Календарне планування уроків алгебри в 9 класі .

Про матеріал
Складено до підручника: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2017 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд файлу

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з алгебри

для ________________ класу

на  2018 / 2019  н.р.

 

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МО ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

Складено до підручника: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Або «Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2017.

Або:…—  згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804


Алгебра, 9 клас

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

Складено до підручника:

Істер О. С. Алгебра : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2017   згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

 

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

 

1

 

Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу

 

2

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

Тема 1. НЕРІВНОСТІ (14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·   властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

3

 

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.

 

4

 

Почленне додавання і множення нерівностей

 

5

 

Розв’язування задач і вправ

 

6

 

Нерівності зі змінними

 

7

 

Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків  

 

8

 

Розв’язування задач і вправ

 

9

 

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

10

 

Розв’язування задач і вправ

 

11

 

Розв’язування задач і вправ

 

12

 

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

 

13

 

Розв’язування задач і вправ

 

14

 

Розв’язування задач і вправ

 

15

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

16

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Властивості нерівностей. Лінійні нерівності та їх системи»

 

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (22 год)

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

17

 

Властивості функції. Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції.

 

 

18

 

Розв’язування задач і вправ

 

19

 

Найпростіші перетворення графіків функцій

 

20

 

Розв’язування задач і вправ

 

21

 

Розв’язування задач і вправ

 

22

 

Функція , а  0, її графік і властивості

 

23

 

Розв’язування задач і вправ

 

24

 

Розв’язування задач і вправ

 

25

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

26

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Функція. Властивості функції»

 

27

 

Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей

 

28

 

Розв’язування задач і вправ

 

29

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

30

 

Розв’язування задач і вправ

 

31

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 9 клас

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

Складено до підручника:

Істер О. С. Алгебра : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2017   згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

 

ІІ семестр

32

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня.

 

33

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

34

 

Розв’язування задач і вправ

 

35

 

Розв’язування задач і вправ

 

36

 

Розв’язування задач і вправ

 

37

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

38

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Квадратна нерівність. Розв’язування систем рівнянь другого степеня»

 

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

·   формули: n-го  члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

·   властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

39

 

Числові послідовності

 

40

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

 

41

 

Розв’язування задач і вправ

 

42

 

Сума перших п членів арифметичної прогресії

 

43

 

Розв’язування задач і вправ

 

44

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го члена геометричної прогресії

 

45

 

Формула складних відсотків

 

46

 

Сума перших п членів геометричної прогресії

 

47

 

Розв’язування задач і вправ

 

48

 

Розв'язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту

 

49

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

50

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Числові послідовності»

 

Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ (8 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

 

 

 

 

51

 

Основні правила комбінаторики

 

52

 

Розв’язування задач і вправ

 

53

 

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

 

54

 

Класичне означення ймовірності

 

55

 

Початкові відомості про статистику.  Способи подання даних та їх обробки

 

56

 

Розв’язування задач і вправ

 

57

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

58

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 9-ГО КЛАСУ (12 год)

59

 

Лінійні нерівності та їх системи

 

60

 

Розв’язування задач і вправ

 

61

 

Найпростіші перетворення графіків функцій

 

62

 

Розв’язування задач і вправ

 

63

 

Функція , а  0, її графік і властивості

 

64

 

Розв’язування задач і вправ

 

65

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

66

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

67

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
Додано
16 травня 2019
Переглядів
1037
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку