Цикл уроків з теми "Складносурядне речення"

Про матеріал
Цикл уроків містить мету поглибити знання учнів про складне речення; сформувати поняття про складносурядне речення, ознайомити із засобами зв'язку між їх частинами. Уроки розвивають творчі вміння учнів моделювати складносурядні речення з різними смисловими відношеннями відповідно до мети й обставин спілкування. Розвивають критичне мислення під час оцінювання ролі складних речень у текстах.
Перегляд файлу

Урок №1

Тема. Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком.

Мета: поглибити знання дев’ятикласників про складне речення, його ознаки, будову, інтонаційні особливості; сформувати поняття про складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком; розвивати критичне мислення під час оцінювання ролі складних речень у текстах, творчі вміння моделювати складні речення і влучно вживати їх у власних висловлюваннях; виховувати уважність, спостережливість, кмітливість.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції)

Очікувані результати: учні навчаться знаходити в текстах складні речення різних видів, складати й використовувати їх у мовленні; перетворювати прості на складні; конструювати складні за схемами.

Методи і прийоми: мовна розминка, «Мікрофон», робота з опорними схемами, творче конструювання, гра «Склади речення», пояснювальний слуховий диктант, «Незакінчене речення»

                        Перебіг уроку

 1. Мотивація успіху

D_tp007.JPGМала крапля й великий камінь продовбає…

             Народне прислів’я

Вправа «Дотягнутися до зірок»

Заплющте очі й тричі глибоко вдихніть. Уявіть, що над вами нічне небо, повне зірок. Кожному треба відшукати особливо яскраву зірку, яка б асоціювалася з вашою мрією. Далі поволі піднімайте руки, наче тягнучись до неба і своєї зірки.

 • Поділіться своїми мріями, розкажіть, чого б ви хотіли досягти  в житті?
 • Що може стати на перешкоді до здійснення мрії?
 • Що треба зробити, аби досягти успіху?
 1. Організаційна частина
 2. Актуалізація опорних знань

1.Мовна розминка. Робота в групах. Словниковий диктант.

Завдання : перевірити знання учнями орфограми «Букви е, и, о на позначення ненаголошених голосних».

Кисень,палець, учень, липень, майстер, перець, серпень,жовтень, пливе, клекотіти, втекти, межа, вітерець, темніє, пшениця, голубка, синиця,величний, дерево, тривога, прибережний, оберіг.

2. Гра «Мікрофон».Дати відповідь на питання.

- Який розділ науки про мову називається синтаксисом? А який пунктуацією?

- Що називається реченням?

- Які бувають речення за будовою?

- Які бувають за будовою?

- Проаналізувати речення:  Скоро прийде осінь, і прокурличуть у небі журавлі.

    Журавлі бринять дзвінкоголосі, їх кличе даль прозоро-вітрова.   (А.Малишко)

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Сьогодні ми з вами починаємо ґрунтовно вивчати синтаксис. З деякими поняттями цього розділу мовознавства ви ознайомилися ще в п’ятому класі, поглиблювали свої знання у восьмому. Але багато дечого ще належить нам пізнати.

  Перш ніж почати вивчати новий матеріал, перевіримо знання, одержані раніше.

V Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу.

 1. Робота з опорною схемою. Розглянути схему і дати монологічне висловлювання в науковому стилі на тему «Основні види складних речень і засоби зв’язку в них».

 

 

 

 

2.Практичний синтаксис. Запишіть речення. Підкресліть у них грама­тичні основи. Скільки їх? Чим зв'язані частини-речення в обох прикладах? Як читаються такі складні речення?

І. А за садком в світанні урочисто важ­кі скирти звелися на виду, і дзвонить золотом зернина чиста, щука й знаходить землю молоду! (М. Стельмах.) 2. Скоро вже розпустяться лис­точки, зацвіте все навкруги, гаї й сади сповнять­ся солов'їним співом. (М. Адаменко.)

Зробити синтаксичний розбір 2-х речень. Скористатись поданим алгоритмом. Накреслити схему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Творче конструювання. Скласти речення за поданими схемами.

 • [     ]  , проте [     ]  .
 • І [    ], і  [    ] ,і [    ].
 • Не то [    ], не то [    ] .
 •  [     ], й [     ] , але [    ].

  Схарактеризуйте їх за будовою.

4. Робота з підручником. Колективна робота.

Опрацюйте теоретичну частину відповідного параграфа. Опрацюйте таблицю «Сполучникові й безсполучникові речення». Перекажіть зрозуміле сусіду по парті.

5. Творча робота. Утворіть із поданих простих речень складні сполучникові й безсполучникові. Підкресліть головні й другорядні члени речення.

1.Біжить пшениця понад яром. Дзвонить крильцями овес.

2. І хоч прийшла година журавлина. Серце й досі чує трепет крил.

3. Материне серце всевидюще. Болить найдужче.

Бесіда за реченнями:

 • Які сполучники використали?
 • Яке речення складносурядне? Свою думку обґрунтуйте.
 • Яке речення складнопідрядне? Свою думку обґрунтуйте.

Учитель. У першому реченні смислові відношення причинно-наслідкові, у другому - протиставні. Це визначається за змістом частин складних речень та за сполучниками. Третє – складнопідрядне.

6. Пояснювальний слуховий диктант.

(Спочатку учні повторюють правила. Учитель читає складносурядні речення, школярі усно повторюють орфограми й пунктограми, називають види сурядних сполучників. Потім самостійно записують складносурядні речення, здійснюють взаємоперевірку.)

 1.               Життя – це завжди театр. Тільки одним у ньому випадають справжні ролі, а інші стають довічними статистами. 2. Потайник затаїв свій мед, а жито для хлібороба солодше меду. 3. І зморене тіло ниє, і очі ріже сон. 4. Знову ледве чутно плеснуло весло, і човен безшумно поплив понад берегом.

 

VI . Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

 

«Незакінчене речення».

«На уроці я дізнався, що складному реченню властиві такі ознаки….»

 

VII. Підсумок уроку.

 1. Бесіда .
 • Які бувають типи складних речень?
 • Яке речення називається складносурядним?
 1. Рефлексія

Я довідався… запам’ятав…навчився….

VIII. Домашнє завдання. Виписати з української літератури уривок із художнього твору. Схарактеризувати його стилістичні особливості. Зробити синтаксичний розбір двох речень, скориставшись алгоритмом, опрацьованим на уроці.

70fae594e80c.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №2

Тема. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.

Мета:  поглиблювати знання учнів про особливості будови складного речення; ознайомити дев’ятикласників з поняттям про складносурядне речення, його будову і засоби зв’язку в ньому; розвивати організаційно-контрольні вміння оцінювати роль складносурядних речень у текстах; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у складносурядних  реченнях; розвивати творчі вміння моделювати складносурядні речення відповідно до мети й обставин спілкування та використовувати їх у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів  культуру мовлення і відповідальність щодо дотримання етикетних норм у спілкуванні.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Очікуванні результати:  учні навчаться швидко й правильно знаходити в текстах складносурядні речення, правильно розставляти розділові знаки, будувати власні висловлювання з використанням складносурядних речень, удосконалювати культуру мовлення.

Методи й прийоми: бесіда, робота з текстом, пунктуаційний практикум, мовленнєва ситуація, розподільне письмо, бліц - опитування.

Обладнання: картки, мультимедійна дошка, підручник

                            Перебіг уроку

 1. Організаційний момент
 2. Установчо-мотиваційний етап
 1. Вступне слово вчителя

Доброго дня, шановні діти! Мені надзвичайно приємно провести урок разом з вами. Ви готові до співпраці?

 Розпочнемо з лінгвістичної діагностики. До речі, що таке діагностика?( Відповіді учнів, звернення до тлумачного словника)

  Перед вами завдання лінгвістичної діагностики, прочитайте його. Будьте уважні, виконуючи цю роботу, ви повинні критично поміркувати і визначити тему уроку.

 Відкрийте, будь ласка, зошити і запишіть «число, класна робота». Один рядок залиште для запису теми. На виконання цієї роботи – 3 хвилини. ( Учні працюють з текстом, записаним  на мультимедійній дошці)

Завдання: розставте розділові знаки, підкресліть граматичні основи.

І весь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє лебедів. Ми прислухаємось до річки і вона знову затріщала за верболозами. Зараз дядько Микола смачно навпіл розколює березові й грабові кряжі. Ми сполохано металися між громами й блискавками а дощ як хотів прав і виполіскував нас. Ми підійшли до самого дерева але трясогузка не кинула свого кубельця.

Перегорніть аркуш і здійсніть самооцінювання роботи. А тепер перевіримо результати діагностики. Відповідь свою будуйте так: самооцінка показала, що я…

  А тепер увага! То яка ж тема нашого уроку? Запишіть її в зошити.

Діагностика виявила, що у вас є прогалини в знаннях, тому ми повинні повторити і поглибити ваші знання про складносурядне речення.

 Зверніть увагу на епіграф нашого уроку:

                                                                  Краса душі, краса любові –

                                                                   найвища на землі краса.

                                                                                      В.Сосюра

Поглиблюючи знання з даної теми, ми будемо говорити і про найпрекрасніше створіння на землі – людину, її духовний світ, гармонію з природою,формуватимемо свій духовний світ.

 1. Актуалізація опорних знань
 1. Колективна робота з текстом. Прослухайте текст, перекажіть його. Виконайте до нього завдання.

                               Засвітило сонце

Я вийшов на берег річки, мов на край землі… Над водою – щільне покривало туману, що ген у височині зійшлося з хмаркою і утворило суцільну білу завісу.

   У лісі ще стоїть імла. Лише верхівки дерев ніжно засвітилися смарагдовим сяйвом. Повітря вологе, воно просякнуте пахощами трав, грибів, прілого листя й живиці. На лісових квітах, листочках дерев виблискують прозорі крапельки роси.

  Прокинулись пташки. Причепурившись, розлетілись хто куди.

   Сонце кинуло промінь, і враз золотаві кошики маруни запалали новенькими п’ятаками. Голосно засюрчали цвіркуни, і наладнав свій інструмент ковалик…

Бесіда за текстом:

 • До якого стилю належить текст? Доведіть.
 • Визначте вид речень за будовою.
 • Поясніть вживання розділових знаків.
 • Випишіть складносурядні речення.
 1. Закріплення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення мовленнєвих і пунктуаційних умінь з теми.
 1. Пунктуаційний практикум. Спишіть текст, розставляючи розділові знаки, виділяючи граматичні основи простих речень, які входять до складного.

Повітря тремтить від спеки, і в срібнім мареві танцюють далекі тополі. Чи то я заспівав, чи то мною земля заспівала? Росинка заблукає в павутинці, й сивішатиме небо що не день, а літо з осінню, лишившись наодинці,довірливу розмову поведе. Хоч була рання весна, але надворі було вже гаряче.

 • Пригадати вивчений у попередніх класах матеріал про сполучник як частину мови. Заповнити таблицю. Використати сполучники і приклади з вправи.

   Розряди

сполучників

   Групи

сполучників

 Сполучники

 Приклади

єднальні

Сурядні

І,й, та

І, й

протиставні

 

А, але,

проте,зате,однак

а

розділові

 

Або,чи,хоч,то…то,

Чи…чи,не то…не то, або…або

Чи то…чи то, хоч, але

 

підрядні

 

 

 

2.Робота з підручником. Опрацювати теоретичний матеріал, обговорити його в групах.

3.Гра «Склади речення». Клас ділиться на три команди. Кожна отримує власне завдання. Виграє та команда, яка виконає його правильно й найшвидше.

Завдання 1:  Скласти і записати три складносурядних речення з єднальними сполучниками. Побудувати схеми.

Завдання 2: Скласти і записати три складносурядних речення з протиставними сполучниками. Побудувати схеми.

Завдання 3: Скласти і записати три складносурядних речення з розділовими сполучниками. Побудувати схеми.

 1. Мовленнєва ситуація. Уявити ситуацію, що автор енциклопедичного підручника, який містить розділ «Складносурядне речення». Складіть письмове повідомлення в науковому стилі про вживання сполучників у складносурядних реченнях.
 2. Розподільне письмо. Розподілити речення у дві колонки: у першу-складносурядні, у другу-прості з однорідними членами.

Ластівка день починає,а соловей його кінчає. Ось скоро буде тепло, і вона з Тарасом піде до лісу. Ми троє побратались і поклялись ніколи не розлучатися. Легенький вітерець повіяв із саду і дихав пахощами яблук.

 • Поясніть розділові знаки.
 1. Підсумок уроку.

Бліц-опитування.

 • За яких умов складне речення є складносурядним? Навести приклади.
 • На які групи поділяються сполучники сурядності?
 • Яким за своєю граматичною будовою можуть бути частини складносурядних речень? Навести приклади.
 1. Домашнє завдання

Високий рівень. Скласти твір-мініатюру про чари природи, вживаючи різні види складносурядних речень.

Достатній рівень. . Утворити з поданих пар простих речень складносурядні, використовуючи сполучники сурядності.

Середній рівень. Виконати вправу  з підручника.

 

148.jpg

 

 

 

 

 

 

Урок №3

Тема. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному.

Мета:  повторити й поглибити знання учнів про складносурядне речення; ознайомити із засобами зв’язку між їхніми частинами; з’ясувати поняття смислових відношень між частинами складносурядних речень; удосконалювати загальнопізнавальні вміння й навички знаходити складносурядні речення у висловлюваннях різних типів; розвивати творчі вміння моделювати складносурядні речення з різними смисловими відношеннями відповідно до мети й обставин спілкування; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати чесність і правдивість в учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції)

Очікувані результати: учні поглиблять знання про будову складносурядного речення; навчаться з’ясовувати суть смислових зв’язків між частинами складносурядного речення, швидко знаходити такі речення в тексті, складати власні висловлювання, використовуючи складносурядні речення.

Методи та прийоми: мовна розминка, творче спостереження над текстом, лінгвістичне дослідження, дослідження-трансформація, установлення відповідності, гра «Хто швидше?», «Ланцюжок запитань».

Обладнання: картки, довідники, мультимедійна дошка, підручник

                      Перебіг уроку

 1. Емоційний настрій

Робота над притчею «Брехня»

Доброго дня, діти! Чи замислювались ви над чим, як часто ви говорите неправду рідним, друзям, учителям? Що ставало причиною для народження брехні? Послухайте притчу і прокоментуйте її зміст.

Завершуючи богослужіння, священик оголосив, що наступної неділі буде говорити з прихожанами на тему брехні. А щоб проповідь легше було зрозуміти, варто перед цим прочитати вдома 17 главу Євангелія від Марка.

  Наступної неділі панотець перед початком проповіді звернувся до прихожан:

 • Прошу тих із вас, хто прочитав 17 главу, підняти руку.

Майже всі присутні підняли руки.

 • От саме з вами я й хочу поговорити про брехню,- сказав священик. – У Марка немає 17 глави.

(Учні висловлюють свої роздуми)

Учитель: Підніміть руки, хто готовий сьогодні до уроку на відмінно…, на добре…, а хто тільки виконав домашню вправу?

II Актуалізація опорних знань.

 1. Мовна розминка. Розподільний диктант.

Запишіть до однієї колонки запозичені слова, до другої – власне українські.

Берег, вафлі, вексель, графік, дядько, кіно, коровай,ліс, майстер, паштет, півтора, пивовар, приятель, рілля, смокінг, сорок, тінь, урожай, фабрика, футбол, холод, шахта, швабра, шифр.

x_4af8d274.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Творче завдання.

Для слабких учнів:З наведених пар простих речень побудуйте всі можливі варіанти складносурядних, поширивши прості речення другорядними членами. Назвіть сполучники сурядності.

Для сильних учнів: Складіть твір мініатюру, утворивши з поданих парами простих речень складносурядні. Поширте новоутворені речення другорядними членами. Назвіть сполучники сурядності.

 1. Соловей витьохкував. Зозуля кувала.
 2. Пташка пурхнула. Їжак зашурхотів.
 3. Сонце зійшло. Ранок був прохолодний.
 4. Навкруги стояла тиша. Було ще досить рано.
 5. Здійнявся вітер. Пішов дощ.

III Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

Учитель. З’ясування суті смислових зв’язків між частинами складносурядних речень  є одним із ключових моментів вивчення цих речень. Смислові відношення між частинами складносурядного речення залежать як від семантики тексту, так і від сполучників.

1.Лінгвістичне дослідження.   Прочитайте речення, виберіть сполучники, заповніть таблицю й розкажіть про смислові зв’язки у складносурядному.

1.На темно-попелястому небі бродили димчасті пошматовані хмари, і повітря тремтіло набряклим вишневим клеєм.2. У дряпака надламана одна лапа, і Дмитро зразу ж береться виготовити нову.3. Крізь дерева на дорогу впали надвечірні сонячні сіті, а далечінь аж грає чистим барвінковим небом.4. Чи блищить ріка глибоко, чи шумить під вітром сад, чи рум’янить вітер щоки у колгоспівських дівчат. 5.Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила.

   Розряди

   Сполучники

   Смислові

зв’язки

  Приклади

Єднальні

і

одночасність

1, 2 речення

Протиставні

а

Зіставлення

3 речення

Розділові

Чи..,чи..,чи;або…,або

Чергування явищ, можливість одного явища з названих

4,5 речення

 

 1. Дослідження – трансформація. Прочитати за підручником речення. Визначити, з яких умовно простих  речень побудовані складносурядні. Дослідити, які смислові зв’язки виражають сполучники в кожному реченні.

1)На Дніпрі тремтіли окремі вогники і від кожного з них тягнулася блискуча доріжка. 2)На південному схилі горбика сонце вже розтопило сніг,і вітер шелестить густою осінньою травою.3) Тільки невсипуще море бурхає десь здалеку, та зорі тремтять у нічній прохолоді.4)Було щось невимовно радісне, життєдайне в цьому сонячному дощі, і всі це відчули.5) Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом.

 • Визначити, чи можна трансформувати ці речення на синтаксичні конструкції з іншими смисловими відношеннями. Записати їх. Як змінилося стилістичне забарвлення речень?
 • Пояснити орфограми виділених слів.
 1. Робота з підручником. Опрацювати теоретичний матеріал, обговорити його в парах.

x_55a37221.jpg

 

 

 

 

 

 

 

4.Установлення відповідності. Знайти продовження прислів’їв і приказок у 2-ії колонці. З’ясувати значення кожного народного вислову. Записати їх, пояснити розділові знаки.

Опеньки з’явились….

…а чоловіка,як добре робить.

Хто сіє..

…там жниця від гарячої пшениці скаче

Хто в дорозі буває…

…а козака шабля стереже.

Злий плаче від зависті…

…та й пропав там з головою.

Береженого й Бог береже…

…той розуму набуває.

Пішов глечик за водою…

…а добрий від радості.

Да орач від напруженої роботи плаче…

…той ся надіє.

Дерево шанують, як добре родить…

…літо скінчилось.

 • Дослідити, чи всі речення є складносурядними. Свою відповідь аргументувати.
 1. Інтерактивна гра «Хто швидше?». Утворити складносурядні речення так, щоб подані пари іменників були підметами. Записати їх.

Футбол – команда. Завіса-вистава. Блискавка-грім. Правда – неправда.

 • Визначити смислові зв’язки між частинами складносурядних речень.
 • Накреслити їх схеми.

IV . Систематизація й узагальнення знань.«Ланцюжок запитань»

 • Які смислові зв’язки можуть бути між частинами складносурядного речення?
 • Назвати єднальні сполучники і скласти речення про події, що відбувалися послідовно.
 • Розказати про складносурядні речення з протиставними зв’язками. Навести приклади.
 • Перелічити розділові сполучники і навести приклад з відображенням подій, що чергуються.

x_84748bf8.jpgV . Підсумок уроку. Рефлексія

Я задоволений від уроку,бо…

 

Я не все зрозумів, але…

 

На уроці я був пасивним тому, що…

 

 

 

 

 

VI Домашнє завдання. Середній рівень: виконати вправу підручника;достатній рівень: підготувати лінгвістичну гру(завдання, дослідження);високий рівень:написати твір-роздум про правду й брехню, використовуючи ССР.

 

 

Урок №4

Тема. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Мета: поглибити знання дев’ятикласників про складносурядні речення; сформувати вміння правильно розставляти розділові знаки та інтонувати складносурядні речення за поданим початком або з кількох простих речень, а також використовувати їх в усному й писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу поглиблювати знання школярів з історії рідної держави, виховувати гордість за свою державу.

Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Очікуванні результати: навчаться правильно вживати розділові знаки між частинами складносурядного речення, сформують пунктуаційну грамотність; розвинуть увагу, логічне мислення, усне й писемне мовлення.

Методи та прийоми: мовна розминка, мозговий штурм, колективна робота зі схемою,  дослідження  - відновлення, творче моделювання, комунікативний практикум.

                           Перебіг уроку

 1. Мотивація навчання .Кольоровий настрій.

Добрий день, дорогі діти! Погляньте у вікно, як привітно сяє осіннє сонечко, милують око айстри, жоржини. Який настрій  був у  дітвори, яка щойно, на перерві, бігала навколо клумб? А з яким настроєм прийшли ви до мене на урок?

36_2_25.gifЧи прочитали ви 17 главу від Матвія?

 1. Актуалізація опорних знань учнів.

 

1.Перевірка домашнього завдання:

 • вправи з підручника (учні середнього рівня);
 • творчі завдання (учні достатнього рівня);
 • твір-мініатюра «Чим краще жити : правдою чи брехнею?»

2.Гра «Угадай прислів’я». Усно завершіть народні прислів’я, чому вони вчать.

Визначте, до яких розрядів належать сполучники, якими з’єднано частини речень.

1)Зорі лічить, а….2) Труднощі мучать, зате…3) Сонце на літо, а…4) Чужа біда перед очима, а…5) Сім літ мак не родив, і…6) Не родись багатий та вродливий,а…7) Ліпше без вечері лягти, та…8) На Бога покладайся, а…

Довідка : ..під носом не бачить, …розуму учать,…зима на мороз, …своя за плечима,…голоду не було, …родись при долі та щасливий, …без боргів вставати, …розуму тримайся.

3.Мозговий штурм.

 • Яке речення є складносурядним?
 • Які смислові зв’язки можуть бути між частинами складносурядного речення?
 • Назвати єднальні сполучники і скласти речення про події, що відбувалися послідовно.
 • Розказати про складносурядні речення з протиставними зв’язками. Навести приклади.
 • Перелічити розділові сполучники і навести приклад з відображенням подій, що чергуються.

 

 1. Оголошення теми й мети уроку. Ознайомлення із завданнями уроку. Оголошення епіграфа.

             Україно, Запороже, можна вас забути?

                          Ю.Федькович

IV . Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

 1. Пояснювальний зорово-слуховий диктант.

Запишіть речення. Визначте смислові відно­шення між частинами простих речень у склад­носурядному.

І. А в тому селі далека рідня чи свояцтво про­живає, а в них і хліб смачніший, і вишні не такі оскомисті, і люди уважніші до тебе, і очі їхні так добре зоріють, і всі тебе ріднею величають, і навіть підшукують молоду... 2. Василинка ви­їжджає на середину ставу, а перед нею квіткою розквітає зірниця й мерехтливо падає в ліс. 3. Да­нило минає чийсь садок, проскакує вулицю, і перед ним стоїть невеличка, земством побудована шко­ла. 4. От якби мати загубила пояс із насінням, то мав би

Юхрим  що трощити, а я читати.

 

 Коментар учителя. Здебільшого прості речення — час­тини складносурядних, поєднані сполучниками сурядності, розділяються комами. Але між ними можуть ставитися й інші розділові знаки (крап­ка з комою, тире).

Кома ставиться між частинами складносу­рядного речення, поєднаними єднальними (і, й, та), протиставними {а, та, але, зате, проте, од­нак), розділовими (чи ... чи, ні ... ні, то ... то, не то ... не то, чи то ... чи то) сполучниками.

Кома не ставиться між простими частинами складносурядного речення, поєднаними непо­вторюваними єднальними (і (й), та) і розділо­вими (чи, або) сполучниками, якщо є спільний другорядний член або неповнозначне слово, зо­крема частка (тільки, лише).

Крапка з комою ставиться між частинами складносурядного речення, поєднаними сполуч­никами а, але, проте, все ж, однак (зрідка сполуч­никами /, та), якщо вони дуже поширені, мають усередині розділові знаки або далекі за змістом.

Тире ставиться між частинами складносуряд­ного речення, поєднаними сполучниками / (й), та (у значенні і), й, а, якщо вони виражають швидку чи несподівану зміну подій або різке протиставлення.

2.Робота в групах.

Зробіть інтонаційно-змістовий аналіз склад­носурядних речень (поясніть інтонацію, смисло­ві відношення між простими реченнями в склад­носурядних та правила розстановки розділових знаків: коми, крапки з комою, тире). Підкрес­літь головні та другорядні члени речення.

Група 1

1. Вночі прийшла гроза, і тепер у дорожніх ви­боїнах ще стояла зеленаво-золотиста вода, па­руючи легкими димками. 2. Спочатку підводились окремі кущі, зелені й свіжі, міцніші в корені та стеблі, а між: ними сіро-сизуватими западина­ми ворушилась неспокійна луговина. (Із творів М. Стельмаха.)

Група 2

1.Лише коники сюрчать, та перепел іноді підпадьомкає. (Із часопису.) 2. На хуторі вми­рає день, і гасне перестигла бронза пшениць. (М. Стельмах.)

 

Група  3

1. А ти знаєш і в наших лісах якась лиха година воду каламутить. 2. Між вишняками раз і вдруге майнула її хустка   вже нема ні жінки, ні її глибоких очей, ні дитяти з хмелинами куче­рів. (Із творів М. Стельмаха.)

Група 4

 

і жайворонок, соловейко в гаї землю, прибрану вес­ною, вранці зустрічають...  2. З не­ба, як розтоплене золото, ллється на землю блис­кучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля.

3 Колективна робота  зі схемою. Опрацюйте теоретичний матеріал підручника. Оформіть висновки у вигляді схеми.

                          Орієнтовний вигляд схеми

 1. Дослідження – відновлення. Прочитати. Доповнити складносурядні речення. Записа­ти відновлені народні прислів'я і приказки, вживаючи потрібні розділові знаки. Які сми­слові зв'язки виражають сполучники в пода­них реченнях? Чи можна їх замінити на інші? Довести. Позначити логічний наголос.

Гора з горою сходиться а людина з людиною.... Мудрий не все каже що знає а дурний не все знає, що.... Чужа біда перед очима а своя стоїть.... Сталь гартується в огні а людина.... Хто діло робить а він гав.... Один панує а сотня....

 • Пригадати і записати 3-4 народні ви­слови з іншими сполучниками сурядності.
 • Зробити синтаксичний розбір перших двох речень. Накреслити схеми їх.
 1. Дослідження-трансформація. Прочита­ти речення. Схарактеризувати їх за структу­рою. Трансформувати подані речення у склад­носурядні. Проаналізувати інтонацію в них.

На деревах багато листя було зеленого, а бага­то жовтого. Музика вразила і душу, і серце. Дівчи­на швидко поснідала і побігла до школи. Сонце ще не гріло, але вже яскраво світило у небесній висоті. Діти часто наслідують своїх батьків не тільки зовнішністю, а і вдачею. Батько увійшов до кімна­ти і зупинився біля вікна. Хлопець уважним по­глядом удивлявся в далечінь та щиро посміхався.

 • З'ясувати пунктограми.

 

7 .Творче моделювання. . Скласти 3-4 склад­носурядні речення, щоб між їхніми частинами вживалася крапка з комою. Використати сло­восполучення і прості речення з довідки.

Довідка. Сліпучі блиски. Фронт горів з вид­нокраю. У полях спіє жито. Пломінь серця. Він знеміг від атак. Ворожі вали поборені. Чорне гілля. Хмари попелу.

8. Комунікативний практикум. Об'єдна­тися в малі групи (5-6 учнів) і розподілити ролі: спікер (керівник групи), секретар (веде записи), посередник (стежить за часом і за­охочує групу до роботи), доповідач (вислов­лює думку групи і результати її роботи).

 • Розподілити теми між групами і обгово­рити, як найцікавіше представити вивчений матеріал з розділу "Складносурядне речен­ня":
 • Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку.
 • Смислові зв'язки між частинами склад­носурядного речення.
 • Розділові знаки та інтонація між части­нами складносурядного речення.

 

 • Розробити спільний проект на тему "Що треба знати кожному мовцеві про склад­носурядне речення?" Занотувати основні по­ложення, висунуті кожною групою.

V Підсумок уроку. Самооцінювання.

Найбільше моє досягнення….

 

Я можу поділитись з учнями…

 

 

VI . Домашнє завдання. За поданими початками утворити складно­сурядні речення з єднальними або протиставни­ми сполучниками. Поставити розділові знаки.

Залізничник у червоному картузі підняв пра­порця... . У пристанційному скверику озвалися со­лов'ї... . Хати ховалися за кучерявими осокорами.... На подвір'ї нікого не було... . У темряві вулиці спалахнули фари.... Раптом пролунала команда.... Гриміли постріли салюту.... На Дніпрі тремтіли во­гники... .

books.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Урок №5

Тема. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного і простих речень. Інтонації складносурядного речення.

Мета: ознайомити учнів з синонімією складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних і низки простих; з’ясувати інтонацію складносурядного речення; формувати вміння з’ясовувати інтонаційні особливості складносурядних речень; удосконалювати вміння школярів розрізняти в текстах складносурядні речення, відмежовувати їх від інших синтаксичних конструкцій, конструювати такі речення і вживати в усному й писемному мовленні відповідно до стилю та жанру висловлювання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до рідного краю і його природних багатств.

Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Очікувані результати: учні навчаться інтонувати складносурядні речення, швидко знаходитимуть складносурядні речення в текстах, відрізнятимуть їх від простих однорідних.

Методи та прийоми: мовна розминка, творча робота, робота в парах, попереджувальних зорово-слуховий диктант, вибірковий диктант, розподільний диктант, мовознавче дослідження – доведення.

Обладнання: картки – інформатори, підручник

                            Перебіг уроку

 1. Організаційний момент. Кольоровий настрій.

Обмін побажаннями у парах.

 

100_1175.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

1.Мовна розминка . Розподільний диктант.

Запишіть слова у дві колонки: у першу — власні назви, у другу — загальні.

Благовіщення, боги, Буковина, Вандервальде, Вінниччина, Геракл, демон, Еллада, Закарпаття, Каменяр (І. Франко), каменяр (ремесло), Коран, Лель, Людвіг ван Бетховен, меценат, парламент, Пегас, Петрівка, Північно-Західна Америка, По­сол України в Польщі, сейм, Старий Завіт, франківські рукописи, Черкащина.

 1. Фронтальне опитування.

 Які речення називаються складносуряд­ними?

 • Які між ними існують смислові зв'язки?
 • Які розділові знаки ставляться між части­нами складносурядного речення?
 • Назвати єднальні сполучники і скласти речення про події, що відбувалися послідовно.
 • Розказати про складносурядні речення з протиставними зв’язками. Навести приклади.
 • Перелічити розділові сполучники і навести приклад з відображенням подій, що чергуються.
 • Що таке синоніми? Навести приклади.
 • Назвати види сполучників сурядності. Намалювати їм схему.

 

3.Робота над мовним матеріалом на основі тексту. Прочитати вираз­но текст. З'ясувати тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок. Аргументувати свій вибір.

Чіткий, до болю чіткий рідний краєвид. Понад обрієм небо блідо-синє, а трохи вище застигла об­важніла карта хмар, перемежована потрісканими стежками просвітків. І не чорні хмари, і не сині. Але є в них барви і дух чорнозему та блакиті; і не співучі вони, а тривожні. І так відтінять чи шматок левади з чашами осокорів, чи пожовклу вулицю, чи самотню хату, що серце стиснеться і пам'ять довше триматиме той обрис, ніж якийсь малюнок бурхливої весни або обважнілого літа.

А під хмарами земля - чорнотіла, стоптана копи­тами, збита машинами, розмелена танками, пошма­тована бомбами, снарядами. Над дорогою самотня верба, розчахнута міною, з подертою, покрученою корою. Пора б умирати, а не вмирає, тільки листом плаче, тихо, поволі, як удовиця. Падає лист на чорну, напівзгнилу стерню, на розвержений, перепрілий полукіпок, на розпухлі снопи, з-під яких півмісяця­ми проростає несіяне жито

                                                                                                                          (За М. Стельмахом).

 • Визначити, у яких випадках сполучни­ки сурядності можна замінити синонімами.
 • З’ясувати орфограми у виділених словах.
 1. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Коментар учителя.

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Изображение 125.jpg
4 . Робота в парах. Виразно, з інтонацією прочитайте речення. Визначте в них смислові зв'язки.

1.Дмитро з силою заглиблював лопату, вивер­тав землю, а всередині неспокійно й тоскно вору­шилися думки про цю скорботну жінку. 2. Зорі, як і люди, падають на землю, і вони мають свій вік. 3. Ідеш собі з ковзанки, то й заверни у наш двір. (Із творів М. Стельмаха.)

5.Попереджувальний зорово–слуховий диктант. Запишіть речення. Визначте, в яких випадках можлива заміна сполучників синонімічними.

1. І де вона в Бога зростає ця краса, і кого вона виворожить собі?!. І знову заспівали санки, і спросоння зітхнула, затьохкала крига на ставку, і загукало коло грудей матері дитя. 3. Кленовий цвіт устелює дорогу, і в хмарах небо здибилось круте. 4. Кого ж першого зустріне зі свого села, і чи пізнають його?

 

 

 

 

6. Вибірковий диктант. Із-поміж поданих речень виберіть і запишіть ті, в яких протиставні сполучники можна замі­нити іншими.

1. Дядько Сергій, не вітаючись, обнишпорив очи­ма всю хату й присів перед куріпкою, а та, чуючи щось недобре, дременула під ліжко. 2. Жінка зупи­няється навпроти мене, потрісканими пальцями поправляє хустку, а в її чорних о чах закипають темні сльози…3. За греблею дорога бере праворуч понад ставом, а за ним і дядько Себастіян живе.

7.Розподільний диктант. Записати в пер­шу колонку прості ускладнені речення, у дру­гу - складносурядні. Пояснити свій вибір.

Ми ростемо і в височінь, і вшир, і правда наша кривду поборола (М.Рильський). Біляста туча небо полонила, і в ній котився сонця стиглий плід (А.Малишко). Не лінися рано вставати і з молоду більше знати (Нар. творч.). В печі палав вогонь та червоним язиком лизав челюсті (М.Коцюбинсь­кий). Вітру на морі не було, проте клекотав силь­ний прибій (М.Трублаїні). Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай з ним відгук свій прислав (Леся Українка).

 • Дібрати синоніми до виділених слів.
 • Скласти з ними складносурядні речення. По­яснити розділові знаки.

 

8 . Творче завдання з елементами трансформації. Скласти складносурядні речення, підметами яких мають бути пари поданих іменників.

Суперництво, співробітництво; пісня, соловей; місяць, зірки; яблуня, сад; школярі, колектив; пташка, їжак; сонце, степ; літо, блакить.

 • Усно трансформувати речення, викори­стовуючи синонімічні засоби зв'язку. Дослі­дити, чи змінюється зміст речення при заміні сполучників.
 • Накреслити схеми двох речень на вибір.
 1. Закріплення вивченого матеріалу.

Види складносурядних речень

сполучник

Значення

 сполучника

Номери речень на приклади

З єднальним сполучником

 

 

 

З протиставним

 

 

 

З розділовим

 

 

 

Мовознавче дослідження-доведення. Заповнити таблицю , беручи за приклади подані речення. На основі таблиці скласти зв’язну розповідь про складносурядне речення.

1)Сонце опускалося на темну гребенисту стіну лісу, і синя тінь упала на широке плесо ріки. 2) Багато було на світі щасливих і великих людей, але найщасливіший – літописець.  3) Від луків дмухнуло вогкістю, а в далечині на обрії простяглись сизі димки. 4)  Не обдурюй себе, і тобі не доведеться дурити інших .5) То з'являються в ньому (небі) блакитні озера - далекі й недосяжні, обрамлені замріяними деревами, то голубіють ріки з мальов­ничими лугами, то несподівано виростають на далекому обрії гори і кручі з високими шпилями, вкритими снігом. 6) Чи ще воно (сонце) не зійшло, чи заступила його собою сіра, непроглядна пелена хмар... 7). Я йду, і в'ються спомини незримо 8). Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитися в гурті.

 

V . Домашнє завдання. Виписати з творів художньої літератури 8 складносурядних речень з різними сполуч­никами. З'ясувати, у яких реченнях можна здійснити заміну сполучників синонімічними.

_.JPG
Урок №6

Тема. Складносурядне речення. Смислові відношення та розділові знаки між простими частинами. Тренувальні вправи.

Мета: узагальнити й систематизувати знання, уміння й навички учнів з тем: «Складносурядне речення», «Сполучники сурядності в складно­сурядному реченні»; визначати способи зв'язку та смислові відношення в складносурядних ре­ченнях; формувати вміння правильно розстав­ляти розділові знаки та інтонувати такі речення; виконувати їх синтаксичний розбір; правильно моделювати й використовувати складносуряд­ні речення в усному й писемному мовленні; на основі дібраного мовленнєво - комунікативного дидактичного матеріалу зацікавити учнів твор­чістю М. Стельмаха.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: портрет М. Стельмаха, комп'ю­тер, таблиці «Смислові відношення між час­тинами складносурядного речення», «Сурядні сполучники», мовленнєво-комунікативний ди­дактичний матеріал.

                          Перебіг уроку

 1. Мотиваційний етап. Створення ситуації успіху «Рибки».

 Зараз ми перевіримо вашу емоційну готовність до уроку. Виберіть рибку, колір якої вам найбільше  подобається саме зараз.

(Учням пропонуються на вибір різнокольорові рибки – жовті, червоні, сині, зелені)

У різних народів існує міф про те, що риба перевозить сонце,яке долає свій шлях уночі в океані. Жовтий колір рибки свідчить: ви готові до активної роботи.

Ті з вас,хто обрав  червону рибку,у цю хвилину насторожені, можливо, не готові до роботи, але здатні до «перетворення».

Вибір  синьої рибки свідчить, що під час роботи на уроці ви не тільки успішно впораєтеся із завданнями, а й виявите вміння творчо мислити.

 За японською міфологією опорою Землі є гігантська рибина. На ній тримається Земля. Якщо ваш вибір – зелена рибка, то ви готові до розв’язання серйозних проблем.

 1. Оголошення теми та мети уроку.
 2.  Генералізація знань учнів.
 3. 1. Мовна розминка . Словниковий диктант.

Запишіть слова. Увімкніть комп'ютери, знайдіть відповідний файл зі словниковим дик­тантом і перевірте, чи правильно ви виконали роботу.

Борис Гмиря, Варфоломіїв день, Велесова кни­га, Великдень, Вінниця, Вітчизна, водопровід, вслід, вугілля, Гаврилів погляд, га-га-га, Генсьорський (поляк), Дух Святий, євшан-зілля, за без-цінок, іберійсько-кавказький, Іван Бурлака, лабо­раторно вивчений, різдвяно-новорічний, табель- календар, у відповідях, умивання, Щедрий вечір, яблуко-антонівка.

2 . Робота з текстом.

М. Стельмах сказав: «Великі ідеї на­шого життя художник має захищати високими емоціями, багатством усього серця, досконалістю мови й красивим образом. ...Я не соромлюсь і ви­сокого слова, і поезії в прозі, бо сучасний твір без поезії — це планета без повітря. А мікроорганізми поезії, які ледь животіють у книжечках, прире­чені на загибель від вакцини. Орли не п 'ють воду з калюж, творці не живляться підніжним харчем дрібних почуттів».

 • Прокоментуйте ці слова.
 • Визначте тему тексту
 • До якого стилю він належить?
 • Поясніть розділові знаки.
 1. Теоретична розминка.
 • Який розділ науки про мову називається синтаксисом?
 • Що таке пунктуація?
 • Що називається реченням?
 • Які бувають речення за будовою?
 • Дайте визначення складного речення.
 • На які види поділяються складні речення?
 • Які речення називаються складносуряд­ними?
 • Які ви знаєте смислові зв'язки між части­нами складносурядного речення?
 • Які розділові знаки ставляться в складно­сурядному реченні?

 

 1. Розподільний диктант.

 Запишіть сполучники сурядності в три ко­лонки відповідно до розряду.

А, або, але, зате, і, й, не то ... не то, ні... ні, однак, проте, та (у значенні і), то, хоч, чи.

 1. Творча робота. Утворіть складносурядні речення, викорис­товуючи сполучники сурядності й розставляючи розділові знаки.
 1. Берег тут чорноземний, трав 'янистий. Вода не шипить, як на піску, а глухо клекоче, (і)
 2. Вітерець, бавлячись, зриває з руки полову. Червоні, мов коралі, зерна пшениці то беруться сяйвом, то гаснуть під рухливими тінями верб, (і)
 3. В осичині земля хоч і піскувата. Гречка по­винна б добре вродити, (а)
 4. Дівчина проворно вискакує на підводу. В цей час хтось тихцем торгає мене за рукав, (а)
 5. Прожив старий увесь вік із бджолою. Сам жалити почав, (то й)

100_1183.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.              Робота в групах.

Проаналізуйте смислові відношення між час­тинами складносурядних речень. Зробіть відпо­відні висновки.

 1. Осіння тиша стоїть над берегом, і тільки один плескіт води підмиває її.

(Одночасність по­дій.)

 1. Вуличка вибігає до рядочка верб, і тут її перехоплюють ворота. (Послідовність подій.)
 2. Кісся із збитою косою торкається кущів, і посічені вільхові листки шарудять холодною рос­ою. (Причинно-наслідковий зв'язок.)
 3. У дуплі знову шеберхнув вітерець, а на шляху стихла пісня. (Зіставлення явищ.)
 4. Обабіч липового шляху... з пагорба на пагорб підіймалися корогви молодого жита, але й сьогод­ні вони не втихомирювали, а тривожили душу. (Протиставлення явищ.)

За очеретами сюрчать і сюрчать коники, або з села виколихується мідь дзвону. (Розділь­ність перелічувальних фактів, близьких за часом або місцем здійснення.)        (Із творів М. Стельмаха)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.              Пояснювальний слуховий диктант.

Після написання кожного речення усно по­ясніть написання орфограм та пунктограм.

1. Дмитро увійшов у блакитні вівса, і вони прикрили його прогрітими хвилями.

 2. Зрідка спросоння заскрипить журавель або гупне біля якогось похиленого тину росяне яблуко, проллється  шипучим соком на траву і знову тиша, мов у доброму сні, і знову лапаті соняшники, наче ма­тері, простягають на схід обважнілі руки...

3. На річці бухикнуло весло та злякано пискнув кулик. (Із творів М. Стельмаха.)

 • Зробити синтаксичний розбір речень .

 

V . Закріплення вивченого.

 1. Творча робота.
 • Доповніть речення так, щоб з кожного утворилось, по-перше, просте речення з однорідними членами, по-друге, складносурядне  зі сполучниками і, а, але.
 1. Прийшов вересень.2) Пройшов теплий дощ. 3) У природі все змінилося. 4)Вдень ще пригріває сонечко.
 • Складіть твір-мініатюру на тему «Природа рідного краю»,вживаючи складносурядні речення.

 

VI . Домашнє завдання. Повторити всі правила, підготуватись до контрольної роботи; виконати вправу з підручника, дати відповіді на питання , розміщені в підручнику.

Додаткове завдання (за бажанням ) Скласти сенкан на будь-яку тему,

пов’язану з природою.

Зразок :

 1. Хмара.
 2. Біла , грозова.
 3. Пливе, нависає,погрожує.
 4. Над водою білою  хусткою нависла.
 5. Хмаронька, хмаринка, хмарище.

Sky_35.jpg

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Шаповал Анжела
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Скрипник Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
10 жовтня 2021
Переглядів
7784
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку