19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Бінарний урок: "Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення. Демонстрація презентацій в різних програмних середовищах"

Про матеріал

Анотація

до інтегрованого уроку - квесту з економіки та інформатики

на тему: «Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення. Демонстрація презентацій у різних програмних середовищах»

На протязі запропонованого уроку викладачами реалізуються теоретичний, методичний і практичний аспекти проблеми використання інтерактивних моделей, хмарних технологій, інноваційних форм і методів організації навчальної роботи учнів.

Засвоєння даної теми допоможе учням вільно адаптуватись у конкретну життєву ситуацію, усвідомити зміст глобалізації та глобальних проблем людства, що потребують спільного вирішення, узагальнити свої знання про можливості технічних та програмних засобів, що використовуються під час демонстрації презентацій. Прийом веб-квесту, застосований в процесі уроку спонукає учнів чітко формулювати та визначати власну точку зору, вести дискусію; розуміти об'єктивну причинність глобалізації визначати місце різних країн у глобалізаційних процесах, пояснювати переваги та загрози глобалізації; створювати презентаційний матеріал та вміння захищати власні проекти, розвиває в учнів уміння логічно мислити, взаємодіяти з іншими учнями групи, приймати рішення в конкретній ситуації.

На уроці викладачі впроваджують новітні інноваційні технології шляхом використання мультимедійних презентацій, хмарних технологій, ігрових методів, пошукових систем інформації мережі Інтернет, слайд-шоу.

Дана методична розробка уроку рекомендована до використання в практичній роботі викладачам економіки та інформатики професійно – технічних навчальних закладів та середньої школи.

Перегляд файлу

     Урок економіки і інформатики

для учнів з професії «Кухар»

Розробила:

 викладач економіки

Криворотько Катерина Валентинівна

викладач інформатики

Власенко Юлія Володимирівна

Тема: Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення. Демонстрація презентацій у різних програмних середовищах.

Мета уроку:

навчальна: розкрити зміст глобалізації та глобальних проблем людства, що потребують спільного вирішення, узагальнити знання учнів про  можливості технічних та програмних засобів, що використовуються під час демонстрації презентацій; 

розвивальна: розвивати вміння працювати з різноманітними джерелами знань, відбирати та аналізувати інформацію, висловлювати та захищати власну позицію, розвивати вміння відбирати інформацію з різних джерел, ефективно комунікувати, з повагою ставитися до інших, незалежно від походження, пристосовуватися до різного культурного середовища та уникати ефекту «культурного шоку», формувати вміння планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки, створювати свій творчий проект на одну з сфер  глобальних проблем людства за допомогою Microsoft Office PowerPoint;

виховна: виховувати самостійність, комунікативність, інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, толерантність,  любов та бережливе  ставлення до навколишнього світу

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь та навичок

Вид уроку: бінарний урок – квест

Посилання на веб-квест: https://1981vlasenko0412.wixsite.com/urok

Методична мета: Мультимедійний супровід уроку з використанням хмарних технологій, як форма активізації пізнавальної діяльності учнів.

Очікувані результати: учні повинні вміти чітко формулювати та визначати власну точку зору, вести дискусію; розуміти об’єктивну причинність глобалізації визначати місце різних країн у глобалізаційних процесах, пояснювати переваги та загрози глобалізації; створювати презентаційний матеріал та вміння захищати власні проекти.

Методи і прийоми: індивідуальна робота, вирішення проблемних завдань, робота в групах, бесіда, залучення учнів до аналізу, робота з електронними носіями інформації, частково-пошуковий, ігровий, ситуативне моделювання, дискусія в групах, самооцінювання.

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютери з встановленою операційною системою Windows і додатком Microsoft Office PowerPoint, мультимедійний  проектор, Windows Movie Maker, сервіси Office 365 Word Online, online-сервіс Plickers,  padlet, відеохостинг YouTube.

Міжпредметні зв’язки: технологія приготування їжі з основами товарознавства, виробниче навчання, охорона праці, історія України, біологія, екологія, географія.

Форми організації навчальної діяльності: робота в групах, індивідуальна робота, попереджуючі завдання.

План – схема уроку

Етап уроку

Час, хв.

Форми і методи діяльності учнів

Результат

І. Розминка

2

Цікава інформація з постановкою проблемного запитання

Розвиток творчих здібностей учнів

ІІ. Актуалізація опорних знань

3

Розгадування ребусу

Викликати інтерес до вивченого матеріалу

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

5

Перегляд відеофільму «Пісня Землі»

Вміння сприймати навколишнє середовище та аналізувати явища

ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

20

Веб–квест. Презентація проектів (випереджувальне навчання – метод проектів). Демонстрація презентацій виробничого змісту

Сприйняття учнями навчального матеріалу. Розвиток індивідуальних здібностей, формування економічно спрямованого мислення.

V. Узагальнення знань

5

Вправа «Склади пазл»

Вікторина «Проблеми, що потребують спільного вирішення»

Інноваційна вправа «Розставити у порядку виникнення потреби»

Закріплення вивченого матеріалу, використання його в нестандартних ситуаціях

VІ. Підсумок уроку

8

Вправа «Моє відкриття сьогодні»

Підбиття підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання

2

Завдання репродуктивного характеру, робота з додатковою літературою

Засвоєння матеріалу уроку

 

Ми не успадкували Землю від предків,

Ми взяли її в борг у наших нащадків …

Антуан де Сент-Экзюпері

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Викладач економіки:

Доброго дня! Запрошуємо всіх на інтегрований урок 

Флеш-моб «Наш дім»: «Україна, Полтава, училище – наш дім, ми господарі в нім!»

Учениця зачитує вірш:

Зупинися, людино, на мить

І відчуй, як планеті болить,

Як із серця крик вирина:

Зупинись, Земля в нас одна!

   Як у серці тліє любов,

Щоб колись розгорітися знов.

Зупинися, людино, на мить

І відчуй, як планеті болить.

Як тільки людина почала пізнавати закони створення світу і розуміти своє місце у Всесвіті, почали лунати голоси, які попереджають про майбутню небезпеку існування людства, виникають глобальні проблеми.

Термін «глобальні проблеми  людства» з’явився в 1960-х роках завдяки діяльності Римського клубу.

Отже, записуємо тему уроку до зошитів: «Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення. Демонстрація презентацій у різних програмних середовищах».

Глобальні проблеми людства – це загальні, всесвітні проблеми, які стосуються не лише однієї окремо взятої держави, а й усіх країн світу.

Проблемне запитання

В періодичних виданнях міста Полтави та Полтавської області ми відстежили статті під такими заголовками :

«Життя серед сміття, або терикони непотребу й лабіринти проблем»;

«Макухівка: Полтавська зона відчудження»;

«Причини і наслідки свиномайдану у Біликах»;

«Кременчуцьке водосховище позеленіло і почало тхнути»;

«Флешмоб: cесію Полтавської міської ради "завалять" відходами»;

«У Полтаві знешкодять звалище небезпечних відходів».

Як ви вважаєте, чи є в нас з вами підстави для хвилювання?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Переглянемо  відео фрагмент  «Пісня Землі»

Викладач інформатики: Які проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення ви помітили в даному сюжеті?

(відповіді учнів)

Так, дійсно, серед глобальних проблем, які гостро стоять нині перед людством, найважливішими є:

 • Проблема збереження миру, воєнні конфлікти
 • Екологічна проблема (ерозія ґрунтів, повені, засухи, вирубування лісів)
 • Демографічна проблема (народжуваність і смертність)
 • Продовольча проблема (голод, епідемії)
 • Енергетична проблема (неекономне використання ресурсів)
 • Проблема освоєння Світового океану

Про все це ми можемо дізнатися тільки завдяки інформації, яку ми отримуємо з різних джерел: телебачення, соціальних мереж, засобів масової інформації. Від володіння інформацією залежить місце нас з вами, або держави в цілому, в міжнародному співтоваристві.

Отже, саме ці проблеми ми сьогодні розглянемо на бінарному уроці з предметів «Економіка» та «Інформатика» за допомогою інформаційно – комунікаційних технологій.

ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

Викладач економіки: Форму проведення уроку ми дізнаємося при розв’язанні рубуса (урок – квест)

 

 

 

 

Викладач інформатики:

Мета квесту узагальнити наші вміння користуватися хмарними технологіями, cпособами створення мультимедійних презентацій та поглибити теоретичні знання з економіки. Ми спробуємо зазирнути в недалеке минуле, подивитися, як сьогодні можна за допомогою мультимедіа розкрити зміст глобальних питань та  спрогнозувати майбутнє. 

Викладач інформатики:

Щоб знайти і засвоїти інформацію нашого уроку з теми «Проблеми, що потребують спільного вирішення»,  ми скористаємося технологією веб-квесту.

Вам необхідно виступити в одній із ролей:

Роль 1. Екологи

Роль 2. Економісти

 Роль 3. Соціологи

Крім того командири груп будуть аналізувати виступи товаришів і подадуть свої пропозиції щодо оцінювання їх роботи на протязі уроку.

Створення міні-груп. Розподіл ролей.

Для проходження веб-квесту ми розділилися на команди і вибрали для кожної команди відповідну роль.

Всі члени команди повинні допомагати один одному. У кожній ролі є свої завдання, які буде необхідно виконати. Завданням веб-квесту є окремі блоки питань, в яких  перелічені інтернет-ресурси, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, що при перегляді сайту учень був вимушений робити підбір матеріалу, виділивши головне з тієї інформації, яку він знаходить. Результатом роботи рольових груп буде підібраний матеріал у вигляді текстових документів, малюнків, фото. Коли матеріал підготовлений в середині міні-груп проходить обговорення з метою ознайомлення  всіх членів з інформацією по їх проблемі. Після цього відбувається  переформування груп. Утворюються 3 команди, в кожну з яких входить по одному учню з різними ролями. Вибираються керівники, які мають розподілити роботу між учасниками і координувати їх дії.

Результатом роботи цих команд  має бути звіт у вигляді комп’ютерної презентації по темі  веб-квесту.

Основні критерії звіту:

Розуміння та виконання завдання, достовірність використовуваної інформації, творчий підхід.

 (Кожен учасник веб-квесту отримує пам’ятку — алгоритм роботи у веб-квесті, яка допоможе йому організувати свою роботу).

Пам’ятка для учасників веб-квесту

 1. Познайомтеся з темою і проблемою квесту.
 2. Виберіть одну із запропонованих ролей.
 3. Познайомтеся із завданнями своєї ролі.
 4. Вивчіть список ресурсів.
 5. Складіть план пошуку інформації згідно своєї ролі.
 6. Досліджуйте інформаційні ресурси згідно своєї ролі.
 7. Підберіть матеріали у вигляді текстових документів, малюнків, фото.
 8. Обговоріть результати роботи в групі.
 9. Після формування нових груп ознайомте інших учасників з матеріалами по вашій ролі і вислухайте інформацію від своїх друзів по команді.
 10.                    Візьміть участь у оформленні звіту у вигляді комп’ютерної презентації,  публікації чи в іншій запропонованій формі. Познайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту.
 11.                    Підготуйтеся до захисту веб-квесту. 

Викладач економіки:  Запишемо до зошита визначення:

Глобальні проблеми людства — це комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх народів світу, характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості.

1. Які проблеми на даний момент існують в Україні? Війна, криза, хвороби, безробіття, медицина.

2.Чи існують ці ж проблеми в інших країнах світу? Так.

3. Як ми будемо називати ці проблеми? Глобальні проблеми всього людства

Глобальні проблеми можна класифікувати за сферами дії:

І сфера – проблеми взаємодії природи і суспільства  (екологи);  тобто проблеми, пов'язані з природно-економічним розвитком, — екологічні, енергетичні, сировинні, продовольчі, збереження клімату, проблеми Світового океану.

ІІ сфера – проблеми суспільних взаємовідносин (економісти);  тобто політичні і соціально-економічні проблеми — збереження миру і відвернення ядерної війни, обмеження гонки озброєнь і роззброєння, подолання бідності і відсталості країн і регіонів, сталість розвитку світового співтовариства

ІІІ сфера – проблеми розвитку людини і забезпечення її майбутнього (соціологи), тобто соціальні проблеми — міжнародні конфлікти, проблеми демографії, питання культури, освіти і охорони здоров'я.

Викладач інформатики: Ми постійно зустрічаємось у нашому житті з мультимедіа – це комбінування різних форм подання інформації, наприклад, текстової, звукової і графічної, на одному носії, останнім часом усе частіше використовуються анімація та відео. Сьогодні ми використаємо наші знання про мультимедійні презентації, в яких об’єднано різні види подання та демонстрації інформацій.

Вмикаємо комп’ютери! Доки завантажуються комп’ютери повторимо правила техніки безпеки при роботі з ПК.

Повторення правил ТБ учнями

Правила  техніки безпеки

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ ми повинні:

1. Візуально оглянути пристрої комп'ютера, переконатися у відсутності очевидних пошкоджень.

2. Переконатися, що екран дисплея знаходиться на відстані 60-70 см від очей, перпендикулярно лінії погляду.

3. Розташовувати на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не перешкоджали роботі комп'ютера.

ПІД ЧАС РОБОТИ НА КОМП'ЮТЕРІ

1. Чітко виконувати всі вказівки та рекомендації викладача.

2. Плавно натискати на клавіатуру, без різких ударів.

3. Заборонено самостійно усувати неполадки в роботі апаратури, а в разі її несправності, терміново припинити роботу та негайно повідомити про це викладача.

ЗАБОРОНЕНО:

● торкатися місць під'єднання кабелів та  проводів живлення;

● порушувати порядок увімкнення і вимкнення системних блоків;

● класти диски, книги, зошити на монітор і клавіатуру.

 

PowerPoint має широкий набір засобів для налаштування показу презентації. Показ слайдів, користувач може встановити одним з трьох режимів показу презентації:

 • керований доповідачем (увесь екран) – для випадку, коли доповідач демонструє презентацію аудиторії;
 • керований користувачем (вікно) – для випадку, коли презентація створена для самостійного перегляду користувачем на моніторі комп’ютера;
 •  автоматичний (увесь екран) – для випадку, коли не передбачається втручання глядача в процес демонстрації презентації – презентація на виставковому, демонстраційному моніторі наприклад меню в залі приміщень громадського харчування.

Для роботи на уроці вам було запропоновано запитання для дослідження:

1. Причини виникнення проблеми

 2. Статистичні характеристики

 3. Шляхи розв’язання глобальної проблеми.

Для того, щоб дати відповіді на запитання кожна з груп опрацювала інформаційні джерела і представить нам результати роботи.

Виступ учнів з кожної команди представлено у вигляді презентацій.

ЗАХИСТ УЧНІВСЬКИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Представник із  кожної міні групи виходить і  по черзі  представляє свою мультимедійні презентацію

Викладач економіки:

Провівши дослідницьку роботу ви переконалися, що дійсно, глобальні проблеми стосуються не тільки окремої людини чи держави, а всього людства.

Прогнози, як відомо, справа невдячна. Але ми розуміємо, що прогнозування – в сучасному світі річ необхідна, адже вони демонструють ідеї щодо того, як може розвиватися світ у майбутньому. А хто володіє інформацією, той володіє світом!

Як виглядатиме світ у 2118:

Декілька прогнозів на майбутнє сторіччя

1. В океанах будуть діяти тисячі ферм, які будуть виробляти продовольство в нечуваних масштабах

2. Завдяки досягненням генетики, нам вдасться створити людей з високим рівнем інтелекту, які володіють безсмертям

3. Ми навчимося повністю контролювати погоду

4. Буде введена єдина світова валюта

5. Буде встановлений прямий зв'язок між мозком людини та комп'ютером

6. Каліфорнія стане першим штатом, який вийде зі складу США

7. Природне середовище проживання людини і тварин буде знищене, а на його зміну прийдуть заповідники і музеї

8. Пустелі перетворяться у тропічні ліси

9. Суверенні держави зникнуть, їм на зміну прийде світовий уряд

10. Війна буде вестися виключно дистанційними засобами

Ми сподіваємося, що ви станете свідками цих позитивних зрушень раніше ніж за 100 років.

 V. Узагальнення знань 

Викладач інформатики:

Після ознайомлення з доповідями кожної групи та їх обговорення, нам необхідно виконати інтерактивні вправи.

Ви ознайомилися з проблемами, що потребують спільного вирішення. І тепер нам потрібно включити свою фантазію і логіку щоб попрацювати далі.

 1. Спробуємо пограти у відому гру «Складіть пазл», яка допоможе нам з’ясувати, наслідки впливу людини на природу.

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f2de0c59f86

 

 1.  Розкладіть за сферами дії. Вікторина «Проблеми, що потребують спільного вирішення».

https://learningapps.org/display?v=pmdo68aan17

 1. Інноваційна вправа «Розставити у порядку виникнення потреби»

https://learningapps.org/display?v=p8mi63fjn17

VІ. Підсумок уроку. Підведення підсумків уроку, оцінювання учнів.

Викладач економіки:

Сьогодні ми з вами з’ясували проблеми, що потребують спільного вирішення і дізналися, що їх можна поділити на три великі сфери впливу. А які саме?

І сфера – проблеми взаємодії природи і суспільства  — екологічні, енергетичні, сировинні, продовольчі, збереження клімату, проблеми Світового океану.

ІІ сфера – проблеми суспільних взаємовідносин  — збереження миру і відвернення ядерної війни, обмеження гонки озброєнь і роззброєння, подолання бідності і відсталості країн і регіонів, сталість розвитку світового співтовариства

ІІІ сфера – проблеми розвитку людини і забезпечення її майбутнього — міжнародні конфлікти, проблеми демографії, питання культури, освіти і охорони здоров'я.

Викладач інформатики:

Виставлення оцінок учням.

Викладач економіки:

Вправа «Моє відкриття сьогодні»

Сьогодні на уроці:

 • найбільший мій успіх – це …
 • найбільші труднощі я відчула при …
 • я не вмів, а тепер умію …
 • я не знала, а тепер знаю, що …
 • я сьогодні переконалась, що …
 • мені сподобалось …
 • я задоволена …
 • я отримала …
 • я вважаю, що …
 • я знала …, але …

VІІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати матеріал підручника:
 • Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас/ Радіонова І.Ф.  - Кам’янець-Подільський: Аксіома. 2011. – 176с.   §32.
 • Інформатика: рівень стандарту/ Н.В. Морзе, В.П. Вембер. – К.: Школяр, 2010. – 304с.: іл.      Розділ 2, §3, п.3.3 – 3.9, Впр.3.3.1
  1.    Завдання репродуктивного характеру, робота з додатковими інформаційними джерелами.

https://wordart.com/sqs0jvd0yy7q/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел:

1. Дорман О. Ю. Хмарні технології для навчання / О. Ю. Дорман [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.harmony-gymnasia.kiev.ua/ ?page=cloud

2. Сметанюк Л. В. Тенденції впровадження хмарних технологій в систему освіти / Л. В. Сметанюк [Електронний ресурс].  Режим доступу:

http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/pages/view/870

3. Шиненко М. А., Сороко Н В. Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід) / М. А Шиненко., Н. В. Сороко [Електронний ресурс].  Режим доступу:  http://ite.kspu.edu/ru/web fm _send/308

4. Хмарні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://j.parus.ua/ua/358/

 1.              Бережіть природу нашої планети https://www.youtube.com/watch?v=d_DBrz7kveU

6. Корисні Інтернет-ресурси:

-       http://www.jigsawplanet.com/ - веб-сервіс для створення пазлів;

-       https://tagul.com/ - Тагул - веб-сервіс для створення слів-хмар;

-       http://edu-lider.ru/web-texnologii-web-2-0/ -Web-технології WEB2.0. 

 

doc
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
18 квітня 2018
Переглядів
751
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку