13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Календарне планування, інклюзія, 4 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування для учнів 4 класу з помірною розумовою відсталістю на 1 семестр

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

№ з/п

 

Зміст уроку

 

Дата провед.

 

Провед. факт.

1-П.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Письмо букв, слів, речень з вивченими буквами

 

 

2-Ч.

Звуки [в], [в′]. Буква В, в («ве»). Читання складів, слів, речень і тексту

 

 

 

3-П.

Письмо малої та великої букв В,в. Письмо закритої і відкритої букви в, прямих, обернених складів з малою буквою в

 

 

 

4-Ч.

Закріплення вміння читати букву В, в у складах, словах і текстах

 

 

 

5-П.

Порівняння великої букви В з великою буквою З. Письмо букв В, З. Списування друкованих букв. Встановлення відповідності між друкованими і писаними буквами

 

 

6-Ч.

Буква Е, е. Відпрацювання умінь читати слова з буквою е

 

 

 

7-П.

Письмо малої букви е. Письмо слів і речень з буквою е

 

 

8-П.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Письмо букв, слів, речень з вивченими буквами

 

 

9-Ч.

Закріплення вивченої букви Е, е. Удосконалення навички читання

 

 

10-П.

Письмо великої букви Е. Письмо складів, слів і речень з великою Е

 

 

11-Ч.

Звуки [д], [д′],[т],[т′] Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д], [д′] у зіставленні з [т], [т′]

 

 

 

12-П.

Письмо малих букв д,т. Письмо букв в складах і словах

 

 

13-Ч.

Закріплення звуків [д], [т],букви д,т

 

 

 

14-П.

Письмо великих букв Т, Д. Письмо буквосполучень з буквами Т, Д, слів, речень. Списування друкованого речення

 

 

15-П.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Письмо букв, слів, речень з вивченими буквами

 

 

 

16-Ч.

Букви з, с. Відпрацювання літературної вимови слів з виучуваними звуками

 

 

17-П.

Письмо букв з, с. Письмо складів і слів. Складання речення за малюнком

 

 

 

18-Ч.

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою З, з. Заучування скоромовки

 

 

 

19-П.

Порівняння форми великих букв З і Е. Письмо великих букв З, Е. Списування речень

 

 

 

20-Ч.

Удосконалення навичок читання. Інтонаційне читання речень, різних за метою висловлювання

 

 

 

21-П.

Встановлення відповідності між вивченими великими і малими буквами. Складання слів із букв, записування. Диктант букв, складів

 

 

22-П

Встановлення відповідності між вивченими великими і малими буквами. Складання слів із букв, записування. Диктант букв, складів

 

 

 

23-Ч.

Буква ь («знак м’якшення»). Позначення цим знаком м’якості приголосних звуків

 

 

 

24-П.

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими буквами. Письмо слів з буквою ь. Письмо речення зі словами, в яких є ь

 

 

 

25-Ч.

Закріплення букви ь («знака м’якшення»). Вправляння у порівняльному звуко - буквеному аналізі слів з м’якими приголосними в кінці слова і складу

 

 

 

26-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви, слова з вивченими буквам

 

 

27-Ч.

Букви б, п. Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б]. Вправи на зіставлення вимови слів зі звуками [б], [п]

 

 

28-П.

Письмо букв б, п. Добір слів для закінчення речення. Записування букв у вказаній послідовності

 

 

29-П.

Встановлення відповідності між вивченими великими і малими буквами. Диктант букв, складів

 

 

30-Ч.

Закріплення букви Б, б. Робота над інтонацією питальних речень

 

 

31-П.

Письмо великої букви Б. Письмо слів, речень з буквою Б

 

 

32-Ч.

Букви г, ґ. Засвоєння дзвінкої вимови звука [ґ]

 

 

33-П.

Письмо малихбукв г,ґ. Письмо букв в складах, словах і реченнях. Зображення букв у вказаній послідовності

 

 

34-Ч.

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та Супутника букваря

 

 

35-П.

Письмо великих букв Г,Г. Письмо слів, речень з вивченими буквами

 

 

36-П.

Письмо слів, речень з вивченими буквами

 

 

37-Ч.

Буква Яя.Читання слів, речень і текстів з буквою Яя в різних позиціях

 

 

38-П.

Порівняння малої букви я з малими буквами л, м, г. Письмо малих букв. Списування друкованих букв

 

 

39-Ч.

Буква Яя.Читання слів, речень і текстів з буквою Яя в різних позиціях

 

 

40-П.

Порівняння великої букви Я з великими буквами Л, М, Г. Письмо великих букв. Списування друкованих букв, речень. Диктант коротких слів

 

 

41-Ч.

Розрізнення подібних за звучанням голосних (а-я, у-ю, е-є, и-і) та приголосних (с-ш, с-з, б-п, д-т), складання з ними під керівництвом учителя слів з розрізної абетки після звукобуквеного аналізу

 

 

42-П.

Порівняння друкованих і писаних, великих і малих букв. Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованих слів, речення

 

 

43-Ч.

Розрізнення подібних за звучанням голосних (а-я, у-ю, е-є, и-і) та приголосних (с-ш, с-з, б-п, д-т), складання з ними під керівництвом учителя слів з розрізної абетки після звукобуквеного аналізу

 

 

44-П.

Порівняння друкованих і писаних, великих і малих букв. Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованих слів, речення

 

 

45-Ч.

Звук [ч], буква Чч («че»). Робота над орфоепічно правильним (твердим) вимовлянням звука [ч] перед усіма голосними, крім [і]. Заучування скоромовки

 

 

46-П.

Аналіз складових елементів малої букви ч. Письмо малої букви ч. Письмо слів, речення з малою буквою ч.

 

 

47-Ч.

Закріплення букви Чч. Бесіда про Українські Карпати. Розвиток артикуляігійно-вимовних умінь учнів. Вивчення вірша «Карпати»

 

 

48-П.

  Поелементний аналіз великої букви Ч. Зіставлення великих букв Ч, У. Письмо великої букви Ч. Письмо слів, речень з великою буквою Ч.

 

 

49-П.

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Списування речень. Встановлення відповідності між друкованими і писаними буквами

 

 

50-Ч.

Закріплення вивчених букв на букварних текстах та текстах Супутника букваря.

 

 

51-П.

 Порівняння друкованих і писаних, великих і малих букв. Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованих слів, речення

 

 

52-Ч.

Звуки [ц], [ц'], літера Цц («це»). Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Заучування скоромовки

 

 

53-П.

Поелементний аналіз малої букви ц. Порівняння малої букви ц з малими буквами и, й. Письмо малої букви ц. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ц

 

 

54-Ч.

Закріплення літери Цц. Опрацювання казки «Родичі»

 

 

55-П.

Поелементний аналіз великої букви Ц. Порівняння великої букви Ц з великими буквами И, Й. Письмо великої букви Ц складів, слів і речень з нею

 

 

56-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви. Встановлення відповідності між друкованими і писаними буквами

 

 

57-Ч.

Закріплення літери Цц. Опрацювання вірша В.Лучука «Уставати рано треба».

 

 

58-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви. Встановлення відповідності між друкованими і писаними буквами

 

 

59-Ч.

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов'язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та Супутника букваря

 

 

60-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви. Встановлення відповідності між друкованими і писаними буквами

 

 

61-Ч.

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов'язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та Супутника букваря

 

 

62-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованого речення

 

 

63-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованого речення

 

 

64-Ч

Буква Щщ («ща»), позначення нею звукосполучення [шч]. Бесіда на тему «Наша Батьківщина»

 

 

65-П.

Аналіз складових елементів малої букви щ. Порівняння малої букви щ з малими буквами ш, ц. Письмо малої букви щ, слів і речень

 

 

66-Ч.

Закріплення букви Щщ. Вправи на звуко-буквений аналіз слів

 

 

67-П.

Аналіз складових елементів великої букви Щ. Порівняння великої букви Щ з великими буквами Ш, Ц. Письмо великої букви Щ. Закріплення вміння писати вивчені букви

 

 

68-Ч.

Закріплення букви Щщ. Вправи на звуко-буквений аналіз слів

 

 

69-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви, слова та речення з ними

 

 

70-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви, слова та речення з ними

 

 

71-Ч.

Звук [ф], буква Фф («еф»). Робота над правильним артикулюванням і вимовою звука [ф]

 

 

72-П.

Аналіз складових елементів малої букви ф. Порівняння малої букви ф з малою буквою о. Письмо малої букви ф, буквосполучень, слів та речення

 

 

73-Ч.

Закріплення звука [ф], букви Фф. Вправи на звуко-буквений аналіз слів

 

 

74-П.

Письмо великої букви Ф. Письмо буквосполучень, слів і речень з великою

буквою Ф

 

 

75-Ч.

Закріплення вивчених букв. Читання речень, текстів

 

 

76-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованого речення

 

 

77-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованого речення

 

 

78-Ч.

Закріплення вивчених букв. Читання речень, текстів

 

 

79-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви. Встановлення відповідності між друкованими і писаними буквами

 

 

80-Ч.

Читання складів, слів, речень з вивченими буквами

 

 

 

81-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованого речення

 

 

82-Ч.

 Звуки [дз], [дз`] буквосполучення дз. Відпрацювання правильної вимови африкат [дз], [дз`]

 

 

83-П.

Письмо буквосполучення Дз, дз. Безвідривне поєднання малих букв д і з. Письмо буквосполучень, слів і речень. Самодиктант

 

 

84-П.

Написання вивчених букв, слів з цими буквами та коротких речень

 

 

85-Ч.

Складання слів з букв розрізної азбуки, їх читання

 

 

86-П.

Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованого речення

 

 

87-Ч.

Закріплення вивчених букв. Читання текстів

 

 

88-П.

Написання вивчених букв, слів з цими буквами та коротких речень

 

 

89-Ч.

Складання слів з букв розрізної азбуки, їх читання

 

 

90-П.

Написання вивчених букв, слів з цими буквами та коротких речень

 

 

91-П.

Написання вивчених букв, слів з цими буквами та коротких речень

 

 

92-Ч.

Звук [дж], позначення його буквосполученням дж

 

 

93-П.

Письмо буквосполучення Дж, дж, слів і речень

 

 

94-Ч.

Закріплення вивчених букв та звуків. Читання текстів

 

 

95-П.

Написання вивчених букв, слів з цими буквами та коротких речень

 

 

96-Ч.

Читання складів, слів, речень з вивченими буквами

 

 

97-П.

Списування з проговоренням з букваря простих речень після попередньої підготовчої роботи під керівництвом учителя

 

 

98-П.

Списування з проговоренням з букваря простих речень після попередньої підготовчої роботи під керівництвом учителя

 

 

99-Ч.

Чітке поскладове читання речень з таблиць, карток, виготовлених учителем

 

 

100-П.

Списування з проговоренням з букваря простих речень після попередньої підготовчої роботи під керівництвом учителя

 

 

101-Ч.

Чітке поскладове читання речень з таблиць, карток, виготовлених учителем

 

 

102-П.

Списування з проговоренням з букваря простих речень після попередньої підготовчої роботи під керівництвом учителя

 

 

103-Ч.

Читання складів, слів, речень з вивченими буквами

 

 

104-П.

Написання вивчених букв, слів з цими буквами та коротких речень

 

 

105-П.

Списування з проговоренням з букваря простих речень після попередньої підготовчої роботи під керівництвом учителя

 

 

106-Ч.

Читання складів, слів, речень з вивченими буквами

 

 

107-П.

Списування з проговоренням з букваря простих речень після попередньої підготовчої роботи під керівництвом учителя

 

 

108-Ч.

Читання складів, слів, речень з вивченими буквами

 

 

109-П.

Списування з проговоренням з букваря простих речень після попередньої підготовчої роботи під керівництвом учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

№ з/п

Зміст уроку

Дата провед.

Провед. факт.

1.

Називання і письмо чисел від 1 до 10. Доповнення числового ряду, починаючи з будь-якого числа

 

 

2.

Називання і письмо чисел від 1 до 10. Доповнення числового ряду, починаючи з будь-якого числа

 

 

3.

Називання і письмо чисел від 1 до 10. Визначення сусідів числа

 

 

4.

Називання і письмо чисел від 1 до 10. Визначення сусідів числа

 

 

5.

Називання і письмо чисел від 1 до 10. Знаходження пропущеного числа, сусідів чисел

 

 

6.

Називання і письмо чисел від 1 до 10. Знаходження пропущеного числа, сусідів чисел

 

 

7.

Лічба пряма і зворотна в межах 10. Відтворення ряду чисел, починаючи з будь-якого числа

 

 

8.

Лічба пряма і зворотна в межах 10. Відтворення ряду чисел, починаючи з будь-якого числа

 

 

9.

Лічба пряма і зворотна в межах 10. Відтворення ряду чисел, починаючи з будь-якого числа. Самостійна робота

 

 

10.

Списування й запис на слух чисел від 1 до 10. Доповнення числового ряду, починаючи з будь-якого числа

 

 

11.

Контрольна робота

 

 

12.

Аналіз контрольної роботи

 

 

13.

Числа і цифри 2 і 3. Склад чисел 2 і 3. Розв'язування прикладів в межах 10

 

 

14.

Число і цифра 4. Склад числа 4. Розв'язування прикладів в межах 10

 

 

15.

Число і цифра 5. Склад числа 5. Розв'язування прикладів в межах 10

 

 

16.

Число і цифра 6. Склад числа 6. Розв'язування прикладів в межах 10

 

 

17.

Число і цифра 7. Склад числа 7. Розв'язування прикладів в межах 10

 

 

18.

Число і цифра 7. Тиждень. Назви днів тижня

 

 

19.

Число і цифра 8. Склад числа 8. Розв'язування прикладів в межах 10. Повторення назв днів тижня

 

 

20.

Число і цифра 9. Склад числа 9. Розв'язування прикладів в межах 10

 

 

21.

Число 10. Склад числа 10. Розв'язування прикладів в межах 10

 

 

22.

Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Складання і розвязування прикладів на додавання і віднімання

 

 

23.

Додавання і віднімання числа 0. Складання і розв’язування прикладів на додавання і віднімання чисел 0 і 1. Самостійна робота

 

 

24.

Складання і розвязування прикладів на додавання і віднімання

 

 

25.

Контрольна робота

 

 

26.

Аналіз контрольної роботи

 

 

27.

Ознайомлення з поняттям і терміном «задача» та її елементами. Складання і розвязування задач на знаходження суми та остачі

 

 

28.

Складання і розвязування задач на знаходження суми та остачі. Розв’язування прикладів

 

 

29.

Складання і розв’язування задач. Обчислення виразів

 

 

30.

Складання і розвязування задач на знаходження суми та остачі. Розв’язування прикладів

 

 

31.

Складання і розвязування задач на знаходження суми та остачі. Розв’язування прикладів

 

 

32.

Складання і розвязування задач на знаходження суми та остачі. Розв’язування прикладів

 

 

33.

Таблиця додавання і віднімання числа 1. Розв’язування прикладів та задач

 

 

34.

Таблиця додавання і віднімання числа 1. Повторення складу чисел

 

 

35.

Складання таблиць додавання і віднімання  числа 2. Розвязування прикладів та задач

 

 

36.

Таблиця додавання і віднімання числа 2. Розв’язування прикладів. Повторення складу чисел

 

 

37.

Вправи на додавання і віднімання числа 2. Повторення складу чисел

 

 

38.

Складання таблиць додавання і віднімання числа 3.

 

 

39.

Таблиця додавання і віднімання числа 3. Складання виразів за числовими відрізками

 

 

40.

Табличне додавання і віднімання числа 3.  Креслення прямих, кривих, ламаних ліній

 

 

41.

Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Обчислення виразів

 

 

 42.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4. Обчислення виразів

 

 

43.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел

 

 

44.

Таблиці додавання  і віднімання числа 5. Креслення прямих, кривих, ламаних ліній

 

 

45.

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Розв’язування прикладів та задач

 

 

46.

Розв’язування прикладів. Креслення прямих, кривих, ламаних ліній. Самостійна робота

 

 

47.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел

 

 

48.

Контрольна робота

 

 

49.

Аналіз контрольної роботи

 

 

50.

Таблиці додавання і віднімання числа 6. Креслення ліній

 

 

51.

Таблиці додавання і віднімання числа 6. Креслення ліній

 

 

52.

Складання і розвязування прикладів. Креслення ліній

 

 

53.

Таблиці додавання і віднімання числа 7.

 

 

54.

Розвязування прикладів та задач на застосування табличного додавання і віднімання

 

 

55.

Таблиці додавання і віднімання чисел 8, 9. Розвязування прикладів та задач

 

 

56.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання

 

 

57.

Додавання і віднімання чисел в межах 10. Розвязування прикладів та задач

 

 

 

58.

Додавання і віднімання чисел в межах 10. Розвязування прикладів та задач.

Самостійна робота

 

 

59.

Розвязування прикладів та задач.

 

 

60.

Контрольна робота

 

 

61.

Аналіз контрольної роботи

 

 

62

Повторення та узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДОЗНАВСТВО

№ з/п

Зміст уроку

Дата

провед.

Провед. факт.

1.

Людина – частина живої природи. Як зберігати здоров’я та молодість. Фізкультура, гартування, гігієна, здорове харчування

 

 

2.

Твоя країна – Україна. Символи України – герб, прапор, гімн. Столиця  країни – Київ.

 

 

3.

Твоя країна – Україна. Символи України – герб, прапор, гімн. Столиця  країни – Київ.

 

 

4.

Природні умови України. Характерні особливості тваринного і рослинного світу України.

Господарська діяльність

 

 

5.

Рідний край на території України. Розташування рідного краю на карті України. Село, де ми живемо

 

 

6.

Екскурсії до підприємств, установ, та інших закладів села

 

 

7.

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Контрольна робота

 

 

8.

Аналіз контрольної роботи

 

 

9.

Земля - планета на якій ми живемо. Добовий рух Землі. Частини доби. Дні тижня

 

 

10.

Рух Землі навколо Сонця

 

 

11.

Рух Землі навколо Сонця

 

 

12.

Глобус. Земля на глобусі і карті. Визначення суші і води на глобусі

 

 

13.

Осінь. Назви та основні ознаки осінніх місяців на основі власних спостережень та дослідів

 

 

14.

Зима. Назви та основні ознаки зимових місяців на основі власних спостережень та дослідів

 

 

15.

Весна. Назви та основні ознаки весняних місяців на основі власних спостережень та дослідів

 

 

16.

Літо. Розширення уявлень про літо, як пору року: назви та послідовність літніх місяців; основі ознаки літа у живій та неживій природі, житті людей

 

 

17.

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Контрольна робота

 

 

18.

Аналіз контрольної роботи

 

 

19.

Нежива природа .

Ґрунти. Визначення, склад. Види ґрунтів: чорноземи, піщані, лісові. Їх значення і охорона

 

 

20.

Ґрунти. Визначення, склад. Види ґрунтів: чорноземи, піщані, лісові. Їх значення і охорона

 

 

21.

Ґрунти. Практична робота. Проведення дослідів, що показують: водопроникність піску водонепроникність глини

 

 

22.

Корисні копалини України: кам’яне вугілля, нафта, природний газ, вапняки (вапняк, мармур, крейда), граніт, пісок, глина, кам’яна сіль. Значення і використання

 

 

23.

Корисні копалини України: кам’яне вугілля, нафта, природний газ, вапняки (вапняк, мармур, крейда), граніт, пісок, глина, кам’яна сіль. Значення і використання

 

 

24.

Вода на землі. Значення води для людей, тварин, рослин

 

 

25.

Стан (рідкий, твердий і газоподібний); перетворення води (вода і пара, сніг і лід)

 

 

26.

Водойми.

Річка: початок, русло, береги (лівий, правий), гирло, притоки. Використання і охорона річок

 

 

27.

Річка: початок, русло, береги (лівий, правий), гирло, притоки. Використання і охорона річок

 

 

28.

Водойми України  Моря (Чорне, Азовське)

 

 

29.

Водойми України  Моря (Чорне, Азовське)

 

 

30.

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Контрольна робота

 

 

31.

Аналіз контрольної роботи

 

 

32.

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

 

№ з/п

Зміст уроку

Дата провед.

Провед. факт.

1.

Здоров’я та хвороби. Інфекційні захворювання (інфекційні хвороби, шлунково-кишкові інфекції, шлунково-кишкові інфекції). Збудники інфекційних хвороб  (бактерії, віруси, паразити). Шляхи поширення інфекційних  захворювань. Правила запобігання інфекційних хвороб

 

 

2.

Особливо небезпечна хвороба   СНІД. Шляхи зараження ВІЛ-інфекцією (через кров, ушкоджену  шкіру чи слизову оболонку).

Небезпечність ігор із  використаними шприцами та  голками

 

 

3.

Медичні заклади України (пункти медичної допомоги (кабінет лікаря у школі); поліклініка;

служба швидкої медичної допомоги; лікарня;

санаторій)

 

 

4.

Здоров’я та харчування. Харчові отруєння, їх причини та ознаки. Ознаки неякісного стану продуктів харчування

 

 

5.

Запобігання харчовим отруєнням. Запобігання отруєння грибами

 

 

6.

Рух і здоров’я. Рух людини за допомогою м’язів. Види рухів

 

 

7.

Сила м’язів. Необхідність занять фізичними вправами для збільшення й зміцнення м’язів. Тренування сили м’язів за допомогою фізичних вправ. Правила тренування сили м’язів

 

 

8.

Формування правильної постави. Ознаки правильної постави. Шкідливі звички, що негативно впливають на формування постави.

Вправи для формування правильної постави

 

 

9.

Здоров’я у сім’ї. Доброзичливі та турботливі  стосунки між членами родини. Алгоритм дій у разі хвороби когось із членів  родини

 

 

10.

Здоров’язбережувальна поведінка. Шкідливий вплив тютюнового диму та алкоголю на дитячий організм

 

 

11.

Токсикоманія. Токсичні речовини. Наслідки вживання токсичних речовин

 

 

12.

Вживання наркотичних речовин. Руйнівна сила наркотиків

 

 

13.

Правила поведінки в громадських місцях. Як себе поводити у школі, бібліотеці, магазині, лікарні, аптеці, театрі тощо

 

 

14.

Правила поведінки на вулиці, у транспорті

 

 

15.

Ввічлива поведінка при спілкуванні з дорослими

 

 

16.

Узагальнення та систематизація знань учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

 

№ з/п

Зміст уроку

Дата провед.

Првед. факт.

 

1.

Інструктаж із БЖД. Декоративне малювання.

Малювання за зразком візерунка із квадратів

 

 

2.

Малювання в колі візерунка з ягід та листячка

 

 

3.

Малювання геометричного орнаменту в квадраті (побудувати в квадраті осьові лінії, отримані

трикутники розфарбувати кольоровими

олівцями)

 

 

4.

Малювання геометричного орнаменту за зразком (у прямокутнику, квадраті, трикутнику, смузі)

 

 

5.

Декоративне оформлення вітальної листівки до Дня вчителя

 

 

6.

Малювання рослинних символів українського орнаменту

 

 

7.

Малювання в смузі візерунка з осінніх  квітів та листя. Виставка дитячих робіт

 

 

8.

Інструктаж із БЖД. Малювання з натури. «Виросла ріпка велика-превелика». Малювання овочів і фруктів (картопля, морква, груша, вишня)

 

 

9.

«Ягоди на кетязі горобини»

 

 

10.

Малювання мухомора

 

 

11.

Малювання крони дерева

 

 

12.

Малювання  дерев різної породи

 

 

13.

Малювання парасольки

 

 

14.

Малювання з натури предметів домашнього вжитку (наприклад, ножа, виделки, ложки)

 

 

15.

«Стоїть у полі терем- теремок»

 

 

16.

Малювання з натури гілки ялинки з іграшками. Виставка дитячих робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

№ з/п

Зміст уроку

Дата

провед.

Провед. факт.

1.

Інструктаж із БЖД. Робота з природним матеріалом. Засоби праці з природними  матеріалами. Павук із шкаралупи горіха, дроту, пластиліну

 

 

2.

З'єднання деталей пластиліном, клеєм, паличками. Баран із качанів кукурудзи, паличок і дроту

 

 

3.

Інструктаж із БЖД. Робота з папером і картоном. Аплікація «Тварини»

 

 

4.

Аплікація «Фрукти та овочі»

 

 

5.

Аплікація «Одяг»

 

 

6.

Інструктаж із БЖД. Робота з текстильним матеріалом. Намотування ниток на картон. Китички

 

 

7.

Зв’язування ниток, перев'язування плетіння. Стилізовані фігурки із ниток

 

 

8.

Ґудзики, пришиті на цупкому папері

 

 

9.

Інструктаж із БЖД. Елементи сільськогосподарської роботи. Правила догляду за кімнатними рослинами

 

 

10.

Інструктаж із БЖД. Елементарне конструювання. Види конструювання. Виготовлення із металевого конструктора  драбинки

 

 

11.

Виготовлення із металевого конструктора  стільця

 

 

12.

Виготовлення виробів із пластикового конструктора (на вибір)

 

 

13.

Інструктаж із БЖД. Робота з папером і картоном. Симетричне вирізування. Метелик

 

 

14.

Симетричне вирізування. Листочок

 

 

15.

Розмічання картону та паперу за шаблонами. Ялинкові прикраси (на вибір)

 

 

16.

Розмічання картону та паперу за шаблонами. Ялинкові прикраси (на вибір)

 

 

 

 

 

 

 

 

Я У СВІТІ

 

№ з/п

Зміст уроку

Дата провед.

Провед. факт.

1.

Людина як особистість. Людина – частина живої природи. Правила життя людини у природі

 

 

2.

Відношення українського народу до природи рідного краю

 

 

3.

Людські чесноти українського народу: працелюбство, ввічливість, делікатність, акуратність

 

 

4.

Добро і зло

 

 

5.

Щедрість і жадібність

 

 

6.

Людина серед людей. Правила співжиття та взаємодії людей у родині, колективі, суспільстві

 

 

7.

Взаємні обов’язки батьків і дітей

 

 

8.

Відповідальність за свої вчинки

 

 

9.

Правопорушення. Ознайомлення з юридичною відповідальністю за правопорушення, поширені серед дітей

 

 

10.

Правопорушення. Ознайомлення з юридичною відповідальністю за правопорушення, поширені серед дітей

 

 

11.

Людина у суспільстві. Правила життя людини у суспільстві

 

 

12.

Твоя родина - твій родовід

 

 

13.

Твоя школа – історія і традиції школи

 

 

14.

Твоя країна – Україна. Україна – твоя держава.

Культурна спадщина України

 

 

15.

Твоя країна – Україна. Україна – твоя держава.

Культурна спадщина України

 

 

16.

Узагальнення та систематизація знань учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. иванов петро
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Педагогіка, 4 клас, Планування
Інкл
Додано
11 січня 2020
Переглядів
833
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку