10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Данте Аліг’єрі "Божественна комедія"

Про матеріал

Тема: Данте Аліг’єрі "Божественна комедія". Концепція світу й людини.

На прикладі сюжету поеми обговорюємо з учгями філософсько-етичні проблеми, порушені в творі, навчаємо учнів висловлювати власне судження щодо проблем праведного благочестивого життя.

Перегляд файлу

Позакласне читання

Сенс подорожі героя поеми Данте Алігєрі

«Божественна комедія» до потойбічного світу

(порівняльний аналіз «Пекла» (І частина)

та «Раю» (ІІІ частина)

 

Мета:  проаналізувати модель художнього світу Данте;

розкрити особливості зображення пекла та Раю у поемі Данте, порівняти характер зображуваного;

розвивати навички аналізу художнього твору, вміння характеризувати художній образ, визначати художні засоби їх творення;

розвивати навички дослідницької діяльності;

утверджувати пріоритет особистості та загальнолюдських цінностей.

 

Обладнання: ілюстрації Г.Доре до «Божественної комедії»;

  репродукції картин В.В.Блейка, Е.Делакруа;

таблиці

 

Х І Д    У Р О К У :

 

І. Організаційний момент.

 

ІІ. Оголошення теми та мети уроку.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Мозковий штурм.

 1.Коли та де народився Данте Алігєрі ?

(травень 1265 р., в Італії, в м.Флоренція)

2.Якою була Італія того часу ?

(Італія була розєднана міжміськими усобицями, які дуже часто переходили в криваві сутички;

Зокрема у Флоренції за владу сперечалися дві політичні партії: ГІБЕЛИНИ (представники інтересів аристократів) і ГВЕЛЬФИ (представники інтересів міських низів).

3.До якої партії належав Данте ?

(Данте належав до партії гвельфів, які поділялися на білих гвельфів (противників Папи) і чорних (прибічників Папи). Данте був одним із лідерів білих гвельфів).

4.Яку трагедію пережив Данте, коли до влади прийшли чорні гвельфи ?

(У січні 1302 року коли Данте був з дипломатичною місією у Римі, у Флоренції до влади прийшли чорні гвельфи, які вигнали й передали до суду білих гвельфів. Серед вигнанців був і Данте).

5.Чи зміг Данте повернутися до рідної Флоренції ?

(Ні. У 1316 році йому запропонували амністію, але умови її були ганебні: він мусив пройти в сорочці приреченого до страти з запаленою свічкою. Через відмову поета його синів ухвалили спалити на вогнищі, якщо після 14 років вони не покинуть Флоренцію).

6.Де і коли Данте  знайшов останній притулок ?

(У вересні 1321 року на чужину, в Равенні)

7.Як називається збірка поезій, присвяченних історії кохання ліричного героя до Беатріче ?

(«Нове життя» 1292 р.)

8.Що означає імя Беатріче ?

(«Благословенна»)

9.Який твір поета Данте можна назвати твором його життя ?

(Поему «Божественна комедія»)

Вчитель:

Ми продовжуємо працювати над текстом поеми Данте Алігєрі «Божественна комедія»

2.Робота з таблицею: Знаю. Хочу дізнатися. Дізнався.

 

3. Вчитель:

Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чому Данте відправив свого героя подорожувати потойбічним світом і що  ж такого він сказав своїм сучасникам, що це перевернуло світоглядні позиції європейської культури – філософської думки.

 Але спочатку згадаємо, якими бачили світ люди в різні епохи.

 

 4. Повідомлення групи «істориків»

(Див. таблицю «Світоглядні моделі культурно-історичних епох)

- Античність. Тож яким бачила світ антична людина ?

Давня людина намагалася пізнати все, що її оточувало та визначити своє місце. Світ уявлявся як єдина неподільна модель природи і людини. Не випадково людина олюднювала незрозумілі явища природи (або обожнювала), відчувала себе часткою єдності.

ТАБЛИЦЯ ЕПОХ

Світоглядні моделі культурно-історичних епох

 

Античність

Середньовіччя

Земний світ

Боги

Олімп

Напівбоги

Люди

 

 

Небеса

Бог

Рай

Земля

Людина

Пекло

Піднесення самоцінності людини

(її сили духу, вчинки)

Духовне піднесення людини до релігійних ідеалів

(естетичні проблеми внутрішнього вдосконалення)

 

 • У якій площині бачить антична людина світ ?

Це горизонтальна проекція, плоский простір. У крайньому разі, як про сферу – міфи про землю, яка тримається на трьох слонах, трьох черепахах, трьох китах. Світ поділяється на реальний та потойбічний, в якому поряд мешкають люди й боги (Олімп знаходиться на землі, а не на небі, але вище від площини, де живуть люди) Люди недосконалі, живуть у темряві. Про процес історико-культурного розвитку розповідає міф про Прометея, який разом з вогнем подарував людині розум – головне джерело розвитку.

 • Як змінилася сама людина ?

Дякуючи розуму, людина усвідомлювала свою значущість та прагнула вдосконалення. Опановуючи світ, вона стає центром античної моделі світобачення. Отже можна зробити висновок: людина, яка є єдиним неділимим цілим з природою, осмислювала свою самоцінність (Наприклад: людина головна  в творах мистецтва, боги мають людську подобу; започатковано Олімпійські ігри; захоплення красою людського тіла).

 • Як і чому змінився світогляд за добу Середньовіччя ?

Після падіння Римської імперії в Західній Європі відбувається активний процес державотворення. Європа увійшла в епоху середніх віків. Зародилось нове світобачення – християнська мораль, головними постулатами стали Любов, Милосердя, Прощення.

 • Як змінився світоглядний ракурс бачення дійсності ?

Світобачення ніби перевернулося із горизонтальної площини у вертикальну. Бог вже єдиний (в триєдиній іпостасі Бога – отця, Бога  – духа, Бога – сина). Він перебуває на небесах. Розп’яття Ісуса Христа стало межею відчуження людини і Бога. Божественна істина виявилася непотрібною на землі, де панував хаос: одні народи поневолювали інших. Але з іншого боку  віра стала об’єднуючою силою під час формування держав і націй, стала ідеалом внутрішнього самовдосконалення людини.

 

ВИСНОВОК:

Середньовічна модель світу теоцентрична.

У центрі – Бог, який стоїть над усім. Людина осмислюється  як слабка недосконала істота, що мешкає на землі. Складається враження, що людина зробила крок назад, усвідомлюючи свою недосконалість і вразливість. Земне життя оголосили підготовкою до небесного.

Максимально сильною стає роль церкви, яка проповідувала земний аскетизм, відмову від насолод. Але доба Середньовіччя мала й позитивне значення, оскільки перевернула світобачення із горизонтальної площини у вертикальну (див. схеми), дало можливість людині заглибитися у внутрішній світ, прагнути духовної досконалості. Це та бажання уславити ідеал Бога стали центральними у культурі.

Тобто в середньовіччі з’явилися засади світського сприйняття дійсності з ідеалами служіння країні, народу, прекрасній дамі (героїчний епос, лицарські романи, лірика трубадурів, вагантів).

Вчитель:   Данте усвідомив необхідність поєднання духовного і матеріального світів, показав це у своїй комедії, відправивши ліричного героя до Пекла та Раю.

 

Робота в парах.

 

5.Визначення спільних ознак зображення Пекла та Раю.

Запитання

Відповіді

1) Пекло та Рай – який це світ ?

1) Це потойбічний світ.

 

2) Який стиль розповіді ?

2) Високий стиль розповіді  - Данте розмірковує про метафізичні проблеми.

3)Зі скількох пісень складається кожна частина ?

3) Побудова : 33 пісні у кожній частині

4) Яким поетичним розміром написана кожна частина ?

4) Всі частини написані терцинами.

 

5) В обох частинах героя супроводжують провідники

 

6) Кожна з цих частин має по 9 кіл (сфер)

 

 

 IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

 Слово вчителя:

 Велике значення для розкриття сенсу подорожі героя поеми мають розбіжності які ми визначимо під час дослідження тексту. А результати роботи можна буде заносити у таблицю.

 

Параметри порівняння

Пекло

Рай

Герої

 

 

 

Художній простір

 

 

 

Колір

 

 

 

Сприйняття

 

 

 

Тип мовлення

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

АНАЛІЗ ТЕКСТУ :

 

1.Герої твору.

Бесіда:

- Назвіть імена тих, хто опинився в Пеклі. Що це за персонажі, що говорить про них автор?

(СЕМІРАЇДА – владарка східної країни;

ДІДОНА – самовбивця;

КЛЕОПАТРА – цариця-грішниця;

ПАРІС, ТРІСТАН – коханці

ФРАНЧЕСКА і ПАОЛО – коханці.

 Демонстрація картини Д.Г.Росатті «Паоло й Франческа» (с.168 підручника)

 • Що автор говорить про їх страждання?

(див. с.183; с.186)

 • Як Данте ставиться до них ?

(Як поет середньовіччя засуджує, а як людина – співчуває, розмовляє з ними)

 • Хто знаходиться в останньому колі пекла ?

Прочитайте початок 26 пісні.

Про що розмірковує поет, йдучи берегом крижаного озера Коцит?

(Попереджає людей про небезпеку опинитися в полоні Диявола)

 • За що несе покарання Люцифер ?

(Люцифер повстав проти Бога. У кожній з трьох пащ він  терзає грішників – Брута, Касія – убивць Цезаря, й Іуду – Ісусового учня, який зрадив його)

 • Яких міфологічних героїв зустрічає у Пеклі Данте ?

Демонстрація ілюстрацій Г.Доре. «Мінос», « Харон», «Цербер».

(Харона (Пекло ІІІ. с.182, с.183)

Міноса (Пекло V. С.185 (2 коло)

Цербера ) Пекло VI. (3 коло – «звір з вищуром потрійним», «коло ненажер»)

 • Чи можна визначити їх характер за їх описами ?
 • Чому художник Г.Доре в зображенні міфічних  героїв брав такі фарби ?
 • Чому Росатті вибрав яскраві кольори ?

Даючи відповідь, узагальніть ваші враження про грішників Пекла.

Висновок:

Це негативні герої, але вони яскраві, колоритні фігури, кожний з них особливий, зі своїми конкретними рисами.

Демонстрація ілюстрацій Г.Доре. «Рай»

 • Назвіть героїв, які знаходяться в Раю та охарактеризуйте їх.

Герої:  Беатріче – кохана Данте;

 Констанца – була черницею, але брат викрав її і силоміць видав заміж, ото ж не дівчина скоїла гріх, а її брат;

 Цар Соломон – мудрець;

 Фома з Аквіно – віддав життя за віру;

 Прадід Каччагвід – воїн, що загинув за віру.

 Висновки: усі вони доброчинні, ідеальні, схожі один на одного, нагадують героїв середньовічних творів (Запис в таблицю)

 

 2.Художній простір.

 - Як Данте описує художній світ Пекла?

(«Селище печалі», «похмурий край», «непрозора мла»)

- Яке враження справляє ця картина ?

Висновок: Гнітюче.

- Який художній простір ми спостерігаємо у Раю ?

(«Небесна вись», «простори», «край ясний», «сяйво», «в палаці вишньому»)

- Підберіть епітети до картини Раю.

(верхній, широкий, «свій», вільний, світлий)

- Послухайте пейзажну замальовку Данте.

Пройшли ми колом тим на самий верх,

Звідкіль стікав ручей, зникавши в рові,

В якому промінець останній мерк

В воді, скоріше чорній, ніж багровій.

І ми зійшли в провалину саму,

Ідучи вслід похмурому струмкові.

Збігаючи в ненависну пітьму,

Спливала річка, наче під ворота,

Під та багно, що Стікс йому ім’я

(Пекло, VII)

- Завдяки чому цьому опису характерна зовнішня виразність ?

(Чітко, конкретно змальована картина насичена негативно забарвленими епітетами та порівняннями)

- Послухайте та проаналізуйте описи лісу (на початку «Пекла» та наприкінці «Чистилища»)

а) Пекло (І)  На півшляху свого земного світу

Я трапив у похмурий ліс густий,

Бо стежку втратив, млою оповиту.

О, де візьму снаги розповісти

Поро ліс листатий цей, суворий, дикий,

Бо жах від згадки почина рости!

Над смерть страшну гіркіший він, великий…

 б)Чистилище (28) Готові листя ворохнуть своє

Вершки дерев назад всі напрямлялись,

Де першу тінь священний шпиль дає.

Але вони не дуже відхилялись.

Тож щебетухи в вотті чарівнім

В мистецтві дивовижному вправлялись

І радісним цвіріньканням своїм

Виспівували величання сходу.

А лист одлунював повтором рим…

Та зліва річка враз мене спинила,

І хвилі пробігли і ній дрібні, Й трава обабіч неї зеленіла.

Висновок: Опис Пекла пригнічує, а опис Чистилища налаштовує на щось світле, радісне …

- Порівняйте художні замальовки Доре: «Пекло», «Чистилище», «Рай» з почутим.

 - Чи схожі вони з описом Данте ?

 - Чи можна визначити настрій пейзажів ?

 - А як ми можемо визначити ставлення автора до зображуваного ?

 

 3.Колір.

 - Яка кольорова гама Пекла та Раю ? Наведіть приклади.

(Пекло: «чорний вітер», «по чорній струмені», «Сморід чорний», «відсвіт червоний», «в воді скоріше чорний, ніж багровий», «вежа вогняна», «багряні потоки»

Рай: «блакитне сяйво», «Глибока яснота», «вічний блиск», «яскравість сяйва» …)

ТАБЛИЦЯ! П – чорний та червоний. Р – світлі та яскраві

 • Творче завдання. Релаксація: заплющити очі.: створи власну асоціативну картину пекла та Раю, аргументуючи вибір кольору.
 • Кольорова гама: малюнок на дошці.

 

4.Сприйняття.

- За допомогою яких органів чуття Данте пізнає Пекло та Рай ? Наведіть приклади. Висновок:

У Пеклі він бачить, чує. Сприймає на дотик, запах («грім оглушив я враз почув», «смерділи під ногами»,

у Раю переважно бачить: «простежив я стежки», «я бачив шлях», «я обдивився ближче»

- Проблемне запитання: Як ви думаєте, чому в Данте у Пеклі задіяні усі органи чуття, а в Раю – тільки зір ?

(Пекло зрозуміліше й ближче - це сучасна Флоренція; (Алегорія)

Рай недосяжний, незрозумілий)

 

5.Типи мовлення та лексика.

- Яким типам мовлення Данте надає перевагу ?

Висновок:

У Пеклі – розповідь, опис, роздум,

у Раю – опис.

- Як емоційно забарвлена лексика, використана в «Пеклі» та «Раю» ?

Висновок:

Пекло – негативно забарвлена, конкретна

Рай – урочиста, абстрактна.

 

V. Узагальнення.

- Користуючись складеною таблицею зробіть висновок: то якими ж ми побачили Пекло та Рай у зображенні Данте ?

(Це свого роду картина морального стану людини і людства взагалі)

- То в чому ж сенс подорожі героя поеми Данте до потойбічного світу ?

(Для Данте Пекло не тільки сучасна Флоренція, а Рай – суспільство майбутнього. Пекло – це негативні якості людської душі. Данте дивиться «у душу» людини та жахається від побаченого. Подолання цього – шлях до Раю, який пройти дуже важко, тому що потрібно працювати над собою, самовдосконалюватися. Саме в цьому сенс подорожі до потойбічного світу.  Кожен з нас повинен пройти свій шлях від Пекла до Раю).

- Чи справдилися ваші сподівання ?

Таблиця.

Знаю

Хочу дізнатися

Дізнався

 

 

 

 

 

VI. Оцінювання.

 

VII. Домашнє завдання:  твір –мініатюра «Пекло та Рай моєї душі»

   позакласне читання : Г. Мелвілл «Мобі Дік, або Білий Кит»

 

doc
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
3137
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку