Читайлик французька мова ІІ іноземна мова 5 клас

Про матеріал
Читайлик з французької мови як ІІ іноземної Підійде для 1 року вивчення мови
Перегляд файлу

image                                                                                   image                                                                                 

     

Lecture à la plaisir   5 classe

 

image

 

image

Leçon 1

imageimageSs Bb

Une souris  Une banane 

Un soldat  Une balle 

 

a-sa-ba-da  e-se-be-de  i-si-bi-di  o-so-bo-do  u-su-bu-du 

une balle    ma balle  une malle          ma malle  une salle          ma salle 

                  une bonne banane     le bol 

le bal 

Sв кінці слів не читається

sa balle  sa malle  sa salle  la salade 

Simone 

pas – le pas 

                  bas – le bas               lilas – le lilas 

dos – le dos 

 

         

 

              il                                                            elle

                                     image                                             image 

Il s’appelle Dima  Dima a une balle  Alla n’a pas de balle 

Dima donne sa balle à Alla 

Il donne la balle à Alla 

Elle s’appelle Simone  Simone a une banane  Lili n’a pas de banane 

Simone donne sa banane à Lili 

 Elle donne la banane à Lili 

Simone donne la pomme à Lili    image 

   


image 

Tt                       

Une

tortue 

Une

tomate  

 

a-ta-sa  e-te-se  i-ti-si  o-to-so  u-tu-su 

 

le lit  le tapis  le rat  le soldat  le mur  le sport 

ma-ta-sa  le renard  ma robe  le nid  ta table  sa rue 

 

Paris                   Marie 

           

Je parle              

Tu parles 

Il parle 

Elle parle 

Nous parlons 

Vous parlez 

Ils parlent 

Elles parlent  

           

           

 

 

 

 

                         Leçon 2                     

imageRr                                    

 

Une robe 

Un rat 

T i D в кінці слів не читаються                           

                        la table 

la robe  la porte  la tarte  la rue  la tulipe  la platane  la tomate  la tortue  la minute 

petit-petite  

utile  triste 

brune  propre  sale  rapide 

mars  [mars]

 

                     Ursule 

Martine          

Parler – розмовляти

           

Je ne parle pas 

Tu ne parles pas 

Il ne parle pas 

Elle ne parle pas 

Nous ne parlons pas 

Vous ne parlez pas 

Ils ne parlent pas 

Elles ne parlent pas 

Parle-je ?        

Parles-tu ?  Parle-t-il ?  Parle-telle ?

Parlonsnous ? Parlez –

imagevous ?  Parlentils ?  Parlentelles ?

          

          

 

          

           

           


                     

Dire –                    Admirer – говорити       захоплюва

imageтися 

Je dis                                                  J’admire                                           

Tu dis  Tu admires 

Il dit  Il admire 

Elle dit  Elle admire 

Nous disons  Nous

Vous dîtes  admirons 

Ils disent  Vous

Elles disent  admirez 

Ils

admirent  Elles

admirent                 

Rire –           Lire –          сміятися  читати  Je ris       Je lis            

Tu ris   Tu lis 

Il rit                                                                                      Il lit 

Elle rit                                                                                  Elle lit 

Nous rions                                                                            Nous lisons 

Vous riez                                                                              Vous lisez 

Ils rient                                                                                 Ils lisent 

Elles rient                                                                             Elles lisent 

 

 

image 

Sommaire

image                                                                                                          il est                         elle est 

est- [e] il est petit                                                                 elle est petite 

                                                                                                          il n’est pas petit          elle n’est pas petite 

 

 

Le rat est petit 

imageimageLe renard n’est pas petit   Il est rapide 

Le renard attrepe le rat  

Martine est triste 

Marie n’est pas triste 

Elle donne une pomme à Martine 

                                                                                         Marie est bonne  

imageUrsule est petite 

Elle est belle 

Sa natte est brune 

Ursule a une robe 

Sa robe est propre 

Elle n’est pas sale 

Ursule a une amie  Elle s’appelle Marie 

Ursule parle à Marie 

Ursule dit : « Ma robe est belle » 

Marie admire sa robe 

Elle dit : « Ta robe est belle » 

Elle est ravie  

Elle n’est pas triste 

 

image 

Correction

1.     Намалюй  малюнок до тексту про Урсулу та Марі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Обведи слова, які зустрічалися в тексті про Урсулу та Марі 

la porte                    sale 

propre 

Martine 

           

 

 

                                petit 

 

le soldat 

sale                           

la note 

 

                                brune 

 

la dame 

parle                         

triste 

 

                                lilas 

 

le lit 

la prune                    

 

 

                                la limonade 

la natte 

 

           

3. Скажи в заперечній формі 

 

 

1.Lili est triste 

2.   La robe de Martine est sale 

3.   La tarte est bonne 

1. Simone ... 

 

2.   La robe de Lili ... 

3.   La tartine ... 

 

image 

Leçon 3

S між двома голосними буквами читається [z]

SS  читається [s]

image              [z] -[s]                       [z]                           [s]

ase-asse       ase-vase      asse-basse  ise-isse          ise-Lise        isse-lisse  ose-osse            ose-rose       usse-lusse  use-usse         use- elle s’amuse 

 

 

 

           

La rose 

La valise 

Le vase 

Lise 

Basile 

Rosine 

Rosalie 

Il pose                    La tasse 

Il s’amuse              Il passe 

Elle s’amuse         Il passe la tasse  Elle arrose 

 

 

           

imageimageLise passe la tasse à Basile 

La tasse est belle 

Basile pose la tasse sur la table 

La tasse est sur la table 

 

Rosine arrive 

Elle porte une valise 

La valise est solide 

Elle est brune 

Rosine pose la valise 

 

imageRosalie a une rose 

La rose est rose 

Elle arrose sa rose 

Rosalie admire la rose  

 

 

image 

 

Correction

1. Знайти літеру s і обведи її червоним олівцем 

u a s i s u o t v b n s z w n v f g t r a p m t r e y l k j s r t b n c d s r a y u r t p o l k s 

Потім знайди літеру r і обведи її синім олівцем 

Закресли літеру t

2. Прочитай слова, намалюй до них малюнки 

la rose                                                   le navire                  

 

 

 

la valise                                                 la tulipe                   

 

 

 

la tasse                                                  le livre                    

 

 

 

3. Підкресли слова в яких є звук [z] 

Denis, Denise, la tasse , il pose, solide, la valise, Rosine, le vase, il passe, vaste, la valse, il s’amuse, la rose 

4. Підкресли слова в яких є буквосполучення SS

Vase, lisse, Lise, rose, basse, tasse, amuse, passe, russe 

 

image 

Leçon 4 Vv 

imageimageUne valise  Un vase 

 

Une veste 

a-e-i-o-u  va-ve-vi-vo-vu 

vide  vaste  brave  ravi-ravie  bavard-bavarde  avril 

La vie 

Il , Elle 

Il vole 

Il arrive 

Il bavarde 

Elle lave 

Elle devine 

Elle avale 

le livre  le navire  la vitrine 

Ma vie 

Notre vie 

image 

Il va  il  va vite  notre livre  notre navire  notre vitrine 

Ta vie 

 

Ils, Elles 

Ils volent 

Ils arrivent 

Ils bavardent 

Elles lavent 

Elles devinent 

Elles avalent 

vite 

Denis va vite   votre livre  votre navire  votre vitrine 

Sa vie 

Votre vie 

ENT в кінці слів не читається

 

image 

Sommaire

imageimageDenis est petit 

Il lit 

Il lit un livre 

Il lit mal 

Simone arrive 

Ils bavardent 

 

Martine n’est pas petite 

 Martine lave le pull 

Le pull est sale 

 

imageimageSimone est malade 

Elle avale la pilule 

La pilule n’est pas bonne 

 

Denis est l’ami de Marie  Ils bavardent 

Ils admirent le navire 

 

imageLa pie vole 

La libellule vole 

La pie attrape la libellule  

 

image 

Correction

1. Намалюй малюнки до слів 

Le renard                                                  La libellule 

 

 

 

 

La pie                                                       L’arbe 

 

 

 

 

La tulipe                                                   La pilule 

 

 

 

2. Підкресли слова в яких є склади   li , vi, va 

 

valise                       vitrine                     devine 

Rosalie 

ravi

livre

navire                                                      libellule 

3. Допиши пропущені літери 

 

imager. s.                           t. ss.                         n. v. re

v. lis.                        p. rt.                         l. vr.

 

4. Підбери до слів їх означення 

 

 

La rose 

La porte 

La balle 

La valise 

La robe 

La tasse 

La table 

est

solide  petite  rose  belle  sale  brune  propre 

 

image 

Leçon 5

E + дві приголосні 

 

[e]

et  в кінці слів  

elle  belle  Isabelle  sept [set]

vert  verte  vers 

le verre  la terre  la veste 

le ballet  le navet  le bonnet 

imagec’est super !  modeste  moderne 

 

Прочитай текст. Намалюй малюнок 

Papa sonne à la porte. Il arrive de Paris. Il porte une valise. La valise est verte. 

Rosalie va vite vers la porte. Elle rit. Elle est ravie. 

Papa pose la valise par terre. Il donne une rose à Rosalie. La rose est belle. 

Rosalie dit à Basile : 

-         Basile, apporte lе vase. 

Basila apporte le vase. Le vase est vert. Il passe le vase à Rosalie. 

Rosalie pose le vase sur la table. Elle dessine la rose. Papa admire la rose de Rosalie. Il dit : 

-         C’est super ! 

 

 

image 

 

 

Correction

1. Прочитай фрази. Підкресли ті, які відповідають тексту

Papa porte une valise 

Papa porte une veste 

 

La valise est verte 

La valise est brune 

 

Papa pose la valise sur la table 

Papa pose la valise par terre 

 

2. Склади речення 

Papa donne la rose à Martine 

Papa donne la rose à Rosalie 

 

Dima apporte le vase 

Basile apporte le vase 

 

Rosalie dessine la rose 

Rosalie arrose la rose 

Papa sonne

Il porte 

Papa donne une rose 

Basile apporte 

Le vase est 

Rosalie pose le vase 

Rosalie dessine 

une valise  sur la table  le vase  la rose  à la porte  àRosalie  vert 

 

image 

 

imageLeçon 6 Yy 

 

imagey -  [i]


Un yacht 

 

Yves 

Yvonne 

Yvette 

le stylo  le lys  le syllabe 

Il y a un pomme sur le plat 

Il y a une tasse sur la table 

image 

Y a-t-il une prune  sur le plat ?  Il y a une prune sur le plat 

Il n’y a pas de prune sur le plat 

image 

 

imageUn yaourt 

 

Il y a 

Y a-t-il 

Il n’y a pas 

image 

Il n’y a pas de pomme sur le plat 

Il n’y a pas de tasse sur la table 

image 

Y a –t- il une robe sur le lit ?  Il y a une robe sur le lit . 

Il n’y a pas de robe sur le lit 


image 

Correction

1. Постав слово замість крапок 

une pomme                                        une veste 

1.Il y a ... .................. sur le plat 

2.Il n’y a pas de  ... .................. sur le lit 

3.Il y a  ... .................. sur la table 

4.Il n’y a pas de  ... .................. sur le tapis 

une tass e 

une ball e 

2. Прочитай речення. Скажи їх в заперечній формі. 

image1.Il y a une pomme sur le plat 

2.Il y a une robe sur le lit

3.Il y a une tulipe sur la table 

4.Il y a une prune sur la nappe 

3. Прочитай речення. Намалюй до них малюнки 

Il y a une balle sur la table                                                                      

 

 

Il y a une banane sur le plat                                                                     

 

 

Il y a une veste sur le lit                                                                          

 

 

 

 

Leçon 7

imageCc 

 

imageUn citron 

 

Une cerise 

 

 

 

C + e, i, y  - [s] Ç - [s]

e-ce-cerise  i-ci-cil  ici  ceci-cela  ça – ça va  c’est  cc’est ça 

une cerise  une place  la police 

la discipline 

 

Lucie 

Marcel 

ce –cette  ce stylo – cette place  ce livre – cette table  ce vase – cette rose  ce pull – cette veste  ce navire – cette vitrine  ce plat – cette nappe 

 

 

           

imageC’est Lucie 

C’est Marcel  - Salut, Lucie ! 

-         Salut, Marcel ! 

-         Ça va ? 

-         Ça va ! 

Lucie a une cerise.  Lucie donne cette cerise à Marcel. 

-         Merci, - dit Marcel.  Marcel est poli, 

Marcel avale la cerise 

-         Cette cerise est  bonne, - dit Marcel 

-         C’est ça 

 

image 

Sommaire

C’est une 

 

C’est un 

C’est une pomme 

C’est une cerise 

C’est une prune 

C’est une banane 

C’est une table 

C’est une amie 

 

C’est un livre 

C’est un stylo 

C’est un ami 

C’est un animal 

C’est un arbre 

C’est un plat 

 

 

           

imageC’est une robe

C’est la robe de Martine 

 

C’est un pull                                              

C’est le pull de Marie 

imageC’est un livre 

C’est le livre de Basile 

 

                     

imageC’est une pomme 

C’est le pomme de Lucie 

La pomme de Lucie est verte  

Cette pomme n’est pas bonne 

imageC’est un stylo 

Ce n’est pas le stylo de Lucie 

C’est le stylo de Marcel 

                                                                                               Ce stylo est vert 

 

 

image 

Leçon   8

imageCc

 

imageUn cactus 

Un café 

 

 

C в решті випадків завжди читається [k]

o-a-u  co-ca-cu  toc-toc avec 

La carotte 

La classe 

La culotte 

La carte 

La corde 

La copine 

La cabane 

La lecture 

Le cactus                  Nicolas 

La cartable               Marc 

Le crocodile             Colette 

Le pic                      Victor 

Le bec                      Pascal 

Le sac                         Il tricote 

L’abricot                    Il bricole 

Le spectacle 

 

 

           

imageCest Colette. Elle tricote un sac. 

Colette est la copine de Marc. 

Marc arrive. Il dit : 

-         Salut, Colette ! 

-         Salut, Marc ! 

-         Ça va ? 

-         Ça va ! 

Marc apporte un cactus. 

Le cactus est vert. 

Marc donne le cactus à Colette. 

Colette dit 

-         Merci Marc 

Elle est polie. 

Colette pose le cactus sur la table.  

 

Elle arrose le cactus.  

 

image 

Correction

1. Підкресли слова в яких літера С читається [s]

Le camarade, la copine, merci, Lucie, le sac, la culotte, la carte, Marcel, calme, la corde, le lac, la place, le cil 

2. Прочитай слова, намалюй до них малюнки 

Le cartable                                                                                     La cerise      

 

 

 

La carotte                                                                                       La pie           

 

 

 

imageLe crocodile                                          

 

 

 

3. Намалюй малюнок до речень 

Marc apporte un cactus                                                                    

Le cactus est vert 

Marc donne le cactus à Colette 

Colette pose le cactus sur la table 

Colette arrose le cactus 

 

 

 

 

4. Підкресли червоним олівцем літеру С, якщо вона читається [s] 

Підкресли синім олівцем літеру С, якщо вона читається [k] 

Le cercle, la cicatrice, le commerce, l’acacia, le cycle, le cycliste, la coccinelle, la bicyclette, il circule, l’actrice  

 

imageimageLeçon 9

Jj

image 


Un jongleur 

 

Un journal                                                  Un pijama 

 

e-a-u-o-i                                                     le jus                      juste 

je-ja-ju-jo-ji                                                la jupe                    c’est juste 

imagejo-joli-jolie                                                 le jury  le pijama  l’objet  le trajet 

 

 


image                     

C’est une jupe 

C’est la jupe de Julie  La jupe est jolie 

La jupe est à la mode 

 


           

imageC’est un pijama 

C’est le pijama de Jules  Le pijama est joli 

Le pijama est sur le lit 

 

 

 

Leçon 10

imageFf

 

a-e-i-o-u                                                   une fable                  facile 

fa-fe-fi-fo-fu  une farce  difficile   une femme  [fam] une face  fort-forte  une flute  une façade  sportif-sportive  un fusil  [fyzi] une ferme  vif-vive  un fils [fis]  un festival  actif-active 

                                                                                                          un film                     formidable 

image 

 

 

 

image 

 

Correction

1. Намалюй малюнки до слів 

Une jupe                                                   Une femme                

 

 

 

Un fusil                                                    Un pijama                 

 

 

 

Une flute                                                  Un sportif                  

 

 

 

2. Обведи літеру j червоним олівцем. Літеру f – синім. Закресли літеру  ç

Une façade , un pijama, un film, sportif, une jupe, un fusil, difficile, je jette, c’est ça, juste, formidable, une flute 

 

3. Заповни пропуски в словах 

p.  j.   m.                   f.   mm.                    sp.   rt.  f                   f.  s.  l 

f.   rm.                      fl.  t.                         f.  st.  v.   а.  l            f.  rm.  d.  bl 

 

 

image 

 

Leçon 11

Oi, Oî    -----    [wa]

 

Moi 

Toi 

Soi 

Benoît 

Trois                        Une voiture 

Voilà                        Une poire 

Voici                        Une boîte

Le soir                      Un oie 

Froid                        La joie  

Le trottoir 

C’est moi 

 C’est toi 

Mademoiselle 

imagenoir ---- noire 

 

imageimageLe cartable est noir 

 

L’armoir est noire 

           

Conjuguons ! 

 

Boire 

Devoir 

Je bois du jus 

Tu bois du cacao 

Il boit de la limonade 

Elle boit 

Nous buvons 

Vous buvez 

Ils boivent 

Elles boivent 

Je dois partir 

Tu dois dormir 

Il doit finir vite le devoir 

Elle doit 

Nous devons 

Vous devez 

Ils doivent 

Elles doivent 

Voir 

Recevoir 

Je vois une voiture 

Tu voit Benoît 

Il voit sa copine 

Elle voit 

Nous voyons 

Vous voyez 

Ils voient 

Elles voient 

Je reçois  une bonne note 

Tu reçoit une lettre 

Il reçoit une carte postale 

Elle reçoit 

Nous recevons 

Vous recevez 

Ils reçoivent 

Elles reçoivent 

 

          

Sommaire

imageJe m’appelle Benoît. Et toi ? 

Moi ? je m’appelle Julie. 

Et voici ma copine Mademoiselle

Renoire

 

 

C’est Mademoiselle Dubois. 

Elle a soif 

Elle boit du jus de poire 

Le jus est froid 

C’est le moi d’avril. 

Je vois trois oies 

Elles volent vite vers le bois 

 

imageLe soir est froid 

Benoît doit mettre sa veste noire 

 

imageBenoît reçoit une bonne note  Quelle joie ! 

 

                               

image 

 

Correction

1. Підкресли слова в яких є звук Oi  

La façade 

 

Le trottoir 

 

 

Le bois 

 

Le roi 

Renard 

Le droît 

L’oie 

 

 

 

La limonade 

Moi 

Bonnet 

Le soir 

 

La voiture 

2. Склади речення 

1.est, le roi, juste ____________________________________________________

2.   noir, est le trottoir _________________________________________________

3.   froid, le soir, est ___________________________________________________

4.   vois, une oie, je ___________________________________________________

5.   ils, du jus, boivent _________________________________________________

3. Підбери до слів їх означення 

 

Le bois 

La boîte 

La voiture 

La toit 

Benoît 

Le soir 

est

petite noir  froid  petit  noire  sportif 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Leçon 12

ê, è, ё - [e]

un frère  un père  une mère 

Adèle 

Irène 

le Noёl  très  près  après 

fidèle          une fête un poète  une bête  un problème  une crêpe  un modèle  un rêve  la crème  une forêt 

une fenêtre 

Se lever 

 

Se promener 

Je me lève tôt 

Tu te lèves tard 

Il se lève 

Elle se lève 

 

Je me promène avec Irène 

Tu te promènes avec Adèle 

Il se promène 

Elle se promène 

Nous nous promenons 

Vous vous promenez 

Ils se promènent 

Elles se promènent 

Nous nous levons 

Vous vous levez 

Ils se lèvent 

Elles se lèvent 

           

          

image__________________________________________________________________ C’est Adèle 

C’est le père d’Adèle  Il  est avocat 

C’est la mère d’Adèle  Elle est actrice 

C’est frère d’Adèle 

Il est sportif 

C’est Irène 

Elle est l’ami fidèle d’Adèle 

Adèle se promène avec Irène 

 

 

image 


3

é , er, es (в кінці слів) читаємо, як укр. И  

 

Frédéric                    Une fée                    Se lever 

Bénédicte                 Unee télé                  Adorer 

Céline                      Un bébé                   Détester 

Emilie  Une allée  Préparer  Une année  Préférer 

                                                     Une dictée                Répéter 

                                                     Une école                 Obéir 

                                                     Un récit                    Ecrire 

Le dîner 

Le numéro 

La littérature 

La mémoire 

Le café 

La poésie 

Le cinéma 

L ‘été 

                     

Et, des, les, ces, mes, tes, ces 

 

                     

Une poésie --- des poésies --- les poésies --- mes poésies 

Un récit --- des récits --- les récits --- mes récits 

Une dictée --- des dictées  --- les dictées --- mes dictées 

 

                               

imageCe bébé - --- ces bébés 

Cette fée --- ces fées 

 

                               

imageCéline se lève tôt 

Cécile déteste le café 

Nicolas va à l’école 

C’est l’école numéro trois 

Mars étudie la littérature 

C’est la discipline préférée de Bénédicte 

César ador la nature 

 

                               

image 

Sommaire

imageC’est Céline 

Elle se lève tôt 

Elle déteste se lever tôt  Elle va à l’école numéro trois 

Cette année elle étudie la littérature 

C’est sa discipline préférée  Céline adore la poésie 

Céline est une bonne élève 

Elle a une mémoire formidable  

imageCéline se prépare à la dictée 

Elle révise les verbes  

Elle répète les mots 

 

imageCéline écrit la dictée 

La dictée est très difficile 

 

imageCe bébé est le frère cadet de Céline 

Il s’appelle Frédéric  Frédéric est très vif 

Il obéit à Céline 

Céline adore Frédéric 

Elle lit des poésies et des récits à

Frédéric 

Frédéric est ravi, il rit 

 

 

image 

 

1. Підкресли звук И червоним олівцем, а звук Е підкресли синім олівцем 

imageUn élève                   Je péfère le café        Je répète les

Une mère                 Tu préfères le           poésies 

Sévère                      cinéma                     Tu répètes des

                                                                                     verbes 

 

2. Розстав значки над словами 

Le cinema, le cafe, le pere, la tele, une bete, une fenetre, le bebe, un eleve, la foret, je prefere, le frere, celebre 

3. Підбери до слів їх означення 

Le père 

Le frère d’Adèle 

Le bébé 

La mère 

est

sportif  jolie  fort  vif 

4. Скажи в множині 

Une poésie, une fenêtre, une élève, un frère, un année 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________             

 

image 


Hh                               

 

Hh в французькій мові не читається

 

Un homme  Un hymne 

L’hiver 

Le heros  L’histoire 

L’herbe 

Le hippopotame  

Le rhinocéros 

Le thé 

Le thème 

Le théatre 

Le rhume 

Les maths 

Marthe 

Hervé 

Arthur 

Thérèse 

Cathérine 

Hélène 

Le Havre 

Il habite 

Il est enrhumé 

 

 

           

imageimageimageUn hotel  Un hamac 

 

 

Huit [uit]

Cet homme séappelle M. Arthur Hervet 

Il habite le Havre, l’hôtel Thomas 

C’est l’hiver 

M. Hervet a pris froid 

 Il est enrhumé 

Sa femme Hélène prépare du thé 

Elle sert le thé à Arthur 

Arthur se rétablit vite 

 

 

image 

Ch ---- [ƪ]

 

 

 

Michel  Charlotte 

Un chat 

Un chiffre 

Une

chèvre 

Il cherche  Il cache 

image                                                                                                        Un cheval         Un           Il se cache 

                                                                                                         Un chocolat      chêne       Il pêche 

                                                                                                           Une chemise  Une          Il chuchote 

chose           Il se fâche  Une

                                                                                                       vache 

Une poche 

                               

imageMichel va à la pêche. Sur la rive du lac il y a de l’herbe. Là, Michel voit une vache, un cheval et une chèvre. 

 

imageLe chat de Michel  C’est un chat. C’est le chat de Michel. Le chat s’appelle Mimiche. Le

chat se cache. Michel

                                                                                                                         cherche le chat. Le chat

est sur la cheminée. Michel ne voit pas le chat. Il se fâche.                         

 

 

 

image

 

 

 

 

 Correction

1. Прочитай ще раз текст Le chat de Michel  і обведи слова, які зустрічаються в тексті 

Le jus, un chêne, un chat, le rhume, un chiffre, Michel, la cheminée, les maths, l’hôtel, une vache, un hymne 

2. Підкресли червоним олівцем слова в яких h  не читається , підкресли слова з буквосполученням   ch   синім олівцем 

Thérèse, une chèvre, une chose, un thé, un cheval, une pêche, il habite, le théatre, une poche, un chocolat, un homme 

3. Намалюй картинки до слів 

Une vache 

 

 

 

 

Un            

renard 

Un cheval 

 

 

 

 

Une          

chèvre 

Un chat 

 

 

 

Un            

crocodil

 

 

image 


Leçon 17

 

G, gu --- [g]

 

une gomme 

une griffe  une grippe  une glace  une règle  une guitare  un tigre  un escargot  un muget 

gris-grise  gros-grosse  gras – grasse  gâté – gâtée  fatigué – fatiguée  grave 

il               Galine 

regarde  Olga 

il             Hugo 

galope  il garde  il glisse  il gâte 

 

 

           

imageimageGg

Une gomme 

 

Une galette 

C’est Olga. Olga est malade.  Elle a une grippe. 

C’est une maladie très grave

Olga a mal à la tête et à la gorge 

Elle ne se lève pas 

Olga avale des pilules 

Elle guérit vite.  

 

 

                               

imageOlga regarde la télé 

Elle regarde le filmsur les tigres 

Elle voit où habitent les tigres 

Le tigre est une bête féroce 

Il a des griffes  

 

                               

 

imageLeçon 18 Gg 

 

Un girafe                                                                         Une          

cage 

G + e, i, y ---- [ǯ]


e-ge i-gi

y-gy

 

Gisèle 

Serge 

Georges 

Brigitte 

Gilbert 

image 

C’est Georges. Il est sur la plage. 

Il nage. Georges nage vite. Il est sportif. 

image 

Une plage 

Une image 

Une page  Une cage 

Le fromage 

 

Large 

C’est dommage 

Il gèle 

Une Le gymnaste  girafe  Le gymnase  Une

gifle  Le givre 

           

imageJe nage  Tu nages  Il nage  Elle nage  Nous nageons  Vous nagez 

Ils nagent  Elles nagent  Serge voit l’image à la page sept 

C’est une girafe. Elle s’appelle Gisèle.  La girafe est jolie. Elle a une belle cage 

image 

Gilbert est un gymnaste.

Il est fort et robuste. 


Correction

1. Обведи червоним олівцем літеру   g   якщо вона читається  [ǯ]  і синім олівцем якщо вона читається    [g] 

Gris, une page, une glace, une cage, une page, Serge, une girafe, un tigre, un gymnaste, une règle, une grippe  

2. Намалюй малюнки до слів 

Un crocodile 

 

 

 

 

Une girafe                 

Un tigre 

 

 

 

 

Un hippopotame        

 

 

           

3. Склади речення 

1.Olga, une grippe, a 

2.   sur la table, est, la gomme 

3.   dessine, Serge, un tigre 

4.   est, jolie, la girafe 

5.   nage, Georges, vite 

6.   est, et, fort, robuste, Gilbert 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ou --- [u]

Leçon 19

P в кінці слів не читається

Pu-pou-poule 

Bu-bou-boule 

Fu-fou-foule 

Gu-gou-goutte 

Mu-mou-mouche 

Ru-rou-rouge 

Su-sou-soupe 

Ju-jou-jour 

Lu-lou-loup 

Cu-cou-coucou

Du-dou-douche 

 

une poule  Trouver  Ou  une boule  Souper  Où une soupe  Jouer  Sous  une mouche  Pour  Doudou  une cour  Ouvrir  Raoul  une poupée  Courir  Roudoudou  une souris  Sourire  rouge 

une moustache      court-courte  un ours [urs] une soucoupe  un coup 

Rougir

image__________________________________________________________________ Je rougis 

Tu rougis 

Il rougit 

Elle rougit 

Nous rougissons 

Vous rougissez 

Ils rougissent 

Elles rougissent 

 

                               

imageLa boule est rouge 

La boule est sous la table 

 

Le vase est rouge 

Le vase est sur la table 

 

C’est un ours 

Il s’appelle Roudoudou 

 

C’est une poupée 

Elle a une robe rouge 

 

 

Correction La souris de Doudou 

C’est Doudou. Il a une souris. La souris est grise et petite. Elle s’appelle Douce. Elle a une courte moustache. Raoul est l’ami de Doudou. Il apporte du fromage  pour nourrir la souris. 

 

Raoul et Doudou jouent avec la souris. Doudou ouvre la cage où se trouve la souris. La souris court sur le tapis rouge. Elle se cache sous la table. 

 

-         Où est ma souris, sous le lit ou sous le tapis ? – crie Doudou. 

-         Elle est sous la table.  – dit Raoul. 

Doudou trouve la souris. Il sourit. 

-         Voilà ma souris ! 

 

image 

Dessine l’histoire de la souris Douce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire

1. Прочитай текст     La souris de Doudou     ще раз, підкресли  слова, які мають склад ou  2. Vrai ou Faux 

1 .Doudou a un ours.                                                                  

2.Raoul est l’ami de Doudou 

3.   Raoul apporte une carotte pour la souris 

4.   La souris est brune 

5.   Doudou ferme la cage où se trouve la souris 

6.   La souris se cache sous le lit 

3. З’єднай речення 

La boule est 

Le vase est 

Serge joue 

Raoul va 

Georges apporte une tulipe 

à la balle  sur la table  à l’école  à sa mère  sous la table 

           

           

 

image 

 

Leçon 20 Qq

 

imageimageQuatre 

 

Qu --- [k]

 

 

Qui 

Que 

Quatre 

Quel 

Quelle 

Quoi 

Pourqoui 

Quelque 

Dominique 

Magique 

Comique 

Domestique 

Chaque 

Pittoresque 

Un cirque                 Un bouquet 

Une coquette               Un perroquet 

Une bibliothèque      Un banquet 

Les mathématiques  Un paquet 

                                 Un coquelicot 

 

 

           

imageC’est le chiffre quatre 

 

imageimageimageUn coq [kok]

 

Je pratique le sport 

 

Tu fabriques une boîte 

 

Qui- qui est-ce ? 

 

 

Qui est-ce ?  Qui est-ce ? 

 

C’est Dominique  C’est une coquette 

 

-         imageimageQui est – ce ? 

-         C’est Luc. Il  est fort et robuste.

Chaque jour il pratique le sport. 

-         Quel sport pratique-t-il ? 

-         Il pratique le tennis 

 

-         Qui est – ce ? 

-         C’est Serge. 

-         Qu’est – ce qu’il fabrique ? 

-         Il fabrique la cage pour le perroquet. 

 

 

image 

  

Correction

Que                            Qu’est-ce que ? 

imageQu’est – ce que’il y a sur la table ? 

Sur la table il y a un vase 

 

imageQu’est ce qu’il y a sur le tapis ?  Sur le tapis il y a une balle 

 

Qu’est -  ce  qui ? 

imageQu’est – ce qui se trouve à côté e l’école ? 

A côté de l’école se trouve la bibliothèque 

 

imageQu’est – ce qui se trouve près de la porte ? 

Près de la porte se trouve un tapis. 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

C’est un cirque 

C’est un bouquet 

C’est un perroquet 

C’est une casquette 

C’est  un coquelicot 

C’est un coq 

           

           

 

image 

 

Correction

-         imageQui est-ce ? 

-         C’est ma cousine Dominique 

-         Qu’est – ce qu’elle porte ? 

-         Elle porte un bouquet de coquelicots et un gros paquet.

Elle se dépêche  - Pourquoi ? 

-         Elle va à la fête du livre  -Où se passe la fête ? 

-         A la bibliothèque  

 

                     

imageimageDominuque et Bernard pratiquent le sport 

Dominique va à la piscine 

Elle nage très vite 

Elle est sportive 

 

Bernard pratique le vélo 

Après les cours il va à la piste cyclable 

Il a une bonne bicyclette 

 

 

image 

 

Sommaire

1. Знайди звук [k]

Un sac, une classe, Cécile, qui, Marcel, un coq, une carte, quatre, Victor, Lucie, une casquette, une carotte, un cirque, une cerise, merci, quelque 

2. Заповни пропуски в словах 

Mar... , ... atre, un ... oq, Vi...tor, ...i, un la..., ...e, un ...ir...e, un ...artable, un

...a...tus, une ...as...ette, ...olette, un sa..., un perro...et, un ...o...eli...ot 

3. Намалюй малюнки до слів 

Un bouquet                                              Un coq                      

 

 

 

Un perroquet                                            Une casquette            

 

 

 

Un coquelicot                                                                            

 

 

 

4. Прочитай текст, дай відповіді на запитання 

C’est Marc. Il a une culotte courte. Sa culotte est noire. Il a une chemise verte. Chaque jour il va à l’école. Il porte un cartable. 

 

C’est la copine de Marc. Elle s’appelle Colette. Colette est coquette. Elle porte une robe rouge. Elle va à la bibliothèque. Elle a un sac à dos. 

 

image 

 

 

1.Qui va à l’école ? 

2.Qui va à la bibliothèque ? 

3.   Marc, que porte-t-il ? 

4.   Colette, qu’est-ce qu’elle a ? 

 

Leçon 21

ui, uî ---- [ʮi]

Ui

Lui

Huit 

Puis 

Suis 

Je suis 

Je suis petit 

Je suis petite 

Je suis gai 

Je suis triste 

Je suis libre 

Je suis pressé 

Je suis fatigué 

Je suis occupé 

Un biscuit 

Une cuisine 

Un fruit 

Le bruit 

L’huile 

Une huître 

La nuit 

La pluie 

Un parapluie 

Cuire 

Suivre 

Poursuivre 

 

 

           

-         imagePapa, pourquoi es- tu triste ? 

-         Jee ne suis pas triste, Michel. Je suis fatiqué. 

 

C’est le chiffre huit 

 

image                               


Oui ---- [wi]

Oui 

Louis 

imageLouise  

Qui est – ce ? ---- C’est Louis 

Qui est – ce ? --- C’est Louise 

 


Est-ce que c’est Louis ? --- Oui, c’est Louis 

Est-ce que c’est Louise ? --- Oui, c’’est Louise 

                               

image 

 

 

Correction

-         imageQue de bruit ! Qu’est – ce qui se passe ? 

-         C’est le cirque qui arrive  -Qui est – ce ? 

-         C’est un acrobate 

-         Qu’est – ce qu’il a sur la tête ?  - Une casquette  -Q’est – ce qu’il porte ? 

-         Une cage avec huit perroquets et un bouquet 

-         Il est comique  

-         imageQui est- ce ? 

-         C’est Nathalie 

-         Où est – elle ? 

-         Elle est à la cuisine 

-         Que prépare – t – elle ? 

-         Elle prépare des huîtres et un

                                                                                                       buscuit des fruits 

-         imageQui est – ce ? 

-         C’est moi  - Qui moi ?  - C’est moi qui parle  - C’est toi, Louise ? 

-         Oui, c’est moi 

 

 

image 

Sommaire

1. Підкресли червоним олівцем буквосполучення     ui  , а синім олівцем підкресли словосполучення  oui

Une cuisine, oui, un biscuit, Louise, je suis, huit, lui, le bruit, Louis, cuire, l’huile 

2. Склади речення 

1.prépare, Louise, un biscuit  

2.   est, elle, à la cuisine

3.   petit, suis, je 

4.   a, Louis, huîtres, huit 

5.   des fruits, achète, Dominique 

3. Намалюй малюнки до слів 

Le biscuit                                                 L’huile                      

 

 

 

Les huîtres                                               La cuisine                  

 

 

 

 

image 

  

Leçon 22


Xx 

image 

X  --- [ks]

 

Max 

Félix 

Alexis 

Alexandre 

X --- [gz]

La boxe 

Le texte 

Le taxi 

Le saxo 

Un exercice 

L’exercice 

Examiner 

Exiger 

Exister 

Exagérer 

 

 

Je m’excuse 

Tu t’excuses 

Il s’excuse 

Elle s’excuse 

Nous nous excusons  Vous vous excusez 

Ils s’excusent 

Elles s’excusent 

           

-         Salut, Maxime ! 

-         Salut, Felix ! 

-         Tu as huit minutes de retard !  -Tu exagères ! 

-         J’exige que tu t’explique ! 

-         Félix, le métro est fermé. C’est

image 

Un xylophone 

Il explique 

Il expose 

Il exprime 

C’est extra 

Un excuse 

 

imageC’est exact 

 

           

J’examine 

Tu examines 

Il examine 

Elle examine 

Nous nous examinons 

Vous vous examinez 

Ils examinent 

Elles examinent 

image           


trop tôt. 

- Il y a le taxi !  - Je m’escuse. 

 

 

Leçon 23

X --- в кінці слів не читається 

imageLa noix                     Les tableaux             Les animaux 

La voix                    Les drapeaux            Les oiseaux 

La croix                   Les moineaux 

 

                     

X [s]                         X [z]                        X [-]

Six     Six amis      Six noix  dix          Dix hommes         Dix lettres 

                               

C’est la ferme de M. Rousseau 

A la ferme il y a beaucoup d’animaux domestique : veaux, taureaux, chevaux, vaches, chèvres et six ânes. 

Il y a aussi beaucoup d’oiseaux : poules, coqs, canards et dix oies.  Les moineaux becquettent des noix et des noisettees. 

 

Dessine la ferme de M. Rousseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leçon 24

imageZz 

 

imageUn zèbre 

 

Za-ze-zi-zo-     Le zèbre              Douze 

zu  Zette  Quatorze  Ze-zé-zè- Zazie  Zéro  zèbre  Suzanne 

 ez  ---- [ǝ]

imageChez                Lisez ! 

Assez               Fermez ! 

Dessinez ! 

Allez !

Ecrivez ! 

 

           

           

Vous lisez 

Vous fermez 

Vous dessinez 

Vous allez 

Vous écrivez 

Vous avez un zèbre 

Lisez-vous ? 

Fermez-vous ? 

Dessinez – vous ? 

Allez – vous ? 

Ecrivez – vous ? 

Avez – vous une gazelle ? 

           

           

imageSuzanne sort du métro. Elle va au zoo. 

Elle regarde des animaux :  Un zèbre, un chameau, et une gazelle. 

La gazelle est drôle. 

Elle saute haut. 

La zèbre dort.

 Suzanne admire la gazelle et les oiseaux. 

Au zoo il y a douze loups et  quatorze tortues. 

 

 

Sommaire

1. Підкресли звук [z]

Un zèbre, une sardine, une valise, une tasse, Zoé, Basile, assez, un bazar, un vase, une rose, une gazelle, réviser, zéro, il passe, quatorze, un pas 

2. З’єднай склади і запиши слова 

1.va 

2.ba 

3.ga

4.qua

5.zé 

1.zar 

2.torze 

3.ro 

4.lise 

5.zelle 

3. Віднови текст 

C’est Lise. Elle va au zoo. Elle v***t les animaux. C’est une ***zelle. Elle e** drôle. Voilà les oi***ux. L***ouvre la cage. Les oiseaux volent. Lise adm*** les oiseaux. 

4. Vrai ou Faux 

1.Lise va à l’école                                                                      

2.La gazelle est drôle 

3. Elle voit des animaux 

4.La gazelle vole 

 

image 

 

  

Leçon 25


ai, aî --- [e] [ǝ]

Mai                         Le maître 

Lai                          Le lait 

Bai                          La baie 

Cai                          La caisse 

Rai                           Le portrait 

Quai                        La chaise 

Chai                        La fraise 

Frai                         La vaisselle 

Vai                          Gaie 

Gai 

           

-         Allô, Claire. C’est Félix.  -Salut Félix. 

-         Que fais – tu ? 

-         Je fais un exercice. 

-         Il est difficile ?

-         Il est facile. 

-         Et toi, que fais – tu ? 

-         Moi, je fais un problème.  -Il est très difficile. 

-         Aide – moi, s’il te plaît.  -Avec plaisir ! 

 


a-ai-j’ai fa-fai-je fais  ja-jai-j’aime ja-jai-j’aide sa-sai-je sais va-vai-je vais 

Avec plaisir 

S’il te plaît 

Claire 

           

image 


image 

 

Correction

 

imageC’est le portrait de ma mère. Elle s’appelle Claire. Ma mère est belle et gaie 

 

imageJ’aime ma mère. Je sais qu’elle m’aime aussi

 

imageJ’aide ma mère. Je l’aide avec plaisir. Je vais au marché. J’achète du lait. 

 

 

imageJe fais le ménage. Je lave la vaisselle. J’ai beaucoup de choses à faire. 

 

 

 

 

 

image 

 

Sommaire

1. Прочитай текст і склади аналогічну розповідь про себе  Je m’appelle Claire. Je suis Ukrainienne. J’ai un père et une mère. Le père s’appelle Alexandre. Il est fort et brave. Ma mère s’appelle Galine. Elle est belle et gaie. 

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Намалюй малюнки до слів 

La chaise                                                 La fraise                         

 

 

 

La fenêtre                                                La vaisselle                    

 

 

 

Le navet                                                  La crêpe                         

 

 

 

Le verre                                                    

 

 

 

image 

Leçon 26

Ei -- [e]

imageBeige                      Seize                      La Seine 

La neige                  Treize 

La baleine 

 

 

C’est l’hiver. Il fait froid. Il neige. Il fait mauvais. La neige couvre la terre.  Mais Claire aime l’hiver. Elle met sa veste beige. Elle dit à sa mère : - Je vais au parc ! 

Au parc elle voit ses amis. Catherine fait de la luge. Jacques patine. Alexandre et Maxime jouent aux boules de neige. 

Claire fait un bonhomme de neige. Elle est gaie. 

 

 

image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire

1. Обведи простим олівцем слова, в яких є буквосполучення ai, aî  Обведи червоним олівцем слова, в яких є буквосполучення  еі  Обведи синім олівцем слова, в яких є буква ê  Обведи зеленим олівцем слова, в яких є буква è  Обведи жовтим олівцем слова, в яких буква   е     стоїть перед двома приголосними  

Le père, la mère, le maître, le lait, le frère, vert, le ballet, le portrait, la fête, la neige, la chaise, seize, belle, je fais, Irène, treize, je vais, cadet, Claire, la crêpe, la veste, le navet, la forêt, le quai, le bonnet, Isabelle, la terre, la fraise, j’aime, la fenêtre, la baleine 

2. Заповніть пропуски 

La ch... s..., la fr.. s... , le portr...t, la for...t, le l...t, la v...ssel, le m...tr..., la n...ge 

 

 

image 

 

 

Leçon 27

Kk

imageimageUn klaxon  Un kangourou 

 

Un kilo        La polka      Le hockey  Un kilo de     Un kilomètre         Les skis 

pommes                   Un képi                    Le basket 

                                                     Un kiosque               Le karaté 

Un kimono 

Un basket  

imageC’est Patrick. Il a un képi. Le képi de Patrick est gris. 

 

imageimageimageimagePatrick fait du ski. Il glisse vite

 

C’est Denis. Il joue au hockey avec Michel. 

 

C’est Arthur. Il a un kimono. Il pratique le karaté. 

 

C’est César. Il joue au basket. Il a des baskets. 

 

 

Leçon 28

imageOn -- [Õ]

 

On 

Mon 

Ton 

Son 

Non 

Léon 

Simon 

Gaston 

Ninon 

Bon 

Marron 

Rond – ronde 

Long – longue  Profond–profonde 

Blond – blonde 

Pardon 

Bonjour 

Onze 

Un bonbon 

Un ballon 

Un chaton 

Un cochon 

Un jupon 

Un savon 

Un tonton 

Une maison 

Un garçon 

Un bouton 

Un mouton 

Un capuchon 

Un veston 

Un poisson 

Une leçon 


                               

imageimageMon bonbon              Ton ballon              Son cochon 

Mon ami                    Ton armoire           Son animal 

 

C’est un garçon. Il est blond. Il s’appelle Léon. Il est bon. Il donne un bonbon à son ami Simon 

 

imageC’est un animal. C’est un chaton. Il fait ron-ron. C’est mon chaton. Il est marron. Il joue avec un ballon. Le ballon est rond. 

 

image-Bonjour, Gaston ! 

-Bonjour, Simon ! 

-Où est ton ballon ?  -Le voilà ! 

 

 

 

image 

imageOm -- [Õ]

 

Le nom 

Le prénom 

Mon nom 

Un pmpon 

Un concombre 

Il tombe 

Tomber 

Je tombe 

 

 

imageC’est l’hiver 

La neige tombe à gros flocons. Voilà un garçon. Son nom est Dupont. Son

prénom est Simon. Il a un chapeau avec un pompon. Le pompon est rond.  

 

 

image 

  

Correction

Verbes du III groupe   

 Aller йти, їхати 

Je vais à l’école 

Tu vas à la maison 

Il va au cinéma 

Elle va chez son ami 

On va au cirque 

Nous allons au zoo 

Vous allez au théâtre 

Ils vont vers la rivière 

Elles vont à la bibliothèque 

 

 Faire  робити 

Je fais du ski 

Tu fais de la gymnastique 

Il fait le devoir 

Elle fait de la bicyclette 

On fait de la musique 

Nous faisons du tennis 

Vous faites des progrès 

Ils font du bruit 

Elles font le ménage 

 

imageimageRépondre відповідати

Je réponds

Tu réponds Il répond

Elle répond

Nous répondons

Vous répondez Ils répondent

Elles répondent

  

                               

imageС’est l’hiver. Il fait froid. Il fait mauvais. Les garçons font un bonhomme de neige.  

 

imageC’est l’été. Il fait chaud. Il fait beau. Les garçons vont à la rivière. 

 

 

 

image 

Sommaire  

 

 -Bonjour, Léon !                                                           

image-Salut, Simon ! 

-Jouons au ballon, propose Simon 

-Non, je suis occupé, répond Léon 

 

imageC’est Ninon. Elle est blonde. Elle a une natte. Sa natte est longue . Ninon va à la maison .

 

 La ferme de tonton Gaston. Il a onze moutons et huit cochons. Ils mangent l’herbe le long de la rivière. Voilà la rivière où il y a des poissons. Elle est profonde 

 

image-Qui est ce ? 

-C’est Gaston 

-Est-ce que c’est ton ami ? 

-Non, ce n’est pas mon ami. C’est l’ami de Léon. 

 

Переклади слова на французьку мову . Склади речення з даними словами Un ballon _______________________________________________________

Un bonbon _______________________________________________________

Un savon _______________________________________________________

Un capuchon _______________________________________________________

Un veston _______________________________________________________

Un chaton _______________________________________________________

Un cochon _______________________________________________________

Un poisson _______________________________________________________

Un mouton _______________________________________________________

Un poisson _______________________________________________________

Un garçon _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________            

Leçon 29 Les verbes du I groupe  

imageRaconter                             Monter                     Montrer  

Je raconte                            Je monte                   Je montre 

Tu racontes                         Tu montes                Tu montres 

Il raconte                            Il monte                   Il montre 

Elle raconte                         Elle monte                Elle

On raconte                          On monte                 montre 

Nous racontons                   Nous montons          On montre 

Vous racontez                     Vous montez            Nous

Ils racontent  Ils montent  montrons  Elles racontent  Elles montent  Vous

montrez 

Ils

montrent  

Elles montrent  

image 

 

Постав відповідну форму займенника 

........ joue ,   ........ montons,   .......... parlez,  .......... montrent ,   ............. donne,

......... racontes,  ......... dessine, ............... marchez , ............ admirent 

Допиши закінчення дієслів 

imageVous dessin............ 

Je jou ............ 

Il admir ............ 

Nous march ............  On montr ............

Tu t’appell ............ 

Elles racont ............ 

Ils colori ............ 

           


30

Les verbes du III groupe

 

 Avoir  мати 

 

 Etre  бути 

J’ai un chaton 

Tu as un veston 

Il a un mouton 

Elle a un balcon 

On a une leçon 

 

Nous avons des chatons 

Vous avez des vestons 

Ils ont des moutons 

Elles ont des balcons 

 

 

Je suis gai (gaie) 

Tu es triste 

Il est bizarre 

Elle est belle 

On est désolé 

 

Nous sommes polis 

Vous êtes chagrinés 

Ils sont étonnés 

Elles sont bonnes 

--As-tu un chaton ? 

--Oui , j’ai un chaton 

-- Non, je n’ai pas de chaton 

 

 

--Avez – vous des moutons ? 

--Oui, nous avons des moutons 

--Non, nous n’avons pas de moutons 

--Bonjour, Simon 

--Bonjour, Gaston 

--Jouons au ballon ! – propose Gaston 

--D’accord, - répond Simon  --Allons au parc ! 

Les garçons vont u parc. 

Ils font du sport. 

Ils sont gais. 

Постав потрібну форму займенника 

.......... a un chat 

.......... avons une belle maison 

.......... ont des ballons 

.......... as un beau chapeau 

.......... ai un bonbon 

.......... avez des chemises 

Постав потрібну форму займенника 

 

.......... est à la maison  .......... sommes à l’école 

.......... sont au cirque 

.......... es au marché 

.......... suis prêt à la leçon 

.......... êtes au théâtre 

Заповни пропуски відповідною формою дієслова avoir  

Nous .......... des bonbons 

J’ .......... un livre 

Elles .......... des leçons 

Vous .......... des problèmes 

Tu .......... un ami 

Il .......... un bouquet de tulipes 

Заповни пропуски відповідною формою дієслова être 

Nous .......... de bons amis 

Elle .......... fanate de sport 

Elles .......... des copines 

Vous .......... tristes 

Tu .......... un bon garçon 

Il .......... fatigué 

 

 

 

Correction  

image  

 Ce sont ... 

Ce sont de canetons 

Ils sont petits et jeunes 

 

Ce sont des cochons 

Ils sont roses et gais 

 

Ce sont des moutons 

Ils sont gris et tristes 

 

 

image 

 Nous marchons         Marchons !                 Nous jouons          Jouons ! 

Nous parlons            Parlons !                    Nous écrivons        Ecrivons ! 

Naous allons             Allons !                     Nous lisons            Lisons ! 

 

 

image 

 

image31

An, en, am, en -- [Ã]

 An 

Sans 

Dans 

Français 

Française 

Quand 

Chantal 

Fantine 

 Un divan 

Un chant 

Une plante 

Une chanson 

Une manche 

Une demande 

Une chambre 

Une lampe 

 Un tambour 

En 

Encore 

Le talent 

Comment 

Les vêtements 

Vendredi 

Septembre 

 Novembre 

Décembre 

Ensemble 

 

 

 

 

image 

 Un parent                   Trente                    Blanc-blanche 

Le grand-père             Quarante                Grand-grande 

La grand-mère           Cinquante 

La tante                     Soixante 

Cent 


Content – contente  Charmant – charmante  Elégant – elégante  Amusant – amusante  Différent – différente 

 


Літера Сс після носових звуків не читається

imageimageUn banc – un franc  -  blanc 

 

C’est Chantal. Elle est Française. Elle a du talent. Elle chante des chansons françaises amusantes. 

 

 Je prends 

Tu entres  il danse  nous rentrons  vous descendez  ils demandent 

 

elles chantent 

Correction

 

            

image Ce sont des ballons 

Les ballons sont ronds 

Ils sont rouges et verts 

 

imageC’est un mouton 

Il est gris 

Il broute de l’herbe 

 

 

 

image 

 

Ce sont des maisons

Elles sont hautes et modernes 

 

imageimage C’est un chaton  Il est marron 

Il joue avec un ballon                           

Voici Madame Dupont. Elle est maîtresse d’école. Elle est bonne et jolie. Elle est blonde. Elle est gaie. Elle porte une blouse jaune et une jupe noire. 

 

           

 

 

image 

 

32

 

In, im, ain, aim, ein, yn, ym [ɛ]

 La fin 

Le sapin 

Le lapin 

Le matin 

Le jardin 

Le dessin 

Le chemin 

Le singe  

 Impossible             Le pain 

Important               Le bain 

Simple                   La main 

Imbécile                 Sain 

Impoli                    Américain 

Imprudent              Un copain 

Un timbre               Un écrivain 

Un copain 

Demain 

Maintenant  

 La faim 

Un essaim 

La ceinture 

Plein 

 Le peintre 

La peinture 

 

           

 

 Martin 

Benjamin 

Alain 

 Intelligent – intélligente 

Intéressant – intéressante 

 

Cinq 

Quinze 

Vingt 

 

                     

imageDemain Martin et Alain vont au zoo. Maintenant ils lisent le livre sur les animaux. Le livre est intéressant. A la page vingt il y a un dessin. C’est un singe. Le singe est un animal intélligent. A la fin du récit il y a cinq dessins. 

 

imageComptine 

Chaque matin 

Le petit Martin 

Donne du pain 

A son lapin 

 

           

 

 

image 

Sommaire  

 

            

imageimageimage Alain est peintre. Il est jeune. Il a vingt – cinq ans. Le matin il va au jardin. En chemin il rencontre son copain Benjamin

 

Benjamin est écrivain. Il est Américain. Il est très intelligent. Il écrit des récits intéressants. Leurs sujets ne sont pas simples. Les récits sont pleins d’aventure. Maintenant Benjamin écrit un récit sur les singes.

 

 

 Au jardin Alain dessine un sapin et un pin. Cinq lapis sautent sous le sapin. Alain dessine un renard qui a

faim. Le renard chasse les lapins. Le     dessin d’Alain est joli. 

 

image 

 


Correction

image 

 Vouloir хотіти 

 

 

 Pouvoir  могти 

 

 

Je veux 

Tu veux 

Il veut 

Elle veut 

Nous voulons 

Vous voulez 

Ils veulent 

Elles veulent 

Je peux 

Tu peux 

Il peut 

Elle peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils peuvent 

Elles peuvent 

 Переклади слова. Склади речення з ними

 

 Un feu _________________________________________________________

Un ordinateur _______________________________________________________

Un baladeur ________________________________________________________

Une fleur _________________________________________________________

Une couleur ________________________________________________________

Le docteur _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

           

Склади речення 

           

Cette route est 

Ce bébé est

Ce garçaon est

Cette jeune femme est

Ce vieux monsieur est

sérieux  paresseux  curieuse  heureux  dangereux 

           

image 

 

Leçon 33


imageien [jɛ]

 

 Bien

Tiens 

Rien 

Combien 

Un chien 

Ancien 

Lucien 

 Je tiens 

Tu tiens 

Il tient 

Elle tient 

Musicien 

image 

 Lucien tient bien son chien. 

 

-Combien de chiens a Lucien ?  -Lucien a un chien  -Comment est son chien ? 

-Son chien est intélligent 

image 

-Combien de livres a Dominique ?  -Dominique a peu de livres. Elle en a cinq 

 

 

 

image 

 Je viens 

Tu viens 

Il vient 

Elle vient 

 Le mien 

Le tien 

Le sien 

C’est un garçon. Il s’appelle Lucien. Il a un chien. Son chien s’appelle Patou. Le chien est fidèle. Ils vont au bois. Lucoen tient bien son chien. Ils cherchent un lapin. Ils ne trouvent rien. 

           

image 

-Combien de musiciens y a-t-il dans l’orchestre ? 

-Il y a beaucoup de musiciens dans cet orchestre. Il y en a vingt. 

image 

 


image 

 

Leçon 34

imagePh [ƪ]

 

 

imageimage Une photo                  La géographie                                         

Une phrase                Le téléphone 

Un alphabet               La pharmacie 

Un daulphin 

Un phoque 

Un phare 

Un éléphat 

 

                     

 

 Philippe montre deux photos à son ami. Il y a un daulphin et un phoque sur les photos. 

 

Philippe est petit. Il apprend l’alphabet. Il écrit des phrases. 

 

imageSophie va à la bibliothèque. Elle prend un livre de géographie. Elle lit un paragraphe. 

 

 

image 

Correction  

Намалюй малюнки до слів 

 Un timbre                   

 

                     Un singe                     

Un musicien                

 

                    Un pain                      

 Un ceinture                 

 

Впиши пропущенні літери 

                     Un lapin                    

imagep....n,    s......p.....n,     l......p......n,  pa.....n,  ch.......n,  d.....ss....n,   c....pa....n,   t.....mbr

 

Закінчи речення 

 

Ce livre est 

Ce problème est

Cet homme est

Ce garçon est

Important 

Intelligent 

Impoli 

Intéressant 

 

 

 

 

image 

 

Sommaire

Прочитай слова. Обведи словосполучення in, im, ain, aim, ein, aim, eim  різними кольорами 

 

 Le pain, le pin, impossible, le sapin, la main, le singe, le timbre, américain, la faim, le ceinture, le jardin, le bain, intélligent, Alain, impoli, le peinture, un essaim, simple, la faim, plein, cinq, Martin, quinze, la main, important 

 

 

З’єднай склади так, щоб вийшли слова 

 Sa                              des                         ture                          pin

sym     pa      sin la cein   min    pin ma         Mar   tin      tin

jar                              che                         din                            min

                               

 

image 

pdf
Додано
21 квітня 2020
Переглядів
1850
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку