29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Дидактичні матеріали з української мови для підготовки учнів до ЗНО. Частина 1

Про матеріал
Презентація містить дидактичний матеріал з української мови для підготовки учнів до ЗНО.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Новогродівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 10 імені Тараса Шевченка. Дидактичний матеріал з української мови для підготовки учнів до ЗНО. Частина 1 Підготувала вчитель української мови Рибакова Ольга Андріївна

Номер слайду 2

Номер слайду 3

1. Випишіть слова в чотири колонки за частинами мови :1)іменники; 2)прикметники; 3)дієслова;4)прислівники . Удосконалюймося, уявлення, велетенський ,віч-на-віч,солдат, погон , ім’я ,незчувся, чимдуж ,абияк, хазяїн, акуратний, натщесерце, нашвидкуруч, імміграція, інколи, афішувати, вілла, м’який.2. З перших букв виписаних слів прочитаєте побажання. Відповідь . Успіхів вам у навчанні.

Номер слайду 4

Службові слова1. Пригадайте службові слова. Випишіть підряд у три колонки словосполучення: 1) з прийменниками; 2) зі сполучниками; 3) з частками. Ошелешений і розгублений ; озирайся не озирайся ; змагання з бігу ; довідався про новини ; хай буде так ; оглядатися на всі боки ; рухатися за інерцією ; сором та ганьба ; ось чого захотів ; сталося через недогляд ; слова не вбити ; то ж бо правда ; знати з чуток ; свої ж люди ; огрядний чи худий ; дізнався від товариша ; щоб запам’ятав надовго ; подобрішав би трохи.2. У кожному словосполученні підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте закінчення вислову давньогрецького поета Менандра : “ Нема нічого…”

Номер слайду 5

1. Випишітьслова й словосполучення слів у три колонки залежно від того , як пишеться частина , що в дужках : 1) разом; 2) окремо ; 3) через дефіс. Який (небудь) стіл; то(ж) бо хліб; вивчив (таки) пісню; (з) під; неначеб(то) орел; (як)найшвидше зроблю; (не )забуду; з (усіх) усюд; (по) щирому ставлюся; (по) над ;сказав (би) комусь; отакий (то) він; це (ж) мій брат; (переді) мною йде; (що) години; (будь)які.2. З останніх букв прочитаєте першу половину вислову французького філософа 18 ст. Ж. Ж. Руссо : “…!. Це ваш перший обов’язок “.

Номер слайду 6

1. Запишіть слова в дві колонки : 1 ) з апострофом; 2 ) без апострофа. Здр…япати, вовн…яний, арф…яр, обмір…яти, пам…ять, об…їзд, присв…ята, моркв…яний, цв…ях, остров…янин, різдв..яний, стрем…янка, плісн…ява, тьм…яний, зв…язок, подвір…я, знехот…я, сер…йозно.2. З других букв виписаних слів прочитаєте закінчення вислову давньоримського філософа Сенеки : “ Нема рабства ганебнішого, ніж…”

Номер слайду 7

І. Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники і запишіть у дві колонки: 1) з суфіксом -ен-; 2)з суфіксом -ан-;. Дієприкметники з буквосполученням дж та ждж підкресліть. Спорудити, прикрасити, відремонтувати, устаткувати, заїздити, створювати, огородити, знести, пустити, висипати, знервувати, вишукати, стригти, визволити.ІІ. З других букв прочитаєте закінчення вислову давньогрецького філософа Платона: “Усіма силами душі треба…”

Номер слайду 8

І. Утворіть дієприслівники недоконаного виду й запишіть у дві колонки: 1) з суфіксами -учи-, -ючи-; 2) з суфіксами -ачи, -ячи-. Спочити, нести, вчити, терти, молоти, сидіти, стежити, освоювати, стругати, казати, бачити, нюхати, стояти, диміти, стерегти, тьопати.ІІ. З других букв утворених дієприслівниками прочитайте закінчення вислову французького філософа Д. Дідро: “ Люди перестають мислити, коли...”

Номер слайду 9

І. Запишіть слова у дві колонки: 1) з двома нн; 2) з однією н. Змії..ий, шале..ий, анте..ий, студе..ий, незбагне..ий, кремі..ий, кип’яче..ий, зна..ий, щоде..ий, обмі..ий, букве..ий, єди..ий, тьмя..ий, оста..ій, страше..ий, свяще..ий, згуще..ий, вихова..ий, моното..ий.ІІ. З других букв записаних слів прочитайте вислів французького письменника Стендаля.

Номер слайду 10

І. Вставте, де треба, пропущені букви т,д,к. Слова запишіть у дві колонки: 1) ті, у яких вставили букви; 2) ті, у яких не вставляли букви. Умис..ний, агентс..во, контрас..ний, заїз..ний, хвас..ливий, шотлан..ський, улес..ливий, пропагандис..ський, випус..ний, чотиритиж..невий, студен..ський, виїж..жаю, п’я..десят, ох..нути, стис..нути, осві..читися, анархіс..ський, корис..ий, (у) поїз..ці.ІІ. З других букв слів прочитайте закінчення вислову італійського вченого Галілео Галілея: “Говорити туманно вміє всякий, …”

Номер слайду 11

І. Вставте з або с. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою с; 2) зі вставленою буквою з. Бе..шумно, ..пад, не..хитно, ..кап, ро..клад, ..шити, ро..чин, ..цементовано, ..подом, бе..коштовно, ..підлоба, ..тяг, ..-посеред, ро..тин, небе..печно, не..проста, ..кат, з ро..солом, бе..перестанку, зне..тямки.ІІ. З останніх букв прочитайте закінчення вислова письменника Марка Аврелія: ” Ми, люди, народжені для того, щоб …”

Номер слайду 12

І. Іменники поставте в орудному відмінку однини й запишіть у дві колонки: 1)З буквою о в закінченнях -ом-, -ою-; 2) з буквою е в закінченнях -ем-, -ею-. Каменяр, щогла, айстра, обруч, санітар, телевізор, журавель, ягуар, ніж, огорожа, груша, муляр, орендар.ІІ. З перших букв прочитайте закінчення вислову французького письменника Альбера Камю: “Спільне добро твориться…”

Номер слайду 13

І. Випишіть спочатку словосполучення , у яких не з дієсловами пишуться окремо, потім- ті, у яких не з дієсловами пишеться разом.ІІ. З других букв записаних слів прочитаєте початок вислову М. Рильського: “... к всякій одежі.”Ряди (не) рідшали; книжку (не) дочитав; обвал (не) покоїв; декому (не) спиться; сніг (не) тане; навіть (не) вагаючись; брехню (не) навиджу; (не) досипав ночей; квіти (не) полито; ти (не) барися; і хтось (не) притомнів; іди (не) гаючись; князеві (не) терпеливилося; люди (не) покоїлися; уже (не) боюся; тут (не) прибрано.

Номер слайду 14

І. Випишіть спочатку словосполучення з простим дієслівним присудком, потім – із складеним дієслівним. Слово сказано; усі мають знати; Світати почало; сюди йдіть; він не в силі стриматися; ойкати не слід; збудуємо дім; ми будемо працювати; дні стали коротшати; важко зараз сказати; стояти будемо твердо; треба пам’ятати про всіх; хочу працювати з вами; один має залишитися; тьмяно блимає вогник ІІ. У кожному реченні підкресліть другу від початку букву. З цих букв складіть закінчення .вислову В. Сосюри:“Лиш той творити може, хто…”

Номер слайду 15

Запишіть слова в дві колонки: 1) з м’яким знаком;2) без м’якого знаку знаку. Цвірвн..чати, кін..ський, стіл..чик,однобіч..ний, взутт..я, камін..чик,Різьбяр, близ..кй, т..мяний, сковз..кий, щонаймен..ший, школярс..кий, гніван..ський,гірс..кий, винян..чи, ц..віт.тиІІ. З других букв прочитайте закінчення вислову французького філософа Вольтера:“Свобода полягає в тому, щоб залежати…”.

Номер слайду 16

І. Випишіть спочатку словосполучення з простим підметом, потім - із складеним. Оцінював Іван Петрович; осінні холоди настали; десять днів минуло; якийсь хлопець був; давній знайомий питав; устиг хтось із них; чоловік з п’ять прибігло; ожив сільський майдан; збереться багато людей; дід із бабою прийшли; жити- значить працювати. ІІ. У кожному словосполученні підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте закінчення вислову давньоримського філософа Сенеки: “Перш ніж сказати що-небудь іншим, …”

Номер слайду 17

І. Випишіть словосполучення в чотири колонки: 1) з дієслівним простим присудком; 2) з дієслівним складеним; 3) з іменним складеним; 4) з подвійним присудком. Озимина взялася рости; спориш став зеленіший; сніг розтанув; ніч буде коротшати; інвентар мусимо підготувати; нам не можна гаятися; повітря як мед; згірок укритий квітами; дощі йдуть теплі; оживає природа; стовбури треба білити; сад наче молоком облитий; дні видалися сонячні; ми хочемо допомагати.ІІ. У кожному словосполученні підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову давньоримського поета Публілія Сіра: “ Краще зовсім не знати чогось, …”.

Номер слайду 18

1. Запишіть слова в дві колонки : 1) з одним н ; 2) з двома нн. Осяя..ий, множи..ий, чаву..ий, очереви..ий, дозволе..ий, тума..ий, вжива..я, оновле..ий, лимо..ий, оновле..я, оцинкова..ий, щепле..ий, півде..ий.2. З других букв записаних слів прочитаєте закінчення вислову Т. Шевченка: “ Не гріє…” .

Номер слайду 19

І. Випишіть словосполучення в колонки в тому порядку, як пишуться частини, взяті в дужки: 1) через дефіс; 2) разом; 2) окремо. Здивувався (все) одно; брели (по) одному; (у) щерть наповнив; звик більш (менш); (до) гори ногами; (з) боку став; (по) перше і (по) друге; осів (на) завжди; з (усіх) усюд; озивався раз (у) раз; вранці (рано) встав; (у) трьох прийшли; (по) українському написано; (на) двоє розділи; дякував раз (по) раз; плив (на) ввимашки; згодився врешті (решт); зміркував кінець (кінцем); (чим) скоріш помчав; тишком (нишком) підійшов; виходили (по) двоє.ІІ. З других букв прочитайте закінчення вислову давньогрецького математика Піфагора: “ Живи з людьми так, щоб твої друзі не стали ворогами, а …”.

Номер слайду 20

І. Випишіть словосполучення у дві колонки залежно від того, яке в них означення: 1) узгоджене; 2) неузгоджене. Хлопець в окулярах; інший випадок; марна спроба; тюк завбільшки з копицю; згаслий звук, гостра потреба; книжна істина; колишня пригода; пропаща справа; одяг захисного кольору; щира правда; усякі бувальщини; видовище не з приємних; сніг з дощем; статечна поведінка; рука товариша; густий туман.ІІ. У кожному словосполученні підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте початок вислову давньоримського байкаря Езопа: “… ніхто, крім неї самої, не звертає уваги ”.

Номер слайду 21

І. Випишіть словосполучення у дві колонки: 1) ті, що пишуться через дефіс; 2) ті, що пишуться окремо. Юнак (богатир); птах (орел); вітер(пустун); ожеледь (ковзаниця); сніжинки (пушинки); квіти ( калачики); добродії (глядачі); пароплав (гігант); усмішка (півмісяць); трава (деревій); розбишака (вітер); хлопець (крем’язень);Говерла (гора); риба (щука); одуд (птах); пташа (горобенятко); рибка (пліточка); заєць (біляк).ІІ. У кожному словосполученні підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте закінчення вислову М. Гоголя: “ Навряд чи є вища насолода…”

Номер слайду 22

І. Випишіть словосполучення за видами вжитих у них обставин: 1) з обставинами способу дії, міри, ступеня; 2) з обставинами місця; 3) з обставинами часу і т.д. Зупинився на кілька хвилин; прийшов на підмогу; задивився вдалеч; голубіло навкруги; ожило завдяки дощу; поговорили один на один; не зневірювався попри всі митарства; прокинувся вдосвіта; підвівся неохоче; пізно встав; утомився від знегод;не було досі; не заб’єш цвяха, не вдаривши молотком; підіймався з низин; тривало сто літ; чекали з дня на день; линули згори; сховаємося на крайній випадок; не оглядався, не зважаючи на страх. ІІ. З останніх букв словосполучень прочитайте закінчення вислову давньоримського філософа Епіктета: “ Чого не слід робити, того…”

Номер слайду 23

І. Виправте порушення чергування у-в, і-й. Словосполучення випишіть у колонки: 1) в яких не робили виправлення; 2) в яких зробили виправлення. Ідеш в поле; орати й сіяти; яблука й груші; дуже утомлений; чули вже; згадав вже; дощ йде; степ і море; сила й мужність; смородина і аґрус. ІІ. З других букв записаних словосполучень прочитайте пропущені два слова у вислові польського поета Ігнація Красіцького: “ Умій … - знайдеш друга ”.

Номер слайду 24

pptx
Додано
11 лютого
Переглядів
506
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку