19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Досвід роботи вчителя англійської мови "Використання інноваційних педагогічних технологій в процесі формування соціокультурних та комунікативних компетентностей учнів на уроках"

Про матеріал

Згідно з програмою з іноземної мови для загальноосвітніх шкіл, основною ціллю навчання іноземних мов є формування в учнів комунікативної компетенції. Одним із елементів цієї комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція. Вона включає в себе знання з країнознавства, культурології, фонові знання, тощо, а також уміння використовувати ці знання у процесі спілкування з представниками інших культур.

Перегляд файлу

Досвід роботи учителя англійської мови

ВСШІ «Обдарованість» ХОР

ПУЦЕНКО СВІТЛАНИ СЕРГІЇВНИ

 

Використання інноваційних педагогічних технологій в процесі формування соціокультурних та комунікативних компетентностей учнів на уроках англійської мови

 

Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явищ дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur" - "Все змінювалося, змінюється та буде змінюватися'', - вважали стародавні римляни. В наш час ця аксіома також працює безпомилково.

Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами у всіх сферах життя. Особливо швидко зміни відбуваються в інформаційному, зокрема освітянському просторі. На розвиток освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, що зумовили потребу негайно переглянути й реформувати освіту на всіх рівнях, оскільки наявні системи не повністю відповідали сучасним запитам та потребували переорієнтації.

Мета навчання мови докорінно змінюється. Зараз сформульована нова мета: розвивати лінгвістичний репертуар, в якому присутні усі мовні здібності.               Використання мови, в тому числі і її вивчення, містить у собі дії, які розвивають певні компетенції.

Згідно з програмою з іноземної мови для загальноосвітніх шкіл, основною ціллю навчання іноземних мов є формування в учнів комунікативної компетенції. Одним із елементів цієї комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція. Вона включає в себе знання з країнознавства, культурології, фонові знання, тощо, а також уміння використовувати ці знання у процесі спілкування з представниками інших культур.

 Основними складовими частинами соціокультурної компетенції є культурознавча та лінгвокультурознавча, соціальна, соціо-лінгвістична та країнознавча компетенції. Якщо перераховані складові сформовані на належному рівні, то це дає змогу людині легко орієнтуватися в іншомовному середовищі, швидко адаптуватися до нього та конструктивно вирішувати перешкоди, які виникатимуть у процесі міжкультурної комунікації.

 Форми та методи розвитку соціокультурної компетенції:

 •                 порівняльний метод, що базується на контрастах і який містить у собі різноманітні дискусії. У класі обговорюються традиції, звичаї країни, мова якої вивчається у порівнянні з рідною культурою;
 1. Робота з країнознавчим матеріалом.

У середній школі розвиток соціокультурної компетенції переходить в нову площину: учні не тільки отримують інформацію, знайомляться, вивчають. Вони порівнюють різні аспекти країнознавства: географія, історія, тісно пов'язані з ними питання культури, традиції та звичаї різних народів, говорять про стереотипи нашого сприйняття.

Дуже доречним є використання діаграми Вена, коли учні порівнюють одне й теж явище в різних країнах.

Наприклад, під час вивчення теми «Різдво в Англії» учні порівнюють традиції святкування цього свята англійцями та українцями.     

Тому вони пишуть в лівому колі ключові слова (наприклад, January,7, 12 dishes, didukh, kolyadkas,etc.). Після роботи із текстом учні заповнюють праве коло інформацією про Англію (December,25, carols, turkey etc.).                         

Потім учням пропонується проблемне питання: «Що спільне?». Після обговорення заповнюється середня частина діаграми (one of the most important holidays, family gathering, traditional dishes, songs, etc.). Aбо проблемне питання можна обговорити до читання тексту. Тоді після читання тексту учні, по-перше, перевіряють свої передбачення щодо спільного, по-друге, вони можуть вже вказати, чім Різдво в Англії відрізняється від того самого свята в Україні і заповнити інформацією друге коло.

        метод «критичних випадків» (critical incident technique), що ставить за мету висвітлити різницю між вербальним та невербальним спілкуванням. Учням пропонується опис ситуації, коли співрозмовники не правильно розуміють одне одного у спілкуванні через різницю у культурі та ментальності;

 •                 метод «короткого викладення культурних аспектів». Розглядається різниця у культурі двох країн, наприклад, різниця між покупцями у Великобританії та Україні.

Окрім наведених методів та форм, існують такі як:

 •                 використання аутентичних пісень на уроках англійської мови
 •                 проведення нетрадиційних уроків під час свят і традицій англомовних країн;
 •                 навчання мовленнєвого етикету та розмовної англійської мови;
 •                 використання таких аутентичних текстів, як меню, оголошення, реклама;
 •                 рольові ігри;
 •                 вивчення фразеологізмів;
 •                 вивчення віршів та прислів’їв;
 •                 використання аутентичного відеоматеріалу.

     На своїх уроках  використовую країнознавчі тексти підручника, а також  вірші, пісні,  оповідання відомих авторів Артура Конан Дойля, Агати Крісті, Марка Твена та ін. Матеріали цих творів дозволяють організувати обговорення, дискусії з питань країнознавчого характеру. У  ході дискусій, обговорень учні порівнюють наші реалії із життям, зображеним у книгах.

Працюючи за прогресивними педагогічними технологіями, на своїх уроках я використовую інформаційно – комунікаційні технології.

- Квізлет (Quizlet) який допомагає вивчати іноземні слова за картками: на одному боці слово, на іншій - переклад (або картинка). Це старий невигадливий спосіб запам'ятовування, але раніше картки робили з паперу. А тепер з'явився сайт і мобільний додаток, яке відтворює стару мнемотехнику і підсилює її. Слова в Quizlet можна не просто вчити, а й тестувати, для цього є гри. Картки можна створювати, а можна і використовувати створені - плюс в тому, що в Квізлеті вже є словники для багатьох відомих підручників.

- Google Classroom – це інструмент, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання.

Використання  Google Classroom не зводиться до заміни паперових носіїв інформації електронними. Сервіс дозволяє поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під час традиційного навчання відокремлені один від одного

Документи Google дозволяють дистанційно працювати над загальними документами і проектами,   подавати новий матеріал, розміщуючи його в ресурсах групи, у вигляді текстів, посилань на Інтернет – ресурси, записів відеоуроків з мови та літератури.

      Твори, перекази, есе, реферати, наукові роботи, диктанти та інші письмові завдання  можна розмістити на перевірку через  Classroom. 

Учень  має доступ тільки до своїх завдань, а вчитель бачить завдання кожного учня і може проставити оцінки за виконані роботи, написати коментарі та зауваження, або повернути завдання на доопрацювання.

Таким чином, сервіс дає можливість індивідуалізувати навчальний процес, спрощуючи роботу, разом з тим збільшуючи кількість індивідуально-групових методів і форм навчання. Також використання Classroom сприяє підвищенню мотивації до навчання, дозволяє економити час підготовки до навчання;  наочність і інтерактивність інформації при подібній організації сприяє кращому засвоєнню інформації.

Завдяки платформі Classroom ми організувуємо проектну роботу, створюємо спільні презентації, викристовуємо дистанційне навчання. Учні розуміють, що уроки та домашні завдання можуть бути цікавими!

Процес навчання іноземних мов намагаюся спрямовувати на ознайомлення учнів із новим способом спілкування – міжкультурним спілкуванням, а також із культурою та звичаями народу, мова якого вивчається.

Одним із таких способів є участь у проекті e-Twinning, який підтримує Міжнародна організація Великобританії з культурних зв’язків та освітніх можливостей.

eTwinning  це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 р. з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами.  Ключовою складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

На сьогодні eTwinning та eTwinning Plus це: 

 • 42 країни-учасниці
 • 189 292​ зареєстрованих шкіл
 • 517 161 вчителів-учасників
 • 66 286 проектів!

Серед них є і ми з учнями 8-А класу. Наразі ми беремо участь у двох проектах «Let’s give a smile to The Queen of Great Britain» - «Давайте привітаємо Її Величність з Днем народження» та Навкло світу за 80 днів з Віллі Фогом за мотивами роману Жуля Верна разом з вчителями та учнями з Іспанії, Польщі, Туреччини,Тунісу, Вірменії.

Вважаю, що eTwinning – це потужний стимул для вивчення іноземних мов і покращення рівня використання ІТ-технологій. В рамках програми учні також тренують навички командоутворення та отримують досвід створення спільних проектів. Окрім цього, вони дізнаються про культуру інших країн Європи та заводять нових друзів.

Одним із позитивних результатів такого партнерства є подолання мовного бар’єру, опанування навичками вільного спілкування іноземними мовами, налагодження дружніх стосунків з дітьми європейських країн.

Формування соціокультурної компетенції учнів відбувається завдяки вивченню інформації про іншу культуру, її історію та знайомства з різноманітними сферами сучасного життя представників іншої культури.

Учні пізнають іншу культуру, вивчають інші зразки соціальної поведінки і мають можливість порівняти їх зі знаннями, набутими у рідній для них культурі, і таким чином вчаться розуміти представників інших культур.

Це не лише допомагає учневі краще зрозуміти певний народ, але й розвиває в нього інтерес до навчання.

У свою чергу я як вчителіь маю нагоду завести контакти з вчителями інших країн Європи. eTwinning Plus є своєрідним майданчиком для спілкування та обміну досвідом, корисною інформацією й методиками навчання.

А ще програма eTwinning – це чудова можливість реалізувати креативний підхід у навчанні і нагадати вчителям та учням, що навчатися й навчати – не лише потрібно, але й цікаво!

Результативність досвіду

Спостерігаючи за навчальним процесом, роблю висновок про стабільні результати та позитивну динаміку в усіх класах. Учні мають високий рівень навчальної мотивації, навчені визначати цілі власної діяльності, прагнуть до досягнення успіху.

Мої учні

 • Срібні та бронзові призери ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «ГРИНВІЧ» ,
 • Переможці ІІ та учасники ІІІ етапу олімпіади з англійської мови,
 • Учасники міжнародної програми обміну майбутніх лідерів Flex
 • Учасники конкурсу учнівських творів «Моя Батьківщина: місце, де я живу/ місце, яке я люблю» видавництва MM Publications Кембриджського університету
 • учасники програми «Школа та клас» запровадженою американською організацією People to People International (Народ до Народу), співпрацювали з підлітками однієї з шкіл США, обмінювались фото та відео, дізнавалися про культуру та традиції інших народів.

 

 • Я особисто була учасником конкурсу для вчителів Час Української Культури (Ukrainian Culture Time) видавництва MM Publications Кембриджського університету та була нагороджена сертифікатом.
 • 27-28 січня відвідала 2-денний семінар для вчителів англійської мови Upgrade your teaching організований Студією Освіти для Викладачів СОВа та Освіторія.
 • Публікації – освітній проект «На урок»
 • З атестаційними матеріалами можна ознайомитись на моєму блозі.

 

Отже, можна зробити висновок, що це все виводить процес вивчення іноземних мов на якісно новий, продуктивний рівень і дозволяє сформувати в процесі навчання різносторонньо розвинуту й багатогранну особистість, в майбутньому – гнучкого спеціаліста, здатного адаптуватися до умов нового середовища, та до вимог суспільства, що постійно змінюються.

 

 

docx
Додано
3 липня 2018
Переглядів
294
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку