19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

Урок української мови в 9 класі на тему "Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними частинами. "

Про матеріал
Урок української мови в 9 класі на тему"Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними частинами" з використанням інноваційних і традиційних технологій навчання.
Перегляд файлу

 

 

 

Конспект відкритого уроку

з української  мови у 9 класі на тему

«Складнопідрядні речення з підрядними

з’ясувальними частинами».

Культурологічна лінія: філософська спадщина

                                         Григорія Сковороди 

D:\Мои документы\Desktop\Без названия.jpg

 

 

 

                   Вчитель: О. С. Магла

 

 

 

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними частинами. 

 Культурологічна лінія: філософська спадщина Григорія Сковороди. 

Мета: навчати учнів розпізнавати різні види складнопідрядних речень; формувати вміння аналізувати складні речення; розвивати в учнів активне мислення, спонукати до пошукової діяльності; виховувати бажання самовдосконалюватися, повагу до філософської думки Григорія Сковороди.

Обладнання: таблиці, портрет Г.Сковороди,

                                                          Хід уроку:

І. Організаційний момент. Комунікативна розминка.

     Доброго дня, учні. Скажіть, будь ласка, яке питання постійно лишається актуальним під час спілкування педагогів та батьків з вами? (Якими ми маємо бути?) А яка нова проблема постала перед вами у 9 класі? (Ким бути?) 

      Відповідь на ці непрості запитання варто пошукати у філософській спадщині відомого мислителя Г.С.Сковороди, який вчить нас пізнання світу починати з себе самого.

     Проблемне запитання: як ви розумієте вислів «Пізнати самого себе»?

 ІІ. Повідомлення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.

    Відповідь на це запитання у вас повинна сформуватися протягом уроку на тему «Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними часинами». 

     Є такий вислів: «Якщо порівняти життя зі сходом на гору, то життєва мета – це те, що примушує тебе підніматися вгору». Давайте визначимо мету нашого уроку, яка змусить нас більше дізнатися й стати не тільки розумнішими, а й мудрішими. Тож, запишіть у зошити тему уроку.

Давайте разом визначимо завдання нашого уроку, що ви хочете дізнатися (яке підрядне речення називають з'ясувальним, особливості його будови) і вміти (визначати головну і підрядну частину, знаходити з'ясувальні речення серед інших підрядних, будувати складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним).

Отже, ми повинні з’ясувати, яке речення називається СПР з підрядним з’ясувальним,визначати засоби зв’язку між частинами, знаходити їх серед інших.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Слово вчителя. Відомий учений Павло Попов писав: «Є діячі, життя яких не менш цінне й повчальне, ніж їхні твори». Мова йде про видатного українського мислителя Григорія Савича Сковороду, який стверджував: «Якщо ти усвідомлюєш, для чого ти народжений і працюєш з приємністю, ти щасливий. Ори землю або носи зброю, займайся купецькою або мистецькою справою — роби те, для чого народжений... Повне щастя най­перше не в досягненні якогось результату, а в самому процесі праці за покликанням».

-Що ви памятаєте про життя і творчість Г Сковороду?

Тож перейдемо до виконання завдань нашого уроку.

1. Теоретичний брейн – ринг .

Слово вчителя. «Життя наше – це подорож, а дружня бесіда  - це візок, що полегшує мандрівникові дорогу», - сказав Григорій Сковорода.

-А зараз пригадаємо, що ви вже знаєте з теми «Синтаксис»

1. Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

1 Що вивчає синтаксис? (Словосполучення і речення)

2. Яку одиницю синтаксису ми вивчаємо? (Складне речення)

3. Який різновид складного речення почали вивчати? (Складнопідрядне)

4. Яке речення називають складнопідрядним?

5. Які частини має складнопідрядне речення? (Головну і залежну)

6. Яка частина називається головною? (Та, від якої ставиться питання)

7. Яка частина називається підрядною? (Та, до якої ставиться питання)

8 Хто графічно зобразить складнопідрядне речення?

9.    За допомогою чого поєднуються частини складнопідрядного речення? (Сполучників           підрядності або сполучних слів)

10. Чим відрізняються сполучники підрядності від сполучних слів? (У ролі сполучних слів виступають самостійні частини мови, вони виконують синтаксичну роль.)

 

ІV. Засвоєння нових знань   

 1. Привіт,проблемо!

Порівняйте два речення, вкажіть спільні й відмінні ознаки.

Сковорода у своєму житті втікав від світу, і світ ловив його, та не спіймав. У такий спосіб утверджував себе як людину, що живе за вимогами й правилами своєї філософії.

-   Яке речення називається складнопідрядним?

-    Де може стояти підрядна частина стосовно головної?

Спостереження і аналіз мовного матеріалу.

Необхідно, дати відповідь на питання:

- Чи є воно є складнопідрядним?

- Знайти головну і підрядну частину?

- На яке питання відповідає підрядна частина?

- Яке місце вона займає? Чи можна головну і підрядну частину поміняти місцями?

- Одне слово чи усю головну частину пояснює підрядна?

- Якщо одне слово, то яка це частина мови?

- Чим поєднані частини?

 

Робота з опорною таблицею:

   2. Гра «Хто швидше?» 

Укажіть номери наведених складнопідрядних речень у певному порядку відповідно до їхньої характеристики:

а) підрядна частина міститься після головної (у постпозиції);

б) підрядна частина міститься перед головною (у препозиції);

в) підрядна частина міститься в середині головної (в інтерпозиції).

    1. Щоб мати змогу займатися самоосвітою і творчістю, Сковорода оселився у селі Ковраї на Переяславщині. 2. Його колишні колеги по академії, що стали ченцями Києво-Печерської лаври, закликали: «Доволі блукати по світу! Час причалити до гавані». 3.Сковорода відповів, що не може затулити ризою своє серце від світу.

 - Для зв’язку підрядного речення з головним служать сполучники та сполучні слова. Як їх розрізняти?

  3. «Мозковий штурм». 

Визначіть, сполучниками чи сполучними словами поєднані частини складнопідрядних речень.

1. Не все те отрута, що неприємне на смак. 

2. Філософ стверджував, що з усіх утрат втрата часу найтяжча.

ІV. Робота, спрямована на формування практичних умінь і навичок учнів.

Слово вчителя. «Розум гострий у багатьох, але не всі навчилися мислити», - стверджував філософ.

   1. Робота біля дошки. Індивідуальна робота за картками. Дослідження-аналіз

Зробити синтаксичний розбір речень. (Учні отримують картки з реченнями, одна учениця виконує на дошці).

Щасливий,хто мав змогу знайти щасливе життя. Але щасливіший той,хтовміє ним скористатися.Світло відкриває нам те, про що ми у темряві лише здогадувалися. Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або зносити, коли вони несерйозні.

Збереглися свідчення, що йому пропонували викладати в кількох університетах Європи. Прозираючи в далеке майбутнє, Сковорода писав про те, якою він бачить Україну. Навіть велике кохання, яке несподівано прийшло в його життя, не змогло переінакшити філософа. Дуже популярними є афоризми письменника, якими користується не одне покоління українців.

З’ясувати, як поєднані головна частина з підрядною з’ясувальною, яке слово в головній частині пояснює підрядна, яка позиція підрядної частини відносно головної. Побудувати структурні схеми речень.

2. «Мовний експеримент»

Слово вчителя:

 • Чи часто вам доводиться писати твори?
 • Чи часто, щоб довести свою думку у творі, ви звертаєтесь до висловлювань відомих людей?
 • А що робити, коли ви не можете дослівно повторити думку якоїсь видатної особи, забули, як точно вона звучить? (Відповіді учнів)

Так ви заміняєте ПМ на непряму, тобто передаєте лише зміст висловлювання. Тож я вам пропоную провести мовний експеримент. Перед вами  речення з ПМ (вислови Сковороди), перетворіть його на речення з непрямою мовою. Виконуючи це завдання, пригадайте алгоритм перетворення ПМ на непряму мову. Свої речення зачитайте.

«Людина – коваль свого щастя», - наголошував відомий мандрівний філософ Г. Сковорода.

Відомий мандрівний філософ Г. Сковорода наголошував, ЩО людина – коваль свого щастя.

 • А тепер перевірте себе! Чи однакова інформація в реченнях з ПМ і непрямою мовою ( відповіді учнів).
 • А чим відрізняються ці речення? (Відповіді учнів).
 • Який варіант простіше записати? (Відповіді учнів).

Отже, якщо ви маєте сумнів щодо розстановки розділових знаків при ПМ, в нагоді вам стануть СПР з’ясувальні.

3.  «Майстерня лінгвіста».

Продовжіть речення, утворивши СПР з підрядними з’ясувальними. При цьому зміст утворених речень повинен передавати комунікативну тему нашого уроку

І  – У своїх творах Г. Сковорода поголошує…

ІІ  – Великий філософ надав нам урок того…

ІІІ – Мудрі афоризми вчать нас…

Слово вчителя.

Недарма кажуть: скільки людей, стільки і думок. Хоча речення мали однаковий початок, але закінчили ви їх по-різному. Я рада, що ви думаєте гарно і правильно.

І сподіваюсь, що ваші думки переростуть у гарні дії і вчинки.

 

V. Контроль засвоєних знань.

«Цифровий диктант» Перевірка  знань з даної теми.

Перевірка теоретичних знань з даної теми.

Слово вчителя: Перед вами 6 речень, якщо ви погоджуєтесь зі змістом даного речення, ставте 1 – «Так»; якщо не погоджуєтесь, ставте 0 – «Ні». (Учні виконують диктант).

А тепер обміняйтесь зошитами, зробіть взаємоперевірку. Врахуйте, що кожна правильна відповідь 2 бали. СПР з’ясувальне – це таке складне речення, у якому підрядна частина з’ясовує, роз’яснює зміст одного зі слів головної частини, вираженого дієсловом, прикметником, прислівником.

 1. СПР з’ясувальне – це таке складне речення, у якому підрядна частина з’ясовує, роз’яснює зміст одного зі слів головної частини, вираженого дієсловом, прикметником, прислівником.
 2.  Підрядне речення у СПР з’ясувальному завжди стоїть після головного.
 3. Частини СПР з’ясувального з’єднуються за допомогою підрядних сполучників, сполучних слів, інтонації.
 4. Вказівні слова у СПР з’ясувальному стоять у підрядній частині.
 5. Частини СПР з’ясувального рівноправні.
 6. У СПР з’ясувальному розділовий знак тільки кома.

 (Код диктанту - 101001)

Слово вчителя. Кожен хоче чогось досягти у житті, щоб мати можливість пишатися собою. Успіх приходить до того, хто вміє видобути все найкраще з власних можливостей. Зараз попрацюйте самостійно.

VІ. Підбиття підсумків. 

 1. Рефлексія.

На шляху до успіху.

Я тепер знаю:

 • яке речення називається складнопідрядним з підрядним з‘ясувальним;
 • за допомогою яких сполучників та сполучних слів поєднуються частини;
 • у головній частині можуть уживатися вказівні слова;
 • яка може бути позиція головної й підрядної частин;
 • які розділові знаки вживаються між головною й підрядною частинами.

Я тепер умію:

 • правильно інтонувати речення з підрядними з’ясувальними;
 • будувати складнопідрядні речення з підрядними з‘ясувальними.

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пізнати самого себе – це…

( -знати, чого прагнеш у житті; -вміти розмежовувати добро і зло, -вірити у власні сили; -поважати інших, щоб поважали тебе; -вміти аналізувати власні вчинки; -бути відповідальним; -приймати правильні рішення; робити добро; -жити так, щоб не було соромно перед іншими і перед собою;-займатися тим, що тобі до душі).

Слово вчителя. Такі настанови і робив нам, нащадкам, Г.Сковорода, закликаючи, в першу чергу, бути у згоді з собою, зі своєю совістю.

3.Метод «Незакінчене речення»

На уроці я дізнався…

Нас уроці я відчув труднощі…

На уроці мені найбільше сподобалося..

4. Виставлення й мотивація оцінок.

VІІ. Домашнє завдання. Написати монологічне висловлювання на тему: «Григорій Сковорода – великий філософ», використати складнопідрядні речення.

 

 

1

 

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
4 березня 2019
Переглядів
1353
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку