19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Інтегрований урок із географії та фізичної культури у 8 класі на тему «Гімнастика»

Про матеріал

Тип уроку: інтегрований урок повторення та систематизазії знань. Форма проведення: урок-гра. Інтеграція: предмет «Географія». Обладнання: карта України, роздатковий матеріал, " чорний ящик ", степ-платформи, гімнастичні палиці, гімнастичні мати. Форми: розповідь учителя, бесіда, робота в групах, завдання – дослідження. Методи: «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Вікторина», «Незакінчене речення». Завдання 1.Виконувати фізичні вправи з модуля «Гімнастика». 2.Вміти працювати в групах, командах. 3.Аналзувати та оцінювати діяльність однокласників. 4.Виконувати вправи оздоровчих систем. Місце проведення: спортивна зала. Час проведення: 45 хвилин.

Перегляд файлу

Інтегрований урок з географії та фізичної культури у 8 класі з теми «Гімнастика»

Мета:

Навчальна

Формувати предметні компетентності

Здоров`язбережувальна компетентність – здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров`язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров`я інших людей.

Навчально-пізнавальну (компетентність рухової дії) – розширювати руховий досвід, вдосконалювати навички життєво необхідних рухових дій, використовувати їх у повсякденній та ігровій діяльності.

Особистісну – розширювати функціональні можливості організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

Розвивальна

Розвивати ключові компетентності:

Інформаційно-цифрова компетентність – використовувати цифрові пристрої для навчання техніки рухових навичок, фізичних вправ, оцінювання власного стану, моніторингу рухової активності.

Математична компетентність – здійснювати самооцінювання власного фізичного стану, здійснювати підрахунок та аналізувати ЧСС у стані спокою та під час фізичних навантажень.

Уміння вчитися впродовж життя – шукати, аналізувати та систематизувати інформацію у сфері ф/к та спорту.

Ініціативність та підприємливість – боротися, здобувати чесну перемогу та з гідністю приймати поразку, контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі рухової діяльності

Екологічна грамотність і здорове життя – свідомо ставитися до власного та здоров’я інших; організовувати гру чи інший вид рухової діяльності.

Виховна

Виховувати відповідальність за своє та життя оточуючих;

Усвідомлювати важливість фізичної діяльності впродовж життя для самореалізації особистості;

Прагнення до потреби постійного фізичного вдосконалення.

 

Реалізація наскрізних ліній:

Екологічна безпека та сталий розвиток (НЛ - 1) – бути готовими брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь; вміти проводити різні форми рухової активності в умовах природного середовища.

Здоров’я і безпека (НЛ - 2) – формувати навички самоконтролю в процесі занять ф/к, дотримуватись правил безпечної поведінки під час уроків, змагань та інших форм фізичного виховання; навчатися бути духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінним членом суспільства, який здатний дотримуватися ЗОЖ і формувати безпечне життєве середовище.

Тип уроку: інтегрований урок повторення та систематизазії знань.

Форма проведення: урок-гра.

Інтеграція: предмет «Географія».

Обладнання: карта України, роздатковий матеріал, " чорний ящик ", степ-платформи, гімнастичні палиці, гімнастичні мати.

Форми: розповідь учителя, бесіда, робота в групах, завдання – дослідження.

Методи: «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Вікторина», «Незакінчене речення».

Завдання

1.Виконувати фізичні вправи з модуля «Гімнастика».

2.Вміти працювати в групах, командах.

3.Аналзувати та оцінювати діяльність однокласників.

4.Виконувати вправи оздоровчих систем.

Місце проведення: спортивна зала.

Час проведення: 45 хвилин.

 

 

 

 

Зміст

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

1. Шикування в одну шеренгу

До 1 хв

 

Вимірювання ЧСС 1 за 10 с

І. Орієнтація, мотивація діяльності, бесіда.

Повідомлення завдань уроку, мети.

  • Які уроки у 8 класі ви вважаєте складними?
  • Як ви гадаєте, чи можливо поєднати кілька предметів в одному уроці?
  • А якщо спробувати з’єднати фізику та ф/к, математику та ф/к, літературу та ф/к, географію та ф/к?
  • Що пов’язує предмети між собою?
  • Які відчуття викликають у вас такі уроки?
  • Де ви можете проявити свої емоції,  дізнатися щось нове про міста, звичаї рідного краю?
  • Все! Вирішили! Сьогодні урок ф/к та географії.  Все, що знаходиться сьогодні у спортивній залі нам обов’язково знадобиться для нашої подорожі. Тож відправляємось мальовничими містами України. Але не забуваємо, що завдання з фізичної культури виконати теж треба.

Сьогодні ми будемо повторювати та узагальнювати вправи з теми «Гімнастика». Чекаю від вас уваги, допомоги, старання.

А чого чекаєте ви від мене? 

 

 

 

 

80-100 уд./хв

 

Відповіді учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Цілереалізація

2.1. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичними палицями:

5 хв

 

 • В. П. — стійка (0. С), палиця внизу. 1 — стати навшпиньки, палиця вгору; 2 — опуститися, палиця на лопатки; 3 — стати навшпиньки, палиця вгору; 4 — В. П.;

4-6 разів

Перешикуватися у дві шеренги, узяти
палиці. Руки випрямляти повністю.

• В. П. — стійка ноги нарізно, палиця затиснута за спиною в ліктях. 1 — пово-
рот тулуба ліворуч; 2 — нахил уперед; 3 — випрямитися; 4 — В. П.; 5-8 — те саме праворуч;

4-6 разів

Ноги в колінах не згинати.

• В. П. — те саме. 1-3 — пружинисті нахили назад; 4 — В. П.; 5-8 — те саме з нахилом уперед;

6-8 разів

Із великою амплітудою.

• В. П. — 0. С, палиця вгорі. 1-3 — нахилитися ліворуч, опускаючи праву руку, кінцем палиці торкнутися підлоги збоку; 4 — В. П.; 5-8 — те саме в інший бік;

6-8 разів

У повільному темпі.

• В. П. — те саме, палиця внизу-позаду. 1 — присісти на носках, затиснути палицю під колінами; 2 — руки вперед долонями всередину; 3 — узяти палицю до рук;  4 — В. П.;

12-14 разів

Тулуб тримати прямо.

• В. П. — стійка ноги нарізно, палиця внизу. 1 — просунути ліву ногу через палицю, переступити вперед; 2 — те саме правою ногою; 3-4 — те саме, переступаючи назад;

4-6 разів

Утримувати рівновагу.

• В. П.— 0. С, палиця внизу. 1 — перестрибнути вперед через палицю; 2 відпускаючи ліву руку, набути В. П.

4-6 разів

Під час стрибка коліна піднімати до грудей

Вимірювання ЧСС 2 за 10 с

 

110-120 уд./хв

 

 

2.2.Степ-аеробіка

7 хв

Учні виконують кардіо-тренування на степ-платформах.

Вимірювання ЧСС 3 за 10 с

 

 

120-140 уд./хв

2.3.Інтерактивна вікторина

1. Яку кількість обласних центрів має Україна?

2. Поклади якої корисної копалини в Україні є найбільшими?

3. Назвіть найвищу гору України.

4. Яка річка в Україні є найбільшою?

5. Де знаходиться географічний центр України?

3 хв

Використовуючи картки, учитель сканує варіанти відповідей учні за допомогою смартфона.

 

                                                                                                                                                                                                  Основна частина

3.1.Конкурс 1: "Чорний ящик".
Завдання з географії. Кожній команді дано чорний ящик.

Естафета. 1-й учасник виконує перекид вперед - лягти на гімнастичну лаву, проповзти, підтягуючись руками (одночасно) -перекат в упор присівши; перекид вперед  -виконує завдання і повертається до команди, передає естафету наступному і т.д.

4 хв

Команда повинна відгадати, що знаходиться у чорному ящику і викласти назву на фліпчарті, при цьому виконуючи естафету.

Текст для команди 1

Цей виріб є традиційним одягом українців. Їх носили як жінки, так  і чоловіки. У жіночому варіанті найдавніший вишитий елемент був рукав, а саме його верхня частина — «полик». З часом вони набули регіональних відмінностей. Так, на лівому березі Дніпра вони не мали комірця, а зав'язувалися шнурком, на правому березі −мали комірець, часом стійку (Сорочка).

Текст для команди 2

Найдавніший загальнослов'янський варіант незшитого стегнового одягу. Була відома майже на всій території України і мала локальні варіанти оформлення. Переважно складалася з двох вузьких пілок вовняної саморобної тканин. На Подніпров'ї була у вигляді двох шматків товстого неваляного однотонного сукна різної ширини, частіше чорного та синього кольорів (Запаска).

3.2.Конкурс 2: Україна – єдина країна.

Естафета. 1-й учасник проповзає по гімнастичному мату - виконує стрибки через лавку ноги разом - повзе по мату ; виконує завдання з географії  і повертається до команди, передає естафету наступному і т.д.

4 хв

Завдання з географії.

На контурній карті України потрібно відзначити обласні центри.

Івано-Франківська область

АР Крим

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Кіровоградська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

3.3.Конкурс 3: Географічна пошта.

Естафета. 1-й учасник повзе карачки по гімнастичній лавці- прокочується боком по гімнастичному мату - виконує завдання з географії  і повертається до команди, передає естафету наступному і т.д.

4 хв

Завдання з географії. Плином принесло сумку з поштою. Треба її вірно розкласти. Одна команда відбирає об'єкти, що відносяться до паливних корисних копалин, інша – до рудних.

Вимірювання ЧСС 4

 

120-130 уд./хв

3.4.Конкурс 4: Багатий світ України.

Естафета. 1-й учасник робить перекиди назад по гімнастичному мату, пробігає по гімнастичній лаві, пролазить в обруч - виконує завдання і повертається до команди, передає естафету наступному і т.д.

4 хв

Завдання для команд:учасникиберуть наліпки з зображеннями флори та фауни України та розклеюють їх на карту.

Розклеїти картки на карту України.

3.5.Конкурс 5: Українські народні ігри.

Кожна команда показує домашнє завдання - народну гру.

7 хв

 Гра «Хлібчик»

Всі, хто бажає грати, беруться за руки і стають попарно (пара за парою) на якійсь відстані від гравця, в якого нема пари. Він і є "хлібчиком".

- Печу-печу хлібчик! (Вигукує хлібчик)
- А випечеш? (Питає задня пара)
- Випечу!
- А втечеш?
- Побачу!
З цими словами два задніх гравця біжать наперед, з тим, щоб стати перед хлібчиком.
А той намагається спіймати одного з них до того, як вони візьмуться за руки.
Якщо йому це вдасться, то він разом з впійманим гравцем стає наперед, а гравець, що лишився без пари, стає хлібчиком. Гра повторюється в тому ж порядку.
Правила гри: остання пара може бігти тільки після закінчення переклички.

Гра «Стрибунці – горобці»

Для гри малюють коло.Обирають  ведучого "ворону" і поставте його в коло.А інші гравці повинні знаходитися за межами кола (вони і є "горобці"). "Горобчики" стриб-скок в коло, пострибають там і потім з нього випригують.Ведучий,  намагається зловити "горобця" в момент, коли той знаходиться всередині кола. Коли "ворона" зловить "горобчика" вони міняються місцями, і гра починається знову.

Вимірювання ЧСС 5

 

 

ІV. Рефлексійно-оцінюючий етап.

4.1. Підведення підсумків

Ми сьогодні з вами подорожували рідною Україною. Що нового ми дізнались? Які вправи ми виконували на уроці? Тобто, скажіть, будь ласка, ті навички, які ми здобуваємо у школі (на різних предметах) вони потрібні в житті?

 

Відповіді дітей

4.2.Конкурс 6 «Я люблю тебе, Україно!»

2 хв

На кольоровій долонці написано назву культурної пам’ятки України. Задання кожного учня: наклеїти долоньку та знайти місцезнаходження пам’ятки на карті України.

4.3. Оцінювання дітей.

1 хв

 

4.4. Рефлексія

- Які емоції викликав цей нестандартний урок?

- Що сподобалось?

- З яким ще уроком ви хочете провести урок ф/к?

1 хв

Відповіді дітей

4.5 Повідомлення домашнього завдання.

1 хв

Підібрати улюблені музичні твори.

 

 

docx
Додано
7 травня
Переглядів
141
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку