14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Дидактична гра як засіб підвищення уроків математики

Про матеріал
Проблема формування пізнавального інтересу в учнів є однією з найбільш актуальних в усьому навчальному процесі. Адже саме під час гри дитина проявляється з іншої сторони і з’являється бажання вчитися та інтерес до навчання, і саме тоді вона може вирости творчою особистістю.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

дидактична граяк засіб підвищенняуроків математикиppt_xxshearppt_x

Номер слайду 2

План. ВступІгрові технології – активний метод навчання Дидактична гра як активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Структурні компоненти дидактичної гри. Види та класифікація дидактичних ігор

Номер слайду 3

«Якщо запастися терпінням і проявити старання, то посіяне насіння знання неодмінно дасть добрі сходи. Навчання – корінь гіркий, так плід солодкий». Леонардо да Вінчі

Номер слайду 4

Проблема формування пізнавального інтересу в учнів є однією з найбільш актуальних в усьому навчальному процесі. Адже саме під час гри дитина проявляється з іншої сторони і з’являється бажання вчитися та інтерес до навчання, і саме тоді вона може вирости творчою особистістю.

Номер слайду 5

Предметом дослідження є методика використання дидактичних ігор під час вивчення математики в школі. Об’єкт – форми, методи і засоби дидактичних ігор на уроках математики.

Номер слайду 6

Гіпотеза: якщо застосувати дидактичні ігри на уроках математики, то це буде сприяти: Формування в дітей таких якостей особистості, як самостійність, колективізм, уміння планувати свою роботу. Мотивації підростаючого покоління до ефективної трудової і навчальної діяльності. Підвищення інтересу школярів до навчання.

Номер слайду 7

Дослідження – вплив дидактичної гри на учнів під час уроків математики. Завдання:сформувати почуття впевненості у собі, вміння висловлювати власну думку;поглибити та закріпити знання з предмету.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Вчитель орієнтується на такі завдання:- залучення дітей до загальнолюдських цінностей; - переконати школярів, що набуті ними знання є їхньою інтелектуальною власністю;

Номер слайду 10

Існують слідуючі моделі нетрадиційних форм навчання:Інтегрований урок• Урок-лекція• Урок-мандрівка• Урок-екскурсія• Урок-новелла. Урок-парадокс• Урок-семінар• Урок-есе• Урок-залік• Урок-суд

Номер слайду 11

• Урок-лото• Урок-композиція• Урок-огляд знань• Урок-аукціон• Урок-казка• Урок-диспут• Урок-діалог• Урок-круглий стіл• Урок-турнір• Урок-КВКЗалежно від змісту, форм і ме­тодів у рамках даної моделі може бути як одностороннє діяння суб'єктів, так і взає­модія, тобто може бути або модель А, або модель В, або обидві моделі разом

Номер слайду 12

ІНТЕГРОВАНІ УРОКИа) аналіз річного ка­лендарного планування; б) зіставлення матеріа­лу різних предметів для визначення споріднених тем; в) «конструювання» заняття; г) визначення завдань уроку, написання плану-конспекту.

Номер слайду 13

УРОКИ-ТЕЛЕ-, РАДІОПЕРЕДАЧІтакі уроки потребують попередньої підготовки. Повідомлення теми та мети уроку за 2 тижні до уроку. Розподіл ролей за бажанням. Випереджальні завдання учням класу. Добір літератури, джерел інформації. Оформлення класу як телестудії

Номер слайду 14

Основні правила проведення уроку-телепередачі: Урок проходить за сценарієм відомих теле­передач. Під час розповідей гостей учні класу не прос­то їх слухають, а виконують завдання, поставлені вчителем, що допомагає активізувати клас.

Номер слайду 15

Маємо пам’ятати:покласти творчий підхід;відповідати основним вимогам навчання й виховання;досягти поєднання ігрової та навчальної форми діяльності;

Номер слайду 16

виховувати цілісну, творчу особистість;формувати пізнавальних інтерес школярів;урізноманітнювати форми і методи

Номер слайду 17

Дидактична гра як активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Номер слайду 18

Розвитку пізнавальних інтересів до навчанняповинна сприяти така організація навчання, за якої учень знаходиться в процесі самостійного пошуку та «відкриття» нових знань , тобто організація активної пізнавальної діяльності школярів.

Номер слайду 19

Правильно організовані й вдало здійснені дидактичні ігри виконують такі дидактичні задачі:

Номер слайду 20

· забезпечують реалізацію особистісно орієнтованого навчання;

Номер слайду 21

· зменшують імовірність появи негативних побічних продуктів навчання (втоми, нудьги тощо) або значно відсувають момент їх появи;

Номер слайду 22

· розвивають в учнів дослідницькі навички, постійно захоплюючи гравця своєю перспективою, невпинною зміною ролей, персонажів, прихованих стимулів;

Номер слайду 23

· надають гарну нагоду учням відволіктися від цілеспрямованого тиску навчально-пізнавальної діяльності, домінуючих впливів, заглибитися в змодельоване грою середовище;

Номер слайду 24

· розвивають їхні розумові, психічні, вольові якості та функції;

Номер слайду 25

· змінюють позицію щодо сприйняття оточуючого світу та відшукання свого місця в ньому.

Номер слайду 26

Дидактична гра - це вид діяльності, залучившись до якої, діти навчаються. Поєднання навчальної спрямованості й ігрової формидозволяє стимулювати невимушене оволодінняконкретним навчальним матеріалом.

Номер слайду 27

ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯДИДАКТИЧНИХ ІГОР«Предмет математики настільки серйозний, що корисно не нехтувати нагодою робити його трохи цікавішим.» Блез Паскаль

Номер слайду 28

Гра – творчість. Гра – праця.

Номер слайду 29

Організація та реалізація гри проходить по таких напрямках: дидактична мета ставиться перед учнями в формі ігрової задачі; діяльність учнів підпорядковується правилам гри; навчальний матеріал використовується в якості засобів гри; успішність виконання дидактичного завдання зв’язується з ігровим результатом.

Номер слайду 30

Кожна гра має правила, які визначають порядок дій і поведінки учнів в процесі гри, сприяють на уроці створенню робочої атмосфери.

Номер слайду 31

Основою гри є пізнавальний зміст (заключається в засвоєнні тих знань і вмінь, які застосовуються при розв’язуванні учбової проблеми, поставленої грою).

Номер слайду 32

При організації гри необхідно продумувати ціль гри (які вміння і навики в області даного предмета засвоять учні в процесі гри, якому моменту гри слід надати особливої уваги, кількість гравців і т.д.)

Номер слайду 33

Колективні ігри слід розрізняти за дидактичною метою уроку: навчальні контролюючі узагальнюючі

Номер слайду 34

Навчальною буде гра, якщо учасник гри набуде нових знань, вмінь і навиків або змушений їх набути в процесі підготовки до гри. Результат тим кращий, чим чіткішою буде мета пізнавальної діяльності.

Номер слайду 35

Контролюючою буде гра, дидактична мета якої складається з повторення, закріплення, перевірки набутих знань. Узагальнююча гра вимагає інтеграції знань. Вона спрямована на набуття вмінь діяти в різних навчальних ситуаціях.

Номер слайду 36

При організації ігор необхідно дотримуватися слідуючих принципів: правила гри повинні бути простими;при проведенні гри, пов’язаної із змаганням команд, повинен бути забезпечений контроль за результатами гри;

Номер слайду 37

при проведенні на уроці декількох ігор складніші і простіші ігри по змісту повинні чергуватися; в процесі гри учні мають відповідати чітко, грамотно, логічно; гру необхідно закінчити на даному уроці, отримати результат.

Номер слайду 38

Дидактичні ігри в залежності від змісту матеріалу, способу організації можуть бути різного характеру: продуктивними, репродуктивними, творчими, конструктивними, практичними, виховними.

Номер слайду 39

В своїй практиці застосовую такі ігри:«Знайди помилку», «Віднови ланцюжок»,«Розшифруй вислів»,«Естафета», «Хто швидше?»,«Математичне лото».

Номер слайду 40

«Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості, цікавості»     В. О. Сухомлинський 

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Дидактичні ігри на уроках математики:активізують мислення, формують математичні уявлення,розвивають обчислювальні навички, кмітливість та спостережливість.

Номер слайду 43

Мета проведення дидактичних ігор на уроках математики: Підвищення ефективності уроків математики;2. Формування стійкого і глибокого інтересу до предмету;3. Зберігаючи високу трудову активність учнів,виконувати більший об’єм роботи;

Номер слайду 44

Мета проведення дидактичних ігор на уроках математики:4. В ігровій формі залучати до роботи дітей, які мають початковий рівень знань;5. Виховання у дітей високих моральних якостей;6. Зниження стомлюваності дітей на уроках математики.

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Компоненти ігрової діяльностіСпонукальний – потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які визначають бажання дитини брати участь у грі;Орієнтувальний – вибір засобів і способів ігрової діяльності; Виконавський - операції, які дають можливість реалізувати ігрову мету; Контрольно – оцінний – корекція і стимулювання активності ігрової діяльності.

Номер слайду 47

Основні вимоги до системи дидактичних ігор *Система повинна сприяти розвиваючому навчанню. *Ігри повинні бути узгоджені з матеріалом підручника. * Система повинна здійснювати пропедевтичну функцію у вивченні математики. * Система повинна забезпечувати зростання активності учнів на уроці. * Система має бути зручною для роботи вчителя.

Номер слайду 48

В дитячому віці гра – це норма і дитина повинна завжди гратись, навіть тоді, коли виконує серйозну справу. А Макаренко Правила для учнів під час гри * Уважно слухай і запам'ятовуйхід гри, необхідні дії, їх послі-довність; * успіх залежить від кінцевої мети; *не розпочинай гру, не дослу-хавши до кінця вказівки вчителя; *чесно визнай свою помилку;*уважно слухай відповідь товариша; *не хитруй.

Номер слайду 49

Структура дидактичної гри

Номер слайду 50

Етапи дидактичної гриІ етап— підготовчий(визначення теми і мети гри, умов проведення).ІІ етап— ігровий(після одержання завдання, учні оцінюють ситуацію і приступають до виконання завдань гри).ІІІ етап— заключний(здійснюється підбиття підсумків,коментування результатів)

Номер слайду 51

Етапи підготовки і проведення дидактичної гри 1. Орієнтація: учитель задає тему, дає характеристику гри, загальний огляд її ходу й правил. 2. Підготовка до проведення: ознайомлення зі сценарієм, розподіл ролей, підготовка до їхнього виконання, забезпечення процедур керування грою. 

Номер слайду 52

3. Проведення гри: учитель стежить за ходом гри, контролює послідовність дій, надає необхідну допомогу, фіксує результати. 4. Обговорення гри: дається характеристика виконання дій, їхнього сприйняття учасниками, аналізуються позитивні й негативні сторони ходу гри. Етапи підготовки і проведення дидактичної гри 

Номер слайду 53

ПОРАХУЙ І РОЗФАРБУЙ

Номер слайду 54

Обмеження для проведення дидактичних ігор: Не варто організовувати навчальну гру, якщо учні недостатньо знають тему. Недоцільно впроваджувати гру на заліках та іспитах, якщо вони не використовувались у процесі навчання. Не слід застосовувати ігри з тих предметів і програмних тем, де вони не можуть дати позитивного ефекту.

Номер слайду 55

Те, що подобається, дитина робить із задоволенням і натхненням, а значить навчається з радістю !

Номер слайду 56

ВИСНОВОК: Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнити форми і методи роботи, створюють умови для виховання творчих здібностей школяра, дають змогу врахувати специфіку та індивідуальні особливості кожної дитини.

Номер слайду 57

Використання нестандартних уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів школярів. Пізнавальна діяльність переважно має колективний характер, дає можливість для порівняння І узгодження різних точок зору про об’єкти, які вивчаються на уроці.

Номер слайду 58

Ефективність нестандартних уроків забезпечується за умов володіння вчителями методикою їх проведення та умілого використання таких уроків в поєднання з традиційними формами роботи.

Номер слайду 59

Головне завдання педагога – не тільки чітко усвідомлювати мету кожного уроку, а й розуміти важливість проведеного заняття як органічної ланки всього навчально-виховного процесу.

Номер слайду 60

ТВОРЧОГО НАТХНЕННЯВАМ КОЛЕГИ!!!

pptx
Додано
13 лютого 2020
Переглядів
439
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку