10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

«Формування правової культури та інформаційної компетентності учнів на уроках правознавства та позакласний час»

Про матеріал
Ми живемо в нові часи. Часи пошуків та експериментів, часи змін та творчих відчуттів. Сучасне життя переконливо доводить, що знання права є одним із найважливіших умінь, якими повинні володіти людина, яка живе в XXI столітті.
Перегляд файлу

«Формування правової культури та інформаційної компетентності  учнів на уроках правознавства та позакласний час»

(Опис системи роботи)

«Вся гордість учителя в учнях ,

в зростанні посіяних них зерен»

  Дмитро Менделеев

 Ми живемо в нові часи. Часи пошуків та експериментів, часи змін та творчих відчуттів. Сучасне життя переконливо доводить, що знання права є одним із найважливіших умінь, якими повинні володіти людина, яка живе в XXI столітті.

 Завдання сучасної школи полягає у формуванні творчої, конкурентно-спроможної особистості, здатної самостійно здобувати знання і застосовувати їх, приймати нестандартні рішення. Кожному знайомі ситуації коли щось охоче засвоюється, робиться легко, із задоволенням.

Як навчити? Як зробити урок цікавим, захоплюючим, як добитися того, щоб він розвивав пізнавальний інтерес, творчу та ініціативну активність учнів? Надати перевагу традиційним методам викладання чи інноваційним технологіям? Ці і ряд подібних питань турбують мене, як мабуть і кожного не байдужого вчителя.

Моя діяльність на уроках правознавства та в позаурочний час спрямована на формування особи , здатної усвідомлювати процеси життєтворчості , готової до активної участі в них. Дитина має не тільки набувати знання , а й опанувати засоби пізнавальної і практичної діяльності , брати участь у цивільному діалозі , бути здатною визначати своє місце в суспільних процесах.

Проблема над якою я працюю .-« Формування правової культури та інформаційної компетентності  учнів на уроках правознавства та позакласний час».

Моє педагогічне кредо –« Найвище мистецтво вчителя – розбудити радість у творчості і знаннях».

Головна мета моєї роботи – « Активізація навчально–правової діяльності учнів на уроках правознавства та позаурочний час з метою підвищення інтересу до предмету , покращення знань учнів» .

Головний принцип – «Для того , хто бажає досягти чого-небудь - немає труднощів».

Актуальність досвіду.«Саме під  час вивчення в школі курсу практичного права закладаються основи системи правових знань , поглядів , переконань , формуються навички правомірної поведінки учнів , відпрацьовуються вміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні та в світі , їх критичне оцінювання».

Турбота про здоров’я та виховання дітей і підлітків – одне з найважливіших завдань нашої держави. Підростаюче покоління – це майбутнє будь - якої держави. І яким буде це майбутнє – багато залежить від стану здоров’я , моральних якостей сьогоденних дітей та молоді.

Правове виховання в школі здійснюється на основі Конституції України , програми правової освіти та річного плану школи. Правове виховання впливає не тільки на свідомість , але і на відповідаючу сторону поведінки формує переконливість у необхідності суворого додержання закону , прав і обов’язків. Кінцевим результатом правового виховання є реальні справи , вчинки в сфері правових відносин , які свідчать про дійсність правового виховання .

В роботі з дітьми намагаюсь :

- викликати інтерес і зацікавлення правом ;

- виховувати любов до України ;

- сприяти цілеспрямованому навчанню і пізнавальній діяльності;

- поєднувати нові ідеї зі старими перевіреними концепціями ;

- вчити через діяльність ;

- створювати всім учням рівні можливості . 

Правове виховання передбачає перш за все знайомство неповнолітніх із законами нашої держави. При цьому слід мати на увазі, що більшість неповнолітніх знайомі з основними законами держави . Це знайомство здійснюється в родині, в школі під час читання книг, журналів, газет, перегляду фільмів, телевізійних програм та використання інтернету. Нарешті учні одержують пізнавальний інтерес з курсу шкільної дисципліни «Правознавство».

Загальна мета та конкретні завдання формуванню правової культури на уроках правознавства   та  позаурочний час  вирішуються в процесі учбової діяльності . До них треба відносити :

- формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю;

- формування поваги до держави, до її конкретних органів;

- виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень;

- формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законі інтереси інших осіб;

- формування вміння протистояти негативним поглядам на нашу державу, на її закони. Формуванню правової культури в школі повинні здійснювати всі вчителі та класні керівники незалежно від їх спеціальності .Але основним фахівцем є вчитель правознавства .

Для того щоб зацікавити учнів своїм предметом , я використовую як традиційні так і не традиційні уроки . Це покращує зацікавленість до предмету . На уроках правознавства я створюю атмосферу інтересу до знань ,прагнення шукати ,досліджувати ,творити ,розвивати кмітливість. Готуючись до уроків завжди створюю ситуацію зацікавленості , для цього я використовую підручники ,закони України ,ілюстрації ,газети ,телевізійні передачі ,вірші , прислів’я ,приказки. Діти дуже полюбляють працювати із законами України, картками, особливо електронними ,полюбляють переглядати різні юридичні передачі , із задоволенням беруть участь у диспутах та дискусіях , висловлюючи власну думку та своє бачення на ту чи іншу проблему. Широко використовую на уроках метод «Прес» ,  який допомагає учням упорядкувати власні думки , виробити аргументи або висловити власну думку з дискусійного питання . Маю досвід впровадження методик роботи в малих групах : «Займи позицію» , «Навчаючи , вчуся».

Урок-бесіда, лекція , конференція проводяться не тільки опираючись на теоретичні положення норм закону  ,але з підкріплення їх конкретними прикладами . Унікальною формою роботи є ігрова діяльність . Гру використовую і  як форму проведення уроку і як його елемент . У роботі використовую такі види ігрової діяльності як інтелектуальні змагання типу «Брейн-ринг», «Що ?Де?Коли?», командні ігри.

 При вивчені теми «Конституційне право» використовую кросворди та головоломки. Робота з кросвордом вимагає від учнів багато уваги. Такі завдання значно активізують навчальну діяльність  учнів .

 Дуже важливо, щоб використовувалась система тестів для поступового вивчення психологічних особливостей кожного учня. У самих учнів процес самопізнання за допомогою тестів викликає велике зацікавлення , оскільки вони здатні до самоаналізу.

 При здійснені пізнавального інтересу учнів до правознавства також враховується вікові категорії. Уважно треба враховувати вчителю особливості дитячої та юнацької психології, вразливість. Значну увагу необхідно звернути на відношення кожної вікової групи до батьків, до їх вчинків, до товаришів, старших за віком, знайомих і незнайомих осіб.

 Одним з методів самостійних правових переконань учнів є проблемне навчання. Формами проблемного навчання ,які використовуються в нашій школі є реферати з окремих питань правознавства, диспути дискусії, вікторини. При цьому наприклад використовується і така форма, як рецензування рефератів. Крім цього продуктивно використовується пояснювально-ілюстративний метод навчання. Це складені раніше або безпосередньо на заняттях таблиці, які показують учням структуру права окремих державних органів.

  На мою думку, одним із засобів поглиблення знань учнів , підвищення інтересу до права є застосування інноваційних технологій , використання мережі Інтернет для пошукової роботи а потім для презентацій , як : «Конституція у моєму житті» , « Мої права та обов’язки та інше» .

Кожного року у грудні в школі проводиться тиждень правознавства під час  якого  діти залучаються до проведення радіо лінійок , правових конкурсів, створюють проекти,складають кросворди ,випускають тематичні газети.

У рамках проведення тижня права працює пошта довіри . Учні письмово можуть задати будь які питання , що їх цікавлять , і одержати відповідь спеціаліста. Протягом всього навчального року проводяться зустрічі , індивідуальні бесіди для учнів школи та їх батьків з лікарями , психологами, співробітниками правохороних органів тощо.

У позаурочний час учні школи залучені у правовому клубі « Юний юрист ». На базі цього клубу проводяться місячник правових знань і тиждень права ; ділові ігри –« Вибори Президента » , « Судовий процесс » ; випуск збірки творів, «Мої права та обов’язки» , оформлення газети  «Світ юридичних професій» .  

Велику роль у формуванні правової культури учнів   відіграє кабінет правознавства. Кабінет  оснащений наочними посібниками , наочним обладнанням, меблями і  пристроями  , що стосуються предмета  правознавства. У ньому проводяться уроки , позакласні заняття , виховна робота з учнями , систематичне , підвищення наукової , педагогічної , психологічної та методичної  кваліфікації  вчителя.    

Результатом моєї педагогічної діяльності є результативність учнів у районних олімпіадах з правознавства та конкурсах . Також маю учнів , які обрали  професію юриста.

 На досягнутих результатах я не буду зупинятися , а надалі буду плідно працювати в даному напрямку.

doc
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
602
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку