Календарне планування ІІ семестр з української мови за підручником М.С Вашуленко

Про матеріал
Календарне планування ІІ семестр з української мови за підручником М.С Вашуленко
Перегляд файлу

3 клас

119 годин

1-варіант

І семестр – 53 години (3 години на тиждень);

ІІ семестр – 60 годин (4 години на тиждень)

2-варіант

3,5 години на тиждень,  з них(0,5+0,5)один раз на два тижні УРЗМ

ІІ семестр (випало 08.03.19; 29.04.19;09.05.19)

 

 

 

     Тема уроку

Вправи

Дата

Примі-тки

Тема 5: Будова слова (13 годин- продовження)

 

54

Інструктаж з БЖД на початок ІІ семестру.  

Урок  розвитку зв`язного мовлення №9. 

 Редагування текстів

 

14.01

 

 

55

Префікси, співзвучні з прийменниками (спостереження за звучанням і написанням).

215-219

15.01

 

 

56

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами. Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня

220-224

17.01

 

 

57

Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-).

225-228

18.01

 

 

58

Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня. Закріплення вивченого матеріалу

229-232

22.01

 

 

59

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

233-236

24.01

 

 

60

Перенос слів із префіксами.

237-240

25.01

 

 

61

Урок  розвитку зв`язного мовлення №10. Як писати листи.

 

28.01

 

 

62

Контрольна робота №6: Списування.

 

29.01

 

 

63

Аналіз контрольної роботи. Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до тієї самої частини мови.

241-245

31.01

 

 

64

Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення,  текст. Закріплення знань про роль суфіксів у словах

246-250

01.02

 

 

65

Розбір слів за будовою.

251-255

05.02

 

 

66

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса. Узагальнення і систематизація знань учнів.

256-258

07.02

 

Тема 6: Частини мови (5 годин)

 

67

Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями та роллю в реченні"

259-262

08.02

 

 

68

Урок розвитку зв’язного мовлення №11. Письмовий переказ тексту за складеним планом.

 

11.02

 

 

69

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.

263-266

12.02

 

 

70

Спостереження і добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови. Вимова і написання слова дециметр.

267-275

14.02

 

 

71

Закріплення вмінь розрізняти частини мови. Складання колективної розповіді за малюнком.

272-275

15.02

 

Тема 7: Іменник (14 годин)

 

 

 

72

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот . Вимова і написання слова фермер

276-279

 

19.02

 

 

73

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

284-293

21.02

 

 

74

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників". Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію.

Вимова і написання слова електрика

294-303

22.02

 

 

75

Урок розвитку зв’язного мовлення №12.  Складання казки за уявою на тему «Як подорожує краплинка води»

 

25.02

 

 

76

Комбінована робота №7: Диктант з тестовими завданнями з мовної теми, не пов`язаними за змістом тексту.

 

26.02

 

 

77

Аналіз перевірної роботи. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Приналежність  слова до одного з родів. Вимова і написання слова колектив.

304-307

28.02

 

 

78

 

Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення іменників. Вимова і написання слова хвилина.

308-312

01.03

 

 

79

Змінювання іменників за числами (однина і множина). Вимова і написання слова черешня.

313-317

 

05.03

 

 

80

Іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині. Вправи на змінювання іменників за числами. Складання усної розповіді за фотоілюстрацією.

318-321

 

07.03

 

 

81

Урок розвитку зв’язного мовлення №13.

Письмове висловлювання про ситуації з життя класу.

 

11.03

 

 

82

Змінювання іменників за відмінками. Форма слова. Побудова речень

322-325

12.03

 

 

83

Зв’язок іменника з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників. Розбір іменника як частини мови. Вимова і написання слова комбайн.

326-330

14.03

 

 

84

Контрольна робота №8: Перевірка мовних знань і вмінь.

 

15.03

 

 

85

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення за темою «Іменник»

 

19.03

 

Тема 8: Прикметник (11 годин)

 

 

 

86

Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.

331- 335

 

21.03

 

 

87

Зв’язок прикметників з іменниками. Вимова і написання слова айстра.

336 -345

22.03

 

 

88

Урок  розвитку зв`язного мовлення №14.   Твір — опис людини з використанням порівнянь .

 

01.04

 

 

89

Змінювання прикметників за числами і за питаннями у сполученні з іменниками. Складання усної розповіді.

346-350

02.04

 

 

90

Узгодження прикметника з іменниками у різних формах і за запитаннями

351-355

04.04

 

 

91

Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників.

356-359

05.04

 

 

92

Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях.

360-364

09.04

 

 

93

Розбір прикметника як частини мови.

365-368

11.04

 

 

94

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Спостереження за вживанням прикметників у загадках.

369-378

12.04

 

 

95

Урок розвитку зв’язного мовлення №15. Складання тексту-міркування «Чому ластівки відлітають першими»

 

15.04

 

 

96

Контрольна робота №9: Диктант з тестовими завданнями з мовної теми, не пов`язаними за змістом тексту.

 

16.04

 

 

97

Аналіз контрольної роботи. Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Закріплення й узагальнення знань про прикметник.

379-387

18.04

 

Тема 9: Дієслово (12 годин)

 

98

Загальне поняття (питання, роль у реченні). Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Вимова і написання слова очерет.

388-391

19.04

 

 

99

Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнком. Вимова і написання слова космонавт.

392-398

23.04

 

 

100

Дієслова-синоніми. Розпізнавання дієслів у реченнях.

399-403

25.04

 

 

101

Дієслова-антоніми. Вимова і написання слова кипіти.

404-407

26.04

 

 

102

 

Уживання дієслів у переносному значенні. Вимова і написання слова кошеня.

408-412

 

30.04

 

 

103

Час дієслова. Перевірна робота. Усний твір.

418-422

02.05

 

 

104

Змінювання дієслів за часами.

423-426

03.05

 

 

105

Дієслова завершеної і незавершеної дії.

427-436

07.05

 

 

106

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.

437-440

10.05

 

 

107

Урок розвитку зв’язного мовлення №16. Письмовий переказ.

 

13.05

 

 

108

Правило написання не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні. Закріплення знань учнів про дієслово як частину мови

441-445

 

14.05

 

 

109

 

Контрольна робота №10: Перевірка  мовних знань і вмінь з теми «Дієслово»

 

16.05

 

Тема 10: Повторення вивченого за рік (4 годин)

 

110

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про звуки і букви. Позначення м’якості приголосних звуків перед о знаком м’якшення. Апостроф.

450-456

17.05

 

 

111

Повторення вивченого про текст і речення.

457-461

21.05

 

 

112

Повторення вивченого про частини мови.

462-466

23.05

 

 

113

Узагальнення і систематизація знань учнів.

467-470

24.05

 

 

doc
Додано
18 січня
Переглядів
222
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку