Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарне планування із зарубіжної літератури у 8 класі

Про матеріал
Календарне планування із зарубіжної літератури у 8 класі. Програма: Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Перегляд файлу
Календарно-тематичне  планування  уроків  зарубіжної  літератури

8 клас

Розділ,  тема  уроку

Дата

 

Примітка

Вступ

 

1

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес.

 

 

2

Основні літературні епохи, напрями,  течії, специфіка їхнього розвитку в  різних країнах.

 

 

Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури

 

3

Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності ІІ–І тис. до н. е.

 

 

4

Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи вед.   

 

 

5

Біблія як основа двох релігій – юдейської та християнської.

Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники.

 

 

6

Біблія. Старий заповіт (створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Ключові ідеї та образи старого  заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. 

 

 

7

Новий заповіт (Євангеліє – 2–3 розділи за вибором учителя). Ключові ідеї та образи нового заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. 

 

 

8

Коран – головна книга ісламу (огляд). Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.  

 

 

9

Контрольна робота з теми «Вступ.  Священні книги  людства як пам'ятки культури і джерело літератури». Тести                 Зошит

                                                                                               Тематична

 

 

 

Античність

 

 

10

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в давній Греції і в давньому Римі.

 

 

11

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу. Міфи троянського циклу.

 

 

12

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. Гуманістичний зміст «Іліади».

 

 

13

«Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші 140–410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470–670).  Образи Ахілла і Гектора.

 

 

14

РМ (письмово) Порівняльна характеристика літературних героїв. Ахілл і Гектор

 

 

15

Види лірики в давній Греції й особливості їх розвитку.  Тіртей «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Сапфо «До Афродіти» («барвношатна владарко, Афродіто…). Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

 

 

16

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької  драми – трагедія і комедія. Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру.

«Прометей закутий». Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий».

 

 

17

Контрольний твір на літ. тему: «Основний конфлікт трагедії «Прометей закутий». «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви,  свободи.»                                                      Зошит

 

 

18

Публій Вергілій Марон (70–19 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави.

 

 

19

Образ Енея та його значення в композиції твору.           

 

 

20

Квінт Горацій Флакк (65–8 рр. до н. е.). «До Мельпомени» («мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

 

 

21

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н. е.). «Сумні елегії».

Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях».

 

 

22

Позакласне читання.  Еврипід «Медея».

 

 

23

Контрольна робота з теми «Античність». Тести.           Тематична

 

 

Середньовіччя

 

24

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі та специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур.  Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу середньовіччя.

Основні жанри середньовічної літератури на заході та сході.

 

 

25

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.  Лі бо (701–762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» . Основні теми і мотиви лірики митця.                                                                     Зошит

 

 

26

Ду Фу (712–770). «пісня про хліб і шовк», «весняний краєвид». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Національні образи,  символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

 

 

27

Золота доба Персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.Омар Хайям (бл. 1048 – після 1122). Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості омара Хайяма. Вивчити напам’ять  

 

 

28

Література  середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда» (x ст.) Історична основа твору, поетичне переосмислення в ньому реальних подій.

 

 

29

Розвиток мовлення (усно)Патріотичні ідеї в «пісні про Роланда». Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

 

 

30

Аліг’єрі Данте (1265–1321). Сонет 11 («в своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського середньовіччя і переходу до відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

 

 

31

Контрольна робота з теми «Середньовіччя». Тести

 

 

32

Позакласне читання.   Бунін І. О. «Красуня»

 

 

 

ІІ семестр

Відродження

Дата

Примітка

33

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

 

 

34

Франческо Петрарка (1304–1374). Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Петрарки. Образ ліричного героя та героїні.

 

 

 

Напам’ять Ф. Петрарка (сонет за вибором учнів)

 

 

35

Вільям Шекспір (1564–1616). Сонети № 66, 116, 130.  Основні теми сонетів  Шекспіра – кохання  до смаглявої леді, дружба. Художні особливості сонетів  В.Шекспіра.

 

 

 

Напам’ять В. Шекспір (сонет за вибором учнів)

 

 

36

Виразне читання сонетів Петрарки і Шекспіра.

 

 

37

Трагедія «Ромео і Джульєтта»  В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів.

 

 

 

Зошит

 

 

38

Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість .

 

 

39

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.

 

 

40

Гуманістична цінність трагедії  В. Шекспіра, її популярність. 

 

 

41

Розвиток мовлення (письмово) Твір - роздум на морально-етичну тему за трагедією В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»

 

 

42

Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). «Дон Кіхот»  І частина. Історія створення роману, особливості сюжету і композиції твору.

 

 

43

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. «Донкіхотство».

 

 

44

Дон Кіхот і Санчо Панса – образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. Вічні образи. 

 

 

 

Зошит

 

 

45

Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень.

 

 

46

Контрольна робота з теми  «Відродження». Тести

Тематична

 

 

47

Позакласне читання. В. Шекспір «Король Лір»

 

 

48

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

 

 

49

Джон Донн (1572–1631). «Священні сонети».Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова. 

 

 

50

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

 

 

 

зошит

 

 

51

Мольєр – майстер класицистичної комедії. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

 

 

52

«Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 

 

53

Основні образи комедії: пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.

 

 

54

Засоби комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм  у творі.

 

 

55

 Розвиток мовлення (усно) Інсценізація уривків комедії «Міщанин-шляхтич».

 

 

56

Контрольна робота з теми «Бароко і класицизм». Тести

Тематична

 

 

57

Антуан де Сент-Екзюпері (1900–1944). Людські стосунки, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

 

 

58

Художні образи  казки-притчі «Маленький принц».

 

 

59

Художні образи  казки-притчі «Маленький принц».

 

 

 

Зошит

 

 

60

Філософський зміст твору.

 

 

61

Контрольний твір за казкою-притчею «Маленький принц»

 

 

62

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон».  Сюжет твору Баха як філософська метафора людського буття.

 

 

63

Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі. Алегоричні образи повісті.

 

 

64

Барбара Космовська (нар. 1958). «Буба: мертвий сезон». Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки.

 

 

65

Ідея поваги й любові до людини.

 

 

66

Сімейні цінності у творі.«Буба: мертвий сезон».

 

 

67

Контрольна робота з теми «Література хх–хх ст. У пошуках себе і високого польоту». Тести

 

 

68

Позакласне читання.Чосер Дж. «Контерберійські оповідання»

 

 

69

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр.

 

 

70

Ознайомлення зі списком рекомендованої літератури на 9-й клас.

 Зошит

Тематична

 

 

 

 

docx
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
408
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку