9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

календарний план Карпюк 8 кл 2 год ІІ семестр

Про матеріал

календарний план до підручника Карпюк 8 клас 2 години на тиждень ІІ семестр 2017-2018 навчальний рікє змістові лінії та очікувані результати.

шановні колеги закачала план без змістових ліній. дивіться іншу ссилку

Перегляд файлу

      8  клас      (восьмий рік навчання, 2 години на тиждень)                     II СЕМЕСТР

 

 

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Соціокультурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

 

 

Дата

Тема і підтема ситуативного спілкування

Урок в НМК

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Фонети

ка

 

Граматичний матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіюва

ння

Мовлення

Письмо

 

 

Дом. завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Тематика спілкування UNIT 3 YOUR PREFERENCES

 

 

Lesson 1 Do You Need a Book?

 

 

Книги — наші друзі та вчителі

Vocabulary & Reading

описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;

 

характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

 

висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей;

Books teach us to be... They can teach us not to...

[ ei ]

 

 

a catalogue, fiction, non-fiction, a title, to consult, to contain; made up stories; in general

ex.1,

pp.114-115;

ex. 3, pp.116-117

 

ex. 2, p.116

 

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, повязаної з такими аспектами:

уважно стежити за презентованою інформацією;

 усвідомлювати мету поставленого завдання

 ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

ex.4a, p.117;

WB ex. 1,2, p.52

 

 

Книги — наші друзі та вчителі

Vocabulary & Reading

The author of the book…

The publisher…

The year it was published…

The topics the book covers…

[ɔu ]

 

an author, a genre, an emotion, a pattern, a poet, poetry, a novel, a novelist, drama, a dramatist, amusing, emotional

ex. 5-7, pp.117-120

 

ex.4b,p.117;

ex. 8b,9, p.121

ex.8a, p.121

 

WB ex.3, 4, pp.52-53

 

 

Книги в нашому житті

Grammar

Many books are published…

The newspaper is read…

[ ɔ ]

 

 

 

 

Active and Passive Voices.

Present Simple Passive

 

Remember! p.122

 

 

ex.1, 2, pp.122

ex.3-4 p.123

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4

 

Жанри

Listening

порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;

 

розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;

 

запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;

 

 аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку

She wants me

to...

John asked

him not to...

 

[ ɔ: ]

 

 

an achievement, an essay, an inspiration, a success, to achieve, to inspire, noble; due to smth; biography, autobiography

ex.1, 2, pp.125-126

ex.1,2a, pp.125-126

ex.6b, p.127

 

ex.2b-4, p.127

умови життя;

 

 

міжособистісні стосунки;

 

норми поведінки

 

 

 

 

соціальні правила поведінки;

активно застосовувати мову, що вивчається;

 

 знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;

 

використовувати нові технології.

ex. p.128

5

 

У бібліотеці

Speaking

I’d like to have…

It is useful to consult a library catalogue.

[ b ]

 

 

 

 

Active and Passive Voices.

Present Simple Passive

an imagination, truthful, true-to-life; to hold smb’s attention / interest; right after smth

ex.2, p.129 

ex.2, p.129 

ex.1,2,3a,4, pp.129-131

ex.3b, p.131

WB ex.10, p.56

6

 

Моя улюблена книга

Speaking

I am fond of reading…

I prefer…

 

[ju: ]

[ Λ]

 

 

Ex 8p132-133

 

Ex9-10p134

 

Ex10p134

7

 

Моя улюблена книга

Writing

What is the book about?

What is the plot about?

 

[ t ]

[ dʒ ]

 

 

 

Active and Passive Voices.

Present Simple Passive

 

Ex 1-2 .p135-136

 

 

Ex 3p136

Ex 3p136

Тематика спілкування «Music is Heard Everywhere”

 

 

 

 

 

[ju: ]

 

 

 

Музика в нашому житті

Vocabulary

розпитувати з метою розяснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

A person who plays the piano is…

I have listened to … several times but…

[ ɛə ]

 

 

concert, conductor, violinist, violin, pianist, piano, opera singer, performing, cellist, cello, composer

ex.1a, p.137

 

ex.1b,2b,c,

pp.137-138

ex. 1c,2a, pp.138-139

здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур; — вживання та вибір привітань;

уважно стежити за презентованою інформацією;

 

WB ex.1, 2, p.61

 

 

Відвідування концерту

Reading

I don’t care…

I bet you didn’t go to the concert.

[ t ]

[ dʒ ]

 

 

To be fond of, ungifted singers, to compose, to reflect moods, and emotions, to attend con­cert halls, to have good ear (voice)

ex.1a,b,

p. 142; ex.2,3, p.143-144

ex.1a, p.141; ex.2, p.143

ex.1c, pp.142-143

ex.4, p.144

WB ex.5,6, pp.63-64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Музика навколо нас

Grammar

 

 

 

 

пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

 

 

 

 

 

 висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо).

 

The album was released in 2016.

The legend was put into songs and plays.

[ɔu ]

Past Simple Passive

 

ex.6,7, pp.145-146

 

ex.5, p.145;

ex.3,p.147

ex.5,p.148

ex.1, 2, 4, p.147

ex.6, p.148

 

 

вживання та вибір форм звертання;

 вживання та вибір вигуків;

 

 

правила вступу до розмови. Правила ввічливості.

 

 

Вирази народної мудрості.

уважно стежити за презентованою інформацією;

 усвідомлювати мету поставленого завдання

 ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

WB ex.7-10, pp65-67;

 

 

 

Улюблений гурт

Listening

The concert starts at…

Ruslana Lyzhychko is a Ukrainian pop singer.

[ ei ]

 

Past Simple Passive

 

ex.4, p.150

ex.1-3a, p.149

ex.4c, p.151

 

ex.2, 3b, p.149

ex.5,p.153

WB ex. 16-18, pp.71-73

WB ex.14,15, 19-20 pp.70-71

 

 

Останній концерт

Speaking

How did you feel after the concert?

As for me I was very happy, because I had had the chance to see my favourite group.

 [ w ]

 

 

A band, to lean over, to give a hand, to walk out, to set up the speakers, a sound sys­tem, the edge of the stage, to clap, to dance to the music, to feel exhausted (delighted)

 

ex.1,

pp.155-157;

ex.4, p.158

ex.8, p.160

ex.1, p.155

ex.7, p.160

ex.2,3, pp.157-158;

ex.5, p.159

 

ex.6, p.160;

WB ex.23, 24,

pp.78-79

 

 

Останній концерт

Writing

 

[ l ]

 

Past Simple Passive

 

ex.1,

pp.162-163

ex.9,p.161

ex.1, p.162

 

ex.2, p.163 project

 

 

 

   Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

UNIT 4  BROADEN YOUR MIND!

 

Тематика спілкування: “A Daily, a Weekly, a Monthly…”

 

 

Створення газети

Vocabulary

 

Who makes newspapers?

News editors choose the best stories.

[eu ]

 

 

a compositor, a correspondent, a machine,, to deliver, to print; means of communication

ex.1b,3,4

pp.182-184

 

ex.1a, p.182; ex.5b, p.184

ex.2,5, pp.183-184

 

 

WB ex.1, 2, pp.81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Газети та жур­нали України

Reading

 

 

 

 

 

 

 

описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;

 

характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

 

висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей

They face dif­ferent prob­lems. His parents are in control of his study

[ai ]

 

 

a journalist, an official, a periodical, press, society, a trade, to appeal, to guarantee; to increase; to subscribe to (periodicals)

ex.2, 3,4, pp.185-188

 

ex.1, p.185; ex.5, p.188

 

умови життя;

 

 

міжособистісні стосунки;

 

норми поведінки

 

 

 

 

соціальні правила поведінки;

активно застосовувати мову, що вивчається;

 

 знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;

 

використовувати нові технології.

ex.6, p.188;

WB ex.3, 4, pp.82-83

 

 

Преса

Великої

Британії

Listening

There is a wide vari­ety of... The bright covers catch the eye of... They succeed in making him popular

[au ]

 

 

Finance, item, head­ing, headline, quality, ca­ter, cover, to catch the eye, to pro­vide material about, to suc­ceed in doing smth.

ex. 3, 4a, p.190

ex.1, p.189

ex.4b, 5, p.191

ex.2, p.189

WB ex.5, 6, p.84

 

 

Попу­лярні газети та журнали

 

Grammar

He makes his living work­ing as a... They decided to give her a chance

[ei ]

 

Mixed Tenses

 

ex.2-6, pp.192-193

 

 

ex.1,p.191;

ex.7,pp.193-194

GB ex.1-3, pp.73-74

 

 

Улюб­лені

газети та журнали підліт­ків

Speaking

Everyone is encouraged to... He cares about...

 

[ ɔ: ]

 

Mixed Tenses

 

ex. 3a, p.195

WB ex.7,p.85

 

ex. 1, 2, p.194; ex. 3b,c, p.195; ex. 4, p.196

 

WB ex. 8, pp.85-86

 

 

Улюб­лені

газети та журнали підліт­ків

Speaking

I think it is a good piece of advice. You know, there is also a point that... I believe it is very important because...

 

[ b ]

 

 

 

 

 

Creativity, gadget, amazing, creative, to encourage, to establish, to care about smb.

ex.7a, p.197; ex. 8, p.198

 

ex. 5, 6, 7b, p.197

 

WB ex.9, pp.87-88

 

 

Інформаційна сторінка в газеті

Writing

 

 

[ju: ]

[ Λ]

 

 

ex.1a, p.199

 

 

ex.1b, 2, p.199

Project

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Lesson 2 Geographical Outlook

 

 

Навколо світу

Vocabulary

 

 

 

 

 

порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;

 

розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;

 

запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;

 

 аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку

 

 

Definite article with geographical names

Countries and continents

ex. 1, p.200,

Remember!, p.201, ex.4,5,p.202

 

ex. 2, p.200

ex.-3, pp.201-202

вживання та вибір форм звертання;

 вживання та вибір вигуків;

 

 

правила вступу до розмови. Правила ввічливості.

 

 

Вирази народної мудрості.

активно застосовувати мову, що вивчається;

 

 знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;

 

використовувати нові технології.

WB ex.1-2, p.92;

 

 

 

Подорож країнами

Listening

They are proud of smb. /smth., to be popular with

[ p ]

[ b ]

 

 

Fisherman, industry, sailor, indus­trial, to be buried

ex. 1, pp.203-204

ex. 6a, p.206; ex. 7, p.207

ex. 2, p.205

ex. 5, p.205

 

ex. 4, p.205

WB ex. 3-6, pp. 93-94;

 

 

 

Подорож країнами

Grammar

Great Britain is washed by the seas on all sides.

The geographical report has been finished at last.

[ɔu ]

Present Perfect Passive

 

ex.1,2a pp.208-209

Remember!

p.208

 

ex.4,5, pp.209-210, ex.9, p.211

ex.6-8, pp.210-211

ex.8, pp.211

 

 

Клімат та гео­графічне поло­ження Великої Британії.

Reading

 

[ ei ]

 

 

a climate, a compass, an island, a strait, a zero, mild, to occupy, to separate, to surround; to be situated; to be washed

ex.1,2, pp.212-213

 

ex.3, p.214

 

WB

ex.11, 12, pp.97-98

 

 

Клімат та гео­графічне поло­ження України

Reading

 

 [ w ]

 

 

Names of the countries and rivers; nationalities; square kilometer

ex. 4,pp.214-215

 

ex. 6, 7 p.216

ex.5, p.216

WB

ex.13, 14, pp.98-99

 

 

Подорож до Британії

Speaking

 

[ l ]

 

 

 

ex.2a, p.220

ex.2a, pp.220-221

ex.1, 2b, pp.220-221; ex.3, p.222

 

ex.4, p.222;

WB ex.19, p.103

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Країна моєї мрії

Writing

 

 

 

 

 

ex.2a, pp.223-224

 

ex.2b, p.224

ex.1,p.223

 

 

ex.3, p.224;

 

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з  теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

Контроль аудіювання

 

 

Контроль письма

 

 

Контроль читання

 

 

Контроль говоріння

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
6 січня 2018
Переглядів
3988
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку