10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Індивідуальний план "Корекція розвитку" для дітей із порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП)

Про матеріал

«Корекція розвитку»

Індивідуальний навчальний план з корекційно-розвиткової роботи (базовий) школярів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням опорно-рухового апарату
План розроблено на основі МОН і вже І семестр пропрацьований за ним, є пояснювальна записка. 70 год, по 2 год в тиждень.

Перегляд файлу

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Рухові порушення, які обмежують, або роблять неможливими активні рухи, відображаються на загальному здоров’ї дитини, знижують опір організму до простудних і інфекційних захворювань, негативно впливають на розвиток усіх систем організму (серцево-судинної, дихальної, травної та ін.) та нервово-психічну діяльність.

У більшості дітей спостерігається змішаний характер протікання захворювання із співвідношенням різних рухових розладів. Особливістю рухових порушень є те, що вони існують з народження, тісно пов’язані з сенсорними розладами, спричиняючи затримане і порушене формування усіх рухових функцій: утримання голови, навички сидіння, стояння, ходьби, маніпулятивної діяльності. Ураження ЦНС порушує роботу м’язових схем цілеспрямованих рухів, що і визначає одну із основних труднощів формування рухових навичок. Неправильні схеми рухів у дітей  можуть закріплюватися і призводити до формування патологічних поз і положень тіла і кінцівок.

Особливістю багатьох рухових порушень у дітей є не тільки проблема у виконанні тих чи інших рухів, але й слабкість відчуття цих рухів, у зв’язку з чим не формується правильна уява про рух.

Слабке відчуття своїх рухів є причиною порушення стереогнозу (впізнавання предметів на дотик.).

Окрім цього у дітей із церебральним паралічем порушується емоційно-вольова, інтелектуальна, сенсомоторна, мовленнєва сфери розвитку. Для більшості дітей з ЦП характерна підвищена втомлюваність. Вони не можуть зосередитись на завданні, швидко стають «в’ялими» і дратівливими, при невдачах відмовляються від виконання завдання. У деяких дітей в результаті втоми виникає рухова неспокійність.

М’язовий тонус умовно називають «рефлексом на пропріорецепцію», «відповіддю м’язів на відчуття». Нормальний м’язовий тонус є основою любого рухового акту. Регуляція м’язового тонусу забезпечується узгодженою роботою різних ланок нервової системи.

В структурі рухового дефекту у дітей з ЦП важливе значення має порушення тонусу м’язів. Найчастіше спостерігається порушення тонусу по типу спастичності. Спастичність характеризується підвищенням м’язового тонусу в окремих групах м’язів. 

Також наявними є порушення м’язового тонусу по типу ригідності. Нерідко ригідність розповсюджується на всі м’язи кінцівки, або більше – на м’язи розгиначі. Найчастіше вона спостерігається при гіперкінетичній формі, при цій же формі характерний мінливий м’язовий тонус – дистонія.

При деяких формах ДЦП може бути знижений м’язовий тонус (гіпотонія). М’язи стають в’ялими, збільшується об’єм рухів в суглобах. Низький м’язовий тонус характерний для атонічно-астатичної форми ЦП. При ускладнених формах ДЦП відмічаються поєднання різних варіантів порушення м’язового тонусу.

У деяких дітей, коли ДЦП ускладнюється мозочковою недостатністю, при довільних рухах спостерігається тремор, який посилюється при наближенні кінцівки до цілі. Від тремору потрібно відрізняти синкінезії – мимовільно виникаючі супутні рухи. Церебральні паралічі можуть проявлятися неконтрольованими мимовільними рухами (гіперкінезами), порушенням рівноваги, координації, утримання положення тіла, що часто ускладнює  мовленнєві функції, розвиток ковтання, ходи та багато інших функцій.

Урок починається з психологічної підготовки учня до роботи. З цією метою використовуються найрізноманітніші заходи: розгляд цікавого малюнка, яскравих сторінок підручника, нових іграшок тощо. Застосовуються також такі корекційно наповнені, ефективні методи і форми підготовки дітей до навчальної праці, як аутотренінг, бесіда-діалог з батьками та дитиною про її самопочуття предметно-практична діяльність.

Згадані прийоми нетрадиційні, вони близькі і звичні дітям, доступні і приємні для них, тому створюють бадьорий робочий настрій, допомагають долати труднощі, стимулюють працездатність й інтерес до навчання і головний фактор успішного розвитку - бажання вчитися.

Виділяють п'ять основних груп засобів, які найширше використовуються
вчителями індивідуального навчання: 

-фізхвилинка, рухливі ігри;

 • різноманітне унаочнення (роздаткові картки, малюнки, картини, ілюстрації, калькулятор тощо);
 • дидактичні ігри (з дитячим конструктором, мозаїкою, розрізними малюнками тощо);
 • дозування матеріалу на змістовно завершені порції, новизна змісту; 
 • практичні вправи на розвиток мислення, пам'яті, уваги, мовлення.

Мета програми— сприяння розвиткові дитини, створення умов для реалізації її внут­рішнього потенціалу, допомога в подолан­ні і компенсації відхилень, що заважають його розвиткові.

Завдання програми :

 •         розвиток мовлення та формування навичок спілкування;
 •         розвиток дрібної моторики;
 •         розвиток психічних процесів та просторових уявлень;
 •         розширення словникового запасу;
 •         розвиток усіх видів сприймання (зорового, слухового, дотикового і кінестетичного (рухового);
 •         формування сенсорних еталонів кольору, форми, величини, часу, простору, а також м’язово - суглобового відчуття;
 •         формування повноцінних уявлень про навколишній світ;
 •         розвиток вищих психічних функцій (уваги, мислення, пам'яті) та корекція їх порушень;

Форма проведення: програма складається із 70 занять, які проводяться по 2 рази на тиждень. Форма проведення занять індивідуальна.

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ заняття

Мета заняття

Зміст роботи

К-сть год

 

Розвиток і вдосконалення рухових функцій

 

1

Розвиток загальної моторики

Рухливі ігри з різними предметами, швидкість переключення з одного руху на інший

Привітання

Вправа «Позбираємо каштани»

Вправа «Катаємо колобка»

Вправа «Тук-тук»

Вправа «Не впусти»

Вправа «Притисни»

Вправа «Вісімка»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

2

Розвиток загальної моторики

Вправи на свіжому повітрі.

Привітання

Гра «Перекладання предмету»

Спостереження за хмаринками

Слухання пташок та шелесту дерев

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

3

Розвиток дрібної моторики: точність виконання рухів пальцями рук, виконання вправ на координацію

Привітання

Ігри із мозаїкою: складання, перебирання, розподіл по кольорах

Вправа «Шнурування»

Діагностика за «Методикою діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів» за Обухівською А.Г., Ілляшенко Т.Д., Стадненко Н.М.

Гра «Нанизування гудзиків»

Сладання піраміди

Вправа «Плутанка»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

4

Розвиток дрібної моторики: розвивати силу і спритність рухів рук

Привітання

Робота з пластиліном або із солоним тістом

Гра з конструктором «Памчес»

Вправа «Колобок»

Вправа «Фігура»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

5

Робота з природнім матеріалом

Привітання

Гра «Попелюшка»

Гра «Перебери» мене»

Вправа «Що це?»

Аплікація із осіннього листя

Вправа «Фарби та листочки»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

2

6

Робота з елементами Арт-терапії. Навчити контролювати свої штрихи на малюнку, знаходити вихід із лабіринту

Привітання

Гра «Лабіринт»

Гра «Знайди вихід»

Вправа «Зображення точок»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

7

Робота з елементами Арт-терапії. Навчитися розфарбовувати кольоровими олівцями розмальовку

Привітання

Вправа «Малювання за контуром»

Методика «Графічний диктант»

Вправа «Розмальовка»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

8

Розвиток артикуляційної моторики

Привітання

Логопедичні розминки

Заучування чистомовок, скоромовок, віршів.

Гра «Пальчикова гімнастика»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

 

Сенсорне виховання

 

9

Вдосконалення просторових функцій та просторових уявлень

Привітання

Вправа «Мильні бульбашки»

Вправа «Збери картинку»

Вправа «Хто живе у лісі»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

10

Сенсорне виховання Вдосконалення просторових функцій та просторових уявлень

Привітання

Вправа «Знайди відсутній елемент»

Вправа «Назви і покажи»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

11

Розвиток зорового

сприймання

Навчити шляхом наочно-дійового й наочно-образного мислення аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати предмети за їх ознаками; концентрувати увагу на предметі вивчення

Привітання

Ігри на групування предметів за кольором, формою і величиною, кількістю

Вправа «Назви одним словом»

Вправа «Що зникло?»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

12

Розвиток зорового

сприймання

Навчити довільно, цілісно й вибірково усвідомлювати об’єкти, їх ознаки, назви, довільно запам’ятовувати їх, зберігати у довготривалій зоровій пам’яті; пригадувати, уявляти предмети, їх ознаки

Привітання

Вправа «Назви предмети»

Вправа «Добери чашечку до блюдечка»

Гра «Порівняй малюнки»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

13

Розвиток слухового сприймання

Навчити вслуховуватися в інтонації дорослого, реагувати на гучність звучання, із закритими очима визначати місце знаходження джерела звуку

Привітання

Слухання казок

Вправа «Звідки звук»

Робота з МАК «Роботи»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

2

14

Розвиток слухового сприймання

Закріпити вміння співвідносити предмет, що видає звуки з його назвою; тренувати вміння відтворювати рухи за словесною інструкцією.

Привітання

Вправа «Півень»

Вправа «Дорога додому»

Робота з МАК «Спробуй повтори»

Відтворення фігури на малюнку

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

2

15

Розвиток кінестетичної пам’яті

Привітання

Дихальні вправи

Вправа «Повтори візерунок»

Гра «Розклади на великі і маленькі»

Вправа «Спільний звук у словах»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

 

2

16

Визначення на дотик предмету, його форми, величини, окремі частини

Привітання

Дихальні вправи

Гра «Знайди з заплющеними очима»

Вправа «Склади частинки»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

17

Розвиток кінестетичної пам’яті

Знаходити певний предмет серед інших; дотримуватись інструкції виконання

Привітання

Вправа «Знайди фігурку»

Вправа «Шофер», «Що змінилося?»

Дихальні вправи

Гра «Допоможи курчаткам»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

 

Ознайомлення з довкіллям та розвиток зв’язного мовлення

 

18

Ознайомлення з довкіллям та розвиток зв’язного мовлення

Привітання

Бесіда за малюнками, «Моя родина», «Предмети оточення»

Спостереження за навколишнім світом

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

19

Збагачення знань про себе та навколишній світ

 

Привітання

Проективні методики «Мій настрій»

Вправа «Орбіз»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

20

Спостереження за явищами природи, рослинами, тваринами, працею людей

Привітання

Проективні методики «Малюнок дерева»

Контрольований перегляд карток «Рослини-Тварини», «Овочі-Фрукти»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

21

Ознайомлення із професіями

Привітання

Бесіда за малюнками «Колір, форма та величина предметів»

Гра «Листоноша»

Знайомство з професіями

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

22

Народні звичаї та традиції. Традиції моєї родини

Привітання

Гра «Гудзики різного розміру»

Контрольований перегляд карток  «Емоції», «Професії»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

23

Розвиток зв’язного мовлення. Розвинути пізнавальні інтереси і потреби дитини, сприяти формуванню уміння спостерігати

Привітання

Вправа «Пальчики вітаються»

Вправа «Оса», «Коза»

Розповідь за зразком

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

24

Розвиток зв’язного мовлення. Навчити розпізнавати предмети, явища природи, суспільні події, оцінювати їх, порівнювати, співставляти, робити висновки

Привітання

Розповідь за зразком

Вправа «Окуляри»

Вправа «Дерева»

Вправа «Чоловічок»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

25

Розвиток зв’язного мовлення. Дотримання традицій і особливостей поведінки в певних життєвих ситуаціях.

Привітання

Розповідь за малюнком

Вправа «Моя улюблена казка»

Вправа «Мої враження»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

 

Розвиток пізнавальної діяльності

 

26

Розвиток пізнавальної діяльності

 

Привітання

Вправа «Знайди предмет»

Вправа «Уявна іграшка»

Вправа «Хто якого кольору?»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

2

27

Розвиток пізнавальних процесів (наочно-образного мислення, уваги, уяви, пам’яті), причинно-наслідкових залежностей

Привітання

Лего-конструювання

Гра «Пальчикова гімнастика»

Робота з МАК «Роботи»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

2

28

Розвиток пізнавальних процесів (наочно-образного мислення, уваги, уяви, пам’яті), причинно-наслідкових залежностей

 

Привітання

Дидактична гра «Чарівний мішечок»

Вправа «Уявна іграшка»

Вправа «Хто якого кольору?»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

2

29

Розвиток пізнавальної діяльності

Конструювання (за наслідуванням, за зразком, за схемою, самостійно)

 

Привітання

Складання конструктору «Памчес»

Гра «Пальчикова гімнастика»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

2

30

Розвиток емоційного спілкування дитини з дорослим

Привітання

Вправа «Діалог»

Поговоримо…

Робота з МАК

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

31

Розвиток емоційного спілкування дитини з дорослим.

Сюжетно-рольові ігри

Привітання

Гра з фігурками «Люди», «Тварини»

Бесіда за малюнком

Гра в м’яч

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

2

32

Розвиток ситуативно-ділового спілкування дитини з дорослим.

Сюжетно-рольові ігри

Привітання

Вправа «Відремонтуй іграшку»,

Вправа «Діалог»

Поговоримо…

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

2

33

Ігри на використання спеціальних знарядь у проблемних ситуаціях

Привітання

Вправа «Відремонтуй іграшку», Вправа «Дістань іграшки з …»

Вправа «Так чи ні?»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

 

2

34

Діагностичний мінімум

Привітання

Діагностика за «Методикою діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів» за Обухівською А.Г., Ілляшенко Т.Д., Стадненко Н.М.

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

35

Підсумкове заняття

Привітання

Гра з помпонами: «Розклади по кольорах», «Кольорова змійка», «Перенесення»

Аплікація з помпонів «Капітошка»

Рефлексія

Релаксація

Прощання

2

Всього

70 год.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
4.3
Загальна:
4.4
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Лісневська Олена Іванівна
  якими №№№ наказами затверджено корекційні заняття?!
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Лабковська Олена Iванiвна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Копкілець Оля
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Пов’язані теми
Психологія, Планування
Інкл
Додано
17 січня 2018
Переглядів
15359
Оцінка розробки
4.4 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку