Інтегрований урок: “Розстріляне відродження” на Україні"

Про матеріал
Проблемні питання: Чим була зумовленна боротьба сталінського режиму з діячами культури у 30-х роках ХХ століття? Чому цей період ввійшов в історію як період ``розстріляного відродження``? У чому самобутність і значимість цього періоду у літературі рідного краю?
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема уроку: Історія України “Розстріляне відродження” на Україні Українська література “Розстріляне відродження” в літературі рідного краю

Номер слайду 2

Основні поняття: ``культурна революція``; ``нова людина``; радянська інтелігенція; коренізація; українізація; ``розстріляне відродження`` ідеологія; модернізм; відродження; сонет; символізм; парафраза; компаративний аналіз; ``розстріляне відродження``

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Проблемні питання: Чим була зумовленна боротьба сталінського режиму з діячами культури у 30-х роках ХХ століття? Чому цей період ввійшов в історію як період ``розстріляного відродження``? У чому самобутність і значимість цього періоду у літературі рідного краю?

Номер слайду 6

Коренізація—процес укоріняння державних партій в національх республіках, сприяння розвитку культур та мов національностям та створення державного апарату з місцевих кадрів.

Номер слайду 7

Українізація—політика, спрямована на підготовку партійно-державних кадрів української національності; урахування національних факторів при формуванні партійного й державного апарату; організація та відкриття мережі українських дитячих садків. Шкіл, технікумів, закладів культури(бібліотек, музеї, театрів тощо); випуск українських ш\газет, журналів, книг і підручників; глибоке вивчення української мови, літератури, історії України, географії і відродження й розвиток національних традицій культури.

Номер слайду 8

Модернізм (з франц.новітній,сучасний) Основні риси: Європеїзм Увага до сучасності,її відображення Символомислення Інтуїтивізм Естетизм Інтелектуалізм Ліризм Індивідуалізм

Номер слайду 9

Стильові течії Імпресіонізм (Василь Чумак, Василь Еллан-Блакитний, Микола Хвильовий) Експресіонізм (Тодось Осмачка) Конструктивізм (Валер’ян Поліщук) Футуризм (Михайло Семенко, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий) Символізм (Яків Савченко, Петро Савченко, Володимир Ярошенко, Микола Терещенко, Андрій Головко) Неоромантизм (Володимир Сосюра, Юрій Яновський, Олекса Влизько) Неокласицизм (Микола Зеров, Павло Филипович, Максим Рильський, Михайло Драй-Хмара, Освальд Бургардт)

Номер слайду 10

Відродження - напрям в західноєвропейській літературі, який виник на початку ХVI ст. в Італії. Особливості українського відродження: Пошук нових стилів, манер та форм творчості. Відкидання нормативності й консерватизму. Оновлення жанрових форм і тематики. Розмаїття стильових течій і літературних угруповань.

Номер слайду 11

Культурна революція – революційні перетворення в культурі й усьому духовному житті суспільства, які відбуваються в наслідок перемоги соціалістичної революції; невід’ємна складова частина соціалістичного і комуністичного будівництва. Ідеологія – система ідей, поглядів на суспільство, людину, систему цінностей, норм певного класу; система цілей і шляхи їх досягнень.

Номер слайду 12

Втручання компартії в літературний процес Літературні угруповання Пролетарські “Плуг” письменники “Гарт” “Молодняк” Ідеологія більшовизму Соціальна проблематика зображення класової боротьби Буржуазні “Ланка” письменники“ВАПЛІТЕ” попутники неокласики Продовжували кращі традиції класичної літератури Утверджували справжні духовні цінності

Номер слайду 13

ГУЛАГ—головне управління виправно-трудових таборів, трудових поселень і міст ув`язнення; підрозділ НКВС, який здійснював керівництво системою виправно-трудових таборів в 1934-1960роках; найважливіший орган системи політичних репресій СРСР. Утворене 25 квітня 1930р.

Номер слайду 14

“Розстріляне відродження”—нищення представників української культури, літераторів і митців, звинувачених в “українському буржуазному націоналізму”.

Номер слайду 15

Остап Вишня

Номер слайду 16

Павло Петрович Постишев( партійний псевдонім—Єрмак)—радянський партійний і державний діяч, один з організаторів геноциду українців в 30-х роках, за вказівкою Сталіна розгромив українське національне відродження, очолював компанію проти Миколи Скрипника, що привела до його самогубства.

Номер слайду 17

Григорій Косинка

Номер слайду 18

Микола Зеров

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Соловецький концтабір(Соловки)—перший в СРСР концентраційний табір. Ув`язненими були засуджені за ст.. 58 Карного кодексу ( контрреволюція, терор, шпигунство, диверсія, збройне повстання). В 1937р. Соловецький табір перетворено на `` Соловецьку в`язницю(тюрму)`` особливого призначення Головного управління державної безпеки СРСР із закритими ізоляторами.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Ст. 126 Громадянам УРСР забезпечується недоторканість особи. Ніхто не може бути заарештований інакше, як за постановою суду або з санкції особи. Конституція УРСР 30 січня 1937р.

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Іван Вирган “Наша молодість не збоку, А в виру життя цвіла”

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Народний Комісаріат Внутрішніх справ (НКВС)—одне в виконавчо-адміністративних відомств (міністерств) уряду СРСР союзно-республіканського підпорядкування. Створено 7 листопада 1917р. 19 березня 1946р. перейменовано на Міністерство внутрішніх справ. Займався боротьбою з національними та політичними рухами, які проповідували ідеї національної незалежності і закликали до повалення радянської влади. Для досягнення мети використовувались методи: ув`язнення, допити, тортури.

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Дмитро Борзяк

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Партія соціалістів-революціонерів—есерів —виникла на зламі століть ( лідери В. Чернов, в Україні—Д. Дорошенко). Основну революційну силу есери бачили в селянстві; вони широко використовували терор проти представників влади. З УПСР співпрацював Михайло Грушевський

Номер слайду 37

“Варенька” “Букет пролісків” “Чиновник” “Тов. Андрій” “Бузковий кущ” “У монастир” “Під дощ” Єдина збірка оповідань 1927 рік

Номер слайду 38

Батурин—резиденція гетьманів Лівобережної України(Дем`яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи). З 1760 року. Батурин—власність Кирила Розумовського. Після ліквідації полкового поділу України у складі Чернігівського намісництва, потім—малоросійської губернії, а з 1802р.—Чернігівської губернії. Нині—місто Бахмацького р-ну Чернігівської області.

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Спілка Визволення України—сфальсифікований процес над українською елітою. Репресіями було піддано 45 учених, письменників та інших відомих діячів України: С. Єфремова, В. Чеховського, О. Ніковського, Г.Голостевича та інші. Сталінському режиму необхідно було цілком підкорити собі інтелігенцію.

Номер слайду 41

Михайло Драй-Хмара “Я умру, а те, у що я вірю, залишиться і житиме без мене – напевно житиме…”

Номер слайду 42

Український поет Літературознавець Перекладач Поліглот

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Номер слайду 47

Номер слайду 48

с. Малі Канівці Золотоніського повіту Полтавської губернії с. Панське м. Золотоноша Черкаська гімназія Колегія Павла Галагана в Києві

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Історико-філологічний факультет Київського університету Львів, Будапешт, Загреб, Белград, Бухарест Петроградський університет Київ Кам’янець-Подільський університет

Номер слайду 53

Стефан Малларме Символізм – художній напрям у мистецтві та літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Його засадничою особливістю є тотальна “символізація” художнього мислення, внаслідок якої речі матеріального світу перетворювалися у свідомості митця на “знаки” певних душевних станів і вічних ідей, котрі знаходяться поза межами земної реальності, а художні образи – на символи, що тлумачилися як єдиний засіб прорватися через серпанок повсякдення до сутності речей, ідеальної краси та істинного сенсу.

Номер слайду 54

Сонет—старовинний ліричний жанр, який має строгу будову(2 катрени і 2 терцети), виник у першій половині ХІІІ ст. в Італії. Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui Va-t-il nous dйchirer avec un coup d’aile ivre Ce lac dur oubliй que hante sous le givre Le transparent glacier des vols qui n’ont pas fui ! Un cygne d’autrefois se souvient que c’est lui Magnifique mais qui sans espoir se dйlivre Pour n’avoir pas chantй la rйgion oщ vivre Quand du stйrile hiver a resplendi l’ennui. Tout son col secouera cette blanche agonie Par l’espace infligйe а l’oiseau qui le nie, Mais non l’horreur du sol oщ le plumage est pris. Fantфme qu’а ce lieu son pur йclat assigne, Il s’immobilise au songe froid de mйpris Que vкt parmi l’exil inutile le Cygne.

Номер слайду 55

Номер слайду 56

“Гроно п’ятірне”

Номер слайду 57

Номер слайду 58

Номер слайду 59

Номер слайду 60

“Гроно п’ятірне”

Номер слайду 61

Колима—розмовна назва регіону на Далекому Сході Росії, де були в роки масових репресій 1932-1954, розташовувались виправно-трудові табори з особливо важкими умовами життя та праці. Адміністративний центр Колими м. Магадан

Номер слайду 62

Номер слайду 63

Номер слайду 64

Номер слайду 65

Номер слайду 66

Номер слайду 67

Номер слайду 68

Номер слайду 69

Номер слайду 70

Номер слайду 71

Номер слайду 72

Номер слайду 73

Номер слайду 74

Номер слайду 75

Номер слайду 76

Номер слайду 77

Номер слайду 78

Номер слайду 79

Номер слайду 80

Номер слайду 81

ppt
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
9 лютого
Переглядів
387
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку