7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Інтерактивна дидактична гра "Орфографічні перегони"

Про матеріал
Гра дає змогу закріпити теоретичні відомості та правописні навички, формує загально пізнавальні вміння правильно писати слова з вивченими орфограмами, пояснювати їх за допомогою правил
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ОРФОГРАФІЧНІ ПЕРЕГОНИПравила гри. Розпочати гру

Номер слайду 2

Правила гри. У грі можуть брати участь 2-6 учасників. Учасники змагаються, хто перший зможе пояснити правопис слова. Гра починається з кнопки «Розпочати гру». За допомогою відкриваються на слайді питання. При наступному натисненні з’являється відповідь і тд. На слайді розміщено фішки учасників - 2 «СОНЦЯ», які рухаються до фінішу ( ),коли на них натиснути. Їх рух фіксує правильну відповідь учасника гри на питання. Переможець І туру продовжує гру в другому і тд. Перемагає у грі той, хто протримається найбільше турів. За допомогою кнопки відбувається перехід до наступного слайду - туру гри. Вихід із гри

Номер слайду 3

торф’яний(коли перед губними приголосними є Р, що належить до кореняторф..яний пів’ящика(після префікса на твердий приголосний)Апострофпів..ящика зв’язок. Коли перед губними є інший приголосний, але він належить до префіксазв…язокдухмяний(коли перед губними приголосними є інший, крім р, що належить до кореня)духм..янийдит’ясла(після першої частини складних слів, що закінчується на твердий приголосний)дит..яслаrrrrrr

Номер слайду 4

Контрастний(від іменників іншомовн.походження на –ст) контрас…ний чесний(стн-сн)Спрощення приголосних чес..ний Хвастливий(виняток) хвас..ливийякісний(стн-сн) якіс..нийшістнадцять(виняток)шіс..надцятьrrrrrr

Номер слайду 5

приїхати(дієслово виражає наближення) пр..їхати препогано(найвищий вияв якості; пре=дуже) Префікси пре-, при- пр..погано пришити(дієслово виражає приєднання ) пр..шитиприкрити(дієслово виражає неповноту дії) пр..крити преподобний окрема група слів:престол, презирство,преосвященнийпр..подобнийrrrrrr

Номер слайду 6

зцідити(С – тільки перед приголосними. К а Ф е П Т а Х)(З,С)цідити зшити(с- тільки перед приголосними К а Ф е П Т а Х)Префікси з-, с- (з,с)шити скочити(С - перед приголосними. К а. Фе П Т а. Х) (з,с) кочитиспалахнути(С - перед приголосними. К а. Фе П Т а. Х)(з,с)палахнутизсадити(с- тільки перед приголосними К а Ф е П Т а Х)(з,с)садитиrrrrrr

Номер слайду 7

левен яен у назвах живих істот середнього родудоленька. Е у зменшувально-пестливих суфіксах -еньк,-єньк дол(е,и)нька паливо(-ив у іменниках с.р., що означають матеріал або продукт праці;Винятки: марево, зарево, маєво. Суфікси іменниківпал(е,и)во вузличок(-ичк-, ичок- в іменниках, утворених від слів із суф. –ик, -иц)вузл(е,и) чоклев(е,и)няпорушення(енн- у віддієслівних іменниках з наголосом на корені)поруш(е,и)нняrrrrrr

Номер слайду 8

грушевий ЕВ- після м'якого та шиплячого приголосного з наголосом на основігруш (е,о)вийгрошов ий. ОВ- після шиплячих та й з наголосом на закінченні Суфікси прикметників грош(о,е)вий Галин. Ин - після приголосних (крім Й) у присвійних прикметниках. Гал(і,и)нкварцовий. ОВ - після твердого приголосногокварц(о,е)виймедичний-ичн- у словах іншомовного походження з основою на д т з с ц ж ч ш ж р (правило “дев'ятки”)мед(і,и)чнийrrrrrr

Номер слайду 9

сивобородий= сива борода утворено від залежних слів (СС) сиво/бородийпівнічно- східний(поєднання проміжних сторін світу) Складні прикметники північно/східний. Сніжно-білий(поєднання кольорів, чи їх відтінків;винятки: червоногарячий,жовтогарячий)Сніжно/білийвійськово-морський(з першою частиною військово, воєнно-, але військополонений, військовозобов'язаний) військово/морський семирічний(перша частина - числівник, написаний словами) семи/річнийrrrrrr

Номер слайду 10

Складні іменники віце-президент(з першою частиною віце-, міні-, максі-, екс-, обер-, лейб-)віце/президентпрем'єр-міністр (державні посади, вчені, військові і наукові звання)прем'єр/міністрзірвиголова (утворено від основ наказової форми дієслова + іменник)зірви/головаавтомотокрос(з трьох і більше основ)авто/мото/крос купівля – продаж (протилежні за змістом поняття) купівля/продажrrrrrr

Номер слайду 11

Власні назви ріка Прут (геогафічні та астрономічні назви) (Р,р)іка (П,п)рут. Південний вокзал(перше слово у назвах областей, організацій, партій, парків, вокзалів, музеїв, навчальних закладів) (П,п)південний (В,в)окзалжурнал “Трибуна” ( у назвах, художніх, музичних творів, журналів, газет)(Ж,ж)урнал (Т,т)рибунаезопова мова ( у складі фразеологізмів, наукових термінів)(Е,е)зопова (М,м)ова Різдво Христове (власні назви божеств, релігійних свят)(Р,р)іздво (Х,х)ристовеrrrrrr

Номер слайду 12

З перемогою!!!

pptx
Додано
16 січня 2019
Переглядів
286
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку