21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарно - тематичне планування для інклюзивного класу українська мова ЗПР 4кл

Про матеріал

Календарно-тематичне планування укладено згідно чинних документів:

Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою . За ред. Сак Т. В. 2014р. 1-4 класи

Наказ МОН №693 від 25.06.2018р. Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Лист МОН №1/9-485 від 06.08.2018 “Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році"

Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році"

Перегляд файлу

          Календарно-тематичне планування

на 2018/2019 навчальний рік І семестр

для 4 класу з інклюзивним навчанням

( для дітей із затримкою психічного розвитку) 

 

                   Календарно-тематичне планування укладено згідно чинних документів:

 

          Програма для спеціальних загальноосвітніх   навчальних   закладів для дітей із затримкою психічного розвитку  з навчанням українською мовою .       За ред. Сак Т. В. 2014р.    1-4 класи

 

        Наказ МОН  №693 від 25.06.2018р.  Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

 

        Лист МОН №1/9-485 від 06.08.2018 “Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році”

 

       Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

 

      Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році"  

    Примітка:

       Загальноосвітні навчальні заклади для дітей із затримкою психічного розвитку, можуть використовувати навчальну  літературу, рекомендовану до використання Міністерством освіти і науки України загальноосвітнім навчальним закладам у 2018/2019навчальному році. .

       Педагоги шкіл самостійно розподіляють програмний матеріал відповідно до годин, передбачених навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів длядітей із затримкою психічного розвитку та адаптують навчальний матеріал відповідно до індивідуальних особливостей учнів.

 

                                                   Українська мова                                                                        

                                                 3 год на тиждень     І семестр

     Підручник. Українська мова : підруч. для 4 кл. загальноосвітн. навч. закл. / Л.О.Варзацька, Г.Є.Зроль, Л.М.Шильцова. – Тернопіль: Богдан, 2015. – 205 с.: іл.

 

з/п

Дата

                    Зміст уроку

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Педагогічні технології спрямовані на досягнення мети

 

 

               Мова і мовлення

 

 

 

1

04.09

  Мова – жива скарбниця історії народу. Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. (Вправи 5 – 10)

 • усвідомлює, чому українська мова є державним символом нашої держави;

Виховання громадянина патріота своєї Батьківщини.  Збагачення словникового запасу.

 

Удосконалення умінь правильного запису словесного матеріалу.

 

Активізація пізнавальних процесів.

 

Удосконалення навичок писемного мовлення.

 

Розширення умінь  складати та записувати речення, запитання та відповіді.

 

Використання у відповідях засвоєних термінів.

Обладнання для формування граматичної будови мовлення (друковані таблиці, картки, об'ємні моделі),

2.

05.09

 Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях. Дотримання правил мовленнєвого етикету, культури спілкування. (Вправи 11-15)

- знає та дотримується правил мовленнєвого етикету, культури спілкування

 

Робота в групі

3

07.09

 Урок розвитку зв’язного мовлення№1. Складання і записування запитань на задану тему та відповідей на запитання, поставлені однокласником (учителем).

- складає і записує запитання та відповіді;

 

Диференційоване навчання

 

 

                                           Текст

 

 

 

4

11.09

  Закріплення поняття про будову текстів різних типів(опис, розповідь, есе). Тема і мета висловлювання. Заголовок. Організація робочого місця. Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт. (Вправи 21-25)

Учень:

- визначає тип тексту (розповідь, опис, міркування);

- добирає заголовки до текстів; своєчасно готується до уроку; тримає в порядку своє робоче місце та навчальне приладдя;

- під керівництвом учителя визначає мету навчання;

-дотримується режиму навчальної діяльності;

Формування пізнавальної діяльності.

Розвиток  знань про текст, його будову.

Розвиток умінь визначити тему

у текстах-розповідях, описах, міркуваннях, формулювання основної думки;

 

 

Використання займенників, прислівників, синонімів для зв’язку слів у реченні.

 

Усвідомлення значення абзаців у тексті.

 

Розширення умінь поділу тексту на частини.

Розвиток умінь встановлення логіко-смислових зв’язків у тексті.

 

Удосконалення умінь складати тексти-описи, художні та науково-популярні, тексти-міркування, тексти-інструкції.

 

Розвиток знань про правила написання замітки, листа.

Розвиток зв’язного мовлення.

 

Розвиток словесно-логічного мислення.

Збагачення словникового запасу.

 

 

 

 

 

 

Вживання нових слів у власному мовленні.

Використання засвоєних правил у власній життєдіяльності.

 

Розвивальні дидактичні ігри за навчальними та лексичними темами

5

12.09

 Визначення теми висловлювання,  формулювання основної думки. Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлення думки. (Вправи 26-30)

- визначає тему висловлювання у текстах-розповідях, описах, міркуваннях, формулювання основної думки;

 

 

 

6.

14.09

 Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті. Текст-опис. Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа (Вправи 31-36)

- з допомогою вчителя формулює головну думку тексту;

- аналізує тексти-описи (при потребі з допомогою)

- складає тексти-описи;

- використовує слова для зв’язку речень у тексті (він, цей, такий у різних родах і числах), слів тоді, спочатку, потім, по-перше, по-друге, нарешті тощо

робить спробу написати замітку до стінгазети

- бере участь у написанні колективного листа

- пише особистий лист.

 

Алгоритм планованих дій для встановлення зв’язку слів у реченні

7

18.09

  Поділ тексту на частини, складання плану з допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту- міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків. Спостереження за роллю абзаців. Складання художніх та науково-популярних описів. Регулювання дихання, сили голосу, темпу мовлення.  Організація навчальної діяльності.  (Вправи 43-46)

- самостійно або з допомогою вчителя ділить текст на частини за поданим планом і самостійно

- з допомогою вчителя будує тексти-міркування

- усвідомлює роль абзаців

 

- під керівництвом учителя визначає мету навчання; дотримується режиму навчальної діяльності;

 

тренажери на олівці та ручки для правильної постави пальцевого хвату, тренажери для розвитку дрібної моторики)

8

19.09

 Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку. Складання художніх та науково-популярних описів. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів. (Вправи 47-52)

 

- має уявлення про тексти-міркування

- знаходить в текстах-міркуваннях твердження, доказ та висновок

-Удосконалення умінь складати тексти-описи, художні та науково-популярні, тексти-міркування, тексти-інструкції.

 

Розвивальні дидактичні ігри

9

21.09

 Урок розвитку зв’язного мовлення№2  Контрольна робота. Письмовий переказ.  В. Ярош «Історія перед Новим роком» (детальний переказ тексту за колективно складеним планом .

пише переказ розповідного тексту з елементами опису або міркування за колективно і самостійно складеним планом, з опорою на допоміжні матеріали: ключові слова та сполучення слів (при потребі з допомогою);

 

 Робота  в групі. Релаксаційні вправи

 

 

                                    Речення

 

 

 

10

25.09

 Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання. Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт. (Вправи 58 – 62)

Учень:

- визначає речення за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні речення, окличні і неокличні);

використовує засвоєні способи перевірки орфограм;

- знаходить і виправляє граматичні і стилістичні помилки;

- контролює послідовність виконання роботи за самостійно складеним планом;

- здійснює взаємоперевірку

(при потребі з допомогою);

 

 

 

Розширення та закріплення набутих знань про речення.

 Вживання всіх видів речень за метою висловлювання в усному та писемному мовленні.

Удосконалення умінь правильного інтонування речень.

 Збагачення словникового запасу шляхом поширення речень словами та словосполученнями, складання речень за зразком,  схемою.

Розвиток знань про про однорідні члени речення.

Розвиток розумових операцій, узагальнення та класифікація.

Формування умінь обґрунтувати розділові знаки.

Формування  уявлень про складне речення.

 

 

 

Розвиток умінь побудови складних речень.

Уміння мовленнєво обґрунтовувати складені речення, невеличкі тексти.

 

 

 

 

 

Розвиток уміння пояснювати відомі слова.

Розвиток орфографічних навичок.

 

 

 

 

 

Володіння елементарним самоконтролем при виконанні завдань, передбачених програмовим матеріалом.

 

Навчальні відеофільми

11

26.09

 Повторення й узагальнення вивченого про  головні і другорядні члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів. Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень).  (Вправи 63-68)

- встановлює зв'язок слів у реченні;

- виділяє головні і другорядні члени речення у найпростіших випадках

- усвідомлює за допомогою чого зв’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень).

 

Алгоритм планованих дій для встановлення зв’язку слів у реченні

12

28.09

 Поширення речень словами та словосполученнями.

Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень. Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу. (Вправи69-73)

поширює речень словами та словосполученнями;

- складає речення за зразком, графічними схемами

взаємодіє з іншими учасниками навчальної діяльності (у парі, малій групі).

 

Обладнання для формування граматичної будови мовлення (друковані таблиці, картки, об'ємні моделі),

13

02.10

  Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами використання речень з однорідними членами у побудові текстів.  Кома при однорідних членах речення. (Вправи80-84)

 

- виділяє в реченні однорідні члени (головні і другорядні) (при потребі з допомогою) виконує навчальні вправи з реченнями з однорідними членами

дотримується правил  вживання розділових знаків при однорідних членах речення;

- самостійно або з допомогою вчителя поєднує однорідні члени речення сполучниками (і, та, а, але) використовує інтонацію, перелічування та протиставлення в реченнях з однорідними членами;

- складає речення з однорідними членами (за зразком, за поданими схемами)

- самостійно або з допомогою вчителя поширює речення з однорідними членами залежними словами

- використовує речення з однорідними членами у побудові текстів;

- має уявлення про складне речення

- з допомогою вчителя вдається до аналізу складних речень;

- з допомогою вчителя складає складне речення за зразком, схемою, малюнками, створеними ситуаціями;

- з допомогою вчителя об’єднує два простих речення в одне складне.

 

Картки-нагадування правил роботи у класі

 

 

 

 

14

03.10

 Контрольна робота . Діалог.

бере участь у відтворенні, розігруванні навчального діалогу,

- самостійно або з допомогою вчителя складає  діалог за малюнком, описаною ситуацією — з опорою на допоміжні матеріали і без них;

 - знає та дотримується правил мовленнєвого етикету.

Розвиток зв’язного діалогічного мовлення.

Розвиток запам’ятовування словесного матеріалу

Розвиток правил мовленнєвого етикету та культури спілкування

Алгоритм планованих дій

15

05.10

 

 Урок розвитку зв’язного мовлення№3. Складання і записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка. 

 

Удосконалення навичок писемного мовлення.

Розширення умінь  складати та записувати речення, запитання та відповіді.

-складає і записує невеличкі речення за змістом ілюстрації, навчальної ситуації, запропонованої вчителем (при потребі з допомогою);

 

для оволодіння механізмом письма (друковані таблиці, картки, трафарети, моделі букв,

16

09.10

        Слово. Значення слова. Частини мови

 Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про: лексичне значення слова; морфемну будову слова; розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форм одного з таких слів. (Вправи 90-94)

називає  значущі частини слова: основу, закінчення, частини основи – корінь, суфікс, префікс

- знаходить в слові, основу та закінчення; корінь у ряду поданих спільнокореневих слів, суфікс, префікс у ряду слів з тими самим суфіксом, префіксом

- визначає спільнокореневі слова та форми того самого слова

 

Розвиток пізнавальних умінь.

Розширення знань про слово.

 

 

Формування вмінь визначати слова з прямим і переносним значенням, багатозначні слова, найуживаніші омоніми.

Розвиток знань про синоніми та антоніми, фразеологізми.

 

 

Розвиток умінь помічати в тексті незнайомі слова.

Розвиток культури мовлення. Утримування  в пам’яті  

нової навчальної інформації.

Збагачення словникового запасу.

Розвиток образного мислення.

 

 

Навчальні відеофільми

17

10.10

 Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо). (Вправи 95-99)

- виділяє слова, що відповідають на питання різних частин мови (серед них числівники, прислівники – без уживання термінів).

 

 

Розвивальні дидактичні ігри

18

12.10

 Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо). (Вправи 100-104)

- виділяє слова, що відповідають на питання різних частин мови (серед них числівники, прислівники – без уживання термінів).

 

 

Релаксаційні вправи

 

 

                         Іменник

 

 

 

19

16.10

 Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо). Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.  (Вправи 105-107)

Учень:

- розуміє лексичне значення іменника, зокрема слів з абстрактним значенням, які відповідають на питання що?

- використовує  іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначні іменники;

- вживає іменники у прямому і переносному значеннях

 

Удосконалення знань про іменник.

Поповнення словникового запасу словами з абстрактним значенням

 

Розвиток уміння розпізнавати іменники за морфологічними ознаками.

Уміння відмінювати іменники за відмінками.

Уміння утворювати іменники різними способами.

Правильне вживання іменників у власному мовленні та письмі, згідно вивчених орфографічних правил.

Закріплення знань роботи з орфографічним словником.

 

 

Розвиток образного мислення.

 

Збагачення словникового запасу іменниками.

Розвиток комунікативних умінь.

Розвиток умінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати та осмислювати матеріал.

 

Для оволодіння механізмом письма (друковані таблиці, картки, трафарети, моделі букв,

20

17.10

 Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів. Змінювання іменників за числами і відмінками. Формування умінь ставити іменники в початкову форму. (Вправи 108-113)

- самостійно або з допомогою вчителя визначає рід і число іменників

- правильно змінює іменники за числами і відмінками

 

 

 

21

19.10

 Урок розвитку зв’язного мовлення №4. Робота з деформованим текстом: виявлення відсутніх абзаців, переставляння частин тексту, додавання кінцівки (заключного речення),  забезпечення зв’язку між реченнями та абзацами тексту.

Розширення знань роботи з деформованим текстом.

-під керівництвом учителя працює з деформованим текстом;

Розвивальні дидактичні ігри

22

23.10

 Змінювання іменників за числами і відмінками. Закріплення й удосконалення письма великих, малих букв та пунктуаційних знаків.  (Вправи 120-125)

- самостійно або з допомогою вчителя визначає рід і число іменників

- правильно змінює іменники за числами і відмінками

 

Алгоритм планованих дій

23

24.10

 Контрольна робота. Диктант.

правильно вживає розділові знаки в кінці речень;

- використовує кому при однорідних членах речення;

- правильно застосовує кому перед сполучниками а, але в реченнях з однорідними членами та в складних реченнях;

 

- дотримується правил оформлення письмової роботи

- пише під диктування слова, речення, текст дотримуючись вивчених орфографічних правил;

 

- дотримується правильного вимовляння і написання  слів, передбачених навчальною програмою.

 

 

Розвиток усвідомленого вживання розділових знаків у кінці речення.

 

 

Розвиток навичок письма під диктування.

Удосконалення умінь обґрунтувати мовленнєвий матеріал; знаходити і виправляти граматичні й пунктуаційні помилки.

Картки- схеми

24

26.10

 Аналіз контрольної роботи. Змінювання іменників за числами і відмінками. Оформлення письмових робіт.  Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу.(Вправи 126-129)

- самостійно або з допомогою вчителя визначає рід і число іменників

- правильно змінює іменники за числами і відмінками

-взаємодіє з іншими учасниками навчальної діяльності (у парі, малій групі).

 

 

 

Робота у парі, малій групі

25

06.11

 Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого родів з основою на приголосний. (Вправи 134-139)

- усвідомлює чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого роду з основою на приголосний.

 

Картки-нагадування правил роботи у класі

26

07.11

 Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з´], [ц´], [с´] перед закінченням -і в іменниках різного роду. (Вправи140-145)

- з допомогою вчителя визначає початкову форму іменника

- має уявлення про зміни в процесі словозміни іменників приголосні [г], [к], [х] перед –і на м’які [з´], [ц´], [с´] голосний [і] на [о], [е] правильно вживає їх у мовленні і на письмі.

 

Картки- схеми

27

09.11

 Урок розвитку зв’язного мовлення №5. Робота з деформованим текстом: виявлення відсутніх абзаців, переставляння частин тексту, заміна недоречно повторюваних слів, забезпечення зв’язку між реченнями та абзацами тексту. 

- розширення знань роботи з деформованим текстом.

-під керівництвом учителя працює з деформованим текстом;

Уміння відмінювати іменники за відмінками.

 

Уміння утворювати іменники різними способами.

 

Правильне вживання іменників у власному мовленні та письмі, згідно вивчених орфографічних правил.

 

 

Закріплення знань роботи з орфографічним словником.

 

 

28

13.11

Закінчення іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж, ч, ш].  Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Використання орфографічного словника для перевірки закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку. Закріплення й удосконалення письма великих, малих букв та пунктуаційних знаків. (Вправи 151-155)

-з допомогою вчителя засвоює  правопис закінчень іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж, ч, ш];

Картки- схеми

29

14.11

 Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі;  закінчення -єю в іменниках на –ія. (Вправи 156-160)

- усвідомлює правопис закінчення -єю в іменниках жіночого роду на -ія (лінія – лінією)

Розвивальні дидактичні ігри

30

16.11

 Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ем в іменниках чоловічого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єм в іменниках з основою на [й]. Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр. (Вправи 161-165)

-усвідомлює правопис закінчення -єм в іменниках чоловічого роду на [й] (гай – гаєм)

-самостійно або з допомогою вчителя користується орфографічним словником для перевірки за словником закінчення в родовому й орудному відмінках іменників на -ар, -яр (вівчарем, слюсарем, школярем, але маляром, столяром)

 

 

 

31

20.11

  Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини. Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду – назв істот у давальному і місцевому відмінках однини. Технічні і графічні навички.

 (Вправи 172-177)

- з допомогою вчителя засвоює  правопис

закінчень іменників в орудному відмінку однини в іменниках чоловічого та жіночого роду з основою на м’який приголосний та [ж, ч, ш] закінчення -ею (землею, межею, кручею, тишею) -ем (конем, ножем, мечем, споришем) з допомогою вчителя намагається засвоїти правила вживання у власному мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду – назв істот у давальному і місцевому відмінках однини (братові і брату, батькові і батьку, Василеві і Василю).

-дотримується гігієнічних та технічних правил письма;

Релаксаційні вправи

32

21.11

 Контрольна робота (комбінована) . Списування.

правильно вживає розділові знаки в кінці речень;

- використовує кому при однорідних членах речення;

- правильно застосовує кома перед сполучниками а, але в реченнях з однорідними членами та в складних реченнях;

- списує текст з рукописного і друкованого текстів;

- дотримується правил оформлення письмової роботи

- дотримується правильного вимовляння і написання  слів, передбачених навчальною програмою.

Розвиток усвідомленого вживання розділових знаків у кінці речення.

 

 

 

Удосконалення навичок списування текстів.

Удосконалення умінь обґрунтувати мовленнєвий матеріал; знаходити і виправляти граматичні й пунктуаційні помилки.

 

Картки-нагадування правил роботи у класі

33

23.11

 Урок розвитку зв’язного мовлення№6. Вибірковий переказ (розповідний текст з елементами опису ) за колективно і самостійно складеним планом, з опорою на допоміжні матеріали, дотримуючись тричастинної структури висловлювання.

 

пише переказ розповідного тексту з елементами опису або міркування за колективно і самостійно складеним планом, з опорою на допоміжні матеріали: ключові слова та сполучення слів (при потребі з допомогою);

 

 

 

34

27.11

   Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця відмінювання). Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках.

Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по Узагальнення вивченого з теми «Іменник» (Вправи 183-188)

-дотримується правил вживання літературних форм закінчень -ах (-ях) іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по (по вікнах, по полях, на -морях, по нóчах, на гóрах).

 

 

 

            Прикметник

 

 

 

35

28.11

 Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті, спостереження за їх роллю у мовленні. Виконання мисленнєвих операцій. (Вправи 189-192)

Учень:

розпізнає прикметник у тексті;

- визначає роль прикметників у мовленні;

визначає головне; робить висновок з пояснення вчителя; користується порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей; класифікує і групує вивчений матеріал; знаходить і пояснює причинно-наслідкові зв’язки; користується прийомами осмисленого запам’ятовування (план, опорні слова); висловлює аргументовані критичні судження; доводить правильність певного судження та власної думки (при потребі з допомогою);

 

Розширення знань про прикметник.

 

 

 

 

Збагачення словникового запасу прикметниками-синонімами, прикметниками-антонімами.

Формування образного мислення.

 

Правильне вживання та написання прикметників з вивченими орфограмами.

 

Засвоєння правопису прикметників.

 

Використання засвоєних правил під час виконання завдань.

 

Збагачення словникового запасу.

 

Удосконалення умінь правильного запису словесного матеріалу.

 

Активізація пізнавальних процесів.

Використання у відповідях засвоєних термінів.

 

 

 

 

Навчальні відеофільми

36

30.11

 Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без термінів).  (Вправи 193-197)

-вживає в мовленні прикметники в прямому і переносному значеннях у художніх і науково-популярних текстах

Розвивальні дидактичні ігри

37

04.12

Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і числа прикметників у сполученнях з іменниками. (Вправи 204-213)

- добирає до слів прикметники-синоніми, прикметники-антоніми

- з допомогою вчителя змінює прикметники за родами та числами;

- розрізнює рід і число прикметників у сполученні з іменниками (з допомогою);

 

 

38

05.12

 Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками (таблиця відмінювання) в однині та множині. Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині і множині. (Вправи 214-219)

відмінює прикметники у сполученні з іменниками (таблиця відмінювання) в однині та множині;

зіставляє і розрізнює відмінкові закінчення прикметників з орієнтацією на твердий і м’який приголосний основи

 

39

07.12

 Урок розвитку зв’язного мовлення.№7 Самостійне складання письмового висловлювання  про прочитаний твір з  використанням виражальних засобів мови, виявлення свого ставлення до предмета висловлювання.  

складає самостійне письмове висловлювання типу розповіді, опису, міркування на добре знайомі учням теми: за прочитаним твором, епізодом з переглянутого фільму, ситуацією з життя класу, родини і т. ін. (при потребі з допомогою)

- виражає своє ставлення до висловлюваного

 

Уживання прикметників у власному мовленні.

Розвиток умінь складати речення, ускладнені однорідними членами.

 

 

 

 

 

Розвиток уміння давати логічні, повні відповіді на запитання учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення правописних умінь.

 

Релаксаційні вправи

40

11.12

  Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Користування додатковими навчальними посібниками. (Вправи 224-228)

зіставляє і розрізнює відмінкові закінчення прикметників з орієнтацією на твердий і м’який приголосний основи

- працює з навчальними посібниками, роздатковим матеріалом;

 

 

41

12.12

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях( 229-233)

- з допомогою вчителя ставить питання до прикметника у сполученні з іменником;

- усвідомлює відмінність закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині і множині та правильно їх записує;

-виконує творчі завдання; застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння в життєвих ситуаціях для вирішення важливих проблем.

 

Розвивальні дидактичні ігри за навчальними та лексичними темами

42

14.12

 Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст. Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників.   (Вправи 234-239).

 

-складає речення з однорідними членами, вираженими прикметниками, складних речень за зразком, за схемами з поданими сполучниками, введення їх у тексти (при потребі з допомогою вчителя);

з допомогою вчителя (на основі встановлення зв’язку слів у реченні) визначає відмінки прикметників за відмінками іменників;

 

 

43

18.12

 Вимова і написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький,         -зький. Виконання мисленнєвих операцій. (Вправи 248-252)

-знає правила вимови і написання: прикметників на -ський, -цький, -зький

 

 

 

 

 

 

Удосконалення  правописних умінь

 

 

 

 

 

 

 

 

Збагачення словникового запасу прикметниками-синонімами, прикметниками-антонімами.

Формування образного мислення.

 

Картки-нагадування правил роботи у класі

44

19.12

 Контрольна робота.  Перевірка мовних знань і вмінь.  Мова і мовлення. Текст. Речення. Іменник. Прикметник.

-застосовує здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння у процесі виконання навчальних і контрольних завдань.

 

45

21.12

 Урок розвитку зв’язного мовлення №8 .  Складання записки, яка містить запрошення. Обговорення своїх письмових робіт у парах, невеликих групах; відзначення позитивних сторін роботи, висловлення порад щодо їх доопрацювання.

складає записку, яка містить пояснення якогось факту привітання, запрошення, а також загадки, лічилки, казки.

- приймає участь в обговоренні своєї письмової роботи;

 

 

Робота в парі

46

26.12

Уживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.Закінчення -і у називному відмінку множини (вимова та правопис). Уживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини .  (Вправи 263-266)

-усвідомлює уживання букви ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини (синьої, давнього, братньою, літньому, у могутньому);

 

Розвивальні дидактичні ігри за навчальними та лексичними темами

47

28.12

Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу за І семестр.

-правильно вимовляє і записує прикметники у називному відмінку множини;

 (хороші, далекі).

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Козленко Валентина Вікторівна
  Скористалася вашими матеріалами, дуже дякую! На ІІ семестр немає планування?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ludmila Cvetkova
  Молодець. Гарне планування
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Сафронова Наталія Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Мариненко Богдана Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Пинів Галина
  Велике спасибі за матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Мисюренко Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Нагайко Оксана
  Дякую. Все чудово.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Інкл
Додано
5 жовтня 2018
Переглядів
18855
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку