сполучними словами, інтонацією). 3. Чим відрізняються безсполучникові речення від сполучникових?

 

VI.Сприймання та усвідомлення учнями нових знань.

Робота з підручником (інформаційна компетентність).

 

 

Безсполучникове складне речення (БСР) — це таке речення, частини якого об’єднані за змістом та інтонацією без сполучників і сполучних слів.

 

Більшість безсполучникових речень можна легко перетворити на складнопідрядні або складносурядні речення. В одному безсполучниковому складному реченні є можливість зосередити відтінки різних відношень.

 

Групи безсполучникових речень:

 

з однорідними частинами (синтаксичні відношення можуть бути єднальними, зіставними, протиставними);

з неоднорідними частинами (можуть бути відношення причинові, наслідкові, умовні, часові, з’ясувальні, міри і способу дії).

У БСР найчастіше використовують такі типи інтонації: перелічувальна, зіставна, пояснювальна. Інтонація тісно пов’язана з граматичним значенням БСР. Зі зміною інтонації змінюється і граматичне значення БСР. У  складному  безсполучниковому  реченні ставлять кому, крапку з комою, двокрапку, тире.

 

На все впливає мови чистота: зір глибшає, і кращають уста, стає точнішим слух... (Д. Павличко).

Зіставлення показує, що безсполучникові речення близькі до сполучникових: одні - до складносурядних, інші - до складнопідрядних. Водночас серед безсполучникових є й такі, що не мають собі відповідників серед сполучникових речень:  

Подивився я на хати - нема в мене хати (Т. Шевченко).

І сивітимуть знов у далині високі могили, віятиме вітер полиневим духом, хлюпатиме степ колоссям в обличчя (А. Головко).

VII.Узагальнення й систематизація вивченого.

— Із пропонованого тексту випишіть безсполучникові складні речення.

— Підкресліть граматичні основи, накресліть схеми, поясніть смислові відношення між частинами.

 

Шануй і поважай матір і батька: вони дали тобі життя. Своєю працею й піклуванням вони несуть радість у твою колиску. Не забувай, що батьки також мають право на радість. Батьки ночей не спали біля твоєї колиски, вони прислухались до твого дихання, до биття твого серця. Дорожи честю сім’ї, оберігай її, як святиню. Де б ти не був, ніколи не забувай про свою рідну домівку (В. Сухомлинський).

 

Пояснювальний диктант.

 

— Визначте смислові відношення між простими реченнями у складних безсполучникових.

 

1. Застеліть скатертиною стіл під гарячий округ короваю, я пахучого хліба    накраю!                 (Є. Гончаренко). 2. Чаклує над діжею господиня — вже тісто піднялося до країв (К. Лесьєв-Лесь). 3. В печі зникає біле чудо, гарячі пахощі пливуть. Хлібина біла в хаті буде — її до столу радо ждуть (С. Мордач).

1. Примарилось: річки круті береги (П.Воловець). 2. Я відчуваю: день минає (Г. Алекссєва).

Засинає день у хаті, місяць ходить за вікном, старовинну пісню мати вишиває голоском(Б. Гірський). 4. Сідає сонце на спочинок, синіє обрій, тануть тіні, дарує казку хтось дитині (К. Лесьєв-Лесь).

Робота з підручником.

Вправа-конструювання.

 

— Перебудуйте складнопідрядні речення на безсполучникові. Порівняйте інтонацію.

 

Не забувай, що добре ім’я цінніше за найбільше багатство. (Не забувай: добре ім’я цінніше за найбільше багатство).

Якщо будеш сіяти із сумом, то вродить печаль. (Будеш сіяти із сумом — вродить печаль).

Якщо зрубав дерево, то посади два. (Зрубав дерево — посади два).

І слова не можна зрозуміти, бо такий зчинився гамір. (І слова не можна зрозуміти: такий зчинився гамір).

 

Розгляньте наведені безсполучникові складні речення. Визначте смислові зв’язки між їхніми частинами, скориставшись відповідними позначеннями: 1) одночасність дій, явищ; 2) часова послідовність дій, явищ; 3) зіставлення (протиставлення) явищ; 4) умова; 5) наслідок; 6) причина; 7) час; 8) пояснення.

Осінь пензлем Левітана доторкнулася садів — жовтим, золотим, багряним лист заграв, затріпотів (О. Ющенко).

Небо прорізали вогняні стріли, ударив грім (М.Стельмах).

Метушня слабким притаманна, безголосим властивий галас (Л.Костенко).

Не вчи плавати щуку: щука знає всю науку(Нар. тв.).

Спишіть, розставляючи розділові знаки.

З поля налітав холодний вітер шарпав деревину що тихо мріяла про тон час коли вона одягнеться в запашний цвіт (П. Кпименко).

 

Робота на картках.

Картка1.

Укажіть безсполучникове складне речення, зробіть його синтаксичний розбір.

А Осінній вітер одгуляв, затих (Л. Костенко).

Б Світло хвилями ллється з неба, сповняє повітря, несито пожирає тіні на землі (М. Коцюбинський).

В Вже листопад підкрався з-за дубів, і гай знімає золоту перуку (Л. Костенко).

Г У верховіттях вітер колобродить, сумує стежка дичками внатрус (Л. Костенко).

 

Картка 2.

Знайдіть безсполучникове складне речення з однорідними (синтаксично рівноправними) частинами. Зробіть його синтаксичний розбір

А Поглянь у себе: море там вирує, міниться і грає (П. Горлан).

Б Рум’яна осінь хилить віти, горіхи жовкнуть на ліщині (М. Стельмах).

В Махнула осінь в ліси — вони зацвіли пурпуровими, сірими та жовтими фарбами (І. Франко).

Г Глянь на лиман той — втішається око! (Л. Українка).

 

Картка 3.

 

Яке безсполучникове складне речення виражає послідовність дій, явищ? Зробіть його синтаксичний розбір

 

А Десь за річкою гув болотяний бугай, в осоках покахкувала час від часу дика качка (Г. Тютюнник).

Б Рівнина мовчала; жодного згуку не було чути (В. Підмогильний).

В Заходило сонце, у вузеньких хутірських вуличках стояла червона курява, в садках варилася на триніжках вечеря (Гр. Тютюнник).

Г Відчинилися двері, до хати купою ринули засипані кам’яним порохом, у замерзлих костюмах та чоботях люди (У. Самчук).

 

 

VIII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Бесіда.

— Які речення називають безсполучниковими складними?

— Якими смисловими відношеннями пов’язані прості речення у безсполучниковому складному?

Вправа «Незакінчене речення».

— На уроці найскладнішим було...

— Я навчив(-ла)ся...

XI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 

Опрацювати теоретичний матеріал підручника.

Виписати із художньої літератури  5  складних безсполучникових  речень, зробити повний синтаксичний розбір одного з них.

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
4901
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку