Календарне планування.Зарубіжна література.2018-2019

Про матеріал

Календарне планування уроків зарубіжної літератури допоможе вчителю спланувати роботу з предмету, згідно з навчальними програмами зі змінами та доповненнями. Також методичні рекомендації можна використати при складанні графіка контрольних робіт та уроків позакласного читання

Перегляд файлу

Погоджено                                                         Затверджено 

Заступник директора з НВР______            Директор школи _______________

 

                     Календарне планування

на 2018-2019 н.р.

вчителя зарубіжної літератури та російської мови

Березнянської ЗОШ І-ІІІ ст..

Сесь Олени Григорівни

Програми: 

1.Світова література. 5-9 класи  (кол. авторів, кер. кол.

Ніколенко О.М.) Навчальна програма для ЗНЗ. ВД «Освіта»2013.Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012№664

Підручники :

1. О.М. Ніколенко,Т.М. Конєва та ін… Світова література Підручник для 6 класу. Рекомендовано МОНМСУ.5 кл. Київ «Грамота»2014

2. Н.Р.Міляновська.  Зарубіжна література Підручник для 7 класу.Рекомендовано МОНМСУ.7 кл.Тернопіль «Видавництво Астон» 2015

3.Є.В.Волощук, О.М.Слободяник  Зарубіжна література Підручник для 8 класу. Рекомендовано МОНМСУ.8 кл. Київ «Генеза»2016

4. Є.В.Волощук, О.М.Слободяник  Зарубіжна література Підручник для 9 класу. Рекомендовано МОНМСУ.8 кл. Київ «Генеза»2017

 

Зарубіжна література

  Вивчення зарубіжної літератури в 5-8 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.                    – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 № 585). У 9 класах - за програмою: Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. У 10-11 класах – за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 №1021, крім рівня стандарту. Рівень стандарту зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 № 826. Програми курсів за вибором і факультативів: Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 5 - 7 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ»; Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 8 - 11 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ».

 Звертаємо увагу на зміни, внесені в 2015 році до програми із зарубіжної літератури для 8 класу: збільшено кількість годин (на 1) на вивчення теми «Античність»; спрощено зміст розділів «Веди», «Коран». теми «Бароко» і «Класицизм» об‘єднано в одну тему «Бароко і класицизм», відповідно спрощено їх зміст; здійснено заміну двох віршів   Дж. Донна на сонет «Щоб мучить мене…». Вірші «Галерник» Л. де Гонгори і «Щоб мучить мене…» Дж. Донна винесено на альтернативне вивчення (1 за вибором учителя); тему «Просвітництво» перенесено до 9 класу; тему «Сучасна література» замінено на тему «Література XX-XXI ст.», до якої з 6 класу перенесено повість-казку «Маленький принц» А. де Сент- Екзюпері. У 8 класі розпочинається новий етап літературної освіти – системного читання, тому головним об‘єктом уваги стане перебіг літературного процесу від давнини до XVII століття (етап системного читання продовжиться в        9  класі). У 8 класі учні мають отримати цілісне уявлення про літературно- культурні епохи (античність, Середньовіччя, Відродження, бароко і класицизм), усвідомити їхні характерні ознаки, особливості розуміння краси в різні часи та в різних країнах, а також долучитися до визначних шедеврів словесності в межах епох, визначених програмою. У 8 класі учні отримують уявлення про священні книги людства (Веди, Біблія, Коран) як пам‘ятки культури, про їхню структуру, провідні образи, специфіку втілення у видах мистецтва. Вивчення священних книг має сприяти формуванню в учнів толерантного ставлення до людей різних віросповідань, а також розумінню глибинних витоків культури. Обізнаність із золотим фондом літератури в найкращих українських перекладах має сприяти розширенню ерудиції учнів, усвідомленню місця України на тлі світової культури, вихованню високої особистої культури. Твори сучасних авторів Європи та США (запропоновані в програмі на вибір) мають допомогти учням інтегруватися у XXI століття через культуру, познайомитися із сучасними підлітковими романами, замислитися над питаннями, що виникають у школярів у процесі дорослішання й вибору власного життєвого шляху. У 8 класі учні дедалі більше залучаються до роботи з інформаційними ресурсами, творчо-проектної діяльності, групової роботи, діалогових форм (дискусія, виступ перед аудиторією, виступ у блозі тощо).

 

 

 

 

 

 

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів.

         З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року, подаємо рекомендовану кількість видів контролю у процесі вивчення світової  літератури у кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю

5–9 класи

Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 • контрольного класного твору;

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)  у+п

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 • Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

У 8–9 класах з поглибленим вивченням світової літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд вчителя визначається кількість і види контрольних робіт).

 

 

 

Можливі види контрольних робіт

 • тест;  відповіді на запитання; контрольний літературний  диктант;
 • анкета головного героя; комбінована контрольна робота тощо;
 • письмові контрольні твори.

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення

 • складання оповідання (казки) за прислів’ям;
 • добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею  твору;
 • введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;
 • усний переказ оповідання, епізоду твору;
 • твір-характеристика персонажа;
 • написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;
 • написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;
 • твір-опис за картиною;
 • складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);
 • підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;
 • складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;
 • написання реферату;
 • ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;
 • написання листа авторові улюбленої книжки;
 • інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

  Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів зі світової літератури

Рівні навч. досягнень учнів

Бали

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Початко-

вий

1

Учні відтворюють матеріал на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.

2

Учні розуміють навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворюють якийсь фрагмент окремим реченням.

3

Учні сприймають навчальний матеріал, дають відповідь у формі зв’язного висловлювання (з допомогою вчителя).

Середній

4

Учні володіють літературним матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворюють незначну його частину, дають визначення літературного явища без посилання на текст.

5

Учні володіють матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою вчителя відтворюють матеріал і наводить приклади з тексту.

6

Учні володіють матеріалом, відтворюють значну його частину, з допомогою вчителя знаходять потрібні приклади у тексті літературного твору.

Достатній

7

Учні володіють матеріалом і навичками аналізу лiтературного твору за поданим учителем зразком, наводять окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.

8

Учні володіють матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя виправляють допущені помилки й добирають аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.

 

9

Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, систематизують та узагальнюють набуті знання, самостійно виправляють допущені помилки, добирають переконливі аргументи на підтвердження власного судження.

Високий

10

Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляють початкові творчі здібності, самостійно оцінюють окремі нові літературні явища, знаходять і виправляють допущені помилки, працюють з різними джерелами інформації, систематизують та творчо використовують дібраний матеріал.

11

Учні на високому рівні володіють матеріалом, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлюють свої думки, самостійно оцінюють різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.

12

Учні вільно володіють матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляють особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до використання набутих знань та вмінь у нестандартних ситуаціях, схильність до літературної творчості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оцінювання контрольних творів

Рівень

Бали

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів

Грамотність

орфографічні пунктуаційні помилки

лексичні, граматичні і стилістичні

Початковий

 

1

Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення потребує лексичне та граматичне оформлення роботи

15-16

і більше

9-10

2

Побудоване учнем (ученицею) висловлювання характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення

13-14

3

Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідовніше й чіткіше викладати власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлювання, потребує збагачення та урізноманітнення лексика й граматична будова висловлювання

11-12

Середній

 

4

4

Висловлювання учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується певною завершеністю, зв’язністю;

розкриття теми має бути повнішим, ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають розрізнюватися

9-10

7-8

основна та другорядна інформація; потребує урізноманітнення добір слів, більше має використовуватися авторська лексика

9-10

7-8

5

За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, загалом є завершеною, тему значною мірою розкрито, проте вона потребує глибшого висвітлення, має бути увиразнена основна думка, посилена єдність стилю, мовне оформлення різноманітнішим

7-8

6

За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але учневі ще слід працювати над умінням самостійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й синтаксичні конструкції

5-6

Достатній

7

Учень (учениця) самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст, вдало добирає лексичні засоби, але ще має вдосконалювати вміння чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати, належно аргументувати основну думку

4

5-6

8

Учень (учениця) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлювання, загалом ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще має працювати над урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного оформлення роботи

3

9

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст; загалом розкриває тему, висловлює основну думку; вдало добирає лексичні засоби, проте ще має працювати над умінням виразно висловлювати власну позицію і належно її аргументувати

1+1

(негруба)

Високий

10

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему, робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту

 

1

 

3

11

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання; аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати

обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю

 

 

1 (негруба)

 

 

2

                                       Високий

 

 

1 (негруба)

 

 

2

12

Учень (учениця) самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю та різноманітністю, стилістичною довершеністю

 

 

 

 

1

 1.   Види оцінювання
 2.   Видами оцінювання навчальних досягнень учнів зі світової літератури  є поточне, тематичне,  семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

 Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками  відповідно до вимог навчальної  програми. Формами поточного оцінювання є виконання учнями різних видів усних і письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах тощо.

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за роботу учень міг одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно відповідь або виконану роботу).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.01.2012 № 16 «Про затвердження програми для зовнішнього незалежного оцінювання зі світової літератури» з 2012–2013 навчального року запроваджується ЗНО зі світової літератури. Програму зовнішнього незалежного оцінювання зі світової літератури розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства від 23.12.2004 р. № 1/11-6611) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень академічний, наказ Міністерства від 28.10.2010 р. № 1021). Програма надрукована у фахових видання і розміщена на сайтах Міністерства і Українського центру оцінювання якості освіти.

  Перелік головних вимог щодо перевірки зошитів зі світової літератури,  особливостей проведення уроків виразного читання, кількості, призначення та особливостей оформлення зошитів з предмета містяться у відповідному методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторінки  журналу зі світової літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.

 

 

 

 

 

Методичний лист Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580

Ведення класного журналу

    Відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11 (12) класів загальноосвітніх  навчальних закладів» (Інформаційний збірник МОНУ. –  № 16–17. – 2008. – С. 40-46) поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учнів. Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис в журнальній колонці  «Твір»  не робиться.              Без дати виставляють оцінку за читання напам'ять поетичних або прозових творів (надпис в журнальній колонці – «Напам'ять»), з метою накопичення оцінки за читання учнями напам’ять до виставлення найближчої тематичної.               Надпис «Зошит», як і записи інших форм контролю, роблять у формі називного відмінка  (а не «за зошит»; І семестр (а не «за І семестр») і т. д. Відповідно до  наказу МОН України від 05.05. 2008 р.  № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-15. – 2008) тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, не відводячи на це окремого уроку.

      Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної літературної теми (частини теми, сукупності тем). Тематичний бал виставляють за результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється). Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований(а)).

  Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок і має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання літературних знань. Отже, за І семестр, наприклад, у 9 класі з кількістю 2 годин на тиждень, семестровий бал виводять на основі трьох тематичних. При цьому слід враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня. Наприклад, за відсутності 1 тематичної оцінки (учень був не атестований  (н\а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено «н/а». Якщо учень з поважної причини був відсутній на шкільних заняттях більше половини навчального часу в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не має тематичних оцінок взагалі, такий учень не може бути атестований за семестр. Напроти прізвища такого учня в колонці І семестр   має стояти запис – не атестований(а) – (н/а). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Підвищення семестрової оцінки учнями:                – 9-х класів – не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою; – 10-11-х  класів – не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою «За особливі успіхи у навчанні» та срібною «За успіхи у навчанні» медалями.

 

 

 

 

Орфографічний режим

1.Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

2.Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

3.Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури у 5—9 записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому — вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:              Перше жовтня

                                                                     Класна робота

У 10—11 класах у робочих зошитах із зарубіжної літератури — інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами. У зошитах для контрольних робіт у всіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:   

          Перше жовтня

     Від романтизму до реалізму

4.Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

Кількість і призначення учнівських зошитів

1.Кількість робочих зошитів із світової літератури — по одному в кожному класі

 2.Для контрольних робіт із світової літератури в усіх класах використовують по одному зошиту.

3.Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього навчального року.

 

 

 

 

 

Порядок перевірки письмових робіт.

1.Зошити для навчальних класних і домашніх робіт із світової літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.

Оплата за перевірку зошитів для навчальних класних і домашніх робіт із зарубіжної літератури має здійснюватися відповідно до п. 37 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», що затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.05.93 за № 56.

2.Оцінку за ведення зошита із світової літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

3.Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід враховувати такі критерії: —наявність різних видів робіт; —грамотність (якість виконання робіт);

—охайність; — уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, учитель обов'язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об'єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

 

 

 

5Орієнтовна схема запису в журналі результатів оцінювання навчальних досягнень учнів із світової літератури

 

 

 

 

Календарне планування на 6 клас (70 год)

Види   контролю

Ісем

ІІсем

розвиток мовлення (у+п)

1+1

1+1

         позакласне читання

2

2

         контрольна робота

3

3

 

 

6 клас 2 год. на тиждень (70 год на рік)

Тема

клас

примітки

І семестр  Вступ. Міфи народів світу

 1.  

Вступ. Література як вид мистецтва. Художній образ.

 

 

 1.  

Поняття про міф.  Міф про Прометея

 

 

 1.  

Грецькі міфи. Міф про подвиги Геракла

 

 

 1.  

Грецькі міфи. Дедал іІкар.Нарцис.

 

 

 1.  

Міфи давньої Греції . Пігмаліон і Галатея.

Деметра і Персефона.

 

 

 1.  

Індійські міфи  «Про потоп», «Про золоті часи»

 

 

 1.  

Єгипетські міфи. «Ра та Апоп»

 

 

 1.  

Мудрість байки. Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст.

 

 

 1.  

Езоп (VI ст. до н. є). Байки Езопа «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня», «Крук і лисиця», «Мурашки й Цикада»

 

 

 1.  

Іван Андрійович Крилов (1769-1844). Байки І.Крилова  «Квартет»,  «Бабка й Муравель», «Вовк і Ягня». Яскравість алегоричних образів.

 

 

 1.  

. Мудрість байки

 

 

 1.  

КР № 1. (Тест, питання)

 

 

 

 

 1.  

Пригоди і фантастика Ж.Верн «Пʼятнадцятирічний капітан»

 

 

 1.  

Ж.Верн «Пʼятнадцятирічний капітан» Сюжет твору

 

 

 1.  

Образ Діка Сенда

 

 

 1.  

Дік Сенд і його друзі

 

 

 1.  

Дік Сенд і Негоро

 

 

 1.  

Проблеми рабства у романі

 

 

 1.  

Реальність та наукові передбачення

 

 

 

 1.  

Композиція твору.Описи природи

 

 

 1.  

РЗМ. Художня майстерність автора (У)

 

 

 1.  

РЗМ.Основні думки твору.(П)

 

 

 1.  

ПЧ.Стівенсон «Острів скарбів»

 

 

 1.  

Чарльз Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі». Сюжет та композиція твору

 

 

 1.  

Подорож Скруджа різдвяної ночі в часі й просторі як можливість осягнути своє життя.

 

 

 1.  

Динаміка образу Скруджа

 

 

 1.  

Значення образу Різдва

 

 

 1.  

Микола Васильович Гоголь (1809-1852). «Ніч перед Різдвом».

 

 

 1.  

Сюжет.Народні традиції

 

 

 1.  

Образи Оксани і Вакули.

 

 

 1.  

КР № 2. Пригоди і фантастика. Творчість Р.Стівенсона, Ч.Діккенса, М.Гоголя (тести, питання)

 

 

 1.  

Роль фантастики та фольклорні елементи в повісті

 

 

ІІ семестр

 1.  

Людські стосунки.А. П Чехов (1860-1904) - видатний російський письменник. Осуд безпринципності, підлабузництва в оповіданні А.Чехова «Хамелеон»

 

 

 1.  

Як не втратити людську гідність? Засудження приниження, чи-нопочитання, нещирості в оповіданні А.П.Чехова «Товстий і тонкий».

 

 

 1.  

В.Короленко  «Сліпий музикант»

 

 

 1.  

Пошук П.Попельським свого місця у світі

 

 

 1.  

Тема мистецтва

 

 

 1.  

КР.№3 Відповіді на питання

 

 

 1.  

Джек Лондон (1876-1916). Знайомство з письменником. Особливості творів письменника

 

 

 1.  

Оповідання Дж.Лондона «Любов до життя». Особливості сюжету та ідеї оповідання

 

 

 1.  

Боротьба за життя. Сильний людський характер в екстремальній ситуації (за оповіданням Дж. Лондона «Жага до життя»)

 

 

 1.  

Опис природи та її роль у тексті

 

 

 1.  

РЗМ.(у) Майстерність письменника у змалюванні персонажів

 

 

 

 1.  

перегляд відео-роликів до теми

 

 

 1.  

ПЧ.Д.Лондон  «Біле ікло»

 

 

 1.  

Виразне читання уривків твору

 

 

 1.  

РЗМ Теорія літератури повість, оповідання, сюжет (У)

 

 

 

 1.  

КР № 4. Людські стосунки. Контрольний твір за творами  Дж.Лондона

 

 

 1.  

ПЧ. Г.Бічер-Стоу «Хатина  дядька Тома»

 

 

 1.  

Перегляд відео-сюжетів по темі

 

 

 

 1.  

Презентація  творчих робіт за темою

 

 

 1.  

РЗ М.Написання есе.

 

 

 1.  

Поетичне бачення світу. Мацуо Басьо (1644—1694). Хайку. Художній світ хайку Мацуо Басьо. Відображення японських уявлень про красу в поезії митця.

 

 

 1.  

Виразне читання напам’ять хайку  Мацуо Басьо

 

 

 1.  

Роберт Бернс (1759—1796).  Любов до Батьківщини, до рідного краю  у вірші Роберт Бернса "Моє серце в верховині

 

 

 1.  

Генрі Лонгфелло (1807—1882). Ідеї миру, національного єднання, служіння народові в «Пісні про Гайявату». Елементи фольклору в творі

 

 

 1.  

Виразне читання напам’ять уривку з «Пісні про Гайявату»

 

 

 1.  

Джанні Родарі (1920—1980). «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша

 

 

 1.  

КР № 5. Поетичне бачення світу (творчість Мацуо Басьо, Р.Бернса, Г.Лонгфелло, Дж.Родарі) (тести, питання

 

 

 1.  

Образ майбутнього в літературі. Рей Дуглас Бредбері (1920—2014). Знайомство з письменником. Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні .

 

 

 1.  

Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору.

 

 

 1.  

Роберт Шеклі (1928-2005). «Запах думки». Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві.

 

 

 1.  

Роздуми автора про майбутнє людини та людства.Гуманістичний зміст оповідання - віра в перемогу людського розуму

 

 

 1.  

Сучасна література. Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907-2002). «Міо, мій Міо»

 

 

 1.  

Моральні цінності у творах А. Ліндгрен.

 

 

 1.  

 КР № 6. Образ майбутнього в літературі та сучасна література (творчість Бредбері, Р.Шеклі, А. Ліндґрен) (тести, питання

 

 

 1.  

ПЧ  К.Нестлінгер «Конрад або дитина з бляшанки

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація вивченого

 

 

 1.  

 

 

 

 

Календарний план зі світової літератури 7 клас (2год на тиждень/70 год на рік)

Види   контролю

Ісем

ІІсем

розвиток мовлення (у+п)

1+1

1+1

         позакласне читання

2

2

         контрольна робота

3

3

 

№ з/п

Зміст програмового матеріалу

Дата

Примітки

І семестр

1

ВСТУП

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу.

 

 

2

Переклад і переспів

 

 

3

БИЛИНИ І БАЛАДИ

 Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський)

 

 

 

4

Ілля Муромець і Соловей-Розбійник», Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билинах. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник»

 

 

5

«Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ

 

 

6

«Як Робін Гуд став розбійником», «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» (1 за вибором учителя). Ідеї свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робіна Гуда

 

 

7

РЗМ №1. Роздум на тему „Робін Гуд - уособлення народної мрії про захисника бідних і

ображених” (усно)

 

 

8

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759-1805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність

 

 

9

Адам Міцкевич (1798-1855). «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі

 

 

10

Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894). «Балада про вересовий напій». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода - рабство). Утвердження духовної сили піктів, їх героїзму в захисті національних цінностей. Символіка твору

 

 

11

РЗМ №2. Складання цитатного плану балади за вибором

 

 

12

ТКР. «БИЛИНИ І БАЛАДИ»  Літературний диктант

 

 

13

ІСТОРІЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ

Вальтер Скотт (1771 – 1832). «Айвенго». В. Скотт – засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго».

 

 

 

14

Вальтер Скотт (1771 – 1832). «Айвенго Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу

 

 

15

РЗМ № 3. Порівняльна характеристика жіночих образів роману

Мудрість та любов жіночого серця. Ровена та Ребека - дві різні долі

 

 

16

Вальтер Скотт (1771 – 1832). «Айвенго Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю. Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі.

 

 

17

 Вальтер Скотт (1771 – 1832). «Айвенго Історичний колорит твору і засоби його створення. Динаміка сюжету і гумор.

 

 

18

Друга світова війна у європейській поезії (К.І. Галчинський («Лист з полону», «Пісня про солдатів  Вестерплятте. А. Марґул-Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»),

 

 

19

Б.Окуджава «До побачення, хлопчики…»

 

 

20

Василь Володимирович Биков (1924 – 2003). «Альпійська балада».  Особливості сюжету і композиції повісті. Образи Івана Терешка і Джулії

 

 

21

Позакласне читання. Ю. Друніна «Зінка», »), І. Вайсґлас «Круки»,

 

 

22

ТКР з теми «ІСТОРІЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ» Тестування

 

 

23

ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ

Джеймс Олдрідж «Останній дюйм».  Проблема взаємин між батьками й дітьми

 

 

24

Джеймс Олдрідж «Останній дюйм».  Символічність назви оповідання. Образи Бена і Деві, художні засоби їх створення

 

 

25

Джеймс Олдрідж «Останній дюйм».  Віра у внутрішні можливості людини,  подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей.

 

 

26

Редьярд Кіплінг (1865-1936). «Балада про Схід і Захід». Протистояння і примирення Сходу й Заходу

 

 

27

Редьярд Кіплінг (1865-1936). «Балада про Схід і Захід». Антитези у творі. Ідеї миру і  дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, полковничий син).

 

 

28

Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея

 

 

29

Контрольний класний твір

 

 

30

Позакласне читання М.Гоголь «Тарас Бульба»

 

 

31

ТКР з теми «ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ» Усне малювання

 

 

32

Підсумковий урок за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

ДРУЖБА І КОХАННЯ

Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). «19 жовтня 1825 року»

 

 

34

Шолом-Алейхем (1859-1916). «Пісня над піснями». Віхи життєвого і творчого шляху письменника. Відображення у його творах долі єврейського народу.

 

 

35

Тема кохання в  повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями».

 

 

36

Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей.

 

 

37

Олександр Грін (1880-1932).«Пурпурові вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті.

 

 

38

Основний конфлікт твору (Каперна – мрія). Ассоль і Грей

 

 

39

Символіка образу пурпурових вітрил

 

 

40

 Класний твір

 

 

41

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання

Р. Бернс «Любов»

 

 

42

Г. Гейне «Коли настав чудовий май…»

К.М. Симонов «Жди мене…»

 

 

43

ТКР з теми «ДРУЖБА І КОХАННЯ» Виконання різнорівневих завдань

 

 

44

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів

 

 

45

Едгар Аллан По (1809-1849). «Золотий жук».  Е.А. По – засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук»

 

 

46

Особливості композиційної будови твору – «розповідь у розповіді», її художнє значення (поєднання різних точок зору, створення емоційної напруги.

 

 

47

Артур Конан Дойл (1859-1930) «Пістрява стрічка»

 

 

 

48

Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка».

 

 

49

Позакласне читання. Детективи  українських письменників

 

 

50

РЗМ № 4. Написання власної детективної історії

 

 

51

ТКР «ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ» Тестування

 

 

52

СВІТОВА НОВЕЛА

О. Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі

 

 

53

Новела «Останній листок» - гімн людині, котра здатна на  самопожертву заради ближнього

 

 

54

 Видатний англійський фантаст Г.Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця»

 

 

55

Герберт Джордж Уеллс .«Чарівна крамниця».  Особливості дитячого світу в оповіданні. Роль елементів фантастики

 

 

56

Майстер японської новели Р. Акутагава. Втілення ідеї про  моральну справедливість у новелі «Павутинка».

 

 

57

 Рюноске Акутагава .«Павутинка». Філософський зміст твору. Підтекст.

 

 

58

ТКР «СВІТОВА НОВЕЛА» Усні відповіді на запитання

 

 

 

59

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА  Я І СВІТ

Діана Вінн Джонс (1934-2011). «Мандрівний замок Хаула

 

 

60

Поєднання елементів казки і детективу у творі

 

 

61

Діана Вінн Джонс (1934-2011). «Мандрівний замок Хаула «Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів. Значення художнього прийому чаклунства у творі.

 

 

62

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книги у творі.

 

 

63

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Образ Меґі – дівчинки, котра  любить читати. Її пригоди й духовне випробування.

 

 

64

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Поєднання уявного і реального світів.

 

 

65

Сучасна зарубіжна поезія (1-2 твори за вибором учнів і вчителя).

 

 

66

ТКР «СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА . Я І СВІТ» Виконання різнорівневих завдань

 

 

67

Позакласне читання №4

 

 

68

Підсумковий урок за ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірено:

Заст. дир. з НВР

 

 

 

 

 

 

Календарний план зі світової літератури 8 клас (2год на тиждень/70 год на рік)

Види   контролю

Ісем

ІІсем

розвиток мовлення (у+п)

1+1

1+1

         позакласне читання

2

2

         контрольна робота

3

3

Тема

Дата

 

Примітки

 

 

І СЕМЕСТР

ВСТУП

 

 

1

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес.

 

 

2

Основні літературні епохи, напрями,  течії, специфіка їхнього розвитку в  різних країнах.

 

 

 

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

 

3

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II–I тис. до н. е.(огляд)

 

 

4

Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.).

Космогонічні міфи Вед.   

 

 

5

Біблія як основа двох релігій – юдейської та християнської.

Зв’язок Біблії з історією і міфологією.

Структура Біблії, її складники.

 

 

6

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Ключові ідеї та образи Старого  Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. 

 

 

7

Новий Заповіт (Євангеліє – 2–3 розділи за вибором учителя). Ключові ідеї та образи Нового Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. 

 

 

8

Коран – головна книга ісламу (огляд). Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.  

 

 

9

Урок розвитку зв'язного мовлення . Твір-роздум на морально-етичну тему за сюжетами та образами священних книг людства

 

 

10

Контрольна робота № 1. Вступ. Розділ «Священні книги  людства як пам'ятки культури і джерело літератури»

 

 

 

АНТИЧНІСТЬ

 

11

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного та духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

 

 

12

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

Міфи троянського циклу. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

 

 

13

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур.

Міфологічна основа гомерівського епосу.

«Іліада» (огляд). Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис. 

 

 

14

«Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші 140410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470670).  Образи Ахілла і Гектора.

 

 

15

Урок розвитку зв'язного мовлення. Порівняльна характеристика літературних героїв. Ахілл і Гектор

 

 

16

Види лірики в Давній Греції й особливості їх розвитку.   

Тіртей (VII ст. до н. е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. 

Сапфо (VIIVI ст. до н. е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

 

 

17

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької  драми – трагедія і комедія.

Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру.

«Прометей закутий». Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий».

 

 

18

Із резервних годин. Основний конфлікт трагедії «Прометей закутий». «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви,  свободи.

 

 

19

Публій Вергілій Марон (7019 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави.

 

 

20

Образ Енея та його значення в композиції твору.

 

 

21

Квінт Горацій Флакк (658 рр. до н. е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»).

Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

 

 

22

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н. е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)).

Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях».

Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

 

 

23

Контрольна робота № 2. Розділ «Античність»

 

 

24

Урок позакласного читання. 

 

 

 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

25

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі та специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур.

Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя.

Основні жанри середньовічної літератури на Заході та Сході.

 

 

26

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. 

Лі Бо (701762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1–2 за вибором учителя).

Вплив даосизму на світогляд поета.

Основні теми і мотиви лірики митця. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.

 

 

27

Ду Фу (712770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на світогляд поета.

Національні образи,  символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

 

 

28

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.

Омар Хайям (бл. 1048 після 1122). Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру рубаї.

Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

 

 

29

Література  середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (X ст.) Історична основа твору, поетичне переосмислення в ньому реальних подій.

 

 

30

Із резервних годин.  Образна система твору: Роланд, Ганелон, Карл та ін.

 

 

31

Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

 

 

32

Аліг’єрі Данте (12651321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»).

Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

 

 

33

 Контрольна робота № 3. Розділ «Середньовіччя»

 

 

34

Урок позакласного читання. 

 

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

ВІДРОДЖЕННЯ

 

35

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності.

Характерні риси ренесансної культури і літератури.

 

 

36

Франческо Петрарка (13041374). Сонети № 61, 132.

 Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця.

Структура сонетів Ф. Петрарки.

 

 

37

Вільям Шекспір (15641616). Сонети № 66, 116, 130. 

Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання          до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.).

Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

 

 

38

Із резервних годин. Виразне читання сонетів Петрарки і Шекспіра.

 

 

39

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра.

 Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів.

 

 

40

Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція).

 

 

41

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.

 

 

42

Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність.  

 

 

43

Урок розвитку зв'язного мовлення . Твір-роздум на морально-етичну тему за трагедією         В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»

 

 

44

Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). «Дон Кіхот»  I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя).

Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору.

 

 

45

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. «Донкіхотство».

 

 

46

Дон Кіхот і Санчо Панса – образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. Вічні образи. 

 

 

47

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень.

 

 

48

Контрольна робота № 4. Розділ «Відродження»

 

 

49

Урок позакласного читання.

 

 

 

 

 

 

БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

 

50

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві.

Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

 

 

51

Із лірики європейського бароко.

Джон Донн (15721631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»).

Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова. 

 

 

52

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

 

 

53

Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

 

 

54

«Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 

 

55

Основні образи комедії: пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.

 

 

56

Засоби комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм.

 

 

57

Із резервних годин.  Інсценізація уривків комедії «Міщанин-шляхтич»

 

 

58

Контрольна робота № 5. Розділ «Бароко і класицизм»

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА XXXXI СТ.

У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ

 

59

Антуан де Сент-Екзюпері (19001944). «Маленький принц». Людські стосунки, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

 

 

60

Художні образи  казки-притчі «Маленький принц».

 

 

61

Філософський зміст твору.

 

 

62

Урок розвитку зв'язного мовлення. Контрольний твір за казкою-притчею «Маленький принц»

 

 

63

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон».  Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття.

 

 

64

Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

 

 

65

Із резервних годин.  Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана.

 

 

66

Із резервних годин. 

Барбара Космовська (нар. 1958). «Буба: мертвий сезон». Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

 

 

67

Контрольна робота № 6. Розділ «Література ХХ–ХХ ст. У пошуках себе і високого польоту»

 

 

68

Урок позакласного читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірено:

Заст. дир. з НВР

 

 

 

 

Календарний план зі світової літератури 9 клас (2год на тиждень/70 год на рік)

Види   контролю

Ісем

ІІсем

розвиток мовлення (у+п)

1+1

1+1

         позакласне читання

1

1

         контрольна робота

3

3

 

тема

дата

примітки

І семестр

1

 

Літературні жанри і стилі.

 

 

2

Перехідні явища в літературі.

(ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і

національне в структурі жанрів і стилів.

(УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних

літературах на етапах літературного процесу.

(ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців.

 

 

3

Просвітництво. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

(ЛК) Європейське мистецтво доби Просвітництва.

 

 

4

Джонатан Свіфт (1667–1745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору, зумовлена інтересом суспільства до географічних відкриттів і  пошуками  шляхів  зміни  суспільства. Просвітницькі ідеї у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про роман. Композиція.

 

 

5

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики).

 

 

6

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

 

 

7

Йоганн Вольфганг Ґете (1749–1832). Поезії «Вільшаний король», «Травнева пісня», «Прометей». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці

Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король».

 

 

8

Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.

 

 

9

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759–1805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера.

(ТЛ) Поглиблення понять про оду. Композиція.

 Вивчити напам’ять    Ф. Шиллер. «До радості»

 

 

10

Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

 (УС) Ідеї Просвітництва в Україні.  

(ЕК)  Порівняння  оригіналів  і  художніх  перекладів  (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

 

 

11

Контрольна робота 1.  Тема «Просвітництво». Різнорівневі тести

 

 

12

Позакласне читання 1 Е. По «Ельдорадо»

 

 

13

Романтизм.Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму.

Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.

 

 

14

Генріх Гейне (1797–1856). «Книга пісень» («На півночі кедр одино-кий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Вивчити напам’ять Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…»

 

 

15

Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

 

 

16

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

 

 

17

Поема «Мазепа». Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

 (ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична)

 

 

18

Розвиток мовлення (усно). Образ гетьмана у поемі «Мазепа»

(УС)  Україна  в  житті  і  творчості  зарубіжних  митців.

 

 

19

Контрольна робота 2 з теми  «Романтизм». Різнорівневі тести

 

 

20

Олександр Сергійович Пушкін (1799–1837). Лірика («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). Значення творчості О. С. Пушкіна для

 розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

(ЕЛ) Тема  «пам’ятника»  у  творчості Горація, О.С. Пушкіна.

  Вивчити напам’ять О. С. Пушкін (1 вірш за вибором учителя та учнів)

 

 

21

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

(ТЛ) Поглиблення понять про роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська).

 

 

22

Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін — Тетяна, Ленський — Ольга).

 

 

23

Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо).

 

 

24

Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.

 

 

25

Розвиток мовлення  (письмово). Твір  «Роздуми над сторінками роману «Євгеній Онєгін».

 

 

26

Михайло Юрійович Лермонтов (1814–1841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»).  Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).

(ЕК)  Порівняння  віршів  «На  півночі  кедр  одинокий…» Г. Гейне  і  «Сосна»  М.Ю. Лермонтова. Трансформація байронічних  мотивів  у  творчості  О.С. Пушкіна  і М.Ю. Лермонтова.

Вивчити напам’ять М. Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»

 

 

27

«Герой нашого часу» (огляд, 3-4 уривки за вибором учителя). Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу».

 

 

28

 Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

 

 

29

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство

М. Ю. Лермонтова в жанрі роману. Трансформація байронічних мотивів у творчості О. С. Пушкіна і М. Ю. Лермонтова.

 

 

30

Контрольна робота 3. Тема «Взаємодія романтизму і реалізму». Твір (письмово

 

 

31

Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна

 

 

ІІ семестр

32

Реалізм.Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

 

 

33

Оноре де Бальзак (1799–1850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

(УС)  О. де Бальзак  і  Україна. 

 

 

34

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

 

 

35

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

 

 

36

Розвиток мовлення  (усно). Життєва філософія Гобсека  (за повістю Оноре де Бальзака «Гобсек»).

 

 

37

Микола Васильович Гоголь (1809–1852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

 

 

38

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників.

 

 

39

Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

 

 

40

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель».

 

 

41

Особливості сюжету й композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору).

 

 

42

Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

(ЕК)  Зіставлення  специфіки  розкриття  теми  грошей  та їхнього  впливу  на  людину  у  творчості  О. де Бальзака  й М. В. Гоголя.

 

 

43

Розвиток мовлення (усно) (із резервних годин) Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини ХІХ століття. (Максима Максимовича та Акакія Акакійовича)

 

 

44

Контрольна робота 4 Тема «Реалізм». Твір (письмово) на одну із тем:

«Його вважали маленьким, а він був великим» (Образ Гобсека в однойменній повісті О. де Бальзака).

«Його вважали великим, а він був маленьким» (Образ Хлестакова в комедії М. Гоголя «Ревізор».

«Його вважали маленьким, і він був таким. А потім з’явився Привид…» (образ Башмачкіна в повісті М.Гоголя «Шинель»)

 

 

 

45

Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст. ) «Нова драма», ібсенізм.

 

 

46

Генрік Ібсен (1828–1906). «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.

 

 

47

Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси.

 

 

48

Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

 

 

49

Розвиток мовлення  (письмово) Твір-роздум «Поразка чи перемога Нори?» (за п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім»)

 

 

50

Бернард Шоу (1856–1950). «Пігмаліон». Особливості світогляду

Б. Шоу.

 

 

51

Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон».

 

 

52

Динаміка образу Елайзи Дулітл.

 

 

53

Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

 

 

54

Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX–початку XX ст. Порівняння особливостей «старої» та «нової драми», образів персонажів.

 

 

55

Позакласне читання 2. Манн Т. «Маріо і чарівник»

 

 

56

Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура . Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом».

 

 

57

Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо.

 

 

58

Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

 

 

59

Гарпер Лі (1926–2016). «Убити пересмішника».

 

 

60

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю.

 

 

61

Моральні ідеали у творі.

 

 

62

Кіноповісті. Кіноромани Марк Арен (Карен Маркарян).  «Мій хлопець    янгол»  (Росія,  2011,  реж.  В.  Сторожева)

 

 

63

Кіноповісті. Кіноромани Марк Арен (Карен Маркарян).  «Мій хлопець    янгол»  (Росія,  2011,  реж.  В.  Сторожева)

 

 

64

Контрольна робота Тема «Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура». Захист творчих робіт (групові проекти)

 

 

65

Позакласне читання 3. Ерік Вольф Сіґел . «Історія одного кохання» (підручник Ю. Ковбасенко)

 

 

66

Позакласне читання 4. Ерік Вольф Сіґел«Історія одного кохання» (підручник Ю. Ковбасенко)

 

 

67

Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

 

 

68

Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

 

 

69

Ознайомлення зі списком рекомендованої літератури на 10-й клас (із резервних годин)

 

 

70

 

 

 

 

Перевірено:

Заст. дир. з НВР

 

1

 

 

docx
Додано
6 листопада 2018
Переглядів
262
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку