18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тематична контрольна робота "Лексика"

Про матеріал
Наданий матеріал враховує специфіку навчання учнів на спортивному профілі. Містить тести різних типів.
Перегляд файлу

Тематична контрольна робота  10 клас 

з теми «Лексикологія. Фразеологія. Морфологія»

Частина І

І.Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть, на які групи поділяється лексика української мови за походженням:           (0,5б)                                                                                                                                                                      

а) загальновживана, запозичена, спільнослов’янська;

б) діалектизми, історизми, неологізми;

в) спільнослов’янська, власне українська, запозичена;

г) загальновживана, неологізми, термінологічна;

ґ) спільнослов’янська, архаїзми, жаргонізми.

2. Визначте, на  які групи поділяється лексика української мови за сферою вживання:          (0,5б)                                                                                                                                                                      

а) власне українські та запозичені слова;

б) спільнослов’янські слова та  екзотизми;

в) стилістично марковані слова та неологізми;

г) загальновживані та стилістично марковані слова;

ґ) історизми, архаїзми.

3. Визначте, яка група лексики найчастіше є засобом створення колориту минулих епох:          (0,5б)                                                                                                                                                                      

а) загальновживані слова;   б) історизми та архаїзми;

в) терміни та запозичені слова;  г) діалектизми;  ґ) фразеологізми.

4. Визначте рядок, у якому всі слова – стилістичні архаїзми:             (0,5б)                                                                                                                                                                      

а) уста, шолом, управа, зіронька;

б) десниця, перст, письмовець, возсіяти;

в) причепуритися, ректи, обрій, путня;

г) дружина, волхви, злато, сумніватися;

ґ) кошовий, земство, бунчук, жаровня.

5.  Визначте речення, у якому використано авторські неологізми.             (0,5б)                                                                                                                                                                      

а) Плачу любові ціною свого життя – серце скапує в слово (Б.Харчук).

б) І рухається день, як верств одвічний здвиг (М.Бажан).

в) Там серце моє вознеслося в сліпучі верхів’я небес (Д.Павличко).

г) Є люди, що мало чим цікавляться, я їх дрібнодухами, чи й зовсім пустодухами називаю (О.Гончар).

ґ) І влягаються думи золотими томами, золоте німе захоплення, золота стеблина відданості (І.Драч).

6. Укажіть, до якої групи лексики належать слова злиняти, на шару:            (0,5б)                                                                                                                                                                      

а) загальновживані; б) терміни;  

в) жаргонізми;  г) архаїзми;  

ґ) діалектизми.

ІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.          

1. Установіть відповідність між групами лексики та прикладами до неї     (1б)                                                                                                                                                                      

1) Діалектизми;      А) Кібернетика;

2) неологізми;     Б) жаровня;

3) загальновживана лексика;   В) мультимедіа;

4) термінологічна лексика;    Г) щодня;

5) власне українська  лексика.           Ґ) серце;  Д) перст.

2. Установіть відповідність між тропами та прикладами до них.       (1б)                                                                                                                                                                      

1) порівняння;     А) косарі пливуть юрбою;

2) метафора;     Б) поїхав заробити копійку;    

3) метонімія;     В) прочитала Кобилянську;

4) синекдоха;     Г) гарна, як квіточка в лузі;   

5) епітет.        Ґ) хмаринка плаче;

Д) лагідний погляд.

3. Установіть відповідність між джерелом походження фразеологізму та прикладом  до нього.    (1б)                                                                                                                                                                      

1) Народне джерело;   А) Абсолютний нуль.

2) античне походження;   Б) Содом і Гомора.

3) біблійне походження;   В) На рушничок стати.

4) прислів’я;    Г) Ні словом сказати ні пером описати.

5) професійн-технічні вислови.       Ґ) Ганнібалова клятва.

Д) Очі дружби рідко помиляються (Ф.-М.Вольтер).

4.Установіть відповідність між парами слів (сполучень слів) та їх характеристикою.     (1б)                                                                                                                                                                      

1) Ефектний – ефективний;     А) Фразеологізми-синоніми;

2) під носом – за тридев’ять земель;    Б) пароніми;

3) три (дієслово) – три (числівник);    В) фразеологізми-антоніми;

4) запас біди не чинить – з прибутку голова не болить;   Д) омофони.

5) Пертів батіг – петрів батіг.              Г) омографи;  Ґ) омоформи;

5.Скласти   твір – роздум.

Народ скаже  , як завяже.

Книга вчитm. як на світі жить.                                     

 

 

 

 

Тематична контрольна робота  10 клас  з теми «Лексикологія. Фразеологія. Морфологія»

Частина ІІ

Перевіряємо свої знання після узагальнення матеріалу з теми "Іменник"     (0,5б)                                                                                                                                                                      

  1. Чоловічий рід мають усі іменники варіанта

А.      Морок, какаду, маестро, ООН                          Б.      Баку, продаж, столяр, денді

В.      Борнео, собака, аташе, Сибір                          Г.       Суддя, перекладач, путь, гімн

Д.     Хлоп’ятко, козак, інститут, іній

2. Жіночий рід мають усі іменники варіанта       (0,5б)                                                                                                                                                                      

А.      Педаль, стаття, лебідь, подорож                     Б.      ЧАЕС, мадам, розкіш, жовч

В.      Продаж, поезія, жирафа, міль                         Г.       Купіль, ООН, фальш, радість

 Д.     Миша, лоша, ртуть, Прип’ять

3. Лише в однині вживаються всі іменники рядка       (0,5б)                                                                                                                                                                      

А.      Вазон, прикрість, зелень                          Б.      Крим, молоко, залізо

В.      Дністер, козацтво, ім’я                              Г.       Людство, сум, мальва

 Д.     Радість, золото, вітер.

4. Лише форму однини мають обидва іменника рядка      (0,5б)                                                                                                                                                                      

А.      Комашня, чапля                              Б.      Молодь, нація

В.      Журба, сумнів                                 Г.       Кисень, кабінет

Д.     Сметана, вапно.

5. До жодної з відмін не належать         (0,5б)                                                                                                                                                                      

А.      Устаткування, жалюзі, алібі                          Б.      Чернівці, леді, штани

В.      Дощі, Черкаси, маестро                                 Г.       Міськрада, метро, рандеву

Д.     Вечорниці, АТС, дно.

6. Помилку допущено в слові         (0,5б)                                                                                                                                                                      

А.      Кручою          Б.      Шахтарем        В.      Вишнею               Г.       Мрякою           Д.     Мрією.

7. Літеру е (є) треба писати на місцях пропуску в усіх словах рядка     (0,5б)                                                                                                                                                                      

А.      Поезі..ю, видовищ..м, козацтв..м                   Б.      Топол..ю, вілл..ю, відвідувач..м

В.      Кобз..ю, учител..м, товариш..м                      Г.       Віконц..м, спроб..ю, сторож..м

Д.     Прізвищ..м, корова..м, ледар..м

8. У місцевому відмінку вжито слово, підкреслене в реченні      (0,5б)                                                                                                                                                                      

А.      Я для тебе горів, український народе!                                   Б.      Може, вийшла русалонька матері шукати.

В.      Десь на дні мого серця заплела дивну казку любов.             Г.       Ще з юних літ мені відкрилась правда.

Д.     Серце прагне буять на просторі.

9. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку      (0,5б)                                                                                                                                                                      

А.      Якович               Б.      Ігоревич               В.      Максимович           Г.       Пилипович          Д.     Валерійович

10. У котрому рядку всі прикметники якісні ?

А  Червоний. Солов’їний. Молодий. Холодний.

Б  Поганий. Читальний. Щоденний. Русявий.

В  Глибокий. Широкий. Теплий. Тонкий.

11. У котрому рядку всі прикметники відносні ?        (0,5б)                                                                                                                                                                      

А  Солов’їний голос. Національний костюм. Мідний казан.

Б  Батькова порада. Материні руки. Золота осінь.

В  Щаслива пора. Лисяча нора. Погідне небо.

12. У котрому рядку всі прикметники присвійні ?        (0,5б)                                                                                                                                                                      

А  Курячий дзьоб. Петрусів зошит. Лисяча нора.

Б  Військові маневри. Широкий степ. Лівий берег.

В  Квадратний стіл. Золота душа. Українська мова.

Практична частина

1.       Перепишіть словосполучення. Визначте розряд за значенням прикметників.                                                                                                                                       

      Дерев’яний стіл – дерев’яне обличчя, материнська ласка – материна хустка, ведмежий барліг – ведмежа послуга, чиста блакить – чиста совість, качиний ніс – качиний пух, залізна воля – залізна ручка, заячий хвіст – заяча душа, рожева мрія – рожева квітка.                                                                                                                                                                         (2б)                                                                                                                                                                      

2. Утворіть від поданих іменників прикметники і запишіть. Виділіть у них словотворчі суфікси.                  (2б)                                                                                                                                                                                                

        А) Красний Луч, Біла Церква, Гадяч, Буг, , Барановичі.

        Б) Гай, стиль, взуття, корінь, вишня, сніг, край.

3. Згрупуйте подані слова, записавши у першу колонку прикметники, які пишуться разом, а в другу – прикметники, які пишуться через дефіс. Поясніть орфограму.                                                                                                                                (2б)                                                                                                                                                                                                                                                                           

      Народно\визвольний, сімдесяти\річний, загально\державний, військово\морський, важко\хворий, право\бережний, молочно\білий, історико\культурний, сліпо\глухо\німий, червоно\зелено\синій, дерево\обробний, столярно\механічний, лісо\степовий, електронно\обчислювальний, м'ясо\молочний, південно\східний, червоно\гарячий.

4. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Випишіть три прикметники, розберіть їх морфологічно.                             (2б)                                                                                                                                                                                                               

      Гай був (не) старий, затишний. Це (не) глибоке озеро дуже мальовниче. Від подорожі залишилися аж ніяк (не) приємні спогади. Питай (не) старого, а бувалого. Дорога (не) широка, але в доброму стані. Чоловік виявився ще зовсім (не) старий. Поле праці перед нами розстелилось (не) озоре. 

5. Переписати, вставляючи пропущені букви.                        (2б)                                                                                                                                                                                                

 Слов_чко, верб_чка, горл_чка, стріч_чка, рукав_чка, вул_чка, дрібн_чка, стеж_чка, рос_чка, дон_чка, верш_чки, рушн_чок.

6. Поставте іменники ІІІ відміни в орудному відмінку однини.                      (2б)                                                                                                                                                                                                

 Дотепність, суміш, мати, , тінь, любов, гордість, сіль, міль, совість, далеч, спіраль,, суть, зустріч, впевненість, впертість, радість, швидкість, січ, сміливість, річ, легкість, якість.

 

docx
Додано
11 лютого 2020
Переглядів
3084
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку