23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Календарне планування навчального матеріалу з Англійської мови для учнів 3-го класу за підручником А.М.Несвіт "We learn English"

Про матеріал

Календарне планування навчального матеріалу з Англійської мови для учнів 3-го класу за підручником А.М.Несвіт "We learn English" за оновленою програмою

Перегляд файлу

Дата

Тематика спілкування

 

 

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Домашнє завдання

Інтегровані змістові лінії

Лексика

Граматика

Фонетика

Зорове сприймання (читання)

 

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

 

Усна взаємодія (діалог)

Усне продукування (монолог)

Писемне продукування (письмо)

Екологічна безпека та 

сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя і безпека

Підприємливість та

фінансова грамотність

І семестр

Тема : «Природа і навколишнє середовище. Пори року» 9 годин

1

 

Знову до школи

Представляти співрозмовника. Запрошувати інформацію про співрозмовника

Hello! Hi! Good morning. My name is Ann. I’m from Ukraine. Where are you from?

name,

Ann, Dan, Alex, Jane, Tom, Kim, Miss Alison

Ukraine, the USA

Повторення спеціальних запитань

 

Інтонація спеціальних запитань

Впр.2 ст.6

Впр.1 ст.6

Впр.3 ст.7

Впр.4 ст.7

 

 

Впр.5 ст.7

 

+

 

 

2

 

На уроці англійської мови

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації про дії на уроках англійської мови. 

What form are you in? What do you do…?

To read the text, to write the word, to listen to the teacher, to speak English, to learn poem, to ask question

Повторення алфавіту, числівників 1-10. Займенники I, you, we, he, she, our

Глухі і дзвінкі приголосні. Інтонація простих розповідних речень

Впр.2 ст.8

Впр.4 ст.9

Впр.1 ст.8

Впр.3 ст.9

Впр.5b ст.9

 

Впр.5a ст.9

+

 

 

 

3

 

Пори року. Погода.

Називати пори року та описувати погоду

What’s the weather like today?

It’s …

What season is it now?

It’s …

Warm, sunny, rainy, cloudy, hot, windy, cold, snowy, frosty, winter, spring, summer, autumn.

Якісні прикметники. Короткі відповіді на запитання.

Yes, it is. No, it is not.

Вимова нових слів

Впр.2 ст.10

Впр.1a ст.10

Впр.1b ст.10

Впр.3 ст.11

Впр.4 ст.11

 

Впр.5 ст.11

+

 

 

 

4

 

Пори року. Погода

Описувати погоду. Виражати своє ставлення до різних погодних умов

Do you like…?

My favourite season is ..

Seasons, months, favourite, to like, to do, to play football, to run, to jump, to ski, to sledge, to skate, to make snowman, to play snowballs

Творення стверджувальних та заперечних речень в Present Simple: I like/ I dont like

Інтонація питальних речень та речень, де наявний перелік

Впр.3 ст.12-13

Впр.1 ст.12

Впр.2 ст.12

Впр.4 ст.13

 

Впр.5 ст.13

+

 

+

 

5

 

Моя улюблена пора року

Повідомляти про улюблену пору року. Виражати настрій

What can you do in …?

My favourite season is…

Winter, spring, summer, autumn.

Вживання модального дієслова Can

Інтонація речень, де наявний перелік

Впр.4 ст.15

Впр.1 ст.14

Впр.2 ст.14

Впр.3 ст.15

 

Впр.5 ст.15

+

 

+

 

6

 

Календар погоди

Повідомляти про різні погодні явища, виражати своє ставлення до них

 

What is the weather like today?

Warm, sunny, rainy, cloudy, hot, windy, cold, snowy, frosty

Короткі відповіді на запитання.

Yes, it is. No, it is not.

Інтонація питальних речень

Впр.3 ст.17

Впр.1a ст.16

Впр.1b ст.16

Впр.2 ст.16

Впр.4 ст.17

 

Впр.5 ст.17

 

 

 

 

7

 

Погода в Україні та у світі

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації про погоду в різних країнах

 

What is the weather like today? In England it is wet and windy in April. It is cold in February in Ukraine.

Ukraine, the USA, England, Australia, China

Неозначено особові речення It is

 

Інтонація простих розповідних речень

Впр.4 ст.19

Впр.1 ст.18

Впр.2 ст.19

Впр.3 ст.19

 

 

Впр.5 ст.19

+

 

 

 

8

 

Природа

Описувати природу. Виражати настрій

This is the sun. This is a river. These are the mountains.

Впр.1 ст.20

Вказівні займенники в однині та множині:

This is…

These are…

 

Інтонація речень, де наявний перелік

Впр.3 ст.21

Впр.1 ст.20

Впр.2 ст.20

 

Впр.5 ст.21

+

+

+

 

9

 

Природа і навколишнє середовище. Узагальнення матеріалу

Розповідати про різні пори року, погодні умови та дії, що можуть виконувати діти у різні пори року

 

It is hot in summer. The sun shines brightle. I can swim in the river

ЛО теми

Вживання модального дієслова Can

 

Впр.2 ст.22

Впр.1 ст.22

Впр.3 ст.23

Впр.4 ст.23

 

 

Впр.5 ст.23

 

 

 

 

Тема : «Школа» 8 годин

10

 

Школа. Робочий тиждень учня.

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації

What do / does you / he / she do on …?

 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

 Read, write, come to school, do sums and play, study, sing songs, jump, learn poems, speak English, dance, read books,do sports

 

 

Present Simple (3rd person singular)

Множина іменників

Інтонація простих речень

 

Впр.1 ст.24

Впр.2 ст.24

Впр.3 ст.25

 

Впр.4 ст.25

Впр.5 ст.25

 

+

+

 

11

 

Шкільне приладдя.

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації.

What do / does you / he / she do on …?

Is it a …?

A pen, a bag, a pencil, a ruler, a rubber, a desk, a pencil-case, an exercise-book, a textbook, a diary, a ruler, a rubber

Present Simple (3rd person singular)

Множина іменників Неозначено особові запи-тання Is it…?  та короткі відпо-віді на них Yes, it is/ No, it is not

Інтонація нових ЛО. Короткі та довгі голосні літери. Інтонація речень, де наявний перелік

Впр.2 ст.26

Впр.4a ст.27

Впр.1 ст.26

Впр.3 ст.26

Впр.4b ст.27

 

Впр.5 ст.27

 

+

 

+

12

 

Мій улюблений шкільний предмет

Повідомляти про смаки/ уподобання. Виражати своє ставлення до шкільних предметів

What is your favourite subject?

 

A timetable, Reading, Maths, Ukrainian, Art, English, Music, PE, Nature Study, Computer Studies

Творення стверджувальних та запереч-них речень в Present Simple. I like it/ I don't like it.  Короткі відповіді на загальні запи-тання Yes, it is/ No, it is not

Вимова нових ЛО. Інтонація простих речень

Впр.2 ст.28

Впр.5a ст.29

Впр.1a ст.28

Впр.1b ст.28

Впр.3 ст.29

Впр.4 ст.29

 

 

 

Впр.5b ст.29

 

 

 

 

13

 

На уроці.

Описувати дії на уроці Виражати настрій

Can you give me a …?

Here you are/

Yes, sure

To learn, to answer, to count, to play games, to do sums

Короткі відповіді Yes, I can / No, I can not

Інтонація питальних та простих розповідних речень

Впр.4a ст.31

Впр.1 ст.30

Впр.2 ст.30

Впр.3 ст.31

Впр.4b ст.31

 

 

Впр.5 ст.31

 

+

+

 

14

 

Речі в класі.

Повідомляти про речі, що знаходяться в класній кімнаті

This is a …

That is a …

These are …

Those are …

Thing in the classroom

Використання конструкцій This is a

That is a …

These are …

Those are …

Інтонація простих речень

Впр.1 ст.32

Впр.2 ст.32

Впр.4a ст.33

Впр. ст.

Впр.3 ст.32

Впр.4b ст.33

 

 

Впр.5 ст.33

 

 

+

+

15

 

Опис класної кімнати.

Описувати класну кімнату. Висловлювати схвальну/ несхвальну оцінку предметам

This is a classroom. It is big. You can see…

A wall, a blackboard, a table, a desk, light, a floor, a window, a flower

 Використання конструкцій There is a

 There are…

Модальне дієслово Can.

Короткі відпо-віді Yes / No

Вимова нових ЛО. Інтонація речень, де наявний перелік

Впр.1 ст.34

Впр.1 ст.34

Впр.2 ст.34

Впр.3 ст.35

Впр.4 ст.35

 

Впр.5 ст.35

 

 

 

+

16

 

Вільний час після уроків.

Повідомляти про смаки та уподобання в позаурочний час. Виражати настрій

What do you like to do? - I like to do sports.

To do sports, to do one’s homework, to play games, to ride a bike, to skip, to watch TV, to go to the cinema / theat-re, to be out-doors/ indoors

Повні відповіді на загальні запитання

Інтонація речень, де наявний перелік

Впр.2 ст.37

Впр.1a ст.36

Впр.1b ст.36

Впр.3 ст.37

Впр.4 ст.37

 

Впр.5 ст.37

 

 

+

 

17

 

Школа. Узагальнення матеріалу

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації.

What do you do at the lesson?

What do you do after school?

ЛО теми

Вживання Present Simple. Використання конструкцій This is a …

That is a …

These are …

Those are … Модальне дієслово Can.

Інтонація слів та речень

Впр.4a ст.39

Впр.3b ст.38

 

Впр.1 ст.38

Впр.2 ст.38

Впр.4b ст.39

Впр.5a ст.39

 

 

Впр.3a ст.38

Впр.5b ст.39

 

+

+

 

Тема : «Я, моя сім’я і друзі. Людина» 11 годин

18

 

Моя сімя

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації.

Представляти членів родини.

This is my …

That is my …

These are my…

Those are my…

Grandparents,

a grandma,

a grandpa,

a grandson,

a sister, a mother, a father, an aunt, an uncle

Допоміжні дієслова is/ are

Вимова звуків :

[ʌ], [ɔ:], [a:]

Правила читання

Who [hu:]

Впр.2 ст.41

Впр.1 ст.40

Впр.3 ст.41

 

Впр.4 ст.41

Впр.5 ст.41

 

+

 

 

19

 

Сімя мого друга

Запрошувати інформацію про членів родини друга.

What’s your name?

What’s your mother’s / father’s name?

Where does he / she work?

 

Hospital, farm, school, bank, mine, factory, plant

Спеціальні запитання з What? та повні відповіді на них

Інтонація спеціальних запитань. Правила читання What [w ɔ:t]

Впр.1 ст.42

 

Впр.2 ст.42

Впр.3 ст.43

Впр.4 ст.43

 

Впр.5 ст.43

+

 

 

 

20

 

Моє родинне дерево

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації про членів родини

Mr. Tame is Jane’s father. Paul and Kate are Jane’s cousins.

Nephew, niece, cousins

 

Правила читання

Who [hu:]

 

Впр.3 ст.45

Впр. 1ст.44

Впр.2 ст.44

Впр. 4ст.45

 

Впр.5 ст.45

+

+

 

 

21

 

Скільки тобі років?

Запитувати та надавати інформацію про вік всих членів родини

How old are you / is he / she?

Numerals

Десяткові числівники 10-100. Спеціальні запитання  та повні відповіді на них

Вимова нових слів. Правила читання How

 

Впр.1 ст.46

Впр.2 ст.46

Впр.3 ст.47

Впр.4a ст.47

Впр.4b ст.47

 

 

Впр.5 ст.47

 

+

+

 

22

 

Професії членів моєї родини

Запрошувати та надавати інформацію про третіх осіб

What does the (profession) usually do?

What’s your / his / her job?

Professions: a teacher, a doctor, a farmer, a bus driver, a miner, a baker, a business-man, a cook, a policeman, to tech, to cook, to grow vegetables

Творення стверджувальних та запереч-них речень в Present Simple.

Вимова нових слів

 

Впр.1 ст.48

Впр.3a ст.48

 

Впр.2 ст.48

Впр.3b ст.49

Впр.4 ст.49

 

 

Впр.5 ст.49

 

+

 

+

23

 

На роботі

Повідомляти про професійні уподобання.

Визначати час 

I get up early. I drive to the zoo at 8 o’clock

To get up, to make food, to feed, to talk, to clean, to go home. Time

Спеціальні запитання  та повні відповіді на них

Інтонація простих речень

Впр.1 ст.50

 

Впр.2 ст.50

Впр.3 ст.51

Впр.4 ст.51

 

Впр.5 ст.51

 

+

 

+

24

 

Світ професій

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації про людей, їх професії та обов’язки

This is my dad. He is a driver. He drives a bus. He likes his job.

ЛО теми

Творення стверджувальних речень в Present Simple. Спеціальні запитання  та повні відповіді на них. Однина та множина іменників. Займенники. Використання конструкцій This is a

That is a …

These are …

Those are …

 

Інтонація простих розповідних речень

Впр.2a ст.52

Впр.3 ст.54

 

Впр. 1ст.52

Впр.2b ст.52

Впр.3 ст.53

Впр.4 ст.53

Впр.4 ст.55

Впр.5a ст.55

Впр.1 ст.54

Впр.2 ст.54

 

Впр.5 ст.53 Впр.5b ст.55

 

+

 

+

25

 

Зовнішність. Мій однокласник

Надавати інформацію про свою зовнішність. Описувати себе та однокласника

This is my …

That is my …

These are my…

Those are my…

He / She has got …

Hair, an eye, a nose, a mouth, a lip, a head, an ear, a cheek, a chin,  face, Long fair hair, short dark hair, short red hair, tall, thin, slim, short, plump, straight,  wavy

 

Вживання конструкції Have got/ Has got з присвійними займенниками

Вимова нових слів

Впр.2 ст.56

Впр.3 ст.57

Впр.3 ст.59

 

Впр.1a ст.56

Впр.1 ст.58

Впр.1b ст.56

Впр.4 ст.57

Впр.2 ст.58

Впр.3 ст.59

Впр.4 ст.59

 

Впр.5 ст.57

Впр.5 ст.59

 

 

+

 

26

 

Частини тіла.

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації

I have got …

He / She has got …

A finger, a leg, a head, a shoulder,  an arm, a body, hips,  a hand, a knee, a toe, a foot, feet, a tooth, teeth.

Правила утворення множини іменників (винятки). Вживання конструкції Have got/ Has got

Вимова нових слів

 

Впр.1a ст.60

Впр.4 ст.61

Впр.1b ст.60

Впр.2 ст.60

Впр.3 ст.61

 

 

Впр.5 ст.61

 

 

+

 

27

 

Зовнішність моїх друзів

Представляти та описувати зовнішність свого друга.

This is Ann. She is my friend. She is tall and slim.

Is her hair long or short?

ЛО теми

Загальні запитання. Повні та короткі відповіді на них. Вживання сполучника or

 

Вимова нових слів

Впр.1a ст.62

 

Впр.1b ст.62

Впр2. ст.63

Впр.4 ст.63

Впр.3 ст.63

Впр.5 ст.63

+

 

 

 

28

 

Зовнішність членів моєї родини та моїх іграшок. Узагальнення матеріалу

Представляти та описувати зовнішність членів родини та іграшок. Повідомляти про уподобання, виражати своє ставлення

My dad’s name is Graham. He is tall and handsome. He is clever and strong. He has got dark hair and brown eyes.

Adjectives: nice, kind, funny, happy, tall, strong, oval, round

Вживання якісних прикметників.

Вимова нових слів . Інтонація простих розповідних речень

Впр.2 ст.64

Впр.2 ст.66

Впр.1a ст.64

Впр.1b ст.64

Впр. 2ст.65

Впр.3 ст.65

Впр.4 ст.65

Впр.1 ст.66

Впр.3 ст.66

 

Впр.4 ст.66

Впр.5 ст.65

Впр.5 ст.67

+

 

+

 

29

 

Контроль аудіювання

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

Test

 

 

Повторити матеріал

 

 

 

 

30

 

Контроль читання

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

Test

 

 

 

Повторити матеріал

 

 

 

 

31

 

Контроль письма

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

 

 

Test

Повторити матеріал

 

 

 

 

32

 

Контроль говоріння

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

 

Test

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Тема : «Свята та традиції» 9 годин

33

 

Свята. Моє улюблене свято.

Повідомляти про улюблене свято.  Виражати настрій

My favourite holiday is

Birthday, New Year, Christmas, Easter

 

Вимова нових слів

Впр.2 ст.70

Впр.1 ст.70

Впр.3 ст.70

Впр.4 ст.71

 

Впр.5 ст.71

 

 

+

+

34

 

Вечірка з приводу Дня народження.

Робити пропозицію та реагувати на неї. 

Виражати настрій

Hello! This is Ann speaking. I’ve got a birthday next week. Can you come?

Great!

To write the invitations, to send the invitations, to clean the house, to open the presents, to give/get presents

Вивчення граматичної структури have to / has to.

Вимова нових слів. Інтонація питальних речень

Впр.2 ст.72

Впр.1 ст.72

Впр.3 ст.73

Впр.4 ст.73

 

Впр.5 ст.73

 

 

 

+

35

 

Запрошення на святкування дня народження.

Запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення.

Виражати настрій

Ann and Dan usually dance at the party.

Welcome, to dance, to sing, to play games, to eat cakes, start, finish

Творення стверджувальних та питальних речень в Present Simple.короткі відповіді на них

Інтонація розповідних речень

Впр.2a ст.74

Впр.1 ст.74

Впр.2b ст.74

Впр.3 ст.75

Впр.4 ст.75

 

 

Впр.5 ст.75

 

 

+

+

36

 

Мій день народження. Вечірка.

Виражати своє ставлення до когось/ чогось

Who has got a party today?

To blow candles, to sing a song

 

 

Впр.2b ст.77

Впр.1 ст.76

Впр.2a ст.76

Впр.3 ст.77

Впр.4 ст.77

 

Впр.5 ст.77

 

+

 

 

37

 

Свята. Подарунки на свята.

Повідомляти про смаки, уподобання .

Виражати настрій

What is this? It’s a (an) interesting book…

A doll house, a book, a cup, a T-shirt, nice, cotton, interesting, glass

Вживання неозначеного артикля a/ an, та вказівних займенників This is a

That is a …

Вимова нових слів.

Впр.3 ст.79

Впр.4 ст.79

Впр.1 ст.78

Впр.1a ст.78

Впр.1b ст.78

 

Впр.5 ст.79

 

 

 

+

38

 

Новий рік та Різдво в Україні.

Описувати святкування нового року та Різдва в Україні. Запитувати про відчуття/ самопочуття та відповідати на запитання

How do they decorate …?

To celebrate, to decorate, Snow Maiden, to wish, postcards

Вживання спеціальних запитань та повних відповідей

Інтонація ускладнених розповідних речень

Впр.2 ст.80

Впр.1 ст.80

Впр.3 ст.81

Впр.4 ст.81

 

Впр.5 ст.81

+

 

 

+

39

 

Різдво у великій Британії та США.

Описувати святкування Різдва. Запитувати про відчуття/ самопочуття та відповідати на запитання

How do you celebrate the Christmas? – We have a family party

Great Britain, Santa Claus, to decorate, to buy, to clean, to open, to phone, to write, to send

Стверджуваль-ні речення в Present Simple.

Вимова нових слів.

 

Впр.1 ст.82

Впр.3 ст.82

Впр.4 ст.83

 

Впр.2 ст.82

Впр.5 ст.83

+

 

 

+

40

 

Свята. Великдень.

Розповідати про приготування до Великодня. Виражати настрій

Easter is a spring holiday. My mum bakes paskas before Easter.

A paska, an Easter egg, an Easter basket, an Easter present

Вживання спеціальних запитань та повних відповідей

Вимова нових слів.

Впр.2 ст.84

Впр.4a ст.85

Впр.1 ст.84

Впр.3 ст.84

Впр.4b ст.85

 

Впр.5 ст.85

 

+

 

+

41

 

Свята та традиції. Узагальнення матеріалу

Повідомляти про свої дії та  дії третіх осіб.

Висловлювати схвальну/ несхвальну оцінку діям

 

Always, often, sometimes

ЛО теми

Вживання стверджуваль-них, заперечних та питальних речень в Present Simple та відносних прикметників

 

 

 

Впр.4 ст.87

Впр.1 ст.86

Впр.2 ст.87

Впр.3 ст.87

 

Впр. ст.

 

 

 

 

Тема : «Помешкання. На кухні» 8 годин

42

 

Я тут живу.

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації про речі, що знаходяться в будинку

Is there a … in …?

Are there … in …?

Where is / are ?

A computer, a bed, a ward-robe, a sofa, an armchair, a TV set, a bookcase, a clock, a chair a curtain, a living room, a bedroom, the children’s room, under, next to, at, on, behind, above

Використання конструкцій There is a

 There are…з

Прийменника-ми місця on, in, at, next to, under, behind, above

Вимова нових слів.

 

Впр.1 ст.88

Впр.2 ст.88

Впр.3 ст.88

Впр.4 ст.89

 

Впр.5 ст.89

 

 

+

+

43

 

Мій будинок.

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації Запрошувати інформацію про третіх осіб.

There is …

There are …

A bath, a mirror, a sink, a towel, a fridge, a cooker, a cupboard, a carpet, stairs, a kitchen, a bathroom, a hall

Використання конструкцій There is a

 There are…з

Прийменника-ми місця on, in, at, next to, under, behind, above

Вимова нових слів.

Впр.3 ст.90-91

Впр.1 ст.90

Впр.2 ст.90

Впр.4 ст.91

 

Впр.5 ст.91

 

+

+

 

44

 

Розташування кімнат у будинку.

Наша кухня.

Описувати будинок та кімнати в ньому

This is the plan of…

Downstairs, upstairs,  under, next to, a toilet, a kitchen, a dining room, a bathroom, a bedroom, a hall, a living room

 

 

Впр.1 ст.92

Впр.4 ст.93

Впр.3 ст.93

Впр.2 ст.92

 

Впр.5 ст.93

 

 

+

 

45

 

Моя кімната.

Описувати власну кімнату. Висловлювати схвальну/ несхвальну оцінку предметам

Have you got?

Where is / are?

A drawer, a wardrobe, a bookcase, curtains, an armchair

Вживання конструкції Have got/ Has got. Прийменника-ми місця on, in, at, next to, under, behind, above

Інтонація ускладнених розповідних речень

Впр.2 ст.94

Впр.4 ст.95

Впр.2 ст.96

Впр.1 ст.94

Впр.3b ст.95

Впр.1 ст.96

Впр.3 ст.96

Впр.4 ст.96

Впр.3a ст.95

Впр.5 ст.95

Впр.5 ст.97

 

 

+

+

46

 

На кухні

Описувати власну кухню, предмети, посуд та назви продуктів на ній

There is a fridge next to the table

ЛО предмети

ЛО посуд

ЛО продукти

Використання конструкцій There is a

 There are…з

Прийменника-ми місця on, in, at, next to, under, behind, above

Інтонація розповідних речень

Завдання на картках

Завдання на картках

Завдання на картках

 

Описати власну кухню

 

 

+

+

47

 

Домашні справи.

Запитувати з метою отримання більш детальної інформації

I feed the cat every day.

My sister usually waters the plants.

To feed the cat, to clean the floor, to water the plants, to wash the dishes, to walk the dog, to lay the table

Стверджуваль-ні речення в Present Simple.(I,III person)

Інтонація розповідних речень

Впр.4 ст.99

Впр.1 ст.98

Впр.2 ст.98

Впр.3 ст.99

Впр.5 ст.99

+

+

 

 

48

 

Будинок нашої родини

Представляти третіх осіб. Виражати своє ставлення до помешкання інших осіб

Mrs Brown lives in London. They live in a big flat.

His, her, he, she, its, they

Вживання вказівних займенників His, her, he, she, its, they

Інтонація розповідних речень

Впр.1 ст.100

Впр. ст.

Впр.2 ст.101

Впр.4 ст.101

Впр.3 ст.101

Впр.5 ст.101

 

 

 

 

49

 

Помешкання. Узагальнення матеріалу

Описувати власний будинок, кімнати та предмети в них. Виражати схвальну/ несхвальну характеристику. Запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення

This is my house. There are many rooms in it. My favourite room is living room. There is a TV, a sofa, a picture on the wall. I like this room very much.

ЛО теми

 

Інтонація розповідних речень

Завдання на картках

Завдання на картках

Завдання на картках

Завдання на картках

Створити проект «Будинок моєї мрії»

 

 

+

+

Тема : «Робочий день» 9 годин

50

 

Розклад дня. Мій ранок.

Описувати свій ранок. Виражати настрій.

Do you …?

What time do you …?

To get up, to wash, to clean, to go to school, to say “Good bye”, to have breakfast, to make a bed, to brush

 

Вживання Present Simple.

Вимова нових слів

[ʃ], [ʧ]

Впр.2 ст.102

Впр.3 ст.103

Впр.1 ст.102

Впр.4 ст.103

 

Впр.5 ст.103

 

+

+

 

51

 

Час.

Визначати час. Описувати свій день. 

What’s the time?

It’s .. past / to .

It’s a quarter to/past…

It’s half past..

 

Past, to, a quarter, half past

Вживання Present Simple.

Інтонація питальних речень

[kw]

 

Впр.1 ст.104

Впр.2 ст.104

Впр.3 ст.105

Впр.4 ст.105

 

Впр.5 ст.105

 

+

+

 

52

 

Режим дня мого друга/ подруги .

Описувати режим дня свого друга.

Ann gets up at…

She plays with her friends…

She has dinner… she goes to bad…

 

To have breakfast / dinner / lunch / supper

Вживання питальних речень в Present Simple, короткі відповіді.

Інтонація розповідних речень

[s],  [z]

Впр.2 ст.106

Впр.1 ст.106

Впр.3 ст.107

Впр.4 ст.107

Впр.5 ст.107

 

Впр.6 ст.107

 

 

+

 

53

 

Сьогодні та вчора.

Описувати день.

It is Saturday today. Ann is at home.

It was Friday yesterday. She was at school.

I / He / She / It was…

They were …

ЛО уроку

Порівняльна характеристика to be в Present і Past Simple Tenses. Творення стверджувальних та заперечних речень

Короткі голосні

Впр.3 ст.109

Впр.4 ст.109

Впр.1 ст.108

Впр.2 ст.108

Впр.5 ст.109

 

Впр.6 ст.109

 

 

 

 

54

 

Мій вчорашній день.

Запрошувати інформацію про третіх осіб. Описувати минулі події

Was he / she ?

Were you / they?

In bed, at the circus, at the cinema

to be in Past Simple

Довгі голосні

Впр.2 ст.110

 

Впр.1 ст.110

Впр.3 ст.111 Впр.4 ст.111

 

Впр.5 ст.111

+

 

 

 

55

 

Минулі вихідні

Описувати минулі події. Виражати своє ставлення до когось/ чогось

I was…

I was not…

We were…

We were not…

At home, at the beach, at the shop, at the circus, at the cinema, at the playground, yesterday

to be in Past Simple

Дзвінкі та глухі приголосні

Впр.2 ст.112

 

Впр.1 ст.112

Впр.3 ст.113

Впр.4 ст.113

 

Впр.5 ст.113

+

+

 

 

56

 

Кожного дня та вчора

Описувати теперішні та минулі події.

I get up at 7 oclock every day. I got up at 7 oclock yesterday

ЛО уроку

Порівняльна характеристика Present і Past Simple Tenses.

Правильні та неправильні дієслова

[d], [t]

Впр.1 ст.114

 

Впр.2 ст.115

Впр.4 ст.115

Впр.3 ст.115

Впр.5 ст.115

+

 

+

 

57

 

Мої минулі вихідні

Виражати схвальну/ несхвальну характеристику минулим подіям. Виражати настрій

Where were they yesterday?

What did they do?  

ЛО уроку

Загальні та спеціальні запитання в Past Simple

Правильні та неправильні дієслова

[d], [t]

Впр.1 ст.116

 

Впр.2 ст.116

Впр.3 ст.117

Впр.4 ст.117

Впр.5 ст.117

 

+

+

 

58

 

Робочий день. Узагальнення матеріалу

Описувати теперішні та минулі події. Виражати настрій

I like to ride a bike. I don’t like to skip.

ЛО теми

Вживання Present та  Past Simple

 

 

 

Впр.1 ст.118

Впр.2 ст.118

Впр.4 ст.119

Впр.3a,b ст.118

Впр.5 ст.119

+

 

 

+

Тема : «Відпочинок і дозвілля. Поїздка на природу» 8 годин

59

 

Мої уподобання

Повідомляти про смаки та уподобання, улюблені речі.

I like to …

Do you like to ?

To collect stickers / stamps, to skip, to ride a bike, to watch TV

Вживання Present Simple

 [l], [k]

Впр.2 ст.120

Впр.1 ст.120

Впр.3 ст.120

Впр.4 ст.121

 

Впр.5 ст.122

+

 

 

 

60

 

Давайте гратися!

Повідомляти про смаки та уподобання.

Розповідати про улюблені ігри

I like to …

Do you like to ?

I can…

I liked to…

Did you like to…?

A playground,

Hopscotch, hide-and-seek, to play badminton, tomorrow

Вживання Present Simple та Past Simple,  модального дієслова Can

 [au], [ai], [әe]

Впр.3 ст.123

Впр.1 ст.123

в Past Simple

Впр.2 ст.123

в Past Simple

Завдання на картках

Розповісти про улюблені ігри

+

 

+

 

61

 

Наші хобі

Повідомляти про смаки та уподобання свої та третіх осіб.

Do you ride a bike every day? Yes, Sure.

To roller blade, to go skate-boarding, to go swimming

 

 [e], []

Впр.2 ст.124

в Present & Past Simple

Впр.1 ст.124

Складання діалогів в Present & Past Simple

 

Впр.5 ст.125 в Present Simple

+

 

+

 

62

 

Гостюємо у бабусі і дідуся. Поїздка в село

Описувати відпочинок у дідуся з бабусею. Повідомляти про смаки та уподобання

Do you like to visit your grandparents?

What can you do in the village?

To visit grandparents, go to the garden, to gather fruit and vegetables, to go fishing, to help, to feed, to cook dinner

Вживання Present Simple та модального дієслова Can

[e], []

Завдання на картках

 

Складання діалогів в Present Simple

 

Описати минулу поїздку до дідуся й бабусі

+

 

+

 

63

 

Поїздка на природу. Пікнік.

Запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення. Виражати настрій.

Can you go to a picnic with me? What can we do?

To travel, go to a picnic, to play, make fire, to cook.

ЛО продукти

Вживання Present Simple та модального дієслова Can

 [i], [i:]

Завдання на картках

 

Складання діалогів в Present Simple

 

Описати минулу поїздку на пироду

+

+

 

 

64

 

Подорожі влітку

Описувати можливі події. Запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення.

Where can I travel in summer? What can I do there?

To fly a kite, a summer camp, to visit grandparents, to stay at home,  England, to visit museums, the USA, to take phtos, Canada, to travel, Ukraine, to go to the seaside

Вживання Present & Past Simple, модального дієслова Can

 [ә], [Ə:]

Завдання на картках

Впр.1 ст.130

Запитання по тексту

Складання діалогів в Present Simple

 

Подорож моєї мрії (письмово)

+

 

 

+

65

 

Канікули.

Повідомляти про смаки та уподобання. Виражати схвальну/ несхвальну оцінку ситуаціям

What can I do on summer holidays? I can go fishing…

To make sandcastles, to go fishing, to help grandparents on the beach, to stay at home, in the village

Вживання Present Simple та модального дієслова Can

 Вимова слів та речень

Завдання на картках

Впр.1a ст.132

Впр.1b ст.132

 

Мій літній відпочинок (письмово)

+

 

+

+

66

 

Відпочинок та дозвілля. Узагальнення матеріалу

Повідомляти про смаки та уподобання. Виражати схвальну/ несхвальну оцінку ситуаціям. Виражати настрій.

What did you do last week? – I was very busy. I played badminton on Monday. I played football on Tuesday

ЛО теми

Вживання Present & Past Simple, модального дієслова Can

Вимова слів та речень

Завдання на картках

 

Завдання на картках

Завдання на картках

Виконати завдання на картках

 

+

+

 

67

 

Контроль аудіювання

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

Test

 

 

Повторити матеріал

 

 

 

 

68

 

Контроль читання

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

Test

 

 

 

Повторити матеріал

 

 

 

 

69

 

Контроль письма

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

 

 

Test

Повторити матеріал

 

 

 

 

70

 

Контроль говоріння

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

 

Test

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
НУШ
Додано
27 липня 2018
Переглядів
219
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку