10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування "Англійська мова"

Про матеріал

В даному файлі міститься : Тематика та інтегровані змістові лінії, домашнє завдання. Лексика та граматика, яку можна використати, розраховане планування на перший семестр, 47 годин

Перегляд файлу

                                                       Календарне планування І сем. (3 год) + нова програма + змістові лінії 8 клас Алла Несвіт

 

 

уроку

Дата

Підтема

Інтегровані змістові лінії

Мовленнєві функції

Мовний компонент

Мовленнєвий компонент

 

Лексика

Граматика

Письмо

Аудію-вання

    Читання

Говоріння

Домашнє завдання

Е.безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливість і безпека

 

Тема: «Mass Media: the  Press»  ЗМІ

 

1

 

Повернення до школи

Введення ЛО

 

Демонструє розуміння потреби працювати ра-зом

 

 

 

To feel excited, to be curious about, to be delighted with, etc

 

 

Ex. 2, p. 4

Ex. 2,p. 4

Ex. 1, 3,pp. 4-5

Ex. 6, p. 6 Відкрити дужки, поставити слова в правильному часі

2

 

Повернення до школи

Активізація ЛО

 

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

 

 

Висловлювати свої враження, почуття та емоції

To communicate, to learn about citizenship, etc

Present Simple,

Present

Continuous

Present Perfect,

Past Simple

 

 

 

Ex. 5,

p. 6

Ex. 6,p. 6

Ex. 7, p. 6 Написати розповідь про свій перший день у школі

3

 

Ера інформації

Розвиток уміння сприймати на слух

 

Демонструє розуміння основ медіаграмотності

 

 

Запитувати та надавати інформацію про джерела отримання інформації

A quiz show, a review, a commentary, an entertainment programme

Present Simple

Ex. 2a, b, p. 9

 

Ex. 3a,

pp. 9-10

 

Ex. 4,

p. 10

 

Ex. 1a, b, p. 8

Ex. 2b, 

p. 10

Ex. 4, 5, pp. 10-11

Ex. 8, 9, 

p. 11

Ex. 6, 7a,

p. 11

Заповнити пропуски в тексті

4

 

Епоха інформації:

Преса

Розвиток уміння усно продукувати, усно взаємодіяти

 

Визначає достовірність інформації.

 

 

Розповідати про сучасні електроні та друковані засоби масової інформації

Broadcasting, a challenge, blogs, podcasts, up-to-date, well-informed

Present Simple

Ex. 7a, p. 11

 

Ex. 4,

p.10

Ex. 6,

p. 11

Ex. 5,

p. 10

Ex. 8,

p. 11

Ex. 9, 

p. 11 написати запитання до тексту Ex. 4, 

p. 11

 

5

 

Ми знаходимося на ФлітСтріт Розвиток навичок письма

 

 

 

 

Запитувати та надавати інформацію про ФлітСтріт

Press bureaus, a headquarter, a news agency, an attic office, a freelance journalist, etc

Present Simple

Past Simple

Ex. 3, 4a,

p. 13

Ex. 1b,

p. 12

Ex. 2,

p. 13

Ex. 1a,

p. 12

Ex. 4b,

p. 12

Ex. 5, 6, p. 13

Ex. 7,

p. 13 Знайти інформацію про Фліт Стріт

6

 

Звідки ти дізнаєшся про новини? Розвиток навичок усного мовлення

 

Аргументує які ЗМІ ви-користовує його родина

 

 

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

To have articles on, to cover a wide range of topics, etc

Present Simple

Passive Voice

 

Ex. 1,

p. 14

Ex. 4,

p. 15

Ex. 2a, b,

p. 14

Ex. 3,

p. 15

Ex. 3, p. 15 Обговорити українські газети

7

 

Звідки ти дізнаєшся про новини? Вдосконалення навичок  усного мовлення

 

 

 

 

Аргументувати власну думку

A subscriber, an edition, to deliver, to provide, etc

Present Simple

Passive Voice

Ex. 6,

p. 16

 

Ex. 4,

p. 15

 

Ex. 1,

p. 14

 

Ex. 5,

p. 16

Ex. 7,

p. 16

Ex. 8,

p. 16

Ex. 9,p. 16 Підготувати розповідь про українську газету. Вивчити утворення Теперішнього Пасивного стану

8

 

Що ми читаємо

Розвиток навичок читання, граматики  та усної взаємодії

 

Розповідає про особисті вподобання

 

 

Аргументувати власну думку про друковані видання, які учні читають

To start, to print, to control, a publication

Present Simple

Passive Voice

Ex. 1, 2,

p. 17

 

 

Ex. 2,

p. 17

 

Ex. 2,

p. 17

Ex. 3,

p. 17

Ex. 4, p. 18 Заповнити пропуски в реченнях, вивчити утворення Минулого Пасивного стану

9

 

Що ми читаємо

Вдосконалення граматичних навичок

 

Розповідає про особисті вподобання

 

 

Висловлювати свої враження, почуття та емоції

To send reporters to, to bring the news, to gather and sell news to smb, etc

Past

 Simple

Passive Voice

Ex. 5,

p. 18

 

Ex. 3,

p. 18

 

 

Ex. 3,

p. 18

 

Ex. 6,

p. 18

 

Ex. 7, p. 19 відрити дужки, поставити у правильному часі слова

10

 

Структура газети Розвиток умінь писемного мовлення

 

 

 

 

Розповідати про структуру газети

The newspaperslogo and title, index, current events, an editorial, etc

Present Simple

 

Ex. 6,

p. 22

 

Ex. 2, 3,

pp. 20-21

 

Ex. 3, 4,

p. 21

 

Ex. 1a, b, p. 20

 

Ex. 4, p. 21 прочитати та визначити які речення правдиві, а які ні

11

 

Структура газети Розвиток усного мовлення

 

 

 

 

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Foreign exchange, currency exchange, etc

Present Simple

 

 

 

Ex. 5,

p. 22

 

Ex. 6, 7,

p. 22

 

 

Ex. 8,

p. 22 Відкрити дужки, поставити у правильному часі слова

 

12

 

Читаючи газету… Розвиток уміння усно продукувати, усно взаємодіяти

 

 

 

 

Аргументувати власну думку про інформацію, яку отримуєш із  газет

To draw smb’s attention to, to comment, key note, etc

Present Simple

Passive Voice

Ex. 6,

p. 27

 

Ex. 1,

p. 23

 

Ex. 4a,

p. 24

Ex. 2,3,p. 23

Ex. 4b,

p. 24

Ex. 5,6,p. 26

Ex. 8,

p. 26

прочимтати статтю зукр. Газети та написати резюме до неї

13

 

Пишемо про новини Розвиток умінь писемного продукування

 

Розповідає про складові газети

 

 

Висловлювати свої враження, почуття та емоції

A quality newspaper, a tabloid, a local paper, etc

Present / Past

Simple

Passive Voice

Ex. 5,

p. 29

 

 

Ex. 1a,

p. 27

Ex. 2, 3, p. 26-27

Ex. 1b,

p. 27

Ex. 4,

p. 28

Ex.6,

p. 28

Написати історію до шкільної газети

14

 

Плануємо шкільну газету. Проектна робота Розвиток умінь усного продукування, усної взаємодії

 

Дискутує про тематику шкільної стінгазети

 

 

Аргументувати власну думку щодо структури та матеріалу для шкільної газети

The editor-in-chief, a copy editor, an art designer, a photographer, etc.

Present Simple

Passive Voice

Past Simple

Passive Voice

 

 

 

Ex. 1,

p. 29

Ex. 2,

p. 30

Ex. 2, p. 30 розробити шкільну газету

 

15

 

Повторення граматики. Вдосконалення граматичних навичок

 

 

 

 

Аргументувати власну думку

 

ActiveVoice, PassiveVoice

Ex. 2,

p. 31

 

 

 

Ex. 1,

p. 31

Ex. 3,

p. 31

Ex. 4,

p. 32

Ex. 5,

p. 32 Написати листа другові про газету , яку нещодавно прочитав

 

16

 

Контрольна робота по темі: «Mass Media: the  Press» 

Повторити вживання Passive Voice та ЛО

 

 

 

 

 

Тема: «School Life»  Шкільне життя

17

 

Моє навчання у школі

Введення ЛО

 

Висловлює власне став-лення до навчання

 

 

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

To get good knowledge, social skills, flexible, sympathetic, to enrich, to get on with smb, etc

Present Simple

Active Voice

Ex. 4a, p. 35

Ex. 4b,

p. 35

 

Ex. 2,

p. 34

Ex. 3,

p. 35

 

Ex. 1,

p. 34

 

Ex. 5,

p. 36 Заповнити пропуски в реченнях поданими словосполученнями

18

 

Моє навчання у школі Активізація ЛО

 

Пояснює правила пове-дінки у школі

 

 

Розповідати про шкільні правила

As soon as, moreover, also, however, on the one hand, etc

Linking Words and Phrases

Ex. 5,

p. 36

Ex. 7,

p. 37

 

 

Ex. 7,

p. 37

Ex. 8, p. 37

Ex. 9, p. 37 Написати розповідь про речі, які ти любиш робити і не любиш

19

 

Навчання в українській школі Розвиток уміння усно продукувати, усно взаємодіяти

 

 

 

 

Розповідати про різні види навчальних закладів в Україні

A secondary school, a lyceum, a gymnasium, etc

 

 

Ex. 5a, b, p. 40

Ex. 3, 4, p. 39

Ex. 1, p. 38 Ex. 2, p. 39

Ex. 8, p. 41 Відкрити дужки у правильному часі поставити слова

20

 

Навчання в українській школі Розвиток умінь усного продукування, усної взаємодії

 

Обговорює шкільні тра-диції

 

 

Аргументувати власну думку про навчання в українській школі

 

Present Simple

 

 

Ex. 6, p. 40 Ex. 5, p. 40

Ex. 7, p. 41

Повторити утворення Теперішнього неозначеного часу та скласти 4 речення

21

 

Початкова та середня освіта в Україн Вдосконалення навичок усного мовлення та аудіювання

 

Обговорює шкільні тра-диції

 

 

Розповідати про початкову та середню освіту в Україні

Compulsory, free, primary school, the humanities, to apply, et

Present Simple

Ex. 3, p. 42 Ex. 4, p. 42

 

Ex. 2b, p. 41

Ex. 1, p. 41 Ex. 2a, p. 41 Ex. 5, p. 43

Ex. 6, p. 43 Написати листа про початкову та середню школу в Україні

22

 

Шкільні предмети . Розвиток навичок усного  мовлення, граматичних навичок

 

 

 

 

Розповідати про школу та шкільні предмети

Home Economics, ICT, Religious Education, etc

Present Simple

Ex. 4, p. 45

Ex. 1a,b, p. 44

Ex. 1, p. 44 Ex. 3, 4, 5, p. 45

 

Ex. 7, p. 46 Описати на вибір класну кімнату в школі (усно)

23

 

Школи у Великій Британії . Вдосконалення граматичних навичок

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах

 

 

 

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації

A pre-school education, a nursery school, a preparatory school, etc

Present Simple

 

Ex. 1, p. 47

 

Ex. 3, 4, p. 4

Ex. 6, p. 50  заповнити пропуски в реченнях з тексту

24

 

Школи у Великій Британії Розвиток усного мовлення

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах

 

 

 

Розповідати про школи у Британіїта України

 

 

Ex. 6a, b, p. 50

 

Ex. 6, p. 49

Ex. 5, p. 49 Ex. 8, p. 50

Ex. 7, p. 50 Порівняти Українську та Британську освіту (пис.)

25

 

Після уроків Розвиток уміння усно продукувати

 

 

 

 

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

A school bulletin board, a schedule, to require, competitive, et

Present Simple

 

Ex. 5a, p. 53

Ex. 3, p. 53

 

Ex. 1, 2, p. 51 Ex. 5b, p. 53

Ex. 6, p. 53 Заповнити пропуски в тексті

26

 

Школа в новинах Вдосконалення навичок читання

 

Обговорює доцільність вивчення різних пред-метів

 

 

Аргументувати власну думку

A struggle, a standardized test, a reward, an attendance, a pilot program,

Present Simple, Conjuctions   … if …unless

Ex. 5, p. 55

 

Ex. 2, p. 54 Ex. 3, p. 54

Ex. 1, p. 54

Повторити використання Conjuctions   ifunless, придумати 4 речення

27

 

Школа в новинах Розвиток навичок аудіювання

 

 

 

 

Аргументувати власну думку

 

 

Ex. 6, p. 56

 

Ex. 4, p. 55

Ex. 7, p. 56

Ex. 7, p. 56 Вибрати правильний варіант відповіді

28

 

Плануємо шкільну газету. Проектна робота Розвиток умінь усного продукування, усної взаємоді

 

 

 

 

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

 

 

Ex. 2, p. 57

 

 

Ex. 1, p. 57

Ex. 2, p. 57 Написати статтю про школу до шкільної газети

29

 

Повторення граматики. Вдосконалення граматичних навичок

 

 

 

Аргументує свою думку щодо плати за навчання

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

 

 

Ex. 2,3 p. 58

 

Ex. 4, p. 58

Ex. 1, p. 58 Ex. 5, p. 59

Ex. 4  p. 58 Робота з текстом

30

 

Контрольна робота по темі: School life

 

Ex. 6, p. 59 Описати малюнки (усно) повторити вживання Conjunctions   ifunless,

 

 

 

Тема:  «Books and writers» Література

 

31

 

Оповідання, Введення ЛО

 

 

 

 

 

digested, a reading habit, et

 

 

Ex. 2, p. 64

 

Ex. 1a, b, pp.62- 63

Робота зі словником ст. 64-65

32

 

Оповідання, оповідання …Активізація ЛО

 

 

 

 

Розповідати про улюблених авторів та літературних героїв

To develop artistic taste, to broaden smb’s outlook, to entertain, etc

 

Ex. 4a,p. 64

Ex. 4b, p. 64

Ex. 4a, p. 65

Ex. 5, p. 65 Ex. 6,7, p. 65

Ex. 8, p. 65 Написати розповідь, чому ти любиш читати  і який твій улюблений жанр

33

 

Книги сьогодні. Розвиток навичок читання

 

Обговорення різномаїття літературної спадщини

 

 

Запитувати і надавати інформацію про історію розвитку книги

A papyrus, bark, to carve, runes, a clay, to scribe, to scroll, a temple, etc

 

 

 

Ex. 3, 4, p. 67

Ex. 1, 2, p. 66

Ex. 4, p. 67 Дати відповіді на запитання

34

 

Книги сьогодні. Вдосконалення граматичних навичок

 

 

 

 

Запитувати і надавати інформацію про історію розвитку книги

 

Futureт Simple Passive Voice

Ex. 5a, p. 68 Ex. 6, p. 68

 

Ex. 3, p. 67

Ex. 5b, p. 68 Ex. 7, p. 69

Вивчити утворення Future Simple Passive Voice ст. 68, Ex. 8, p. 69

35

 

Екскурсія у бібліотеку . Вдомсконалення наичок письма та читання

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

Розповідати про сучасну бібліотеку

To sign up, fiction, non-fiction, interlibrary exchange

Past Simple Tense (revision)

 

Ex. 2a, b, p. 7

Ex. 2b, p. 70 Ex. 3,4, pp. 70-71

Ex. 1, p. 70

Робота зі словником ст. 71 Повторити утворення Future Simple Passive Voice ст. 68,

36

 

Екскурсія у бібліотеку Вдосконалення навичок читання

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

Розповідати про сучасну бібліотеку

 

Past Simple Past Continuous Tenses

 

 

 

Ex. 5, 6, p. 72 Ex. 7, p. 73

Повторити утворення та вживання часу Past Simple and Past Continuous ст.72

37

 

Тарас Шевченко Розвиток умінь писемного продукування

 

 

 

 

Запитувати і надавати інформацію про Тараса Шевченка

A serf, a shepherd, to orphan, poverty, misery, etc

 

 

Ex. 2, p. 74

Ex. 2, 3, pp.74- 75

Ex. 1, p. 74 Ex. 3, p. 7

Вміти розповідати про Тараса Шевченка. Робота зі словником с. 74

38

 

Тарас Шевченко Розвиток уміння усно продукувати

 

 

 

 

Розповідати про Тараса Шевченка

 

 

 

Ex. 6, p. 77

Ex. 5, p. 75-76

Ex. 7, p. 77

Ex. 8, p. 77 Розкрити дужки виткористовуючи Past Continuous

39

 

Британські письменники Вдосконаленння лексичнихзнань учнів

 

 

 

 

Запитувати і надавати інформацію про Роберта Бернса

A lyricist, schooling, to revise, to adopt, etc.

 

 

Ex. 4a, p. 80

Ex. 2, p. 78

Ex. 1, p. 78 Ex. 3, p. 7

Робота зі словником ст. 78. Знати переклад поезії «My hearts in the highlands» ст. 80

40

 

Відгук на прочитану книгу Розвиток умінь писемного продукування

 

 

 

 

Розповідати про прочитану книгу

Enchanting, to convince, exclusively, perfect, etc

 

Ex. 4, p. 83

Ex. 1a, p. 81 Ex. 1b, p. 81

Ex. 2, p. 81 Ex. 3, p. 83

Ex. 4b, p. 83 Ex. 5, p. 83

Ex. 3, p. 83 написати відгук на прочитану книгу

41

 

Про читачів у новинах Розвиток умінь усного продукування, усної взаємодії

 

Визначає достовірність інформації.

 

 

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних

To survive, phenomenal, long-term a trend, to sponsor, a chairman, to substitute, etc

 as … as/ not as…as

 

 

Ex. 1, 2, p. 84 Ex. 3, p. 84

Ex. 4, p. 85

Ex. 2, p. 87 Вивчити правило ст. 85 на вживання структури asas/ not asas

42

 

Мої улюблені автори та книги. Проектна робота.

 

 

 

 

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

 

 

Ex. 2, p. 86

 

 

Ex. 1, p. 86

Ex. 1, p. 87 Розкрити дужки, використовуючи FutureSimple Passive Voice

43

 

Контрольна робота по темі: :  «Books and writers»

Повторити  утворення

Future Simple Passive Voice, вивчені лексеми

 

44

 

Контроль навичок аудіювання

 

Повторити вивчені ЛО та утворення Present Simple, Conjunctions   … if …unless

 

45

 

Контроль навичок говоріння

Повторити

Present Simple

Active Voice

 

46

 

Контроль навичок читання

Повторити утворення

Active Voice, Passive Voice для вивчених часів

 

47

 

Контроль навичок письма

Повторити вивчені ЛО та

Linking Words and Phrases

 

 

 

1

 

docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Несвіт А.М.)
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
3270
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку