10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Фрагмент уроку «Творення дієслів наказового способу. Знак м’якшення в дієсловах наказового способу» "

Про матеріал

Завданням даної роботи є формування творчої особистості, адаптація дитини до умов сучасного життя, підвищення позитивної мотивації учнів до навчання.

Представлена розробка спрямована на формування компетентностей на уроках української мови. Крім того, запропоновані форми роботи сприяють формуванню саме комунікативних і творчих компетентностей.

Матеріал призначений для вчителів української мови, які викладають у 7 класах закладів загальної середньої освіти. Може використовуватися як при роботі за стандартом, так і при поглибленому вивчені української мови.

Перегляд файлу

Маковлева Аліна Володимирівна

Софіївський навчально-виховний комплекс

Костянтинівської районної ради

учитель української мови та літератури

стаж роботи 6 років

 

 

Пояснювальна записка

Фрагмент уроку української мови «Творення дієслів наказового способу. Знак м’якшення в дієсловах наказового способу» представлений у рамках роботи Обласної творчої лабораторії «Сучасні тренди в освіті», кластер  «Компетентнісне навчання».

Інноваційний освітній простір XXI століття визначає креативна освіта, яка базується на особистісно зорієнтованому навчанні, інноваційних технологіях,  технологіях дистанційного навчання. У зв'язку з цим сьогодні головним виміром якості функціонування освітньої системи має бути здатність молодого покоління повноцінно жити і активно діяти  в новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни, особ­ливо у періоди технологічних та цивілізаційних змін.

В умовах модернізації змісту національної освіти в Україні, пошуку нових освітніх парадигм, орієнтованих на розвиток всебічно освіченої, творчої особистості, особливого значення набуває реалізація в педагогічній практиці НУШ саме компетентісного підходу.

Моя  знахідка – лепбук. Лепбук (lapbook) – це порівняно новий засіб з Америки, який  являє собою одну з різновидів методу проекту. У дослівному перекладі з англійської мови лепбук означає «книга на колінах», або як його ще називають тематична папка, яка розміщує інформацію у вигляді малюнків, невеликих текстів, діаграм і графіків у будь-якій формі і на будь-яку тему. Це нова, універсальна організація освітньої діяльності для розвитку пізнавальної активності, креативності та самостійності школярів в умовах сучасної освіти, новітній спосіб систематизувати та узагальнювати знання, універсальний засіб реалізації ключових компетентностей Нової української школи.

Тому, зважаючи на вищесказане, вважаю за необхідне працювати над проблемою формування комунікативної та творчої компетентностей учнів на уроках української мови та літератури.

Робота спрямована на забезпечення створення умов для розвитку творчої особистості дитини, створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня, досягнення певного стандарту освіти, позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, самореалізації та самовдосконалення.

Актуальність визначається пріоритетними на­прямами державної політики в галузі освіти в Україні, ключовим завданням сучасної освіти – формування інноваційної особистості, розширенням та поглибленням у сучасній дидактиці розробки даної проблеми в теоретичному і практичному аспектах при вивченні української мови та літератури.

Мета полягає у створенні науково обґрунтованої інтегрованої моделі інноваційних технологій з метою формування комунікативної та творчої компетентностей учнів в контексті інноваційного освітнього простору.

Завданням даної роботи є формування творчої особистості, адаптація дитини до умов сучасного життя, підвищення позитивної мотивації учнів до навчання.

Представлена розробка спрямована на формування компетентностей на уроках української мови. Крім того, запропоновані форми роботи сприяють формуванню саме комунікативних і творчих компетентностей.

Матеріал призначений для вчителів української мови, які викладають у 7 класах закладів загальної середньої освіти. Може використовуватися як при роботі за стандартом, так і при поглибленому вивчені української мови.

 

 

 

Загальна частина:

Предмет: українська мова.

Тема уроку: творення дієслів наказового способу. Знак м’якшення в дієсловах наказового способу.

Назва компетентності: комунікативна, творча.

Слоган: нестандартно мислити, пропонувати і реалізовувати різні ідеї.

Покроковий сценарій виконання завдання:

лепбук виготовляється заздалегідь. Лепбук може бути змінний. Для такого лепбука ми разом з дітьми та батьками створюємо макет, а інформацію і матеріали наповнюємо згідно обраної теми.

 

На світлині ви бачите лепбук «Дієслово». Складається з теоретичної та практичної частини. Для теоретичної частини використані різні методи роботи: кластер, синтаксичні п’ятихвилинки, закони письма і вимови. У конвертах з теоретичними  відомостями вкладені схеми, таблиці. Практична частина лепбука складається  з ігрових завдань, колеса знань, ромашки, лавки ерудитів, карток, конвертів «Обери - займи позицію», «Питання – Відповідь»,  «Пазли», «Чарівна скринька фізкультхвилинок».

У кожному  елементі лепбука є завдання українознавчої тематики, які спонукають до формування компетентностей. Зупинюся  на деяких і викладу покрокове використання роботи  з лепбуком на уроці при  вивченні теми: «Творення дієслів наказового способу. Знак м’якшення в дієсловах наказового способу» .

 

 1.                   «Колесо знань»
 1. Учням потрібно крутити колесо, воно обирає слово, а вчитель зачитує завдання.
 2. Потрібно поставити дієслова в усіх можливих формах наказового способу (усно).
 3. Завдання:

 

        Вишивати (вишивай, вишивайте, хай вишиває, хай вишивають)

Співати (співай, співаймо, співайте, хай співає, хай співають)

Танцювати (танцюй, танцюймо, танцюйте, хай танцює, хай танцюють)

Шанувати (шануй, шануймо, шануйте, хай шанує, хай шанують).

 

 1.                   Рекламна пауза (використання лепбука «Ігрові завдання»)

 1. Потрібно об’єднати учнів у групи, командир групи витягує лист-завдання.
 2. Групам потрібно скласти рекламний ролик, використовуючи народні обряди (свято Нового року, Великдень, весняне релігійне свято, Зелені свята, Івана Купала, Різдво ), з метою викликати інтерес до народних традиційних свят.

 

3.Завдання з ілюстраціями «Українськи обереги» (використання лепбука «Пазли»).

 1.               Учням потрібно з конверта дістати ілюстрацію, на зворотному боці прочитати завдання.
 2.               Знайти дієслова, утворити наказовий спосіб (усно).
 3.               Завдання:

http://4.bp.blogspot.com/-TZfKaa0jQkg/VL-syl17lGI/AAAAAAAAO2c/luUyAsu9dys/s1600/images%2B(38).jpg

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5M2r7inAPJtOVrRr4fTkcxk0MglqrqucaR0DY8eS135-uY9VQPA Дідух — обжинковий або зажинковий сніп, виготовлений з житніх пучків або плетених пучечків, який ставлять на покуті у Різдвяні свята.

 

Українці вірили, що в мотанці знаходиться дух предків і що вона може передавати досвід з поколінння в покоління.

http://zkan.com.ua/wp-content/uploads/c/images_16/gde_kupit_vishivanku_v_odesse.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-NOeflKL6yV8/UgOM6ZgKKII/AAAAAAAAGh0/4GefBZzPQPg/s200/%D0%B2%D0%B8%D1%82.jpgВишитою сорочкою або вишиванкою мати намагалася захистити свою дитину, чоловіка, себе і всіх своїх рідних від усього поганого, що може трапитися з людиною.

Свій розвиток витинанка започатковує з прикрас, що з давніх-давен у різних народів нашивалися на одяг та взуття, а також прикрашали житло.

 1.                   Трансформація (використання лепбука  «Ромашка»).
 1.               Учням потрібно розкрутити пелюстки і отримати завдання.
 2.               Завдання: закінчити подані прислів'я, знайти, утворити дієслова наказового способу.
 3.               Знайдіть серед них поради, повчання.

Добро сій,...

Менше говори - ... .

Приємне слово - всім до любові, а мова гірка - ...

Хто не вміє робити,...

Пташку впізнають по пір'ї, а людину - ...

Слово - срібло, а мовчання -...

Рис розсипав - ще збереш, сказав слово -...

Довідка: кожен тіка, по мові й мислі, золото, не вернеш, добро й вродить, більше почуєш, любить говорити.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

До вашої уваги  представлені  лише фрагменти використання лепбука. Але вже простежується те, що він вирішує ряд завдань сучасної освіти, не тільки допомагаючи отримати учням знання з предмету, а й інтегрує їх,  навчаючи  всебічно розглядати проблему, ставити завдання і вирішувати їх, творчо підходити до питання організації і добору інформації.

Вплив особистості вчителя на формування компетентностей учнів особливий. Тому вчитель повинен ефективно працювати, професійно вдосконалюватися та творчо зростати, адже педагог не тільки той, хто все життя вчить, а й той , хто все життя вчиться.

Формування комунікативної, творчої  компетентностей учнів на уроках української мови підвищує інтерес до предмету, розкриває потенціальні можливості учнів, уміння самостійно, забезпечує творчий аспект освіченості. Збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у різних творчих мистецьких конкурсах,  позакласній діяльності, школярі стають призерами районних олімпіад та конкурсів.

Отже, проблема формування комунікативної, творчої  компетентностей учнів в умовах сучасної школи є актуальною і продиктована самим життям. Даний напрям є одним з пріоритетних напрямів реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

«У кожній людині є сонце … Тільки не треба його гасити». Цей вислів мудреця Сократа став  девізом у проведенні уроків української мови, що стимулюють розвиток компетентностей учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм формування компетентностей на уроках української мови та літератури

 

Формування комунікативної компетентності :

 1.          Підготовка дидактичних матеріалів до уроків розвитку мовлення.
 2.          Розробка нестандартних уроків, які передбачають максимальне спілкування учнів.
 3.          Залучення дітей до створення власного словника труднощів української мови.
 4.          Створення на уроці життєвих ситуацій. 
 5.          Залучення дітей до випуску стінгазет, буклетів.
 6.          Удосконалення вміння слухати і чути з метою запобігання помилок у чужому і власному мовлені.

Формування творчої компетентності :

 1.          Раціональний підбір творчих завдань.
 2.          Творчий підхід до вибору теми творів.
 3.          Проведення позакласної роботи.

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1343
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку