Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ( ДО ПІДРУЧНИКА О.С. ЛЮБЧЕНКО АНГЛІЙСЬКА МОВА 8 КЛАС) 3 години на тиждень

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

( ДО ПІДРУЧНИКА О.С. ЛЮБЧЕНКО, О. М. ЛЮБЧЕНКО, Н.В. ТУЧИНА 2016 рік АНГЛІЙСЬКА МОВА 8 КЛАС)

3 години на тижденьПерегляд файлу

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

( ДО ПІДРУЧНИКА О.С. ЛЮБЧЕНКО АНГЛІЙСЬКА МОВА 8 КЛАС)

3 години на тиждень

 

 

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Змістова лінія

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я

І безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

лексика

граматика

Аудію

вання

Читання

Письмо  

 

І семестр

ТЕМА : Повернення до школи (16 годин)

1

 

Як я провів свої літні канікули

Проектує власні повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів

 

 

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Past Simple

Wh- questions

May, must, mustn’t

ex. 6, 7, p. 7

ex. 5, p. 7

ex. 8, p. 7

ex. 9, p. 7

2

 

Змінюємо світ змінюючи себе

 

Обговорює важливість людини в житті суспільства

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

worn out, awesome, frankly speaking, make up one’s mind, chummy, all over, industrious

 

Degrees of Comparison

as…as

Present Perfect

ex. 3, p. 9

ex. 5, p. 9

 ex. 4, 5, 6, p. 9

ex. 7, p. 9

3

 

Назад до школи

 

Знає і аргументує для чого людини навчатися

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

 

ex. 2, 3, p. 10

 

ex.4, p. 10

ex. 6, p. 10

4.

 

Лист Як я провів свої літні канікули

 

 

 

 

Слова по темі Подорож

Past Simple

Past Perfect

 

ex.5, p. 5

ex.2, p. 3

ex.3,4, p. 3

ex.6, p. 6

Тема: Шкільне життя

5.

 

Запрошуємо до школи

 

 

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Locker room, staff room, playground, assembly hall, chemistry, principal, janitor, nurse, psychologist, coach, compulsory, free, religious, home schooling, fee paying, qualified, influence

 

Reporting orders and requests

ex. 1, 3, p. 11, 12

ex. 4, 6, p. 13

ex. 5, p. 13

 

ex. 8, p. 13

6.

 

Шкільні предмети

 

 

 

 

Шкільні предмети

 

 

 

 

ex.47, p. 31

 

 

ex.48,49,50  p. 3 - 32

ex.50(б), p. 32

7.

 

Шкільні дні

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

 

Direct and reported speech

ex. 5, p. 15

 

ex. 1, 2, 3,  p. 14, 15

 

ex. 6, p. 15

8.

 

Вчитись треба завжди

 

Обговорює шкільні правила

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Comprehensive, grammar school, take an exam, cost a fortune

 

 

…, too, …as well, …as well as…

ex. 3, 4 b, p. 16, 17

ex. 4 c,   p. 17

 

ex. 2, 7, p. 16, 17

ex. 8, p. 17

9.

 

Шкільні правила

 

Обговорює шкільні правила

 

 

ex.52, p. 33

May- May not - Should

 

ex.55 p. 35

ex.56, p. 35

Написати список шкільних правил

10

 

Ніколи не втрачай чудові роки навчання

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Tutor, hyperactive

 

ex. 4, p. 19

ex. 2, 3, 5,  p. 18, 19

 

 

 

 

ex. 2 b,   p. 18, 19

ex. 6, p. 19

11

 

Моє майбутнє

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

…but…, …while…, …whereas…

 

 

ex. 1, 4,  p. 20, 21 

ex. 5, p. 21

 

 

ex. 6, p. 21

12

 

Школа і друзі

 

У спілкуванні дотримується толерантності та принципу «no hate speech» (мова проти ненависті – зангл.)

Наводить

приклади

взаємодопомоги

між друзями.

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

 

 

ex. 4,  p. 22

ex. 6, p. 23

ex. 1, 2, p. 22

ex. 7, p. 23

13

 

Шкільне обладнання

 

 

 

 

ex.57, p. 36

 

 

 

ex.58, p. 36

Лексика

14

 

Дитина – це те, що вона вчить

 

Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгваль-ному та полікультурному середовищі

 

 

 Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Awfully, stand still, be busy doing smth., send for, take apart, an hour or so, for a while, regular, smart, I bet, stranger, probably, neighborhood, shout, one another

 

 

ex. 1 b, p. 24, 25 ( ‘The fun they had’ adapted after Isaac Asimov)

 ex. 2, 7,  p. 25

ex. 10, p. 25

15

 

Школа -  це завжди виклик

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Grammar of the unit

 

ex. 3, p. 26

 

ex. 2, 4, 5, 6, p. 26, 27

 

 

ex. 8, p. 27, Checklist

16

 

Підсумковий урок з теми ( проектна робота)

Повторити матеріал теми

              Тема:.Література (12 годин)

17

 

Ключі до світу

 

Обговорює розмаїття літературної спадщини

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Librarian, bookshelf, department, reader’s card, reading room, borrow from, return, publish, arrange, take out, solemn oath, exception

 

 

 

ex. 3, p. 30

ex. 5, p. 31

 

ex. 4, 7, p. 31

ex. 8, p. 31

18

 

Книга в твоєму житті

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Present Perfect Active

Present Perfect Passive

 

 ex. 4, p. 32

ex. 5, 6, 8, p. 33

ex. 10, p. 33

19

 

Бібліотеки світу

 

 

 

 

 

Passive

 

ex.83, p. 50

ex.84,85, p. 51

Мій візит до бібліотеки

20

 

Жанри книжок

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Novel, drama, reference book, tragedy, short story, sketch, encyclopedia, fiction, comic, science fiction, adventure, thriller, horror, romance, dull, exciting, intriguing, catchy, thrilling, awful, horrible

 

ex. 2, 4 b, p. 34, 35

ex. 4, p. 35

ex. 5, 6, p. 35

 

ex. 7, p. 35

21

 

Фільми створені на основі книжок

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Bestseller, outstanding, ban, lecture, escape, intellectual, memorize

 

 

 

 

ex. 2 a, 5, p. 36, 37

ex. 1, 2 b, p. 36, 37

ex. 7, p. 37

22

 

Мої вподо-бання

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Ruthless, ambitious, grateful, courageous, self reliant, arrogant, curious, determined, confident, stubborn, envious, reckless, trustworthy, cynical

 

 

 

 

ex. 3, p. 38

ex. 2, p. 38

 

ex.1, 5, p.38, 39

ex. 8, p. 39

23

 

Особливості книжок

 

 

 

 

ex.89, p. 53

 

 

ex.94, p. 94

ex.91, p. 54

ex.90, p. 53

24

 

Більше ніж скарб

 

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

 

 

ex. 2, p. 40, 41

 

ex. 3, p. 41

ex. 4, p. 41, 213

25

 

Чи робить читання нас кращими

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Chum around, sharp, bump into, figure out, paperback, focus, link, come up with, blank, actually, rather, fair point, in search of, pile up, bluntly, pay back, a leg up on

 

 

 

 

ex. 1 b, 6, p. 42, 43

 

ex. 2, 3, p. 43

ex. 9, p. 43

26

 

Нехай  мрії збуваються

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Grammar of the unit

ex. 3, p. 44

 

ex. 4, 5, 7, 8, p. 45

ex. 10, 11, 12, p. 45

Check list

 

 

 

27

 

Проектна робота Моя улюблена книга

 

 

 

 

 

Підготуватись до тесту

28

 

Підсумковий урок з теми ( тестове завдання)

 

 

 

 

 

Повторити граматику теми

Тема:Стиль життя (13 годин)

 

29

 

Що потрібно для здоров’я

 

 

 

Складає перелік покупок

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Extra, spare, rarely, vital, a matter of, at any rate, exist, be up / down, refresh, amount

How many…? – The number of…

How much…? – The amount of…

ex. 5 a, p. 49

ex. 4, 5, p. 50

ex. 4, 7, p. 50

 

ex. 9, p. 50

 

30

 

Фізичні вправи

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Gullible, as fit as a fiddle, in reply, routine, up to smb. to decide

 

 

 

 

Conditionals

Zero conditional

If…,….

… if….

 

ex. 1 a, p. 50

 

ex. 2, 3, p. 51

ex. 6, 7, p. 51

 

31

 

Сон в нашому житті

 

 

 

 

ex.26, p. 18

 

 

 

ex.27, p. 18

ТвірЩо для мене означає здоров’я

 

 

 

32

 

Жити здорово - означає бути здоровим

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Downtown, convenient, suburbs, humble, gadget, commute, on the contrary, in terms of, extremely

 

 

 

 

ex. 2 b, p. 52

ex.2 a, p.52

ex.4, 5, p.53

ex. 7, p. 53

 

33

 

Здоровий стиль життя

 

 

Наводить приклади збалансованості власного раціону

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Attractive, intelligent, classy, elegant, out-of-date, prestigious, doubtful, charming, plain, high fashion, glossy, end up, starve, narcissism, recognition, suffer, drug, lack, jewellery, in no time, hardly, addiction

 

 

 

 

 

ex. 1, 4, p.54, 55

 

 

 

 

ex.6, p.55

 

34

 

Активні види діяльності

 

 

 

 

ex. 36 a, p. 24

 

 

ex. 37  p. 25

ex. 33 a, p. 23

ex. 34 a, p. 23

ex. 39, p. 26

35

 

Робимо все, щоб бути здоровим

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

 

Conditionals

First conditional

If…,

Unless…

When…

Till…/ Until…

As soon as…

As long as…

 

ex. 1 a, p. 56

ex. 2, p. 56

ex.3, 4, 6, p. 57

ex. 8, 9, p. 57

 

36

 

Здорова і нездорова їжа

 

 

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

 

ex.28, p. 19

 

 

 

ex.31, p. 21

Піраміда здоров’я

37

 

Здоров’я і я

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

 

 

If…,

Unless…

 

 

 ex. 3, 4, p. 58, 59

ex. 2, 5, 7,  p. 59

 

ex. 9, p. 59

 

38

 

Це пріоритет - не одержимість

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Hay fever, typhoid, cholera, diphtheria, scarlet fever

 

 

 ex. 3, p. 61

ex. 2, p. 60, 61

 

ex. 7, p. 61

ex. 9, p. 61

 

39

 

Виглядати добре і почуватися добру-одне ціле

 

 

Обговорює особливості харчування у підлітковому віці та харчові звички.

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Grammar of the unit

 

 

 

ex. 5, 6, 7, 8, p. 62, 63

ex. 9, 10, p. 63

Checklist

 

40

 

Проектна робота Мій улюблений рецепт

 

 

 

Розподіляє кошти на продукти харчування

 

 

 

 

 

 

Підготуватись до тесту

 

 

 

41

 

Підсумковий урок з теми ( тестове завдання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватись до семестрової  контрольної роботи

42

 

Контроль  аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал семестру

43

 

Контроль  говоріння

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексичний матеріал семестру

44

 

Контроль  читання

 

 

 

 

 

 

 

Повторити теми семестру

45

 

Контроль  письма

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

Аналіз семестрових контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

Узагальнювально – підсумкові урок

ex. 4, p. 150

 

ex. 5, p. 150

 

ex. 6, p. 150

48

 

Узагальнювально – підсумкові урок

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

( ДО ПІДРУЧНИКА ЛЮБЧЕНКО АНГЛІЙСЬКА МОВА 8 КЛАС)

3 години на тиждень

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Змістова лінія

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я

І безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

лексика

граматика

Аудію

вання

Читання

Письмо  

 

IIсеместр

 Тема:Музика (13 годин)

 

33

 

Музика говорить сама за себе

 

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Music styles; float, distortion, riff, high pitch, bpm, harp, urban, fiddle

 

ex. 2, p. 66

 

ex. 3, 4, 6, p. 66, 67

ex. 4, p. 66

 

ex. 7, p. 67

34

 

Універсальна мова світу

 

 

Наводить приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Direct speech

Reported speech

ex. 5, p. 69

ex. 5, p. 69

 

ex. 4,6, p. 69

ex. 7, 8, p. 69

35

 

Без музики життя - помилка

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Musical instruments

 

 

 

ex. 2 a, 3 b, 4, p. 70, 71

 

ex. 1 b, 2 c, p. 70

 

ex. 5, p. 71

 

36

 

Мій улюблену виконавець

 

Пояснює правила поведінки у закладах культури

Наводить приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття

Обговорює можливості замовлення квитків онлайн 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Direct speech

Reported speech

 

ex.2, 6, p.72, 73

 ex.1, 5, 6, p.72, 73

ex. 7, p. 73

 

37

 

Музика -  наш внутрішній світ

 

 

Наводить приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Gorgeous, brilliant, impressive, lovely, splendid, stunning, superb, grand, fabulous, dreary, poor

 

ex.3, p.74

ex. 2, p. 74

 

ex.7, p.75

 

38

 

Вплив музики

 

 

Наводить приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття

 

Впр. 108 ст.66

 

 

 

Впр. 109 ст.66

Писемне продукування +- музики

39

 

Класична музика

 

 

Наводить приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття

 

Lyrics “Adore”

Пасивні форми

 

Впр. 101 ст.60

Впр. б ст.61

Впр. 102,103 ст.62

40-41

 

Види музики

інструменти

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Впр. 95 ст.57

 

 

ex.2 a, p.76

ex. 3, p. 77

Впр. 96 ст.57

ex.6, p.77

 

42 -43

 

Музика в різних культурах світу

 

Демонструвати повагу до традицій різних народів

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Drought, make a living, overcome, slight, single, conductor, fluffy, belly, feel like, tickle, before long, thunder, pour, precious

 

 

 

 

ex.3, p.78, 79

ex. 2, 6, p. 78, 79

ex.8, p.79

 

44

 

Українська музика

 

Демонструвати повагу до традицій свого народу

 

 

Mixture, play, talented, classical, hard, album,  singer, band

 

 

 

Впр. 97ст.59

Усне продукування Моя улюблена група

45

 

Музика завжди молода

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Grammar of the unit

 

ex.7, p.81

 ex.5, 6, p.80, 81

ex. 8, 9, p. 81

Checklist

46

 

Проектна робота

Музика в моєму житті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал теми

47

 

 Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Тема:Засоби масової інформації (14 годин)

48-49

 

 

 

Типи засобів масової інформації

 

 

Визначає достовірність інформації

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Deal with, headline, cartoon, gossip, rumour, tabloid, daily, issue, weekly, advertisement, target audience

 

ex. 6, p. 85

ex. 3, p. 84, 85

 

ex. 3 (b), p. 85

ex. 8, p. 85

50

 

Газета

 

Визначає достовірність інформації

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Sequence of Tenses

Future-in the-Past

 

 

ex. 2, 3, 4, p. 86, 87

ex. 6, 7, p. 87

51

 

Робота в газеті

 

 

 

 

Впр. 120 ст.72

 

 

 

Впр. 121ст.72

Впр. 122, 123 ст.73

52

 

Правила преси

 

 

 

 

Визначає достовірність інформації

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

 

ex. 1, p. 88, 89

 

 

 

ex. 5 b, p. 89

ex. 6, p. 89

53

 

Працівники газет

 

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Reporter, designer, editor, journalist, photographer, proofreader,  desirable, deadline

 

 

ex. 3, 4 b, p.90, 91

 

ex. 3, 5, p. 90, 91

ex. 6, p. 91

54

 

Британські газети

 

Визначає достовірність інформації

 

 

 

Впр. 126ст.75

Матеріли з Інтернету

 

Впр. 124,125 ст.74

Впр. 95 ст.57

55

 

Телебачення

 

Визначає достовірність інформації

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

 

 

ex.2 a, p.92

 

ex. 4, p. 93

 

56

 

Блоги

 

 

Визначає достовірність інформації

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

 

 

ex. 2, 5, p. 94

ex. 3 b, 6, p. 95

ex. 7, p. 95

 

57

 

Марк Твен

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

 

 

 

ex. 2, p. 996, 97

ex. 3, p. 97

ex. 7, p. 97

58

 

Інтернет

 

Визначає достовірність інформації

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

 

 

 

Матеріли з Інтернету

Матеріли з Інтернету

Усне продукування  Інтернет в моєму житті

59

 

Листи і в газету

 

 

 

 

Фрази для написання листів

 

 

 

Правила написання листів

Писемне продукування Лист

60

 

Проектна робота 

Засоби масової інформації +,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал теми

61

 

Підсумковий урок з теми

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Grammar of the unit

 

 

ex. 4, 5, 6, p. 98, 99

 

ex. 7, 8, 9, p. 99

Checklist

62

 

Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Тема:Країна виучуваної мови  (15 годин)

63

 

Наскільки я знаю країну виучуваної мови

 

 

 

 

Лексика вікторини

 

 

 

 

Створити вікторину

64

 

Королівська сім я 

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Picturesque, fascinating, magnificent, breathtaking, definitely, overwhelm, run out of, flat, numerous

 

 

ex. 4, p. 102, 103

ex. 5, p. 103

 

ex. 6, p. 103

 

65

 

Англійський народ

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Reported questions

 

ex.2, 5, p.104, 105

 

ex.6, 7, p.105

 

ex. 9, p. 105

66

 

Краєвиди

Описує види еко-туризму

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Exotic, relaxing, delightful

 

 

 

ex.2, p.106

 ex.5, p.107

ex.5, p.107

ex.7, p.107

 

67

 

Бен Невіс

Описує краєвиди

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Temperate, damp, in general / generally, predict, contrary to, on average, get in the way, keep to oneself, better of

 

 ex. 3, p. 109

 

 ex. 2, 4, p. 108, 109

 

ex.5, p.109

ex.8, p.109

 

68-69

 

Столиці

Визначні місця

 

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Stereotype, eccentric, queue

 

 

ex. 3 b, p. 111, 112

ex. 1, 2, 4, p. 110, 111, 113

ex.7, p.113

 

70

 

Традиції

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

 

 

ex. 5, p. 115

 ex.3, 6, p.115

 

ex.7, p.115

 

71

 

Погода

 

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Accurate, facilitator, erratic, ensure, speculate, moan, expect, disaster, halt, reluctance

 

 

 

 

 

 

 

ex. 3, p. 116, 117

 

ex. 5, p.117

ex. 7, p. 117

 

72

 

Шотландія

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Grammar of the unit

 

ex. 1, p. 118

 

ex. 3, 6, p. 118, 119

ex. 7, 8, p. 119

Checklist

73

 

Уельс

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

 

 

 

 

Матеріли з Інтернету

Усне продукування по темі

74-75

 

Ірландія

Одяг Шотландців

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

 

 

Впр.154стю93

Впр. 153 ст.92

Матеріли з Інтернету

Усне продукування по темі

 

76

 

Проектна робота Англія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал теми

77

 

Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:Україна (16 годин)

78

 

Наскільки я знаю свою країну

Складає перелік місць для еко-туризму

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

 

 

 

Лексика вікторини

 

 

Вікторина

Впр.143-144 ст.85

Кросворд

79-80

 

Я – українець

Традиції моєї сімї

 

Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Valley, hill, steppe, woodland, the very.., border on, variety, rich in, soil

 

 

ex. 4 a, b, p. 122

ex. 6, 7, p. 123

ex. 9, p. 123

81

 

Європейці

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Must

May / might

 

ex.7, p.125

 

ex. 5, 6, p. 124, 125

ex. 9, 10, p. 125

82

 

Природа України

Складає перелік місць для еко-туризму

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms

Shed light, muddy 

 

ex. 4, p. 127

 

ex.6, p. 127

 

ex.5, 7, p.127

ex. 8, 9, p. 127

83-84

 

Україна -  мій дім

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

First hand, a couple of, background, gothic, as plain as day, instantly, hang out, gesture

 Let

Make

Allow to

 

ex. 5, p. 129

 

ex. 4, p. 129

ex. 7, p. 129

85

 

Дух українців

 

Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

 

 

ex. 2, 3, p. 131

ex. 5, 6, p. 131

ex. 7, p. 131

 

86

 

Есе

 

 

 

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

 

 

ex. 2, 3, p. 133

ex. 5, 6, p. 133

ex. 7, p. 133

87

 

Все що я маю, за це  я дякую батькам

 

Поважає традиції своєї сім’ї

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Realize, for one’s sake, effort, sacrifice, turn out, occasion, come up with, hire

Must

May / might

 

ex. 6, p. 134, 135

ex. 2, 4, 5, 8, p. 134, 135

 

ex. 10, p. 135

88

 

Місця, люди, події

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

Today’s phrasal verbs

Today’s idioms 

Grammar of the unit

 

 

 

ex. 3, 4, 6, p.136, 137

ex.7, p.137

Checklist

89-90

 

Визначні місця України

 

Складає перелік місць для еко-туризму

 

 

 

 

 

 

Матеріли з Інтернету

Матеріли з Інтернету

Усне продукування по темі Я б хотів відвідати

91

 

Порівняльна характеристика України,Канади та Великобританії

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

Administrative division, natural resources, famous landmarks

 

 

 

Впр. 145 ст.86

Впр.1б ст.145

92

 

Проектна робота Моя Батьківщина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал теми

93

 

Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал семестру

 

 

94

 

Підготовка до семестрової контрольної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити мовний інвентар

95

 

Контроль  аудіювання

Повторити теми семестру

96

 

Контроль говоріння

Повторити мовний інвентар

97

 

Контроль читання

Повторити граматичні структури

98

 

Контроль письма

 

99-101

 

Узагальнювально- підсумкові уроки

 

 

 

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Купцова Наталья
  Лариса Николаевна, спасибо за планирование! Понравился учебник Вам и ученикам?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Любченко О. С., Любченко О. М., Тучина Н. В.)
Додано
21 січня 2018
Переглядів
994
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку