Календарне планування з фізичної культури 4 клас

Про матеріал
Календарне планування вчителя початкових класів Богдюк Оксани Вікторівни з фізичної культури 4 клас
Перегляд файлу

"Рябинка" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный                       Фізична культура                

                        (3 години на тиждень)

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

1.

Вступ. Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізи­чної культури і під час самостійних занять фізичними вправами. Рухливі ігри.

 

2.

Роль фізичних вправ для розвитку кістково-м'язової та дихальної систем організму. Підготовчі вправи. Різнови­ди ходьби. Рухливі ігри. Оцінювання стану фізичної підготовленості учнів.

 

3.

Характеристика основних способів регулювання фізично­го навантаження (швидкість і тривалість виконання). Ос­новні прийоми самоконтролю. Підготовчі вправи. Різно­види ходьби. Біг з різних вихідних положень. Рухливі іг­ри. Оцінювання стану фізичної підготовленості учнів.

 

4.

Підготовчі вправи. Роль фізичних вправ, спрямованих на формування правильної постави. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави біля гімнастичної стінки. Біг із різних вихідних положень. Рухлива гра «Фігури».

 

5.

Підготовчі вправи. Різновиди ходьби. Загальнорозвиваль­ні вправи для формування правильної постави біля гімна­стичної стінки. Біг із різних вихідних положень, по прямій. Рухлива гра «Фігури».

 

6.

Підготовчі вправи. Різновиди ходьби. Загальнорозвиваль­ні вправи для формування правильної постави біля гімна­стичної стінки. Біг із різних вихідних положень. Біг З0 м із низького старту. Рухлива гра «Фігури».

 

7.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в парах. Біг із різних вихідних положень. Біг З0 м із низького старту. Біг зі зміною лідера. Рухлива гра «Виклик».

 

8.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальиі вправи в парах. Вправи для розвитку швидкості. Біг З0 м із низького ста­рту. Біг зі зміною лідера. Рухлива гра «Виклик».

 

9.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в парах. Вправи для розвитку швидкості. Біг зі зміною швидкості та напрямку за зоровим сигналом. Рухлива гра «Виклик».

 

10.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Біг із подоланням вертикальних і горизон­тальних перешкод. «Човниковий біг» 4 х 9 м. Рухлива гра «Займи вільне місце».

 

11.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку координації. Біг із подоланням вертикальних і горизонтальних перешкод. «Човниковий біг» 4 х 9 м. Рухлива гра «Займи вільне місце».

 

12.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку координації. Біг зі зміною швидкості та напрямку за зоровим сигналом. «Човниковий біг» 4 х 9 м. Рухлива гра «Займи вільне місце».

 

13.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку витривалості. Біг по слабопересічений місцевості до 1000 м. Рухлива гра «Шишки, жолуді, горіхи».

 

14.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Рі­зновиди ходьби. Вправи для розвитку витривалості. Біг по слабопересіченій місцевості до 1000 м. Рухлива гра «Шишки, жолуді, горіхи».

ФОТОПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ 

15.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Бі­гові вправи. Стрибки зі скакалкою. Стрибки у довжину з розбігу 5-7 кроків способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Переміна місць».

 

16.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Рі­зновиди ходьби; бігові вправи. Стрибки зі скакалкою. Стрибки у довжину з розбігу. Рухлива гра «Переміна місць».

 

17.

Підготовчі вправи. Роль фізичних вправ для запобігання плоскостопості. Загальнорозвивальні вправи для профіла­ктики плоскостопості. Різновиди ходьби. Стрибки у довжину з розбігу. Рухлива гра «Піймай жабу».

 

18.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи для про­філактики плоскостопості. Вправи для розвитку коорди­нації. Стрибки у довжину з розбігу. Стрибки зі скакал­кою. Рухлива гра «Піймай жабу».

 

19.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивалні вправи для про­філактики плоскостопості. Різновиди ходьби, бігові впра­ви. Вправи для розвитку координації. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання». Рухлива гра «Кружилиха».

 

 20.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи для про­філактики плоскостопості. Різновиди ходьби. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання», серійні вистрибування з упору присівши. Вправи для розвитку ви­тривалості. Рухлива гра «Кружилиха».

 

21.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Рі­зновиди ходьби; бігові та стрибкові вправи. Вправи для розвитку витривалості. Стрибки у висоту з розбігу спосо­бом «переступання», серійні вистрибування з упору присвши. Рухлива гра «Кружилиха».

 

22.

Правила техніки безпеки під час занять із м'ячем. Підго­товчі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м'ячем. Вправи з великим м'ячем (ловіння і передачі м'яча двома руками від грудей на місці і в русі). Рухлива гра «М'яч у колі».

 

23.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м'ячем. Вправи з великим м'ячем (ловіння і передачі м'яча двома руками від грудей на місці і в русі). Рухлива гра «М'яч у колі».

 

24.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м'ячем. Вправи з великим м'ячем (ловіння і передачі м'яча однією рукою від плеча). Рухлива гра «Захист фортеці».

 

25.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м'ячем. Вправи з великим м'ячем (ловіння і передачі м'яча однією рукою від плеча). Рухлива гра «Захист фортеці».

 

26.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м'ячем. Вправи з великим м'ячем (передачі м'яча двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відскоку, з обведенням стійок). Рухлива гра «Боротьба за м'яч».

 

27.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку координації. Вправи з великим м'ячем (передачі м'яча двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відскоку, з обведенням стійок). Рухли­ва гра «Боротьба за м'яч».

 

28.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи з великим м'ячем (кидки м'яча у кошик із близь­ких та середніх дистанцій однією рукою від плеча). Міні-баскетбол.

Детский сад - советы инструктора по физо 

29.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи з великим м'ячем (кидки м'яча у кошик із близь­ких та середніх дистанцій однією рукою від плеча). Міні-баскетбол.

 

30.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи з великим м'ячем (кидки м'яча у кошик із близь­ких та середніх дистанцій однією рукою від плеча). Міні-баскетбол.

 

31.

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці з гімнастичною палицею. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Танцювальні кроки («бігунець», «голубець»). Рухлива гра «Естафета звірів».

 

32.

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці з гімнастичною палицею. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Танцювальні кроки («бігунець», «голубець»). Рухлива гра «Естафета звірів».

 

33.

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці з гімнастичною палицею. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Танцювальні кроки («бігунець», «голубець»). Рухлива гра «Естафета звірів».

 

34.

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ зі скакалкою. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Вис на зігнутих руках. Танцювальні кроки (ритмічні завдання). Рухлива гра «Слухай музику».

 

35.

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ зі скакалкою. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Вис на зігнутих руках. Танцювальні кроки (ритмічні завдання). Рухлива гра «Слухай музику».

 

36.

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ зі скакалкою. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Вис кутом. Танцювальні кроки (ритмічні завдання). Рухлива гра «Наступ».

 

37.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Вис кутом. Виконання фрагменту танцю «Гопак» (32 такти). Рухлива гра «Слухай музику»

 

38.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Упор на низьких паралельних брусах. Ви­конання фрагменту танцю «Гопак» (32такти). Рухлива гра «Наступ».

 

39.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Упор на низьких паралельних брусах. Ви­конання фрагменту танцю «Гопак» (32такти). Рухлива гра «Наступ».

Зміст предмету - Сайт Лозового Андрія Володимировича 

40.

Правила техніки безпеки під час виконання акробатичних вправ. Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Піднімання прямих і зігнутих ніг у положенні вису на гімнастичній стінці. Елементи акробатики. Рухлива гра «Виклик».

 

41.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Піднімання прямих і зігнутих ніг у положенні вису на гімнастичній стінці. Елементи акробатики. Рухлива гра «Естафета по колу».

 

42.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Піднімання прямих і зігнутих ніг у положенні вису на гімнастичній стінці. Елементи акробатики. Рухлива гра «Естафета по колу».

 

43.

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики без предметів. Опорні стрибки. Вправи для розвитку гну­чкості. Елементи акробатики. Рухлива гра «Естафета по колу».

 

44.

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики без предметів. Опорні стрибки. Вправи для розвитку гну­чкості. Елементи акробатики. Рухлива гра «Шишки, жо­луді, горіхи».

 

45.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скакал­кою. Опорні стрибки. Вправи для розвитку гнучкості. Елементи акробатики. Рухлива гра «Шишки, жолуді, горіхи».

 

46.

Підготовчі вправи. Комплекс ранкової гімнастики зі скакалкою. Опорні стрибки. Вправи для розвитку гнучкості. Комбінація із 4 акробатичних елементів (на вибір). Рух­лива гра «Шишки, жолуді, горіхи». Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей учнів.

 

47.

Підготовчі вправи. Комплекс ранкової гімнастики зі ска­калкою. Опорні стрибки зі скакалкою. Вправи для розви­тку гнучкості. Комбінацій із 4 акробатичних елементів (на вибір). Рухлива гра «Переміна місць». Визначення дина­міки змін показників розвитку фізичних якостей учнів.

 

48.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скакал­кою. Різновиди ходьби та бігу. Опорні стрибки. Вправи для розвитку гнучкості. Комбінація із 4 акробатичних елементів (на вибір). Рухлива гра «Переміна місць».

20 Марта 2013 - Персональный сайт 

49.

Одяг і взуття для занять на лижах . Правила техніки без­пеки під час  занять лижною  підготовкою.  Підготовчі вправи. Лижні ходи, спуски, підйоми, гальмування ви­вченими способами. Рухлива гра «Сніжкою по м'ячу».

 

50.

Підготовчі вправи. Лижні ходи, спуски, підйоми, гальму­вання вивченими способами. Пересування на лижах до 1250 м вивченими ходами. Рухлива гра «Швидкий лиж­ник».

 

51.

Підготовчі вправи. Лижні ходи, спуски, підйоми, гальму­вання вивченими способами. Вправи для розвитку витривалості. Пересування на лижах до 1250 м вивченими хо­дами. Рухлива гра «Заволодій палицею».

 

52.

Підготовчі вправи. Лижні ходи, спуски, підйоми, гальму­вання вивченими способами. Вправи для розвитку витривалості. Пересування на лижах до 1250 м вивченими хо­дами. Рухлива гра «Вільне місце».

 

53.

Підготовчі вправи. Лижні ходи, спуски, підйоми, гальму­вання вивченими способами. Пересування на лижах до 1250 м вивченими ходами. Рухлива гра «Вільне місце».

 

54.

Одяг і взуття для занять на ковзанах'. Правила техніки безпеки під час занять на ковзанах. Підготовчі вправи. Пересування приставними та перехресними кроками пра­воруч, ліворуч. Рухлива гра «День і ніч».

 

55.

Підготовчі вправи. Пересування приставними та перехресними кроками праворуч, ліворуч. Біг по прямій із махами руками.  Гальмування  «напівплугом».  Рухлива гра «День і ніч».

 

56.

Підготовчі вправи. Пересування приставними та перехресними кроками праворуч, ліворуч. Біг по прямій із махами руками.  Гальмування  «напівплугом».   Рухлива гра «День і ніч».

 

57.

Підготовчі вправи. Біг по прямій із махами руками. Гальмування «напівплугом». Перебіжка по повороту. Рухлива гра «Виклик номерів».

 

58.

Підготовчі вправи. Біг по прямій із махами руками. Гальмування «напівплугом». Перебіжка по повороту. Вправи для розвитку витривалості. Біг до 250м. Рухлива гра «Виклик номерів».

КЗО "ДНЗ 336" ДМР Ленінський район. - Сторінка інструктора з фізкультури 

59.

Підготовчі вправи. Біг по прямій із махами руками. Гальмування «напівплугом». Перебіжка по повороту. Вправи для розвитку витривалості. Біг до 250 м. Рухлива гра «Виклик номерів».

 

60.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку сили. Лазіння по вертикальному ка­нату у три прийоми. Естафети з лазінням і перелізанням.

 

61.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи дня розвитку сили. Лазіння по вертикальному ка­нату у три прийоми.. Естафети з лазінням і перелізанням.

 

62.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку координації. Лазіння по вертикаль­ному канату у три прийоми. Рухлива гра «Естафета по колу».

 

63.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Лазіння по вертикальному канату у три прийоми. Рухлива гра «Естафета по колу».

 

64.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Лазіння по горизонтальному канату. Рухлива гра «На­ступ».

 

65.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Лазіння по горизонтальному канату. Рухлива гра «На­ступ».

 

66.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Лазіння по горизонтальному канату. Естафети з лазінням і перелізанням.

 

67.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи для запобігання плоскостопості. Вправи на розвиток сили. Лазіння по горизонтальному канату. Рухлива гра «Наступ».

 

68.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи для запобігання плоскостопості. Різновиди ходьби та бігу. Подолання лазінням, перелізанням та підповзанням смуги із 5-7 перешкод. Естафети з лазінням та перелізанням.

 

69.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби та бігу. Подолання лазінням, перелізан­ням та підповзанням смуги із 5-7 перешкод. Естафети з лазінням та перелізанням.

 

70.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби та бігу. Подолання лазінням, перелізан­ням та підповзанням смуги із 5-7 перешкод. Естафети з лазінням та перелізанням.

 

71.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби та бігу. Подолання лазінням, перелізан­ням та підповзанням смуги із 5-7 перешкод. Естафети з лазінням та перелізанням.

 

72.

Правила техніки безпеки під час занять плаванням'. Загальнорозвивальні   вправи  на  суші,  вправи  з  гумовими джгутами. Ковзання на спині (руки притиснуті до тулу­ба). Рухлива гра «М'яч за лінію».

 

73.

Загальнорозвивальні вправи на суші, вправи з гумовими джгутами. Ковзання на спині (руки притиснуті до тулу­ба). Естафети.

 

74.

Загальнорозвивальні вправи на суші, вправи для розвитку гнучкості. Ковзання на спині (руки притиснуті до тулуба) із залученням роботи ніг, як під час плавання способом на спині. Рухлива гра «М'яч за лінію».

 

75.

Загальнорозвивальні вправи на суші. Ковзання на спині (руки притиснуті до тулуба) із залученням роботи ніг, як під час плавання способом на спині. Рухлива гра «М'яч за лінію».

 

76.

Загальнорозвивальні вправи на суші, вправи з гумовими джгутами. Ковзання на спині (руки притиснуті до тулу­ба). Естафети.

 

77.

Загальнорозвивальні вправи на суші. Ковзання на спині із залученням роботи ніг, як під час плавання способом кроль на спині, і гребків руками. Естафети.

 

78.

Загальнорозвивальні вправи на суші, вправи для розвитку гнучкості. Подолання дистанції до 25 м вивченим спосо­бом. Рухлива гра «М'яч за лінію».

 

79.

Загальнорозвивальні вправи на суші, вправи для розвитку гнучкості. Подолання дистанції до 25 м вивченим спосо­бом. Естафети.

 

80.

Правила безпеки на заняттях із м'ячем. Підготовчі впра­ви. Вправи для запобігання плоскостопості. Елементи фу­тболу. Зупинка м'яча стегном. Ведення м'яча вивченими способами з обведенням стійок, «вісімкою», по колу. Ру­хлива гра «Слухай сигнал».

 

81.

Підготовчі вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для запобігання плоскостопості. Елементи футболу. Зупинка м'яча стегном. Ведення м'яча вивченими способами з обведенням стійок, «вісімкою», по колу. Рухлива гра «Слу­хай сигнал».

 

82.

Підготовчі вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для запобігання плоскостопості. Удари вивченими способами на точність. Фінти «відходом», «ударом», «зупинкою». Рухлива гра «У горизонтальну мішень».

 

83.

Підготовчі вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для запобігання плоскостопості. Удари вивченими способами на точність. Фінти «відходом», «ударом», «зупинкою». Віднімання м'яча вибиванням у суперника, коли той ру­хається назустріч. Міні-футбол.

 

84.

Підготовчі вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для запобігання плоскостопості.Удари вивченими способами на точність. Фінти «відходом», «ударом», «зупинкою». Віднімання м'яча вибиванням у суперника, коли той ру­хається назустріч. Міні-футбол.

 

85.

Підготовчі вправи, Загальнорозвивальні вправи з гімнастичними палицями. Вправи для розвитку координації. Елементи гандболу.  Ловіння м'яча двома руками, передачі м'яча однією рукою на місці (в парах, трійках, колі). Рухлива гра «Захист фор­теці».

 

86.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичними палицями. Вправи для розвитку координації. Ловіння м'яча двома руками, передачі м'яча однією рукою на місці (в парах, трійках, колі). Рухлива гра «Захист фор­теці».

 

87.

Підготовчі вправи, Загальнорозвивальні вправи з гімнастичними палицями. Вправи для розвитку швидкості. Ловіння м'яча двома руками, передачі м'яча однією рукою на місці (в парах, трійках, колі). Рухлива гра «Захист фор­теці».

 

88.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичними палицями. Вправи для розвитку швидкості. Ведення м'яча правою і лівою рукою. Кидок м'яча зігнутою рукою зверху. Рухлива гра «У горизонтальну мішень».

89.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку координації. Ведення м'яча правою і лівою рукою. Кидок м'яча зігнутою рукою зверху. Рухлива гра «У горизонтальну мішень».

 

90.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку координації. Ведення м'яча правою і лівою рукою. Кидок м'яча зігнутою рукою зверху. Рухлива гра «У горизонтальну мішень».

 

91.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку швидкості. Підки­дання і ловіння малого м'яча після поворотів, присідань, оплесків тощо. Рухлива гра «Слухай сигнал».

 

92.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку швидкості. Підки­дання і ловіння малого м'яча після поворотів, присідань, оплесків тощо. Рухлива гра «Слухай сигнал».

 

93.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку координації. Метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця. Рухлива гра «Слухай сигнал».

 

94.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці. Вправи для розвитку координації. Метання м'яча у вертикальну ціль (мішень 1 х 1 м) на висоті 3 м із відстані 3-4 м на дальність відскоку. Рухлива гра «У горизонтальну мішень».

 

95.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці. Метання м'яча у вертикальну ціль (мішень 1 х 1 м) на ви­соті 3 м із відстані 3-4 м на дальність відскоку. Рухлива гра «Слухай сигнал».

 

96.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку координації. Метання малого м'яча з різних вихідних положень. Рухлива гра «У горизонталь­ну мішень».

 

97.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі, Вправи для розвитку координації. Метання малого м'яча з різних вихідних положень. Рухлива гра «У горизонталь­ну мішень».

 

98.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Туризм. Підготовка спорядження до туристської подоро­жі. Упакування спорядження та укладання рюкзака. Рух у похідному строю, зміна темпу руху. Рухливі ігри.

 

99.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Туризм. Комплектація похідної аптечки. Рух у похідному строю, зміна темпу руху. Рухливі ігри.

 

100.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці. Туризм. Подолання «умовного» болота по купинах, під­лаз та перелаз через повалене дерево. Рухливі ігри

 

101.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Туризм. Подолання «умовного» болота по купинах, під­лаз та перелаз через повалене дерево. Рухливі ігри.

 

102.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Туризм. Подолання «умовного» болота по купинах, під­лаз та перелаз через повалене дерево. Рухливі ігри. Ви­значення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей учнів.

 

103.

Підготовчі та загальнорозвивальні вправи. Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей учнів.

 

104.

Підготовчі та загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри.

 

105.

Підготовчі та загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри. Підсумок за рік.

 

 

 

                                   

 

docx
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
2001
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку