29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Експрес-зошит для учня (українська мова, 9 клас) "Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні"

Про матеріал

Експрес-зошит для учня (українська мова, 9 клас) "Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні". Херсонська гімназія №20.

Перегляд файлу

ЕКСПРЕС-ЗОШИТ

________________________________

9-__ класу

Розділові знаки в безспо­лучниковому складному реченні (тре­нувальні вправи).

Я вважаю:

кожна людина – це супергеній,

тільки не кожна завдає

труду розвинути це в собі.

Емма Андієвська

ПАМ’ЯТКА для учасників тренінгу

 • Працювати дружно, бути уважним один до одного, своєчасно надавати допомогу.
 • Слухати всіх учасників групи, ухвалювати спільне рішення.
 • Доводити розпочату справу до кінця.
 • Усі учасники групи повинні зрозуміти правильне виконання завдання. Тобто НАВЧИВСЯ САМ – НАВЧИ ІНШОГО.

Дослідження-конструювання

Розгляньте зображення й складіть по одному реченню зі сполучниковим та безсполучниковим зв’язком про те, як подолати життєві труднощі. Накресліть схеми речень.

D:\Мої документи\Показовий урок 9 кл\БСР 2018 20 гімназія\меми0001.tif                          D:\Мої документи\Показовий урок 9 кл\БСР 2018 20 гімназія\меми0002.tif

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Асоціативний кущ

 

 

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ

 

 

 

 • Дослідження-характеристика

Виразно прочитайте речення. Визначте, які смислові відношення виражають частини безсполучникових складних речень. Накресліть схеми. (Кожна група опрацьовує два речення)

Смислові відношення

Речення

Схема

 

Світило сонце, парувала земля (Петро Панч).

 

 

Лягло сонце за горою, зірки за­сіяли (Т. Шевченко).

 

 

Пора до двору: сходять місяць і зоря (Нар. творч.).

 

 

Щастя не кінь: прямої доро­ги не визнає (Нар. творч.).

 

 

Згаєш хвили­ну – утратиш годину (Нар. творч.).

 

 

Прийшов бе­резень – мину­ли й турботи (Нар. творч.).

 

 

Весною сій – восени збереш (Нар. творч.).

 

 

Усе минеться – одна праця залишиться (Нар. творч.).

 

 • Вікіцитатник

Прокоментуйте обрану цитату, поясніть вживання розділових знаків, укажіть вид складного речення.

 • Той, хто рветься знати наперед свою долю, втрачає силу на неї вирішально впливати, про що, звісно, мало хто здогадується.
 • Україна для мене — усе, це прекрасна країна, і я вбачаю завдання в тому, щоб відкрити світові, яка вона дивовижна і який талановитий народ — українці.
 • Я свою Україну ношу, як слимак свою хатку, я в ній живу — інакше би я пішла в інші культури, як багато хто з-поміж дуже талановитих людей.
 • Добро — різне, а зло завжди на один кшталт…
 • Злих душ не існує, душа є або добро, або її взагалі нема.
 • Лише раз впустиш собі в груди світло – вже не схочеш жити в темряві.
 • Людина до самої смерті має право вибору, що здатне переінакшувати перебіг світових подій, хоча цим правом рідко хто користується…
 • Міні-диктант

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Бути вундеркіндом – щастя чи покарання?

 • Комунікативний практикум

Ознайомтеся з поданою інформацією. Колективно обговоріть прочитане. У формі невеликого діалогу з однокласни­ком висловіть, хто із сучасників для вас є людиною з чіткою громадянською позицією? У репліках діалогу обґрун­туйте вашу позицію.

Соціологічна група «Рейтинг» предста­вила спеціальний проект «Видатні укра­їнці всіх часів». Згідно з результатами до­слідження, більшість опитаних громадян найвидатнішими українцями вважає Та­раса Шевченка, Лесю Українку та Богдана Хмельницького. Також до першої десятки потрапили Іван Франко, Михайло Грушевський, Григорій Сковорода, Іван Мазепа, Степан Бандера та Ярослав Мудрий. Як зазначають соціологи, близько 15 відсотків опитаних, на жаль, не змогли назвати жод­ного видатного українця (З інтернетового видáння).

 • Дослідження-трансформація

Прочитайте речення. Опустивши сполучники, перетворіть речення на безсполучникові й запишіть їх. Розставте розділові знаки.

1. Якщо співрозмовник часто пальцем торкається кінчика носа, він хвилюється, нервує. ……………………………………………………………………………………………………………………

2. Напевно, усі знають, що запізнюватися — ознака невихованості. ……………………………………………………………………………………………………………………3. Одні люди доводять свою думку, підвищуючи тон, а інші спокійно наводять переконливі аргументи.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      4. Леся Укра­їнка — сильна особистість, бо фізичний біль не зміг її зламати. ……………………………………………………………………………………………………………………5. Минають роки, і людина стає мудрішою, розважливішою. ……………………………………………………………………………………………………………………6. Якщо учень сідає в кінці класу, то він, можливо, не впевнений у своїх знаннях. ……………………………………………………………………………………………………………………7. Я вважаю, що з будь-якої ситуації можна знайти вихід. ……………………………………………………………………………………………………………………

 • Тестові завдання
 1. Прочитайте речення.

У деяких школах не ставлять погані оцінки й дають школярам стільки спроб, (1) скільки їм потрібно (2), щоб відповісти правильно; (3) однак у житті все інакше: (4) перемагає той, хто навчився правильно оцінювати свої вчинки, (5) не підкорюючись обставинам.

ПРАВИЛЬНО пояснено вживання розділового знака в кожно­му рядку (цифра позначає попередній розділовий знак), ОКРІМ

А 1 — кома між частинами складного речення

D:\Мої документи\Показовий урок 9 кл\БСР 2018 20 гімназія\білборд0002.jpgБ 2 — кома при однорідних членах речення

В 3 — крапка з комою між частинами складного речення

Г 4 — двокрапка між частинами складного речення

Д 5 — кома при відокремленій обставині

 1. Погляньте на фрагмент білборда. В агі­таційному тексті політика допущено помилку

А орфографічну Б пунктуаційну В граматичну Г лексичну Д стилістичну

 1. Установіть відповідність між розділовим знаком між части­нами безсполучникового речення і прикладом його вживання (розділові знаки пропущено).

Розділовий знак

Речення

1 кома

2 крапка з комою

3 тире

 1.  двокрапка

А Для багатьох число «лайків» є відобра­женням ступеня визнання такі люди потре­бують моральної підтримки.

Б Психологи стверджують фотографування майже кожного свого кроку свідчення про брак уваги до людини.

В Сотні тисяч дітей страждають через над­мірне нав'язування їм екрана в ранньому віці батьки даючи в руки дитині ґаджет са­мозаспокоюються думкою про розвиток ди­тини через новітні технології.

Г Плаский екран це надто мало для повно­цінного розвитку навчальні відеоігри не да­ють можливості дитині розвиватися сповна.

Д Надмірне користування ґаджетами при­зводить до цифрового слабоумства хвороби гальмування пам'яті й мислення.

 • Двоїсто-розподільний диктант (самостійна робота)

Спростуйте чи підтвердьте відповідь. За правильно виконане завдання — 1 бал.

 1. Просте речення складається із двох граматичних основ.
 2. Складне речення — це речення, яке має дві або більше граматичних основ.
 3. Скидання стічних вод у відкриті водойми в останні роки збільшилося на 1 мільярд кубічних метрів. Це речення просте?
 4. У сполучникових складних реченнях частини з'єднуються за допомогою інтонації, сполучників та сполучних слів.
 5.   Найбільшою річкою України є Дніпро, до вод якої разом зі стічними водами потрапляє 700 тонн органіки, 34 тонни нафтопродуктів, 9 тонн заліза... Це речення складне сполучникове?
 6. У безсполучникових складних реченнях частини з'єднуються за допомо­гою інтонації та сполучників сурядності.
 7. Людство стурбоване не лише забрудненням рік, а й виникненням над планетою озонових дір, що може призвести до глобальної катастрофи. Це речення складне безсполучникове?
 8. Складні сполучникові речення поділяються на складнопідрядні й склад­носурядні.
 9. Погіршення екологічної ситуації в Україні згубно впливає на здоров'я населення, тому тривалість життя наших людей на 6 років нижча, ніж у біль­шості розвинутих країн. Це речення складносурядне?
 10. Складносурядним називається речення, що складається із двох або більше синтаксично рівноправних частин, поєднаних сурядним зв'язком.
 11. За рік в атмосферу велике місто викидає 3 мільярди тонн відходів, а це в кілька тисяч разів перевищує норму. Це речення складносурядне?
 12. Щоб виростити ліс, потрібно не менше 100 років, а щоб спалити — кілька годин. Це складне безсполучникове речення?

Ключ: ТАК — …………………………;

            НІ — ………………………….

Оцінювання

Я заслуговую на оцінку ______ (упишіть свій бал)

... а якщо по-чесному, то насправді ставлю собі такі бали:

         Картинки по запросу смайлик рисунок – не маю блідого поняття,

 

Картинки по запросу смайлик рисунок – посередньо орієнтуюся,

– так, я це знаю/вмію.

D:\Мої документи\Показовий урок 9 кл\БСР 2018 20 гімназія\меми0003.tif

 

 Оцінка від учителя _______

Домашнє завдання з інструктажем

 • Вправа з підручника
 • Скласти есе про сучасну людину, яка є взірцем чіткої громадянської позиції. Розмістити складений текст як пост на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.

 

 

 

docx
Додано
18 квітня 2018
Переглядів
1080
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку