10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно - тематичне планування, українська мова 5 клас

Про матеріал

Орієнтовне календарно - тематичне планування (українська мова 5 клас, з російською мовою навчання, до підручника Заболотний) яке може бути використане як зразок при складанні власного планування

Перегляд файлу

Андріївська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

«ПОГОДЖЕНО»

 Заступник директора з НВР

_______________________________

 (підпис)

                    Шостака  О.В.

   

«____» ______________ 20___ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

_______________________________

 (підпис)

                       Приходько Г.Є

    

 «____» _______________ 20___ р.

 

 

Календарно-тематичне планування

з української мови

 

у 5 класі

на 20___ / 20___ н.р.

______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ уроку

Тема

Дата

Примітки

1

Вступ. Значення мови в житті людей. Місце і роль української мови в Українській державі.

01.09

 

2

РМ-1. Мовлення і спілкування

04.09

 

Повторення вивченого в початкових класах (9 год)

3

Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях.

06.09

 

4

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях

07.09

 

5

РМ-2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів.

11.09

 

6

Займенник. Особові займенники. Дієслово.

13.09

 

7

Числівник. Прислівник.

14.09

 

8

РМ - 3. Тема та основна думка висловлювання

15.09

 

9

Прийменник. Сполучник.

18.09

 

10

Контрольна робота (тест 1). Повторення вивченого в початкових класах

20.09

 

11

РМ-4. Текст

21.09

 

Відомості з синтаксису і пунктуації (18 год)

12

Аналіз контрольної роботи. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми від речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

25.09

 

13

Речення. Види речень за метою висловлювання.

27.09

 

14

РМ-5. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» й «нове» в реченнях тексту

28.09

 

15

Порядок слів у реченні.

29.09

 

16

Головні члени речення.

2.10

 

17

РМ - 6. Читання мовчки.

4.10

 

18

Другорядні члени речення.

5.10

 

19

 Речення з однорідними членами.

9.10

 

20

РМ- 7.  Усний докладний переказ тексту наукового стилю.

11.10

 

21

Складні речення.

12.10

 

22

РМ - 8.  Типи мовлення.

13.10

 

23

Пряма мова.

30.10

 

24

Непряма мова

1.11

 

25

РМ - 9. Заміна прямої мови на непряму.

2.11

 

26

Діалог

6.11

 

27

РМ - 10. Складання діалогів.

8.11

 

28.

РМ-11. Поділ тексту на абзаци

9.11

 

29

Контрольна робота (тест 2). Словосполучення, речення, головні й другорядні члени речення

10.11

 

 

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (23 год)

 

 

30

Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки.

13.11

 

31

Тверді і м'які приголосні. Позначення м'якості приголосних на письмі.

15.11

 

32

РМ- 12.  Усний твір-розповідь на основі власного досвіду.

16.11

 

33

Правила вживання м'якого знака.

20.11

 

34

Правила вживання м'якого знака.

22.11

 

35.

РМ- 13. Оповідання  про випадок із життя.

23.11

 

36

Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

24.11

 

37

Сполучення йо, ьо.

27.11

 

38

Правила вживання апострофа.

29.11

 

39

Правила вживання апострофа

30.11

 

40

РМ-14. Особливості побудови опису. Художній і науковий описи

4.12

 

41

Контрольна робота. (тест 3 ). Правопис знака м’якшення, апострофа, слів іншомовного походження, подвоєння букв

6.12

 

42

Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

7.12

 

43

Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

8.12

 

44

РМ - 15. Докладний письмовий переказ тексту - опису предмета

11.12

 

45

РМ-16. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі.

13.12

 

46

Подвоєння букв унвслідо збігу.

14.12

 

47

Склад. Наголос. Фонетичний розбір слова.

18.12

 

48

Написання слів із ненаголошеними е, и, що перевіряються наголосом

20.12

 

49

Спрощення в групах приголосних.

21.12

 

50

Контрольна робота. Диктант.

22.12

 

51

Контрольна робота (тест 4). Фонетика. Графіка. Орфоепія

25.12

 

52

Підсумковий урок за семестр.

27.12

 

 

docx
Додано
26 жовтня 2018
Переглядів
608
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку