19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарне планування з української мови для 5 класу для шкіл з російською мовою навчання на І семестр 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарне планування української мови для 5 класу

(за програмою з української мови для ЗНЗ з російською мовою навчання, 2017 р., автори – Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк та ін.)(70 год, 2 год на тиждень)

Перегляд файлу

Українська мова 5 клас – 122 год. (3,5 год./тижд.                      + 34 год. РМ)

2018 – 2019 навчальний рік

п/п

Дата

Зміст програмового матеріалу

Соціокультурна змістова лінія

Примітки

Вступ. Тема.  Повторення вивченого в початкових класах

1

05.09

Значення мови в житті людей. Місце і роль української мови в Українській державі

 

 

Державна мова України.

 

2

06.09

РМ №1. Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Основні правила спілкування. Вимоги до мовлення

 

3

07.09

Частини мови, основні способи їх розпізнавання; правопис.

 

Україна – європейсь ка держава.

 

4

11.09

РМ №2. Текст, його ознаки. Визначення теми й основної думки

 

5

12.09

Іменник. Прикметник. Числівник.

Національ­на символіка.

 

6

13.09

Дієслово. Займенник

 

7

14.09

РМ №3. Стилі мовлення. Стилістична помилка (практично)

 

Міста України.

 

8

19.09

Прислівник. Сполучник. Прийменник

 

9

20.09

Контрольна робота № 1. Диктант

 

 

Відомості з синтаксису й пунктуації. Елементи стилістики

10

21.09

Аналіз контрольної роботи.

Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні. Синтаксичний розбір словосполучень.

 

Київ – столиця України

 

11

25.09

РМ №4. Типи мовлення. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду

 

 

12

26.09

Речення, його граматична основа. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення (повторення). Пунктуаційна помилка (практично)

 

Київська Русь.

 

13

27.09

Порядок слів у реченні. Найважливіше слово у реченні.

 

 

Київські князі

 

14

28.09

Головні члени речення: підмет і присудок. Тире між підметом і присудком

 

15

03.10

РМ №5. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру

 

 

16

04.10

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

 

Витоки української ментальності.

 

17

05.10

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками). Кома між однорідними членами. Узагальнювальне слово перед однорідними членами; двокрапка після нього

 

18

09.10

РМ № 6. Мовні засоби зв’язку речень у тексті (сполучники, займенники, прислівники, синоніми, спільнокореневі слова, повтори)

 

 

19

10.10

РМ № 7. Лист. Адреса

 

 

20

11.10

Речення зі звертаннями. Розділові знаки при звертанні (повторення). Найуживаніші вставні слова, виділення їх комами.

Славне Військо Запорозьке

 

21

12.10

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення.

Славне Військо Запорозьке

 

22

17.10

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

Українське мистецтво.

 

23

18.10

РМ №8. Заміна прямої мови на непряму

 

 

24

19.10

Діалог. Розділові знаки при діалозі.

Українське мистецтво

 

25

23.10

РМ №9. Складання діалогів за поданим початком

 

 

26

24.10

РМ №10. Поділ тексту на абзаци. План готового тексту (простий)

 

 

27

25.10

Контрольна робота № 2. Тестування.

Читання мовчки

 

 

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

28

26.10

Аналіз контрольної роботи.

Звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Звуковий запис слів (практично)

Народні ремесла

 

29

07.11

Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я

Духовна культура українців.

 

30

08.11

РМ №11. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду за готовим планом

 

 

31

09.11

Правила вживання м’якого знака

Духовна культура українців.

 

32

13.11

Правила вживання м’якого знака. Орфоепічна помилка

Святкування в Україні.

 

33

14.11

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Співвідношення звуків і букв в алфавіті

Святкування в Україні.

 

34-35

15.11

16.11

РМ № 12-13. Письмовий твір-оповідання про випадок із життя

 

 

36

21.11

РМ №14. Робота над помилками, допущеними у творі-оповіданні про випадок із життя .

Звукове значення букв я, ю, є, ї.

 

 

37

22.11

РМ №15. Особливості побудови опису. Художній і науковий описи. Переклад з російської мови описових речень

 

Родина.

 

38

23.11

Орфографічна помилка, її позначення. Ознайомлення з орфографічним словником.

 

Рід.

 

39

27.11

Контрольний диктант №1

 

 

40

28.11

Контрольна робота № 3. Тестування.

 

 

41

29.12

Сполучення йо, ьо

Родина. Рід.

 

42

30.12

Правила вживання апострофа

 

Родинні зв’язки.

 

43

05.12

Правила вживання апострофа. Вимова та написання слів з апострофом

 

44

06.12

Склад. Основні правила переносу частин слова. Наголос.

 

 

Традицій на пошана до старших членів родини.

 

 

45

07.12

Голосні наголошені й ненаголошені. Їх вимова і позначення на письмі. Написання слів із ненаголошеним голосними, що перевіряються наголосом.

 

46

11.12

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

 

47

12.12

РМ №16. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

 

Школа

 

48

13.12

РМ №17. Контрольний докладний  переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

 

Школа

 

49

14.12

Контрольна робота № 4. Тестування.

 

 

50

19.12

РМ №18. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі

 

 

51

20.12

Повторення вивченого у І семестрі

 

 

52

21.12

Контрольне списування

 

 

53

26.12

Робота над виправленням помилок, допущених у контрольному списуванні

 

 

54

27.12

Узагальнення та систематизація вивченого у І семестрі

 

 

55

28.12

Підсумковий урок

 

 

 


 

docx
Додано
13 вересня 2018
Переглядів
622
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку