Календарне планування з української літератури, 5 кл.

Про матеріал
Календарне планування складено відповідно до програми з української літератури для 5 класу
Перегляд файлу

Календарне планування складено відповідно до

програми з української літератури:

 

для 5 кл. – «Українська література» 5-9 кл.». Укладачі:  Р.В.Мовчан (керівник групи), К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова (Наказ МОНУ від 06.06.2012 р. № 664 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585); програмою, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

Обов’язкова кількість видів контролю

 

5 кл.

Всього годин

70

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

3

• контрольного класного твору;

-

1

  виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

2

Уроки розвитку мовлення (РМ)

2

(у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

Література рідного краю (ЛРК)

2

2

 

 

Мистецький контекст  - МК

Сучасна українська дитяча й підліткова література - СЛ

 Теорія літератури - ТЛ

Міжпредметних зв’язківМЗ

 

 

  «Екологічна безпека та сталий розвиток» (НЛ–1)

 «Громадянська відповідальність» (НЛ–2)

 «Здоров'я і безпека» (НЛ–3)

 «Підприємливість і фінансова грамотність» (НЛ–4)

 

 

 

Українська література як навчальний предмет має досить значний потенціал для реалізації наскрізних ліній:

«Екологічна безпека та сталий розвиток» (НЛ–1):

Уміння:

 • наводити приклади з художніх творів, у яких порушені проблеми екологічної безпеки;
 • формулювати зв’язне висловлювання про проблеми навколишнього середовища;
 • дискутувати з цього приводу.

Ставлення:

 • сприймання природи як цілісної системи;
 • усвідомлення взаємозв’язку людини і природи;
 • розуміння важливості екологічної безпеки;
 • готовність долучитися до захисту навколишнього середовища.

«Громадянська відповідальність» (НЛ–2):

Уміння:

 • наводити приклади з художніх творів, де герої проявляють активну громадянську

позицію; висловлювати ставлення до порушених проблем;

 • твердо, але толерантно відстоювати свої погляди в дискусії;
 • працювати в парі, групі, виконувати доручену роль;
 • приймати спільне рішення.

Ставлення:

 • відчуття себе членом спільноти;
 • усвідомлення важливості активної громадянської позиції;
 • готовність брати на себе відповідальність;

«Здоров'я і безпека» (НЛ–3):

Уміння:

 • знаходити необхідну інформацію про здоров’я, критично оцінювати її;
 • використовувати набуті знання і вміння для забезпечення безпеки своєї й інших;
 • наводити приклади з художніх творів, де порушені ці проблеми;
 • діяти в ситуаціях, загрозливих для здоров’я.

Ставлення:

 • усвідомлення власного здоров’я як цінності не лише особистої, а й суспільної;
 • ведення здорового способу життя й пропаганда його;
 • усвідомлення залежності й впливу власної поведінки на здоров’я і безпеку свою й оточення.

 «Підприємливість і фінансова грамотність» (НЛ–4):

Уміння:

 • наводити приклади з художніх творів, де порушені ці проблеми;
 • використовувати набуті знання і вміння з метою реалізації задуманих проектів.

Ставлення:

 • готовність проявляти ініціативу.

 

5 клас

 

Усього –  70 год. На тиждень – 2 год. Текстуальне вивчення творів – 52 год. Повторення та узагальнення – 2 год. Література рідного краю – 4 год. Позакласне читання – 4 год. Розвиток мовлення – 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення)

Виразне читання – 2 год. Резервний час – 6 год.

 

Тема

Дата

Примітка

 

Тема 1 ( 33   г.)  Світ фантазії та мудрості.

Тема 1.1 (14 г.) Міфи, легенди, перекази.  Народні казки

 

 1. 1

1

Вступ. Слово в житті людини. Образне слово — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості літератури як мистецтва слова в житті людини.

 

 

 1. 2

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину. Міфи «Берегиня» і «Дажбог».

 

               5 творів на    вибір учителя.

ТЛ: фольклор, легенда(повторення), міф, переказ.

МЗ:

зв’язок із історією походження української державної символіки (тризуб)

 1. 3

Народні легенди. Уявлення про всесвіт і людину у народних легендах «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?». Реальні та фантастичні елементи людської поведінки.

 

 1. 4

Народні легенди «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Добро і зло, їхня роль у житті.

 

 1. 5

ЛРК 1. Сосюра – співець рідного краю

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості шанобливого ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

 

 

 1. 6

Народні перекази. Лицарство та відвага запорозьких козаків у народному переказі «Прийом у запорожців». Звичаї та традиції запорозьких козаків.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

 

 

 1. 7

ПЧ 1. Українські легенди і перекази

 

 

 

 1. 8

Народні казки як жанр фольклору. Тематика народних казок, їх різновиди. Будова казки.

 

ТЛ: народна казка, тема, гіпербола.

МЗ: Спорідненість українських казок із казками народів світу (зарубіжна література). СЛ: Сучасні казки: Фоззі. «Гупало Василь. П’ять з половиною пригод».

 

 1. 9

Казка "Яйце-райце". Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.

 

 

10

РМ (п) 1. Характеристика казкового персонажа за планом

 

 

11

«Про правду і кривду» (на вибір учителя).

 

 

12

Фантастичне й реальне в народній казці «Летючий корабель» (на вибір учителя)

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення постійної присутності в житті, у душі людини добра і зла, красивого і потворного. Розуміння ролі творчих здібностей (уяви, фантазії, прагнення 

експериментувати) у розвитку й самореалізації  людини.

 

 

13

ПЧ 2. Українські народні казки

 

 

 

14

Контрольна робота № 1 з теми «Світ фантазії, мудрості» (тести+відповіді на питання).

 

 

 

Запис у журналі без дати : Тематична

 

Тема1. 2 ( 10  г.) Літературні казки

 

15

Літературна казка, її особливості. Відмінність літературної казки від народної.

Дитинство І. Франка. Іван Франко – казкар. (зб. «Коли ще звірі говорили»).

 

 

ТЛ: літ. казка, мова автора і мова персонажів

прозова мова.

МЗ: індійська народна казка «Фарбований шакал» (зарубіжна література).

16

Казка І. Франка «Фарбований Лис». Зміст казки.  Головні та другорядні персонажі в казці.

 

 

 

17

Викриття хитрості й пихатості Микити в казці І. Франка «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру.

НЛ–4

Емоційно-ціннісне ставлення

Осмислення негативної ролі лицемірства, зарозумілості та хвалькуватості в житті сучасної людини.

 

 

 

18

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. «Хуха-Моховинка».

 

 

 

19

Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Наскрізний гуманізм казки.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Готовність робити добро як спонука до позитивної життєдіяльності.

 

 

 

20

РМ (у) 2. Образи фантастичних істот у казці

В. Королева-Старого «Хуха-Моховинка». Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот.

 

 

Т.Л.

Портрет

21

Цікава сторінка з дитинства В. Симоненка.

Оптимістична й песимістична життєві позиції дійових осіб твору В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон»

 

 

 

22

Фантастичне й реальне в казці Василя Симоненка «Цар Плаксій і Лоскотон».

 

 

23

Казкова історія і сучасне життя за казкою В.Симоненка.

НЛ–2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення значення для людини та її життя оптимістичного погляду на світ, потреби керувати своїми емоціями.

 

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння

епітети.

24

Контрольна робота №2  з теми. «Світ фантазії, мудрості». Літературні казки (тести+відповіді на питання).

 

 

 

Запис у журналі без дати : Тематична

 

     Тема 1.3 ( 10  г.)  Літературні казки.  Із народної мудрості

 

 

25

Повість-казка сучасної дитячої письменниці Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

 

 

 

26

Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети.

 

 

 

27

Елементи незвичайного в повісті.

 

 

 

28

Символіка країни Недоладії та її мешканців

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу. Усвідомлення  потреби розвивати логічне мислення, допитливість, спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини.

 

ТЛ: повість-казка (повторення).

МК: фільм «Аліса в країні див», США, 2010 (кіномистецтво).

29

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок

 

 

ТЛ: загадка, прислів’я, приказка, метафора.

 

МЗ: малі фольклорні жанри народів світу (зарубіжна література); математичні загадки (математика);  малі фольклорні жанри на уроках розвитку мовлення (українська мова).

 

СЛ: авторські казки Сашка Лірника (Олександра Власюка).

О. Бурбело. «Первоцвіт: казки, легенди, вірші, смішинки та загадки».

 

30

Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

 

31

Леонід ГЛІБОВ (2 год.) Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок.

 

ТЛ: акровірш (повтор.).

СЛ: поезія Гр.Фальковича

32

«Химерний, маленький…», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»

 

 

33

Контрольна робота №3   з теми. «Світ фантазії, мудрості». Літературні казки. Із народної мудрості (тести+відповіді на питання).

 

 

34

ЛРК №2 М. Шаповал . Поезії

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості шанобливого ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

 

 

Запис у журналі без дати : Тематична

 

Тема 2 ( 14 г.) Історичне минуле нашого народу

 

 

35

Літописні оповіді (на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця):   «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». Казкові та історичні мотиви сюжетів.

 

 

36

Літописні оповіді «Володимир вибирає віру»,  «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Образи руських князів.

 

 

37

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення душевної краси й сили наших предків, любові руських (українських) князів до своєї землі як достойного прикладу для нащадків.

 

 

 

ТЛ: літопис.

МЗ: доба Русі-України (історія України).

МК: ілюстрація Георгія Якутовича до «Повісті минулих літ» (образотворче мистецтво); пам’ятний знак Василя Бородая «Засновникам Києва», пам’ятник Володимиру            В. Демута-Малиновського (скульптура), ораторія Лесі Дичко «І нарекоша ім’я Київ» (музичне мистецтво).

СЛ: Ірина Цілик. «Місторія однієї дружби».

38

Олександр Олесь (Кандиба) (1878-1944). Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами.  «Заспів», «Україна в старовину».

 

 

 

39

«Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий» Поетична оповідь про минуле нашого народу. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.

 

 

40

Олександр Олесь «Микита Кожум’яка» Драматичний твір на тему народної казки

 

ТЛ: драматичний твір і його побудова.

МК: мультфільм «Микита Кожум’яка», 2016 (кіномистецтво).

41

Олександр Олесь «Микита Кожум’яка» Драматичний твір на тему народної казки  

 

 

 

42

РМ (у) 3. Протистояння добра і зла в драматичному творі «Микита Кожум’яка» Олександра Олеся

 

 

 

43

Зірка Мензатюк (1954) «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість сучасної письменниці про мандрівку історичними місцями сучасної України.

 

 

 

44

Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі». Важливість знань про історичне минуле нашого народу в житті людини.  Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини.

 

 

ТЛ: епічний твір.

МЗ:  козацька доба

(історія України). 

МК: документальні фільми про козацьку звитягу та про козацьку шаблю із серії «Козацька звитяга»; проект «Історія українських земель. Козаки». Серія 1 (кіномистецтво).

 

45

Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі. Екзотика старовинних українських замків.

 

 

 

46

Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі» - твір про справжні життєві цінності. Стосунки між дорослими і дітьми. Фантастичне і реальне у творі

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Розуміння потреби формувати національну самосвідомість, плекати патріотичні почуття, мати громадянську позицію. 

 

 

47

ПЧ 3 Оксана Сенатович «Малий Віз»

 

 

 

48

Контрольна робота№ 4. «Історичне минуле нашого народу» (тест+відповіді на питання)

 

 

 

Запис у журналі без дати : Тематична

 

 Тема 3 (  22  г.)Рідна Україна. Світ природи 

Тема3.1 (11  г.) Творчість Т. Шевченка, гр.. Тютюнника, Є. Гуцала

 

49

Т.Г.Шевченко (1814-1861) Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка «В бур’янах»

 

 

 

50

Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе...». Картини довколишнього світу, природи в поезії Т. Шевченка — художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

 

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

 

 

МК: репродукція картини Т. Шевченка «Селянська родина» (образотворче мистецтво); музичні твори на слова Т. Шевченка компози-торів: М. Лисенка, Я. Степового, Г. Хоткевича та інших; сучасні музичні інтерпретації (музичне мистецтво

51

Тарас Шевченко «Садок вишневий коло хати...» — перлина пейзажної лірики

НЛ–1,2

Емоційно-ціннісне ставлення

Розуміння важливості виховання естетичного смаку, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва, спонукання до оптимістичного, життєствердного погляду на світ.

 

Вивчає напам’ять: «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…».

 

52

Григір Тютюнник (1931-1980). Основні відомості з біографії Гр. Тютюнника. Неповторність і багатство внутрішнього світу людини в оповіданні «Дивак»

 

 

 

53

Григір Тютюнник. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення особливого призначення на землі кожного. Потреба збереження індивідуальних особливостей людини як важливих чинників її майбутньої максимальної самореалізації.

 

 

 

54

РМ (п) 4. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. План характеристики образу.

 

 

55

Євген Гуцало (1937-1995). Основні відомості про письменника. Сюжет оповідання «Лось»

 

 

 

56

Протистояння добра і зла в оповіданні Є.Гуцала «Лось». Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Великий світ природи і місце у ньому людини

НЛ–1

Емоційно-ціннісне ставлення

Розуміння важливості турботи про світ природи і рідних людей як неодмінної ознаки гуманної, гідної поведінки.

 

ТЛ: оповідання.

МЗ: тварини, які живуть у лісах України (природознавство); твори про світ природи: Р. Кіплінг. «Мауглі», Е. Сетон-Томпсон. «Ведмежа Джонні» (зарубіжна література).

57

Контрольна робота № 5 " Рідна Україна. Світ природи ". Творчість Шевченка, Гуцала, Тютюнника (тест+відп. на пит.)

 

 

58

ЛРК 3. Знайомство з творчістю місцевих поетів

 

 

 

59

ПЧ 4. Вірші Є.Гуцало «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…»

 

 

 

Запис у журналі без дати : Тематична

 

Тема 3.2 ( 11г.)Творчість  М. Вінграновського, П. Тичини, М. Рильського

 

 

60

М. Вінграновський (1936-2004). Цікаві відомості про автора. Повість «Сіроманець» - захоплююча й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи

 

 

61

М. Вінграновський «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

 

 

МК: фільм «Сіроманець», 1989;

режисер П. Марусик (кіномистецтво)

62

М. Вінграновський «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

 

 

63

М. Вінграновський «Сіроманець». Гуманізм твору

НЛ–3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення значення людяності, доброти в житті, прагнення гармонії з природою.

 

 

 

64

Павло Тичина (1891-1967). Коротко про поета і край, де він народився. Патріотичні почуття в поезії П.Тичини «Не бував ти у наших краях!»

 

Вивчає напам’ять:

 1 вірш (на вибір).

 

65

Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності засобами художнього слова; Мелодійність віршів П.Тичини «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»

НЛ–1,2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості розвитку естетичного смаку, відчуття краси образного слова, абстрактного мислення, спостережливості, уміння доводити власну думку.

 

МК: Г. Майборода «Гаї шумлять», сучасні музичні інтерпретації творів П.Тичини (музичне мистецтво).

66

М. Рильський (1895-1964). Основні відомості про поета, його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови.

 

Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір).

 

 

67

Краса рідної природи у віршах М. Рильського «Дощ», «Осінь – маляр із палітрою пишною…» Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям.

НЛ–1

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення образного бачення світу як важливого чинника розвитку творчих здібностей.

 

МК: репродукції картин  українських художників про дощ та осінь (образотворче мистецтво), цикл «Чотири пори року» А.Вівальді, «Пори року»          П. Чайковського

68

Контрольна робота № 6  Контрольний твір з теми «Рідна Україна. Світ природи». Краса людської душі й природи у творах Т.Шевченка, Г.Тютюнника, Є.Гуцала, М.Вінграновського

 

 

 

69

ЛРК 4.

 

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості шанобливого ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

 

 

70

Повторення та узагальнення вивченого за рік

 

НЛ–1, 2, 3, 4

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення того, що власна думка і власна позиція – важливі для успішної особистості, необхідні для життя.

 

 

Запис у журналі без дати : Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
13 квітня 2019
Переглядів
439
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку