Ігрові методи і прийоми на уроках англійської мови як засіб підвищення пізнавальної активності школярів

Про матеріал

Ігрові методи і прийоми на уроках англійської мови як засіб підвищення пізнавальної активності школярів. Методичний матеріал для вчителів англійської мови, студентів педагогічних спеціальностей. Гра - могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини.

Перегляд файлу

Ігрові методи і прийоми на уроках англійської мови як засіб підвищення пізнавальної активності школярів

 

Зміст

 

 1.   Вступ. Гра - шлях до пізнання іноземної мови.
 2.   Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови.
 3.   Види ігор:
 • рольові ігри;
 • буквені ігри;
 • музичні та рухливі ігри.

4. Фізкультхвилинка як один з ігрових прийомів.

5. Використання ігрового методу навчання англійської. Приклади ігор.

 1.   Висновки.
 2.   Список використаної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Гра - шлях до пізнання іноземної мови

Навчання - основна форма розвитку пізнавальної активності. З одного боку, під час навчального процесу школярі здобувають нові знання, які розширюють їхній кругозір, з іншого - у процесі активної пізнавальної діяльності розвиваються навчальні можливості учнів, завдяки яким вони можуть самостійно і творчо не лише використовувати запас знань, а й шукати нове, задовольняючи свої потреби в пізнанні. Головною умовою при цьому є розуміння дитиною змісту і значення вивченого.

Навчання іноземної мови в загальноосвітній школі має забезпечити реалізацію практичних, освітніх, розвивальних і виховних цілей.

У школярів молодшого віку переважають ігрові інтереси, довільна поведінка, наочно-образне мислення, практичне ставлення до розв'язування завдань. Зважаючи на все це, доцільно у роботі з ними на уроках іноземної мови систематично застосовувати елементи гри у поєднані з бесідою, елементами самостійної роботи.

Використання гри у навчанні школярів є дійсно актуальною проблемою. З одного боку це питання досить опрацьовано і обґрунтовано в працях багатьох педагогів, психологів і методистів (Ельконіна Д.Б., Співаковської А.С, Люблинської Г.О., Богуш А.М., Зимної І.А., Панової А.С, Виготського Л.С, Олійник Т.І.). На думку цих авторів, гра - це унікальна діяльність, яка не лише здійснює великий вплив на психічний розвиток дитини, перетворює навчання в радісний процес, а й непомітно для школярів сприяє засвоєнню ними певного мовного матеріалу, формуванню умінь і навичок іншомовного спілкування. У дидактичній грі навчальні завдання виступають опосередковано, що і забезпечує їх ефективність. К. Д. Ушинський писав, що в грі формуються всі сторони душі людської, її розум, її серце і її воля.

Сучасний урок іноземної мови немислимий без інтенсивності та потребує від учнів концентрації уваги, напруження сил. Застосування ігор дає змогу зберегти ентузіазм і високу працездатність до останніх хвилин уроку. Тому особливо обґрунтованого підходу на уроці англійської мови у початковій школі потребує пізнавальна гра, яка має велике значення в розвитку активності школярів. Гра є одним з ефективних і найбільш доцільних прийомів при роботі з учнями 1-4 класів. Досягти високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв, справа дуже важка. Тому важливим завданням вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявних ситуацій спілкування, використовуючи для цього гру.

Гру на уроці англійської мови можна і треба застосовувати як під час вивчення нової теми, так і під час закріплення й перевірки знань молодших школярів, бо кожна гра – це простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями, навичками.

 

 

 

 

Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови

Гра поряд із працею й навчанням - один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок, вносячи в зміст дозвілля нескінченні сюжети і теми.

Психологами встановлено, що в грі насамперед розвивається уява, увага й образне мислення дітей, закладається здатність оперувати образами дійсності, що, у свою чергу, створює основу для подальшого переходу до складних форм творчої діяльності. Крім того, розвиток уяви важливо саме по собі, адже без нього неможлива навіть найпростіша людська діяльність.

Великий вплив робить гра на розвиток у дітей здатності взаємодіяти з іншими людьми. Відтворюючи в грі взаємини дорослих, дитина освоює правила і способи спілкування, здобуває досвід взаєморозуміння, вчиться пояснювати свої дії і наміри, координувати їх з іншими дітьми.

Гра сприяє засвоєнню знань не за примусом, а проходить зацікавлено, створює атмосферу здорового змагання, сприяє мобілізації та розвитку творчих здібностей, дає можливість оцінити себе серед інших учнів, а також працювати командою.

Ігрова діяльність на уроці дуже важлива. Учні початкових класів люблять рухливі ігри, трохи старші захоплюються загадками, кросвордами, змаганнями. Проводячи такий урок, обов'язком вчителя є створити атмосферу дружби, довіри на уроці, не тільки ставити свої умови гри, але й приймати ідеї учнів. Під час гри всі мають рівний статус. Вона під силу навіть слабким учням. Слабкий у мовній підготовці учень може стати першим у грі: винахідливість та кмітливість стають важливішими за знання предмета.

 

Види ігор

Рольові ігри

Рольова гра, як методичний прийом навчання іноземних мов, одержала широке застосування у практиці. Рольова гра деякими зарубіжними методистами (J. Revell, J.Laylor) визначається як спонтанна поведінка того, хто навчається, його реакція на поведінку інших людей, що беруть участь в гіпотетичній ситуації. Методист D.Berne дотримується такої самої думки. Він визначає рольову гру як прийом, коли учень повинен вільно імпровізувати в межах заданої ситуації, виступаючи в ролі одного з її учасників. Вона належить до групи активних засобів навчання, допомагає активізувати мовну діяльність школярів, формує у них вміння самостійно висловлювати свої думки, виховує в учнів почуття впевненості в собі, сприяє створенню позитивного психологічного мікроклімату на уроці, залучає до активної мовленнєвої діяльності всіх учнів.

Для учнів рольова гра - це ігрова діяльність, в якій вони беруть на себе певні ролі й виконують їх. Навчальний характер цієї діяльності учнями не усвідомлюється. Рольова гра має велике виховне значення. Вона допомагає згуртувати учнівський колектив, залучаючи до активної діяльності сором'язливих чи несміливих. У рольових іграх виховується свідомість, дисципліна, взаємодопомога, уміння відстояти свою точку зору.

Визначаються такі основні правила рольової гри:

- учневі пропонується поставити себе в ситуацію, яка може виникнути за межами школи, в реальному житті. Це може бути все, що завгодно: від зустрічі знайомого на вулиці до більш складної ситуації;

- учневі необхідно адаптуватися в даній ролі у потрібній ситуації. В одному випадку він може грати сам себе, в іншому йому доведеться взяти на себе уявну роль;

- учасникам рольової гри необхідно поводитись таким чином, ніби все відбувається в реальному житті, їх поведінка має відповідати ролі, яку вони виконують;

- учасники гри безперечно повинні сконцентрувати свою увагу на комунікативному використанні одиниць мови, а не на звичайній практиці їх відпрацювання та закріплення в мовленні.

Отже, гра - це навчання в дії, що, як відомо, підвищує якість навчання. Ситуації спілкування, що моделюються в рольовій грі, дозволяють наблизити мовленнєву діяльність на уроці до реальної комунікації, дають можливість використовувати мову як засіб спілкування.

Найбільш розповсюджені форми рольових ігор: презентація, інтерв'ю, заочна подорож, прес-конференція, круглий стіл, телеміст, екскурсія, казка, репортаж, клуб по інтересах. Наприклад, під час вивчення теми Подорож можуть бути проведені ігри Друг заблукав, Я в чужому місті, Підкажіть, як дістатись до (музею, бібліотеки, вокзалу тощо)”; під час теми “Покупки” – “Розмова з продавцем”; під час теми “Наше дозвілля” може бути поставлена учнями казка українських чи зарубіжних письменників.

 

Буквенні ігри

Серед великої різноманітності ігор особливе місце займають буквенні ігри (Word Games). Під буквенними іграми ми розуміємо своєрідні загадки, в яких потрібно відгадати слово або фразу, написані незвичним способом. Для відгадки необхідно провести комбінаторні перетворення з буквами - змінити їх послідовність, розміщення відносно одна одної, порядок читання, додати або вилучити окремі букви. Такі ігри мають різні назви - розважальні, інтелектуальні, словесні, тестові ігри, буквенні задачі.

Буквенні ігри розширюють ерудицію, вчать працювати зі словником, дають можливість тренувати пам'ять, заглиблюватися в тонкощі мови, але при цьому не втрачають своєї розважальності. У ці ігри грають з метою змагання, групами, індивідуально, в письмовій чи усній формі, із застосуванням наочності (частіше образотворчої, графічної, друкованої, символічної) або без неї.

Наприклад:

 • Знайти слова з теми “Моя сім’я та друзі”: sonephewifemotherunclefriendaughtercousin;
 • Придумати слово до кожної букви алфавіту;
 • Хто назве більше слів на літеру О/F/K тощо;
 • Підібрати слова, які римуються: ball – doll, mouse – house, old – gold, big – pig, nine – fine.

 

Музичні та рухливі ігри

Важливу роль у навчанні іноземної мови відіграють також пісні. Адже музика безпосередньо впливає на почуття дитини, формує її моральний бік, закладає основи культури майбутньої людини. Сприйняття музики тісно пов'язано з розумовими процесами, потребує спостережливості, слухової уваги, вміння слухати, порівнювати, оцінювати. Як і інші види мистецтва, музика має пізнавальне значення. Слухаючи музику, діти по-своєму уявляють художні образи, в результаті чого народжується їх творча уява.

При використанні пісень на уроці англійської мови відбувається знайомство дітей зі світом музики, де музика виступає засобом естетичного виховання. Навчаючи молодших школярів, успішним є поєднання музичного і ритмічного компонентів з ігровою діяльністю.

До розряду музичних і рухливих ігор відносять так звані пісні-вправи або пісні-ігри, які можуть бути граматично чи лексично направленими. З одного боку вони сприяють активізації емоцій і емоційної пам'яті учнів, а з іншої - включають необхідні для навчання одиниці монологічного та діалогічного мовлення.

Отже, музичні і рухливі ігри побудовані на тому лексико-граматичному матеріалі, який вивчається учнями. Музичний компонент, який лежить в основі даних ігор, сприяє невимушеному запам'ятовуванню і кращому засвоєнню навчального матеріалу. Використання музики і ритміки на уроці підвищує емоційний тонус учнів, знімає монотонність і фізичну напругу, дозволяє переключити увагу дітей з одного виду діяльності на інший і, як результат, ефективно використовувати час уроку і мати високі результати навчання.

Наприклад, пісні ABC”, “What is your name?”, “Happy birthday” тощо.

 

Фізкультхвилинка як один з ігрових прийомів

Іноземна мова, за даними досліджень психологів, педагогів та медиків, належить до групи найбільш важких предметів, що вимагають значного напруження найвищої нервової діяльності учнів. Сучасний урок англійської мови характеризується великою інтенсивністю та вимагає від учнів концентрації уваги, напруження сил, бо у великій кількості використовуються тренувальні вправи.

Слід пам’ятати, що вчитель, який бажає щось міцно закріпити у дитячій пам’яті, повинен потурбуватися про те, щоб як можна більше органів відчуття - око, вухо, голос, м’язові рухи - прийняли участь у запам’ятовуванні. Різноманітні методичні засоби значно підвищують працездатність дітей, бо залучають до роботи інші аналізатори, нові, не втомлені ділянки кори головного мозку. Зняти втому, підвищити працездатність допоможуть засоби релаксації, багаторазові фізкультхвилинки, на які можна відводити 3-5 хвилин. Це можуть бути різноманітні рухи, гра, співи, щось нове та незвичне. Після фізкультхвилинки учні стають більш активними, їхня увага активізується, з’являється зацікавленість у подальшому засвоєнні знань.

Проведення фізкультхвилинок повинно вирішувати наступні завдання:

- зменшення втоми та зниження негативного впливу одноманітної робочої пози;

- активізація уваги учнів та підвищення можливостей до сприйняття навчального матеріалу;

- звільнення учня на деякий час від напруження мозку.

Вимоги до організації та проведення фізкультхвилинок:

- Фізкультхвилинки проводяться на початковому етапі втоми (8-14 хвилина уроку), в залежності від віку учнів, складності матеріалу;

- Для молодших школярів доцільно робити фізкультпаузу між 15-20 хвилинами уроку;

- Вправи повинні бути цікавими та простими у виконанні;

- Тривалість проведення – 2-3 хвилини.

Під час проведення фізкультхвилинки учні можуть сидіти за партами або стояти біля них, або біля дошки, поодинці чи групами. Вчитель повинен володіти культурою рухів та образно демонструвати вправи, вміти поєднувати рухи з музичним супроводом, знати основні терміни фізичних вправ.

Приклади фізкультхвилинок:

1). Giraffes are tall, with necks so long. (Stand on tip toes; raise arms high up into the air)

Elephants' trunks are big and strong. (Make trunk with a hand and an arm)

Zebras have stripes and can gallop away, (Gallop around in a circle)

While monkeys in the trees do sway. (Sway back and forth)

Old crocodile swims in a pool so deep, (Pretend to swim)

Turtles in the sun go to sleep. (Lay head on hands and close eyes)

2). Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your toes;

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around.

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around,

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,

Teddy Bear, Teddy Bear, reach up high

Teddy Bear, Teddy Bear, wink one eye,

Teddy Bear, Teddy Bear, slap your knees,

Teddy Bear, Teddy Bear, sit down please.

3). Clap, clap, clap your hands,

Clap your hands together.

Stamp, stamp, stamp your feet,

Stamp your feet together.

Spin, spin, spin around,

Spin around together.

Wink, wink, wink your eyes

Wink your eyes together.

Dance, dance, dance about,

Dance about together.

Shake, shake, shake your hands,

Shake your hands together.

Smile, smile at your friends,

Let us smile together.

Пальчикова гімнастика – дуже гарний засіб відпочинку після письмових вправ, особливо у молодшому шкільному віці. Гра з пальцями – це інсценівка будь-яких римованих історій чи казок за допомогою пальців та долонь. Ця гра нібито відображає реалії навколишнього світу – речі, тварин, людей, їхню дію. Під час пальчикової гри діти повторюють рухи за вчителем, явища природи і тим самим активізують моторику рук. Відпрацьовується спритність, вміння керувати своїми рухами, концентрувати увагу на певній діяльності.

Наприклад:

1). I have fingers (hold up both hands, fingers spread)

And they all belong to me, (point to self)

I can make them do things -

Would you like to see?

I can shut them up tight (make fists)

I can open them wide (open hands)

I can put them together (place palms together)

I can make them all hide (put hands behind your back)

I can make them jump high (hands over head)

I can make them jump low (touch the floor)

I can fold them up quietly (fold hands in lap)

And hold them just so.

2). (5 fingers are gentlemen, 5 fingers are ladies. They meet and begin to dance.)               Five little gentlemen

Going for a walk.

Five little gentlemen

Stop for a talk.

Along came five ladies,

They stood all together,

And they began to dance.

3). This is my right hand,

I'll raise it up high (Raise the right hand)

This is my left hand,

I'll touch the sky. (Raise the left hand.)

Right hand, (Show the right palm.)

Left hand, (Show the left palm)

Roll them around. (Roll hands around)

Left hand, (Show the left palm)

Right hand, (Show the right palm)

Turn around, turn around.

Проблема погіршення зору у динаміці навчального процесу не є новою. Серед чинників, які впливають на стан зору, 21% складають фактори внутрішкільного середовища. Несправедливість у тому, що зорову патологію найчастіше отримують найбільш працьовиті школярі. Маючи бажання допомогти таким дітям, офтальмологи розробили багато підходів, але суттєва їх частина не може бути використана вчителем, бо він не має спеціальної медичної освіти. Але ефективність засобів щодо збереження зору дітей залежить не тільки від лікарів, а й від вчителів. Під час уроку буде доцільним включати вправи на релаксацію для очей. Вправи виконуються колективно та тільки стоячи:

1). Look left, look right,

Look up, look down,

Look around.

Look at your nose,

Look at that rose,

Close your eyes.

Open, wink and smile.

Your eyes are happy again!

2). Look at the window,

Look at the door,

Look at the ceiling,

Look at the floor.

Необхідно переключати фокус зору, дивитися хоча б 2 хвилини у далину, потім треба заплющити очі на 1-2 хвилини, дати їм відпочити. Ця проста вправа знімає втому, тимчасово розслаблює м’язи очей. Бажано кожній вправі надавати характеру гри.

Фізкультхвилинки – найкращі ліки від гіподинамії. Головна їх перевага полягає в тому, що вони мають у собі всі види рухів, притаманних людині – біг, стрибки, пластику рук, тулуба. Під час проведення фізкультхвилинки дитина відчуває радість після напруження розумових сил. Знання великої кількості таких вправ є необхідним для вчителя. Цей багаж слід постійно відновлювати та доповнювати.

Фізкультхвилинки стимулюють навчальну діяльність учнів, розвивають фантазію та уяву, увагу, пам’ять, пластичність рухів, знімають скутість. Це є важливим засобом самовираження: вчитель може краще пізнати своїх учнів, їхні організаторські, творчі здібності, фізичні можливості; завдяки цьому встановлюється більш тісний контакт між педагогом та дитиною, між дітьми в учнівському колективі.

 

Використання ігрового методу навчання англійської. Приклади ігор

Ігрові прийоми мають безсумнівну дидактичну цінність, адже гра сприяє ефективному засвоєнню матеріалу і поліпшенню загального настрою в класі, а також ламанню психологічних бар’єрів, додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею. Гра – могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини.

Як відомо, завтрашній день - це сократичне суспільство, запальна комп'ютерна освіченість та міжнародні зв'язки. Щоб діти почувалися впевнено в цьому середовищі, їм потрібно забезпечити відповідну підготовку. На сьогоднішній день учнів не задовольняє сума знань, їм потрібні практичні навички володіння іноземною мовою в різноманітних ситуаціях, наближених до реальних. Суспільству не потрібні роботи з механічними знаннями, воно потребує критично і творчо мислячих громадян.

Психологи називають гру серйозним заняттям. Адже вона має велику значущість. В процесі гри учень формується як суб'єкт діяльності. Працюючи в школі, я дійшла висновку, що гра, як організована дія з молодшими школярами, викликає наругу емоцій і розумових зусиль учня і передбачає прийняття швидкого рішення та реакції: що сказати і як зробити? Пошук відповіді на це запитання загострює розумову діяльність учня, розвиває кмітливість. А знання, набуті в результаті розумових та фізичних зусиль, більш міцні, ніж одержані в готовому вигляді.

За допомогою гри вчитель може розвивати усі види мовленнєвої діяльності учнів, і, перш за все, усне мовлення, яке є провідним видом мовленнєвої діяльності на будь-якому ступені навчання. Гра сприяє тому, що мовлення учнів стає змістовнішим, аргументованішим, складнішим за структурою мовного та мовленнєвого матеріалу.

Та слід пам’ятати, що гра повинна відповідати таким вимогам:

 • стимулювати мотивацію навчання, викликати в школярів інтерес і бажання гарно виконати завдання; її варто проводити на основі адекватної реальної ситуації спілкування;
 • гру потрібно добре підготувати і чітко організувати з погляду як змісту, так і форми;
 • гра повинна бути прийнята всією групою;
 • вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері і має викликати в школярів почуття задоволення, радості;
 • гра організовується таким чином, щоб учні могли активно спілкуватися, з максимальною ефективністю використовувати мовний матеріал, що відпрацьовується.

Учитель неодмінно повинен сам вірити у гру, у її ефективність. Роль вчителя у процесі підготовки і проведення гри постійно змінюється. На початковій стадії роботи вчитель активно контролює діяльність учнів, але поступово він стає лише спостерігачем.

Обговорюючи проведену гру, оцінюючи участь у ній школярів, учителю варто виявити такт, особливо при оцінці результатів першої гри. Негативна оцінка діяльності її учасників неминуче приведе до зниження активності. Бажано почати обговорення результатів гри із вдалих моментів і лише потім перейти до недоліків.

Помилки є невід'ємною частиною процесу навчання мові, і можливість вільно робити помилки на уроці скоріше сприяє навчанню, ніж стримує його. Помилки поступово зникають у міру того, як учні стають більш компетентними й упевненими в собі. При роботі над помилками дуже важливо змусити учнів самим дати правильний варіант фрази чи слова, у якому були допущені помилки, написати їх на дошці і супроводити їх корективними вправами, що могли б найкраще сприяти відпрацьовуванню правильного варіанту самими учнями.

Нижче вказано приклади ігор та ігрових прийомів, які доцільно використовувати на уроках вивчення англійської мови у початковій школі.

Тема: Професії. Гра Вгадай

Один із учнів стає обличчям до дошки. Вчитель демонструє учням картинку із зображенням на ній людини певної професії. Вчитель каже: „This is a man / а womаn". (Це чоловік / жінка). Учень вгадує: „Is he a doctor?". (Він лікар?). „Is he a worker?". (Він робітник?). „Is he a clerk?". (Він службовець?). Якщо, почувши три загальних питання, він не відгадав, то має поставити запитання: „What is he?". (Хто ж він за професією?).

Тема: Пори року. Гра Вгадай

Учням за описом учителя пропонується відгадати, про яку пору року йдеться. Подібні ігри розвивають у молодших школярів навички аудіювання.

It is a beautiful season. (Це красива пора року). It is white. (Вона біла). The weather is cold. (Погода холодна). The sky is often dark and grey. (Небо часто темне і сіре). It is cloudy. (Хмарно). What season is it? (Яка це пора року?).

Тема: Свійські і дикі тварини. Гра Екскурсія до зоопарку

Половина класу – екскурсоводи, друга половина – відвідувачі зоопарку.Екскурсовод розповідає англійською мовою все про тварину, не згадуючи тільки, де тварина мешкає. Мета “відвідувача зоопарку” -  дізнатися про місце помешкання тварини через запитання: “Where does the... live?”. (Де... живе?).

Гра Світлофор

Учитель каже, що він називатиме предмети, які учні звичайно кладуть у портфель, коли йдуть до школи. Якщо це відповідає дійсності, учні показують зелений колір “світлофора”, якщо ні, то червоний. Гра проводиться англійською мовою в швидкому темпі. Діти, які правильно і швидко відповідають, нагороджуються призами (вирізані різнокольорові предмети, фігурки, іграшки та ін.).

Тема: Знайомство. Гра з м'ячем

Учні стають у коло. Вчитель кидає м'яч одному з учнів і запитує: “What is your name?” (Як тебе звати?). Учень, котрий отримав м'яч, відповідає: “My name is...” (Мене звати...) і кидає м'яч іншому учневі, запитуючи: “What is your name?” (Як тебе звати?).

Тема: Знайомство. Гра “Познайом мене зі своїми друзями

Учні стають у коло. Кожен повинен відрекомендувати сусіда праворуч і ліворуч: His name is.... (Його ім'я....) / “Her name is...”. (Її ім'я….).

Гра Шикуйтесь за алфавітом

По п’ять чоловік з кожної команди виходять до дошки та  отримують по одній букві (одна команда отримує великі букви: A, B, C, D, E; а іншa маленькі букви: a, b, c, d, e.) По команді: one, two, three! діти стають згідно алфавіту. Перемагає команда, яка вишикується першою.

Гра Знайди пару”

На дошці два стовпчика великих букв за алфавітом (10 букв), а знизу маленькі букви, але в іншому порядку. Обидві команди шикуються в колону й за командою “begin!” по одному учню  підбігають до дошки, беруть маленьку букву й прикріплюють біля великої. Перемагає команда, яка перша правильно розставить букви.

Гра “ABC”

Учні стають в коло і по черзі називають літери англійського алфавіту по порядку, хто назвав невірну літеру стає в коло. Коли в колі буде 5-7 учнів для них придумують окреме завдання (написати літеру алфавіту, розповісти віршик, тощо).

Гра “Ballons”

Гра триває протягом трьох хвилин. Учні поділяються на три команди. Гравці по черзі підкидають повітряні кульки та називають їхній колір. Якщо учень на може назвати колір кульки, він не має права торкатися кульки, і вона падає на підлогу. У цьому випадку команда втрачає один бал. Виграє команда, яка за три хвилини втратить менше балів.

Гра “Естафета”

Учасники гри утворюють дві групи, які стають перед дошкою. Перші гравці груп одержують крейду. За знаком учителя обидва одночасно підходять до дошки і пишуть по першому слову речення, а потім передають крейду іншому учаснику своєї групи, який пише наступне слово речення. Група, яка першою напише три правильних речення (розповідних, питальних, заперечних) стає переможцем.

Гра Gates

Два учні стоять перед класом, тримаючись за руки так, щоб створити ворота. Інші учні по черзі підходять до воріт і англійською мовою кажуть, що вони люблять робити у вільний час. Якщо в реченні немає помилок, ворота пропускають учня, в іншому випадку він виправляє помилку (можливо, за допомогою вчителя). Завдання можуть створюватись відповідно до теми, яка вивчається на уроці, наприклад: назвати колір, назвати цифру, сказати слово у множині, сказати заперечне речення, назвати імя свого друга, тощо.

Ігри на увагу:

Гра “Do it, please!”

Діти виконують команди, лише якщо учитель вимовляє слово: “please”. Наприклад, не просто: “Run!, a Run, please!”

Гра “Where is your nose?”

Діти стають у коло. Обирається ведучий. Він стає в середину кола. Ведучий починає рухатися по колу, зупиняється навпроти одного з учнів і говорить: “This is my nose”. Учень повинен негайно показати на свій ніс. Якщо він помиляється і показує на вухо, він становиться ведучим або виконує додаткове ігрове завдання.

Гра Simon says

Учитель називає дієслова fly, run, swim, read, sing, dance, etc. Учні виконують лише ті дії, які починаються зі слів “Simon says”.

Гра “Clap your hands

Учитель називає число, а учні повинні плеснути в долоні відповідну кількість разів Наприклад: “Two” – учні плескають двічі.

Гра “Can you hear?”

Учитель поділяє клас на команди по троє. Кожен гравець отримує сигнальну картку (кольоровий олівець) певного кольору. Учитель читає англійські слова (pet, pen, spot, sit, set...) Кожен з членів команди відповідає за певний звук. Наприклад, гравці команди, що отримали синю картку, повинні підняти її, коли почують звук [і], гравці з зеленою карткою - звук [о] і т.д.

Гра “Find something small”

Учитель поділяє клас на команди і просить учнів знайти й вказати на те, що відповідає певній якості (мале, велике, довге тощо). Команда, яка першою виконує завдання, отримує один бал. Наприклад: T.: Find something small / big / long / nice / short / new / old…

Загадки

1) I am red and I have a fine tail, I live in the forest, I like meat. (a fox)

2) I am green I can swim. I cannot jump. I like meat and fish. (a crocodile)

3) I can run. I can climb. I can catch (перевод) a mouse. (a cat).

4) I live in the river. I am not fish. I am green. What am I? (a frog).

 

 

 

Висновки

Завдання педагога полягає в тому, щоби знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати ігри на уроках.

Гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.

Гра сприяє ефективному засвоєнню матеріалу і поліпшенню загального настрою в класі, а також руйнуванню психологічних бар'єрів, як у самому класі, так і між класом і педагогом.

Але, безперечно, ігри мають крім переваг і недоліки. Одним із яких є „примітивізація" мовлення учнів, збільшення кількості помилок. Та дані недоліки можна усунути такими шляхами:

 • високим рівнем підготовки до проведення гри;
 • регулярністю застосування даного прийому навчання;
 • майстерністю вчителя та його відданістю своїй справі.

Є кілька особливих причин щодо використання таких ігор:

 • за допомогою гри в учнів ефективно розвиваються навички мовлення;
 •        ігри дають учням можливість потрапляти в такі ситуації, в яких від них вимагається використовувати і розвивати ті форми мови, які необхідні для покращення суспільних взаємовідносин, але, які так часто не беруться до уваги нашими програмами з вивчення іноземної мови;
 • додають багатьом сором'язливим учням впевненості у собі;
 •           вони мають велику методичну цінність, оскільки проводити ігри весело і цікаво як учням, так і вчителям (як тільки учні починають розуміти, що від них очікують, вони цілковито поринають у гру, використовуючи свою уяву і тим самим насолоджуються цим процесом).

Таким чином, гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею.

Гра - могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М, 1991. — С. 7.

2. Родкин К. А. Игра как средство повышения эффективности уроков английского языка. - Иваново, 1961. — С. 55.

3. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. — М., 1991. — С. 3-7.

4. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. - М. - Л., 1950. - Т.5. — С. 23-24

5. Сухомлинський В. О. Сердце віддаю дітям. Вибр. Твори у 5 Т. К.: Рад. школа, 1977.

6. Jill Hadfield “Beginners` Сommunication Games”. Longman, - 1999

7. http://www.englishteachers.ru/

 

doc
Додано
2 липня 2018
Переглядів
3387
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку