Календарне планування ІІ семестр математика за підручником Богданович М.В

Про матеріал
Календарне планування на ІІ семестр з математика за підручником Богданович М.В
Перегляд файлу

Математика

4 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальнихзакладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Богданович, М. В. Математика : підруч. для 3кл. загальноосвіт.   навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – К. : Генеза", 2012. – 136 с. : іл.

 

ІІ семестр

(випало 08.03.19; 01.05.19; 09.03.19 годин)

з/п

Тема уроку

Дом. завд.

Дата

Примі-тки

Тема№ 4. Додавання і віднімання в межах 1000 (продовження)

(16 годин)

64

Віднімання трицифрових чисел виду 600 – 270

С. 92, 588; 589.

15.01

 

65

Письмове додавання двоцифрових чисел

С. 93–94,

598; 604.

16.01

 

66

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розв’язування рівнянь

С. 96, 613; 614.

17.01

 

67

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування нерівностей

С. 97, 622; 623.

18.01

 

68

Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через десяток. Прості задачі на відні- мання

С. 99,

638; 639.

22.01

 

69

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Задача з буквеними даними

С. 100, 647; 648.

23.01

 

70

Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. Складені за- дачі на дві і три дії. Дії з іменованими числами

С. 102,

656; 657.

24.01

 

71

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Складання і розв’язування задачі за коротким записом. Периметр прямокутника

С. 103, 665; 666.

25.01

 

72

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Творча робота над за- дачею. Складена задача на три дії

С. 104, 674; 675.

29.01

 

73

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розв’язування нерівностей способом випробування. Складання обернених задач

С. 106, 683; 684.

30.01

 

74

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що містять порівняння результату першої дії з одним із даних чисел

С. 107,

693; 694.

31.01

 

75

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Задача, що містить суму трьох доданків. Самостійна робота.

С. 109, 704; 705.

01.02

 

76

Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання. Задача на три дії (різницеве порів- няння двох сум)

С. 110, 712; 713.

05.02

 

77

Додавання трицифрових чисел способом округлення

С. 112, 720; 721.

06.02

 

78

Контрольна робота № 5.

завд. на картці

07.02

 

79

Аналіз контрольної роботи.  Віднімання трицифрових чисел способом округлення

С. 113, 728; 729.

08.02

 

 

Тема№ 5. Множення в межах 1000

(17 годин)

 

80

Властивості множення на 1 і одиниці на число, множення на нуль, нуля на число. Складені задачі на 2–3 дії, що є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

С. 117, 737; 738.

12.02

 

81

Ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

С. 118,

746; 747.

13.02

 

82

Множення і ділення на 100. Розв’язування задач

С. 120,

756; 757.

14.02

 

83

Ділення виду 80 : 8; 700 : 7. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою

С. 121, 764; 765.

15.02

 

84

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове. Множення одноцифрового числа на розрядне. Задачі на дві та три дії

С. 122,

775; 776.

19.02

 

85

Ділення числа на добуток. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою

С. 123–124, 786; 787.

20.02

 

86

Ділення виду 90 : 30; 600 : 30; 800 : 200. Розв’язування простих і складених задач

С. 125,

795; 796.

21.02

 

87

Множення суми на число. Розв`язування задач двома способами. Розв’язування задач з буквеними даними

С. 126, 805; 806.

22.02

 

88

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24 ∙ 3. Задача на знаходження суми двох добутків. Задача, пов’язана з одиничною нормою

С. 127, 813; 814.

26.02

 

89

Множення числа на суму. Складання задачі за поданим рівнянням. Задачі, пов’язані з оди- ничною нормою

С. 128, 822; 823.

27.02

 

90

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (на основі переставної властивості дії мно- ження) виду 3 ∙ 24. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Обчислення значень буквених виразів

С. 129, 832; 833.

28.02

 

91

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задачі на порівняння двох часток

С. 131, 841; 842.

01.03

 

92

Множення різниці на число. Розв’язування задач. Самостійна робота

С. 132, 849; 850.

05.03

 

93

Випадки множення і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних. Задачі на три дії, що містять збільшення (зменшення) числа в кілька разів.

С. 133, 860; 861.

06.03

 

94

Множення виду 320 ∙ 3. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Складання задач даного виду.

С. 134,

869; 870.

07.03

 

95

Контрольна робота № 6.

завд. на картці

12.03

 

96

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого матеріалу

С. 135,

877; 878.

13.03

 

                                  Тема№ 6. Ділення в межах 1000  (16 годин)

97

Ділення суми на число. Розв’язування задач двома способами

С. 136, 885; 886.

14.03

 

98

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду

39 : 3. Розв’язування рівнянь

С. 137–138, 895; 896.

15.03

 

99

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду

72 : 3 і 50 : 2. Задача, пов’язана з оди- ничною нормою

С. 139, 906; 907.

19.03

 

100

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове способом розкладання на зручні доданки. За- дача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків

С. 140, 914; 915.

20.03

 

101

Перевірка ділення множенням. Розв’язування задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків

С. 141,

923; 924.

21.03

 

102

Перевірка множення діленням. Складання і розв’язування задачі за поданим виразом та ско- роченим записом. Розв’язування рівнянь

С. 142,

932; 933.

22.03

 

103

Ділення виду 360 : 3. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. Розв’язування рівнянь

С. 143, 941; 942.

02.04

 

104

Ділення виду 64 : 16 способом випробовування. Розв’язування і порівняння складених задач на три дії

С. 144,

950; 951.

03.04

 

105

Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії, пов’язані з порівнянням двох часток

С. 145, 958; 959.

04.04

 

106

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач

С. 147, 967; 968.

05.04

 

107

Залежність частки від зміни діленого. Розв’язування задач

С. 148,

975; 976.

09.04

 

108

Залежність частки від зміни дільника. Розв’язування задач. Самостійна робота

С. 149, 983; 984.

10.04

 

109

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв’язування задач.

С. 150, 990; 991.

11.04

 

110

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв’язування задач. Самостійна робота

С. 151, 997; 998.

12.04

 

111

Контрольна робота № 7

завд. на картці

16.04

 

112

Аналіз контрольної роботи.  Повторення і закріплення вивченого матеріалу

С. 152, 1005; 1006.

17.04

 

Тема№ 7. Частини (10 годин)

113

Позначення частин числа цифрами. Дроби з чисельником 1 як частина цілого. Утворення і запис. Розв’язування задач

С. 153,

  1014; 1015.

18.04

 

114

Розв’язування задач на час

С. 155, 1024; 1025.

19.04

 

115

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові

С. 156,

  1034; 1035.

23.04

 

116

Знаходження числа за його частиною. Розв’язування задач. Розв’язування нерівностей

С. 157,

1044; 1045.

24.04

 

117

Ділення з остачею (ознайомлення). Порівняння числових значень виразів. Задача на дві дії, що містить порівняння чисел.

С. 159, 1055; 1056.

25.04

 

118

Ділення з остачею (розгляд прийому обчислення). Розв’язування задач. Самостійна робота

С. 160, 1064; 1065.

26.04

 

119

Ділення з остачею. Властивість остачі

С. 162, 1073; 1074.

30.04

 

120

Перевірка остачі. Розв’язування задач

С. 163, 1081; 1082.

02.05

 

121

Контрольна робота № 8

завд. на картці

03.05

 

122

 

Аналіз контрольної роботи.  Ознаки подільності на 2 та 5.

С. 165, 2; 4.

07.05

 

Тема№ 8. Повторення вивченого за рік.

Ознайомлення з письмовим множенням і діленням ( 10 годин)

123

Повторення таблиць множення і ділення

С. 167, 1105; 1106.

08.05

 

124

Повторення ділення з остачею

С. 168,

1113; 1114.

10.05

 

125

Повторення нумерації трицифрових чисел

С. 170, 1130; 1131.

14.05

 

126

Повторення позатабличного множення і ділення на одноцифрове число. Чисельник і знаменник дробу

С. 170, 1130; 1131.

15.05

 

127

Повторення позатабличного множення і ділення.

Узагальнення і систематизація знань учнів.

С. 170–171, 1138;

 1147.

 

 

 

16.05

 

128

Повторення вивченого матеріалу. Способи раціональних обчислень: множення на 9; 99

С. 173, 1156; 1157.

17.05

 

129

Повторення письмового додавання і віднімання трицифрових чисел

С. 174, 1162; 1163.

21.05

 

130

Узагальнення і систематизація знань. Способи раціональних обчислень: множення на 11

С. 174,      1171; 1172.

22.05

 

131

Розв`язування «цікавих задач»

завд. на картці

23.05

 

 

132

Підсумковий урок за рік

 

24.05

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
18 січня 2019
Переглядів
208
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку