Календарне планування 3 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з української мови, літературного читання, математики, природознавства, я у світі, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я, музичного мис-тецтва на 2019 / 2020 навчальний рік для 3 класу складено згідно з розвантаженими та оновленими навчальними програмами для почат-кової школи, затвердженими на Колегії Міністерства освіти і науки України 04. 08. 2016 р. та чинними підручниками для 3 класу.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з: української мови

літературного читання

математики

природознавства

я  у світі

образотворчого мистецтва

трудового навчання

основ здоров’я

музичного мистецтва

на 2018/2019 навчальний рік

для 3 класу

учителя Городецького НВК

Федчук Ніни Миколаївни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городець

                                                                2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування з української мови, літературного читання, математики, природознавства, я у світі, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я, музичного мис-тецтва на 2018 / 2019 навчальний рік для 3 класу складено згідно з розвантаженими та оновленими навчальними програмами для початкової школи, затвердженими на Колегії Міністерства освіти і науки України 04. 08. 2016 р. та чинними підручниками для 3 класу.

 

1. Літературне читання: підруч. для 3 кл. / О. Я. Савченко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 192 с.

 

2. Українська мова: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. /

М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 192 с.

 

3. Математика: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. /

Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 192 с.

 

4. Природознавство: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. /

 І. В. Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 176 с.

 

5. Образотворче мистецтво: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко. – К.: Видавничий

дім «Освіта», 2013. – 144 с.

 

6. Трудове навчання: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. /

 В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. - Харків: Сиция,

 2013. – 128 с.

 

7. Основи здоров’я: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. /

 І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. – К.: Видавництво «Алатон», 2013. – 160 с.

 

9. Музичне мистецтво: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл.  /

Л. С. Аристова, В. В. Сергієнко. – К.: Видавничий дім «Освіта»,

2013. – 112 с.

 

10. Я у світі : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Таг-ліна, Г. Ж. Іванова. – Х.: Видавництво «Ранок», 2013. – 144с.

 

Розклад уроків

 

                                          І семестру

     

       Понеділок                        Вівторок                             Середа

1. _______________           1. _______________          1. _______________

2. _______________           2. _______________          2. _______________

3. _______________           3. _______________          3. _______________

4. _______________           4. _______________          4. _______________

5. _______________           5. _______________          5. _______________

6. _______________           6. _______________          6.  _______________

 

                        Четвер                                       П’ятниця

                   1. ______________                  1. _______________

                   2. ______________                  2. _______________

                   3. ______________                  3. _______________

                   4. ______________                  4. _______________

                   5. ______________                  5. _______________

                   6. ______________                  6. _______________

 

 

                                      ІІ семестру

     

       Понеділок                        Вівторок                             Середа

1. _______________           1. _______________          1. _______________

2. _______________           2. _______________          2. _______________

3. _______________           3. _______________          3. _______________

4. _______________           4. _______________          4. _______________

5. _______________           5. _______________          5. _______________

6. _______________           6. _______________          6.  _______________

 

                        Четвер                                       П’ятниця

                   1. ______________                  1. _______________

                   2. ______________                  2. _______________

                   3. ______________                  3. _______________

                   4. ______________                  4. _______________

                   5. ______________                  5. _______________

                   6. ______________                  6. _______________

 

                            Структура навчального року

І семестрз 1 вересня по 28  грудня                             Канікули

ІІ семестр – з 14 січня по 31 травня                   з 27. 10 по 04. 11 ( осінні )

                                                                                          з 29. 12 по 13. 01 ( зимові )

                                                                                          з 23. 03 по 31. 03 ( весняні )

Календарно-тематичне планування                          уроків української мови

                          (за програмою 119 год, за рік – 117  год)   ( 3,5 год на тиждень)

 

Види перевірки

Списування

Диктант

Перевірка мов-них знань і вмінь

Письмовий переказ

Діалог ( усно або письмово)

Загальна кількість

І семестр

1

1

1

1

1

5

 

 

 

 

 

ІІ семестр

1

2

2

-

-

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр – 54 год

 

№ уроку

                                  Тема уроку

Вправи

Дата

Примітка

                                          Мова і мовлення

    1

Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Українська мова – державна мова України. Український алфавіт

1-9

 

 

    2

Культура усного і писемного мовлення

10-19

 

 

    3

Культура спілкування. Практичне засвоєння слів увічливості. Увічливі звертання

20-23

 

 

                                                    Текст

    4

Розширення уявлень про текст та його будову.

Заголовок тексту

24-28

 

 

    5

Тема і мета тексту. Типи текстів за метою мов-лення. Складання колективної розповіді за ма-люнком і поданими словосполученнями

29-35

 

 

    6

Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту

36-40

 

 

    7

Розвиток  звязного мовлення. Розповідь за запитаннями.Спогади про літо

 

 

 

    8

Побудова тексту-розповіді. Складання  усної розповіді за серією малюнків

41-46

 

 

    9

Ознайомлення з жанром есе ( розмірковування у довільній формі на будь-яку знайому тему).

47-52

 

 

   10

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів

53-56

 

 

   11

Побудова текстів-описів. Зіставлення художнього і науково-популярного описів. Складання опису зайця

57-59

 

 

   12

Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом

60-64

 

 

   13

Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань, запрошень. Правила написання адреси

68-74

 

 

   14

Розвиток звязного мовлення. Розповідь за поданим початком і запитаннями. Осінь зачаровує красою

 

 

 

   15

Контрольна робота: письмовий переказ

 

 

 

   16

Аналіз контрольної  роботи. Узагальнення вивченого матеріалу

Тема

 

 

Речення

   17

Закріплення і узагальнення вивченого про речення. Поділ тексту на речення

75-79

 

 

   18

Види речень за метою висловлювання та інтонацією (розповідні, питальні, спонукальні; окличні і неокличні)

80-84

 

 

   19

Інтонування речень. Практичне уявлення про логічний наголос у реченні

85-87

 

 

   20

Звертання. Розділові знаки при звертаннях

88-92

 

 

21

Розвиток  звязного мовлення. Опис за власним спостереженням. Бабине літо

 

 

 

   22

Головні і другорядні члени речення

93-97

 

 

   23

Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень. Поширення речень за питаннями

98-102

 

 

   24

Поняття про словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. Встановле-ння  звязку слів у реченнях. Узагальнення знань учнів

103-107

 

 

25

Контрольна робота: складання діалогу

Тема

 

 

                                      Слово. Значення слова

   26

Аналіз контрольної роботи. Слова з прямим і переносним значенням

108-111

 

 

   27

Розвиток  звязного мовлення. План тексту. Усний переказ тексту за складеним планом. Тварини і люди

 

 

 

   28

Слова, що мають кілька значень. Побудова речень

112-115

 

 

   29

Слова, що звучать і пишуться однаково. Побудова речень

116-120

 

 

30

Слова, близькі за значенням (синоніми). Редагування тексту

121-125

 

 

   31

Ознайомлення з деякими фразеологізмами .

126-128

 

 

   32

Слова, протилежні за значенням (антоніми).  Контрольна робота: списування

129-134

 

 

   33

Аналіз контрольної роботи.  Узагальнення вивченого

 

 

 

34

Розвиток  звязного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом. Цікаве про птахів

Тема

 

 

                                                 Будова слова

   35

 Закінчення слова. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні

135-140

 

 

   36

Основа слова. Утворення слів

141-146

 

 

   37

Частини основи: префікс, корінь, суфікс.

147-151

 

 

   38

Спільнокореневі слова. Корінь слова

152-155

 

 

   39

Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того самого слова

156-159

 

 

   40

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення

160-163

 

 

   41

Розвиток  звязного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом. Будь обережним на кризі!

 

 

 

   42

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

164-168

 

 

   43

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з̍], [ц̍], [с̍]

169-173

 

 

   44

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях

174-178

 

 

45

Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом

179-183

 

 

   46

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником

184-189

 

 

   47

Вимова слів із дзвінкими та глухими приголос-ними звуками

190-193

 

 

   48

Розвиток  звязного мовлення. Твір з попе-реднім складанням плану. Снігу, снігу білого насипала зима

 

 

 

   49

Контрольна робота: диктант

 

 

 

   50

Аналіз контрольної роботи.Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

194-197

 

 

   51

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

198-204

 

 

52

Контрольна робота з мовної теми «Рече-ння», «Слово. Значення слова», «Будова слова»

 

 

 

   53

Аналіз контрольної роботи. Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

205-209

 

 

54

Розвиток  звязного мовлення. Написання листа з попереднім складанням плану. Вчимо-ся писати листа

Тема

 

 

 

ІІ семестр – 63 год

   55

Префікс. Словотворча роль префіксів

210-214

 

 

   56

Префікси і прийменники. Творення слів з допомогою найуживаніших префіксів

215-219

 

 

   57

Правопис префіксів роз-, без-

220-224

 

 

   58

Написання префіксів з- (с-)

225-228

 

 

   59

Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня

229-232

 

 

   60

Апостроф після префіксів

233-236

 

 

   61

Розвиток  зв’язного мовлення. Твір про свої враження від свята. Новорічне свято

 

 

 

   62

 Перенос слів із префіксами

237-240

 

 

   63

Суфікс. Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення

241-245

 

 

   64

Закріплення знань про роль суфіксів у словах.

246-250

 

 

65

Розбір слів за будовою

251-255

 

 

   66

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

256-258

Тема

 

 

Частини мови. Загальне поняття

   67

Загальне уявлення про частини мови

259-262

 

 

68

Розвиток  зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом. Київське море взимку

 

 

 

69

Логічні вправи на розрізнення слів за родови-ми і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови

263-266

 

 

70

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами

267-271

 

 

71

Закріплення вмінь розпізнавати частини мови

272-275

 

 

                                            Іменник

72

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот

276-279

 

 

73

Іменники, що означають назви істот та неістот. Зв’язок іменників з іншими словами у реченні

280-283

 

 

74

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках

284-287

 

 

75

Розвиток  зв’язного мовлення.  Твір з еле-ментами опису. З ким я дружу                               

 

 

 

76

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників

288-293

 

 

77

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників       

294-297

 

 

78

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дії

298-303

 

 

79

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

304-307

 

 

80

Вправи на визначення роду іменників. Спосте-реження за родовими закінченнями іменників

308-312

 

 

81

Розвиток  зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом. Строка-тий дятел – лісовий лікар

 

 

 

82

Змінювання іменників за числами

313-317

 

 

83

Іменники, які вживаються тільки в однині чи множині

318-321

 

 

84

Змінювання іменників за відмінками. Форма слова

322-325

 

 

85

Контрольна робота: диктант

 

 

 

86

Аналіз контрольної роботи. Прийменники й закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні

326-330

Тема

 

 

Прикметник

87

Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні

331-335

 

 

88

Розвиток  зв’язного мовлення. Твір за скла-деним планом. У моєї мами золоті руки

 

 

 

89

Зв’язок прикметників з іменниками

336-340

 

 

90

Встановлення зв’язку прикметників з іменни-ками

341-345

 

 

91

Змінювання прикметників за числами у сполу-ченні з іменниками

346-355

 

 

92

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників

356-359

 

 

93

Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми, прикмет-ники-синоніми

360-368

 

 

94

Вживання прикметників у прямому і перенос-ному значеннях

369-373

 

 

95

Розвиток  зв’язного мовлення. Твір-розпо-відь за складеним планом. Моя сімя

 

 

 

96

Спостереження за роллю прикметників у загадках. Закріплення вивченого

374-378

 

 

97

Контрольна робота з мовної теми «Імен-ник», «Прикметник»

 

 

 

98

Аналіз контрольної роботи. Закріплення й узагальнення знань про прикметник

379-387

Тема

 

 

Дієслово

99

Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієсло-ва з іменником у реченні

388-391

 

 

100

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах

392-398

 

 

101

Дієслова-синоніми. Редагування тексту

399-403

 

 

102

Розвиток  зв’язного мовлення. Опис науко-вий і художній. Уже прилинула весна

 

 

 

103

Дієслова-антоніми.  Контрольна  робота: списування

404-407

 

 

104

Аналіз контрольної  роботи.  Зв'язок дієслів з іменниками

408-417

 

 

105

Змінювання дієслів за часами

418-426

 

 

106

Дієслова завершеної і незавершеної дії

427-431

 

 

107

Розвиток  зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом. Чи все ми знаємо про тварин?

 

 

 

108

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова

432-440

 

 

109

Написання не з дієсловами

441-445

 

 

110

Контрольна робота з мовної теми «Діє-слово»

 

 

 

111

Аналіз контрольної роботи. Закріплення знань і вмінь з теми

446-449

Тема

 

 

Повторення вивченого за рік

112

Повторення вивченого на протязі року

450-456

 

 

113

Повторення вивченого на протязі року

457-461

 

 

114

Розвиток  зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту. Зозуля

 

 

 

115

Контрольна робота: диктант

 

 

 

116

Аналіз контрольної роботи.  Повторення вивченого на протязі року

462-466

 

 

117

Повторення вивченого на протязі року

467-470

Тема

 

 

 

 

 

 

 

 

   Календарно-тематичне планування уроків

літературного читання

(за програмою 119 год, за рік -119  год) (3,5 год на тиждень)

Види перевірки

Аудіювання

Навичка читання вголос

Навички читання мовчки

Усний  переказ прочитаного твору

Робота з літературним твором

Загальна кількість

І семестр

1

1

1

1

-

4

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

1

1

1

-

1

4

 

 

 

 

 

 

 

І семестр – 55 год

 

№ уроку

Тема уроку

Стор.

Дата

Прим.

                                    Цікава книга природи

1

Вступ до розділу «Цікава книга природи». На порозі чарівниця осінь. «Перший подих осені» (за А. Волковою)

5-6

 

 

2

Листки тендітні та сумні летять кружляючи кри-лато. К.  Перелісна «Осінні танці»

7-8

 

 

3

Осінь, ось вона, осінь! Л. Костенко «Вже брами літа замикає осінь» , «Шипшина важко віддає плоди» (напам'ять)

9

 

 

4

Урок позакласного читання. Осінь золотая тихо-ніжно ходить

 

 

 

5

Де лісова гілка – там і білка. М. Сингаївський «Осіння гра»

10-11

 

 

6

Ми кожну річку і горбок від лиха зберегти пови-нні. Г. Черінь. «Чи ми з природою єдині». В. Су-хомлинський «Соромно перед соловейком»

11-12

 

 

7

Як же гарно, чудово, привітно, ніби в казці, в осінньому лісі. О. Донченко «Лісовою стежкою»

13-15

 

 

8

Як же гарно, чудово, привітно, ніби в казці, в осінньому лісі. О. Донченко «Лісовою стежкою» (продовження)

13-15

 

 

9

Образи природних явищ. «Листопад — ворота зими» (за А. Волковою)

15-16

 

 

10

Підсумковий урок за розділом «Цікава книга природи»

17

 

 

 

11

 Урок позакласного читання. Бібліотечний урок. Книги, газети, журнали читай – розуму набирай

Тема

 

 

Від слова до книги

Мова - дивний скарб

12

Вступ до розділу «Від слова — до книги». Мови нема без народу,і народу без мови нема. «Наша мова» (за А. Коваль)

18-20

 

 

13

Мови нема без народу, і народу без мови нема. «Наша мова» (за А. Коваль) . Д. Білоус «Кожну літеру ціни»

21-22

 

 

14

Мова барвиста, мова багата. І. Січовик «Мова». Навчальне аудіювання

23-24

 

 

15

Привчайтесь працювати зі словниками. О. Сав-ченко  «Привчайтеся працювати зі словниками»

25-26

 

 

16

Опрацювання творів із «Хрестоматії  сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4класах».  Михайло Григорів. Збірка «Зелена квітка тиші»

 

 

 

17

Мова – безцінний скарб.Д. Білоус «Дивне роз-маїття». Н.  Умеров «Диктант»

26-28

 

 

18

Урок позакласного читання. Мої перші енцик-лопедії

 

 

 

Похвала книгам!

19

Вступ до теми «Похвала книгам!». Як з’явилася книга. «Як з’явилася друкована книга» (за В. Да-цкевичем)

29-31

 

 

20

Книги в Київській Русі. «Як жила книга за часів Київської Русі» (за О. Єфімовим)

32-33

 

 

21

Перший український майстер книгодрукування. «Друкар книг, перед тим небачених» (за О. Єфі-мовим)

33-35

 

 

22

Сонце – джерело світла, а книга – знань. Д. Пав-личко «Соняшник»

36-37

 

 

23

Книга не пряник, а дітей до себе манить.

 Л. Повх «У бібліотеці»

38-39

 

 

24

Урок позакласного читання. Мова і книга – найкращі винаходи людства

 

 

 

25

Будь допитливим. О. Савченко «Чи любиш ти читати журнали?

39-41

 

 

26

Місто твоїх друзів. «Бібліотека — затишний дім для зустрічі читача з книгою» (за матеріалами Державної бібліотеки України для дітей)

42-43

 

 

27

Контрольна робота: аудіювання

 

 

 

28

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Від слова – до книги»

44-45

Тема

 

 

З чистого джерела народної творчості

Чарівні казки

29

Вступ до розділу «З чистого джерела народної творчості». Прославлення героїзму в чарівних казках. «Кирило Кожум’яка» (українська народ-на казка)

46-49

 

 

30

За добро добром платять. «Кривенька качечка» (українська народна казка)

50-53

 

 

31

Урок позакласного читання. З народної скарб-ниці

 

 

 

Народні пісні

32

Вступ до теми «Народні пісні». «Два півники» (українська дитяча пісенька).

54-55

 

 

33

До їжі вовк, а до роботи заєць. «Грицю, Грицю» (жартівлива народна пісня). «Пісенька житнього віночка» (українська народна пісня)

55-56

 

 

34

Прислівя вчить, як на світі жить. Прислів’я

57

 

 

35

Золоті зернята народної мудрості. Скоромовки. Загадки

58-59

 

 

36

Підсумковий урок за розділом «З чистого джерела народної творчості»

60

 

 

37

Контрольна робота: навичка читання мовчки

 

 

 

38

Урок позакласного читання. Читаємо в рідному колі

Тема

 

 

Літературні казки й п'єса-казка

39

Вступ до розділу «Літературні казки й п’єса-казка». Раз добром налите серце – ввік не прохо-лоне.  В. Бичко «Казка-вигадка».  А. Дімаров «Для чого людині серце»

61-64

 

 

40

Поміркуємо над казкою. А. Дімаров «Для чого людині серце» (продовження)

64-66

 

 

41

Залізо іржа роз’їдає, заздрісний від заздрощів погибає.   В. Скомаровський «Чому в морі вода солона?»

67-71

 

 

42

На чужий труд ласий не будь. Ю. Ярмиш «Міс-то дружних майстрів».  Контрольна робота: усний переказ прочитаного твору

71-74

 

 

43

 На чужий труд ласий не будь. Ю. Ярмиш «Міс-то дружних майстрів». Контрольна робота: усний переказ прочитаного твору

74-77

 

 

44

Не смій ся з другого,щоб тобі не було того.

 В. Нестайко «Суд у цирку». Контрольна робота: усний переказ прочитаного твору

77-79

 

 

45

Урок позакласного читання. Літературні казки українських та зарубіжних письменників

 

 

 

 

46

В. Нестайко « Суд у цирку». Контроль навички читання вголос. В. Сухомлинський «Через потік»

79-82

 

 

46

Поняття «п’єса-казка», «діалог», «монолог».

 Олександр Олесь «Бабусина пригода». Кон-троль навички читання вголос. В. Сухом-линський «Через потік»

83-89

 

 

47

Не гостри зубів на чуже. Олександр Олесь «Бабусина пригода». Контроль навички читання вголос. В. Сухомлинський «Через потік»

83-89

 

 

48

Опрацювання творів із «Хрестоматії  сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4класах». Леся Воронина. «Пригоди голубого папуги» (уривок)

 

 

 

49

Ми в театрі. Наталя Забіла «У дитячому театрі». Підсумковий урок за розділом «Літературні казки

90-92

 

 

Байки

50

Вступ до розділу «Байки». Що таке байка, і хто такий байкар. Л. Глібов «Лебідь, Щука і Рак» (напам’ять)

93-94

 

 

51

Тяжко тому жити, хто не хоче робити. Л. Глібов «Коник-стрибунець»

95-96

 

 

52

Урок позакласного читання. Бібліотечний урок. Ці милі, добрі  книги

 

 

 

53

Не смійся з другого, щоб тобі не було того.

Л. Глібов «Чиж та Голуб» (напам’ять)

97

 

 

54

Опрацювання творів із «Хрестоматії  сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4класах». Зірка Мензатюк «Небилиці про ру-кавиці»

 

 

 

55

Підсумковий урок за розділом «Байки»

98

Тема

 

 

ІІ семестр – 64 год

 

Світ дитинства у поезії і прозі

Поетичні твори

56

Вступ до розділу «Світ дитинства у поезії і прозі». Леся Українка «Як дитиною, бувало...»

99-100

 

 

57

Леся Українка «Мамо, іде вже зима»

101

 

 

58

Серцем розуміти  картини природи. Олександр Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив...»

102-103

 

 

59

Урок позакласного читання. Прийшла зима бі-ловолоса

 

 

 

60

Настрій. Олександр Олесь «Серед краси» (напам’ять)

103

 

 

61

Дмитро Павличко – дітям. Дмитро Павличко «Мрія», «Гном»

104-105

 

 

62

Грицько Бойко – майстер веселого цеху. Гриць-ко Бойко «Як невдаха виступав», «Сашко». Ве-селинки. Скоромовки

106-107

 

 

63

Особливий і неповторний світ віршів Анатолія Качана. Анатолій Качан «Дівчинка і море»

108-109

 

 

64

Чарівний персонаж. Анатолій Качан «Біля тихого Дунаю»

109-110

 

 

65

Опрацювання творів із «Хрестоматії  сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4класах». Василь Голобородько. Збірка «Віршів повна рукавичка»

 

 

 

66

Урок позакласного читання. Урок щирої по-смішки.  Веселі вірші Грицька Бойка

 

 

 

67

Руки малі та до роботи вмілі. Степан Жупанин «Оленчині вишивки»

110-111

 

 

68

Степан Жупанин «Сім вітрів». Підсумок за те-мою

112-113

 

 

69

Контрольна робота: аудіювання

Тема

 

 

Прозові твори

70

Вступ до теми «Прозові твори». Людина красна не словами, а добрими ділами. В.Сухомлин-ський «Красиві слова і красиве діло»

114-115

 

 

71

Приятеля легше знайти, ніж зберегти. Василь Сухомлинський «Кінь утік»

115-116

 

 

72

Все так цікаво навкруги. Олег Буцень «Наше відкриття»

117-120

 

 

73

Урок позакласного читання. У кожного є співуча пірїнка.(за творами В. Сухомлинського)

 

 

 

74

Життєвий і творчий шлях Ярослава Стельмаха. Я. Стельмах «Ловись, рибко!» (уривок з повісті «Найкращий намет»)

121-125

 

 

75

Я. Стельмах «Ловись, рибко!» (уривок з повісті «Найкращий намет»)

125-128

 

 

76

Опрацювання творів із «Хрестоматії  сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4класах». Сашко Дерманський «Мрія Маляки»

 

 

 

77

Підсумковий урок за розділом «Світ дитинства у поезії і прозі»

129

Тема

 

 

Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості

78

Вступ до розділу «Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості». Тарас Шевченко «Не цурай-тесь того слова...»

130-131

 

 

79

Дитинство Тараса Шевченка. А.Лотоцький «Ма-лий Тарас чумакує»

131-133

 

 

80

Урок позакласного читання. Т. Г. Шевченко – великий співець України

 

 

 

81

Тяжко-важко в світі жити сироті без роду.

О. Іваненко «Тарас у наймах»

134-135

 

 

82

Вчитайся, вслухайся в Шевченкове слово.Тарас Шевченко «Село! І серце одпочине...» , «І досі сниться: під горою...» (напам’ять).

135-136

 

 

83

Пейзажна лірика. Тарас Шевченко «Тече вода із-за гаю» (напам’ять).

137

 

 

84

Читаючи Шевченка. В. Сухомлинський «Сонце заходить»

138-139

 

 

85

Підсумковий урок за розділом «Тарас Шев-ченко: сторінки життя і творчості»

140

 

 

86

Контрольна робота: навичка читання мовчки

Тема

 

 

Із скарбниці казкарів світу

87

Урок позакласного читання . Захопливий світ братів Грім

 

 

 

 

88

Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу». Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (скорочено)

141-143

 

 

89

Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (уривок з казки напамять – 30-35 слів)

143-146

 

 

90

Весела дерев’яна лялька, яку знає весь світ. Кар-ло Коллоді «Пригоди Піноккіо»

146-151

 

 

91

Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо»

146-151

 

 

92

Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху»

152-154

 

 

93

Урок узагальнення знань за розділом «Із скарб-ниці казкарів світу»

158

 

 

Прийди, весно, з радістю!

94

Урок позакласного читання . Весну-красну зустрічаймо!

 

 

 

95

Вступ до розділу «Прийди, весно, з радістю!» «Благослови, мати, весну зустрічати» (за В. Ску-ратівським)

159-161

 

 

96

Казка живої природи. Т.  Коломієць «Березень»

162

 

 

97

Рідний край – земний рай. М.  Стельмах «Гуси-лебеді летять»

163-164

 

 

98

Прокинулись луки, ліси і поля. В.Ткаченко «Кві-тень»

165

 

 

99

Звуконаслідування. А.  М’ястківський «Розмова з одудом»

166

 

 

100

Весна вступає в свої права. Леся Українка «Уже весняне сонце припікає»

166

 

 

101

Урок позакласного читання. Бережіть природу, діти!

 

 

 

102

Травень кітами багатий. М. Сингаївський «Ви-йшов травень з лісу» , «На врожай»

168

 

 

103

Почуття. М.  Познанська «Співай, соловейку!» .

169

 

 

104

Дивосвіт, дивосвіт… «Як співає соловейко?» (за Б. Комаром). Л. Забашта «Дивосвіт, дивосвіт...»

170

 

 

105

Підсумковий урок за розділом «Прийди, весно, з радістю!»

171

 

 

106

Урок позакласного читання . Бібліотечний урок. Бібліотека – затишний дім для дітей

 

 

 

107

Контрольна робота: робота з літературним твором

Тема

 

 

Візьму перо і спробую...

108

Вступ до розділу «Візьму перо і спробую».

А. Костецький «Імена»

172-173

 

 

109

Мабуть, буде він поетом?! А. Костецький «Див-на звичка»

174-175

 

 

110

Чи легко стати поетом? М. Носов «Як Незнайко складав вірші»

175-179

 

 

111

Чи легко стати поетом? М. Носов «Як Незнайко складав вірші»

175-179

 

 

112

Опрацювання творів із «Хрестоматії  сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4класах». Іван Андрусяк «Пісня», «Лякація»

 

 

 

113

Урок позакласного читання . Літо красне зустрі-чаймо!

 

 

 

114

Чи легко бути поетом? І. Світличний «Слухала Лисичка Солов’я».  А.  М’ястківський «Біла хмарка, біла». Контроль навички читання вголос. В. Лучук «Самотній горобець»

180-181

 

 

115

Умій у звичайному побачити незвичайне. Т. Ко-ломієць «Чоловічки». Л.  Мовчун «Загадки-до-бавлянки». Н.  Хаткіна «Веселі римки». Кон-троль навички читання вголос. В. Лучук «Са-мотній горобець»

182-183

 

 

116

Диво-квітка. В.  Сухомлинський «Сергійкова квітка». Контроль навички читання вголос.

В. Лучук «Самотній горобець»

183-185

 

 

117

Сила  уяви.Г. Кирпа «Чого я другу не сказав?»

186

 

 

118

Підсумок за розділом «Візьму перо і спробую»

187

 

 

119

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік

Тема

 

 

 

 

 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

                      УРОКІВ  МАТЕМАТИКИ

( за програмою – 136 год, за рік – 134  год)  ( 4год на тиждень)

Види перевірки

Контрольна робота

Контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

Загальна кількість

І семестр

4

-

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр – 62 год

Тема уроку

Завдан.

Дата

Прим.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас

1

 Нумерація чисел у межах 100. Додавання і від-німання чисел у межах 100.Розпізнавання гео-метричних фігур. Задачі на збільшення (змен-шення) числа на кілька одиниць

1-12

 

 

2

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Задачі на знахо-дження суми трьох доданків

13-23

 

 

3

Прийоми усного додавання і віднімання у ме-жах 100. Додавання і віднімання чисел части-нами. Розпізнавання геометричних фігур. Зада-чі на різницеве порівняння

24-35

 

 

4

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка. Одиниці вимірювання довжини

36-48

 

 

5

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника. Коло і круг. Дії з іменованими числами

49-60

 

 

6

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Пери-метр многокутника

61-71

 

 

7

Перевірка додавання відніманням. Обчислення значень виразів зі змінними. Обернені задачі. Одиниці вимірювання маси кілограм, цент-нер

72-81

 

 

8

Додавання суми до числа.  Одиниці вимірю-вання часу — доба, тиждень, місяць, рік. Дії з іменованими числами

82-91

 

 

9

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Визначення часу за годинником

92-102

 

 

10

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд.  Дії з іменованими числами

103-113

 

 

11

Табличне множення і ділення. Взаємозвязок між множенням і діленням. Переставний закон множення.  Прості і складені задачі на таблич-не множення. Периметр квадрата

 

114-125

 

 

12

Табличне множення і ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменше-ння) числа у кілька разів. Задачі на кратне по-рівняння двох чисел

126-137

 

 

13

Рівняння на знаходження невідомих компоне-нтів дій множення і ділення. Задачі на знахо-дження невідомих — множника, діленого, діль-ника

138-148

 

 

14

Множення на 1 і на 0, ділення на 1, ділення ну- ля. Обчислення значень числових виразів на дії різного ступеня. Задачі на дії різних ступенів

149-159

 

 

15

Контрольна робота

 

 

 

16

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань

160-173 Тема

 

 

Нумерація чисел у концентрі «Тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000

Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000

17

Трицифрове число. Утворення трицифрового числа (101–199). Читання і запис трициф-рових чисел. Задачі на 2–3 дії різних ступенів

174-183

 

 

18

Лічильна одиниця — сотня. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями.  Задачі на 2–3 дії різних ступенів

184-193

 

 

19

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне число у натуральному ряді. Порів-няння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2–3 дії різних ступенів

194-204

 

 

20

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядні числа. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Задачі на 2–3 дії різних ступенів

205-214

 

 

21

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Одиниця вимірюва-ння довжини — міліметр. Порівняння імено-ваних чисел. Задачі на 2–3 дії, які включають збільшення, зменшення числа: на кілька оди-ниць, у кілька разів

215- 225

 

 

22

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжи-ни — кілометр. Задачі на 2–3 дії різних сту-пенів

226-237

 

 

23

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Додавання і віднімання імено-ваних чисел. Прості задачі, що містять групу взаємопов’язаних величин. Периметр прямо-кутника (квадрата)

238-247

 

 

24

Одиниця вимірювання маси — тонна. Порів-няння іменованих чисел, поданих в одиницях маси.  Задачі на зведення до одиниці

248-258

 

 

 25

Контрольна робота

 

 

 

26

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань

Тема

 

 

Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000

27

Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1, 187 – 1). Попереднє і наступне число у нату-ральному ряді.  Числові рівності, нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня

259-268

 

 

28

Додавання на основі десяткового складу чис-ла. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня

269-279

 

 

29

Віднімання на основі десяткового складу чис-ла. Ознайомлення з групами взаємопов’яза-них величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктив-ність праці, час роботи

280-290

 

 

30

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці

291-300

 

 

31

Порівняння сотень, додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2–4 дії

301-310

 

 

32

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2–4 дії

311-320

 

 

33

Додавання круглих чисел. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з пояс-ненням

321-330

 

 

34

Віднімання круглих чисел. Задачі на знахо-дження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

331-339

 

 

35

Додавання і віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Розв’язування нерів-ностей

340-348

 

 

36

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній за-лежності: загальний виробіток, продуктив-ність праці, час роботи

349-357

 

 

37

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чи-сел. Задачі, які є комбінацією вивчених видів простих задач

358-366

 

 

38

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Розв’язування рів-нянь. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбі-нацією вивчених видів простих задач

367-377

 

 

39

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання суми від числа. Розв’язування рів-нянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і дов-жиною іншої його сторони

378-389

 

 

40

Додавання та віднімання вивчених видів. За-дачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

390-400

 

 

41

Контрольна робота

 

 

 

42

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення ви- вчених випадків додавання і віднімання. Складені задачі на 2 – 4 дії

401-409

Тема

 

 

Письмове додавання і віднімання чисел у межах 1000

43

Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання двоцифрових і трициф-рових чисел без переходу через розряд. Роз-пізнавання кола і круга за істотними озна-ками. Творча робота над задачею

410-419

 

 

44

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання двоцифрових і трициф-рових чисел без переходу через розряд. Зада-чі, що містять числові дані в таблиці. Задачі на знаходження периметра прямокутника

420-429

 

 

45

Письмове додавання двоцифрових і трициф-рових чисел з переходом через розряд. Коро-тка форма коментування письмового додава-ння. Складання задач на дві дії за даним вира-зом

430-438

 

 

46

Письмове додавання двоцифрових і трициф-рових чисел з переходом через розряд. Скла-дені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

439-447

 

 

47

Письмове віднімання двоцифрових і трициф-рових чисел з переходом через розряд. Коро-тка форма коментування письмового відніма-ння. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування простих за-дач

448-456

 

 

48

Письмове віднімання двоцифрових і трициф-рових чисел з переходом через розряд (виду 400 – 125). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька оди-ниць.

457- 465

 

 

49

Письмове додавання і віднімання двоциф-рових і трицифрових чисел (з переходом че-рез розряд). Прості та складені задачі на ви-значення тривалості події, часу початку і часу закінчення події

466-475

 

 

50

Перевірка правильності виконання дій дода-вання й віднімання двоцифрових і трициф-рових чисел. Знаходження числового значе-ння виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події. Розв’язування задачі

476-484

 

 

51

Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Взаємо-зв’язок між діями додавання й віднімання. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

485-494

 

 

52

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Розпізнавання геомет-ричних фігур на кресленні. Порівняння іме-нованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження периметра квадрата. Задачі на знаходження трьох чисел за їх су-мою та сумами двох доданків

495-505

 

 

53

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

506-516

 

 

54

Контрольна робота

 

 

 

55

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення ви-вчених письмових прийомів додавання і від-німання

Тема

 

 

Усне множення і ділення чисел у межах 1000.

Властивості множення і ділення

56

Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків

517-524

 

 

57

Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь

525-534

 

 

58

Переставний і сполучний закони множення. Задачі на величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

535-544

 

 

59

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

545-554

 

 

60

Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток

555-562

 

 

61

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею

563-571

 

 

62

Множення та ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

572-581

Тема

 

 

 

ІІ семестр – 72 год

63

Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі

582-588

 

 

64

Множення на 100. Розвязування простих задач

589-598

 

 

65

 

Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці

599-608

 

 

66

Множення та ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності.  Cкладені задачі на 2–4

 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

609-617

 

 

67

Множення круглого числа на одноцифрове (40·2, 400·2). Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

618-628

 

 

68

Ділення круглого числа на одноцифрове (40:2, 400:2). Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

629-640

 

 

68

 Ділення з остачею. Сутність ділення з оста-чею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток

641-650

 

 

70

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці

651-659

 

 

71

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків

660-668

 

 

72

Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок виконання дій у виразах. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

669-677

 

 

73

Множення двоцифрового числа на одноцифрове (24·3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

678-687

 

 

74

Множення одноцифрового числа на дво-цифрове (3·24). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

688-695

 

 

75

Множення трицифрового числа на одноциф-рове (240·3). Розв’язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів

696-704

 

 

76

Множення трицифрового числа на одноцифрове (242·3). Розвязування рівнянь.  Задачі на знаходження четвертого пропорційного

705-714

 

 

77

Множення одноцифрового числа на трициф-рове (3·240). Розв’язування простих задач способом складання рівняння

715-725

 

 

78

Множення одноцифрового числа на трициф-рове (3·242). Розв’язування задач вивчених типів

726-734

 

 

79

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування за-дач вивчених типів

735-742

 

 

80

Контрольна робота

 

 

 

  81

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивчених випадків множення. Розв’язування задач вивчених типів

743-751

Тема

 

 

82

Правило ділення суми на число. Задачі на ділення суми на число

752-760

 

 

83

Ділення двоцифрового числа на одноциф-рове (26:2). Задачі на подвійне зведення до одиниці

761-769

 

 

84

Ділення двоцифрового числа на одноциф-рове (48:3). Розв’язування простих задач

770-779

 

 

85

Ділення двоцифрового числа на одноциф-рове (39:3, 42:3). Задачі на подвійне зведення до одиниці

780-788

 

 

86

Ділення трицифрового числа на одноциф-рове (112:7). Розвязування задач

789-798

 

 

87

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Розв’я-зування рівнянь.  Задачі з даними, які пере-бувають у пропорційній залежності: вар-тість, ціна, кількість.

799-806

 

 

88

Ділення круглого числа на одноцифрове число (120:3). Задачі на розкриття змісту ділення

807-817

 

 

89

Ділення круглого числа на кругле (420:20). Задачі з даними, які перебувають у пропор-ційній залежності: вартість, ціна, кількість

818-827

 

 

90

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90:30). Розв’язування задач вивче-них типів

828-837

 

 

91

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800:200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

838-847

 

 

92

Ділення круглого числа на кругле способом добору (180:60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

848-856

 

 

93

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

857-865

 

 

94

Ділення на двоцифрове число способом добору (51:17). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

866-875

 

 

95

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами

876-884

 

 

96

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2–4 дії першого та другого ступенів

885-893

 

 

97

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64:16). Задачі на ділення суми на число

894-903

 

 

98

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

904-913

 

 

99

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

914-922

 

 

100

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

923-932

 

 

101

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Про-порційна залежність величин: загальна міст-кість, місткість однієї посудини, кількість посудин

933-942

 

 

102

Контрольна робота

 

 

 

103

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивчених випадків множення і ділення

943-951

Тема

 

 

 

Частини

104

Поняття частини. Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

952-962

 

 

105

Утворення і запис частин. Визначення кілько-сті частин у цілому. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

963-972

 

 

106

Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

973-981

 

 

107

Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

982-993

 

 

108

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами

994-1003

 

 

109

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

1004-1011

 

 

110

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною

1012-1021

 

 

111

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною

1022-1030

 

 

112

Контрольна робота з перевірки сформова-ності навичок  усних обчислень.  Повто-рення і закріплення вивченого про частини. Розв’язування складених задач на 2-4 дїі, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

1031-1039

 

 

113

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань

Тема

 

 

 

Повторення вивченого за рік

114

Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чи-сел, поданих в одиницях довжини

1-10

 

 

115

Читання і запис чисел у нумераційній табли-ці. Розрядний склад числа. Запис числа у виг-ляді суми розрядних доданків. Загальна кіль-кість одиниць, десятків, сотень у трицифро-вому числі. Задачі на 2–3 дії, які містять збі-льшення, зменшення числа на кілька одиниць

11-20

 

 

116

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох до-данків

21-30

 

 

117

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння

31-40

 

 

118

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв’язування задач

41-49

 

 

119

Додавання і віднімання іменованих чисел. За-дачі, які пов’язані з пропорційними величи-нами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці

50-58

 

 

120

Додавання та віднімання вивчених видів. За-дачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

59-67

 

 

121

Письмове додавання і віднімання двоциф-рових і трицифрових чисел (з переходом че-рез розряд). Периметр прямокутника

68-77

 

 

122

Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Розвязування рівнянь. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

78-86

 

 

 

123

Множення і ділення трицифрових чисел. За-кони та властивості множення й ділення. За-дачі на кратне порівняння двох добутків

87-96

 

 

124

Вивчені випадки усного позатабличного мно-ження і ділення двоцифрового і трицифрово-го чисел на одноцифрове число та множення одноцифрового числа на двоцифрове і три-цифрове числа. Розв’язування задач вивчених типів. Обернені задачі

97-105

 

 

125

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці

106-115

 

 

126

Прийоми раціональних обчислень. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінаціями вивчених видів простих задач

116-126

 

 

127

Повторення і закріплення вивченого про час-тини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

127-136

 

 

128

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною

137-146

 

 

129

Контрольна робота

 

 

 

 

130

 Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

131

Узагальнення вивченого матеріалу. Розвязу-вання задач з логічним навантаженням

147-152

 

 

 

132

Узагальнення вивченого матеріалу. Розвязу-вання задач з логічним навантаженням

153-159

 

 

133

Закріплення вивченого матеріалу

 

 

 

134

Підсумковий урок за рік

Тема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків

природознавства

 

     (За програмою – 68 год, за рік – 68 год )   ( 2 год на тиждень)

І семестр – 31 год.

Види перевірки

Контрольна робота

І семестр

3

 

 

 

ІІ семестр

3

 

 

 

 

                            Тема уроку

 

Сторінки

Дата

Прим.

1

Різноманітність природи. Пізнання природи людиною

5-7

 

 

Вода

2

Вода у природі. Властивості води

8-10

 

 

3

Значення трьох станів води для життя на Зем-лі. Температура плавлення льоду та кипіння води. Практична робота: порівняння властивостей води та інших рідин

10-11

 

 

4

Вода — розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Практична робота: дослідження розчинності речовин, що використовують у побуті

12

 

 

5

Прісна та морська вода. Розподіл запасів прі-сної води на Землі

15-16

 

 

6

Як людина використовує властивості води?

18-19

 

 

7

Охорона  водойм

20-21

 

 

8

Узагальнення знань за темою «Вода»

 

 

 

Повітря

 

9

Газоподібні речовини. Повітря як суміш речовин, його склад та властивості. Практична робота: дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря

28-30

 

 

10

Розширення повітря під час нагрівання, теплопровідність і пружність

31-33

 

 

11

Рух повітря. Виникнення вітру. Вплив вітру на природу Землі

34-37

 

 

12

Як людина використовує властивості повіт-ря?

 

 

 

13

Чому потрібно охороняти повітря від забруднення?

38-39

 

 

14

Навчальний проект «Звідки береться пил?»

 

 

 

15

Узагальнення знань за темою «Повітря».

  Контрольна робота

Тема

 

 

Корисні копалини. Ґрунти

 

16

Аналіз контрольної роботи. Поняття про гірські породи, що використовує людина, їхня різноманітність

44-46

 

 

17

Види корисних копалин. Як добувають кори-сні копалини? Практична робота: ознайомлення з колекцією корисних копалин

47-49

 

 

18

Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини

50-51

 

 

19

Навіщо людям корисні копалини?

 

 

 

20

Ґрунт. Склад ґрунту. Практична робота: виявлення повітря та води у складі ґрунту

52-56

 

 

21

Родючість — основна властивість ґрунту. Роль живих організмів в утворенні ґрунту

 

 

 

22

Значення й охорона ґрунтів

 

 

 

23

Узагальнення знань за темою «Гірські породи. Ґрунти».  Контрольна робота

Тема

 

 

Енергія в нашому житті

 

24

Паливні корисні копалини (вугілля, нафта, газ, торф) та їхнє використання людиною

 

 

 

25-26

Невичерпні джерела енергії. Використання людиною енергії Сонця, вітру, води

 

 

 

27

Побутові прилади, що споживають енергію

 

 

 

28

Урок-екскурсія «Тепло у твоєму домі» (шкільна котельня)

 

 

 

29

Поняття про збереження тепла та електро-енергії у побуті . Контрольна робота

 

 

 

30

 Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань за темою «Енергія в нашому житті»

 

 

 

31

Навчальний проект «Як зберегти тепло та економити електроенергію?»

Тема

 

 

ІІ семестр -  37 год

 

Живі організми та середовища їхнього існування

 

32

Рослини — живі організми. Різноманітність рослин

82-84

 

 

33

Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин . Практична робота: розпізнавання квіткових рослин за наочністю

85-87

 

 

34

Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи

88-89

 

 

35

Культурні рослини

90-91

 

 

36

Однорічні та багаторічні рослини. Умови розвитку рослин

92-94

 

 

37

Пристосування рослин до різних умов середовища (світло, тепло, вода, родючість ґру-нту, повітря)

95-96

 

 

38

Навчальний проект «Добра справа для природи»

 

 

 

39

Значення рослин у природі та для людини. Контрольна робота

97-98

Тема

 

 

40

Аналіз контрольної роботи. Різноманітність тварин. Комахи. Розмноження та розвиток тварин, піклування про потомство

99-103

 

 

41

Різноманітність тварин. Риби. Розмноження та розвиток тварин, піклування про потомство

104-106

 

 

42

Різноманітність тварин. Земноводні й плазуни. Розмноження та розвиток тварин, піклування про потомство

107-108

 

 

43

Різноманітність тварин. Птахи. Розмноження та розвиток тварин, піклування про потомство

109-113

 

 

44

Різноманітність тварин. Звірі (ссавці). Розмноження та розвиток тварин, піклування про потомство

114-118

 

 

45

Пристосування тварин до життя в різних умо-вах. Свійські та дикі тварини

119-121

 

 

46

Гриби — живі організми. Будова грибів. Значення грибів у природі

122-125

 

 

47

Бактерії. Значення бактерій у природі та для людини

126-127

 

 

48

Рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні тварини. Ланцюги живлення

128-129

 

 

49

Червона книга України. Охорона рослинного світу

130-132

 

 

50

Червона книга України. Охорона тваринного світу

133-134

 

 

51

Державні заповідники. Ботанічні сади

135-136

 

 

52

Заповідні території рідного краю

 

 

 

53

Навчальний проект «Який дар природи для людства найцінніший? (Повітря, вода, тварини, рослини, ґрунти, корисні копалини)»

 

 

 

54

Урок-екскурсія.  Різноманітність тварин і рослин рідного краю (заповідник, заказник, ботанічний сад, національний парк, пам’ятка природи, ферма, зоопарк, інше)

 

 

 

55

Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про тварин. Контрольна робота

140-141

 

 

56

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми

Тема

 

 

Людина та її організм

 

57

Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини

144-146

 

 

58

Опорно-рухова система

147-148

 

 

59

З яких органів складається травна система?

149-151

 

 

60

Харчування. Правила здорового харчування. Практична робота: «Складання раціону здорового харчування»

152-154

 

 

61

Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання

155-156

 

 

62

Кровоносна система. Значення крові в організмі людини

157-159

 

 

63

Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна

160-162

 

 

64

Органи чуття. Гігієна органів чуття

163-164

 

 

65

Правила здорового способу життя

 

 

 

66

Урок-екскурсія.  «Твоє здоров’я» (шкільний медичний кабінет, фельдшерськоакушерський пункт, лікарня, поліклініка, магазин екопродуктів, аптека інше)

168-169

 

 

67

Перевір, як ти вмієш застосовувати знання про людину та її організм. Контрольна робота

 

 

 

 

68

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок

170-171 Тема

 

 

Календарно-тематичне планування

уроків я у світі

(За програмою – 34 год, за рік -34  год)

 

( 34 год )                   І семестр – 16 год

Тема уроку

Сторінки

Дата

Прим.

Я – Людина

 

1

Я – частина природи і суспільства

4-8

 

 

2

Моє зовнішнє «Я».  Моє внутрішнє «Я»

13-19

 

 

3

Складові мого внутрішнього «Я»: світоспри-ймання, характер, ідентичність (приналеж-ність)

21-23

 

 

4

Самостійність та відповідальність

24-27

 

 

5

Обговорення можливостей досягнення успіху

28-29

 

 

6

Обов’язкові умови успішного розвитку суча-сної людини: навчання, праця. Практична  робота. Складання правил успішного навчання

30-31

 

 

Я та інші

 

7

Сім’я. Склад сім’ї

44-47

 

 

8

Мої основні права та обов’язки в сім’ї

48-51

 

 

9

Родинні стосунки. Практична робота.

Моделювання способів поведінки поштивого ставлення до старших та інших членів сім’ї

51

 

 

10

Школа. Традиції рідної школи

53-56

 

 

11

Права і обов’язки  учня / учениці

 

 

 

12

Стосунки з однокласниками. Учнівське самоврядування класу. Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу

62-69

 

 

13

Навчальний проект(колективний) Історія та традиції мого класу

 

 

 

14

Рольові ігри. Складання і застосування узагальнених правил поведінки в різних ситуаціях, з якими найчастіше зустрічаються діти в класі, у школі, під час екскурсії, походу тощо

 

 

 

15

Правила поведінки у громадських місцях. Соціальна акція «Новорічні подарунки для..»

71

 

 

16

Ми — споживачі. Рольові ігри «Супермаркет», «Бібліотека»

70-74

 

 

ІІ семестр – 18 год

 

17

Практична робота.Складання і застосування узагальнених правил поведінки, пов’я-заних з виконанням соціальних ролей пішохода, пасажира, покупця, відвідувача бібліотеки, кінотеатру тощо

71-77

 

 

18

Людські чесноти

57-61

 

 

19

Навчальний проект (груповий). Людина має творити добро

89

 

 

Я – українець

 

20

Суспільство як єдність людських спільнот,   їхня різноманітність. Відносини людей у суспільстві

78-81

 

 

21

Україна – незалежна демократична держава

82-85

 

 

22

Символи держави: Герб, прапор, Гімн, їх значення. Громадяни України

86-89

 

 

23

Якими правами я наділений/наділена як громадянин/ громадянка України?

90-92

 

 

24

Конституція України,Декларація прав дитини, Конвенція ООН про права дитини (робота з адаптованими текстами цих докумен-тів)

 

 

 

25

Навчальний проект (груповий). Славетні українці

104-105

 

 

26

Практична робота. Розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо…» Моделювання правомірних  способів  поведінки

97-103

 

 

Я – європеєць

 

27

Україна – європейська держава

110-111

 

 

28

Європейський Союз – співтовариство народів Європи. Я – член європейської спільноти

 

 

 

29

Навчальний проект (груповий). Винаходи людства, що змінили світ

 

 

 

30

Земля – спільний дімдля людей

 

 

 

31

Необхідність взаємодопомоги, співпраці,  охорони природи спільними зусиллями

 

 

 

 

32

Соціальна (екологічна) акція. Врятуймо село  від сміття!

 

 

 

33

Практична робота.  Що я можу розповісти про Україну своїм одноліткам за кордоном?

 

 

 

34

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Календарно-тематичне планування уроків

                                     трудового навчання

(За програмою – 35 год, за рік -34  год)

 

І семестр – 16 год

 

                        Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

1

Вступ. Витинанка. Загальні відомості про техніку виготовлення витинанок. Інструменти та пристосування для виготовлення витинанок. Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Безпечні прийоми праці під час виготовлення витинанки. Практична робота: виготовлення композиції «Спогади про літо»

 

 

2

Витинанка. Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Практична робота: виготовлення витинанки «Вазон»

 

 

3

Комбінування природних і пластичних матеріалів. Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних і пластичних матеріалів.

Практична робота: виготовлення виробів  з природних та пластичних матеріалів («Осінній букет»)

 

 

4