Календарний план з англійської мови 7 клас І семестр до підручника Карпюк

Про матеріал

Календарний план з англійської мови 7 клас перший семестр до підручника О. Карпюк. в плані наявніі чотири змістові лінії відповідно до оновленої програми

Перегляд файлу

 

7 клас(3 години)  І семестр

English 7 (Karpiuk)

“To the Top2”

Click on 2

Oxford Team 2

 

 

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Інтегровані змістові лінії

 

 

Дата

Тема і підтема ситуативного спілкування

Урок в НМК

Очікуваний результат

Мовленнєві зразки

Фонети

ка

 

Граматика

Лексика

Зорове сприймання

Сприймання на слух

Усна взаємодія

Писемне продукування

Дом. завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Unit 1 In and Out of School

Lesson 1  “My school”

 

 

Прощавайте літні канікули!

 

Описувати картинки.

 

 

 

 

Розповідати про свою школу.

 

Порівнювати британські та українські школи.

 

 

 

 

 

 

 

In this picture I can see…

 

[ æ ][ ei ]

Інтонація питальних речень.

Can/

could

ЛО теми

Впр. 4, с. 6

Пісня

Впр. 1, 2 с. 4-5

Впр. 3, с. 5

Громадянська відповідальність

Впр. 5, с. 6 WB ex.1-p.4

 

 

У школі.

 

My school is … There are three floors and …

 

[ e ]

[ i: ]

Prepositions

Vocabulary box с. 9 canteen, gym, locker, library,

headmaster, science lab, stuff

Впр. 1, с. 8

 

Впр. 1, с. 7

Впр. 3, с. 9

Впр. 2, с. 8

Впр. 4, с. 9 WB ex.1-p.5

 

 

Британсь-кі школи.

 

British schools are…

[ ɔ ][ɔu ]

Інтонація питальних речень.

There is/There are

Vocabulary box с. 11 сourt, pitch, activity,aid, facility,Biology, Chemistry,choir, orchestra,Physics,Technology

Впр. 1 ,с. 10

Впр. 2 ,с 11

Впр. 1, с. 10, впр. 3, с. 11

Опис кабінету

Впр. 4, с. 12 WB ex.4-p.7

 

 

Порівняння британських, австралійських та укр. шкіл

 

 

There are boarding schools in Britain.

[ au]

 

Must/ have to/ need

 

 

Впр. 1 ,с. 13

 

Впр. 2, с. 14

 

Розповідати про школи в Британії

 

 

Порівняння британських, австралійських та укр. шкіл

 

Розповідати про улюблений шкільний предмет.

Ukrainian schools are … British schools are…

Буквосполучення “ng”

[ Ƞ ]

 

Would like to…

 

Vocabulary box с.14

boarding school, fair, shabby, spacious, to mean, be close to, show around

Впр. 5, с. 15

 

Впр. 3, с. 14

 

 

Впр. 4, с. 14

 

 

Громадянська відповідальність

 

Скласти правила поведінко школи

 

 

Правила нашої школи.

 

Дискутувати щодо шкільних

правил.

We must… and…

 

Буквосполучення “th”

 

Must

Rude, to cancel

Впр. 2, с. 17

 

Впр. 3, с. 17

 

Впр. 1, с. 16

Впр. 4, с. 17 WB ex.7-p.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

.  Шкільні правила.

 

 

Дискутувати щодо шкільних правил.

 

 

 

 

 

Розповідати про улюблений кабінет.

 

 

 

 

Розповідати про школу майбутнього, правила

 

We must… and…

 

 

Буквосполучення “th”

 

 

Must

Впр. 4а, с. 20

Впр. 1 ,с. 18

Впр. 2, с. 19

Впр. 3, с. 20, впр. 4б, с. 20

Впр. 1, с. 19

Громадянська відповідальність

Впр. 5, с. 20

 

 

Опиши свій улюблений кабінет у школі

 

My favourite classroom at school is …

[ju: ]

[ Λ]

There is/There are

ЛО теми

Learning Tip с. 21

 

Впр. 1, с. 21

 

Скласти діалог

 

 

Опиши свій улюблений кабінет у школі

 

 

[ ð ]

[ Ɵ ]

Verb tenses

 

Правила   с. 21

 

 

Впр. 2, с. 21

Описати кабінет

 

 

Моя уявна школа

 

 

[f]

[v]

 

 

There is/There are

ЛО теми

 

 

Робота в групах

 

Проект

«Моя уявна школа»

 

 

Моя школа

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

Unit 1 In and Out of School

Lesson 2  « After school”

 

 

 

 

 

 

 

 

Що ти робиш після уроків?

 

Описувати свої вподобання.

I would like to join … club because…

 

 

[ t ]

[ dʒ ]

 

Infinitive

 

take part in, go for, practice, surf the net event, member, dream, practice, try out, handy, be keen on, get together, hang around, join in

To the Top2p.12

Впр. 4, с. 24

“To the Top2”p.12 dialogue

 

 

Впр. 2, с. 23, впр. 3, с. 23

Впр. 5, с. 24

Впр. 1, с. 22

Громадянська відповідальність

Впр. 6, с. 25 WB ex.8,9a-pp.11-12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Нові технології та діти.

 

Давати відповіді на питання щодо прослуханого

тексту.

The topic of the show is …

 

[ æ ]

[  ei ]

Too/

enough

information,net-working, safety, to download,

to join, to post, online, dangerous, safe, social, get upset, keep repeating

 

Впр. 1, с. 26, впр. 5, с. 28

Впр. 3, с. 27, впр. 4, с. 27

Впр. 2, с. 26

 

 

 

 

 

 

Здоров’я і безпека

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність

Вивчити пісню.

WB ex.3-pp.15-16

 

 

Розвиток граматич-них навичок.

 

 

It’s too hot for me …

 

[ e ]

[ i: ]

Too/

enough

ЛО теми

Впр. 3, с. 29, впр. 5, с. 30

 

Впр. 2, с. 29

Впр. 1, с. 29

Впр. 4, с. 30

WB ex.5-p.17

 

 

Позаклас-на діяльність учнів.

 

Погоджуватися та не погоджуватися з тверджен-нями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлювати правила та заборони

I agree… I disagree…

[ au]

 

Adjectives

впр. 3, с. 33

announcement, assembly hall, performance, tournament,

to announce,

to attend,exciting, to perform

Впр. 2, с. 32

 

Впр. 1, с. 31, впр. 3, с. 33

Впр. 4, с. 33

впр. 3, с. 33 вчити фрази, скласти речення

 

 

Позаклас-на діяльність учнів.

 

In my opinion…

I am afraid you are wrong…

     [f]

    [v]

 

 

 

 

 

Vocabulary box c. 34

 

 

впр. 4, с. 33

 

Впр. 5, с. 34 WB ex.13p.23

 

 

Запрошення на гуртки

 

All lovers of chess are invited

 

[u: ]

 

Правила написання оголошення, запрошення

 

 

 

 

Впр. 1, 2 с. 34

Написати оголошеня / запрошена на гурток

 

 

Перевір свої навички.

 

You must … You mustn’t …

 

[ w ]

 

 

Must

 

ЛО теми

Впр. 1, с. 35, впр. 2, с. 35

 

Впр. 4, с. 36

Впр. 3, с. 35

Впр. 5, с. 37 WBex.7-p.18-19

 

 

Комп’ютерні ігри

 

My my favourite computer game is

[u: ]

 

Present Simple

ЛО теми

Oxford Team 2

Song “Here in the Net”p109

Впр. 6б, с. 38,

Впр. 6а, с. 38

 

Описати улюблену комп. гру

 

 

Інтернет

 

Advantages and disadvantages of the Internet are…

[ ɔ ]

[ɔu ]

“To the Top2”p81

Must/have

“To the Top2” p80

Впр. 8, с. 39, впр. 9, с. 40

впр. 7, с. 39

 

Впр. 9, с .40

Впр. 10, с .41

 

 

Розвиток навичок читання.

 

Обговорювати прочитану  історію.

This text was about …

 

 

Past Tenses

To giggle, a leaky faucet, to break out laughing

Впр. 1 ,с. 42

 

Впр. 2, 3с .43

“My learning diary”

 

Впр. 4, с .43 WB ex.15p.24

 

 

Позакласна діяльність

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2 “AT Home”

Lesson 1 “Doing Chores”

 

 

Щоденні справи.

 

Описувати щоденну діяльність

Every day I …

 

     [f]

    [v]

 

 

Present Simple

 

Впр. 1, с. 48, vocabulary box c. 49

Впр. 3, с. 49,

Впр. 4, с. 49

 

 

Впр. 2, с. 49

Громадянська відповідальність

Вчити слова

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

 

Щоденні справи

 

Розповідати про свої

обов’язки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджуватися та не погоджуватися

з тверджен-нями

I clean, wash up…

[I ]

[i:]

 

Present Simple

 

ЛО теми

впр. 5, с. 50

 

 

Впр. 6, с. 50

 

 

Громадянська відповідальність

Впр. 7, с. 50

 

 

Робота по дому.

 

I have to

 

 

[ ʃ ]

 

Present Simple

 

Vocabulary box c. 52

Впр. 1, с. 52

 

Впр. 3, с. 54

Впр. 2, с. 54

Впр. 2, с. 54

Вчити слова

 

 

Мої обов’язки.

 

I must …every day

 

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

Present Perfect

ЛО теми

Впр. 5, с. 55

Пісня

Впр. 4, с. 55

 

Вивчити пісню.

 

 

Британці та хатня робота

 

People in Britain repair their houses themselves.

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

Present Perfect

ЛО теми

 

Впр. 6, с. 56

 

Впр. 5, с. 55

 

Впр. 6b, с. 56

 

 

 

Розвиток граматич-них навичок.

 

I agree… I disagree…

[ r ]

Verb Tenses

ЛО теми

Впр. 1, с. 57

 

Впр. 3, с. 58

Впр. 2, с. 58

Впр. 4, с. 58

 

 

Хто, що робить у твоїй сімї

 

She may… She can … She must …

 

 [ ʒ ]

 

Modal verbs

 

Vocabulary box c. 61

Впр. 3, с. 60

 

 

Впр. 1, с. 59, впр. 3б, с. 60 Впр. 2, с. 59,

 

Впр. 8, с. 63

 

 

Хто, що робить у твоїй сімї?

 

She may… She can … She must …

 

 

 

 

Впр. 4, с. 60

 

Video

Впр. 5, с. 61

Впр. 6, с. 62

Проект «Моя робота по дому»

 

 

Домашнє   читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

                                                                                                                        Lesson 2 ALL ABOUT FOOD

 

 

 

Все про їжу.

 

Розповідати про свої уподобання.

 

 

 

 

 

Описувати фото.

 

 

 

 

Розповідати про приготування їжі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описувати кроки приготування борщу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідати про головну ідею твору

I adore… I hate…

 

[I ]

[i:]

 

Present Simple

Acid, to repair, to smell, to increase, carbohydrate, immunity, zinc,  organic, protein, successful, as much as possible

Ex.1b,3-pp.64-66

 

Ex.1a,2-pp.64-65

WB ex.1,,2,3-pp.36-37

Громадянська відповідальність

 

 

 

 

 

Здоров’я і безпека

 

WB ex.4-pp.37-38

 

 

Ти те, що ти їж

 

At this photo I can see…

 

[ ʃ ]

 

 

Click on 2 p 54 vocabulary

Ex.4,5,6-pp.67-68

WB ex.5,8-pp.39-40

 

 

WB ex.7-p.40

WB ex.6-p.39

 

 

Моя  улюблена  страва

 

You should take … put…

 

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

Must

should

peel, slice, mash, mix, boil, chop, pepper, vinegar, napkin, bowl, fork, knife, spoon

Ex.1,2,3-pp.69-70

Click on 2 p 59

 

Ex.4,5-pp.70-71

WB ex.9-p.40

WB ex.10-p.41

 

 

Сервірування столу.

 

There is a little sugar…

 

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

a lot of / lots of, a little, a few

dish, method, set, to spread, festive, lay the table

WB ex.12-p.42

Ex.2-p.72

Ex.1,3,4-pp.71-73

 

WB ex.11-p.42

 

 

Багато чи мало?

 

Is there a lot of…?

[ r ]

a lot of / lots of, a little, a few

 

Ex.2,4-pp.74-75

Ex.3a-p.77

Ex.3a-p.77

Ex.1,2,3b-pp.76-77

WB ex.13-p.43

 

 

Приготування їжі.

 

 

 [ ʒ ]

 

Revision of tenses

A little, a few

experience, arrange, follow, recipe, dish

Ex.4-p.78

WB ex.14-pp.43-44

 

Ex.5,6-pp.78-79

Ex.2-p.79

Підприємливість та фінансова грамотність

WB  ex.15-p.44

 

 

Традиційна українська страва – борщ.

 

You need… You take…

 

Somebody, any-body, indefinite, relative, negative pro-nouns

 

Ex.3-p.81

Ex.1,2-p.80

Ex.4,5,6-pp.81-82

Ex.7a-pp.82-83

Ex.1-p.79

 

 

Приготування їжі.

 

 

 

 

“To the Top2” p94ex 1

“To the Top2” p94ex 2

Ex.7b,9-pp.83-84

Ex.8-p.84

 

Ex.10-p.84

(Project)

 

 

Домашнє читання

 

The main idea of the story is …

 

 

Twice, to find out, an ashtray, a passage

 

Ex.1-pp.85-86

Ex.2,3,4,5-p.87

 

Ex.10-p.84

 

Learning Diary pp.88-89

 

 

Підсумковий урок з граматики                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progress Test 2 pp.42-45

 

 

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

Контроль аудіювання

 

 

Контроль читання

 

 

Контроль усного мовлення

 

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас(3 години)  ІI семестр

English 7 (Karpiuk)

“To the Top2”

Click on 2

 

 

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Соціокультурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

 

 

Дата

Тема і підтема ситуативного спілкування

Урок в НМК

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Фонети

ка

 

Граматичний матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіюва

ння

Мовлення

Письмо

 

 

Дом. завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit 3 A Sound Mind in A Sound Body

Lesson 1   Sport

 

 

 

Sport is fun.

1

 

 

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

 

 

 

In this picture I can see…

[ æ ][ ei ]

Інтонація питальних речень.

 

wrestling, soccer, climbing, fencing, rugby, judo, sailing

Впр.1-сс.92-93

 

Впр.2,3-с.93

РЗ, завд.1,2-с.45

На прикладі інформаційного матеріалу та мовних зразків діалогічних єдностей навчати розуміти та поважно ставитися до  стилю життя зарубіжних однолітків,

уважно стежити за презентованою інформацією;

 усвідомлювати мету поставленого завдання;

 

Слова (с.93) Впр.3-с.93

 

 

The Olympic Games

2

The Olympic Games are … The Paraolympic Games are …

[ e ]

[ i: ]

 

mascot,  flame, paraolympics, event, modern,

to represent, motto, character, torch, cerenony  

Впр.2-сс.93-96

 

Впр.1-с.93

РЗ, завд.3-с.46

РЗ, завд.4-с.46-записати запитанн  

 

 

The Olympic Games

3

There are six colours on the Olympic flag…

The Olympic flame/motto/

mascot is…

[ ɔ ][ɔu ]

Інтонація питальних речень.

 

spirit, wheelchair, to light, to compete, to take place,  to take part, across the world

Впр.4-с.97

 

Впр.5,6-с.97

Впр.6-с.97

РЗ, завд.5-с.47- запитання

 

 

You are good at sports, aren’t you?

4

…do they/don’t they?

[ au]

 

Question tag

 

Впр.1-с.98

 

 

Впр.2-с.99

“To the Top2”

Впр 4 ст 91

Правило (с.98)-

Впр.3-с.99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Joining a sports club.

5

 • висловлювати

свої враження, почуття та емоції;

 

 

 

 • надавати

схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;

 

 

 

 • просити і

надавати пораду пояснення, допомогу;

 

I would like to join … club because

Буквосполучення “ng”

[ Ƞ ]

 

 

сhamp, water polo, competition, freestyle, score, a draw

Впр.4-с.99

 

Впр.4-с.99

 

давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки, розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається

 

 

 

 

Впр.5b-с.100

 

 

Joining a sports club. Коментар спортивних матчів.

 

6

 

Буквосполучення “th”

 

Question tag

membership, fabulous, junior, training session

Впр.3,4,5,7-сс.101-102, 104-105

Впр.6-с.103-104

Впр.1,3-с.105-106 РЗ, завд.7-с.49-51

РЗ, завд.6а-с.48

 

РЗ, завд.6 b -сс.48-49

 

 

Is sport always fun? Відомий спортсмени.Активізація граматичного й лексичного матеріалу

7

 

Буквосполучення “th”

 

 

 

take part in, go for, practice, surf the net

event, member, dream, practice,

Впр.2-с.105-106

 

 

РЗ, завд.12,13,14,15-с.52-53

уважно стежити за презентованою інформацією;

 усвідомлювати мету поставленого завдання;

 

РЗ, завд.8,9-с.49-50

 

 

Why we love sport.

8

My favourite sport is …

[ju: ]

[ Λ]

 

Click on 2

Впр.1а,в ст. 28

 

Впр.3,4-с.133

Впр.1-с.107

РЗ, завд.16,17-с.54-56

Впр.2-с.107

 

 

Спортивна подія.

9

There was a … competition.

The participants showed…

 The score was…

[ ð ]

[ Ɵ ]

Question tag

try out, handy, be keen on, get together, hang around, join in

Впр.1-с.132-133

 

 

Click on 2

Впр.7ст 107

Впр.7ст 109

Впр.4-с.133-переказувати текст

 

 

The Olympic Games in Future

 

10

… countries will take part in…

There will be …

[f]

[v]

 

 

 

 

The Olympic Games in Future

 Ex 8 p 128

 

 

 

Project Work

 

 

 

11

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

Unit 3 A Sound Mind in A Sound Body

Lesson 2Doctor! Doctor!

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвороби та їх симптоми.

.

1

Описувати свої  симптоми

John has got a toothache.

 

[ t ]

[ dʒ ]

 

 

headache, toothache, stomaсache, earache, backache, cold, tummy ache, bad leg, to hurt

Впр.6-с.110

Впр.1-с.108

Впр.2,3.4c.108-110

Впр.5-с.110

 

 

РЗ, завд.1,2-с.59

Слова вчити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Швидка допомога

2

 

 

 

 

 

 

 

Звертатись до лікаря, мед.закладів

 

 

 

 

 

Давати відповіді на питання щодо прослуханого

тексту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджуватися та не погоджуватися з тверджен-нями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When you feel ill, your mother calls the doctor

[ æ ]

[  ei ]

 

health service, accident, disease, dentist office, pill, surgeon, symptom, treatment, private, regular, regularly,

Впр.1b,2,3,5-cс.111-114

 

Впр.1a,

 

..

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; 

активно застосовувати мову, що вивчається;

використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

 знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

РЗ, завд.3,4-с.60

 

 

 Медичні центри та лікарні.

3

If you are ill you should see the doctor

[ e ]

[ i: ]

 

to make an appointment, heart, lungs, tongue, to check temperature, to take pulse

 

 

Впр 7,8,c.111,113-115

Впр.6-с.114

 

РЗ, завд.5-с.61

 

 

Розпорядок  роботи лікарні

4

What had mother done before the doctor came?

[ au]

 

Past Perfect Tense

 

Remember!Впр.3-cс.115-117

Впр.1,2,3-5a-cс.119-120

Впр.1,2-cс.115-117 Впр.5,6-cс.118

Впр.4-cс.118 Впр.7-cс.119

Правило,с116-вивчити ,РЗ, завд.6,7-с.61-62

 

 

Візит до лікаря.

5

What’s the matter?

Whose fault is it?

Why don’t you go and see the doctor?

 

     [f]

    [v]

 

 

 

 

 

get worse, terrible cough, nurse, to take medicine\pills, to see a doctor, to examine

 

РЗ, завд.13,16-с.66-67

Впр.4,5b-с.120

РЗ, завд.8,10-с.63-64

РЗ, завд.9-с.63-64-

 

 

Захворювання та лікування.

6

Do you enjoy good health?

 

[u: ]

 

Past Perfect Tense

patient, keep to a diet, pain, to suffer, to catch cold, injection

Do you know?-c.124

 

Впр.1-8-с.121-123

РЗ, завд.12,14,15-с.65-67

РЗ, завд.18-с.68-69

 

 

Як надати першу допомогу?

. 7

How did you feel?

What did you do?

What treatment did you get?

[ w ]

 

 

 

to have operation, hospital, aid, ambulance, blood, to bleed, X-ray,

 

Впр.8c-с.130

 

Впр.1-2-с.124

РЗ, завд.20-с.71

 

 

Історія про хворого друга.

 

8

 

[u: ]

 

 

“To the Top2”

Впр 1ст88

Впр.1-5-с.130-131

 

 

Впр.1-2-с.124

Впр.9,12-с.130,131

РЗ, завд.19-с.57-58

 

 

Візит до лікаря.

9

What should you do to keep  on being healthy?

[ ɔ ]

[ɔu ]

Past Perfect Tense

 

Dialogues

“To the Top2”

Впр 2 ст 88

“To the Top2”

Впр 4 ст 89

“To the Top2”

Впр 5 ст 89

 

Написати поради здорового способу життя

 

 

Урок Д/Ч: 

10

Обговорювати прочитану  історію.

 

 

 

a сoach, training, excellent, impossible, to punish, to receive, to train, to end in a draw, to give trouble

Впр.2-с.133

 

 

 

 

 

переказ

 

 

Хвороби та їх симптоми

11

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit 4  Leisure Time

Lesson 1 Entertain Yourself!

 

 

Жанри кінофільмів..

1

 • запитувати та

надавати інформацію про явища, події, факти;

 

 

 • аргументувати

свій вибір, точку зору, власну думку;

 

 

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I like\ don’t like…because…

 

     [f]

    [v]

 

 

 

science fiction, comedy, horror, musical, action film, thriller, leisure, to entertain, to have leisure

Впр.1,2-сс.138-139

РЗ, завд.1,2-с.72

 

Впр.3,4,5,7с.139

Впр.5.139

РЗ, завд.1,2-с.72

Важливість праці.

вживання та вибір привітань;

 вживання та вибір форм звертання;

 

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; 

активно застосовувати мову, що вивчається;

використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Вчити слова

 (с.138-139)

РЗ, .3,4 с.73

 

 

Улюблені фільми.

 

2

Titanic is more romantic than Pirates of Caribbean.

[I ]

[i:]

 

Reflexive Pronouns

plot, title, catchy, spectacular, convincing, fascinating, confusing, opinion, point of view   

РЗ, завд.6-с.74

Впр.3,4,6-с.141-142

Впр.1,2,5,7-сс.140-142

РЗ, завд.5,7-сс.73-74

РЗ, завд.8,9-с.75

 

 

Різні фільми – різні жанри.

3

Which film is…?

Which film is about…?

 

[ ʃ ]

 

 

documentary, romance, adventure movie, brilliant, lead part, sequel, evil, power, teenager, enjoyable

Впр.1-2-с.142-144

 

 

Впр.3-с.144

 

Словникова робота (с.145)

РЗ, завд.10-с.76

 

 

Місця зйомок. Спец ефекти.

 

4

What do you think of…?

 

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

 

action, audience, cast, humour,

performance, play, scenery

 

Dialogues

 

РЗ, завд.11-14-сс.75-79

РЗ, з15сс.75-79

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Grammar

Відвідування кінотеатру.

 

5

 • запитувати та

надавати інформацію про явища, події, факти;

 

 

 • аргументувати

свій вибір, точку зору, власну думку;

 

 

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

How do you find …?

 

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

Reflexive Pronouns

, to perform, actor, actress, storyline  costume, to recommend,

Remember, Впр.1,2-с.146-147

 

Впр.3-с.147

РЗ, завд.16-19-сс.80-82

Правила ввічливості. Вирази народної мудрості

знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

Правило (с.146)-вивчити

Впр.3-с.147

 

 

Speaking

Театр Шекспіра у Лондоні.

 

.6

How do you feel about…?

What would you say to…?

[ r ]

Reflexive Pronouns

, a stage, to act, impression, to express, to give

Впр.1,2-cс.148-149

“To the Top2”

Впр1-2 ст 102-103

 

Впр.3-с.149

РЗ, завд.20-сс.82

Слова вчити (с.149)

РЗ, завд.20-сс.82

 

 

Відвідування кінотеатру

7

I am not pleased with this film.

 [ ʒ ]

 

 

recommendation, to review

Впр 4 ст 150

“To the Top2”

Впр 2 ст 100

 

Впр 5-6 ст 151

 

Впр 7ст 151

 

 

Відвідування кінотеатру

8

I am going out tonight. I’ve got two tickets.

 

 

“To the Top2”

Впр 1 ст 100

Впр 5a, b,  ст 174

 

впр 6 ст 175

 

Впр 9 ст 175

 

 

Writing

Review of the film

9

I’d like to tell you about my favourite film.

 

 

Лексика та схема написання стислого переказу фільму

“To the Top2”

Впр1 ст 108

“To the Top2”

Впр 2 ст 108

 

Впр.1-с.152

“To the Top2”

Впр 4 ст 109

 

РЗ, завд.21-сс.83-описати фільм

 

 

Урок Д/Ч: 

10

 

This story is about…

 

 

twins, to scream, a thief, a criminal, a merchant, a tragedy

Впр.1-4-с.179-182

 

Впр.5,6-с.182

 

Впр.6-с.182-підготувати повідомлення

 

 

 

11

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Lesson 2  Places of Interest

 

 

 

Vocabulary 

Організація відпочинку.

 

1

 • запитувати та

надавати інформацію про явища, події, факти;

 

 

 • аргументувати

свій вибір, точку зору, власну думку;

 

 

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

\\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

When I visit new towns\cities I

[I ]

[i:]

 

Past simple

guide book, typical, to go on a tour, to get lost, guided tour

Впр.1,2-cс.153-154

 

Впр.4-c.154

Впр.3-с.154

здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;

здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;

 

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

активно застосовувати мову, що вивчається;

використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

РЗ, завд.4,5-с.85-86

 

 

Famous landmarks of London.

2

Do you know any other famous buildings with a dome?

Some people say it looks like a rocket, but most people simply call it Gherkin.

 

 

[ ʃ ]

 

Past perfect

 

Click on 2

Впр2,3,4 ст 23

 

 

 

An architect, a dome, heating, a skyscraper, to collapse, to destroy, to save, to whisper, huge, medieval

 

 

Ex. 4, p. 154

 

Ex. 2, p. 157. Ex. 1, p. 155

Write about famous landmarks in London

 

 

Famous landmarks of Kyiv.

3

What does Kyiv look like today?

The most popular places for sightseeing in Kyiv are…

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

Past continuous

 

named after, mosaics, frescos, monastery, dignity, christianity,

Ex. 3 (b), p. 158

 

 

Ex. 3 (a), p. 158

 

 

Слова вчити (с.156)

РЗ, завд.11,12-с.93-95

 

 

Famous landmarks of Kyiv.

4

Zoloti Vorota is…

Maidan Nezalezhnosti is…

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

Click on 2

Впр 3-4ст 27

attraction, enjoyment,   to cover the territory, trading centre

 

 

Впр 4 ст 161

Впр 5 ст 161

Впр 6 ст 161

 

 

Вітання з Австралії .

5

What can you visit in Sydney?

[ r ]

 

“To the Top2”

The Sydney Opera House ст 59

РЗ, впр.6,7-с.87-89

Впр.1,3,4-cс.162-164

 

РЗ, завд.6,7-с.87-89

Впр.2-c.163-написати листівку з Австралії

 

 

Grammar

 

6

He had visited the Tate gallery by that time

 [ ʒ ]

 

Review of Past  Tenses

 

Впр.1-3-с.165-166

Short dialogues

 

Впр.2-с.165

Впр.4-c.166

 

 

Speaking

Відомі мости.

7

What is it famous for?

 

 

observation, to afford, to observe, impressive, magnificent, sight

Впр.4a, 5,6 с.168

 

 

Впр.3-с.169

Правила ввічливості. Вирази народної мудрості.

 

РЗ, завд.13-14-с.95-98

 

 

Мандрівка Нью-Йорком.

8

First of all you should visit…

 

 

“To the Top2”

New York ст 59

Впр.7a-с.169-170

 

Впр.1-8-с.167-171

 

Впр.8

с171

 

 

Welcome to Canada.

9

 

 

Reflexive pronouns

 

Ex. 8, p. 175

 

Ex. 9, p. 176. Ex. 11, p. 177- 178

 

Ex. 2, p. 171

Розповідати про Канаду

 

 

Листівка другові по листуванню про улюблене місто.

 

10

What kind of building is it?

Where is it?

Who built it?

How did they build it?

What is it famous for?

 

 

 

“To the Top2”

Впр 1 ст 44

РЗ, завд.15,

16,17,18-с.98-100

“To the Top2”

Впр 2ст 44

“To the Top2”

Впр 3 ст 45

 

Впр.1-с.171

“To the Top2”

Впр 5 ст 45

Впр.2-с.171-описати 2-3 відомі споруди

 

 

 

11

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

Контроль аудіювання

 

 

Контроль читання

 

 

Контроль усного мовлення

 

 

Контроль письма

 

 

Узагальнення та південня підсумків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас(3 години)  ІI семестр

English 7 (Karpiuk)

“To the Top2”

Click on 2

 

 

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Соціокультурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

 

 

Дата

Тема і підтема ситуативного спілкування

Урок в НМК

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Фонети

ка

 

Граматичний матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіюва

ння

Мовлення

Письмо

 

 

Дом. завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit 3 A Sound Mind in A Sound Body

Lesson 1   Sport

 

 

 

Sport is fun.

 

 

 

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

 

 

 

In this picture I can see…

[ æ ][ ei ]

Інтонація питальних речень.

 

wrestling, soccer, climbing, fencing, rugby, judo, sailing

Впр.1-сс.92-93

 

Впр.2,3-с.93

РЗ, завд.1,2-с.45

На прикладі інформаційного матеріалу та мовних зразків діалогічних єдностей навчати розуміти та поважно ставитися до  стилю життя зарубіжних однолітків,

уважно стежити за презентованою інформацією;

 усвідомлювати мету поставленого завдання;

 

Слова (с.93) Впр.3-с.93

 

 

The Olympic Games

 

The Olympic Games are … The Paraolympic Games are …

[ e ]

[ i: ]

 

mascot,  flame, paraolympics, event, modern,

to represent, motto, character, torch, cerenony  

Впр.2-сс.93-96

 

Впр.1-с.93

РЗ, завд.3-с.46

РЗ, завд.4-с.46-записати запитанн  

 

 

The Olympic Games

 

There are six colours on the Olympic flag…

The Olympic flame/motto/

mascot is…

[ ɔ ][ɔu ]

Інтонація питальних речень.

 

spirit, wheelchair, to light, to compete, to take place,  to take part, across the world

Впр.4-с.97

 

Впр.5,6-с.97

Впр.6-с.97

РЗ, завд.5-с.47- запитання

 

 

You are good at sports, aren’t you?

 

…do they/don’t they?

[ au]

 

Question tag

 

Впр.1-с.98

 

 

Впр.2-с.99

“To the Top2”

Впр 4 ст 91

Правило (с.98)-

Впр.3-с.99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Joining a sports club.

 

 • висловлювати

свої враження, почуття та емоції;

 

 

 

 • надавати

схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;

 

 

 

 • просити і

надавати пораду пояснення, допомогу;

 

I would like to join … club because

Буквосполучення “ng”

[ Ƞ ]

 

 

сhamp, water polo, competition, freestyle, score, a draw

Впр.4-с.99

 

Впр.4-с.99

 

давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки, розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається

 

 

 

 

Впр.5b-с.100

 

 

Joining a sports club. Коментар спортивних матчів.

 

 

 

Буквосполучення “th”

 

Question tag

membership, fabulous, junior, training session

Впр.3,4,5,7-сс.101-102, 104-105

Впр.6-с.103-104

Впр.1,3-с.105-106 РЗ, завд.7-с.49-51

РЗ, завд.6а-с.48

 

РЗ, завд.6 b -сс.48-49

 

 

Is sport always fun? Відомий спортсмени.Активізація граматичного й лексичного матеріалу

 

 

Буквосполучення “th”

 

 

 

take part in, go for, practice, surf the net

event, member, dream, practice,

Впр.2-с.105-106

 

 

РЗ, завд.12,13,14,15-с.52-53

уважно стежити за презентованою інформацією;

 усвідомлювати мету поставленого завдання;

 

РЗ, завд.8,9-с.49-50

 

 

Why we love sport.

 

My favourite sport is …

[ju: ]

[ Λ]

 

Click on 2

Впр.1а,в ст. 28

 

Впр.3,4-с.133

Впр.1-с.107

РЗ, завд.16,17-с.54-56

Впр.2-с.107

 

 

Спортивна подія.

 

There was a … competition.

The participants showed…

 The score was…

[ ð ]

[ Ɵ ]

Question tag

try out, handy, be keen on, get together, hang around, join in

Впр.1-с.132-133

 

 

Click on 2

Впр.7ст 107

Впр.7ст 109

Впр.4-с.133-переказувати текст

 

 

The Olympic Games in Future

 

 

… countries will take part in…

There will be …

[f]

[v]

 

 

 

 

The Olympic Games in Future

 Ex 8 p 128

 

 

 

Project Work

 

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

Unit 3 A Sound Mind in A Sound Body

Lesson 2Doctor! Doctor!

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвороби та їх симптоми.

.

 

Описувати свої  симптоми

John has got a toothache.

 

[ t ]

[ dʒ ]

 

 

headache, toothache, stomaсache, earache, backache, cold, tummy ache, bad leg, to hurt

Впр.6-с.110

Впр.1-с.108

Впр.2,3.4c.108-110

Впр.5-с.110

 

 

РЗ, завд.1,2-с.59

Слова вчити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Швидка допомога

 

 

 

 

 

 

 

 

Звертатись до лікаря, мед.закладів

 

 

 

 

 

Давати відповіді на питання щодо прослуханого

тексту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджуватися та не погоджуватися з тверджен-нями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When you feel ill, your mother calls the doctor

[ æ ]

[  ei ]

 

health service, accident, disease, dentist office, pill, surgeon, symptom, treatment, private, regular, regularly,

Впр.1b,2,3,5-cс.111-114

 

Впр.1a,

 

..

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; 

активно застосовувати мову, що вивчається;

використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

 знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

РЗ, завд.3,4-с.60

 

 

 Медичні центри та лікарні.

 

If you are ill you should see the doctor

[ e ]

[ i: ]

 

to make an appointment, heart, lungs, tongue, to check temperature, to take pulse

 

 

Впр 7,8,c.111,113-115

Впр.6-с.114

 

РЗ, завд.5-с.61

 

 

Розпорядок  роботи лікарні

 

What had mother done before the doctor came?

[ au]

 

Past Perfect Tense

 

Remember!Впр.3-cс.115-117

Впр.1,2,3-5a-cс.119-120

Впр.1,2-cс.115-117 Впр.5,6-cс.118

Впр.4-cс.118 Впр.7-cс.119

Правило,с116-вивчити ,РЗ, завд.6,7-с.61-62

 

 

Візит до лікаря.

 

What’s the matter?

Whose fault is it?

Why don’t you go and see the doctor?

 

     [f]

    [v]

 

 

 

 

 

get worse, terrible cough, nurse, to take medicine\pills, to see a doctor, to examine

 

РЗ, завд.13,16-с.66-67

Впр.4,5b-с.120

РЗ, завд.8,10-с.63-64

РЗ, завд.9-с.63-64-

 

 

Захворювання та лікування.

 

Do you enjoy good health?

 

[u: ]

 

Past Perfect Tense

patient, keep to a diet, pain, to suffer, to catch cold, injection

Do you know?-c.124

 

Впр.1-8-с.121-123

РЗ, завд.12,14,15-с.65-67

РЗ, завд.18-с.68-69

 

 

Як надати першу допомогу?

 

How did you feel?

What did you do?

What treatment did you get?

[ w ]

 

 

 

to have operation, hospital, aid, ambulance, blood, to bleed, X-ray,

 

Впр.8c-с.130

 

Впр.1-2-с.124

РЗ, завд.20-с.71

 

 

Історія про хворого друга.

 

 

 

[u: ]

 

 

“To the Top2”

Впр 1ст88

Впр.1-5-с.130-131

 

 

Впр.1-2-с.124

Впр.9,12-с.130,131

РЗ, завд.19-с.57-58

 

 

Візит до лікаря.

 

What should you do to keep  on being healthy?

[ ɔ ]

[ɔu ]

Past Perfect Tense

 

Dialogues

“To the Top2”

Впр 2 ст 88

“To the Top2”

Впр 4 ст 89

“To the Top2”

Впр 5 ст 89

 

Написати поради здорового способу життя

 

 

Урок Д/Ч: 

 

Обговорювати прочитану  історію.

 

 

 

a сoach, training, excellent, impossible, to punish, to receive, to train, to end in a draw, to give trouble

Впр.2-с.133

 

 

 

 

 

переказ

 

 

Хвороби та їх симптоми

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit 4  Leisure Time

Lesson 1 Entertain Yourself!

 

 

Жанри кінофільмів..

 

 • запитувати та

надавати інформацію про явища, події, факти;

 

 

 • аргументувати

свій вибір, точку зору, власну думку;

 

 

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I like\ don’t like…because…

 

     [f]

    [v]

 

 

 

science fiction, comedy, horror, musical, action film, thriller, leisure, to entertain, to have leisure

Впр.1,2-сс.138-139

РЗ, завд.1,2-с.72

 

Впр.3,4,5,7с.139

Впр.5.139

РЗ, завд.1,2-с.72

Важливість праці.

вживання та вибір привітань;

 вживання та вибір форм звертання;

 

ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; 

активно застосовувати мову, що вивчається;

використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Вчити слова

 (с.138-139)

РЗ, .3,4 с.73

 

 

Улюблені фільми.

 

 

Titanic is more romantic than Pirates of Caribbean.

[I ]

[i:]

 

Reflexive Pronouns

plot, title, catchy, spectacular, convincing, fascinating, confusing, opinion, point of view   

РЗ, завд.6-с.74

Впр.3,4,6-с.141-142

Впр.1,2,5,7-сс.140-142

РЗ, завд.5,7-сс.73-74

РЗ, завд.8,9-с.75

 

 

Різні фільми – різні жанри.

 

Which film is…?

Which film is about…?

 

[ ʃ ]

 

 

documentary, romance, adventure movie, brilliant, lead part, sequel, evil, power, teenager, enjoyable

Впр.1-2-с.142-144

 

 

Впр.3-с.144

 

Словникова робота (с.145)

РЗ, завд.10-с.76

 

 

Місця зйомок. Спец ефекти.

 

 

What do you think of…?

 

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

 

action, audience, cast, humour,

performance, play, scenery

 

Dialogues

 

РЗ, завд.11-14-сс.75-79

РЗ, з15сс.75-79

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Grammar

Відвідування кінотеатру.

 

 

 • запитувати та

надавати інформацію про явища, події, факти;

 

 

 • аргументувати

свій вибір, точку зору, власну думку;

 

 

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

How do you find …?

 

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

Reflexive Pronouns

, to perform, actor, actress, storyline  costume, to recommend,

Remember, Впр.1,2-с.146-147

 

Впр.3-с.147

РЗ, завд.16-19-сс.80-82

Правила ввічливості. Вирази народної мудрості

знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

Правило (с.146)-вивчити

Впр.3-с.147

 

 

Speaking

Театр Шекспіра у Лондоні.

 

 

How do you feel about…?

What would you say to…?

[ r ]

Reflexive Pronouns

, a stage, to act, impression, to express, to give

Впр.1,2-cс.148-149

“To the Top2”

Впр1-2 ст 102-103

 

Впр.3-с.149

РЗ, завд.20-сс.82

Слова вчити (с.149)

РЗ, завд.20-сс.82

 

 

Відвідування кінотеатру

 

I am not pleased with this film.

 [ ʒ ]