Дослідницька робота з теми "Ігри на уроках української мови та літератури"

Про матеріал

В розробці подаються методичні рекомендації щодо використання ігрових моментів на різних етапах уроків української мови та літератури в 5 - 9 класах.

Перегляд файлу

Ігри на уроках української мови і літератури

D:\Фото\Мама\Я на работе\6кл. 2012.jpgАвтор: учитель української мови і літератури

ЗОШ №12 м. Нікополя

 

Щодо використання гри на уроках існують різні погляди. Адже в самих поняттях «навчання» і «гра» існують протиріччя. Навчання – процес цілеспрямований, а гра за своєю природою має невизначений результат (інтригу). Чому ж важливо вводити ігри у навчання?

Ще в Давній Греції учнів залучали сперечатися один з одним, організовували суперечки. Вважається, що людина краще запам’ятовує те, що викликає у неї емоції. При цьому не так важливо, позитивні вони чи негативні – будь-яке враження відкладається в пам’яті надовго. Одна продумана, незвичайна гра може замінити курс сумних лекцій. По-друге, часто ігрові формати включають в себе елементи конкуренції. Звичайно, когось конкуренція змушує посилено працювати на шляху до перемоги, а когось, навпаки, приводить у стан апатії. В основному, такими бувають учні, які не звикли бути лідерами. Тож завдання вчителя при застосуванні гри на уроці полягає в її підпорядкуванні визначеній дидактичній меті, а також знайти індивідуальний підхід до кожного учня і зацікавити усіх. Часто учні, які не можуть проявити себе в навчанні, у спілкуванні з однокласниками, сором’язливі, виявляються, наприклад, чудовими художниками. Це підвищує самооцінку, а значить – прагнення до знань. Важливо розкрити людину, подарувати їй упевненість у своїх силах. Такий підхід може вплинути не тільки на успіх у рамках предмета, а і на все подальше життя дитини. По-третє, навчання – це все-таки важка праця, а не розважальна програма, а гра робить цей процес приємним, цікавим. Нарешті, ігрові формати допомагають здружити клас, дітям краще взнати один одного, навчать працювати в команді. А це дуже важливо для навчального процесу і отримання навичок, які необхідні у суспільстві.

Мовні ігри мають велике значення для розвитку мови і мислення учнів. Вони збагачують їх словниковий запас, поліпшують у дітей фонетичний слух, прищеплюють інтерес і любов до мови. Ігрова система дозволяє у доступній та цікавій формі формувати пізнавальні компетентності в учнів, сприяє їх самоствердженню, розвиває наполегливість, бажання досягати успіху. В. Сухомлинський писав: «У грі розкриваються перед дітьми світ, творчі можливості особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ». Гру він порівнював з іскоркою, що запалює вогник допитливості і любові до знань. І це справді так, оскільки гра має надзвичайно багато навчальних і виховних можливостей.

Ще важливо пам’ятати, що ігрова діяльність на уроці – це гра для дітей, а для вчителя – це спосіб навчання. Навчальну гру варто підбирати, враховуючи програмні вимоги виховання і навчання дітей певної вікової категорії, визначити оптимальний час проведення її, підготувати необхідний дидактичний матеріал. Учитель повинен вивчити і осмислити гру, продумати методи і прийоми керівництва нею, збагачувати дітей знаннями й уявленнями, які необхідні для розв’язання ігрового завдання. Тобто використання гри на уроці вимагає значної підготовки вчителя.

Використання ігор на уроках української мови.

Оволодіти необхідними знаннями, уміннями й навичками учень зможе тільки тоді, коли сам проявлятиме до них інтерес і коли вчитель зумів зацікавити учнів.

Ігри на уроках української мови можна використовувати для ознайомлення дітей з новим матеріалом та для його закріплення, для повторення раніше набутих знань, для повнішого і глибшого їх осмисленого засвоєння, формування графічних умінь і навичок, розвитку

 

основних прийомів мислення, розширення кругозору тощо. У дидактичних іграх діти спостерігають, порівнюють, класифікують предмети за певними ознаками, аналізують, узагальнюють, вчаться висловлювати свої думки.

1. Гра «Знайдіть зайве слово» (або «Третє зайве», «Четверте зайве»)

Вчитель пропонує згрупувати, поєднати, а потім записати слова. Це можуть бути антоніми, синоніми, омоніми, різноманітні орфограми, слова за будовою, різного типу словосполучення, різні за будовою речення, самостійні та службові частини мови тощо. Учні повинні визначити зайве слово і пояснити, чому.

Наприклад

Гірка, гірський, гора, гіркий.

Кожен день, зошит учня, цікаву книгу, золота осінь.

2. Гра «Редактор»

Під час проведення цієї гри учитель записує на дошці або видаються картки учням з неправильно побудованими реченнями або в словах допущені орфографічні помилки. Учні самостійно редагують речення, слова, записують у зошити правильні варіанти.

3. Гра «Мозаїка»

Скласти мозаїку із складів, об’єднуючи їх у слова, із слів – речення, із речень – різного типу тексти ( оповідання, казки, есе тощо).

Ось так можна використати цей вид гри при складанні усного твору-опису на тему «Зимовий день».

Учитель. Сьогодні ми будемо складати усний опис зимового дня, чудового, білосніжного. Недаремно зиму називають чарівницею. А щоб легше було описати її, давайте доберемо відповідні слова, які допоможуть відновити в пам’яті картини побаченого вами.

 • Запишіть слова-дивинки, за допомогою яких можна описати зимовий день.

(На аркушах паперу учні пишуть заголовок, а навколо – слова-асоціації, які вони добирають колективно: небо, сонце, хмари, повітря, вітер, дерева, будинки, сніг)

 • Тож який сьогодні день? ( Морозний, холодний, похмурий, сонячний)
 • Думаю, ваші відповіді сподобалися дню. Подивіться на небо, яке воно сьогодні? (Сіре, білувато-сіре, важке)
 • Що сховало небо в собі? (Зірочки)
 • А чому ж воно їх заховало? (Бо вони відпочивають, від сонечка ховаються)
 • А яке ж воно, сонечко? Де воно? (Важкі сірі хмари сховали його)

Потім так само описують землю, дерева.

4. Гра «Мовна плутанина»

На дошці вчитель записує слово, наприклад, слово «водограй». Учні повинні скласти з букв цього слова нові слова, при цьому повторювати букви не можна (два, вода, гра, город, гай…)

5. Гра «Чарівник»

Під час вивчення теми «Іменник, істота-неістота» вчитель оголошує: « Зараз ви всі – чарівники. Вам треба «оживити» предмети – утворити від іменника, який відповідає на питання «що?» спільнокореневе слово – іменник, що відповідає на питання «хто?». Виділіть словотворчі суфікси.

Наприклад:

Комбайн – комбайнер

Гора – гірник

Київ – киянин

Літак – льотчик

Цю гру можна використати і при вивченні теми «Словотвір. Способи творення слів».

6. Гра «Слово в слові»

 • У кожному з поданих слів «сховалося» ім’я. Знайдіть його, запишіть, поясніть правила написання.

Богданівка, романтик, Миколаїв, хустина, доля.

Довідка. Богдан, Роман, Микола, Устина, Оля.

7. Гра «Я – майстер художнього слова»

Доповнити речення порівняннями, вжитими в переносному значенні.

1.Сніг блищить на сонці, наче …

2.Лежать валуни у лісі, немов …

3.У душі похололо, мов ….

Пояснити в реченнях орфограми, розділові знаки.

8. Гра «Аукціон ерудитів»

- Дайте відповіді на питання так, щоб утворилися фразеологічні звороти. Поясніть, що вони означають.

Який може бути апетит; яким може бути горобець; якою може бути голова; якою може бути послуга; яким може бути птах; якою може бути пам’ять.

 • Одне із зашифрованих нижче слів відрізняється від решти за своєю функцією. Знайдіть його.

 

C:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\Човен.jpgC:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\Болти.jpgА)

 

 

 

C:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\turka.jpgC:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\Фляга.jpgБ)

 

 

C:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\Корова.jpg 

C:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\си.jpgC:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\Вовки.jpg  В)

 

 

 

Г)

C:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\Черепаха.jpgC:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\Вила.jpegC:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\Кит.jpg 

 

 

 

C:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\Сани.jpgД)

C:\Users\Солдат\Desktop\Ребуси\Коза.jpg 

 

 

Довідка: чоботи, туфлі, кросівки, черевики, ковзани

 

9. Гра «Знайди мене»

Прочитайте речення. Знайдіть присудки. Назвіть їх вид за будовою.

Я – присудок: що я роблю? хто я? який я?

Робота не дає журитися.

Після діла й погуляти можна.

Скільки б ворона не купалась, а гускою вона не стане.

Під лежачий камінь вода не тече.

Не кажи гоп, поки не перескочиш.

10. Гра «Складалочка»

Називаються слова, а учні повинні підібрати слово на певну орфограму: написання префіксів роз-, без-; з-, с-; пре-, при-, прі-; написання частки не- з різними частинами мови; написання прислівників.

Наприклад

Мудро – пре/мудро, шкільний – при/шкільний, далекий – не/далекий, рано/вранці, казати – роз/казати, хмарно – без/хмарно.

Використання ігор на уроках української літератури

Урок літератури не повинен бути передбачуваним у повному обсязі. Щоб пройшов він ефективно, слід використовувати різноманітні ігри, мета яких – визначити ставлення учня до  конкретної життєвої ситуації, допомогти навчитися через досвід та почуття, стимулювати творчу активність учнів тощо. На кожному уроці повинен бути елемент несподіванки, сюрприз, новинка. Для цього існують найрізноманітніші ігрові моменти: літературні вікторини, диктанти; «Мікрофон», ребуси, кросворди, діарама Венна, складання сенканів тощо.

Наведу приклади деяких з них.

1. Дидактична гра «Упізнай героя».

Учні мають назвати героя за підказкою вчителя. Наприклад: («Слово про похід Ігорів»)

 • «Тоді… ізронив злоте слово, із сльозами змішане…» (Святослав)
 • «…Хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону» (Ігор)
 • «…Якщо кому хотів пісню творити, то розтікався він мислю по древу» (Боян)
 • «Один брат Один світ світлий – ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі» (Всеволод)
 • «…Біжить сірим вовком» (Гзак)
 • «Уже нам своїх милих лад ні мислію помислити, ні думою здумати, ні очима оглядіти, а злота і срібла того не мало загубити» (жони руськії)
 • «Лучше ж би потятим бути, аніж полоненим бути» (Ігор)
 • «Коли сокіл до гнізда летить – то ми сокільця опутаємо красною дівицею» (Кончак)

2. Дидактична гра «Вірю – не вірю».

Цю гру можна використовувати на будь-якому уроці або його етапі. Найефективніше її застосування на підсумкових уроках. Кожне твердження починається словами: «Чи вірите ви, що …». Учні повинні погодитися з цим твердженням або ні та аргументувати свою думку.

 • Чи вірите ви, що Хуха-Моховинка народилася на болоті? (Ні, Хухи не люблять вогкого. Вона народилася в старому бору)
 • Чи вірите ви, що козу, яку врятувала Хуха-Моховинка, звали Лискою? (Так)
 • Чи вірите ви, що якийсь страшний звір, синій, з препоганим запахом, був вовком? (Ні, він був лисом)
 • Чи вірите ви, що цар Плаксій мав трьох синів і одну дочку? (Ні, у Плаксія було три дочки і один син)
 • Чи вірите ви, що казка «Фарбований Лис» народна? (Ні, цю казку написав І. Франко)

3. Гра «Склади ланцюжок»

Визначити, у якій послідовності розвивалися події новели «Я (Романтика)»

А) …У кабінет увалився натовп черниць

Б) Поява Марії

В) Зустріч з Марією

Г) «Я вийняв із кобури маузера»

 

4. Гра «Чарівний прямокутник»

Якщо між приголосними на сторінках розгорнутої книги правильно поставити голосні, подані внизу, то прочитаєте рядки з відомого вірша І. Франка. Назвати цей вірш.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Гра «Творча майстерня»

Складання фанфіків. Фанфік – це різновид творчості шанувальників популярних творів мистецтва, літературний твір, заснований на якому-небудь оригінальному творі, що використовує його ідеї, сюжет або персонажів.

Учні створюють переспіви, продовження подій, змінюють життєві обставини героїв, переносять їх у іншу часову площину. У таких роботах діти повинні виявити не лише знання, а й розуміння та особистісне сприйняття програмового твору, шанувальником якого бути їм зовсім не обов’язково. Завдання такої роботи – дати дитині можливість виявити фантазію, висловити не тільки думки й оцінки, а й породжені художнім твором емоції та переживання.

Варіантів написання фанфіків чимало, зокрема такі:

«Добудовую твір», «Стаю співавтором». Написати пролог, епілог, додати пейзаж, портрет літературного героя.

 • Напишіть продовження оповідання М. Чабанівського «Вірний», як склалася подальша доля хлопчика і собаки
 • Написати свою кінцівку твору В. Винниченка «Федько-халамидник».

«Малюю фарбою, думкою».

 • Намалюйте ілюстрації до казки В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон», передавши в них своє ставлення до героїв твору.

«З епохи в епоху». Адаптувати героя в нашому часі, з’ясувати актуальність порушених автором проблем.

 • Як би жив Павлусь у ХХІ столітті (О. Стороженко, «Скарб»)

«Фанфіки-дебати». Викласти власне бачення образів твору, порушених у ньому проблем.

 • Мої поради героєві (лист із дружніми порадами)
 • Я  - герой художнього твору (розповідь про події твору, учасником яких є учень).

 

6. Гра «Бюро знахідок»

Ігрова ситуація. Учитель повідомляє учням, що в «бюро знахідок» потрапили речі, які загублені літературними героями. Учням треба знайти власників цих речей.

Речі: сокира, ліхтарики, діжа, маленька блакитна стрічечка, драний черевик.

Ключ: злий дід («Хуха-моховинка»); В. Королів-Старий «Потерчата»; лис Микита         (І. Франко «Фарбований Лис»); Аля («Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»); Маруся («Мудра дівчина»).

 

7. Гра «Знайди четверте зайве»

Визначити зайвий предмет, назвати казку і автора.

 • Діжа, фарба, цар, цариця. (Цариця. І. Франко «Фарбований Лис»)
 • Глухий куток, три дерева,  чарівне коло, небіж. (Чарівне коло. Казка «Про правду і кривду»
 • Коза Лиска, зла баба, злий дід, Хуха-моховинка. (Зла баба, В. Королів-Старий «Хуха-моховинка»)
 • Рушничок, маленька блакитна стрічка, бабуся, Наталя (Наталя. Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»)

 

docx
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
3641
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку