16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Доповідь "Іноваційні технології. Сучасний підхід та форми виховної роботи".

Про матеріал
Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність, а провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самого себе. Метою виховання є формування морально-духовної життєво- компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі, як громадянин, сім'янин, професіонал.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Іноваційні технології. Сучасний підхід та форми виховної роботи. Підготувала презентацію: Степашкіна Оксана Василівна. Викладач гімнастики, куратор 6 класу “ Приватної загальноосвітньої школи для хлопчиків “Кадетство”

Номер слайду 2

Кожна дитина унікальна і неповторна!Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність, а провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самого себе. Метою виховання є формування морально-духовної життєво- компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі, як громадянин, сім'янин, професіонал.

Номер слайду 3

Ми виховуємо дитину нового тисячоліття!Знання, якості, мислення сучасної людини мають бути гнучкими, мобільними, конкурентноздатними;Особистість має вміти володіти комунікативною культурою, працювати в команді;Критичне мислення, оцінювання ситуації, вміння знаходити шляхи вирішення проблем – запорука успіху; Вміння працювати з інформацією, використовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення – вимоги сучасного життя. 

Номер слайду 4

Класний керівник - універсальна особистість! Компетентний, креативний , ініціативний, активний , має творчі здібності. Враховує психофізиологічні особливості учнів. Здатний до організації своєї професійної діяльності на інноваційному рівні. Хоче відкрити дітям можливості творчого розвитку. Це ниточка, яка зв'язує в одне ціле дитину, вчителя-предметника, батьків, громадськість. Це вихователь, психолог, соціальний педагог, педагог-організатор. Головна рушійна сила інноваційної виховної діяльності !

Номер слайду 5

"Учитель для школи — це те ж саме, що сонце для всесвіту. Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині". Серце віддаю дітям. В. Сухомлинський. Навчаються у тих кого люблять. Ми навчаємося не для школи, а для життя. Сенека Молодший         

Номер слайду 6

Класифікація інноваційних виховних технологій. Технологія виховання творчої (успішної) особистостіТехнологія особистісно – орієнтованого виховання. Технологія “Створення ситуації успіху”Персоніфіковане (індивідуальне) виховання. Технологія життєвого проектування. Проектна, ігрова технологія. Колективні творчі справи

Номер слайду 7

Технологія розвитку творчої (успішної) особистості Важливе місце в розвитку творчості учня належить таким здібностям:- проблемне бачення;- здібності до висування гіпотез, оригінальних ідей;- здатність до виявлення протиріч;- уміння аналізувати, інтегрувати й синтезувати інформацію;- пошуково-перетворювальний стиль мислення;- здатність до міжособистісного спілкування;- здатність до дослідницької діяльності;- дивергентність мислення. Важливим для вчителя є оволодіння вміннями повсякчас ставити учня в такі умови, коли він самостійно приймає рішення. У центрі уваги вчителя стає не середній учень, а кожен школяр як унікальна особистість.

Номер слайду 8

Технологія особистісно – орієнтованого виховання. Це подолання суперечності між вихованням «для всіх» і вихованням «для кожного» на основі повороту до особистості, її індивідуальної свідомості, життєвого досвіду, індивідуального творчого потенціалу. За такого виховання вчитель формує неповторну своєрідність людини.- Педагогічну любов до дітей, зацікавленість їхньою долею; Терплячість до їх недоліків; Оптимістичну віру у кожного учня; Співробітництво, майстерність спілкування; Пріоритет позитивного стимулювання; Відсутність прямого примусу.

Номер слайду 9

Технологія “Створення ситуації успіху”( не зовсім нова, краще сказати модифікована)Успіх , який переживає дитина неодноразово, відкриває період визволення прихованих можливостей особистості, перетворення та реалізації її сил. Отже, головний зміст діяльності вчителя полягає в тому, щоб кожен учень був успішний, це сприяє розвитку впевненості учня в собі, підвищенню самооцінки, розвитку почуття власної значимості. Завдання педагога— допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів, переконати, що задарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно докласти зусиль. І успіх буде еквівалентним витраченим зусиллям.

Номер слайду 10

Всі заходи створення “Ситуації успіху” мають викликати позитивні емоційні почуття. Для створення ситуації успіху важлива емоційна культура вчителя, його психологічна компетентність, вербальна «інструментовка», наприклад, такі висловлювання педагога:—Це дуже важливо і в тебе неодмінно вийде...—Саме ти й міг би зробити таку справу...—Це зовсім не складно. Навіть якщо не вийде — нічого страшного...—Починай же! Я впевнений, ти це добре зробиш...—Ось ця деталь вийшла в тебе дуже гарно!

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Персоніфіковане (індивідуальне) виховання Спрямоване не тільки на засвоєння знань, умінь та навичок дітей, а й на саморозвиток і самоактуалізацію, почуття власної гідності, усвідомлення та розуміння цілей , цінностей та сенсу життя. Ключовою складовою цього багатогранного поняття є самостійність, тобто повна готовність особистості без додаткових вказівок і допомоги досить успішно та результативно орієнтуватися у нових ситуаціях і вирішувати нові завдання. Індивідуальні бесіди, доручення, творчі завдання.

Номер слайду 13

Персоніфіковане навчання спонукає особистість до самоактуалізації,яка в свою чергу має на меті формування цінностей у дітей. Треба навчити дитину вибрати саме ті цінності, які дійсно найбільш важливі для неї, цінності, які визначатимуть її характер. Вони будуть одним з найпотужніших інструментів, доступним їй, за допомогою яких вона зможете стати такою, якою хоче бути. Це інструмент досягнення її цілей та мрій, впливу на інших людей і на навколишню діяльність. Треба навчити - не втрачати свою можливість!Педагог в свою чергу може направити дитину на досягнення того чи іншого результату, який впливає на формування особистості. Вирішальну роль у цьому процесі відіграє те, яку цінність людина вважає найвищою, визначальною.

Номер слайду 14

Формування цінностей дітей нашого класу.

Номер слайду 15

Види роботи з класом для формування моральних цінностей. Виховні бесіди на теми: доброти, любові, толерантності, дружби, тощо… Виховна година на тему “ Я та мій клас”Родинне свято “ Традиції святкування Великодня в Україні”Участь у шкільній акції “Добра справа” ( збір іграшок та канцтоварів для дітей з дитячого будинку”“День ласуна” – під девізом “Поділись із тим у кого не має! Не будь жадібним!”Трудові доручення.

Номер слайду 16

Технологія життєвого проектування. Дозволяє особистості: Навчитися краще орієнтуватися в своєму внутрішньому світі ( своїх потребах, станах, зонах особистих утруднень)Набути досвіду гармонізації свого внутрішнього світу;Осмислити засоби для вирішення своїх життєвих завдань;Розвивати вміння змінювати життєву стратегію та свої життєві орієнтири за умов підвищення ступеня нестабільності, невизначеності та ризику. Результат – особистісне зростання, створення оптимальної стратегії поведінки, підвищення творчого потенціалу особистості.

Номер слайду 17

Конкурс кращої презентації на тему “Моє улюблене заняття, або моє хоббі”Відмінність: переможців обирали самі діти, спираючись на своє власне сприйняття, а допомогою були критерії подані вчителем ( відповідність темі, її розкриття, оформлення, кількість слайдів, доповнення фотографіями).

Номер слайду 18

Колективна творча справа. Справа, яка організовується, планується, проводиться самими дітьми на користь своєму колективу і оточуючим. Одним із завдань якої є, розвиток дитини як неповторного індивідуму, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.  Суть кожної справи – це піклування про свій колектив, один про одного, про оточуючих людей. Справа – творча та колективна, тому, що здійснюється разом – дітьми і дорослими. Вона являє собою спільний пошук кращих рішень життєво важливої задачі, тому, що твориться разом. Вона не перетворюється в догму, не робиться по шаблону, а завжди виступає в різних варіантах.  

Номер слайду 19

Виділяють 6 видів колективних справ. Трудові справи. Пізнавальні справи. Художні справи. Спортивні справи. Суспільно-політичні справи. Організаційні справи

Номер слайду 20

Організація та проведення шкільного конкурсу до дня писемності та мови

Номер слайду 21

Проектна, ігрова технологія. Одному з послідовників В. X. Кілпатрику вдалося вдосконалити систему роботи над проектами. Він дав таку класифікацію проектів: Створюваний (продуктивний) проект, пов'язаний з трудовою діяльністю — доглядом за рослинами і тваринами, підготовкою макету, конструкторською діяльністю тощо. Споживчий (його метою є споживання у найширшому розумінні, включаючи розваги) — підготовка екскурсій, розробка і надання різних послуг (ремонт одягу, взуття, інформаційні послуги тощо), проекти розв'язання проблем життєзабезпечення класу тощо. Проект розв'язання проблеми (науково-дослідницький проект).

Номер слайду 22

Робота над проектом — практика особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд:"Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати". Основні завдання.1. Не лише передати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань.2. Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо).3. Розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему.4. Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

Номер слайду 23

Проектна робота нашого класу. Планування та підготовка до виїзних екскурсій. Спільне оформлення класу. Організація допомоги притулку для тварин. Робота над проектом “ Наш клас за здоровий спосіб життя”

Номер слайду 24

Я люблю дітей, школу та свою роботу! Становлення успішної людини – моя ціль педагогічної та виховної роботи в школі. Я маю на увазі, що маю допомагати дитині розвивати самосвідомість, самоактуалізацію, самореалізацію. У сучасній школі відроджується поняття «душі», це зародження і проявів совісті, особистої відповідальності за долю близьких і далеких людей, батьківщини, всієї планети. Це і є основними задачами моєї роботи!

Номер слайду 25

Дякую за увагу!

pptx
Додано
2 серпня
Переглядів
38
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку