2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

«Бінарний урок в 11 класі (зарубіжна література, фізика) за темою "Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі Б. Брехта "Життя Галілея"»

Про матеріал
В авторській розробці уроку Дітчук Олени Олександрівни, вчителя зарубіжної літератури СЗШ № 77 м.Львова, містяться матеріали за темою «Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі Бертольта Брехта "Життя Галілея"».
Перегляд файлу

СЗШ №77 м. Львова

 

БІНАРНИЙ УРОК в 11-А класі

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА, ФІЗИКА

Вчителі: Романюк Валентина Іванівна (фізика),  Дітчук Олена Олександрівна (зарубіжна література).

 

Клас  ___11-А________ Дата  _______05.02.2018______

 

 

ТЕМА УРОКУ (із зарубіжної літератури): «Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі Бертольта Брехта "Життя Галілея"». ТЕМА УРОКУ (з фізики): «Роль науки в житті людини та суспільному розвитку».

 

 

Мета уроку (додається до загальної мети уроків зарубіжної літератури за Програмою Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньоестетичний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І.Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – Київ: Грамота, 2011. (Зі змінами 2016 р., наказ МОН від 14.07.2016 № 826) та уроків фізики за Програмою загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. – Київ, 2010):

–  дослідити проблему відповідальності вчених перед суспільством на прикладі життя Галілея та видатних вчених-фізиків, які згадуються у драмі Б. Брехта, а також тих, на чию діяльність вплинули дослідження Галілея; виявити власну громадянську позицію стосовно цієї проблеми; дослідити роль української науки у сучасному у створенні нової техніки і наукомістких технологій; усвідомити роль фізичного зання в суспільному розвитку, науково-технічному прогресі;   – сформувати в учнів ключові освітні компетентності:

       спілкування державною мовою – продемонструвати вміння учнів висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди, сформульовані у драмі Бертольта Брехта, а також їхнє уміння представляти результати власних досліджень; сформувати в учнів здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ, пов’язаних із питанням відповідальності вчених за наслідки їхніх досліджень; розвинути в учнів усвідомлення ролі ефективного спілкування на прикладах дискусій Галілея з його опонентами;

       спілкування іноземними мовами – закласти основи уміння провадити посередницьку діяльність та міжкультурне спілкування на прикладі розповсюдження ідей Галілея;

       математична грамотність – розвинути в учнів уміння будувати моделі для вирішення загальнолюдських і власних проблем на прикладах вчених-фізиків;

       компетентності в природничих науках і технологіях – удосконалити уміння учнів спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, аналізувати результати на прикладах діяльності Галілео Галілея та видатних вчених і мислителей, які згадуються у драмі «Життя Галілея», а також тих, на кого вплинули дослідження

Галілея;

       інформаційно-цифрова компетентність – створити умови для демонстрації учнями свого впевненого, а водночас критичного застосування інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) для самостійного створення, пошуку, обробки інформації під час підготовки власних мультимедійних презентацій;

       уміння навчатися впродовж життя – сформувати в учнів практичну звичку вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, поглиблювати свої знання з літератури та фізики, бачити спорідненість навчальних предметів; мотивувати учнів до навчання впродовж життя на прикладах з життя Галілео Галілея;

       соціальні і громадянські компетентності – створити умови для формування учнями власних життєвих принципів та розвинути в них уміння аргументовано відстоювати власну громадянську позицію; розвинути їхнє уміння попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів на прикладі діяльності Галілео Галілея та інших видатних вчених-фізиків;

       підприємливість – використовуючи приклади з життя видатних вчених-фізиків розвинути уміння учнів генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; закласти основи їхнього свідомого ставлення до праці та її результатів.

       загальнокультурна грамотність – розвинути в учнів глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших, здатність розуміти твори мистецтва зарубіжних авторів;

       екологічна грамотність і здорове життя – посилити в учнів усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, розуміння ними своєї відповідальності за власні ідеї та вчинки, здатність і бажання дотримуватися основних вимог екології суспільства на прикладах громадянської позиції видатних вченихфізиків. 

Тип уроку: бінарний урок (зарубіжна література, фізика).

Методи, прийоми та форми роботи: евристична бесіда, «Мозковий штурм», виступи учнів з представленням мультимедійних презентацій, дискусія, «Зворотній зв’язок».

Випереджувальні завдання: проаналізувати (усно) своє ставлення до перспективи наукових відкриттів та до їхнього впливу на життя вчених і на суспільство (за результатами читання драми Б. Брехта «Життя Галілея»); підготувати мультимедійні презентації (за бажанням) про основні наукові досягнення видатних вченихмислителів, діяльність яких змінила світ. 

Обладнання та наочність: мультимедійна дошка, флешки з учнівськими мультимедійними презентаціями, різнокольорові стікери для зворотнього зв’язку з учнями, епіграф уроку, список ключових освітніх компетентностей, портрети видатних вчених, які згадуються у драмі «Життя Галілея», а також тих, на кого вплинули дослідження Галілея, перелік їхніх основних заслуг перед наукою та цитати з їхніми висловлюваннями, таблиця для зворотнього зв’язку з учнями за результатами їхніх роздумів, учнівські мультимедійні презентації, фраґмент документального фільмуінтерв’ю з роботом Софією.

 

 

 

 

 

 

 

Епіграф:  Мислення – найдоблесніше заняття людини, найбільше блаженство і радість у житті.

Арістотель ХІД УРОКУ

1.     Організаційно-мотиваційний етап.

*                    Вчителі учням: «Вітаємо вас сьогодні на уроці-дослідженні! У кого зараз хороший настрій? (Рахуємо підняті руки) Подивимось, з яким настроєм ви підете з уроку».

*                    Без коментарів та оголошень починається перегляд фрагменту документального фільму-інтерв’ю з роботом Софією.

*                    Евристична бесіда.  Вчитель фізики читає епіграф уроку і задає учням запитання: «Що ви щойно побачили і що зрозуміли? Що вас порадувало, а що налякало?»

2.     Цілевизначення і обґрунтування теми та мети уроку:

*                    Вчитель фізики: «Тема нашого уроку – «Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі Бертольта Брехта "Життя Галілея"». Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?»

*                    Вчитель літератури: «Отже, мета нашого уроку – дослідити проблему відповідальності вчених перед суспільством на прикладі життя Галілея та видатних вчених-фізиків, які згадуються у драмі Б. Брехта, а також тих, на чию діяльність вплинули дослідження Галілея; виявити власну громадянську позицію стосовно цієї проблеми; допомогти вам сформувати ключові освітні компетентності (їхній список – на дошці)».

3.     Робота над темою:

*                    Вчитель літератури: «Зверніть, будь ласка, увагу на дошку. Тут представлені видатні діячі науки, які сприяли кардинальним змінам у розвитку фізики як науки та космології  – Арістотель, Евклід, Птолемей, Декарт, Миколай Коперник, Джордано Бруно, Галілео Галілей, Ісаака Ньютон, Альберт Ейнштейн, Микола Лобачевський, Олександр Фрідман, Едвін Хаббл, Стівен Гокінг».

*                    Вчитель фізики: «Нікола Тесла свого часу передрік: «Якщо ми колись розщепимо атом чи винайдемо якийсь інший спосіб вироблення дешевої і невичерпної енергії в будь-якому місці земної кулі, це досягнення, замість стати благословенням, може призвести до катастрофи…». Вертаємось до випереджувальних завдань: «Про переворот свідомості, зроблений  Альбертом Ейнштейном та Робертом Оппенгеймером розповідатимуть Ольга Боруцька та Максим Попович».

(Демонструється мультимедійна презентація

«Ейнштейн. Оппенгеймер. Переворот свідомості»)

*                    Дискусія. Вчитель літератури: «У драмі Б.Брехта Галілео Галілей говорить: "Тепер мета науки не в тому, щоб відчинити двері нескінченному знанню, а в тому, щоб покласти край нескінченній помилці". У чому ж ця помилка?». Учні висловлюються, наводячи аргументи з історії науки, з власного досвіду, з досвіду людства.

*                    Вчитель фізики (про випереджувальні завдання): «Про шлях до істини Джордано Бруно і Галілео Галілея розповідатимуть Ольга Котів та Юлія Копитко».

(Демонструється мультимедійна презентація

«Джордано Бруно. Галілео Галілей. Шлях до істини»)

*                    Дискусія. Вчитель літератури: «У драмі Б.Брехта учень Галілея Андреа Сарті говорить: "Нещасна та країна, що не має героїв!". Як ви розумієте героїзм в науці?». Учні висловлюються, наводячи аргументи з історії науки, з власного досвіду, з досвіду людства.

*                    Вчитель фізики (про випереджувальні завдання): «Про те, як умів зазирнути за горизонти часу Леонардо да Вінчі розповідатиме Анжела Топилко».

(Демонструється мультимедійна презентація

«Леонардо да Вінчі. Попереду часу»)

* Вчитель фізики: «Для вас в Україні є можливість приєднатися до світового науково-технічного прогресу. Адже сьогодні в Україні створюються речі, яким немає аналогів у світі. Декілька з них ми вам покажемо».

(Демонструється відеосюжет «ТОП-15 унікальних винаходів українців» з відеохостингу Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=jJaHdjJWWSg)

*                    Дискусія. Вчитель літератури: «У драмі Б.Брехта Галілео Галілей говорить: "Мислити – це одна з найвищих насолод людського роду". Чи дійсно це так?». Учні висловлюються, наводячи аргументи з історії науки, з власного досвіду, з досвіду людства.

*                    «Мозковий штурм». Вчитель фізики: «У п’єсі Брехта Галілей говорить про майбутнє: " Знання стане пристрастю, а дослідження – насолодою". Що треба зробити, щоби знання приносили людству лише користь?».

4.     Узагальнення, підведення підсумків уроку – «Зворотній зв’язок»:

*                    Вчитель літератури: «На дошці ви бачите таблицю "Нові наукові відкриття – це…". На листках стікера, які вам роздадуть, напишіть, будь ласка, які наукові відкриття принесли, на вашу думку, загрозу людству (на жовтих стікерах), а які – благо (на зелених стікерах). Прикріпіть стікери, будь ласка, до таблиці на дошці». * Вчитель фізики: «Отже, ми бачимо, що кожен із вас усвідомив можливості наукових відкриттів і зрозумів, у чому полягає моральна відповідальність вчених за наслідки наукових досліджень. А також зміг висловити власну позицію стосовно висунутої Б. Брехтом у драмі «Життя Галілея» проблеми».

*                    Вчитель літератури: «З яким же настроєм ми йдемо з уроку? Підніміть, будь ласка руки, хто йде з уроку, задоволений зробленою мислительною працею». * Вчителі оголошують оцінки за роботу на уроці.

5.     Домашнє завдання на наступний урок: 

– із зарубіжної літератури: написати роздум за темою цього уроку; – з фізики: скласти таблицю історичних кардинальних змін у фізиці.

6.     Відповіді на запитання учнів, виставлення оцінок у щоденники.

7.     Спільне фото.

 

 

ДОДАТОК «ВЧЕНІ, ЯКІ ЗМІНЮВАЛИ СВІТ»

 


 

 

РЕНЕ ДЕКАРТ

(1596-1650 рр. н.е.)

Засновник аналітичної геометрії, автор методу радикального сумніву, запровадив Декартову систему координат  (праця «Міркування про метод»).

 

«Я знаю себе як думку, але я, безумовно, не знаю себе як мозок».

ІСААК НЬЮТОН

(1643-1727 рр. н.е.)

Завершив розпочату Галілеєм побудову основ механіки, автор універсальної системи світу (праця «Діалог про дві найголовніші системи світу – птолемеєву і коперникову»).

«Платон – друг, Арістотель – друг, але головний друг – істина».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

pdf
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
470
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку