Хімічні властивості кислот: взаємодія з металами. Ряд активності металів. Реакції заміщення. Лабораторний дослід 3: Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

Про матеріал
Конспект уроку: Хімічні властивості кислот: взаємодія з металами. Ряд активності металів. Реакції заміщення. Лабораторний дослід 3: Взаємодія хлоридної кислоти з металами. Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний відеоексперимент, он-лайн вікторина, Plickers, хімічний тренажер learningAaps Конспект уроку містить посилання на відео, гру, інструкціїну картку, картку самооцінювання на уроці, хімічний дартс.
Перегляд файлу

Урок №            Дата:

Тема: Хімічні властивості кислот: взаємодія з металами. Ряд активності металів. Реакції заміщення.

Лабораторний дослід 3: Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

Цілі:

Формування ключових компетентностей:

 • комунікативна,
 • математична грамотність,
 • технологічна,
 • уміння вчитися упродовж життя.

Формування предметних компетентностей:

 • формувати знання про  хімічні  властивості кислот на прикладі взаємодії кислот  з металами; розширити знання про типи хімічних реакцій, а саме реакцію заміщення; відпрацювати вміння складати рівняння хімічних реакцій;
 • розвивати вміння спостерігати, аналізувати результати дослідів, робити логічні висновки; активізувати пізнавальну діяльність. Розвивати вміння використовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях.
 • формувати  творчий підхід до навчання; виховувати почуття відповідальності та бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Наскрізні змістові лінії

 • Громадянська відповідальність: використання кислот. Вплив на довкілля.
 • Здоров’я і безпека: заходи безпеки під час роботи з кислотами.
 • Екологічна безпека і сталий розвиток: безпечне поводження з речовинами. Поширеність у природі кислот. Вплив на довкілля.

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний відеоексперимент, он-лайн вікторина, Plickers, хімічний тренажер learningAaps

Обладнання: таблиця розчинності, ряд активності металів, ТЗН, роздатковий матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку:

І. Організаційний етап.

Привітання та налаштування на робочий настрій, перевірка наявності Plickers карт.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Ми з вами продовжуємо розглядати класи неорганічних сполук і давайте пригадаємо що нам

вже відомо.

Прийом «Збери схему»

 На дошці запропоновані фрагменти схеми (на магнітах картки з назвами класів, загальні формули) що відображає класифікацію неорганічних сполук. Завдання скласти схему.

Результат пошуку зображень за запитом класифікація неорганічних сполук їхні склад і номенклатура

 

 

 

 

 

 

 На минулому уроці ми з вами розглядали фізичні властивості кислот, їх назви, класифікацію. Перевіримо наші знання.

Тест «Plickers»

 1. Назва кислоти, молекула якої складається з двох атомів Гідрогену, одного атому Сульфуру і трьох атомів Оксигену.

А) Сульфатна

Б) Сульфідна

В) Сульфітна

Г) Карбонатна

 1. Назва кислоти, що нерозчинна у воді…

А) Сульфатна

Б) Силікатна

В) Хлоридна

Г) Карбонатна

     3)   Яка з перелічиних кислот є розчином газуватої речовини у воді?

А) Сульфатна

Б) Силікатна

В) Ортофосфатна

Г) Флуоридна

4)   Шлунковий сік завжди містить цю кислоту у концентрації 0,6 %.

А) Сульфатна

Б) Нітратна

В) Хлоридна

Г) Карбонатна

      5)   Доповніть речення. Залишок сульфідної кислоти ..., що проявляє валентність ... та має назву

А) S, І, сульфід

Б) S, ІІ, сульфід

В) SО3, ІІ, сульфід

Г) SО4, ІІ, сульфід 

Давайте згадаємо класифікацію, всі кислоти можна поділити на …

Завдання «Класифікувати кислоти»  (робота з мультимедійною дошкою learningAaps)

https://learningapps.org/watch?v=py0xwz1wc21

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.

 Ми з вами пригидала класифікацію і фізичні властивості кислот. А які ще властивості може мати речовина? (хімічні)

 Так і сьогодні розглянемо хімічні властивості кислот. Пропоную вам передивитися фрагмент відео і поміркувати, про взаємодію з якими речовинами ми сьогодні дізнаємось?

https://drive.google.com/file/d/1qz6bPmK_1j21AVS4-Qrw_T9l8fYZ01DU/view?usp=sharing

 Як ви вважаєте що відбулось? (метал прореагував з кислотою) Отже наша тема Хімічні властивості кислот: взаємодія з металами. Ряд активності металів. Реакції заміщення.

      Після уроку ви зможете:

 • Спрогнозувати перебіг реакції.
 • Визначати які метали зможуть реагувати з кислотами.
 • Складати рівняння хімічних реакцій.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

  Чи з усіма металами будуть реагувати кислоти? Робота з підручником (Григорович стор.192). Пошук відповідей на наступні питання та обговорення:

 1. З якими металами реагують кислоти?
 2. Який ряд відображає послідовність металів за їх активністю?
 3. Хто уперше склав і дослідив ряд активності металів.
 4. Загальне рівняння реакції взаємодії металу з кислотами.

 

V. Первинне застосування нових знань

 Виконання лабораторного досліду відповідно до інструктивної картки.

 

 

Танок рідини: Хімічні дослідиЛабораторний дослід № 3

Тема: Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

Мета: ….

Реактиви: концентрована  хлоридна кислота, зразки металів (цинк, олово, мідь).

Обладнання: штатив з пробірками, піпетка, пінцет.

 

http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1LQt29yaRaMSoM6sStkINF6mDUPUOnLky%2Fview&2&0C:\Users\Lenovo\Pictures\1 (3).jpg               Згадаємо: правила техніки безпеки.

 

 

 

Завдання: 

 • Результат пошуку зображень за запитом знак оклику             Переглянути відео демонстрацію досліду. 
 •              Заповнити таблицю:

⁃ Описати спостереження.

⁃ Скласти рівняння реакцій.

 •              Зробити висновок.
 •              Виконати завдання.

Хід роботи:

http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1DbTUc6uFOVkuqAnE8pOSCEtwAO8frloj%2Fview%3Fusp%3Dsharing&2&0 

Відеодемонстрація досліду:

https://drive.google.com/file/d/1DbTUc6uFOVkuqAnE8pOSCEtwAO8frloj/view?usp=sharing

 

Зразок металу

Спостереження

Рівняння реакції

Цинк (Zn)

 

 

Олово (Sn)

 

 

Мідь (Cu)

 

 

 

Висновок: Хлоридна кислота взаємодіє з металами за умов, що ….. При взаємодії металів з хлоридною кислотою утворюються …, та …. Реакція з …. відбувається бурхливо, а з … повільніше, це можна пояснити…

https://learningapps.org/qrcode.php?id=pvnfwuszc21Завдання: відскануй Qr-код та перейди за посиланням, перевір свої знання.

Результат пошуку зображень за запитом кислоти з металами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Узагальнення знань.

 Давайте пригадаємо перше відео, що ж відбулось з пляшкою коли?

 Отже підсумуємо метали, розташовані в ряді активності до водню, мають здатність витискувати його з кислот, утворюючи просту речовину водень (виняток нітратна кислота). П'ять металів, які розміщені після водню, з розчинами кислот не реагують. Кожний наступний метал у ряді є менш хімічно активний, ніж попередній. Самі ж метали заміщають атоми Гідрогену в кислоті. Такий тин реакцій називають реакціями заміщення. Реакції заміщення це реакції, що відбуваються між простою та складною речовинами, унаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній. Окрім водню, під час реакції утворюється сіль відповідного металу.

 

VІІ. Підбиття підсумку уроку, самооцінювання.

Результат пошуку зображень за запитом хіміяКартка самооцінювання

Дата:       Клас: 8 -  

Прізвище, ім’я учня ____________________________

Критерій

Майже не працював (ла)

Працював (ла) посередньо

Працював (ла) добре

Оцінка

0

0,5

1

Я правильно відповів(ла) на питання plickers (кожне по 0,5 б)

 

Я правильно склав (-ла) рівняння реакції під час виконання лабораторного досліду. (кожне по 1 б)

 

Я правильно сформулював (-ла) висновок під час виконання лабораторного досліду. (1 б)

 

У вікторині я отримав (ла) (кожне по 0,5 б)

 

Я зрозумів (-ла), за яких умов кислоти реагують з металами.

 

Я брав (ла) активну участь у роботі на уроці

 

Я працював (ла) біля дошки.

 

Оцініть свою роботу на уроці (загальна кількість балів)

 

C:\Users\Lenovo\Pictures\2 (2).png              «Хімічний дартс»

 

 

Чим ближче до цілі – тим більший бал. Кожен з   вас може зробити чотири постріли – у кожен сектор по одному. Якщо вам не сподобалося, то обираєте 0, якщо середньо – то 5, якщо все сподобалося – то буде ближче до середини.

Результат пошуку зображень за запитом хімія 

Результат пошуку зображень за запитом хімія 

 

 

VІІІ. Домашнє завдання (Григорович).

§ 36, № 10, 11 стор. 201.

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
14 лютого
Переглядів
754
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку