Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Про матеріал
Перелік психодіагностичних методик, які використовуються в роботі соціального педагога
Перегляд файлу

«Затверджено»

Рішенням експертної комісії

 

 

від_______________

Голова експертної комісії

______________________

(підпис)                (ПІБ)      

 

 

 

 

 

 

Перелік

психологічного, соціологічного інструментарію

соціального педагога(спеціаліста І категорії)

Іванівської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів

Козінської Світлани Миколаївни

 

 

з\п

 

Назва методики

 

 

Автор,джерело

 

Спрямованість

 

 

Вік

1. Соціально - психологічна готовність дитини до    навчання    у  школі

1.

Перелік питань для визначення

шкільної зрілості*

Н.Головань

 

Головань Н.О.Ми готові до  школи? –К-д.: Державне

Центрально-Українське видавни-цтво. 1993.

Для визначення шкі-

льної зрілості.

6 – 7

років

2.

Методика з визначення домінування пізнавального чи ігрового мотиву дитини (за Н.Гуткіною)

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с.

Застосовується для визначення домінуючого мотиву навчання дитини

6-7-й рік

3.

Малюнкові тести «Моя школа», «Мій клас», «Моя майбутня вчителька»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с.

Застосовується для виявлення мотиву навчання, здатності до розумової активності

6-7-й рік

4.

Ельконін Д.Б. «Графічний диктант»

Барташнікова І.А.,Барташніков О.О. Як визначити рівень розумового розвитку дитини?Діагностика готовності дітей до навчання у школі. Тести для дітей 5- 7 років. – Тернопіль: «богдан»,1998.

Вивчення вміння дитини виконувати роботу за зразком

Від 5 років

5.

Діагностика готовності дітей до навчання у школі Ю.З.Гільбурга

Ю.З. Гільбург Темперамент и познавательные способности школьника.-К.,1993

Визначення рівня розумового та мовленнєвого розвитку, розвитку моторики руки, вміння виконувати роботу за зразком

6-7 років

6.

“Малюнок фігури людини”*

.Йірасека-Керена

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – 4-е

изд., перераб. и дополн. – СПб,: Питер2004. – 208с.: ил. –

(Серия «Учебное пособие»).

Рівень сформовано -сті образного мислення.

Рівень психічного розвитку дитини.

6-7 років

7.

Методика“Четвертий зайвий” *

Н.Головань

Головань Н.О.Ми готові до школи? –К-д.: Державне Центрально-Українське видавни-цтво. 1993.

Розчленованість образних та понятійних

характеристик

об’єктів у мисленні.

6-7 років

8.

"Отношение

ребенка к обучению в школе"

Р.С.Немов

Немов Р.С. Психология Учеб. для

высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн.:Кн.З. - М,1996.

Визначення соціаль-

но-психологічної готов ності дитини до школи.

5-7 років

9.

Самодіагностика для батьків

Дж. Чейпи

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в

образовании. - М.:ВЛАДОС,1995.

Дослідження готовно-

сті до навчання в школі.

Оцінювання батьками

рівня розвитку своїх

дітей.

3-5 років

 (батьки)

10.

Експрес – діагностика готовності до навчання у школі

Е.К.Вархотова,

Н.В.Дятко,

Е.В.Сазонова

Вархотова Е.К., ДяткоН.В.,Сазо -новаЕ.В. Экспресс-диагностика готовности к школе:

Практическое руководство для педагогов и школьных психологов - М.: Генезис, 1999.

Дослідження готовності до навчання в школі.

Визначення готовності до навчання.

6-7 років

11.

Методика «Будиночок» І.Дубровіна

Готовність дитини до навчання/Упоряд.:С.Максименко,О Главник.-К.:Мікрос – СВС,2003.-(Психологічний інструментарій)

Діагностика особистісної готовності дитини до навчання у школі (узагалі- нення переживань); визначення уміння дитини орієнтуватися у своїй роботі на зразок, вміння точно його скопіювати, виявляти особливості розвитку довільної уваги, просторового сприйняття, сенсомоторної координації і тонкої моторики руки.

Старший дошкільний вік

12.

Методика «Узор»

Л.І.Цеханська

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М.:

Академический Проект, 2000.

Дослідження сформованості вміння дітей свідомо керувати своїми діями за правилом, вміння уважно

слухати.

6-7 років

13.

Методика дослідження мотивації у першокласників// С.Коробко, О.Коробко.

Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006.- С. 178-180

Визначення   мотивів   навчання   дитини

5-7 років

14.

Оцінювання психосоціальної зрілості за тестовою бесідою

(за А.Керном – Я.Йєрасеком

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. — 384 с.

Застосовується для встановлення контакту з дитиною, орієнтованого оцінювання загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівень сформованості розумових операцій і розвитку зв’язного мовлення

6-7 років

15.

Тест «Запам’ятовування 10 слів»

(заС.Рубінштейном)

Готовність дитини до навчання / Упоряд.:С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Пс

Застосовується для оцінювання короткочасної слухової пам’яті дитини

6-7років

                                                     2. Дослідження психологічної адаптації

 

 

2.1. Дослідження психологічної адаптації до  школи учнів 1-4  класів

 

 

 

1.

Анкета  оцінки рівня шкільної мотивації Н.Г.Лусканова

Лескова-Савицкая А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. -

Одесса, 2001.

Дослідження шкільної

адаптації.Оцінка рівня шкільної адаптації.

6-9 років

2.

Проективна методика «Що мені подобається в школі?»

Лескова-Савицкая А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. -

Одесса, 2001.

Дослідження шкільної

адаптації.Оцінка рівня шкільної адаптації

6-9 років

3.

Проективна методика «Мій клас»

Лескова-Савицкая А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. -

Одесса, 2001.

Дослідження шкільної

адаптації.Оцінка рівня шкільної адаптації.

6-9 років

4.

Методика “Будиночки"

О.А. Орєхова

«Психолог» червень 23–24 (407-408) 2010

Визначення особистісних відносин, соціальних емоцій і ціннісних орієнтацій

 

6-7 років

5.

Методика «Мій настрій» у модифікації Н. Сосновенко, А. Тінякової

Робоча книга працівника психологічної служби: практичний посібник – Т.1.;Адаптація дітей до навчально-виховного процесу; наук.редактор В.Панок; Н. Сосновенко, А. Тінякова. Видання 2-е, виправлене та доповнене.- К.: Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2014.-112 с.

Вивчення переважаючого настрою протягом тривалого періоду

З 6 років

6.

Методика “Школа звірів” Вьюнова Н.І., Гайдар К.М.

«Психолог» червень 23–24 (407-408) 2010

Визначення  мотиваційної сфери, відношення дитини до вчителя, до однокласників, до навчання в школі, а також шкільної тривожності

6-7 років

7.

Методика «Дерево» Д.Лампенов

Коробко С, Коробко 0. Робота психолога з мол. школярами: Методичний посібник-К.: Літера ЛТД, 2006

Вивчення адаптації та емоційного стану учнів

6-7 років

8.

Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи»

В.Чирков, О.Соколова,

О.Сорокіна

Газета «Психолог», № 29-32, 2003

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-9 років

2.2.Дослідження адаптації   учнів  до  нових  умов навчання в середній  та старшій    школі

 

1.

Методика незакінчених речень (Л.Пономаренко)

Адаптація дітей у 1, 5, 10 класах / Упоряд. Т.Червонна. – К.: Шк.світ, 2008. – 128 с. – С. 46-47

Визначення актуальних переживань, труднощів, конфліктів, ціннісних орієнтацій, особливостей сприйняття «світу дорослого»

10-14 років

2.

Визначення рівня шкільної тривожності  Б.М.Філліпса

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк. -К.:Шкільний світ,2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Визначення рівня шкільної тривожності 

10-14 років

3.

Методика незакінчених речень (Л.Пономаренко)

Адаптація дітей у 1, 5, 10 класах. / лтгоряд. Т.Червонна. — К.: Шк. світ, 2008. —   128 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»)

Визначення актуальних переживань, труднощів, конфліктів, ціннісні орієнтації, особливості сприйняття «світу дорослого»

10-15 років

4.

Тест "Визначення особистісної адаптованості школярів"

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник /уклад.: М.В.Лемак, В.Ю. Петрище]. Вид.2-ге  виправл.-Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012

Вивчення адаптованості школярів

З 12 років

5.

Дослідження суб’єктивного відчуття самотності Д.Рассел

Н.Фергюсон

Газета «Психолог», №34, 2003, с.19 Пашукова Т.І., Допіра А.І.,Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології – К.: Знання, 2000

Визначення рівня усвідомлення самотності

15-17 років

6.

Анкета "Школа"

І.В.Крук

Психологическая профилакти ка дезадаптации учащихся в начале обучения в средней

школе. / Под ред.Л.П.Понома ренко.- Одесса, 1998.

Дослідження шкільної

адаптації.

Оцінка рівня шкільної

адаптації.

3 10 ро-

ків

7.

Визначення ха-

рактеристик со-

ціальної адапта-

ції школярів

А.К.Осницький

Журнал практично-

го психолога, №3,

1996.

Дослідження шкільної

адаптації.

Виявлення дітей

"групи ризику" стосо-

вно дезадаптації до

школи.

3 9 ро-

ків

8.

Методика "Неза-кінчені речення"

модифікація ме-

тодики, викладе-

ной у брошурі

Л.Н.Солнцевой,

Т.В.Галкіной

"Метод дослід-

ження особис-

тості учня".-М.:,

РАН,- 1993

Психологическаяпрофилактика де-

задаптаци учащихся в начале обуче-

ния в средней школе. / Под ред.

Л.П. Пономаренко.

- Одесса, 1998

Дослідження шкільноїадаптації.

Дослідження самопо-

чуття дитини в школі,

її ставлення до шко-

ли, свого майбутньо-

го, до дорослих

3 9 ро-

ків

9.

Модифікована

методика «Са-

мооцінка»

Корбко С.Л., Коробко О.І. Робота

психолога з молодшими школярами:

Методичний посібник. – К.: Літера

ЛТД, 2006. – 416с.

Виявлення рівня та диференційованості самооцінки учнів та сприйняття дитиною

стосунків з учителем та однокласниками

4-8

класи

10.

Опитувальник на виявлення труднощів у поведінці та проблем адаптації (Р. Гудмен)

Адаптація дітей у 1, 5, 10 класах. / лтгоряд. Т.Червонна. — К.: Шк. світ, 2008. —   128 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»)

Визначення рівня адаптованості дітей

Вчителі та батьки учнів 5-х класів

11.

Схема-характеристика учнів у класі

Адаптація дітей у 1, 5, 10 класах. / лтгоряд. Т.Червонна. — К.: Шк. світ, 2008. —   128 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»)

Визначення рівня адаптованості дітей

Батьки учнів 5-х класів

12.

Анкета «Ваша дитина»

Адаптація дітей у 1,5,10 класах / упоряд. Т.Червонна. – К.: Шк..світ. – 2008. – 128 с.-С.40-41

Визначення рівня адаптованості дітей

Батьки

учнів 5-х класів

3. Дослідження особливостей       пізнавальної  сфери учнів

3.1.  Дослідження відчуттів

1.

Дослідження м’язово-суглобних відчуттів

Пашукова,А.И.Допира,Г.В.Дьяконов. Психологические Исследования. -Москва-Воронеж-1996г.,176 с

Дослідження рівня розвитку м’язовосуглобних відчуттів

6-17 років

2.

Абсолютний поріг зорового відчуття.

Робоча книга практичного психолога / В.Б.Шапарь.-М.:АСТ; Харків: 2007

Визначення порогу зорового відчуття

6-17 років

3.

Абсолютний поріг слухового відчуття.

Робоча книга практичного психолога / В.Б.Шапарь.-М.:АСТ; Харків: 2007

Визначення порогу слухового відчуття.

6-17 років

4.

Методика дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. – 332 с. – С. 95-97. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Дослідження відчуттів

10-17 років

5.

Методика «Тактильні відчуття»

Робоча книга практичного психолога / В.Б.Шапарь.- М.:АСТ; Харків: 2007

Визначення порогу тактильного відчуття

10-17 років

3.2. Дослідження сприймання

1.

Методика «Дізнайся, хто це»

Немов Р.С. Психология. - Кн. 3. - М.: ВЛАДОС, 2002.-с.166-171.

Визначення обсягу сприймання

З 5 років

2.

Методика «Окомір»

Терлецька Л. Шкільна психо-діагностика. К.: Ред. Загально-педагог. газет, 2003. -С17

Оцінка точності окоміру.

       5-7 років

3.

Методика визначення сформованості сприймання просторових відношень

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. – 332 с. – С. 97-100. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

 

Визначення сформованості сприймання просторових відношень

      5-7 років

4.

Методика «Графічний диктант» (Д.Б.Ельконін)

Бобіна Ю.В. Обліково – звітна документація практичного психолога.-метод.реком.-Харків.-2007.

Вивчення рівня розвитку зорового і слухового сприймання

6-8 років

5.

Методика «Чого не вистачає на малюнках?»

Немов Р.С. Психология. - Кн. З. – М: ВЛАДОС, 2002. - С.196-197.

Здатність сприймати об’єкти цілісно

6-9 років

6.

Методика «Обсяг сприймання»

Терлецька Л. Шкільна психодіагностика К.: Ред..Загальнопедагог. газет, 2003.-с.20-21

Визначення обсягу сприймання

6-9 років

7.

Дослід «Осмисленість сприйняття в запам’ятанні»

Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 704 с. – С. 52.

Дослідження осмислення сприймання

З 10 років

3.3. Дослідження уваги

1.

Методика «Дослідження уваги»

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. – 332 с. – С. 253  255. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Визначення показника обсягу уваги

5-7 років

2.

Методика «Дослідження спостережливості»

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. – 332 с. – С. 253. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Дослідження спостережливості

5-7 років

3.

Методика «Дослідження розподілу і переключення уваги»

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ 4.КДПУ ім.В.Винниченка, 195.99. – 332 с. – С. 255. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Дослідження розвитку розподілу і переключення уваги

5-7 років

4.

Матриця з кільцями Ландольта

Немов Р.С. Психология. - Кн. 3. - М.: ВЛАДОС, 2002.-с.166-171.

Визначення стійкості, розподілу, переключення уваги

6-10 років

5.

Тест Тулуза - П’єрона

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006р.

Вимірювання швидкості психічних процесів, обсягу та якості уваги

6-9 років

6.

Тест «Розподіл і переключення уваги»

Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 704 с. – С. 45-46.

Дослідження розподілу і переключення уваги

6-10 років

7.

Визначення розподілу і переключення уваги Р. Нємова

Немов Р.С. Психология. - Кн. З. – М: ВЛАДОС, 2002. - С.196-197.

Визначення розподілу і переключення уваги

6-10 років

8.

Точність  уваги

за методикою К. Іванова-Смоленського

"Коректурна проба"

Психологу для роботи: діагностичні методики М.В.Лемак, В.Ю.Петрище-Ужгород вид.О.Гаркуши, 2012-с.616

Точність  уваги

 

З 10 років

9.

Точність  уваги

за методикою К. Іванова-Смоленського

"Коректурна проба"

Психологу для роботи: діагностичні методики М.В.Лемак, В.Ю.Петрище-Ужгород вид.О.Гаркуши, 2012-с.616

Точність  уваги

 

           З 10 років

10.

Дослідження переключення уваги за методикою Шульте-Горбова «Чорно-червона таблиця»

Терлецька Л. Шкільна психодіагностика – К.: Редакції загально педагогічних газет. 2003-120с. (Бібліотека «Шкільного світу») (с.24-27)

Дослідження переключення уваги

     10 -15 років

3.4. Дослідження пам'яті

1.

Опосередковане

запам'ятовування за методикою Л. Виготського

Психологу для роботи: діагностичні методики М.В.Лемак, В.Ю.Петрище-Ужгород вид.О.Гаркуши, 2012-с.616

Опосередковане запам'ятовування

      З 8 років

2.

Продуктивність запам'ятовування

за методикою

О. Лурії "Піктограми"

Психологу для роботи: діагностичні методики М.В.Лемак, В.Ю.Петрище-Ужгород вид.О.Гаркуши, 2012-с.616

Продуктивність запам'ятовування

 

З 10 років

3.

Обсяг оперативної пам'яті

за методикою Е. Крепеліна "Рахунок"

Психологу для роботи: діагностичні методики М.В.Лемак, В.Ю.Петрище-Ужгород вид.О.Гаркуши, 2012-с.616

Обсяг оперативної пам'яті

 

З 13 років

4.

Заучування 10-ти слів. Методика О.Р.Лурії

С.Коробко, О. Коробко Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера  ЛТД, 2006. – 416 с. (с.136)

Оцінка стану пам’яті, втомлюваності, активності уваги. Визначення обсягу короткочасної і відстроченої пам’яті

Від 5-ти років

5.

Тест «Мимовільна пам’ять»

Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 704 с. – С. 48.

Дослідження мимовільного запам’ятовування

6-10 років

6.

Тест «Обсяг короткочасної пам’яті»

Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 704 с. – С. 49.

Дослідження обсягу короткочасної пам’яті

6-10 років

7.

Методика «Пам’ять на числа»

Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 704 с. – С. 49-50.

Оцінка короткочасної зорової пам’яті, її обсягу і точності

З 10 років

8.

Методика «Пам’ять на образи»

Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 704 с. – С. 50-51.

Вивчення образної пам’яті

З 10 років

9.

Методика «Оперативна пам’ять»

Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 704 с. – С. 52-53.

Вивчення короткочасної пам’яті

З 10 років

10.

Тест «Довготривала пам’ять»

Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 704 с. – С. 55-57.

Визначення обсягу короткочасної та довготривалої пам’яті

 

З 10 років

11.

Дослідження швидкості запам’ятовування

Психологічний інструментарій.

Пам’ять дитини, - К.:Главник, 2004.

Дослідження швид-

кості за-

пам’ятовування

13-18

років

12.

Дослідження

логічної та

механічної пам’яті

Психологічний інструментарій.

Пам’ять дитини, - К.:Главник, 2004. 

Дослідження логічної

та механічної пам’яті.

13-18

років

13.

Дослідження типу запам’ятовування

Психологічний інструментарій.

Пам’ять дитини, - К.:Главник, 2004.

Дослідження типу

запам’ятовування.

Будь-

який вік

3.5. Дослідження мислення

1.

Методика «Нісенітниці»

 

 

Немов Р.С. Психология. - Кн. З. – М: ВЛАДОС, 2002. - С.196-197.

Елементарні образні уявлення, логічні зв’язки й відношення між предметами

6-7 років

2.

Тест «Дослідження творчості, широти, самостійності і логіки мислення»

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. – 332 с. – С. 280. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Дослідження творчості, широти, самостійності і логіки мислення

З 6 років

3.

Тест «Гнучкість мислення»

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. – 332 с. – С. 279-280. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Дослідження гнучкості мислення

З 6 років

4.

Методика дослідження логіки і гнучкості мислення

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. – 332 с. – С. 116-117. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Дослідження логіки і гнучкості мислення

З 6 років

5.

Методика дослідження порівняння

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. – 332 с. – С. 117-118. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Дослідження порівняння

З 6 років

6.

Вміння встановлювати логічну послідовність подій(модифіка

ція Л.Кондра

тенко,Л.Богуслав

ської,С.Гончарен

ко методики «Логічна послідовність подій» із тесту інтелекту Д.Векслера

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006р

Визначення здатності до відтворення окремих подій чи фрагментів дійсності та надання їм логічної  цілісності, спроможності розуміти ситуацію та передбачати події

З 6 років

7.

Методика «Смужка»

 О. Зака

С.Коробко, О. Коробко Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера  ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначення наявності рефлексивної дії як необхідної умови теоретичного розв’язування задач

 8-9 років

8.

Методика «Короткий переказ»

 

С.Коробко, О. Коробко Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера  ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначення уміння учня переосмислюва

ти текст та передавати його зміст у більш узагальненій формі

9-11 років

9.

Тест структури інтелекту Амтхауєра

Толкование пословиц / Альманах психологических тестов. М., 1995, С.125-126.

Вивчення структури інтелекту особистості

       З 12 років

10.

Методика «Тлумачення прислів’їв»

Альманах психологических тестов. М., 1995, С.125-126.

Рівень розвитку мислення, рівень розвитку асоціативних процесів

З 12 років

11.

Методика «Тип мислення» Резапкіна Г.В.

Альманах психологических тестов. М., 1995, С.125-126.

Дослідження типу мислення

З 12 років

12.

Методика "Числові ряди" Крепеліна

Психологу для роботи: діагностичні методики М.В.Лемак, В.Ю.Петрище-Ужгород вид.О.Гаркуши, 2012-с.616

Аналітичність мислення

З 13 років

 

 

3.6. Дослідження уяви

 

 

1.

Тест «Склади казку»

Готовність дитини до навчання/ Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник.-К.: Мікрос-СВС, 2003 .- С.86

Дослідження рівня уяви

 

 

 

       5-7 років

 

2.

Тест «Особливості творчого уявлення»

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.66

Виявлення особливостей творчої уяви

     З 6-и років

3.

Методика

«Придумай розповідь»

Немов Р.С. Психология. - Кн. З. – М: ВЛАДОС, 2002. - С.196-197. 

Діагностика рівня розвитку уяви

6-9 років

4.

Методика «Вербальна фантазія»

Немов Р.С. Психология. - Кн. З. – М: ВЛАДОС, 2002. - С.196-197.

Дослідити рівень вербальної фантазії

6-8 років

5.

Методика «Малюнок»

Немов Р.С. Психология. - Кн. З. – М: ВЛАДОС, 2002. - С.196-197.

Дослідження рівня розвитку фантазії

6-8 років

6.

Методика «Скульптура»

Немов Р.С. Психология. - Кн. З. – М: ВЛАДОС, 2002. - С.196-197.

Дослідження рівня розвитку фантазії

6-8 років

7.

Методика «Дослідження розвитку уяви як показника шкільної зрілості»

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. – 332 с. – С. 129-130. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Дослідження розвитку уяви

     6-9 років

8.

Тест «Особливості творчої уяви»

Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 704 с. – С. 66.

Дослідження розвитку уяви

    10-17 років

9.

КТТМ (субтест П.Торренса)

Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. -К.: Мікрос-СВС, 2003. - с.32-38

 

Дослідження творчості, гнучкості, оригінальності мислення, та розробленості теми.

    6-18 років

10.

Вивчення зв’язку творчої уяви з

процесом

сприймання,пам’яті та мислення

Г.Г. Бикова, О.В.Нерівня Практикум з психології,-

Львів: ВО «Вища школа»,

1985.

Вивчення зв’язку

творчої уяви з про-

цесом сприймання,

пам’яті та мислення

12-15

років

11.

Дослідження

просторової

уяви

Г.Г. Бикова, О.В.Нерівня Практикум з психології,- Львів: ВО «Вища школа»,1985.

Дослідження просто-

рової уяви.

8-14 ро-

ків

3.6. Дослідження  рівня  інтелектуального  розвитку

 

1.

Експрес – методика вивчення рівня інтелектуального розвитку учнів 1 – х класів: (Б.К.Пашнєв) 

Метод. посібник – Х.:Вид.група «Основа», 2007 

Виявляється здатність до систематизації, логічного мислення, розкриття зв’язків і відносин, що існують між різними предметами та явищами. 


     6-7 років 

2.

Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів

Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів. Видання друге, перероблене і доповнене. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2006. – 36 с

Діагностика і диференціація вікової норми інтелектуального розвитку, затримки психічного розвитку та розумової відсталості у молодших школярів

6-8 років

3.

Методика «Виділення суттєвих ознак поняття».

За Т.Марциновською

ПІ. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини./Упоряд.:С.Максименко,Л.Кондратенко,О. Главник- К.: Мікрос – СВС, 2003. – 112 сю (Психологічний інструментарій).

Бібліогр.: с. 110

Виявлення здатності до виокремлення суттєвих ознак поняття

5-10 років

4.

Тест «Розрізані фігурки», Л.Переслені, О.Шуранова

ПІ. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини./Упоряд.: С.Максименко,Л.Кондратенко,О. Главник- К.: Мікрос – СВС, 2003. – 112 сю (Психологічний інструментарій).Бібліогр.: с. 110

Виявлення рівня розвитку наочно-дієвого мислення, зорового сприйняття, візуально-моторної інтеграції.

6,5-9 років

5.

Тест Гудинаф - Харриса

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: В 2 кн. – М.: 1999. – Кн. 1

Дослідження рівня інтелектуального розвитку

7-10 років

6.

Методика «Речення»

За Головей Л.А., Рибалко Є.Ф.

ПІ. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини./Упоряд.: С.Максименко,Л.Кондратенко,О. Главник- К.: Мікрос – СВС, 2003. – 112 сю (Психологічний інструментарій).Бібліогр.: с. 110

Виявлення дивергентної продуктивності при операціях із символічним матеріалом.

 

8-10 років

7.

Методика «Класифікація»

За Головей Л.А., Рибалко Є.Ф.

ПІ. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини./Упоряд.: С.Максименко,Л.Кондратенко,О. Главник- К.: Мікрос – СВС, 2003. – 112 сю (Психологічний інструментарій).Бібліогр.: с. 110

Виявлення дивергентної продуктивності на семантичному матеріалі.

8-10 років

8.

Методика визначення стилю навчання і мислення

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст/ укладач

М.В. Лемак ,В.Ю.Петрище- Вид. 2-виправл.- Ужгород 2012р

Вивчення стилю мислення та навчання

З 12 років

9.

Тест «Рівень персональних досягнень» (Вандерлік - 93)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст/ укладач М.В. Лемак , В.Ю.Петрище- Вид. 2-виправл.- Ужгород 2012р

Діагностика розумових здібностей, визначення менталь

них можливостей особистості.

З 14 років

10.

Методика «Шахова дошка» Т.Тюрін

Основи психодіагностики /Упоряд.: Л.Терлецька, О.Главник.- К.: Шкільний світ, 2006

Визначення інтелектуальної активності

15-17 років

11.

Тест «Загальних розумових здібностей»

 А.Отіс, Р.Леннон

Федоров В.Д. Психодіагностика особистості в системі диференціації / науково-методичний збірник. Ч.6, Хм.РВВ, 1993

Визначення рівня загальних розумових здібностей

9-14 років

12.

Методика «Логіко-кількісне відношення»

Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. -- М.: КСП, 1996 - с. 141-142

Оцінка розвитку логічного мислення

12-18 років

13.

Методика дослідження швидкості і широти мислення

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: навчально – методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім В. Винниченка, 1999р.-с119-120. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Дослідження показників швидкості і широти мислення

12-18 років

14.

ШТУР 2 - Шкільний тест розумового розвитку

Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. - К.: Освіта,1993.

Діагностика розумового розвитку учня. Контроль за процесами розвитку за період навчання.

12-18 років

3.7.Вивчення    здібностей, обдарованості

 

1.

Шкала оцінювання поведінкових характеристик кращих учнів

Психологічна діагностика обдарованості: монографія / [Р.О. Семенова, Д.К. Корольов, М.О. Мельник та ін.] / за ред. Р.О. Семенової. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.— 172 с (Рекомендовано  до  друку вченою радою Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, (протокол № 10 від 26 грудня 2011 року)

Оцінки стабільності проявів обдарованості

         З 6 років

2.

Модель ідентифікації обдарованих молодших школярів (за Дж.Рензуллі)

Коробко С., Коробко О.

Робота психолога з мол. школярами: Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006

Виявлення обдарованих дітей

      6-10 років

3.

Тест «Твій тип інтелекту»

Щоб хотіти вчитися. Профорієнтаційний посібник дя молодших школярів //Психолог – 2006 - №17 – травень.(Вкладка – С. 14-17)

Діагностика інтелектуального потенціалу

      6-10 років

4.

Опитувальник особистої схильності до творчості (Г.Девіс)

Пашнєв Б.К. Психодіагностика обдарованості. -Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007. - 128 с.

Вивчення схильності особистості до творчості

З 12 років

5.

Методика «Визначення здібностей учнів Хаана і Кафа»

Психологічна підтримка творчості учня / Упоряд. О.Главник, В.Зоц. - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.-128с. (Бібліотека „Шкільного світу”)

Визначення здібностей учнів до різних видів діяльності

10-18 років

6.

Шкала тестів розумового розвитку А.Біне-Т.Сімон

Варіант Л.Термена

Інтелектуальні здібності дитини-К.. Мікрос - СВС, 2003, 96с. Газета "Психолог" №23-24, 2005, с.20

Вивчення розумового розвитку

     6-15 років

7.

Тест П.Торренса

Ааптація О.Щебланової

та І.Аверіної

ПІ. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини./Упоряд.: С.Максименко,Л.Кондратенко, О. Главник- К.: Мікрос – СВС, 2003. – 112 сю (Психолог. інструментарій).Бібліогр.: с. 110

Оцінка творчої обдарованості

6-18 років

8.

Тест Айзенка

Немов Р.С. Психология. - Кн. З. – М: ВЛАДОС, 2002. - С.196-197.

Оцінка і рівня розвитку здібностей

15-18 років

9.

Тест «Творчий потенціал особистості»

Психологічне супроводження профільного навчання. – Х.: Вид.група «Основа», 2007. – 144с. – «Серія «Профільне навчання»)

Вивчення меж допитливості, упевненості, сталості, прагнення до незалежності,здатнос

ті абстрагуватися, зосереджуватися.

15-18 років

10.

Анкетне опитування батьків (за І. І. Карабаєвою)

Проценко О. В. Розвиток здібностей та обдарувань у дошкільників.-К.:Шк.світ,2011.-128с.-с.45-47

Дослідження обдарованості

Батьки

11.

Діагностика розвитку здібностей, нахилів дітей

Проценко О. В. Розвиток здібностей та обдарувань у дошкільників.-К.:Шк.світ,2011.-128с.-с.19-21

Діагностика розвитку здібностей,

нахилів дітей

Батьки

4.Дослідження   особистісної сфери   дитини

 

4.1. Комплексне дослідження особистості

 

1.

Методика

«Неіснуюча тварина»

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Т.1. - М.; ВЛАДОС, 2001.

Визначення особистісних рис, тенденцій

З  6 років

 

2.

Проективний тест

«Малюнок сім’ї»

 Хоментаускас Г.Т.

Шевандрин Н.И. психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: ВЛАДОС, 2001.-С.470-473

Визначення особливостей стосунків в сім’ї

     З 6-и років

 

3.

«Символічне уявлення Я-образу» (Лонг-Зіллер) 

Бойбіна Ю.В. Обліково-звітна документація практичного психолога. Метод.реком. – Харків. – 2007

Дослідження уявлення про власне «Я»

    6 – 10 років

4.

Методика «Життєві цінності» (автор Н.Шевченко)

Діагностичний інструментарій психолога /упоряд. Т.Гончаренко.-К.:Шк.світ.2008.-128 с. – (Біблотека «Шкільного світу»)

Визначення ієрархії значущості життєвих цінностей учнів різних вікових груп

   6 - 17 років

5.

Загальна оцінка особистості В.М.Мельников, Л.Т.Ямпольський

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.: ВЛАДОС, 2000. - Кн.2 –с.300-320

Загальна оцінка особистості:нейрон

тизм, психотизм, депресія,сенситив

ність, інтроверсія, загальна активність

З 12 років

6.

Методика А.С.Будассі   

 

Бойбіна Ю.В. Обліково-звітна документація практичного психолога. Метод.реком. – Харків. – 2007

Комплексне дослідження особистості

   З 12 років

7.

Опитувальник самоставлення В.Столін

ПІ. Готовність до профільного навчання.-К.: О.Главник, С.Максименко, Л.Кондратенко. Мікрос-СВС, 2003р.

Виявлення мотивів самоусвідомлення, самопізнання

15-17 років

8.

Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР) З. Карпенко

Адаптація дітей у 1, 5, 10 класах / упоряд. Т. Червона. – К.: Шкільний світ, 2008. – С. 53-55

Дослідження тривожності, імпульсивності, агресивності, схильності до нечесної поведінки, замкненості, невпевненості

9-11 років

 

9.

Методика «Автопортрет»

 Р.Бернс модифікація Є.Романової, С. Потьоміної

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании-М.: ВЛАДОС, 2003

Дослідження особистісної сфери старшокласника

15-17 років

4.2. Дослідження  темпераменту

 

1.

Тест-опитувальник «Коло» за Айзенком

Навчання, адаптація дитини до школи /Упоряд. С. Макси-менко, К. Максимен-ко, О. Главник. К.: Мікрос, 2003. 

Визначення типу темпераменту

4-7 років

2.

Темпоральні особливості М. Клімова, В. Козлова

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006р.

Дослідження особливостей ЦНС

8-10 років

3.

Методика «Коло»

 

Терлецька Л.  Шкільна психодіагностика. – К. Видав. Ред.заг.пед.газет, 2003

Визначення типу темпераменту особистості

      8 -9 років

4.

Тест Айзенка

Нємов Н.С. Психологія., Кн.3.: Експериментальна і педагогічна психологія і психодіагностика. – М.:Просвещение ВЛАДОС, 1995 г. –с.172.

Для визначення типу темпераменту

11-16 років

5.

Тест «Формула темпераменту»

Психологічне супроводження профільного навчання. – Х.: Вид.група «Основа», 2007. – 144с. – «Серія «Профільне навчання»)

Вивчення особливостей  темпераменту

 

4.3.Дослідження характеру

 

1.

Методика «Коротка абетка рис характеру»

Розвиток пізнавальних процесів дитини. Упоряд.: С.Максименко, В.Масенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС. – 2003.

Самооцінка рис характеру

  З 10-12 років

2.

Методика дослідження характеру особистості

Психологу для роботи: діагностичні методики М.В.Лемак, В.Ю.Петрище-Ужгород вид.О.Гаркуши, 2012-с.616

Вивчення сили характеру особистості

   З 13 років

3.

Методика «Оцінка схильності до ризику» О.Г.Шмельова

Пашукова Т.І., Допіра А.І.,Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І.Пашукової. – К.: Знання, 2000

Визначення схильності до ризику

з 14 років

4.

Самооцінка характеру методом оціночних шкал

Психологу для роботи: діагностичні методики М.В.Лемак, В.Ю.Петрище-Ужгород вид.О.Гаркуши, 2012-с.616

Вивчення переважаючих рис характеру характеру

З 14 років

5.

Методика «Визначення типу характеру» К.Юнг

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: навчально – методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В. Винниченка, 1999р. – 332с. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Визначення типу характеру особистості

10-15 років

6.

Тест-опитувальник Шмішека

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. 384 с.

Виявлення акцентуацій характеру у підлітків

13-18 років

4.4.Дослідження   мотивації

 

1.

«Діагностична гра у школу»

 

 

Готовність дитини до навчання / Упоряд. С. Максименко, І. Максименко, О. Главник, - К.: Мікрос – СВС, 2003

Визначення домінування пізнавального чи ігрового мотиву

        5–7 років

2.

Бесіда про школу (Т.Нєжнова, адаптовано Л.Дзюбко, Л.І. Гриценюк)

 

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк.- К.: Шкільний світ, 2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Діагностика рівня сформованості внутрішньої позиції школяра

 

5-7 років

 

3.

Методика дослідження мотивації учіння у першокласників. М.Гінзбург

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк. -К.:Шкільний світ,2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Дослідження мотивації учіння у першокласників

6-7 років

4.

Оцінка шкільної мотивації учнів початкових класів. Н.Лусканова

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк. -К.:Шкільний світ,2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Виявлення дітей, які характеризуються негативним ставленням до школи

6-8 років

5.

Визначення мотивації молодшого школяра до навчання в школі О.Ануфрієва, С.Костроміна

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк. -К.:Шкільний світ,2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Діагностика ставлення учня до себе, як до школяра. Усвідомлення навчальних мотивів

6-8 років

6.

Проективна методика «Продовж казку» Л.Дюсс.  Модифікація Л.Кондратенко

ПІ. Розумові здібності дитини. – К., Главник, 2004, с.100

Визначити причини зниження мотивації до навчання

       6-10 років

7.

«Тест кольорових виборів» Л.Собчик

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк.-К.:Шкільний світ,2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Визначення мотивів та потреб молодшого школяра

6-10 років

8.

Методика прямого оцінювання учнів середніх та старших класів

Діагностичний інструментарій психолога /упоряд. Т.Гончаренко.-К.:Шк.світ.2008.-128 с. – (Біблотека «Шкільного світу»)

Вивчення рівнів самооцінки, рівня домагань

З 10 років

9.

Мотиваційна структура навчальної діяльності школяра.

М.Алексєєва, М.Дригус

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк. -К.:Шкільний світ,2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Вивчення структури навчальної мотивації школяра

10-15 років

10.

Мотивація успіху та уникнення невдачі

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк. -К.:Шкільний світ,2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Вивчення мотиваційної спрямованості

10-15 років

11.

Вивчення спрямованості на здобуття знань(Є.П.Ільїна, Н.П.Курдюкова)

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк. -К.:Шкільний світ,2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Вивчення спрямованості на здобуття знань та на оцінку

10-15 років

12.

Методика діагностики мотивації до успіху (Т.Елерс)

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк. -К.:Шкільний світ,2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Діагностика мотиваційної спрямованості особистості на досягнення успіху

10-17 років

13.

Тест «Сформованість позитивної групової мотивації» (В.А.Розанова)

Діагностика навчальної мотивації: збірник методик/Людмила Дзюбко, Людмила Гриценюк. -К.:Шкільний світ,2011.-2011.- 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Формування групової мотивації

12-17 років

14.

Опитувальник для оцінки потреб досягнення успіху

Р. Нємов

Нємов Н.С.Психологія. Кн.3.: Експериментальна і педагогічна психологія і психодіагностика. – М.: ВЛАДОС, 1995 г. –с.172.

Визначення мотивів (прагнення успіху, страх невдачі)

З 12 років

15.

Анкета вивчення мотивів навчальної діяльності Б.Пашнєва

Психологу для роботи: діагностичні методики М.В.Лемак, В.Ю.Петрище-Ужгород вид.О.Гаркуши, 2012-с.616

Вивчення ставлення учнів до восьми основних мотивів навчальної діяльності

З 12 років

16.

Проективна малюн -кова методика

«Школа і Я»

Т.А.Устименко

Мотивація молодших школярів у процесі інтегрованого навчання. Методичні рекомендації для прак тичних психологів і вчителів поча ткової школи / Автор-укладач Н.О.Юдіна.За ред. В.Ф.Моргуна.

– Полтава, Terra. 2002. – 43с.

Дослідження мотивації учнів.

Визначення ставлення

до школи і пізнаваль-

ної діяльності

1-4 класи

5. Дослідження емоційно-вольової сфери

 

1.

Тест кольорових пірамід (методика М.Люшера в інтерпретації Л.Собчик)

Емоційний розвиток дитини / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос – СВС, 2003. – 112 с. – (Психол. інструментарій)

Визначення  емоційної сфери й особливостей інтелекту особистості 

З 5 років

2.

Графічна методика «Кактус»

Крамченкова В. О. Психодіагностика розвитку дошкільників.-Х.: «Ранок», 2013.-с.57-59

Дослідження емоційно-особистісної сфери

3-6 років

3.

Методика «Дослідження настрою» (А.Н.Лутошкін)

Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г., Уличний І.Л. Психологія розвитку: навчально – методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім В. Винниченка, 1999р,-с.153-155. (друкується за рішенням МОНУ про надання грифу від 24.11.2000 №2/1860)

Дослідження емоційного стану

     6-12 років

4.

Кольоровий тест

М. Люшера

Собчик Л. Н. Метод цветовых выборов — модификация восьмицветового теста Люшера : практическое руководство.  СПб.: Речь, 2007. — 128 с.

Визначення емоційних станів

З 9 років

5.

Методика  «Мій клас та мій учитель»

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006р.

Визначення емоційного ставлення учнів до класу та вчителя

З 9 років

6.

Методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпс

Психологу для роботи: діагностичніметодики.М.В.Лемак, В.Ю.Петрище-Ужгород вид.О.Гаркуши, 2012-с.616

Вивчення рівня шкільної тривожності

8-10 років

7.

Опитувальник «Емоційний стан дитини» / О. Захарова 

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006р.

Дослідження емоцій

8-10 років

8.

Методика виявлення групи ризику

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст/ укладач М.В. Лемак , В.Ю.Петрище- Вид. 2-виправл.- Ужгород 2012р

Вивчення стосунків в сім'ї, рівнів агресивно сті,недовіри до людей, невпевненості к собі, акцентуацій характеру

З 14 років

9.

Дослідження імпульсивності

(В. Лосєнков)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст/ укладач М.В. Лемак , В.Ю. Петрище- Вид. 2-виправл.- Ужгород 2012р

Вивчення рівня імпульсивності

З 14 років

10.

Виявлення схильності до емпатії (за методикою     І. Юсупова)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст/ укладач М.В. Лемак , В.Ю. Петрище- Вид. 2-виправл.- Ужгород 2012р

Дослідження рівня розвитку емпатії

З 15 років

11.

Опитувальник Ч.Д.Спілбергера

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн. 1.- М.; ВЛАДОС, 2003. - с.343 - 346

Визначення рівня тривожності

   12-18 років

12.

Діагностика стану агресії: опитувальник Басса-Даркі

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. - М.; ВЛАДОС, 1996. - с. 167 - 172.

Дослідження агресивності особистості

   12-18 років

13.

Агресивність модифікація тесту С.Розенцвейга

Немов Р.С. Психология. Кн.З. - М.; ВЛАДОС, 2002. - с.357-371

Оцінка ступеня розвинутості у людини рис особистості

   10-18 років

14.

Тест «Емоційна врівноваженість»

Психолого-педагогічна діагностика школярів / Упоряд. О.Л.Співак.-Х.: Ранок, 2009

Оцінка ступеню емоційної врівноваженості

З 15 років

6.Дослідження     міжособистісних стосунків    та соціально-психологічного

клімату

6.1. В сім'ї

1.

Малюнок сім'ї у вигляді напівказко- вих тварин

Газ «Психолог»,№41,2002.

Для дослідження особистості дитини

6-10 років

2.

Тест «Малюнок родини»

Халс, Херріс .О.А.Атемасова. Агресивна дитина: як їй допомогти? Харків. Видавнича група «Основа», 2010

Виявити особливості родинних стосунків

6-10 років

3.

Проективний

тест Рене-Жиля

1.Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородского. - Самара: "БАХРАХ", 1998;

2.Альманах психологічних тестів, М.:КСП, 1996.

Дослідження міжосо-

бистісних стосунків.

Виявлення сфери мі-

жособистісних відно-

син дитини і її сприй-

няття внутрі- шньо

сімейних відносин.

 

3 5 ро-

ків

4.

Методика

PARI

Е.Шеффер,

Р.Белла,

адаптация

Т.В.Нещерет

Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородс-

кого. - Самара: "БАХРАХ", 1998.

Дослідження міжосо-

бистісних стосунків.

Вивчення ставлення

батьків до різних сто-

рін сімейного життя.

Батьки

5.

Діагностика батьківського відношення А.Я.Варг, В.В.Столін

Практическая психодіагностика / подред. Д.Я. Райгородс-

кого. - Самара: "БАХРАХ", 1998.

Дослідження міжосо-

бистісних стосунків в

сім'ї.Дослідження батьківського ставле ння уосіб, що зверт аються за психологіч ною допомогою з пи тань виховання дітей і спілкування з ними.

Батьки

дітей з

7 до 15

років

6.

Опитувальник АСВ, аналіз сімейного виховання

Овчарова Р.В.Справочная книга

школьного психолога. - М.: "Просвещение", 1996.

Дослідження типу сі-

мейного виховання.

Визначення типу сі

мейного виховання і

характер його пору-

шення.

Батьки

7.

Графічний

тест «Моє ко-

ло спілкуван

ня»

Т.Ю.Андруще

нко

Рогов Є.І. Настільна книга практичногопсихолога, - М.:

Владос.

Дослідження кола та

характеру взаємодії

дитини з оточуючими-

її однолітками, бать

ками, вчителями.

1-4

класи

8.

Анкета «Про

взаємостосунки в сім’ї»

Кацинська Л.Л. Виховний процес у сучасній школі. – Рівне: ін-т ПКПК, 1997.

Дослідження міжосо-

бистісних стосунків у

сім’ї.

5-11

класи

9.

Опитувальник

«Типи вихо-

вання»

Баркан Л.І. Практична психологія для батьків або як навчитись розуміти свою дитину. – М.:

АСТ ПРЕСС, 1999.

Дослідження типу ви-

ховання.

Батьки

6.2. В навчальному колективі

1.

Опитувальник «Мій клас»( Методика Бовзера у модифіка- ції Ю. Гільзбурга)

. Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006р.

Діагностування ставлення окремих учнів до свого класу

6-12 років

2.

Дж. Морено

Соціометрія

С.Сівак. Методика комплексного психодіагностичного вивчення стану навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – с.20-25

Визначення стану емоційно-психологічних стосунків у дитячому колективі

З 7 років

3.

Методика

«Секрет»

Т.А. Репіна

Л.А. Венгер, В.С.Мухіна «Задачі та

вправи з дитячої психології», - М.:

Просвіта, 1987.

Визначення взаємин

між дітьми та статусу

дитини в групі ровес-

ників.

6-9 років

4.

Анкета «Оцінка відносин

підлітка з класом»

Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога, - М.:

Владос.

Виявлення трьох мо-

жливих типів сприй-

ма ння індивідом групи.

8-11класи

5.

Анкета «Вимір міжособистісних стосунків у класі»

Кацинська Л.Л. Виховний процес у сучасній школі. – Рівне: ін-т ПКПК, 1997.

Вимір міжособистіс-

них стосунків у класі.

5-11класи

6.

Референто-

метрія

А.І.Красило, А.П.Новгородцева, Московський психолого-

соціальний ін-т «Статус психолога і

проблеми його адаптації в навчальному закладі», - Москва-

Воронеж, 1995.

Дослідження міжосо-

бистісних виборів у

групі, виявлення рів-

ня референтності окремих членів групи.

Учні

7.

Визначення

індексу групової згуртованості Сішора.

Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной

жизни. – М.: "Просвещение", 1991.

Дослідження рівня

згуртованості колек-

тиву.

Діти,

дорослі

8.

Взаємини з педагогами

Зайченко М.В. Інструментарій соціального педагога/М.Зайченко. -К.:Шк.світ,2011.-(Бібліотека «Шкільного світу»

Вивчення взаємин з педагогами

Середній і старший шкільний вік

6.3. В педагогічному колективі

 

1.

Оцінка психологіч

ного клімату в колективі

Л.Н.Лутошкіна

Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога, - М.:

Владос.

Дослідження міжосо-

бистісних стосунків у

колективі.

Діти,

дорослі

2.

В.П. Симонов

Методика діагностики стилю взаємодії суб’єктів менеджменту

Бухлова Н.В., Мазуренко Л.М. Вивчення ефективності

діяльності педагога-вихователя. – Х. : Вид. група «Основа», 2006.- с.65-69.

Отримання інформації щодо структури міжособистісних відносин педагога.

Педагоги

3.

Експрес – діагностика по вивченню соціально – психологічного клімату в колективі

Практическая психодиагностика / под. ред. Д.Я. Райгородского. - Самара: "БАХРАХ", 1998.

Дослідження міжосо-

бистісних стосунків в

групі.

Визначення соціаль-

но-психологічного

клімату в колективі.

Педагоги

4.

Методика оцінки психологічної

атмосфери в

колективі

А.Ф.Фідпер

Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородского. - Самара: "БАХРАХ", 1998.

Дослідження міжосо-

бистісних стосунків в

групі.Визначення оцінки психологічної атмосфери в колективі.

Педагоги

5.

Методика виявле ння типових способів поведін

ки педагога в конфліктних ситуаціях

М.М.Заброцький,С,Д.МаксименкоКомунікативна компетентність учителя:сутність і шляхи формування.-К.-Ж.,2000

Для встановлення домінуючого стилю поведінки особистості в конфліктній ситуації

Педагоги

6.

Методика діагностики здатності педагогів до емпатії

М.М.Заброцький,С,Д.МаксименкоКомунікативна компетентність учителя:сутність і шляхи формування.-К.-Ж.,2000

Виявлення здатності педагогів до емпатії

Педагоги

7.

Методика оцінки особистісної тривожності педагогів

М.М.Заброцький,С,Д.МаксименкоКомунікативна компетентність учителя:сутність і шляхи формування.-К.-Ж.,2000

Для оцінки особистісної тривожності педагогів

Педагоги

7. Дослідження професійних   здібностей,  нахилів   учнів

 

1.

Тест «Чи знаєте Ви свої професійні схильності»

Психологічне супроводження профільного навчання. – Х.: Вид.група «Основа», 2007. – 144с. – «Серія «Профільне навчання»)

Діагностика професійних схильностей

15-18 років

2.

Методика «Характеристика інтересів»

Психологічне супроводження профільного навчання. – Х.: Вид.група «Основа», 2007. – 144с. – «Серія «Профільне навчання»)

Виявлення ступенів виразності інтересів школярів

15-18 років

3.

Методика визначення професійно-орієнтованого типу особистості Дж.Голланда

Методи професійної психодіагностики/ Є.Руденко.-К.: Шк.світ,2011.128 ст. – (Бібліотека Шкільного світу)

Визначення професійно-орієнтованого типу особистості і відповідних типові професій

   З 14 років

4.

Методика оцінки само спрямовуючого пошуку

Методи професійної психодіагностики/ Є.Руденко.-К.: Шк.світ, 2011.128 ст. – (Бібліотека Шкільного світу)

Діагностика професійного самовизначення підлітка

    З 14 років

5.

Визначення спрямованості особистості Б.Басс (орієнтаційна анкета)

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. - М.: ВЛАДОС, 2001.- Кн.1 – 384с. (с.369-374)

Визначення рівня готовності до вибору професії

14-18 років

6.

Опитувальник професійної спрямованості (ОПС) Д.Голланда (модифікація В.В.Синявського, О.О.Яшишина)

Професійні здібності учня / Упоряд.: С.Максименко, О.Главник, М.Левтик -К.: Главник, 2004.-112с.- (Психологічний інструментарій) (с.11-18)

Виявлення професійного типу спрямованості особистості підлітка

14-18 років

7.

Диференціально – діагностичний опитувальник (ДДО)Є.А.Клімов.

Лемак,  Петрище. Психологу для роботи:діагностичні методики. Ужгород:в-во О Гаркуші,2012.

Для відбору на різні

типи професій згідно

з класифікацією типів

професій.Діагностика схильностей та професійних інтересів старшокласників.

3 14

років

8.

Карта інте-

ресів

Є.А.Клімов

Лемак,  Петрище. Психологу для роботи:діагностичні методики. Ужгород:в-во О Гаркуші,2012.

Дослідження інте-

ресів та здібностей

осо бистості

9-11класи

9.

Орієнтаційно-

діагностична

анкета нахи-

лів та інте-

ресів

ОДАНІ

Б.А. Федоришин,С.Я. Карпіловська,

Є.М. Ткаченко та ін.

Профконсультаційна робота зі старшокласниками під ред.

Б.А. Федоришина.-К.: Радянська школа,1980.

Виявлення та оцінка

інтересів старшокла-

сників.

9-11

класи

10.

Методика

Л.Йоваши

Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородского. - Самара: "БАХРАХ", 1998.

Виявлення цікавості

до техніки, фізичного

розвитку і стану здо-

ров'я,уваги, витримки, вміння зосередитись при наявності зовніш ніх дратівників.

Визначення придат-

ності особистості для

праці на транспорті.

3 15

років

11.

Тест „Квадрат

інтересів”

Вибір професії або

задача з багатьма

невідомими. Терно-

піль: “Підручники.

Посібники”, 1997.

Виявлення професій-

них інтересів.

Для відбору на різні

типи професій згідно

з професійними інте-

ресами.

3 14 років

8. Особливості  освітнього   процесу

1.

Анкета «Учитель-учень»

Рогов Е.И.

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в об-

разовании. – М.:“Владос”, 1995.

Дослідження профе-

сійної діяльності вчи-

теля.Виявлення рівня компетентності вчи теляяк спецаліста з точки зору учнів, ступінь симпатії учня до вчителя, реальні взаємовідносини вчителя з учнями.

Учні 5-

11-х

класів

2.

Анкета «Що нам цікаво?»

С.Сівак. Методика комплексного психодіагностичного вивчення стану навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002

Визначення особливостей начальних інтересів учня

 

3.

Анкета «Класний керівник очима учнів»

С.Сівак. Методика комплексного психодіагностичного вивчення стану навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – с.11-14

Визначення характеру стосунків між класним колективом і класним керівником

7-11 класи

4.

Вирішення

педагогічних

ситуацій

Л.Ф. Островська. Педагогічні ситуації в  сімейному вихованні

дошкільнят, - М.,1989.

Вирішення педагогіч-

них ситуацій.

Педагоги

5.

Анкета «Ставлення

до школи».

Л.Л. Кацицька Виховний процес у сучасній школі. – Рівне: ін-т

ПКПК, 1997.

Вивчення ставлення

учнів до школи та на-

вчання.

5-11

класи

6.

Референтометрія для вчителя

С.Сівак. Скринінг шкільного життя. – Т. – 2002.

Визначення професій ного рейтингу

Педагоги

7.

Індивідуальний стиль викладання

А.Маркова, А.Ніканова Туріщева Л.В. Настільна книга шкільного психолога: Навчально-метод. посіб. для вчителя.– Х.: Вид. група «Основа».– 2008.– с.40

Визначення індивідуального стилю викладання

Педагоги

8.

Тест «Самооцінка уміння керувати роботою класу»

Психолог №6, 2006

Виявлення уміння керувати класом

Педагоги

9.

А.А.Андрєєв.Комплексна методика для вивчення задоволе ності батьків життє діяльністю освітньої установи

Бухлова Н.В., Мазуренко Л.М.. Вивчення ефективності діяльності педагога  -вихователя.

Визначення ставлення батьків до освітньої установи і до навчально – виховного процесу

Батьки

9.Соціологічні дослідження

 

1.

Анкета «Що ви знаєте про ВІЛ/СНІД?»

Профілактика ВІЛ-СНІДу та ризикованої поведінки. Журавель Т.В.,Лях Т.Л.,Петрик О.М.; під аг.ред.Лях Т.Л. – К.,2003 -112с.

Вивчення знань дітей про ВІЛ/СНІД

Учні підліткового віку

2.

Опитувальник «Девіантна поведінка особистості»

М. Зайченко «Інструментарій соціального педагога» К.: Шкільний світ, 2011

Діагностика вподобань учня, схильність до асоціальної поведінки, упевненості в майбутньому.

    13-17 років

3.

Вивчення схильності учнів до шкідливих звичок

М. Зайченко «Інструментарій соціального педагога» К.: Шкільний світ ,2011

Виявлення в класному колективі учнів, які потребують допомоги з проблем тютюнової та алкогольної залежності.

13-17 років

4.

Анкета «Інформованість підлітків про наркотики»

М. Зайченко «Інструментарій соціального педагога» К.: Шкільний світ ,2011

Визначення рівня інформованості підлітків про наркотики

5-11 класи

5.

Анкета «Оцінка рівня інформованості щодо проблеми наркоманії в суспільстві»

М. Зайченко «Інструментарій соціального педагога» К.: Шкільний світ ,2011

Визначення рівня інформованості підлітків щодо проблеми наркоманії в суспільстві

Старшо-

класники

6.

Анкета звичок

М. Зайченко «Інструментарій соціального педагога» К.: Шкільний світ ,2011

Вивчення звичок підлітка

Старший шкільний вік

7.

Тест залежності від нікотину

Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі - К.:КМЦССМ,2003

Визначення рівня залежності від тютюнопаління

Від 13 років

8.

Анкета для тих, хто хоче кинути палити

Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі - К.:КМЦССМ,2003

Визначення психологічної готовності до відмови від паління

Від 13 років

9.

Анкета «Алкоголь і організм людини. Чи маєте ви схильність до вживання алкоголю?»

Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі - К.:КМЦССМ,2003

Дослідження встановлення і схильності особистості до вживання алкоголю.

Від 14 років

10.

Пре-тест «Корисні звички» (опитувальник по визначенню рівня ставлення молод-

ших школярів щодо алкоголю та куріння).

 

Корисні розрахунки,або як оцінити ефективність превентивного навчання. Методичні рекомендації для вчителів. Москва – Вінниця, 2001

Складений канд. психологічних наук О.Л.Романовою

Визначення обізнаності дітей щодо шкідливості впливів тютюну та алкоголю

З 7 років

11

Соціологічна анкета за модифікацією Панок В.Г.

Працюючі діти як соціально – педагогічний феномен./За редакцією І.І. Цушка _ К.: Віка – Центр, 2003

Вивчення проблеми насильства над дітьми

Від 15 років

12.

Анкета «Толерантність»

//Соціальний педагог.-2013- №4

Вивчення терпимості до інших людей

Учні 8-9 класів

13.

Методика «Моє здоров’я»

 

//Психолог- 2013-№11-12

 О. Титаренко,

Г. Стояновська

Оцінювання стану свого здоров’я

Старшо-

класники

14.

Анкета «Рівень адаптації в соціумі»

Зайченко М.В. Інструментарій соціального педагога / Майя Зайченко. – К.: Шк.світ, 2011. –

128 с.

Вивчення рівня адаптації в соціумі

 

З 9 років

15.

Анкета «Я і мої друзі»

Абетка соціального педагога / укладач В.В. Волканова. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 235 с.

З'ясування соціальних зв’язків учнів

Від 13 років

16.

Анкета «Взаємини в родині»

Абетка соціального педагога / укладач В.В. Волканова. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 235 с.

Вивчення взаємин в родині

Від 12 років

17.

Анкета «Особливості уявлень про майбутню сім'ю»

г. «Психолог», №42,2010

Визначення знань і готовності до утворення майбутньої сім'ї

Старшо-

класники

 

 


ВИСНОВОК

експертної комісії

 

Центру практичної психології і соціальної роботи

експертиза від ___________ 20____ р. щодо відповідності стандартам поданих психодіагностичних методик показала такі результати:

 (П.І.П.) ___________________________________________________

Назва навчального закладу ____________________________      

району ________________________________________

 

Подано перелік, який складається з ___________ психодіагностичних методик

 

Реєстраційний номер: ___________

 

Основні напрямки психологічних і соціологічних досліджень і відповідності поданих методик стандартним вимогам

1. Дослідження готовності дитини до навчання у школі _________________________

2. Дослідження психологічної адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів ________________

3. Дослідження особливостей пізнавальної сфери школяра _______________________

4. Дослідження професійних здібностей і нахилів старшокласників ________________

5. Дослідження особливостей особистісної сфери дитини ________________________

6. Дослідження особливостей емоційної сфери учня ____________________________

7. Дослідження міжособистісних стосунків серед учнів, учителів, батьків ___________

8. Дослідження особливостей навчально-виховного процесу ______________________

9. Соціологічні дослідження ________________________________________________

Загальні висновки та рекомендації ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голова експертної комісії:

Члени експертної комісії:

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

Експертної комісії

Центру практичної психології і соціальної роботи

 

Від «____» __________ 20 __ р. , протокол № _________

 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
19 лютого
Переглядів
73
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку