10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Використання витинанок на уроках словесності

Про матеріал

Мета розкрити значення живої природи на формування характеру людини, її моралі, темпераменту. На матеріалі зібраних текстів акцентувати увагу на поповнення словникового запасу учнів. Вшановувати одвічні закони природи, мораль людини, рідну мову.

Перегляд файлу

ВИТИНАНКА «подих ВЕСНИ»

МЕТА: Розкрити значення живо; природи на формування характеру людини, 17 темпераменту. На TekcTiB акцентувати увагу на поповнення словникового запасу, формування здоров'язбережувальноТ загальнокультурноТ, утвердження серед людей до всього живого.

Вшанувати   закони природи на ocH0Bi виховання.

ВИДИ РОБОТИ: тексту на           орфограми, повторення граматики, синтаксису, метод передбачень, складання «rpoHa». складання портрету» ррфограм.

ВЖТОРИНА

1.    Як називали день

2.    Кому дозволяли        мак. i молодим хлопцям)

         З. Кого називали ма}бвночками.            в хороводах та              веснянках)

4.    Як називаеться перший медовий Спас. (Свято

5.    В яких обрядах використовували мак. (Обсипали будинок чи HaBiTb

коли ходять, духи бояться маку - видюку,

поки не визбирають маку до зернини — до хати не

6.    вживаючи слова «мак», на ознаки та      cTaTi. (Повна, розпускався).

ПРОБЛЕМНЕ ЗАПИТАННЯ

його з точки зору вживання маку в   галузях

Ключове речення: У багатьох краТнах i мак вирощують як та декоративну рослину.

МАК

«зоровий комфорт»

      Легкий                                                                                      Естетично-художне

3aci6 нервових

бублики з маком,

      середовище в

збуджень, при

пампушки,

людини.

сил додае.

 

       MakiBHYfkYI,

Чудове поеднання

 

 

рулет з маком,

червоного з чорним — це

 

 

пироги, шулики.

контраст, це сила, це   це боротьба, межа бажань, вишуканий смак, темперамент.

             1. Визначте       мовлення поданих TekcTiB, M0BHi засоби.

египетських

Рослина ця в{дома з сиво; давнини. Макове знаходять археологи при розкопках жител доби, в поширеною i уславленою стала рослина в краТнах Сходу. I знана була вона через своТ

Taki, що сил додають.

Атлети ДревньоТ Грецй, коли готувалися до вживали мак з медом. Та здавна ця рослина, мабуть, завдяки

сон. I в мфодогћннцщ_традцщпях багатьох      щодо цього      pi3Hi версй.

Наприклад, у грецыбй (покровитель сну), використовуючи мак, ycix присипляе, HaBiTb самого Зевса заспокоюе.

Pi3Hi версй про походження рослини. То мак виникае i3 kPOBi убитоТ людини, то з kPOBi дракона. Вважалося також, що kBiTka червоного маку повстала, як символ поединку й пелюстки — це любов, чорна серцевина — ненависть. Разом елементи й утворюють цю kBiTkY.

            У нашому          колись побутували легенди i перекази про те, як украТнсыа

  — полонянки обпоювали маковим напоем i Ti засинали, а полонянки рятувались втечею .

2. Це одно-дво та трав'янистих рослин родини макових. ICHye понад сто що в частинах земно; У багатьох паТнах i мак вирощущть як та декоративцу рослццу.

                   така види — мак снотворний, або             мак польовий,                 та

            з.        Мак     жаром qepB0HiB,

а тепер BiH наче       пролилася, в запеклася . (Л. УкраТнка

На мак

I BiTep злий його гойдае,

                       I пил на        його мете,

I лист без жалю обривае (О. Олесь)

ДОСТЦЖЕННЯ ТЕКСТУ

а) пояснити лексичне значення та ключових

MakiBka — вершина чогось, вид узору на вишиванках; маковиця — вершина 6aHi на засипала, як маком ДрЈбненько — заговорила; з медом та маком промовити — облесливо сказати; cicrnu з маком — потрапити у не з маком — важко, недобре;

як мак начетверо перенести випробування в навчить горе з маком 7crnu

б)           слова: лексичне значення

з ними речення

в) запитання:

*        Що ви знаете з iCTOPii египетських Ha3BiTb найвищу

*        Коли i де вперше  кого вважали богинею всього рослинного CBiTY?

*        Ha3BiTb краТни Далекого Сходу.

*        Якби Ви були дизайнером, чи скористалися б червоно-чорною гамою Що          б        у своТх моделях? Як назвали б

сонником. Як тлумачиться мак? Народна говорить:

«Що за людина, те Тй i сниться.»

 До якого виду УНТ належать образи приклади.

ВИТИНАНКИ

                         «швник»                                     «РИБКА»

МЕТА: На ocH0Bi витинанок розкрити види господарськоТ

CBiT уявлень та BipyBaHb на ocH0Bi тварин та знань з зоологй, формувати на задану тему шляхом розв'язання проблемних запитань, виховувати пошану до як основу людського буття.

ВИДИ РОБОТИ:        на      тему з елементами тексту методом позначки», елементи автентичних     письмо, використання схем та таблиць, постановка та розв'язання «небуквальних» запитань, {нтерв'ю.

Проблемне запитання

<ИЋвень на — символ психолоНчно7

I.

украТнського селянина неможливо було уявити без домашньог    Це б      звичайно, кури, а також гуси, качки,         яких випасали

За ародним крик наближення дня, в&аняе нечисту силу i злих У численних про утл:дрпв

нечиста сила змушена          (цей мотив знайштв яскраве       у        М.В. Гоголя         Якщо ж       обходив навкпт«т а       на тин i       знали: треба чекати гостей.

Особливими властивостями народна уява червоного твняВважалося, що BiH приносить щастя, охороняе худобу а маленьктм тдмжи нечистою силою.

— це символ вогню. Тому малювали оздоблюючи i3 ('Микола Джеря» I. Нечуя - Левицького про талант Миколи малювати).

При хворобах Тй давали Тети крейду. час висиджування потомства самок тримали на дуже ;jE'Ti.

Робота над текстом

1.    Чи доводилося Вам за повејнкою тварин? [Цр незвичайного ви Чим сво€ю повејнж•ою на людей2

2.    приклади народних прикмет, завбачують за тварин, риб.

З. лексичне значення       рацгональний, вади 21iET знаете, чим вони

4.     у TekcTi речення, що cxeMi:

знаки.

5.     Метод частини моза данога, тексту з короткою характеристикою

Прийменник

Сполучник О

 

За — орудний

'ям)

Що — сполучник з'еднуе частини складного речення

Не — частка заперечна

Ш. Образи       i риби в автентичних   (гра, наснажена магјчною соою традицй,       06pa3iB, природною   i        високи.и енер(етичним зарядом, i характерною

1.

СтоТть       на току У

Будем      просити: Ходи жита молотити

2. — забавки для маленьких kYkypikY, Золотий

             На            спав

I раненько вставав, по водичку,

Знайшов молодичку.

Молодика кумина

             На           була;

             По           ходить,

По бродить, Травичку щипае дае.

Телятко: Ме — е - ! До коровки йде.

Ой, чуки — чуким — чук!

Наловив щук,

А бабуся плиточок Для маленьких

З. Скоромовки

Був c06i карп —

            Переполукарпився.    

Дитинята — карпенята

Попереполукарплювалися.

4. Прозивалки

Стаху, Стаху,

Кури на даху,

Стах на p060Ti.

                1               YkpaiAcbki            й                                      та розваги.                      П.Г.

                Черемського.                  B.I. Семеренський, П.Г. Черемський. Х: Друк, 1999. — стор.7-122.

7. РухливЈ

«Рибалки й риби»

Двое — «рибалки», а — «риби». «Рибалки», взявшись за руки, за «рибою», щоб оточити Ti руками. кожна «риба» приеднуеться до «рибалок», i утворюеться

Гра коли лишаеться одна «риба». Ловити риб «неводом» не можна.

на два гурти. Кожен гравець одного гурту викликае на когонебудь з «ворожого» табору. Склавши навхрест руки на грудях, вороги скачуть на H03i (або на або на i намагаються вибити один одного з ударами плеча в плече. Хто стане на ноги, вважаеться переможеним i виходить з гри. Той же, хто вибив з одного з ворожого табору, допомагае кому-небудь i3 свого гурту. Той гурт виграе, котрий виб'е з умовлене число

Стинатись можна плечима. Вороги можуть стрибати або обидва на H03i, або обидва на

Завдання

В описах рухливих    3aMiHiTb наказовим способом i утворення.

Голуб                         

символ весни та добробуту

душу та                 сум

символ миру, спокою та               благополуччя

Павич           

соловей та галочка —символ подружньоТ пари

Знайти впДповпДнпсть мпж птахом та символпкою

Соловей             

символ BipHocTi

Галочка                                           

                             символ та краси

II. Рибальство

             Серед                 харчування                риба завжди займала значне

Ловили кефаль, судака, COMiB, ca3aHiB, чехоню, а також oceTpiB, севрюгу.

займалися рибальством усюди, де piWT та водойми, в яких водилася риба. Попит на нет в I<iui XIX — на початку XX в основному задовольнявся рибопромисловими приватними пщприемствами, розташованими на Азовського i Чорного MOPiB, у лиманах, куди впадають i Буг, та в Дунаю. Для населення цих промисли становили майже едине джерело

             У               солоному, копченому, в'яленому             риби розвозили по

    УкраТкй. В 'ялена риба була завжди в         на зиму у заможних i

Рибний промисел багато важив у жим k03akiB, солили й в'ялили рибу та вивозили ЯТ в бочках далеко за Селяни й городяни запасали рибу на пости, вона становила компонент i)ki. Риба на писанках була символом здоров'я, а з приходом християнства стала символом Icyca Христа.

Чимало прикмет виникло завдяки спостереженню за рибою: «риби вискакують з води i ловлять комах — на дощ, на негоду.»

(«Укра[нська минувшина», вид. /

А.П. Пономарьов)

Робота над текстом

2.

          З.                                                                                                       (риба)

почуте у

5.    CurnyanillBHi — niceHbku

Жаба на гатку питае другу жабку:

            А там стоТть          що рибу ловить?

Чи я це верша? Чи я це верша?

 Меке — кешина, меке — кешина.

6.    За описом вершу,    (рибальське знаряДДя) на малюнку

ВЕРША (кошуля) — рибальське знаряддя, сплетена i3 пруття пастка форми. Складалася з двох чи поперечних лозин та вузькоТ горловини. Встановлювалася на у ставку, 03epi чи

НЕВШ - знаряддя для промислового лову риби. Складаеться з сачка (M0THi) та двох довгих (до 200 м) бокових     полотнищ, крат яких прив'язува.лися до мотузок. До верхньоТ мотузки поплавки, до нижньоТ — грузили. Тягнули за бокове мотуззя — волоки. За призначенням (зимовий i   лов риби), особливостями конструкцй pi3Hi     невоЖ

Завдання

З даного опису YTBopiTb рекламу рибальського знаряддя, ви caMi його виготовили i хочете    продати.

ВИТИНАНКИ

                         «швник»                                     «РИБКА»

МЕТА: На ocH0Bi витинанок розкрити види господарськоТ

CBiT уявлень та BipyBaHb на ocH0Bi тварин та знань з зоологй, формувати на задану тему шляхом розв'язання проблемних запитань, виховувати пошану до як основу людського буття.

ВИДИ РОБОТИ:       на      тему з елементами тексту методом позначки», елементи автентичних     письмо, використання схем та таблиць, постановка та розв'язання «небуквальних» запитань, {нтерв'ю.

Проблемне запитання

<ИЋвень на — символ психолоНчно7

I.

украТнського селянина неможливо було уявити без домашньог    Це б      звичайно, кури, а також гуси, качки,         яких випасали

За ародним крик наближення дня, в&аняе нечисту силу i злих У численних про утл:дрпв

нечиста сила змушена          (цей мотив знайштв яскраве       у        М.В. Гоголя         Якщо ж       обходив навкпт«т а       на тин i       знали: треба чекати гостей.

Особливими властивостями народна уява червоного твняВважалося, що BiH приносить щастя, охороняе худобу а маленьктм тдмжи нечистою силою.

— це символ вогню. Тому малювали оздоблюючи i3 ('Микола Джеря» I. Нечуя - Левицького про талант Миколи малювати).

При хворобах Тй давали Тети крейду. час висиджування потомства самок тримали на дуже ;jE'Ti.

Робота над текстом

1.    Чи доводилося Вам за повејнкою тварин? [Цр незвичайного ви Чим сво€ю повејнж•ою на людей2

2.    приклади народних прикмет, завбачують за тварин, риб.

З. лексичне значення       рацгональний, вади 21iET знаете, чим вони

4.     у TekcTi речення, що cxeMi:

знаки.

5.     Метод частини моза данога, тексту з короткою характеристикою

Прийменник

Сполучник О

 

За — орудний

'ям)

Що — сполучник з'еднуе частини складного речення

Не — частка заперечна

Ш. Образи       i риби в автентичних   (гра, наснажена магјчною соою традицй,       06pa3iB, природною   i        високи.и енер(етичним зарядом, i характерною

1.

СтоТть       на току У

Будем      просити: Ходи жита молотити

2. — забавки для маленьких kYkypikY, Золотий

             На            спав

I раненько вставав, по водичку,

Знайшов молодичку.

Молодика кумина

             На           була;

             По           ходить,

По бродить, Травичку щипае дае.

Телятко: Ме — е - ! До коровки йде.

Ой, чуки — чуким — чук!

Наловив щук,

А бабуся плиточок Для маленьких

З. Скоромовки

Був c06i карп —

            Переполукарпився.    

Дитинята — карпенята

Попереполукарплювалися.

4. Прозивалки

Стаху, Стаху,

Кури на даху,

Стах на p060Ti.

                1               YkpaiAcbki            й                                      та розваги.                      П.Г.

                Черемського.                  B.I. Семеренський, П.Г. Черемський. Х: Друк, 1999. — стор.7-122.

7. РухливЈ

«Рибалки й риби»

Двое — «рибалки», а — «риби». «Рибалки», взявшись за руки, за «рибою», щоб оточити Ti руками. кожна «риба» приеднуеться до «рибалок», i утворюеться

Гра коли лишаеться одна «риба». Ловити риб «неводом» не можна.

на два гурти. Кожен гравець одного гурту викликае на когонебудь з «ворожого» табору. Склавши навхрест руки на грудях, вороги скачуть на H03i (або на або на i намагаються вибити один одного з ударами плеча в плече. Хто стане на ноги, вважаеться переможеним i виходить з гри. Той же, хто вибив з одного з ворожого табору, допомагае кому-небудь i3 свого гурту. Той гурт виграе, котрий виб'е з умовлене число

Стинатись можна плечима. Вороги можуть стрибати або обидва на H03i, або обидва на

Завдання

В описах рухливих    3aMiHiTb наказовим способом i утворення.

Голуб                         

символ весни та добробуту

душу та                 сум

символ миру, спокою та               благополуччя

Павич           

соловей та галочка —символ подружньоТ пари

Знайти впДповпДнпсть мпж птахом та символпкою

Соловей             

символ BipHocTi

Галочка                                           

                             символ та краси

II. Рибальство

             Серед                 харчування                риба завжди займала значне

Ловили кефаль, судака, COMiB, ca3aHiB, чехоню, а також oceTpiB, севрюгу.

займалися рибальством усюди, де piWT та водойми, в яких водилася риба. Попит на нет в I<iui XIX — на початку XX в основному задовольнявся рибопромисловими приватними пщприемствами, розташованими на Азовського i Чорного MOPiB, у лиманах, куди впадають i Буг, та в Дунаю. Для населення цих промисли становили майже едине джерело

             У               солоному, копченому, в'яленому             риби розвозили по

    УкраТкй. В 'ялена риба була завжди в         на зиму у заможних i

Рибний промисел багато важив у жим k03akiB, солили й в'ялили рибу та вивозили ЯТ в бочках далеко за Селяни й городяни запасали рибу на пости, вона становила компонент i)ki. Риба на писанках була символом здоров'я, а з приходом християнства стала символом Icyca Христа.

Чимало прикмет виникло завдяки спостереженню за рибою: «риби вискакують з води i ловлять комах — на дощ, на негоду.»

(«Укра[нська минувшина», вид. /

А.П. Пономарьов)

Робота над текстом

2.

          З.                                                                                                       (риба)

почуте у

5.    CurnyanillBHi — niceHbku

Жаба на гатку питае другу жабку:

            А там стоТть          що рибу ловить?

Чи я це верша? Чи я це верша?

 Меке — кешина, меке — кешина.

6.    За описом вершу,    (рибальське знаряДДя) на малюнку

ВЕРША (кошуля) — рибальське знаряддя, сплетена i3 пруття пастка форми. Складалася з двох чи поперечних лозин та вузькоТ горловини. Встановлювалася на у ставку, 03epi чи

НЕВШ - знаряддя для промислового лову риби. Складаеться з сачка (M0THi) та двох довгих (до 200 м) бокових     полотнищ, крат яких прив'язува.лися до мотузок. До верхньоТ мотузки поплавки, до нижньоТ — грузили. Тягнули за бокове мотуззя — волоки. За призначенням (зимовий i   лов риби), особливостями конструкцй pi3Hi     невоЖ

Завдання

З даного опису YTBopiTb рекламу рибальського знаряддя, ви caMi його виготовили i хочете    продати.

pdf
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
517
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку