25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Календарне планування "Літературне читання" , 2 клас , І семестр (за підручником В.О.Науменко)

Про матеріал

Календарне планування "Літературне читання " для 2 класу, І семестр за підручником В.О.Науменко (буде допомогою для молодих фахівців під складання свого планування до уроків літературного читання для 2 класу.)

Перегляд файлу

                     ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

2 клас

(календарне планування)

(за підручником В.О.Науменко)

                                                                            (І семестр – 4  години на тиждень)

  уроку

Тема уроку

Матеріал до уроку

Дата

Засоби художньої вираз-

ності, емоційно-оцінне

ставлення читача до змі-

           сту твору.

З народного джерела

Народні дитячі пісні та малі жанри

 

1

Знайомство з підручниками: «Літературне читання»(В.Науменко) та «Перлинка.Книга для літературного читання» (В.Науменко) Народні дитячі малі жанри. Прислів’я, загадки, приказки, скоромовки. (2-3 загадки напам’ять за вибором дітей)

«Літературне читання» - с. 3 -4;

«Перлинка» - с.3 -6

 

Практичне ознайом­лення учнів із засобами художньої виразності в тексті (епітет, порів­няння, метафора). Знаходження слів з пере­носним значенням і вжи­вання їх у своєму мов­ленні, пояснення у кон­тексті багатозначних слів.

Формування умінь відт­ворювати художні об-

рази на основі зістав­лення реального та образного опису предмета чи

явища.

Формування умінь пере­давати свої враження, почуття від прочитаного за допомогою зв’язних

висловлювань. Відтворення змісту тек­сту з урахуванням особ­ливостей його мови, ви- користання яскравих, образних висловів, вжи­тих у тексті.

Формування умінь ви­значати загальний емо­ційний настрій твору, адекватно реагувати на його зміст.

Розвиток в учнів праг­нення до засвоєння і вживання у своєму мов­ленні образних висловів із народних пісень, ка­зок, прислів’їв, прика­зок.

Формування умінь вико­ристовувати відповідну лексику твору для хара­ктеристики персонажів

висловлювати елемента­рні оцінні моральні та етичні судження (про вчинок героя, ставлення до природи, краси довкілля, людей).

2

До джерел народної мудрості. Скро мовки. Прислів’я

«Перлинка» с. 7 - 8

 

3

До джерел народної мудрості. Скринька пісень-небилиць. «Два півники»,

 

 

4

Урок позакласного читання №1.

«Я люблю свій рідний край» Н.Гуменюк «Україна» та інші

«Сонячні вітрила» (книга для позакласного читання») с.12 -19

 

5

До джерел народної мудрості. Скринька пісень-небилиць. «Зайчику, зайчику» .Ознайомлення із поняттям персонаж твору.

«Літературне читання» , с. 7 -8

 

6

Робота із скринькою пісень-закличок. «Іди, іди, дощику». Скринька пісень-закличок. «Не йди, не йди, дощику».

«Літературне читання» ,с.9-10

 

7

Робота із скринькою пісень-закличок. «Глухий дощик».

 

 

8

Народні дитячі пісні. «А подай , бабусю бичка» Пісеньки – забавлянки.

«Перлинка» с. 8 -11

 

9

Скринька пісень-ігор. Народна гра «Подоляночка».

«Літературне читання», с. 10 -12

 

10

Інсценізація пісні «Ходить гарбуз по городу».

«Літературне читання», с. 10 -12

 

11

Скринька загадок. Поміркуємо над розгадками до загадок. І.Сенченко «За лісом, за пралісом золота діжа сходить».   Любов Відута . Загадки. Сорока й горіх (скоромовка)

Літературне читання», с. 13 -15, «Хрестоматія сучасної дитячої літератури» с.58, с.62

 

12

Урок позакласного читання №2.

«Лисове серце», «Ой, не знала господиня» (жартівлива пісня)

 

«Сонячні вітрила» (книга для позакласного читання») (с.30 -32)                                                                                                                                                                                                                           

 

13

Золоті зернята народної мудрості. Скринька прислів’їв  і приказок. А.Григорук «Влітку день годує рік».

«Літературне читання»,с.15 - 17

 

14

Ознайомлення  із скринькою скоромовок.

«Літературне читання»,с.17 - 18

 

15

Скринька лічилок.  Тетяна Мельник «Пальчикові ігри - вірші  Контрольна робота №1. Аудіювання                                                     

«Літературне читання»,с.19 -20

«Хрестоматія сучасної дитячої літератури»

С.74 -75

 

 

16

Тематичне оцінювання з теми «Народні дитячі пісні та малі жанри»Урок інсценізації улюбленої дитячої пісні

 

 

Авторські вірші та малі жанри для дітей

 

17

Сторінки авторської скриньки. Авторські вірші та малі жанри для дітей. Поетична майстерня. Рима.

«Літературне читання»,с.21

«Перлинка» с.39-40

 

Знаходження слів з переносним значенням і вжи­вання їх у своєму мовленні, пояснення у кон- тексті багатозначних слів.

Формування умінь відтворювати художні образи на основі зіставлення реального та образного опису предмета чи явища.

Формування умінь передавати свої враження, по­чуття від прочитаного за допомогою зв’язних ви­словлювань.

Відтворення змісту тексту з урахуванням особли­востей його мови, використання яскравих, образ­них висловів, вжитих у тексті.

Формування умінь визначати загальний емоцій­ний настрій твору, адекватно реагувати на його зміст.

Розвиток в учнів прагнення до засвоєння і вжи­вання у своєму мовленні образних висловів із на­родних пісень, казок, прислів’їв, приказок. Формування умінь використовувати відповідну лексику твору для характеристики персонажів, висловлювати елементарні оцінні моральні та етичні судження ( про вчинок героя, ставлення до природи, краси довкілля, людей).

18

Ознайомлення з життям і творчістю Марійки Підгірянки. Вірші М.Підгірянки «Ліс», «Прийшла осінь».

«Літературне читання», с.22-23

 

19

Ознайомлення з життям і творчістю Наталі Забіли.  Забавлянки «Ладки, ладоньки, ладусі…», «Ой чук-чуки…».

«Літературне читання»,с.23-24

 

20

Урок позакласного читання №3.

Дивосвіт природи у творах сучасних українських поетів.

Любов Ведута «День веселий», Ф.Качан «Крилате насіння»,В.Лучук «Хитрий лис фарбує ліс» та інші

«Сонячні вітрила» (книга для позакласного читання») с.33- 36

 

21

Ознайомлення із поняттям «Настрій твору». Н.Забіла «Дощ іде».

«Літературне читання»,с.25 -26

 

22

Ознайомлення з життям і творчістю Леоніда Глібова. Л.Глібов «Загадка». Авторське ставлення до героїв.

«Літературне читання»,с.26 -28

 

23

Ознайомлення з життям і творчістю Степана Жупанина. Твір «Наталчина пригода».

«Літературне читання», с.28

 

24

С.Жупанин «Загадка». А.Волкова «Весна зелені».

«Літературне читання»,с.29 -30

 

25

Оксана Кротюк «Упертий цапок», «Як», «Бегемотик», Гусеня» Вірш напам’ять за вибором дітей

«Хрестоматія сучасної дитячої літератури»

С.10 -15 ( на вибір дітей)

 

26

Ознайомлення з життям і творчістю Олени Пчілки. Вірш «Вже ж у любому куточку …»

«Літературне читання», с.30- 31

 

27

Ознайомлення з життям і творчістю Грицька Бойка. Скоромовки «Лелі», «Подзьобав і пострибав».

«Літературне читання»,с.32

 

28

Урок позакласного читання №4.

Дивосвіт природи у творах сучасних українських поетів.

«Знов прийшла на землю осінь»Є.Гуцало, «Вербові сережки» Л.Костенко

«Сонячні вітрила» (книга для позакласного читання») с.37 - 39

 

29

Підсумковий урок за темою «Авторські вірші та малі жанри для дітей.» Контрольна робота №2. Аудіювання

 

 

30

Тематичне оцінювання з теми «Авторські вірші для дітей і малі жанри» Конкурс декламаторів.

 

 

Народні казки

 

31

Де живуть казки? Народні казки.

 

 

 

32

Скринька українських народних казок. «Колобок» (уривки). Герої казки. Поняття «Головний герой».

«Літературне читання» ,с. 35 -37

«Перлинка» с.17 -19

 

33

Казка «Горобець та билина» (уривки). Розвиток подій.

«Літературне читання», с.37 -38

«Перлинка» , с.19 -22

 

Відтворення змісту тексту з ура­хуванням особливостей його мови, використання яскравих, образних висловів, вжитих у тек- сті.

Формування умінь визначати за­гальний емоційний настрій твору, адекватно реагувати на його зміст.

Розвиток в учнів прагнення до за­своєння і вживання у своєму мов­ленні образних висловів із народ­них пісень, казок, прислів’їв, при- казок.

Формування умінь використову­вати відповідну лексику твору для характеристики персонажів, висловлювати елементарні оцінні моральні та етичні судження ( про вчинок героя, ставлення до природи, краси довкілля, людей).

34

Казка «Лисичка-сестричка» (уривки). Вчинок героя казки. Що таке повтор у казці?

«Літературне читання» с.38- 41

 

35

Продовження роботи над казкою «Лисичка-сестричка».

«Перлинка» с. 23 -29

 

36

Урок позакласного читання №5.

  «Коли ще звірі говорили» «Хитрий півень» «Сніг та заєць» (українські народні казки)

 

«Сонячні вітрила» (книга для позакласного читання») с.26 -28)

 

37

Скринька казок народів світу. Російська казка «Міньба» (уривки).

  «Літературне читання» с.41 – 43

«Перлинка» с. 30 -33

 

38

Угорська казка «Як дівчина короля перехитрила». Ознайомлення із поняттями «Зачин. Основна частина. Кінцівка».

«Літературне читання» с.43 -45

 

39

Сербська казка «Жбан меду» (уривки). Однакові герої в різних казках. Читання в особах.

«Літературне читання» с.46 - 47

 

40

Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору.

 

 

41

Підсумковий урок з теми «Народні казки» Інсценізація улюбленої казки (проектна робота)

 

 

 

З літературної скарбниці

 

42

Сторінка поетичної майстерні. Поняття «Рима». А.Костецький «Дивна звичка» (скорочено).

«Літературне читання», с.48 -49

 

Практичне ознайомлення учнів із засобами худож­ньої виразності в тексті (епітет, порівняння, мета- фора).

Знаходження слів з перено­сним значенням і вживання їх у своєму мов­ленні, пояснення у кон­тексті багатозначних слів. Формування умінь відтво­рювати художні образи на основі зіставлення реального та образного опису предмета чи явища.

Формування умінь переда­вати свої враження, по­чуття від прочитаного за допомогою зв’язних висло­влювань.

 

 

43

Стежинкою віршів. В.Скомаровський «Іграшки». В.Терен «Осінь». І.Січовик «Неслухняний язичок». Вірш напам’ять (за вибором учнів)

«Літературне читання», с.50

 

44

Урок позакласного читання №6.

Творчість сучасної української письменниці Оксани Кротюк . «Як то добре в світі жити», «Осіннє», «Якби ж я знав»

«Сонячні вітрила» (книга для позакласного читання») с.54 -56

 

45

Художній прийом «Звукопис». М.Вінграновський «Теплий дощик-срібнопад

«Літературне читання», с.51

Перлинка , с.41-43

 

46

Художній прийом «Звукопис». Т.Коломієць «Бусел».

«Літературне читання», с.51

Перлинка , с.41-43

 

47

П.Воронько   «Чапля зшила черевички

«Літературне читання»

С. 52 -53

 

48

 О.Сенатович «Веселий сміх».

«Літературне читання»

С. 52 -53

 

49

Контрольна робота  №4. Читання вголос

 

 

50

Сторінки з  життя Платона Воронька. Незвичне у звичних речах. П.Воронько «Казка про рукавичку»

 

 

Практичне ознайомлення учнів із засобами худож­ньої виразності в тексті (епітет, порівняння, мета- фора).

Знаходження слів з перено­сним значенням і вживання їх у своєму мов­ленні, пояснення у кон­тексті багатозначних слів. Формування умінь відтво­рювати художні образи на основі зіставлення реального та образного опису предмета чи явища.

Формування умінь переда­вати свої враження, по­чуття від прочитаного за допомогою зв’язних висло­влювань.

 

51

Іскорка гумору . П.Воронько «Причина», «Картина»

 

 

52

Урок позакласного читання №7.

 Мар’янка Савка «Україна», «Чорний пан», «Я і Лис»

«Хрестоматія сучасної дитячої літератури»

С.88 -93

 

53

Художній образ твору. П.Воронько «В лісі є зелена хата»

 

 

54

Вірш – діалог . Читання в особах. П.Воронько «Суничка – сестричка»

 

 

55

Сторінки з життя Володимира Лучука .Білий вірш – вірш без рими.

 

 

56

Коли твір відкриває свої таємниці. В.Лучук «Дикий мак».З.Мезантюк «Мак»

 

 

57

Сторінки життя Ліни Костенко . Переносне значення слів у творах

 

 

58

Л.Костенко «Білочка восени»

 

 

59

Картини зими у творах Л.Костенко .

 

 

60

Урок позакласного читання №8.

Мар’янка Савка «Україна», «Чорний пан», «Я і Лис» (продовження)

 

«Хрестоматія сучасної дитячої літератури»

С.88 -93

 

61

Картини зими у творах Л.Костенко . Л.Костенко «Баба Віхола»

 

 

62

Картини зими у творах Л.Костенко . Л.Костенко «Пряла»

 

 

63

Пейзажні вірші сучасних дитячих поетів

 

 

64

Підсумковий урок за І семестр

 

 

 

docx
Додано
1 листопада 2018
Переглядів
831
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку